logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Super User

Super User

2009-01-12 Nr. 1

1. Svarstyta: A. Valinsko prašymas dėl neteisėto garso įrašo paviešinimo LNK žinių laidoje.
Posėdyje dalyvavo LNk žurnalistė A. Dudurytė. Arūnas Valinskas mano, kad LNK žinių tarnybos žurnalistė A. Dudurytė nusižengė profesinei etikai paviešinusi pokalbį, apie kurio įrašymą jis nebuvo įspėtas.
Nuspręsta:
Priminti ir įspėti LNK Žinių tarnybos redakciją ir žurnalistę A. Dudurytę, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 9 straipsnis reikalauja, kad prašantis informacijos žurnalistas privalo įspėti pašnekovą, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti.
 
2. Svarstyta: Advokato M. Navicko prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo "Respublikos" žurnalistas T. Beržinskas. Advokatas Mindaugas Navickas, atstovaujantis Takhir Shabaev, prašo įvertinti 2008-10-30 dienraščio "Respublika" publikaciją "Kaip grąžinti milijonus". Advokato teigimu, publikacija šališka ir netiksli, tiesiogiai nukreipta prieš teisėją Ritą Kisielienę ir vertintina kaip neteisėtas spaudimas teismui. Advokato teigimu, ta pati publikacija pažodžiui buvo perspausdinta ir laikraštyje "Vakaro žinios". Todėl prašo vertinti abi publikacijas.
Nuspręsta:
Dienraščio "Respublika" publikacijoje "Kaip grąžinti milijonus" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: VšĮ "Liekio pilotų klubas" ir dar kelių įstaigų prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
VšĮ "Liekio pilotų klubas", UAB "Oro vilkas", Kauno aeroklubas ir asociacija "Aero-Pilot" prašo įvertinti 2008-11-11 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Lėktuvų triukšmo įkaitai". Skundo autorių teigimu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, yra netiksli ir šališka, kursto nesantaiką tarp aviatorių ir Aleksoto gyventojų.
Nuspręsta:
Dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "Lėktuvų triukšmo įkaitai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: V. Matijošaičio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Vytautas Matijošaitis prašo įvertinti 2008-11-20 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Meilės kankinio žaizdų paslaptis - atskleista". Skundo autoriaus teigimu, buvo paskelbti ikiteisminio tyrimo duomenys, pažeista nekaltumo prezumpcija, be jo sutikimo paskelbti privataus gyvenimo duomenys ir atvaizdas, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2008-11-20 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Meilės kankinio žaizdų paslaptis - atskleista" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: LKPB 3-iosios valdybos prašymas įvertinti www.delfi.lt komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2008-06-21 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Šalčininkams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" komentarus ir atsakyti į klausimą, ar pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl jų tautybės,  kalbos, kilmės? Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
Policijos pateiktuose 2008-06-21 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Šalčininkams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" komentaruose nėra kurstoma tautinė ar kokia nors kita neapykanta (110 komentarų). Komentarų kopijos pridedamos prie protokolo.                     

6. Svarstyta: Interneto tinklapio www.rofl.lt skelbiamos informacijos vertinimas
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas CERT-LT pranešimas, kuriame teigiama, kad interneto svetainėje www.rolf.lt yra propaguojamas rasizmas.
Nuspręsta:
Pateiktoje interneto tinklapio www.rofl.lt medžiagoje nėra rasinės neapykantos kurstymo. 

2009-01-26 Nr. 2

1. Svarstyta: A. Garbaravičiaus prašymas dėl TV3 Žinių laidos
Posėdyje dalyvavo žurnalistė J. Barzdžiuvienė. Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Garbaravičius prašo įvertinti 2008 10 23 TV3 Žinių laidoje paskelbtą informaciją, kad "/.../ prieš penkerius metus tuometinio Kauno mero Arvydo Garbaravičiaus Rusijos dujų koncernui Gazprom parduotos termofikacinės elektrinės /.../". Jo teigimu, tai tikrovės neatitinkanti, tendencinga ir žeminanti Kauno miesto savivaldybės tarybos nario vardą informacija.
Nuspręsta:
1. TV3 Žinių laidos reportaže nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. A. Garbaravičiaus skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

2. Svarstyta: G. Gestauto skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Gitanas Gestautas ir jo advokatas Vidas Vilkas prašo įvertinti    2008-12-19 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Akibrokštas. Klaipėdos teisėjos nuosprendis - bomba po teisinės sistemos pamatais. Nusikalsti galima, jei tai pelninga". Pareiškėjų teigimu, pažeista nekaltumo prezumpcija ir daromas spaudimas Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegijai.
Nuspręsta:
2008-12-19 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Akibrokštas. Klaipėdos teisėjos nuosprendis - bomba po teisinės sistemos pamatais. Nusikalsti galima, jei tai pelninga" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: L. Vaitonienės ir kt. skundas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas"
Lina Vaitonienė ir Gražina Jurėnienė prašo įvertinti 2008-09-25 dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Kelyje į Seimą - paksininkų pjautynės". Pasak skundo autorių, publikacijoje pateikti jų asmens duomenys, nors sutikimo juos skelbti niekam nėra davusios.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
                
4. Svarstyta: Kauno m. Dainavos PK KP prašymas dėl ww.delfi.lt publikacijos komentaro turinio
Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyrius prašo įvertinti 2008 09 03 interneto tinklapio www.delfi.lt publikacijos "Internete su gėjais susidoroti raginusio studento drąsa išgaravo teisme" komentaro turinį ir atsakyti į klausimus, ar:1) yra viešai kurstoma ir skatinama neapykanta, tyčiojamasi, niekinama ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl rasės, tautybės, seksualinės orientacijos. Jeigu taip, tai kokia komentaro teksto atkarpa tai yra atliekama; 2) yra viešai kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupę ar jai priklausančiu asmeniu dėl rasės, tautybės, seksualinės orientacijos. Jeigu taip, tai kokia teksto atkarpa tai yra atliekama.
Nuspręsta:
2008-09-03 interneto tinklapyje www.delfi.lt išspausdintame komentare "kaip sako mano mama" jie yra ligoniai, gamtos klaida, turi gauti invalidumą" nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
 
5. Svarstyta: LŽS kreipimasis dėl "Valstiečių laikraščio" prezentacijos
Posėdyje dalyvavo LŽS pirmininkas D. Radzevičius ir "Valstiečių laikraščio" atstovas K. Petrauskis. Lietuvos žurnalistų sąjunga prašo įvertinti prezentaciją, kurioje laikraščio "Valstiečių laikraštis" redakcija siūlo paslaugas, galimai prieštaraujančias Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatoms.
Nuspręsta:
Nevertinti pateiktos prezentacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti redakcijai, kad ji paaiškintų situaciją ir išsakytų savo poziciją visuomenei atvirai interneto svetainėje ir laikraščio puslapiuose.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Dėl žiniasklaidos darbo tvarkos Seime
LR Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius prašo pateikti komentarus ir pasiūlymus dėl naujos žiniasklaidos darbo tvarkos Seime.
Komisijai pateikta naujoji tvarka, tačiau nėra ankstesnės redakcijos - nėra su kuo palyginti. Iškilo klausimas, ar Komisija apskritai turėtų vertinti tokias taisykles, nes tai niekaip nesusiję su Komisijos veikla. Pirmininkė informavo, kad ji yra kviečiama dalyvauti Seimo darbo grupėje kaip tik dėl šių taisyklių, todėl reikėtų turėti Komisijos poziciją. Padiskutavę šiuo klausimu, Komisijos nariai nusprendė, kad Komisija nesiims vertinti taisyklių turinio, nes tai nėra jos kompetencijoje. Komisija tik gali pareikšti savo nuomonę, kad neturi būti pažeidžiamos žurnalistų teisės ir trukdoma jiems atlikti savo pareigas.

6.2. Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas
Žurnalistų etikos inspektorius kreipėsi dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatos pakeitimo ir prašo, kad Komisija pateiktų savo nuomonę.
Nuspręsta:
Siūlyti palikti galioti įstatymo nuostatą.
 
6.3. A. Oleškevič pareiškmas
Albertas Oleškevič nepatenkintas Komisijos sprendimu dėl publikacijos "Į tarnybą - tiktai "tuteišiai". Prašo dar kartą įvertinti publikaciją.
Nuspręsta:
Atmesti A. Oleškevič pakartotinį pareiškimą, nes publikacija svarstyta, sprendimas priimtas ir nėra pagrindo jos svartyti dar kartą. 


2009-02-23 Nr. 3 

1. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl TV3 žurnalisto elgesio Seimo posėdžio metu
Seimo kancleris Gintautas Vilkelis prašo įvertinti TV3 žurnalisto    A. Zubriakovo darbą 2008-12-09 Seimo vakarinio plenarinio posėdžio metu.
Nuspręsta:
Klausimo nesvarstyti.
 
2. Svarstyta: Advokato G. Almanto skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Advokatas Gediminas Almantas, atstovaujantis Air Baltic Corporation interesams, prašo įvertinti    2008-09-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Negarbingai konkuravę kaimynai - pričiupti". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, kenkianti įmonės dalykinei reputacijai. O bet kokia abejonė dėl įmonės reputacijos, pasak advokato, sukelia nepasitikėjimą jos saugumu ir patikimumu. Ypač tokioje specifinėje veiklos srityje, kaip keleivių vežimas orlaiviais. Taip pat advokatas prašo įvertinti 2008-10-01 dienraščio "Respublika" publikaciją "airBaltic pastatyta į vietą". Jo teigimu, pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, tiesiogiai prieštaraujantys objektyviai egzistavusioms ir egzistuojančioms faktinėms aplinkybėms, pakenkta įmonės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. Nesvarstyti skundo dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos, nes vyksta teisminis bylinėjimasis.
2. Paprašyti advokato G. Almanto papildomos informacijos apie padėtį dėl dienraščio "Respublika" publikacijos ir tik ją gavus priimti atitinkamą sprendimą.
 
3. Svarstyta: UAB "Kraujo donorystės centras" prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
UAB "Kraujo donorystės centras" direktorius Artūras Jonas Venslauskas prašo įvertinti 2008-10-25 dienraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Kruvinas biznis". Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, šališka, visuomenę klaidinanti ir donorus įžeidžianti informacija, žeminamas geras įmonės vardas.
Nuspręsta:
Dienraščio "Šiaulių naujienos" 2008-10-25 publikacijoje "Kruvinas biznis" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
4. Svarstyta: V. Garasto prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Kauno diena"
Posėdyje dalyvavo žurnalistai G. Reklaitis ir R. Celencevičius. Vladas Garastas mano, kad dienraščio "Kauno diena" redakcija netinkamai įvykdė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 72 str. reikalavimą paskelbti Komisijos sprendimą ir prašo įvertinti 2008-12-27 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Metų skandalas - LKF vadovo kalba". Taip pat prašo įvertinti ir tai, kad dėl to paties interviu buvo išspausdintos net 8 publikacijas, todėl galėjo būti pažeistas Etikos kodekso 55 str.
Nuspręsta:
1. Priminti dienraščio "Kauno diena" redakcijai apie Visuomenės informavimo nuostatą, įpareigojančią redakcijas skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos spendimus, priimtus dėl jų publikacijų.
2. Nėra pagrindo svarstyti dienračio "Kauno diena" redakcijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str. pažeidimo.
 
5. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK NTV prašymas įvertinti www.delfi.lt  publikacijos komentarų turinį
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2007-04-02 publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarų turinį ir atsakyti į klausimus, ar: 1) yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama; 2) yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama?
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.delfi.lt 2007-04-02 publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarų "Tiesa", 2007 04 03 11:29", "Tiesa" 2007 04 03 11:39", "Tiesa" 2007 04 03 12:04", "Zydai" 2007 04 03 00:35", "Albinas" 2007 04 03 13:48" turinys nekursto tautinės neapykantos.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. V. Repšio pareiškimas
Valentinas Repšys mano, kad Komisija vis dėlto neturėtų taikyti senaties termino jo pareiškimui dėl laikraščio "Anykšta" redakcijos atsisakymo spausdinti jo prašomą paneigimo tekstą. Jo teigimu, laiškas Komisijai buvo pasimetęs  naujamečių pašto siuntų sraute, jis tai gali įrodyti, todėl ir apskundimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo realios datos.

Komisija nusprendė svarstyti V. Repšio pareiškimą. Susipažinusi su pateikta medžiaga Komisija mano, kad redakcija turi teisę pasirinkti, kokią medžiagą spausdinti, kokios - ne, kaip elgtis su gaunama korespondencija: atsakyti, išmesti ar grąžinti adresatui neskaitytą. Komisija nėra įgaliota tirti tokių situacijų, tuo labiau nurodinėti ar kaip nors kitaip paveikti redakcijas. Taip vienbalsiai nuspręsta atsakyti p. V. Repšiui.
 
6.2. Laikraščio "Santarvė" atsakymas į Komisijos paklausimą
Komisija kreipėsi į Mažeikių rajono laikraštį "Santarvė" prašydama suteikti informacijos apie D. Šideikienės ir L. Jonaukso konfliktą dėl komentarų laikraščio "Santarvė" interneto svetainėje.
Redakcijos laiške Komisijai teigiama, kad nei vienas konflikto dalyvis nėra jų laikraščio žurnalistas ar neetatinis autorius, todėl negalima teigti, kad tai dviejų redakcijų ar  tarpusavio santykių aiškinimasis.
Komisija, įvertinusi gautą informaciją, vienbalsiai nusprendė D. Šideikienės skundo nenagrinėti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas - Komisija nagrinėja tik žurnalistų ir leidėjų tarpusavio bendravimo klausimus. 

2009-03-16 Nr. 4


1. Svarstyta: R. J. Rutkausko skundai dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos žinios", savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Posėdyje dalyvavo laikraščio ir interneto svetainės "Balsas.lt" vyriausiasis redaktorius A. Brazauskas ir žurnalistas D. Dargis. Romualdas Jonas Rutkauskas prašo įvertinti 2008-12-08 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Pinigų plovimo byloje visi švarūs ir sausi",    2008-12-06 dienraščio "Lietuvos žinios" ir www.lzinios.lt publikaciją "Iš skandalingų kaltinimų liko šnipštas", 2008-12-22 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikaciją "Sukčiavimo virtuozą sustabdė kantrybę praradę kreditoriai". Jo teigimu, buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, be jo sutikimo publikuojamas jo atvaizdas ir pateikiami asmens duomenys.

1.1. Savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacija
Nuspręsta:
Savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "Sukčiavimo virtuozą sustabdė kantrybę praradę kreditoriai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

1.2. Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacija
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Pinigų plovimo byloje visi švarūs ir sausi" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

1.3. Dienraščio "Lietuvos žinios" publikacija
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos žinios" ir interneto svetainės www.lzinios.lt publikacijoje "Iš skandalingų kaltinimų liko šnipštas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Navicko pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo dienraščio "Respublika" vyriausiasis redkatorius V. Tomkus ir grupė su juo atėjusių žmonių.Andrius Navickas prašo įvertinti 2009-02-02 dienraščio "Respublika" publikaciją "Vitas Tomkus: "Lietuviais esame mes gimę...". A. Navicko teigimu, publikacijoje kurstoma tautinė nesantaika, antisemitizmas ir homofobija.
Nuspręsta:
Dienraščio "Respublika" publikacijoje "Vitas Tomkus: "Lietuviais esame mes gimę..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Skundas dėl publikacijos Jurbarko rajono laikraštyje "Šviesa"
Anoniminis skundas, kurio autorius prašo įvertinti 2009-01-21 Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikaciją "Mirtinas virusas pasiekė Jurbarką". Teigiama, kad tokia publikacija galėjo padaryti didelę žalą moteriai, apie kurią rašoma, nes Jurbarkas - nedidelis miestelis ir žmonės be didelio vargo išsiaiškins, kas toji nelaimingoji.
Nuspręsta:
Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" publikacijoje "Mirtinas virusas pasiekė Jurbarką" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos ir išspausdintų nuotraukų
Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimų vadovė J. Samuolytė prašo įvertinti 2009-01-27 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Banditui - aukų malonė" ir prie jos išspausdintas nukentėjusių žmonių nuotraukas. J. Samuolytės teigimu, tiek publikuojant nuotraukas, tiek publikacijoje paviešinant nukentėjusių žmonių privataus gyvenimo detales, galėjo būti pažeista asmens teisė į privatų gyvenimą.

Komisija suabejojo, ar galima svarstyti publikaciją, nes skundą parašė ne patys suinteresuoti asmenys, o kažkas kitas gina jų privatų gyvenimą. Gal žmonės to nenori, gal jie leido žurnalistui spausdinti nuotraukas ir aprašyti juos ištikusią nelaimę?

Kadangi Komisija tokios informacijos neturi, vienbalsiai nuspręsta klausimo svarstymą atidėti ir nusiųsti užklausimą publikacijos autoriui.
 
5.Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės www.lytas.lt ir www.delfi.lt publikacijų komentarus
 
5.1. www.lrytas.lt publikacija "JAV ragina Lietvą pratęasti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-05-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "JAV ragina Lietuvą pratęsti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi" komentarą ir atsakyti į klausimą, ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama?
Nuspręsta:
2008-05-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "JAV ragina Lietuvą pratęsti misiją Irake, J. Olekas toliau spyriojasi" komentare ""Zydu karas Irake, IP 72.70.22.195" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
 
5.2. www.lrytas.lt publikacija "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-10-23 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų"  komentarą ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-10-23 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Gėjai ir lesbietės slėpsis už policininkų nugarų" komentare ".", IP 195.182.84.197, nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
5.3. www.delfi.lt publikacija "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentare "Klaipėdietis" (Nu, vilniečiai, džiaukitės savo valdžia - ji šauniausia pasaulyje. B led, tokių idiotų dar paieškot reikia su žiburiu. Tuos atmatas čigonus reikia šaudyt, o ne jiems nemokamą gerovę kelti. Griaut visas trobas ir ginti lauk visus. Kai pažiemos kur nors miške prie minus 20 gal supras, ką reiškia normalus elgesys. Nustips - tegu stimpa, šiukšlių ant Lietuvos bus mažiau. Arba priverstinai įdarbinti visuomenės labui. Bet už dyką, kaip jiems dabar viskas. Tegul žino, ką reiškia darbas. /../".) yra kurstoma neapykanta dėl tautybės. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
 2. 2008-09-09 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Vilniaus savivaldybė čigonų šiukšles išveža nemokamai" komentaruose: "some1", "Jevi Krus" nėra kurstoma ndeapykanta dėl tautybės.
 
5.4. www.delfi.lt publikacija "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-04-05 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-04-05 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Bus tiriama, ar apartamentai kyla ant žydų kapinių" komentaruose "Hitleris", "zydams", "usa" nėra kurstoma neapykanta dėl tautybės.
 
5.5. www.delfi.lt ir www.kauno diena.lt publikacija "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-11-29 interneto svetainių www.delfi.lt ir www.kaunodiena.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėse viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėse viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. 2007-11-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentaruose, kurių pavadinimai: "nu", "nacis", "kaimietis", "daktaras", "asasasas", "sautuvas" nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
2. 2007-11-29 interneto svetainės www.kaunodiena.lt publikacijos "Prancūzijoje įkliuvo įtariamas gėjų žudikas" komentare "Visuomine" ("Visus  istremt i sisbira tuos visus iskrypelius susodint i kaleima zudyt naikint genocida padaryt") yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
 
5.6. www.delfi.lt publikacija "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija"
 LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-07-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija" komentarą ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytame komentare yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2007-07-29 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Romos gėjų protestas - "masinių bučinių" akcija" komentare "q" nėra kusrtoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
6. Kiti klausimai: Advokatų kontoros "Sorainen" raštas dėl Air Baltic Corporation skundo
Š. m. vasario 23 d. Komisija svarstė advokato G. Almanto, atstovaujančio Air Baltic Corporation, skundą dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Respublika". Buvo nuspręsta skundo dėl publikacijos "Lietuvos ryte" nesvarstyti, nes vyksta teisminis bylinėjimasis ir išsiaiškinti, ar nevyksta teisminiai procesai ir dėl "Respublikos" publikacijos. Šiuo raštu advokatas informuoja, kad vyksta teisminis bylinėjimasis ir dėl dienraščio "Respublika" publikacijos, tačiau, jo manymu, Komisija neturėtų kreipti į tai dėmesio ir publikacijos turėtų būti svarstomos. Jo teigimu, tai, kad vyksta teismai, nesuteikia Komisijai pagrindo atsisakyti svarstyti skundus dėl Etikos kodekso pažeidimų.

Ilgametė Komisijos darbo patirtis rodo, kad dažnai Komisijos sprendimai teismuose būna pateikiami kaip vienai ar kitai pusei naudingi papildomi argumentai. Neabejotina, kad šiose bylose teismo procesas vyksta dėl tų pačių aplinkybių, kurias turi nagrinėti ir Komisija, todėl Komisijos sprendimas gali turėti tiesioginės įtakos vienai ar kitai šaliai.

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija nusprendė nesvarstyti skundo ir dėl dienraščio "Respublika" publikacijos. Tuo pačiu buvo nuspręsta informuoti advokatą G. Almantą, kad įrašas Komisijos reglamente, jog nagrinėjami tik skundai dėl pažeidimų, kurie buvo padaryti per  vienerius metus, nėra kliūtis kreiptis į Komisiją, jeigu teisminiai procesai ir užsitęs. Komisija atsižvelgs į visas aplinkybes, ir skundai galės būti svarstomi vėliau.
  
 
2009-03-30 Nr. 5
 
1. Svarstyta: R.E. Dumbliauskienės, J. Dumbliausko, K. Laurinaitytės prašymai dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijų
 
1.1. K. Laurinaitytės prašymas
LŽS pirmininko D. Radzevičiaus persiųstas skundas. Kristina Laurinaitytė prašo įvertinti 2009-02-04 dienraščio "Lietuvos rytas" ir interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Garsioji kalinė ištarė iki šiol slėptą vardą". Jos manymu, žurnalistė L. Lavaste pasielgė neetiškai aiškiai užsimindama apie tikrąjį žudiką.
Nuspręsta:
2009-02-04 dienraščio "Lietuvos rytas" ir interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Garsioji kalinė ištarė iki šiol slėptą vardą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
1.2. R. E. Dumbliauskienės ir Juozas Dumbliausko prašymas
 LŽS pirmininko D. Radzevičiaus persiųstas skundas. Regina Elena Dumbliauskienė ir Juozas Dumbliauskas prašo įvertinti kitą, su ta pačia istorija susijusią, žurnalistės publikaciją "Nauja kalinės versija - melas ar kraupi tiesa?" (Lietuvos rytas, 2009-02-07). R.E. ir J. Dumbliauskų teigimu, be jų leidimo buvo publikuoti A. Bružaitės laiškai jiems (nors tokia medžiaga yra tik prokuratūroje), paskelbtos jų pavardės. Pasak skundo autorių, jie dėl to turėjo nemalonių išgyvenimų, sulaukė įvairių grasinimų.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti. Paprašyti p. Dumbliauskų patikslinti skundą.
 
2. Svarstyta: A. Kučinsko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Gimtasis Rokiškis"
Posėdyje dalyvavo dienraščio kalbos redaktorė J. Jurevičienė ir žurnalistė Aldona Minkevičienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Albertas Kučinskas prašo įvertinti 2009-01-02 interneto svetainėje www.grokiskis.lt paskelbto anonso apie publikaciją ir 2009-01-03 dienraštyje "Gimtasis Rokiškis" išspausdintos publikacijos "Advokatui ir eksprokurorei veriasi kalėjimo durys" turinį. Skundo autoriaus teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, pažeista nekaltumo prezumpcija.
Nuspręsta:
2009-01-02 interneto svetainėje www.grokiskis.lt paskelbtame anonse apie publikaciją ir 2009-01-03 dienraštyje "Gimtasis Rokiškis" išspausdintoje publikacijoje "Advokatui ir eksprokurorei veriasi kalėjimo durys" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: Šiaulių apskrities VPK prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo įvertinti 2009-01-31 dienraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Policininkai tūpčioja aplink "bobučių" sijonus". Policijos komisariato viršininko E. Lapinsko teigimu, buvo pateiktas iškraipytas policijos komisariato pranešimas spaudai. Informacija pateikta su neigiamomis insinuacijomis siekiant sumenkinti policijos darbą, pakenkti jos reputacijai ir formuoti neigiamą įvaizdį visuomenėje. 
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijai primenant, kad turėtų būti išlaikyta pagarba valstybės institucijai, atliekančiai sudėtingą darbą, dirbti kartu ir ieškoti išeičių sprendžiant opias visuomenės problemas.
 
4. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Arturas Bložė prašo įvertinti 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Slapti valdžios žaidimai". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, ir kenkianti dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
Skundo svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu kartu su skundu dėl "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužeto.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-12-09 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Nubaustas įniršį ant gėjų liejęs šeimos gydytojas" nurodytus komentarus ir atsakyti į klausimus, ar: 1) interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose (nurodomi) yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose (nurodomi) yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
1. Komentare "437. nesamone": "pyderai yra aborto atliekos reikia karti visus iki vieno" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto. Komentaro kopiją pridėti prie protokolo.
2. Komentaruose "20.visus", "47. to 18", "72. a", "306. Gamta neleidžia daugintis", "354. advokatas", "441. Gerbiamas gydytojas", "485. jo", "487. Gromovas" , "496. alkotester", "570. Antanas" nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
3. Komentare "168. eta" nėra kurstoma neapykanta.
 
6. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas įvertinti ineterneto svetainėje www.peticija.lt patalpintos peticijos komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2008-12-08 interneto svetainėje www.peticija.lt patalpintos peticijos "Už Lietuvą - už šalį be iškrypėlių!" komentarus ir atsakyti į klausimą, ar pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl jų lyties ir seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais, ar komentaro teksto atkarpa?
Nuspręsta:
1. Komentaruose "73) Dovydas Mozūras": i lagerius ir saudyt"; "69) Rimas Tamašiūnas": normalūs žmonės yra normalūs visi kiti kurie yra iškrypėliai šiukšlės prakeiktieji ar šiaip kitokio plauko asmenys siūlau surengti nemokamas šaudymo varžybas kad visokie iškrypėliai pagaliau pastiptų" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
2. Komentaruose: 84) Justas, 83) T. Skara, 82) a.J., 81) V. Stankevičius, 80) L.G., 79) A. Mickevic, 74) Melynake, 71) V.M., 70) Normaliauskas, 68) Sarunas Venckunas, 65) Vaidotas Zinkevicius, 63) Pavel F., 61) Adolfas fon H.., 57) Ignas M., 54) Andrius, 53) Kestas, 52) Gediminas Čižauskas, 49) Vytautas, 48) R. Packevicius, 47) G. paukstyte, 44) Aivaras Senda, 43) Justinas Mickūnas, 41) Harisp Petronis, 40) E.Gaidauskas, 37) A.., 36) Luknė Ragelytė, 35) Vytautas Stanaitis , 34) Pavardenis, 31) V.Pavardenis, 28) Elena Makejeva, 27) Kentas Matalauskas, 21) Kestutis Mazeika, 19) Vytautas G., 16) Kiesa, 15) J. Riauba, 14) gabija Vilenskienė, 12) Ligoniais, Homofobais, Klaustrofobais, 10) Martynas Balandis, 9) B. Kondrotas, 8) Andrius Paslaptenis, 5) Zygintas Jurevicius, 4) Egle Burneikaite (Gaidauskiene):D nėra kurstoma nesantaika dėl seksualinės orientacijos.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7. 1. LKPB NT 3-iosios valdybos paklausimas dėl vaizdo medžiagos interneto svetainėje www.youtube.com
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.youtube.com muzikinio klipo "Diktatūra-Zydkapis" turinį ir atsakyti į klausimą, ar pateiktame muzikiniame klipe yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti, ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitiokinimų ar pažiūrų? Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais muzikinio klipo-dainos žodžiais?
Nuspręsta:
Atidėti klausimo svarstymą, nes dėl techninių kliūčių nepavyko peržiūrėti  pateiktos medžiagos.
 
7.2. G. Staniulio prašymas dėl pakartotinio skundo svarstymo
 Asociacijos Aero-Pilot pirmininkas Gintautas Staniulis nesutinka su Komisijos 2009-01-12 sprendimu dėl publikacijos "Lėktuvų triukšmo įkaitai" (Kauno diena, 2008-11-11). Jo teigimu, Komisija nesvarstė esminio fakto, kad publikacija buvo iliustruota sąmoningai suklastota fotonuotrauka.

Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo dar kartą svarstyti skundą, nes Komisija vertina tik žurnalisto darbą, tačiau netiria faktų atitikimo tikrovei ir neatlieka nuotraukų ekspertizių.
 
 

2009-04-20 Nr. 6

1. Svarstyta: R. Merkelio skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Posėdyje dalyvavo žurnalistės R. Grinevičiūtė ir R. Kalinauskaitė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Remigijus Merkelis prašo įvertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. R. Merkelio teigimu, buvo pateikta nepagrįsta, tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, menkinanti dalykinę reputaciją. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskelbta ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)", kurios autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nusiųsti užklausimą Generalinei pokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 
2. Svarstyta: G. Kėvišo skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios" ir savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Gintautas Kėvišas prašo įvertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. G. Kėvišo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeidžianti jo garbę ir orumą, teršiamas jo geras vardas ir dalykinė reputacija. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir klaidinanti informacija buvo paskleista dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijose: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "G. Kėvišo solo be orkestro". Visų publikacijų autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nusiųsti užklausimą Generalinei pokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas.
 
3. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužeto
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųsti skundai. Arturas Bložė prašo įvertinti 2009-02-02 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužetą. Jame, A. Bložės teigimu, buvo neteisėtai paskelbti jo asmens duomenys, informacija renkama neteisėtais būdais. Taip pat, jo teigimu, 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Slapti valdžios žaidimai", anonsuojančioje jau minėtą laidą "Žurnalisto tyrimas", buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, ir kenkianti dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. 2009-02-02 "Lietuvos ryto" televizijos laidos "Žurnalisto tyrimas" siužete apie A. Bložę nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-02-02 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Slapti valdžios žaidimai", anonsuojančioje laidą "Žurnalisto tyrimas, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos paklausimas dėl vaizdo medžiagos interneto svetainėje www.youtube.com
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainėje www.youtube.com patalpintą vaizdo medžiagą "Diktatūra-Zydkapis" ir atsakyti į klausimą, ar pateiktame muzikiniame klipe yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta, kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti, ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų? Jeigu tai, būtent kokiais konkrečiais muzikinio klipo-dainos žodžiais?
Nuspręsta:
Interneto svetainėje www.youtube.com patalpinta vaizdo medžiagą "Diktatūra-Zydkapis" nekursto tautinės neapykantos.
 
5. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus atsistatydinimas
Nuspręsta:
1. Kandidatus į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas siūlo narius į Komisiją delegavusios organizacijos. Pasiūlymai teikiami iki š.m. gegužės 15 d.
2. Patvirtinti kandidato į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas anketą. 
 

2009-04-27 Nr. 7

1. Svarstyta: UAB "TELE-3" skundas dėl LTV laidos "Teisė žinoti"
 Posėdyje dalyvavo R. Miliūtė ir A. Matonis. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "TELE-3" prašo įvertinti 2009-01-21 LTV laidoje "Teisė žinoti" paskelbtą informaciją. Generalinės direktorės Lauros Blaževičiūtės pasirašytame rašte teigiama, kad laidos vedėja R. Miliūtė ir svečiai paskelbė tendencingą, faktais nepagrįstą ir tikrovės neatitinkančią informaciją, kuria buvo siekiama pažeminti įmonės reputaciją ir jos dirbančiųjų garbę, orumą bei dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Parengti laišką laidos "Teisė žinoti" autoriams, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl šaltinių parinkimo.
 
2. Svarstyta: A. Stasiūno prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Atspindžiai"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Atspindžiai" redaktorė ir publikacijos autorė V. Žilionytė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Andrius Stasiūnas prašo įvertinti 2009-01-13 Kaišiadorių rajono laikraštyje "Atspindžiai" išspausdintą publikaciją "Užsigrūdinę ūkininko gyvuliai?". A.Stasiūno teigimu, buvo paskelbta neteisinga ir nepatikrinta informacija, pasišaipyta iš sunkiai dirbančio ūkininko, tačiau nepateikta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Parengti laišką laikraščio "Atspindžiai" redakcijai, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl šaltinių parinkimo.
 
3. Svarstyta: B.M. Čeponytės skundas dėl publikacijų laikraščiuose "Mūsų Ignalina" ir "Nauja vaga"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Birutė Marijona Čeponytė prašo įvertinti 2009-01-09 laikraščio "Mūsų Ignalina" publikaciją "Jau ketverius metus Vidiškių bažnyčioje velnias šoka..." ir 2009-01-14 laikraščio "Nauja vaga" publikaciją "Kieno balsas bažnyčioje labiausiai girdimas?". B.M. Čeponytės teigimu, publikacijose pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jos garbę bei orumą.
Nuspręsta:
1. 2009-01-09 laikraščio "Mūsų Ignalina" publikacijoje "Jau ketverius metus Vidiškių bažnyčioje velnias šoka..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-01-14 laikraščio "Nauja vaga" publikacijoje "Kieno balsas bažnyčioje labiausiai girdimas?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijų komentarus
Įvertinti www.delfi.lt publikacijų: "Žydų kapinių niekinimas - didesnis nusikaltimas?" (2006-06-30), "M.Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" (2006-11-10), "Lietuvoje homoseksualų nenorima matyti nei mokykloje, nei tarp draugų" (2008-03-29), "A. Butkevičius: taborą į vagonėlius ir iškraustyti" (2008-04-14), "Užsienyje susituokę gėjai Lietuvoje nevirsta šeima" (2008-07-10), "Namų netekę romai toliau reikalauja milijonų" (2008-09-16), "Noras drausti palankias žinias apie homoseksualus kritikuojamas užsienyje" (2009-02-07), komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.
 
5. Svarstyta: I. A. Burlingienės pareiškimas dėl publikacijų dienraščiuose "Kauno diena" ir "Lietuvos rytas"
Komisija nagrinėja skundus dėl publikacijų, kurios buvo išspaudintos vienerių metų laikotarpyje. Šios Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstos publikacijos yra dar 2007 metų. Todėl vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti.


2009-05-11 Nr. 8


1. Svarstyta: Vilniaus apskrities VPK prašymas dėl "Lietuvos ryto" TV laidos
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas prašo įvertinti 2009-01-15 "Lietuvos ryto" televizijos Žinių laidos reportažą apie neva degalus vagiančius policijos pareigūnus. Prašyme teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir visuomenę klaidinanti informacija, žeminanti policijos pareigūnų ir įstaigos vardą.
Nuspręsta:
2009-01-15 "Lietuvos ryto" televizijos  Žinių laidos reportaže apie neva degalus vagiančius policijos pareigūnus buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.

2. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl LNK laidos "Kakadu"
LR Seimo kanceliarija prašo įvertinti 2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužetą. Seimo kanclerio G. Vilkelio pasirašytame rašte teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
Skundą svarstyti gavus laidos įrašą DVD laikmenoje.
 
3. Svarstyta: Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl laikraščio "Elektrėnų žinios" publikacijos
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Elektrėnų žinios" redaktorius ir publikacijos autorius G. Markevičius. Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašo įvertinti 2009-02-06 savaitraščio "Elektrėnų žinios" publikaciją "Įvaikinimas ar prekyba vaikais?" Skunde teigiama, kad publikacijoje buvo pateikta klaidinga ir tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2009-02-06 savaitraščio "Elektrėnų žinios" publikacijoje "Įvaikinimas ar prekyba vaikais?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: UAB "TELE-3" skundas dėl publikacijos žurnale "Klubas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "TELE-3" prašo įvertinti 2009-01-26 žurnalo "Klubas" publikaciją "Jolanta Butkevičienė. Jaučiau psichologinį spaudimą". Skunde teigiama, kad skyriuje "Faktas" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri žeidžia įmonės dalykinę reputaciją.

Kadangi skunde aprašomos aplinkybės yra tiesiogiai susijusios su dar nesibaigusia byla tarp UAB "TELE-3" ir J. Butkevičienės, Komisija nusprendė atidėti skundo svarstymą, kol įsigalios teismo priimtas sprendimas.
 
5. Svarstyta: Advokato A. Marapolsko skundas dėl publikacijų žurnale "Klubas" ir dienraščio "Lietuvos rytas" priede "TV antena"
Advokatas A. Marapolskas, atstovaujantis G. Sabutytei, prašo įvertinti 2009-02-09 žurnalo "Klubas" publikaciją "Goda Sabutytė išdūrė visus ir pati liko ant ledo" ir 2009-02-14 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "TV antena" publikaciją "Juodasis Godos pirmadienis". Advokato teigimu, publikacijose buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, G. Sabutytės garbę, orumą ir reputaciją žeminanti informacija. Taip pat buvo paviešinta informacija apie jos asmeninį gyvenimą ir išspausdintos nuotraukos, kurių publikavimui niekas sutikimo nedavė.
Nuspręsta:
2009-02-09 žurnalo "Klubas" publikacijoje "Goda Sabutytė išdūrė visus ir pati liko ant ledo" ir 2009-02-14 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "TV antena" publikacijoje "Juodasis Godos pirmadienis" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas dėl komentarų interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektorius prašo įvertinti 2009-01-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Izraelis nutraukė Gazos ruožo atakas" komentarus Komisijos kompetencijos ribose, nes Inspektoriaus tarnyba įvertino tik dėl informacijos poveikio nepilnamečiams.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę išsiaiškinti su prašymą pateikusia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
 
7. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijos komentarus
Įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2008-04-14 publikacijos "A. Butkevičius: taborą į vagonėlius ir iškraustyti" komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai. 

2009-05-18 Nr. 9

 
1. Svarstyta: Lietuvos žurnalistų sąjungos skundas dėl TV3 laidos "Dzin"
Posėdyje dalyvavo laidos prodiuseris S. Bartkus. Lietuvos žurnalistų sąjunga prašo įvertinti 2009-02-05 TV3 laidos "Dzin" siužetą. D. Radzevičiaus pasirašytame skunde teigiama, kad aktorės A. Štukytės personaže "Piktoji ranka" lengvai atpažįstama UAB "TELE-3" dirbusi ir vėliau atleista Jolanta Butkevičienė. Pasak jo, buvusio darbdavio elgesys rodant kritinį, nors ir humoristinio pobūdžio kūrinį, kuriame sudaromas tik neigiamas įspūdis apie buvusią darbuotoją, yra neetiškas ir pažeidžiantis Etikos kodekso 59 str.
Nuspręsta:
2009-02-05 TV3 laidoje "Dzin" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: VšĮ Viešojo intereso saugos institutas prašymas dėl LTV laidos "Redakcija"
VšĮ "Viešojo intereso saugos institutas" prašo įvertinti 2009-02-09 LTV laidą "Redakcija". Pareiškime teigiama, kad laidoje ir E. Kūrio interviu su Savivaldybių asociacijos vadovu R. Malinausku buvo išsakyti niekuo nepagrįsti ir nepasitikėjimą visuomeniniais judėjmais skatinatys teiginiai. Pasak Instituto prezidentės R. Kalinauskaitės, "už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikoma LTV neturi teisės tapti privataus verslo ruporu viešojo intereso sąskaita, užgniauždma kitaip mąstančią poziciją".
Nuspręsta:
2009-02-09 LTV laidoje "Redakcija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
3. Svarstyta: E. Kibirkštytės prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Druskininkų naujienos"
Posėdyje dalyvavo lakraščio redaktorius ir publikacijos autorius R. Sadauskas. Edita Kibirkštytė prašo įvertinti 2009 m. vasario 06-12 savaitraščio "Druskininkų naujienos" publikaciją "Po skrydžio nuo skardžio ir keturių kūlversčių automobilio vairuotoja liko gyva ir sveika". Jos nuomone, buvo pažeistas privataus gyvenimo slaptumas ir teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
2009 m. vasario 06-12 savaitraščio "Druskininkų naujienos" publikacijoje "Po skrydžio nuo skardžio ir keturių kūlversčių automobilio vairuotoja liko gyva ir sveika" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Šilutės rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Šilokarčema"
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Šarūno Laužiko pasirašytame rašte prašoma įvertinti 2009-02-27 laikraščio "Šilokarčema" publikaciją "Nesugeba protingai išlaidauti". Jo teigimu, publikuotų nuotraukų montažas ir straipsnio pavadinimas yra tikrovės neatitinkanti informacija, kuri šmeižia ir žemina savivaldybės mero garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2009-02-27 laikraščio "Šilokarčema" publikacijoje "Nesugeba protingai išlaidauti" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dė publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2009-02-24 interneto svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Našlaičius engusių čečėnų byla - už uždarų durų". Instituto direktoriaus Henriko Mickevičiaus pasirašytame skunde teigiama, kad M. ir Kh. Gataevų byla buvo nagrinėjama uždarame posėdyje, todėl publikacijos autorius negalėjo rašyti apie tai, kas nebuvo skelbta. H. Mickevičiaus nuomone, publikacijoje buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2009-02-24 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Našlaičius engusių čečėnų byla - už uždarų durų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės alfa.lt publikacijos komentarus
Įvertinti 2009-02-22 interneto svetainės alfa.lt publikacijos "Transeksualai - išsišokėliai, visuomenės padugnės ar atstumtieji?" komentarai, išvados pateiktos LR Generalinei prokuratūrai.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai

7.1. L. Pudonytės Smith paklausimas

L. Pudonytė Smith mano, kad 2009-03-05 dienraštyje "Lietuvos rytas" prie publikacijos "Tarasovus sužavėjo Brodvėjaus teatras" buvo išspausdinta rasistinė nuotrauka.
Nuspręsta:
Skundą atmesti kaip nepagrįstą..
 
7.2. Pasibaigusio konkurso į Etikos inspektoriaus pareigas rezultatų aptarimas

Anketas su siūlomais kandidatais į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas buvo galima teikti iki š. m. gegužės 15 d. Lietuvos psichiatrų asociacija pasiūlė Lino Slušnio kandidatūrą, o LRT - Deivido Velko kandidatūrą. Daugiau pasiūlymų nebuvo gauta. Komisija kandidatų anketas pripažino tinkamomis ir nusprendė š. m. gegužės    25 d. abu kandidatus pasikviesti į posėdį, išklausyti, balsuoti ir nuspręsti, kurią kandidatūrą siūlyti tvirtinti Seimui.
 

 2009-05-25 Nr. 10

 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas teikti Lino Slušnio kandidatūrą.
 
2. Svarstyta: A. Gureckio prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Antanas Gureckis prašo įvertinti 2009-01-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Gautą milijoninę baudą krauna ant svetimų pečių". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri galėjo sukelti skaitytojui neigiamas emocijas tiek bendrovės, tiek jos vadovo atžvilgiu. Be to, pasak A. Gureckio, buvo pažeista teisė į atvaizdą, nes jis nebuvo davęs sutikimo savo nuotraukos publikavimui.
Nuspręsta:
2009-01-28 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Gautą milijoninę baudą krauna ant svetimų pečių" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės lrytas.lt publikacijų komentarus
Buvo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų "Juodaodį Vilniuje išgąsdino rasistinis lipdukas prie jo buto durų" ir "Nacionalistai Gedimino prospektu Vilniuje pražygiavo sučiaupę burnas" komentarai, išvados pateiktos prokuratūrai.

4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. J. Burbos paklausimas
Nuspręsta:
Skundą atsmesti kaip nepagrįstą ir nesuprantamą


2009-06-15 Nr. 11

1. Svarstyta: V. Tomkaus pareiškimas dėl publikacijų interneto svetainėse bernardinai.lt ir alfa.lt
Klausimo svarstyme dalyvavo V. Tomkus ir grupė jį palaikančių asmenų, A. Navickas, V. Valentinavičius ir grupė juos palaikančių asmenų. Dienraščio "Respublika" vyriausiasis redaktorius Vitas Tomkus prašo įvertinti interneto svetainės www.bernardinai.lt publikacijas: "Andrius Navickas. Žiniasklaida ar purvasklaida?" (2009-02-06), "Liudvikas Jakimavičius. Tylos minutė prieš audrą stiklinėse" (2009-03-13) ir 2009-03-11 A. Vinokuro publikaciją interneto svetainėje www.alfa.lt "Pirmyn, skinai, pirmyn!". V. Tomkaus teigimu, publikacijos išprovokavo komentatorių neapykantą, jos kursto tautinę nesantaiką, antisemitizmą ir homofobiją.
Nuspręsta:
1.  A. Vinokuro publikacijoje "Pirmyn, skinai, pirmyn!" (www.alfa.lt, 2009-03-11) buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnio 2 dalis.
2. Publikacijoje "Pirmyn, skinai, pirmyn!" (www.alfa.lt, 2009-03-11) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
3. Publikacijoje "Andrius Navickas. Žiniasklaida ar purvasklaida?" (www.bernardinai.lt, 2009-02-06) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
4. Publikacijoje "Liudvikas Jakimavičius. Tylos minutė prieš audrą stiklinėse" (www.bernardinai.lt, 2009-03-13) nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
 
2. Svarstyta: Piliečių santalkos pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Be jau anksčiau minėtų asmenų, klausimo svarstyme dalyvavo J. Kronkaitis, M. Nastaravičius ir R. Sakadolskis. Piliečių santalkos vardu pareiškimą pasirašęs Tarybos vicepirmininkas Jonas Kronkaitis prašo įvertinti 2009-03-19 dienraščio "Respublika" publikaciją "Retoriniai klausimai Andriui Navickui" ir iliustraciją. Jo teigimu, publikacijoje ir iliustracijoje prasilenkiama su etiškos žiniasklaidos principais, nes autorius nevengia įžeidinėjimų ir žeminimo, kursto neapykantą žmonių grupei.
Nuspręsta:
2009-03-19 dienraščio "Respublika" publikacijoje "Retoriniai klausimai Andriui Navickui" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 straipsnio 1 dalis, 55 ir 59 straipsniai.
 
3. Svarstyta: V. Navicko prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Respublika"
Vilniaus miesto meras Vilius Navickas prašo įvertinti 2009-03-13 dienraščio "Respublika" publikaciją "Vitas Tomkus. Ar lengva būti Lietuvos piliečiu?". Mero teigimu, publikacijoje apie jo sūnų buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižikiška ir visuomenę klaidinanti informacija. Tai, pasak mero, žeidžia ne tik jo asmeninę ir šeimos reputaciją, tačiau ir institucijos, kuriai jis vadovauja, reputaciją, diskredituoja Konservatorių partijos vardą visuomenėje.

Kadangi buvo gautas V. Navicko raštas, jog jis išsiaiškinęs su V. Tomkumi klaidingos informacijos patekimo į žiniasklaidą aplinkybes, todėl prašo skundo netirti ir nesvarstyti. Posėdyje dalyvavęs V. Tomkus patvirtino, kad nesusipratimas išspręstas.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti.
 
4. Svarstyta: A. Leonavičiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Posėdyje dalyvavo A. Leonavičius. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Arūnas Leonavičius prašo įvertinti 2009-01-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Turtus sukčiams krovė nėščių moterų būrys". A. Leonavičiaus manymu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, pateikti duomenys apie asmens privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
2009-01-30 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Turtus sukčiams krovė nėščių moterų būrys" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės delfi.lt publikacijos komentarus
Buvo įvertinti 2007-04-02 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "A. Vinokuras: Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarai, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai. 


2009-06-29 Nr. 12

 1. Svarstyta: LR Seimo kanceliarijos prašymas įvertinti LNK laidos "Kakadu" siužetą.
Pristatė E. Žiobienė: Kadangi š. m. gegužės 11 d. posėdyje Komisija negalėjo peržiūrėti pateikto laidos vaizdo įrašo dėl techninių priežasčių, nuspręsta svarstymą pratęsti gavus laidos įrašą DVD laikmenoje. Įrašas gautas. Seimo kanclerio G. Vilkelio pasirašytame rašte teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
Dar kartą atidėti svarstymą ir paprašyti įrašyti laidą tinkamu formatu.
 
2. Svarstyta: E. Kovieros skundas dėl LNK laidos "Abipus sienos" siužetų.
Egidijus Koviera prašo įvertinti 2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK laidos "Abipus sienos" siužetus, kuriuose, pasak jo, pirmoje laidoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys faktai, pažeista nekaltumo prezumpcija, antroje laidoje taip pat pateikti tikrovės neatitinkantys teiginiai, iškraipomi faktai, pateikiama besiskundžiančių moterų versija ir visai neatsižvelgiama į teismo sprendimą.
Nuspręsta:
Atidėti svarstymą ir paprašyti įrašyti laidas tinkamu formatu.
 
3. Svarstyta: D. Dambrausko skundas dėl publikacijų interneto svetainėse delfi.lt, alfa.lt, zebra.lt, dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Lietuvos žinios".
Posėdyje dalyvavo interneto svetainės www.zebra.lt redaktorė B. Palaitytė ir teisininkė R. Statulevičienė.Dainius Dambrauskas prašo įvertinti 2009-02-08 interneto svetainės www.delfi.lt publikaciją "Šeštadienį neaiškiomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-08, interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją "Mįslingomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-08 interneto svetainės www.zebra.lt publikaciją "Mįslingomis aplinkybėmis žuvo Širvintų prokuroro sūnus", 2009-02-09 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Mirtis vonioje" (publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.lrytas.lt), 2009-02-09 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Tragedija Širvintose" (publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėje www.lzinios.lt). D. Dambrauskas nurodo teiginius, kuriuose, jo manymu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista jo velionio sūnaus ir šeimos teisė į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę paruošti laišką žiniasklaidos priemonių vadovamas ir redaktoriams, akcentuojant tai, kad, vykdant pareigą informuoti visuomenę apie nelaimes ir nelaimingus atsitikimus, nebūtų pamiršta ir pareiga gerbti savo skaitytoją, informaciją pateikti kaip galima profesionaliau, nežeidžiant skausmą dėl nelaimės išgyvenančių žmonių jausmų. Ir nesvarbu, viešas tai asmuo, ar ne.
 
4. Svarstyta: V. Lingaitienės ir A. Lingaičio skundai dėl publikacijos interneto svetainėje silelis.lt ir laikraštyje "Šilelis".
Virginija Lingaitienė ir Arvydas Lingaitis prašo įvertinti  2009-04-01 interneto svetainės www.silelis.res.lt publikaciją "Redaktorės skiltis... apie "sensacijas" ir 2009-04-03 laikraščio "Šilelis" publikaciją "Daugtaškiai... apie "sensacijas". V. Lingaitienės teigimu, buvo atskleisti duomenys apie jos privatų gyvenimą, pateikti duomenys iš ligos istorijos be jos sutikimo. A. Lingaičio manymu, publikacija menkina, jo, kaip žurnalisto autoritetą, kenkia UAB "Anykštos redakcija" reputacijai, suvedinėjamos sąskaitos su konkuruojančiu leidiniu.
Nuspręsta:
2009-04-01 interneto svetainės www.silelis.res.lt publikacijoje "Redaktorės skiltis... apie "sensacijas" ir 2009-04-03 laikraščio "Šilelis" publikacijoje "Daugtaškiai... apie "sensacijas" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sekretorės R. Cytackos prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas".
Renata Cytacka prašo įvertinti 2009-03-31 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Dirba žodžiais". Jos teigimu, paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, kenkianti Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2009-03-31 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Dirba žodžiais" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Laikraščio "Ūkinino patarėjas" vyriausiojo redaktoriaus ir korespondentų prašymas dėl laikraščio "Valstiečių laikraštis" korespondento komentarų.
Laikraščio "Ūkininko patarėjas" vyriausiasis redaktorius Vytenis Neverdauskas ir grupė korespondentų prašo įvertinti laikraščio "Valstiečių laikraštis" korespondento Albino Čapliko elgesį komentuojant laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikacijas. Pasak pareiškėjų, buvo komentuojami 58 straipsniai, dauguma komentarų vulgarūs, iškreipiantys faktus ir žeminantys žurnalistų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijoms ir A. Čaplikui, kuriame išsakyti Komisijos nuomonę dėl komentarų.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas dėl komentarų www.lrytas.lt
 
Žurnalistų etikos inspektorius prašo įvertinti 2009-01-20 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Izraelis nutraukė Gazos ruožo atakas" komentarus Komisijos kompetencijos ribose, nes Inspektoriaus tarnyba įvertino tik dėl informacijos poveikio nepilnamečiams.

Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją spręsti, ar yra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties, todėl tik į šį klausimą Komisija ir gali atsakyti.
Nuspręsta:
Komentaruose: "35. Piktam zydui 31", IP:72.70.1.212, "34. Piktas", IP:89.0.48.225, "44. to IP:212.179.79.146", IP:78.56.249.225, "22. jo", IP:213.184.224.35, "36 to 34", IP:78.56.249.225, nėra kurstoma neapykanta.
 
7.2. Visuomeninės organizacijos "Likimo vaikai" laiškas
 
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Visuomeninė organizacija "Likimo vaikai" aprašo situaciją, kuri susidarė, kai jie nuvažiavo į LTV laidą "Keliai Mašinos. Žmonės". Pasak jų, laidos vedėja "puolė" juos, "užspeitė į kampą" ir filmavo be leidimo. Jie, pagyvenę žmonės, buvo priversti bėgti. Nori žinoti, ar tai suderinama su Etikos kodekso normomis.

Žurnalistams, renkantiems informacija, galioja tam tikros taisyklės, o mandagus elgesys privalomas visiems. Tačiau Komisija vertina žurnalistų darbo produktą - laidas ir publikacijas, ir negali įvertinti šios situacijos, nes tai - tik emocijos ir niekuo nepagrįsti teiginiai. Vienbalsiai nuspręsta skundą atmesti ir nesvarstyti kaip nepriklausantį Komisijos veiklos sričiai.
 
7. 3. R. Arnauskaitės skundas dėl TV3 laidos
                
Renata Arnauskaitė prašo išsiaiškinti, ar TV3 laidoje "Nuodėmių dešimtukas" naudojant logotipą, kuriame pavaizduotas obuolys su juodais sparnais, nepažeidžiama etika. Tuo "užduotis" Komisijai baigiasi, toliau seka pasiūlymai televizijai.

Komisija vienbalsiai nusprendė skundą atmesti kaip nepriklausantį Komisijos kompetencijai, o laišką persiųsti TV3.
 
 

2009-07-13 Nr. 13

1. Svarstyta: R. Merkelio skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Komisija svarstė šį skundą balandžio 20 d. posėdyje. Buvo nuspręsta nusiųsti užklausimą Generalinei prokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes Komisija laikosi nuostatos nesvarstyti skundų, jeigu dėl tos pačios medžiagos yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas. Gautas atsakymas, kad nei Respublikos, nei Vilniaus apygardos, nei Vilniaus m. prokuratūrose nėra R. Merkelio pareiškimo dėl minėtos TV laidos ir publikacijos. Todėl klausimo svarstymas dar kartą įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas Remigijus Merkelis prašo įvertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. R. Merkelio teigimu, buvo pateikta nepagrįsta, tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, menkinanti dalykinę reputaciją. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir tikrovės neatitinkanti informacija buvo paskelbta ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)", kurios autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nevertinti 2008-12-22 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir 2008-12-22 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijos "Vilnius - Europos kultūros Babilonas (1)" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, nes skundo autorius nepateikė duomenų, patvirtinančių jo skundo pagrįstumą.
 
2. Svarstyta: G. Kėvišo skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir publikacijų dienraštyje "Lietuvos žinios" ir savaitraštyje "Balsas.lt savaitė"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Komisija svarstė šį skundą balandžio 20 d. posėdyje. Buvo nuspręsta nusiųsti užklausimą Generalinei prokuratūrai, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, nes Komisija laikosi nuostatos nesvarstyti skundų, jeigu dėl tos pačios medžiagos yra pradėtas ir ikiteisminis tyrimas. Gautas atsakymas, kad nei Respublikos, nei Vilniaus apygardos, nei Vilniaus m. prokuratūrose nėra G. Kėvišo pareiškimo pradėti ikiteisminį tyrimo dėl TV laidos ir publikacijų. Todėl klausimo svarstymas dar kartą įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

Gintautas Kėvišas prašo įvertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą. G. Kėvišo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti ir nepatikrinta informacija, žeidžianti jo garbę ir orumą, teršiamas jo geras vardas ir dalykinė reputacija. Jo teigimu, tokia pat nepatikrinta ir klaidinanti informacija buvo paskleista dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijose: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijoje "G. Kėvišo solo be orkestro". Visų publikacijų autorė - R. Grinevičiūtė.
Nuspręsta:
Nevertinti 2009-01-05 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužeto ir dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijų: "Gyvenimas už tvoros: būdai susiveikti namą" (2008-11-22), "Opera ne už tris skatikus" (2009-01-05), bei 2009-01-12 savaitraščio "Balsas.lt savaitė" publikacijos "G. Kėvišo solo be orkestro" Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu. Pasiūlyti. G. Kėvišui pasinaudoti VIĮ jam garantuota atsakymo teise.
 
3. Svarstyta: D. Bartkienės prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Mūsų laikas'"
Daiva Bartkienė prašo įvertinti: 1. 2009-03-31 laikraštyje "Mūsų laikas" išspausdintą publikaciją "Balandžio 1-oji - juokų ir melagių diena. Nusišypsokite, Jus pagavo...". D. Bartkienės teigimu, jos nuotrauka ir prierašas po ja yra neetiški, nes nuotrauka nekokybiška arba specialiai deformuota, o tekstu po nuotrauka tyčiojamasi iš laikraščio "Šviesa", kuriame ji dirba korespondente. 2. 2009-03-31 publikaciją "Ne visos mokyklos politikams mielos...". D. Bartkienės teigimu, buvo pateikta tendencinga informacija. 3.  Laikraščio "Mūsų laikas" leidėjų elgesį skundžiant ją Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisijai ir siekiant uždrausti rašyti apie savivaldybės Tarybos veiklą. D. Bartkienės nuomone, laikraščio "Mūsų laikas" leidėjai siekia susilpninti konkurentą laikraštį "Šviesa" ir padaryti jam neatitaisomą žalą.  Taip pat  prašo išaiškinti Etikos kodekso 25 str. nuostatas.  
Nuspręsta:
1. 2009-03-31 laikraštyje "Mūsų laikas" prie publikacijos "Balandžio 1-oji - juokų ir melagių diena. Nusišypsokite, Jus pagavo..." išspausdintoje nuotraukoje ir tekste po ja nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2009-03-31 laikraščio "Mūsų laikas" publikacijoje "Ne visos mokyklos politikams mielos..." nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
3. D. Bartkienė, dirbdama žurnalistės darbą ir Jurbarko rajono savivaldybės Taryboje, pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio nuostatas.
 
4. Svarstyta: Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos Etikos komisijos paklausimas dėl žurnalisto darbo ir Tarybos nario veiklos suderinamumo
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija prašo išnagrinėti UAB "Didelis pliusas" direktorės O. Mazur raštą savivaldybei, kuriame teigiama, kad Tarybos narė D. Bartkienė dirba ir laikraščio "Šviesa" korespondente. Tuo metu, kai vyko vienas iš Tarybos posėdžių, D. Bartkienė rinko medžiagą savo straipsniui. O. Mazur teigimu, vadovaujantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, žurnalistas negali turėti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. Tarybos Etikos komisija prašo išaiškinti, ar Tarybos narės veikla yra suderinama su žurnalisto darbu.

Komisija jau pasisakė dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 str. nagrinėdama D. Bartkienės skundą. O dėl to, ar Tarybos narė gali posėdžių metu vykti į įvykį, imti interviu ar kitaip dirbti žurnalistinį darbą - čia jau Tarybos darbo organizavimo klausimas. Be abejo, turėtų būti taisyklės ir Tarybos nariai jų turėtų laikytis, tačiau tai jau ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija pasisakė tik dėl D. Bartkienės, kaip žurnalistės, veiklos.
 
5. Svarstyta: Šiaulių apskrities VPK prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino www.delfi.lt publikacijos "Apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarus. Išvados pateikltos Šiaulių VPK.

6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino 2007-06-13 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Čigonų taborui bus nutrauktas elektros tiekimas" komentarus. Išvados pateiktos prokuratūrai.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1.  R. Arnauskaitės skundas dėl laikraščio "Varėnė"

Renata Arnauskaitė prašo "panagrinėti", ar Varėnos laikraščio "Varėnė" skyreliai "Gaivališkieji portretai" ir "Gaivalai" nepažeidžia etikos. Taip prašo įvertinti laikraščio "Varėnė" logotipą (moteris su katinu prie kojų, imituojanti Angelą, trimituojantį apie Gerąją Naujieną). Jos manymu, toks logotipas gali žeisti tikinčiųjų jausmus.

Komisija neužsiima logotipų ir žodžių reikšmių tyrimais ir aiškinimais, todėl  vienbalsiai nusprendė skundą atmesti kaip nepriklausantį Komisijos kompetencijai.
 
6.2. UAB "Alfa Media" pareiškimas dėl Komisijos sprendimo

Alfa.lt vyriausiasis redaktorius Virgis Valentinavičius mano, kad Komisija 2009-06-15 d. posėdyje negalėjo svarstyti publikacijos "Pirmyn, skinai, pirmyn" atitikimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms, nes V. Tomkaus skundas buvo tik dėl galimo neapykantos kurstymo jo paminėtose publikacijose ir dėl komentatorių neapykantos iššaukimo. V. Valentinavičius klausia, kas inicijavo skundą, kad  A. Vinokuro komentaras pažeidžia Etikos kodekso 4 str. 2 dalį, kada skundas oficialiai įregistruotas, jeigu Komisija pati inicijavo svarstymą, kokie žingsniai padaryti inicijuojant svarstymą, kas tai padarė, kada įvyko tokio skundo svarstymas ir kodėl nebuvo pakviesti atsakovai?

V. Tomkaus skundas susidėjo iš dviejų dalių: įvertinti publikacijas dėl galimo neapykantos kurstymo, ir tai, kad šios publikacijos iššaukė komentatorių neapykantą. Kadangi Komisija netiria, kas iššaukė komentatorių neapykantą, todėl to ir nesvarstė, o svarstė  kitą skundo dalį - ar publikacijos nekursto neapykantos. Į tai ir buvo atsakyta - nekursto. Tačiau tai, kad publikacijoje nepažeidžiamas Visuomenės informavimo įstatymas, dar nereiškia, kad nepažeidžiamas ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Komisijos reglamentas suteikia Komisijos nariams teisę inicijuoti svarstymą be raštiško pareiškimo. Posėdžio metu Komisijos nariai iškėlė klausimą dėl publikacijos etiškumo ir pasiūlė svarstyti dėl  Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnio 2 dalies galimo pažeidimo. Komisijos narių balsų dauguma buvo nustatytas pažeidimas.
 
 
2009-07-27 Nr. 14

1. Svarstyta: V. Savukyno, LRT prašymas dėl dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijos
Virginijus Savukynas prašo įvertinti 2009-05-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Pasakėlės iš skydinės". Jo teigimu, buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios ir jo šeimos narių atminimą žeminančios žinios. Dėl tos pačios publikacijos kreipėsi ir Lietuvo nacionalinis radijas ir televizija. Skundą pasirašęs generalinis direktorius A. Siaurusevičius teigia, kad apie jų darbuotoją V. Savukyną buvo paskelbtos netikslios ir neteisingos žinios, informacija paskelbta neetišku būdu.
Nuspręsta:
2009-05-12 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Pasakėlės iš skydinės" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnio 1 dalis ir 59 straipsnis.
 
2. Svarstyta: V. Jako skundas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Vartai" publikacijos
Vygintas Jakas prašo įvertinti 2009-02-10 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Vartai" publikaciją "Sukčių taikiklyje - draudimo bendrovių pinigai". Jo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Įgalioti Komisijos pirmininkę paruošti laišką V. Jakui, kad turėdama tik tik tiek informacijos, kiek jos pateikta skunde, Komisija negali įvertinti publikacijos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu.
 
3. Svarstyta: D. Skukausko skundas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikacijos
Dainius Skukauskas prašo įvertinti 2009-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikaciją "Brolių dovana prapuolė naktį". Jo teigimu, publikacijoje sąmoningai iškreipti faktai, jis apkaltintas nusižengimu, kurio nepadarė, pateikti jo asmens duomenys.
Nuspręsta:
2009-05-28 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikacijoje "Brolių dovana prapuolė naktį" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Skundas dėl publikacijos interneto svetainėje "lrytas.lt"
Anoniminis skundas. Skundą pasirašę "būsimi medžiotojai" prašo įvertinti 2009-05-20 interneto svetainės "lrytas.lt" publikaciją "Aukšti aplinkosaugos pareigūnai Statiškės miške kuria brakonierių rezervatą". Jų teigimu, buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys, daromos neteisingos prielaidos ir išvados.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes nėra svarstymo objekto.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti www.delfi.lt publikacijų: "4 savivaldybės nepalaikė D. Grybauskaitės", "Už rasizmo skleidimą internete siūloma iki 2 metų nelaisvės", "Gėjai siekia, kad už kalbas" būtų nubaustas J. Imbrasas",  www.alfa.lt publikacijos "Gėjų lyga: kriminalizuodama homoseksualumą, Lietuva peržengtų ribą" komentarus

Komisija įvertino komentarus, išvados pateiktos prokuratūrai.

6. Svarstyta: LKPB NT 3-ios valdybos prašymas įvertinti www.delfi.lt publikacijos "M. Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" komentarus  

Komisija įvertino komentarus, išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai.

7. Svarstyta: Kiti klausimai: MTG Broadcasting AB skundas
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. MTG Broadcasting AB prašo įvertinti 2009-01-21 LTV laidoje "Teisė žinoti" R. Valatkos paskleistą tikrovės neatitinkančią ir įmonės reputaciją žeminančią informaciją.

Komisija nusprendė skundą atmesti ir nesvarstyti, nes Komisija svarsto tik žurnalistų darbą, o skundas yra dėl tiesioginio eterio metu išsakytos laidos svečio nuomonės. Pretenzijos turėtų būti reiškiamos asmeniškai R. Valatkai
 
 
2009-08-31 Nr. 15
 
1. Svarstyta: A. Stancikienės skundas dėl publikacijos žurnale "Ekstra"
Posėdyje dalyvavo žurnalistė A. Srėbalienė.  Aurelija Stancikienė prašo įvertinti 2009-06-08 žurnale "Ekstra" išspausdintą publikaciją "Politikė smogė iš pasalų". Jos teigimu, buvo pateikta neteisinga informacija, nesiremta nei dokumentais, ne kitos pusės argumentais. Taip pat A. Stancikienė informavo, kad 2009-06-15 dienos numeryje ne tik kad nebuvo išspausdintas jos prašomas paneigimo tekstas, tačiau įdėti šmeižikiški komentatorių atsiliepimai. Taip, pasak jos, apie ją formuojama neigiama nuomonė visuomenėje.
Nuspręsta:
1. 2009-06-08 žurnalo "Ekstra" publikacijoje "Politikė smogė iš pasalų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Nėra pagrindo teigti, kad 2009-06-15 žurnale "Ekstra" pateiktais komentarais siekta formuoti neigiamą nuomonę apie A. Stancikienę. Nuomonių Komisija nesvarsto.
 
2. Svarstyta: UAB "Sportas LTU" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos žinios"
UAB "Sportas LTU" prašo įvertinti 2009-05-21 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Grybui neatsispiria net prezidentas". Bendrovės generalinio direktoriaus Vytauto Petrausko pasirašytame skunde teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, nepatikrinta, įmonės dalykinę reputaciją žeidžianti informacija.
Nuspręsta:
2009-05-21 dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Grybui neatsispiria net prezidentas" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: T. Blėdžio skundas dėl publikacijos žurnale "Privatu!"
Titas Blėdis prašo įvertinti 2009-05-18 žurnale "Privatu!" išspausdintą publikaciją "Baigėsi pinigai? Sudie, mielasis?!". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, jokiais objektyviais informacijos šaltiniais neparemta informacija, žeminanti garbę ir orumą, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2009-05-18 žurnalo "Privatu!" publikacijoje "Baigėsi pinigai? Sudie, mielasis?!" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str.
                
4. Svarstyta: V. Matuzo, A. Gvazdauskienės ir A. Ilisevičienės prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas"
Vitas Matuzas, Asta Matuzaitė-Gvazdauskienė ir Agnė Matuzaitė-Ilisevičienė prašo įvertinti 2009-05-30 dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Buvusią seimūno žmoną lydėjo tik negausus būrelis žmonių". Pasak pareiškėjų, buvo pažeista jų šeimos teisė į privatumą, pateikta vienpusiška informacija. Taip pat teigiama, kad publikacija buvo siekta suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie V. Matuzą ir jo šeimą.
Nuspręsta:
2009-05-30 dienraščio "Panevėžio rytas" publikacijoje "Buvusią seimūno žmoną lydėjo tik negausus būrelis žmonių" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 str.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti www.delfi.lt komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-06-09 interneto svetainėje www.delfi.lt publikuoto BNS straipsnio "Žydų bendruomenei gali būti grąžinta keletas pastatų" komentarą.  

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos prokuratūrai.

 
6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas įvertinti komentarus
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų: "Dainininkę Berneen sumušusi V. Iljinych pripažinta kalta, jai skirtas 43 parų areštas" (2009-05-27), "A. Kubilius = N. Chruščiovas?" (2009-06-04), "Į Europarlamentą su konservatoriais einantis D. Žalimas apkaltino Tėvynės sąjungą antivalstybine veikla ir diktatūrinėmis užmačiomis" (2009-06-03) komentarų turinį. Skundus Žurnalistų etikos inspektoriui pateikę Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio prie Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai teigia, kad komentaruose yra neteisėto turinio požymių, t.y. rasizmo ir neapykantos kurstymo.

Komisija įvertino komentarų turinį, išvados pateiktos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir CERT-LT. 

7. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisija gavo D. Šideikienės skundą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos V. Steponavičienės veiksmų.  Komisija nusprendė skundą atmesti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija svarsto tik žurnalistų profesinę etiką. Už savivaldybės interneto svetainėje talpinamos informacijos turinį atsako jos darbuotojai. Taip nuspręsta ir atsakyti D. Šideikienei.

 
2009-09-14 Nr. 16
 
1. Svarstyta: 1. R. Dunausko, V. Dunauskienės, L. Dunauskaitės skundai dėl publikacijų laikraščiuose "Vakaro žinios", "Šiaulių kraštas" ir "Respublika"
Posėdyje dalyvavo l.e.p. UAB „Respublikos leidiniai“ direktorius V. Liubinas. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Romualdas Dunauskas, Violeta Dunauskienė, Lina Dunauskaitė, UAB "Linos namai" prašo įvertinti: 1) dienraščio "Vakaro žinios" publikacijas: "Dunauskų šeimynėlės "bizniukas": kuo "Gubernija" mažiau uždirba, tuo daugiau Dunauskai ištaško" (2006-08-28), "Dunauskų šeimynėlė priėjo liepto galą" (2007-04-07), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją; 2) dienraščio "Šiaulių kraštas" publikacijas: "Gubernijai" vadovaujantiems Dunauskams nebeleidžiama bankrotinti įmonės" (2007-03-24), "Gubernijos" akcininkai sieks Dunausko atsakomybės" (2007-04-04), "Nauja vadovybė "Guberniją" žada išvesti į lyderius" (2007-04-07), "Gubernija" dėl milijoninių skolų nutraukė alaus gamybą" (2007-04-14), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją; 3) dienraščio "Respublika" publikacijas: "Bankininkus pribloškė Dunauskų kalbos" (2006-08-26), "Silpstanti "Gubernija" bėga iš biržos" (2007-03-15), "Dunauskų prašymu areštuojamos "Gubernijos" akcijos" (2007-03-17), "Dunauskai daugiau "Gubernijos" akcijų negaus" (2007-03-20), "Gubernijos" vadovai priėjo liepto galą" (2007-03-24), "Gubernijos" akcininkai sieks Dunausko atsakomybės" (2007-04-04), "Naujieji "Gubernijos" vadovai nusiteikę ryžtingai" (2007-04-07), "Atsitiesiančią "Guberniją" smaugia kreditoriai" (2007-04-14), "Akcininkų ir vadovų konfliktai žlugdo įmones" (2007-06-04), "Gubernija" įstatinio kapitalo nedidins" (2007-06-12), "Gubernija" uždirbo 0,5 mln. litų pelno" (2007-07-28), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31). Pareiškėjų teigimu, publikacijose pateikti teiginiai apie pareiškėjus (ar vieną iš jų) neatitinka tikrovės, yra žeminančio pobūdžio, menkina UAB "Linos namai" dalykinę reputaciją.

Kadangi Komisija svarsto tik skundus dėl publikacijų, išspausdintų vienerių metų laikotarpyje, posėdyje svarstytos publikacijos: "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29, „Vakaro žinios“), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31, „Vakaro žinios“), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25, „Vakaro žinios“), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30, „Šiaulių kraštas“), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28, „Respublika“), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30, „Respublika“), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31, „Respublika“).
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijų: "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-29, „Vakaro žinios“), "Nuvytęs teisingumas Šiauliuose" (2009-01-31, „Vakaro žinios“), "Dėl pinigų plovimo per "Respublikos" leidinių" grupę" (2009-03-25, „Vakaro žinios“), "Šiaulių teisme - landa įtariamiesiems" (2009-01-30, „Šiaulių kraštas“), "Temidės tarnai dalija indulgencijas" (2009-01-28, „Respublika“), "Auka" nutarė išmelžti valstybę" (2009-01-30, „Respublika“), "Kritika - geriausia "reklama" karjerai" (2009-01-31, „Respublika“) iš esmės, nes dėl faktų, išdėstytų publikacijose, vyksta teisminiai nagrinėjimai.

2. Svarstyta: Advokato A. Kručkausko skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.anyksta.lt
Advokatas Albertas Kručkauskas, atstovaujantis Petro Šostuchos ir Bronislavos Šostuchienės interesus, prašo įvertinti interneto svetainės www.anyksta.lt publikaciją "Į ūkininkų kišenes subyrėjo Europos Sąjungos milijonai". Advokato teigimu, pateiktoje informacijoje ūkininkai yra kaltinami padarę uždraustas ir nusikalstamas veikas, buvo pakenkta privačių asmenų garbei ir orumui, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.anyksta.lt publikacijoje "Į ūkininkų kišenes subyrėjo Europos Sąjungos milijonai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: V. Matuzo skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Seimo narys Vitas Matuzas prašo įvertinti interneto 2009-06-12 svetainės www.lrytas.lt publikaciją "Kovotojo su korupcija įkainis: 700 Lt - už purvino politiko munduro išvalymą". Jo teigimu, publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, menkina jo, kaip politiko ir Seimo nario, įvaizdį visuomenės akyse.
Nuspręsta:
2009-06-12 svetainės www.lrytas.lt publikacijoje "Kovotojo su korupcija įkainis: 700 Lt - už purvino politiko munduro išvalymą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.alfa.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2009-02-24 interneto svetainės www.alfa.lt publikaciją "Globėjų skriausti čečėnų vaikai nepasirodė teismo salėje". Tyrimų vadovės Jolantos Samuolytės pasirašytame rašte teigiama, kad publikacijoje buvo pateikta netiksli ir neteisinga informacija.
Nuspręsta:
2009-02-24 interneto svetainės www.alfa.lt publikacijoje "Globėjų skriausti čečėnų vaikai nepasirodė teismo salėje" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti 2009-06-18 interneto svetainėje www.lrytas.lt publikuoto straipsnio "Izraelio ministras dar kartą atmetė raginimus stabdyti gyvenviečių statybas Vakarų krante" komentaro turinį.

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos prokuratūrai.


6. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus prašymas įvertinti komentarus
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti interneto svetainės www.biteplius.lt publikacijos "Žydų įžūlumui nėra ribų" ir www.delfi.lt publikacijos "Izraelio pilietis iš Klaipėdos prašo 700 tūkst. Lt už 1927 m. išleistas obligacijas" komentarų turinį. Skundus Žurnalistų etikos inspektoriui pateikę Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo padalinio prie Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnai teigia, kad komentaruose yra neteisėto turinio požymių, t.y. rasizmo ir neapykantos kurstymo.
                
6.1. www.biteplius.lt"
 Nuspręsta:
Pokalbių forumo medžiaga negali būti traktuojama, kaip komentarai. Tokio pobūdžio informacijos Komisija nesvarsto.

6.2. www.delfi.lt publikacija "Izraelio pilietis iš Klaipėdos prašo 700 tūkst. Lt už 1927 m. išleistas obligacijas" 

Komisija įvertino publikaciijos komentarų turinį, išvados pateiktos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir CERT-LT. 


7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. A. Vinkuro laiškas
 
Komisija gavo A. Vinkuro laišką, kuriame išreiškiamas nepasitenkinimas, tuo, kaip Komisija įvertino jo publikaciją „Pirmyn, skinai, pirmyn“, kuri buvo išspausdinta interneto svetainėje alfa.lt. Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo grįžti prie minėtos publikacijos aptarimo. Komisijos pirmininkė, arba pavaduotojas įpareigojami atsakyti pareiškėjui.
 
7.2. Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
 
Komisija gavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto raštą, kad Komisija turi pateikti Seimui Žurnalistų etikos inspektoriaus kandidatūrą, vadovaudamasi 2009-07-28 dieną įsigaliojusiomis naujomis VIĮ pataisomis.Komisija nusprendė, kad konkursas turi būti viešas, informacija apie jį turi būti išsiuntinėta asociacijoms, delegavusioms narius į komisiją, įvairioms visuomeninėms organizacijoms, įdėtas į Komisijos interneto svetainę, paruoštas pranešimas spaudai. Nuspręsta, kad pasiūlymus galima teikti iki š. m. spalio 02 d. 

2009-09-28 Nr. 17 

1. Svarstyta: UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“, koroporacijos „Vaivorykštė“ pareiškimai dėl publikacijų savaitraštyje „Šiauliai plius“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Šiauliai plius“ vyriausioji redaktorė J. Sobutienė, laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus.
1.1. UAB „Šiaulių naujienos“, UAB „Šiaulių lyra“ ir koroporacijos „Vaivorykštė“ pareiškimuose prašoma įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikacijas: „Melo anatomija.“ Kai tinkas byra, laikraštis netyli“ (2009-06-09), „Atidirbai mėnesį? Sumokėk darbdaviui!“ (2009-06-19). Pareiškėjų teigimu, publikacijoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys, UAB „Šiaulių naujienos“ ir UAB „Šiaulių lyra“ dalykinę reputaciją, bei A. Vinklerio garbę ir orumą žeidžiantus duomenys. Nepateikta kritikuojamos pusės nuomonė ir suvedinėjamos asmeninės sąskaitos; 
1.2. UAB „Šiaulių lyra“ ir korporacijos „Vaivorykštė“ pareiškime prašoma įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Pinigus tikrinkite prie kasos“   (2009-07-03). Pareiškėjų teigimu, buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminančios UAB „Vaivorykštė„ ir UAB „Šiaulių lyra“ dalykinę reputaciją, A. Vinklerio garbę ir orumą, suvedinėjamos asmeninės sąskaitos.
1.3. UAB „Šiaulių naujienos“ prašo įvertinti savaitraščio „Šiauliai plius“ publikaciją „Nesąžininga kova – pasitelkiant tarnybas“ (2009-07-10). Pareiškėjo teigimu, tikrovės neatitinkiančios, UAB „Šiaulių naujienos“ dalykinę reputaciją žeidžiančios žinios buvo pateiktos sąmoningai, siekiant savanaudiškų tikslų - keršyti ir persekioti „Šiaulių naujienas“ už UAB „Šiauliai plius“ kritikuojančią publikaciją. Taip pat skunde teigiama, kad savaitraštyje „Šiauliai plius“ nuolatos, tačiau be pagrindo, kritikuojamos ne tik „Šiaulių naujienos“, bet ir kitos „Vaivorykštės“ korporacijai priklausančios įmonės. Skunde tai įvardinta kiap „išpuoliai“ ir leidėjo asmeninė vendeta, o ne konkurencinė kova.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę paruošti laišką laikraščių redakcijoms.
 
2. Svarstyta: A. Klapatausko skundas dėl publikacijos dienraštyje „Šiaulių naujienos“
Klausimo svarstyme dalyvavo A. Klapatauskas, laikraščio „Šiauliai plius“ vyriausioji redaktorė J. Sobutienė, laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas M. Deikus. Arymantas Klapatauskas prašo įvertinti 2009-06-20 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Ak tie gėjai niekadėjai, arba Atviras aiškas nuo ištikimo gerbėjo“. Skundo autoriaus teigimu, publikacijoje ne tik kad nebuvo paneigta jo prašoma paneigti informacija dėl dar 2007 m. išspausdintų publikacijų, tačiau ir pasityčiota iš jo reikalavimo. A. Klapatausko teigimu, dar kartą buvo paskleisti tikrovės neatitinkantys duomenys, žeminantys jo garbę ir orumą, peržengtos privataus asmens kritikos ribos. Be to, pateikiamos žinios ir nuomonė yra įžeidžiančio ir žeminančio pobūdžio, prieštarauja geros moralės principams, žurnalistų ir leidėjų etikai.
Nuspręsta:
2009-06-20 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijoje „Ak tie gėjai niekadėjai, arba Atviras aiškas nuo ištikimo gerbėjo“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 36 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Rasos Liutikienės, Rūtos Dabašinskaitės-Vitkės, Ritos Baltaduonytės-Leonienės skundai dėl publikacijos žurnale „Veidas“
Klausimo svarstyme dalyvavo R. Dabašinskaitė-Vitkė ir R. Baltaduonytė-Leonienė. Gautuose skunduose prašoma įvertinti 2009-08-10 žurnale „Veidas“ išspausdintą publikaciją „Teisėti vagilių lūkesčiai“. Pareiškėjų teigimu, publikacija neetiška, pateikta neteisinga informacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti laišką redakcijai ir išsakyti Komisijos nuomonę.
 
4. Svarstyta: Advokatės J. Spaičienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Naujienos“
Advokatė Jurgita Spaičienė, atstovaujanti Emilijos Vareikienės interesus, prašo įvertinti 2009-07-14 Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikaciją „Motina ir dukra visą turtą užrašė valstybei“. Jos teigimu, galėjo būti pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso principai, nes publikacijoje paskelbti mirusių žmonių vardai ir pavardės, aprašoma buvusi jų sveikatos būklė ir ligos diagnozės. Pasak advokatės, tokios informacijos paskelbimas suteikė daug skaudžių išgyvenimų mirusiųjų motinai ir močiutei E. Vareikienei.
Nuspręsta:
2009-07-14 Jonavos rajono laikraščio „Naujienos“ publikacijoje „Motina ir dukra visą turtą užrašė valstybei“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
Į Komisiją kreipėsi Marijampolės apskrities VPK NTS su prašymu išaiškinti, ką reiškia išsireiškimas „atsiranda ir baltų varnų tarp juodų“, ir ar jis gali būti suprantamas kaip įžeidžiantis asmenį. Ne Komisijos kompetencijos klausimas.
Nuspręsta:
Laišką persiųsti Lietuvių kalbos komisijai.            
 

2009-10-12 Nr. 18

1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rikimai
Atsistatydinus Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija privalo teikti Seimui naujo inspektoriaus kandidatūrą. Pavasarį Komisija organizavo konkursą ir buvo pateikusi kandidatūrą. Tačiau nuo 2009 m. liepos 28 d. įsigaliojo nauja Visuomenės informavimo įstatymo redakcija, todėl Komisija privalėjo rengti konkursą dar kartą, ir, parinkdama kandidatūrą, atsižvelgti į Įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą naują nuostatą, kad Inspektoriumi skiriamas ne tik nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turintis Lietuvos Respublikos pilietis, tačiau jis privalo turėti ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Kandidatūras buvo galima teikti iki š.m. spalio 02 dienos. Buvo gautos trys paraiškos, kandidatūros atitiko visus Inspektoriaus pareigoms užimti keliamus reikalavimus, todėl buvo nuspręsta visus tris kandidatus pakviesti į posėdį pokalbiui ir programų pristatymui. Į Inspektoriaus pareigas kandidatuoja:  Z. Zamžickienė, D. Velkas ir A. Vitkevičius.
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas Seimui tvirtinti teikti Zitos Zamžickienės kandidatūrą.  

 
 
2009-10-26 Nr. 19
 
1. Svarstyta: E. Kovieros skundas dėl LNK laidos „Abipus sienos“
Posėdyje dalyvavo V. Gaivenis. Egidijus Koviera prašo įvertinti 2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK laidos „Abipus sienos“ siužetus, kuriuose, pasak jo, pirmoje laidoje buvo pateikti tikrovės neatitinkantys faktai, pažeista nekaltumo prezumpcija, antroje laidoje taip pat pateikti tikrovės neatitinkantys teiginiai, iškraipomi faktai, pateikiama besiskundžiančių moterų versija ir visai neatsižvelgiama į teismo sprendimą. Komisija svarstė skundą birželio 29 d. posėdyje, tačiau tada dėl techninių problemų nebuvo įmanoma peržiūrėti vaizdo įrašo. Dabar gautas įrašas tinka peržiūrai, todėl skundas svarstomas iš esmės.
Nuspręsta:
2008-10-22 ir 2009-02-25 LNK kanalu transliuotose laidose „Abipus sienos“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: O. Fiodorovo skundas dėl publikacijos laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB „Agrotera“ direktorius Olegas Fiodorovas prašo įvertinti laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ 2009-07-17 publikaciją „Verslo konsultantui – kaltinimai“. Jo teigimu, apie UAB „Agrotera“ ir jos direktorių O. Fiodorovą pateiktos tikrovės neatitinkančios, garbę ir orumą žeminančios žinios, išspausdinta nuotrauka, kurios spausdinimu O. Fiodorovas nėra davęs nei raštiško, nei žodinio sutikimo. Pasak skundo autoriaus, tendencingos ir šmeižikiškos informacijos paskelbimas pakirto verslo klientų pasitikėjimą įmone ir vadovu, padarė neatitaisomą žalą konsultavimo paslaugų verslui.
Nuspręsta:
2009-07-17 laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ publikacijoje „Verslo konsultantui – kaltinimai“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
3. Svarstyta: UAB „Belvilis“ skundas dėl publikacijos laikraštyje „Molėtų žinios“
UAB „Belvilis“ direktorė Žaneta Bereznojienė prašo įvertinti laikraščio „Molėtų žinios“ 2009-08-04 publikaciją „Po betono luitais alsuojantis teisingumas“. Jos teigimu, publikacijoje pateikta netiksli ir nepatikrinta informacija, publikacijos autorė kaip faktą pateikia iškreiptas ir neteisingai nurodytas aplinkybes.
Nuspręsta:
2009-08-04 laikraščio „Molėtų žinios“ publikacijoje „Po betono luitais alsuojantis teisingumas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2009-07-07 publikacijos „JAV neuždega žalios šviesos smogti Iranui“ komentaro turinį.

Komisija įvertino komentaro turinį, išvados pateiktos LR Generalinei prokuratūrai.

5. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas įvertinti komentarus
Lietuvos kriminalinės spolicijos biuro Nusikaltimų tyrimų 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2009-07-02 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Psichoterapeutas O. Lapinas: Homofobai atkakliai kovoja su jų pačių slopinamu homoseksualumu“ komentarus, 2009-06-01 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos „Homoseksualų organizacija siūlo Seimui sekti Rusijos pavyzdžiu“ komentarus, 2009-06-22 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos „Protestuodamas Oslo meras atsivežė sutuoktinį“ komentarus.

Komisija įvertino komentarų turinį, išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai. 


 
2009-11-09 Nr. 20
 
1. Svarstyta: LR Aplinkos ministerijos prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Valstiečių laikraštis“
Posėdyje dalyvavo LR Aplinkos ministro atstovas spaudai T. Beržinskas ir UAB „Valstiečių laikraštis“ generalinis direktorius K. Petrauskis. LR Aplinkos ministerija prašo įvertinti laikraščio „Valstiečių laikraštis“ 2009-08-19 publikaciją „Aplinkos ministras pamiršo nukentėjusius žmones“. Teigiama, kad buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios, iškreiptos ir melagingos žinios, nesuteikta teisė atsakyti. Taip pat Aplinkos ministerija prašo įvertinti 2009-09-02 laikraščio „Valstiečių laikraštis publikaciją „A. Valinsko komanda dosni savo bičiuliams“. Teigiama, kad paskleista informacija neatitinka tikrovės, kompromituoja institucijos veiklą, žemina ministerijos darbuotojų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
2009-08-19 laikraščio „Valstiečių laikraštis“ publikacijoje „Aplinkos ministras pamiršo nukentėjusius žmones“ ir 2009-09-02 laikraščio „Valstiečių laikraštis publikacijoje „A. Valinsko komanda dosni savo bičiuliams“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
2. Svarstyta: UAB „Ecoservice“ skundas dėl publikacijos laikraštyje „Širvintų kraštas“
UAB „Ecoservice“ prašo įvertinti 2009-09-02 laikraščio „Širvintų kraštas“ publikaciją „Kas Savivaldybėje, pasirašydami sutartį su „Ecoservice“ pažeidė Konstituciją ir Konkurencijos įstatymą“. Skunde teigiama, kad publikacijoje daromos išvados pagrįstos subjektyvia jos autoriaus nuomone, nepateikta kompetetingų asmenų nuomonė, nesuteikta teisė atsakyti kritikuojamai pusei, žeminamas bendrovės darbuotojų orumas ir bendrovės reputacija.
Nuspręsta:
2009-09-02 laikraščio „Širvintų kraštas“ publikacijoje „Kas Savivaldybėje, pasirašydami sutartį su „Ecoservice“ pažeidė Konstituciją ir Konkurencijos įstatymą“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: UAB „Biržiečių žodis“ prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“
Klausimo svarstyme dalyvavo VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos specialybės studentai I. Janiulytė, J. Simanavičius, UAB „Šiaurės rytai“ direktorė ir laikraščio redaktorė A. Gudienė, laikraščio „Šiaurės rytai“ korespondentas ir Biržų rajono Tarybos narys K. Slavinskas. UAB „Biržiečių žodis“ prašo apsvarstyti tris pateikiamas situacijas ir įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Kiek kainavo žurnalistinis eksperimentas“ (2009-08-22), „Reikalauju iširti incidentą, sutrikdžiusį specialiųjų tarnybų darbą“ (2009-08-29), „Milijonieriaus jubiliejus – su romų dainomis ir rusų, latvių bei lietuvių kalbomis“ (2009-09-01). Teigiama, kad tai – nesąžiningos konkurencijos faktai, kenkiantys redakcijos dalykinei reputacijai ir laikraščio prestižui.
Nuspręsta:
Priminti laikraščių redakcijoms apie profesinį solidarumą ir garbingą konkurenciją, o korespondentui K. Slavinskui - Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25 straipsnio reikalavimus.
 
4. Svarstyta: J. Vilkanec skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šalčios žinios“   
 Posėdyje dalyvavo publikacijų autorius V. Kot. Jurij Vilkanec prašo įvertinti 2009-05-12 laikraščio „Šalčios žinios“ publikaciją „Kriminalinės policijos vadovas „stabdo“ bylas. Ginti. Saugoti. Padėti“. J. Vilkanec teigimu, buvo pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas, nes paskelbti įtariamųjų padarius nusikaltimą asmens duomenys, publikacijos autorius V. Kot piktnaudžiavo savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis, šia ir kitomis publikacijomis ta pačia tema daromas spaudimas teisėsaugos institucijoms. Taip pat į Komisiją kreipėsi ir Marek Karaza. Jis prašo įvertinti jau minėtą ir dar dvi laikraščio „Šalčios žinios“ publikacijas: „Už vagių nugaros – komisaras V. Bogdevič“ (2008-05-27), „Vagis turi sėdėti kalėjime“ (2008-05-30).
Nuspręsta:
Įspėti žurnalistą V. Kot, kad žurnalistas privalo laikytis nekaltumo prezumpcijos principo. Kol teismas įtariamųjų nepripažino kaltais, straipsniuose minėti jų pavardes draudžiama.
 

2009-11-30 Nr. 21

 
1. Svarstyta: B. Matelio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“
Posėdyje dalyvavo vienas iš UAB „Sekundės redakcija“ savininkų Nerius Gasparavičius. Laikraščio „Panevėžio rytas“ redaktorius Bronislovas Matelis prašo įvertinti 2009-09-24 dienraščio „Sekundė“ publikaciją „Panevėžio ryte“ – sunkmečio grimasos“. B. Matelio nuomone, buvo pažeistas sąžiningos ir garbingos konkurencijos principas. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. UAB „Sekundės redakcija“ skundas dėl 2009-09-24 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijos „Du leidiniai glaudžiasi vienas prie kito“ buvo gautas prieš posėdį. Skunde teigiama, kad buvo pažeistas sąžiningos konkurencijos principas, žeminama įmonės reputacija. Kadangi tai siejasi su svarstomu klausimu, Komisija nusprendė skirti laiko ir susipažinti su šia publikacija ir skundu, ir vertinti abi publikacijas visumoje.
Nuspręsta:
Įpareigoti pirmininkę priminti redakcijoms apie kolegiškumą ir garbingą konkurenciją.
 
2. Svarstyta: G. Visocko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Lietuvos žinios“
Posėdyje dalyvavo žurnalistas Rimantas Varnauskas. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Gintaras Visockas prašo įvertinti 2009-08-17 dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintą publikaciją „Kieno užsakymus vykdo VSD ir prokurorai?“. G. Visocko nuomone, tai jo publikacijos „Čečėnai Hadižat ir Malikas Gatajevai: “Jūsų slaptąsias tarnybas kažkas vedžioja už nosies!“, išspausdintos interneto svetainėjewww.slaptai.lt, plagiatas. Pasak G. Visocko, iš jo publikacijos paimta daug ir svarbių citatų, tačiau nėra jokios nuorodos nei į jo interneto svetainę, nei į jo pavardę.
Nuspręsta:
2009-08-17 dienraščio „Lietuvos žinios“ publikacijoje „Kieno užsakymus vykdo VSD ir prokurorai?“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 61 ir 62 straipsniai.
 
3. Svarstyta: Mažeikių rajono PK KPS prašymas įvertinti komentarą
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Mažeikių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyrius prašo įvertinti 2009-05-26 interneto svetainės www.skrastas.lt publikacijos „Darbo biržos vadovybės darbo diena praėjo teisme“ komentaro turinį.

Komentaro turinys įvertintas, išvada pateikta Mažeikių rajono PK KPS.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-02-18 www.youtube.com vaizdo įrašo „Patriotiško jaunimo eitynės 2009 Vasario 16-ą“ komentarus, ir 2009-07-21 interneto svetainėje www.lrytas.lt publikuoto straipsnio „Florencijoje lietuvis stalu per galvą trenkė jaunam italų transseksualui“ komentarus.

Komentarų turinys įvertintas, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.
 
5. Svarstyta: Z. Kelmickaitės paklausimas, V. Repšio paklausimas
 
5.1. Z. Kelmickaitės paklausimas
 
Zita Kelmickaitė prašo paaiškinti 2009-07-13 Etikos komisijos sprendimą dėl žurnalisto darbo suderinamumo su kita veikla ir atsakyti į klausimus: 1)  ar šis sprendimas, priimtas nagrinėjant konkretų prašymą, gali būti taikomas be išimties visiems žurnalistams ir laidų vedėjams, neatsižvelgiant į konkrečią situaciją; 2) kodėl ir kaip TV laidų vedėjo, neturinčio žurnalisto išsilavinimo, darbas yra prilyginamas profesionalaus žurnalisto darbui; 3) kodėl plečiamai yra aiškinamos ir taikomos  2009-07-13 priimto sprendimo nuostatos laidų vedėjams, nors pačiame sprendime kalbama tik apie žurnalistinį darbą dirbančius žurnalistus; 4) kodėl šio sprendimo nuostatos taikomos tik nacionalinio transliuotojo žurnalistams (ir laidų vedėjams), jei Žunalistų etikos kodekse tokio skirstymo nėra; 5) ką reiškia sprendime išdstytas teiginys, kad „žurnalistai, dirbantys žurnalistinį ir politinį darbą, susiduria su nuolatiniu interesų konfliktu; ar laidų vedėjai taip pat susiduria su interesų konfliktų; 6) ar laidų vedėjams, neturintiems žurnalisto išsilavinimo, nepriklausantiems žurnalistų susivienijimui, nesudariusiam su leidėjų sutarties, kurioje konkrečiai apibrėžti abiejų pusių įsipareigojimai, taikomas Žurnalistų etikos kodeksas.        
Nuspręsta:
1. Kiekviena situacija yra individuali, todėl ir 2009-07-13 Komisijos sprendimas negali būti taikomas visiems vienodai.
2. Visuomenės informavimo įstatymas apibrėžia, kas yra žurnalistas.
3. Į klausimą, kodėl plečiamai yra aiškinamos ir taikomos Komisijos 2009-07-13 sprendimo nuostatos, turėtų atsakyti tie, kas jas taiko.
4. Į klausimą, kodėl 2009-07-13 nuostatos taikomos tik nacionalinio transliuotojo žurnalistams, turėtų atsakyti LRT Taryba.
5. Komisija mano, kad laidų vedėjai, kaip ir žurnalistai, gali susidurti su interesų konfliktu.
6. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas yra taikomas visiems, dirbantiems žurnalistinį darbą, tame tarpe ir laidų vedėjams.

Komisija nesvarstė klausimo, ar Z. Kelmickaitė, būdama Vilniaus savivaldybės  Tarybos nare, gali dirbti LRT laidų vedėja, nes nežino jos vedamų laidų turinio.
 
5.2. V. Repšio paklausimas
 
Valentinas Repšys bylinėjasi su UAB „Anykštos redakcija“. Prašo išaiškinti kai kurių Komisijos sprendimų, susijusių su juo ir UAB „Anykštos redakcija“, tekstus, paneigti arba patvirtinti jo samprotavimus apie sprendimų turinį, įvertinti, ar tinkamais žodžiais juos komentavo „Anykštos redakcija“.
Nuspręsta:
1. Dėl pažeidimų publikacijoje „Administracinė nuobauda - už savivaldžiavimą“ („Anykšta“, 2007-05-12). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
2. Dėl 2009-03-02 LŽLEK rašto. 2009-03-02 Komisijos rašte yra visa informacija, kurią Komisija norėjo pateikti ginčo šalims. Komisijos darbo specifika yra nustatyta Reglamente, kurį galima rasti interneto svetainėje www.lzlek.lt. Nuspręsta Komisijos rašto turinio nedetalizuoti.
3. Dėl publikacijos „Valentinas Repšys vėl pralaimėjo“ („Anykšta“,  2009-03-10). Nuspręsta, kad redakcija neiškreipė Komisijos sprendimo esmės.
4. Dėl publikacijos „Administracinė nuobauda - už savivaldžiavimą“ („Anykšta“, 2007-05-12). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
5. Dėl publikacijos „Gynė milijonierių Seimo narį“ („Anykšta“, 2007-09-06). Komisija svarsto tik publikacijas, išspausdintas vienerių metų laikotarpyje. Nuspręsta klausimo nesvarstyti.
6. Dėl 2007-06-21 LŽLEK rašto. Komisija išnagrinėjo visus V. Repšio skundus, sprendimai priimti kolegialiai, todėl nėra prasmės užsiimti jų revizija. Komisija – ne teismas, priima sprendimus dėl Etikos pažeidimų, todėl juose ir neverta ieškoti teisinių formuluočių ir įvertinimų.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininke išrinkta E. Žiobienė.
2. Pirmininkės pavaduotoju išrinktas L. Slušnys.
 
2009-12-14 Nr. 22
 
1. Svarstyta: LRS kanceliarijos prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Komisija jau svarstė šį klausimą, tačiau negalėjo peržiūrėti nei Seimo kanceliarijos, nei vėliau LNK pateikto vaizdo įrašo. Buvo nuspręsta svarstymą pratęsti gavus tinkamu formatu įrašytą vaizdo medžiagą. LR Seimo kanceliarija prašo įvertinti 2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužetą. Teigiama, kad buvo paskleista neteisinga, netiksli ir šališka informacija apie Seimo Transporto skyrių ir jame dirbančius žmones.
Nuspręsta:
2009-02-04 LNK laidos "Kakadu" siužete apie LR Seimo Transporto skyrių nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LRS nario L. Diniaus prašymas dėl LNK Žinių laidos
Seimo narys Laimontas Dinius prašo įvertinti 2009-10-08 LNK Žinių laidoje ir anonse paskelbtą informaciją. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2009-10-08 LNK Žinių laidos siužete ir anonse apie L. Dinių nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: LR Aplinkos ministerijos prašymas dėl žurnalo „Veidas“ publikacijos
LR Aplinkos ministerija prašo įvertinti 2009-10-19 žurnalo „Veidas“ publikaciją „Miškų reikalai tvarkomi pirtelėje ant ratų“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti ministro G. Kazlausko garbę ir orumą, kenkianti jo vadovaujamos įstaigos dalykinei reputacijai. Nebuvo suteikta ir atsakymo teisė.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sekretorės R. Cytackos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus diena“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Vilniaus diena“ vyriausiasis redaktorius R. Celencevičius. Renata Cytacka prašo įvertinti 2009-10-09 dienraščio „Vilniaus diena“ publikaciją „Vilniaus rajone – karas dėl mokyklų“. Teigiama, kad buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti ir Vilniaus rajono savivaldybės dalykinei reputacijai kenkianti informacija.
Nuspręsta:
2009-10-09 dienraščio „Vilniaus diena“ publikacijoje „Vilniaus rajone – karas dėl mokyklų“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus diena“
Klausimo svarstyme dalyvavo laikraščio „Vilniaus diena“ vyriausiasis redaktorius R. Celencevičius. Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyrius prašo įvertinti 2009-10-31 dienraščio „Vilniaus diena“ publikaciją „Kiemsargiai: lieka gyviems į žemę lįsti“. Teigiama, kad buvo pateikta melaginga informacija, žeidžianti mero V. Navicko ir institucijos reputaciją.
Nuspręsta:
1. 2009-10-31 dienraščio „Vilniaus diena“ publikacijoje „Kiemsargiai: lieka gyviems į žemę lįsti“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Atkreipti laikraščio „Vilniaus diena“ redakcijos dėmesį į tai, kad vis dėlto žurnalistai turėtų atsakingiau vertinti turimą informaciją, nekorektiškos ir įžeidžiančios nuomonės neturėtų būti spausdinamos.
 
6. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2009-10-17 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Lietuviška trispalvė jau virto ir gėjus vienijančia vėliava“ komentarus.

Komentarai įvertinti, išvados pateiktos Generalinei prokuratūrai.

 
7. Svarstyta: LKPB NT 3-ioji valdybos prašymas įvertinti komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2009-06-29 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos „Gėjų parade Čikagoje žygiavo ir pradinukai“ komentarus.

Komentarai įvertinti, išvados pateiktos LKPB. 

8. Svarstyta: Kiti klausimai
 
8.1. J. Rainienės paklausimas
                
Janina Rainienė prašo įvertinti 2009-10-19 www.delfi.lt publikaciją „Elitinių prostitučių byloje – į Seimą kandidatavusios pasaulio čempionės apklausa“. Jos manymu, publikacijos pavadinime, anonse ir jį iliustruojančiose nuotraukose liudytoja pateikiama kaip kaltinamoji.

Komisija nusprendė nesvarstyti šio paklausimo ir publikacijos, nes dėl garbės ir orumo įžeidimo gali kreiptis tik pats nukentėjęs asmuo.
 
8.2. Marijampolės apskrities viršininko administracijos paklausimas
 
Marijampolės apskrities viršininko pavaduotojas Evaldas Ulevičius informuoja, kad Marijampolės apskrities vaikų globos namuose lankėsi „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistai, be leidimo filmavo ir ėmė interviu iš nepilnamečių globotinių. Prašo ištirti įvykį.
Nuspręsta:
Gautą pranešimą išsiųsti Vaiko teisių apsaugos kontrolierei ir Žurnalistų etikos inspektoriui, nes tai minėtų tarnybų kompetencijos klausimas.
 
8.3. Kauno miesto savivaldybės Tarybos Antikorupcijos komisijos paklausimas
 
Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Kaminskas prašo atsakyti: 1) ar praktika, kai Savivaldybės įmonės išskirtinai ne konkurso būdu pasirašo reklamos sutartis su viena žiniasklaidos priemone yra paplitusi Lietuvoje? Ar tai negali formuoti neskaidrumo ir įtarumo atmosferos dėl vietos savivaldos institucijų veiklos?; 2) ar tokia praktika, kai viena žiniasklaidos priemonė prieš įvykstančius rinkimus suteikia finansinę paramą vienai iš politinių partijų maksimalia leistina suma, negali sukelti įatrimų dėl minėtos įmonės šališkumo? ar žiniasklaidos priemonių finansinės paramos teikimas politinėms partijoms nepažeidžia Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso?
Nuspręsta:
Kauno miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos paklausimą persiųsti Lietuvos reklamos biurui ir VRK.

2009-12-21 Nr. 23

 
1. Svarstyta: Komisijos darbo metinės apžvalgos leidinio aptarimas, konferencijos su žiniasklaidos priemonėmis aptarimas
Ateinančių metų kovo mėnesį planuojama konferencija su žiniasklaidos priemonių atstovais, kurioje būtų aptariamos dažniausiai iškylančios problemos, apžvelgiami Komisijoje svarstyti skundai ir priimti sprendimai. Komisija nusprendė parengti ir išspausdinti Komisijos metinę darbo ataskaitą-apžvalgą, kuri bus išdalinta konferencijos metu, ir ja galės naudotis visi, kuriems reikės, nes bus paruoštas ir internetinis variantas. Posėdžio metu nuspręsta, kad leidinėliui ataskaitas rengs  G. Daukšaitė, A. Žemaitytė, V. Mačiulis, Z. Kiudulas, E. Žiobienė, A. Belickas, L. Slušnys. Aptartos temos, terminai, kas spausdins.
 
2. Svarstyta: Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl LNK laidos „FTB“
Vaiko teisių apasugos skyrius prašo įvertinti 2009-11-04 LNK laidos „FTB“ siužetą, kuriame galima lengvai identifikuoti vaiką ir jo šeimą.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos sk. prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Vaiko teisių apsaugos tarnyba prašo įvertinti 2009-10-20 LNK laidos „Kakadu“ reportažą apie nepilnametės mergaitės gyvenimą žuvus motinai, menkinamas Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbas, nulat rodomi tragedijos vaizdai kenkia vaiko emocinei būsenai.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
4. Svarstyta: L. Ruseckienės prašymas dėl LNK laidos „Kakadu“
Liucija Ruseckienė prašo įvertinti 2009-11-05 LNK laidos „Kakadu“ reportažą apie tai, kad Jonavos rajono Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotoja nesirūpina savo vaiku. Jos teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žemina jos garbę ir orumą, skyriaus darbuotojų aurotitetą.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.


2009-12-28 Nr. 24 

1. Svarstyta: Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centro skundas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“
Posėdyje dalyvavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė A. Gudienė. Panevėžio vaikų socializacijos centro darbuotojų skunde prašoma įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Šypsena už aptvaro (2009-09-15), „Kučgalio centre – kaip tiksinčių minų lauke“ (2009-09-29), „Specialios priemonės specialiojo ugdymo centre“ (2008-12-11), „Prisidengė Dievo tarnais ir meile vaikams“ (2008-04-26). Teigiama, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos sąmoningai skleidžiama dezinformacija, skatinama neapykanta ir nepasitikėjimas vaikų globos centru, žeminama įstaigos reputacija, darbuotojų garbė ir orumas.
Nuspręsta:
Įspėti laikraščio „Šiaurės rytai“ redakciją dėl tikslių terminų ir pavadinimų naudojimo.
 
2. Svarstyta: Z. Kapušinskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Panevėžio rytas“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Zita Kapušinskienė prašo įvertinti 2009-09-29 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikaciją „Medicinos įstaigos vadovus įklampino godumas pinigams“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižianti, Z. Kapušinskienės garbę ir orumą žeminanti informacija.
Nuspręsta:
2009-09-29 laikraščio „Panevėžio rytas“ publikacijoje „Medicinos įstaigos vadovus įklampino godumas pinigams“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: P. Keinio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Petras Keinys prašo įvertinti 2009-10-05 laikraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Šiaulių televizorių gamykloje – prisidirbusių ekspareigūnų prieglauda“. Teigiama, kad buvo pateikta tiesos neatitinkanti, šmeižikiška ir įžeidžianti informacija. Taip pat be sutikimo išspausdinta jo nuotrauka.
Nuspręsta:
Įspėti ir priminti laikraščio „Šiaulių naujienos“ redakcijai, kad privataus asmens kritikos ribos yra daug siauresnės nei viešo asmens.
 
4. Svarstyta: V. Damskienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė prašo įvertinti 2009-08-28 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikaciją „Švietimo skyriaus vedėja šiauliečius išvadino kvailiais“. Teigiama, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, publikacijos autorė daro niekuo nepagrįstas išvadas, straipsnio pavadinimas neatitinka turinio.
Nuspręsta:
2009-08-28 dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijoje „Švietimo skyriaus vedėja šiauliečius išvadino kvailiais“ buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
5. Svarstyta: B. Petrošienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Bičiulis“
Pristatė E. Žiobienė: Benedikta Petrošienė prašo įvertinti 2009-10-24 Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ publikaciją „Nereikalingas galvos skausmas“. Pareiškėjos teigimu, buvo pateikta tiesos neatitinkanti informacija, nesuteikta teisė atsakyti.
Nuspręsta:
2009-10-24 Kelmės rajono laikraščio „Bičiulis“ publikacijoje „Nereikalingas galvos skausmas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: LKPB NT 3-ioji valdybos prašymas įvertinti komentarus
Komisija įvertino. www.kaunodiena.lt publikacijos „Lietuvos homoseksualai stoja į kovą priš homofobiją“ irwww.delfi.lt publikacijos „Bus teisiamas prieš gėjus nukreiptos svetainės įkūrėjas“ komentarus. Išvados pateiktos LKPB NT 3-iajai valdybai.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 
7.1. E. Jurkevičiaus paklausimas
 
Seimo narys Evaldas Jurkevičius prašo išaiškinti, ar pavadinimai „valdininkai“, „seimūnai“ nepažeidžia žurnalistinės etikos nuostatų.
Nuspręsta:
Pavadinimai „valdininkai“, „seimūnai“ nepažeidžia žurnalistinės etikos nuostatų.
 
7.2. E. Kundrotaitės skundas
 
Erika Kundrotaitė prašo įvertinti 2008-03-21 laikraščio „Joniškis“ publikaciją „Ketvirtadienio rytą iš gyvenimo pasitraukė(?) gimnazistė“ ir nuotrauką.
Nuspręsta:
Skundą atmesti dėl senaties.

2008-01-14 Nr. 1

1. Svarstyta: I. Matuz skundas dėl TV3 laidos "Komanda"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Irena Matuz prašo įvertinti 2007-05-24 TV3 laidos "Komanda" reportažą apie incidentą Telšiuose. Jos teigimu, kartu su policija į butą atvykę žurnalistai filmavo nieko nepaaiškinę ir negavę tam leidimo.
Nuspręsta:
Laidos "Komanda" autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: G. Petraitis skundas dėl publikacijos dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė"
Posėdyje dalyvavo Giedra ir Juozas Petraičiai. Giedra Petraitis prašo įvertinti 2007-10-27 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikaciją "Turtuolio radiatoriai komisijoms - nepasiekiami". Jos manymu, publikacijoje pateikta tiesos neatitinkanti, tendencingai neigiama ir vienpusiška informacija.
Nuspręsta:
Klausimo svartymą pratęsti kito posėdžio metu. Dar kartą pakviesti žurnalistą A. Dumalaką.
 
3. Svarstyta: R.J. Rutkausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Lietuvos rytas" ir "Kauno diena", interneto svetainėje delfi.lt,  bei dėl reportažų LNK ir TV3  "Žinių" laidose
Posėdyje dalyvavo LNK "Žinių" tarnybos vadovas R. Agintas. Romualdas Jonas Rutkauskas prašo įvertinti 2007-10-24, 18.45 ir 22.00 val., LNK ir 18.45 val. TV3 "Žinių" laidose pateiktą informaciją apie Romualdą Joną Rutkauską, 2007-10-24 interneto svetainės delfi.lt publikaciją "Ūkio banko darbuotojai pagrobė 6,5 mln. Lt", 2007-10-25 dienraščio "Kauno diena" publikaciją "Banko iždą tuštino savi darbuotojai", dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Buvę Kauno bankininkai trina teisiamųjų suolą". R.J. Rutkausko teigimu, publikacijose ir TV reportažuose apie jį buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, jis nepagrįstai apkaltintas sunkaus nusikaltimo padarymu, pakenkta jo gerai reputacijai.

 3.1. LNK
Nuspręsta:
2007-10-24 LNK "Žinių" laidos, kuri buvo rodyta 18.45 ir 22.00 val., reportaže "Pasisavino 6,5 mln. litų" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.

3.2. TV3
Nuspręsta:
2007-10-24 TV3 "Žinių" laidos, kuri buvo rodyta 18.45 val., reportaže apie įvykius Ūkio banke, nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.

3.3. Interneto svetainė delfi.lt, "Kauno diena", "Lietuvos rytas"
Komisija susipažino su publikacija ir UAB DELFI paaiškinimu, kuriame teigiama, kad publikacijos autorius D. Sinkevičius rėmėsi viešai nagrinėjamos bylos medžiaga, ikiteisminį tyrimą atlikusių pareigūnų ir prokurorų teiginiais. Žurnalistas R.J.Rutkausko niekuo nekaltina, visur naudoja žodį "įtariamasis". Be to, byla, jų nuomone, turi didelę viešąją reikšmę.

Komisijos nuomone, publikacijoje neturėjo būti nurodyti įtariamojo asmens duomenys.

Tą patį Komisija konstatavo susipažinusi su dienraščio "Kauno diena" ir "Lietuvos rytas" publikacijomis. Tačiau, atsižvelgdama į publikacijų viešąją svarbą, ir į tai, kad buvo informuojama apie rezonansinės bylos eigą, Komisija nusprendė nesvarstyti publikacijų dėl Etikos kodekso galimo pažeidimo. Vienbalsiai nuspręsta tik priminti žiniasklaidos priemonėms ir jų valdytojams apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 straipsnį,  kuris draudžia skelbti įtariamojo padarius nusikaltimą asmens duomenis, jeigu tai nėra būtina.
 
4. Svarstyta: UAB "ARTmanija" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Vakarų ekspresas"
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti iki kito posėdžio.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5.1. LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl informacijos www.kalamuni.com
LR Generalinė prokuratūra prašo patikslinti Komisijos 2007-05-28 sprendimą, kuriuo tinklapyje www.kalamuni.com publikuojama knyga "Voniučiaja smert - smerdiačim žydam", jos plakato projekto bei knygos viršelio turinys buvo pripažinti kaip kurstantys tautinę nesantaiką. Prokuratūra prašo nurodyti, kurie knygos teiginiai ar jų atkarpos įvetintos kaip kurstomojo pobūdžio.
Nuspręsta:
1. Plakato projekto ir knygos pavadinimas "Voniučiaja smert - smerdiačim žydam!!!" kursto tautinę nesantaiką.

2. Tautinę nesantaiką kurstantys teiginiai knygoje: "И кто знает, может Иран, будет иметь атомное оружие, всё делается, для того чтобы ,,смердящий жид,, дрожал и не имел покоя даже ночью, чтобы каждую минуту дрожал от страха пока не примет в своё сердце Бога. А это значит Ислам или крещение Духа Святого, а это, значит, стать Крестьянином." (psl. 4); "А жидам остаётся луна, если они не примут Ислам или Крещение Духом Святым. Я думаю мы наведём порядок на Земле и больше Жид не будет указывать и насиловать верующих с точки сатанического ума заключения (в его руках оборотные средства они финансируют продукцию разврата Духа, программы нового вооружения и разные другие проекты которые влияют на сознание человечности) “А их синагоги превратим в бассейны, чтобы отмыть грязь смердящего Жида!” (psl. 5); "А где искать людей? В странах, где проживают мусульмане, или христиане, получившие Крещение Святого Духа! А это те, которые делают, так как делали первые крестьяне мира на земле." (psl. 19); "Эти несчастные это люди без Бога! Это мир говорящих обезьян." (psl. 30); "И вдруг из проснувшегося во мне внутреннего голоса, под диктовку Господа я стучал по клавишам для нее весть о том: „ я и есть - тот самый Царь - Жидов, ожидаемы со времен Давида! Только я настоящий их Царь! И если вы не примете Иисуса в свое сердце, я буду считать вас - за одно с сатаной, а сатане я объявил войну, и тот, кто против Иисуса - пусть живет на луне...” (psl. 43); "И уже дома, развалившись на диване, я вновь изволил себе пошутить, я вновь набрал в своем телефоне текст следующего содержания все еще той же прислужнице из “ МОСАТ “: “Жиды на калении, ваш Царь проснулся!!! ” Но вы скажите что сегодня не первое апреля, да это все на самом деле, это не шутка !" (psl. 45); "Потому я за Осаму! И на стороне его войск." (psl.59). 

 2008-01-28 Nr. 2

1. Svarstyta: Seimo socialdemokratų, Naujosios sąjungos ir Valstiečių liaudininkų ir pilietinės demokratijos frakcijų prašymas dėl laidos "Paskutinė instancija"
Posėdyje dalyvavo laidos "Paskutinė instancija" autorė R. Grinevičiūtė, laidos žurnalistė ir jų pakviesti laidoje aptariamų įvykių liudininkai. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųsta medžiaga. Partijų  frakcijų seniūnų pasirašytame laiške prašoma įvertinti, ar 2007-11-20 d. LNK laidoje "Paskutinė instancija", kurioje buvo kalbama apie J. Abromavičių, nebuvo nusižengta profesinei etikai. Keliamas klausimas, ar etiška kaltinti mirusį ir jau apsiginti negalintį žmogų pasikėsinimu nužudyti nepateikiant jokių įrodymų, priekaištauti jam, kad jis neatsiribojo nuo tėvo, manipuliuoti filmuota medžiaga.
Nuspręsta:
2007-11-20 d. LNK laidoje "Paskutinė instancija" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
2. Svarstyta: G. Petraitis skundas dėl publikacijos dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė"
Posėdyje dalyvavo dienraščio "Lietuvos rytas" žurnalistas A. Dumalakas. Giedra Petraitis prašo įvertinti 2007-10-27 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikaciją "Turtuolio radiatoriai komisijoms - nepasiekiami". Jos manymu, publikacijoje pateikta tiesos neatitinkanti, tendencingai neigiama ir vienpusiška informacija.
Nuspręsta:
2007-10-27 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Turtuolio radiatoriai komisijoms - nepasiekiami" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: UAB "ARTmanija" skundas dėl publikacijos dienraštyje "Vakarų ekspresas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "ARTmanija" l.e.p. direktorė Jūratė Inokaitienė prašo įvertinti 2007-11-16 dienraščio "Vakarų ekspresas" straipsnį "Gražiai supakuota dovana gali pateikti ir nemalonių siurprizų". Jos manymu, straipsnyje pateikta vienpusiška, subjektyvi ir jokiais įrodymais nepagrįsta žurnalistės Vaidos Jutkonės nuomonė. Publikacija pakenkė bendrovės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2007-11-16 dienraščio "Vakarų ekspresas" straipsnyje "Gražiai supakuota dovana gali pateikti ir nemalonių siurprizų" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: AB "Kauno grūdai" generalinio direktoriaus T. Barščio prašymas dėl publikacijų dienraščiuose "Kauno diena" ir "Vilniaus diena"
T. Barštys prašo įvertinti dienraščio "Kauno diena" publikacijas: "Mirtis ralio žiūrovų akyse" (2007-10-22), "T. Barštys išgąsdino Vilnių" (2007-11-13) ir 2007-11-13 dienraščio "Vilniaus diena" publikaciją "Parkas virto aerodromu". Jo teigimu, publikacijos tendencingos, neatitinka tikrovės, pateiktos sąmoningai iškreipiant faktus. T. Barščio manymu, publikacijomis siekta sukurti neigiamą nuomonę tiek apie jį, įmonių grupės "Kauno grūdai" vadovą ir Kauno miesto tarybos narį, tiek apie pačią imonių grupę.
Nuspręsta:
1. 2007-10-22 dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "Mirtis ralio žiūrovų akyse" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str.
2. 2007-11-13 dienraščio "Vilniaus diena" publikacijoje "Parkas virto aerodromu" ir dienraščio "Kauno diena" publikacijoje "T. Barštys išgąsdino Vilnių" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str.
 
5. Svarstyta: R. Danupo ir L. Urbonienės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
R. Danupas ir L. Urbonienė prašo įvertinti 2007-11-24 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Dievo tarnas - meilės įkaitas. Mokytoją į bažnyčią vedė meilė jaunam kunigui". Skunduose teigiama, kad buvo pateikta nepatikrinta, tikrovės neatitinkanti ir neobjektyvi informacija. R. Danupo ir L. Urbonienės manymu, publikacija apie jų asmeninį gyvenimą neturėjo būti skelbiama be jų sutikimo, nes jie nėra vieši asmenys.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti iki kito posėdžio.

 
2008-02-11  Nr. 3

1. Svarstyta: R. Danupo ir L. Urbonienės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"

Tai praėjusiame posėdyje pradėto svarstymo tęsinys. R. Danupas ir  L. Urbonienė prašė įvertinti 2007-11-24 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Dievo tarnas - meilės įkaitas. Mokytoją į bažnyčią vedė meilė jaunam kunigui". Jų skunduose teigiama, kad buvo pateikta nepatikrinta, tikrovės neatitinkanti ir neobjektyvi informacija. R. Danupo ir L. Urbonienės manymu, publikacija apie jų asmeninį gyvenimą neturėjo būti skelbiama be jų sutikimo, nes jie nėra vieši asmenys.
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Dievo tarnas - meilės įkaitas. Mokytoją į bažnyčią vedė meilė jaunam kunigui" (2007-11-24) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 16 ir 36 straipsniai, 54 str. 1 d.
 
2. Svarstyta: K. Kiaulakio prašymas dėl dienraščio "Respublika" publikacijos
Kazys Kiaulakis prašo įvertinti 2007-11-19 dienraščio "Respublika" publikacijas "Verslininkų tarnai" ir "Vilkaviškio savivaldybė - verslininkų tarnaitė". Jo teigimu, žurnalistė pateikė tikrovės neatitinkančią, vienpusišką ir nepatikrintą informaciją iš vieno šaltinio, nesuteikė atsakymo teisės kritikuojamiems asmenims.
Nuspręsta:
Dienraščio "Respublika" publikacijose "Verslininkų tarnai" ir jos tęsinyje "Vilkaviškio savivaldybė - verslininkų tarnaitė" (2007-11-19) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 straipsnis ir 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: G. Kairienės skundas dėl publikacijų laikraštyje "Šilalės artojas"
Posėdyje dalyvavo G. Kairienė. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Giedrė Kairienė prašo įvertinti laikraščio "Šilalės artojas" publikacijas: "Patiklių tėvų vaikai gali skaudžiai nukentėti" (2007-06-19) ir "Ar išties tai - vaikų stovykla" (2007-07-03), ir interneto svetainėje www.lrytas.lt išspausdintą publikaciją "Vaikų stovykla - pinigų plovykla?" (2007-06-21). G. Kairienės manymu, buvo pateikta neteisinga informacija, fotografuota privačioje valdoje be leidimo, komentarai po nuotraukomis neteisingi ir tendencingi.
Nuspręsta:
Laikraščio "Šilalės artojas" publikacijose "Patiklių tėvų vaikai gali skaudžiai nukentėti" (2007-06-19) ir "Ar išties tai - vaikų stovykla" (2007-07-03) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5 ir 59 straipsniai.
 
4. Svarstyta: A. Kabelienės skundas dėl publikacijų dienraštyje "Panevėžio rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Asta Kabelienė prašo įvertinti dienraščio "Panevėžio rytas" publikacijas: "V.Uspaskicho sekėjos kelyje - purvas" (2007-05-10) ir "Neatėjo į teismą kautis dėl pusės milijono" (2007-09-19).  A. Kabelienės teigimu, publikacijose pateikta informacija neatitinka tikrovės, ji yra žeminanti garbę ir orumą, pakertanti pasitikėjimą savimi.
Nuspręsta:
Dienraščio "Panevėžio rytas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. Lietuvos reklamos biuro perduotas skundas dėl užsakomojo straipsnio
Lietuvos reklamos biuras persiuntė G. Maliauskaitės skundą dėl publikacijos "Mambopizza" - maistą į namus pristatyus greičiausiai", kuri buvo išspausdinta laikraštyje "Laisvalaikis" (2007-11-29). Skundo autorė teigia, kad tai reklaminis užsakomasis straipsnis, tačiau tai nepažymėta.

Komisijos manymu, akivaizdu, kad tai įmonės reklama, tačiau nepažymėta, jog tai užsakytas straipsnis. Iškilo klausimas, kaip vertinti tokią publikaciją, jeigu ji yra specializuotame reklaminiame laikraštyje. O ar "Laisavlaikis" yra toks laikraštis? Nuspręsta svartymą atidėti ir gauti papildomos informacijos, kuri padėtų priimti objektyvų sprendimą.

5.2. Žurnalistų sąjungos prašymas dėl garbės žymens suteikimo 
Į Komisiją kreipėsi Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas D. Radzevičius prašydamas išaiškinti, kaip laikraštis galėtų gauti garbės žymenį. 

Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekse yra įrašyta nuostata, kad Komisija gali suteikti tokį žymenį. Tačiau kol kas jis nėra įsteigtas ir rimtų diskusijų dėl jo įsteigimo nevyko. Šio posėdžio metu kalbėję Komisijos nariai abejojo, ar iš viso verta tokį žymenį įsteigti, nes tai gali įnešti daugiau sumaišties negu naudos. Buvo pasidalinta mintimis, kuo vadovaujantis jis galėtų būti suteiktas tam tikrai visuomenės informavimo priemonei (sukurti nuostatai, taisyklės?). Nuspręsta pasiūlyti visiems Komisijos nariams pagalvoti apie tai ir pateikti savo argumentuotus pasiūlymus.

 2008-03-03 Nr. 4

1. Svarstyta: Prokuroro J. Lauciaus skundas dėl BTV laidos "Uogos. Žinios ir orai"
 Posėdyje dalyvavo BTV atstovai advokatai R. Lapė ir V. Valašinas. LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Justas Laucius prašo įvertinti 2007-12-07 d. 22.45 val. Baltijos TV žinių laidą "Uogos. Žinios ir orai". Jo teigimu, buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, pažeminta jo kaip privataus asmens ir kaip pareigūno garbė ir orumas, dalykinė reputacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
Svarstymą pratęsti artimiausio posėdžio metu. Į posėdį pakviesti L. Lalą.
 
2. Svarstyta: K. Koval, T. Hardikovos, I. Štuto skundai dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Skundų autoriai prašo įvertinti 2007-12-05 dienraščio "Lietuvos rytas publikaciją "Pinigų grobstytojų pėdsakai nuvedė į Kanarus". Konstantinas Koval mano, kad buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeidžianti jo garbę ir orumą, pažeista nekaltumo prezumpcija, pateikti asmens duomenys, nors jis nėra viešas asmuo, nesuteikta atsakymo teisė. Tatjana Hardikova teigia, jog buvo pažeista jos teisė į privatų gyvenimą, pateikti asmens duomenys nors ji nėra viešas asmuo ir nėra davusi tam sutikimo. Igorio Štuto manymu, pateikti tikrovės neatitinkantys ir nepagrįsti teiginiai, pažeista nekaltumo prezumpcija, pateikti asmens duomenys, nors jis nėra viešas asmuo, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
1. Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Pinigų grobstytojų pėdsakai nuvedė į Kanarus" aprašant K. Koval ir I. Štuto veiklą nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos
2. Dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Pinigų grobstytojų pėdsakai nuvedė į Kanarus" pateikiant informaciją apie T. Hardikovą buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 str.
 
3. Svarstyta: UAB "Adristėja" prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Mūsų Ignalina"
UAB "Adristėja" prašo įvertinti 2007-10-26 laikraščio "Mūsų Ignalina" publikaciją "Pagaliau trūko ilgai tvinkusi "Tėviškėlės" votis". Direktorės B. Sinienės pasirašytame laiške teigiama, kad tai kavinę ir jos darbuotojus šmeižianti publikacija, kurioje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Laikraščio "Mūsų Ignalina" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: UAB "Didelis pliusas" prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Šviesa"
UAB "Didelis pliusas" prašo įvertinti laikraščio "Šviesa" publikacijas "Pamirštą ir apleistą senamiestį gaivins investicijos" (2007-12-15) ir "Netikslūs duomenys užgavo sąžiningus verslininkus" (2008-01-08). Bendrovės direktorė O. Mazur mano, kad publikacijoje "Pamirštą ir apleistą senamiestį gaivins investicijos" buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pakenkta įmonės įvaizdžiui, o publikacijoje "Netikslūs duomenys užgavo sąžiningus verslininkus" pateikti įžeidūs dviprasmiški komentarai ir nusižengta įstatymo reikalavimui paneigimą išspausdinti be komentarų.
Nuspręsta:
Laikraščio "Šviesa" publikacijoje "Netikslūs duomenys užgavo sąžiningus verslininkus" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str.
 
 
2008-03-17 Nr. 5
 
1. Svarstyta: Kauno bendrijos "Viltis" prašymas dėl TV3 laidos "TV pagalba"
Posėdyje dalyvavo bendrijos "Viltis" pirmininkė J. Šimanauskienė, E. Mildažytė, TV3 laidų vykdantysis prodiuseris A. Šliavas. Kauno bendrijos "Viltis" ir atskirų jos narių skunduose prašoma įvertinti 2008-01-21 TV3 laidą "TV pagalba". Teigiama, kad laida įskaudino bendrijos vokalinio ansamblio narius ir neįgaliuosius, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija apie bendrijos pirmininkę J. Šimanauskienę, iš jos pasityčiota.             
Nuspręsta:
1. 2008-01-21 TV3 laidoje "TV pagalba" siužete apie Kauno bendriją "Viltis" buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 5, 6, 8, 17, 19 ir 38 straipsniai.
2. Paruošti raštą LRTK, kuriame būtų informuojama apie posėdžio metu priimtą sprendimą dėl 2008-01-21 TV3 laidos "TV pagalba" ir prašoma iš esmės įvertinti laidą ir jos tinkamumą būti TV eteryje.
3. Kauno bendrijos "Viltis" ir jos atskirų narių skundus perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl galimų VIĮ pažeidimų.
 
2. Svarstyta: Kauno miesto savivaldybės administracijos skundas dėl TV3  laidos "Žinios"
Kauno miesto savivaldybės administracija prašo įvertinti 2008-01-02 TV3 laidą "Žinios", kuri buvo transliuota 18.45 ir 21.30 val. Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytame rašte teigiama, kad J. Barzdžiuvienės reportaže buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, Kauno miesto savivaldybę ir jos darbuotojus kompromituojanti informacija, pažeminta Kauno miesto savivaldybės dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
2008-01-02 TV3 laidos "Žinios" siužete apie Kauno miesto savivaldybę nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: S. Tamošiūno skundas dėl publikacijos laikraštyje "Vakarinė Palanga"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Vakarinė Palanga" Komunikacijos tarnybos vadovė L. Zaiceva. Sigitas Tamošiūnas prašo įvertinti 2008 m. sausio 9-12 d. laikraštyje "Vakarinė Palanga" išspausdintą publikaciją "Trikotažo parduotuvėje - savaip traktuojami įstatymai". Jo manymu, publikacijoje paskelbta vienpusiška ir tendencinga informacija, pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimas, kad žurnalistas ar leidėjas, skelbdamas kritinius kūrinius, neturėtų suvedinėti asmeninių sąskaitų.

Komisija nemano, kad buvo pažeistos Etikos kodekso normos, tačiau nusprendė įspėti redakciją ir atkreipti jos dėmesį į tai, kad publikacijos tokiomis aktualiomis temomis turėtų būti ruošiamos profesionaliau, taip, kad skaitytojui nekiltų dviprasmiškų klausimų ir nebūtų pagrindo suabejoti pateiktos informacijos objektyvumu.
 
4. Svarstyta: Prokuroro J. Lauciaus skundas dėl BTV laidos "Uogos. Žinios ir orai"
Posėdyje dalyvavo BTV advokatas, laidos prodiuseris L. Lalas, prokuroras J. Laucius. LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Justas Laucius prašė įvertinti 2007-12-07 d. 22.45 val. Baltijos TV žinių laidą "Uogos. Žinios ir orai". Jo teigimu, buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, pažeminta jo kaip privataus asmens ir kaip pareigūno garbė ir orumas, dalykinė reputacija, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas.
Nuspręsta:
2007-12-07 d. 22.45 val. Baltijos TV žinių laidoje "Uogos. Žinios ir orai" siužete apie prokurorą J. Laucių buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4, 8, 37 ir 38 straipsniai. 

 2008-04-07 Nr. 6

1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl TV3 laidos "Savaitės komentarai"
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-11-18 TV3 laidoje "Savaitės komentarai" paskelbtą informaciją apie Atominės elektrinės įstatymo priėmimą. Generalinės prokuratūros rašte teigiama, kad buvo paskelbta nepatikrinta ir faktais neparemta informacija apie tai, kad už įstatymo priėmimą buvo sumokėta.
Nuspręsta:
2007-11-18 TV3 laidoje "Savaitės komentarai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: UAB "General Financing" skundas dėl TV3 laidos "Savaitės komentarai"
Posėdyje dalyvavo UAB "General Financing" teisininkas A. Vnukovskis ir atstovas ryšiams su visuomene P. Lilas. UAB "General Financing" prašo įvertinti 2008-02-03 TV3 laidos "Savaitės komentarai" reportažą apie AB "Lietuvos paštas", kuriame, kalbant apie UAB "Generaling Financing", buvo pateikta tendencinga, sąmoningai visuomenę klaidinanti informacija. Teigiama, kad tai pakenkė bendrovės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
2008-02-03 TV3 laidoje "Savaitės komentarai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: G. Kvietkausko pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "L.T."
Gintautas Kvietkauskas prašo įvertinti 2007-04-19 dienraščio "L.T." publikaciją "Didelio vyro maža vagystė". Jo teigimu, buvo paskleista melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija, kuri pakenkė jo profesinei reputacijai ir geram vardui.

Dienraštis "L.T." informavo, jog buvo paneigta dalis G. Kvietkausko prašomos paneigti informacijos ir atsiuntė puslapį, kuriame išspausdintas paneigimas. Komisija tai įvertino kaip etišką ir garbingą redakcijos poelgį, todėl nuspręsta nesvarstyti publikacijos dėl G. Kvietkausko skunde nurodytų galimai pažeistų Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsnių.
 
4. Svarstyta: R. Butkevičiaus ir Lietuvos auditorių rūmų prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Posėdyje dalyvavo Auditorių rūmų atstovas V. Satkus. Lietuvos auditorių rūmų prezidentas Genadijus Makuševas ir prezidiumo narys Rimas Butkevičius prašo įvertinti 2008-02-08 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Į areštinę - prabangiais kostiumais". Jų teigimu, informacija apie tai, kad Zbignevas Ravluševičius yra vienas geriausių šalies auditorių yra klaidinanti ir žemina kitus asmenis, turinčius auditoriaus vardą.
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvas rytas" publikacijoje "Į areštinę - prabangiais kostiumais" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: A. Miškinio skundas dėl komentarų www.lrytas.lt
Posėdyje dalyvavo A.A. Miškinis. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Algimantas Miškinis prašo įvertinti 2007-12-20 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos "Įsižeidęs A. Paleckis mosuoja nacionalizacijos vėzdu" komentarus interneto svetainėje www.lrytas.lt. Jo teigimu, komentarai kursto ir skatina neapykantą, tyčiojimąsi ir žmogaus niekinimą.
 
Komisijos nariai pasidžiaugė, kad yra pilietiškų žmonių. Tačiau Komisija negali uždrausti komentarų ir ši sritis kol kas yra sunkiai kontroliuojama. Daugiau dėmesio tam turėtų skirti interneto svetainių redaktorai ir savininkai. Nuo jų sąmoningumo daug kas priklauso. Komisija neturi kitų poveikio priemonių kaip tik dar kartą kreiptis į interneto svetainių savininkus, kad jie atidžiau ir griežčiau vertintų pasisakymus ir neetiškus komentarus nedelsiant išimtų.

6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. Publikacija laikraštyje "Laisvas laikraštis"
p. Š. Bagdonas mano, kad jo pateiktoje 2008 m. vasario 2-9 d. publikacijos "Kas iš tikrųjų Lietuvoje kursto antisemitizmą" ištraukoje yra kurstomas antisemitizmas, smurtas ir neapykanta".
Nuspręsta:
Laikraščio "Laisvas laikraštis" publikacijoje "Kas iš tikrųjų Lietuvoje kursto antisemitizmą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

6.2. Publikacija dienraštyje "Lietuvos žiniose"
p. L. Stačiokas prašo atkreipti dėmesį į 2008-01-13 dienraščio "Lietuvos žinios" publikaciją "Į sveikatą! Ar tikrai?". Jo manymu, žurnalistas elgiasi neetiškai patardamas kaip girtiems vairuotojams išvengti atsakomybės.
Nuspręsta:
Dienraščio "Lietuvos žinios" publikacijoje "Į sveikatą! Ar tikrai?" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 

 2008-04-21 Nr. 7

1. Svarstyta: L. Jankuvienės prašymas dėl TV3 laidos "TV pagalba"
Posėdyje dalyvavo TV3 laidų prodiuseris A. Šliavas. L. Jankuvienės iš Kelmės prašo įvertinti 2008-02-07 d. TV3 laidos "TV pagalba" siužetą, kuriame, L. Jankuvienės teigimu, iš jos buvo pasityčiota, ji buvo filmuojama gatvėje, nors nėra nusikaltėlė ir sutikimo tam nedavė.
Nuspręsta:
Komisija nepripažino, kad 2008-02-06 d. laidoje "TV pagalba" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

 2. Svarstyta: UAB "Akmuva" prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Lazdijų žvaigždė" ir interneto svetainėje "lazdijuzvaigzde.lt"
UAB "Akmuva" prašo įvertinti 2008-01-25 laikraštyje "Lazdijų žvaigždė" ir 2008-01-29 interneto svetainėje www.lazdijuzvaigzde.lt išspausdintą publikaciją "Šilumos burbulas - akims dumti". Bendrovė teigia, kad prie publikacijų išspausdinta UAB "Akmuva" generalinio direktoriaus nuotrauka klaidina skaitytojus ir kenkia bendrovei, nes leidžia manyti, kad bendrovė įtakoja šilumos ir karšto vandens kainų augimą, nors publikacijoje visai nekalbama apie UAB "Akmuva". Taip pat prašoma įvertinti ir 2008-02-01 d. publikaciją "Mūšyje dėl pigesnės šilumos - dar viena nesėkmė", nes, bendrovės teigimu, buvo išspausdinta ne ta generalinio diektoriaus nuotrauka, kuri buvo suderinta su bendrove iš anksto. 
Nuspręsta:
Laikraščio "Lazdijų žvaigždė" ir interneto svetainės www.lazdijuzvaigzde.lt redakcijos nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

3. Svarstyta: L. Jegelevičiaus, D. Petrošiaus, P. Petrošiaus, V. Karbauskio ir UAB "Tauragiškių balsas" prašymas įvertinti laikraščio "Tauragės kurjeris" publikaciją
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Tauragės kurjeris" redaktorė   R. Ramanauskienė ir korespondentas G. Gražinskas. Linas Jegelevičius, Darius Petrošius, Pranas Petrošius, Vaclovas Karbauskis ir UAB "Tauragės balsas" prašo įvertinti 2007-04-24 laikraščio ”Tauragės kurjeris" publikaciją "Politikų vilionės - atlyginimas "voke". Teigiama, kad pateikta tikrovės neatitinkanti, iškreiptai interpretuota ir neleistinomis priemonėmis surinkta šmeižianti informacija.
Nuspręsta:
Laikraščio "Tauragės kurjeris" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. 

 4. Svarstyta: G. Gražinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Tauragiškių balsas"
Gintaras Gražinskas prašo įvertinti 2007-04-28 d. laikraščio "Tauragiškių balsas" publikacijos "Apie vokelį, kurio nebuvo...". Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti garbę ir orumą, paskelbti duomenys apie jo privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Laikraščio "Tauragiškių balsas" publikacijoje "Apie vokelį, kurio nebuvo..." buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis, 36, 43, 46 ir 59 straipsniai.

5. Svarstyta: I. Valatkienės prašymas dėl publikacijos interneto svetainėje "delfi.lt"
Irena Valatkienė prašo įvertinti 2008-02-19 interneto svetainėje www.delfi.lt išspausdintą I. Saukienės publikaciją "12-metė kaip pažeminimo dieną prisimins Vasario-16-ąją". Prašyme teigiama, kad buvo pateikta tendencinga ir vienpusiška informacija, nepateikta kita nuomonė, įžeista ir paminta publikacijoje aprašomos mokytojos garbė ir teisė.
Nuspręsta:
UAB Delfi nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

 6.1. Publikacija "Respublikos" savaitiniame priede "Laisvalaikis"
Komisija buvo gavusi Lietuvos reklamos biuro persiųstą G. Maliauskaitės skundą dėl publikacijos "Mambopizza" - maistą į namus pristatyus greičiausiai", kuri buvo išspausdinta laikraštyje "Laisvalaikis" (2007-11-29). Skundo autorė teigia, kad tai reklaminis užsakomasis straipsnis, tačiau tai nepažymėta. Komisija kreipėsi į dienraštį "Respublika" su klausimu, ar "Laisvalaikis" yra reklaminis leidinys.

UAB "Respublikos" leidiniai" atsiuntė atsakymą, kad leidinys "Laisvalaikis" yra dienraščio "Respublika" savaitinis priedas. Bendrovės direktorės D. Veleckienės teigimu, jis nėra reklaminis leidinys, tačiau jame, kaip ir bet kuriame kitame periodiniame leidinyje, yra spausdinama verslo klientų reklama, o publikacija "Mambopizza" - maistą į namus pristatyus greičiausiai" nėra reklaminis užsakomasis straipsnis, todėl ir nėra atitinkamai pažymėtas.

Susipažinusi su tokiu atsakymu, Komisija publikaciją nagrinėjo kaip žurnalisto kūrinį. Ir tada iškilo klausimas, kuo remiantis žurnalistė teigia, kad "Mambopizza" maistą į namus pristatys greičiausiai. Tekste šitas teiginys nepagrindžiamas jokiais faktais ar skaičiavimais. Nuspręsta dar kartą kreiptis į UAB "Respublikos" leidiniai" ir paprašyti paaiškinti kuo remiantis teigiama, kad "Mambopizza" maistą į namus pristatys greičiausiai.
 
6.2. LRT prašymas dėl D. Radzevičiaus pasisakymo
Tuometinis LRT generalinis direktorius K. Petrauskis prašė įvertinti Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko D. Radzevičiaus pasisakymą straipsnyje "Ar LRT turi teisę uždrausti žiniasklaidai filmuoti studijoje", kuris buvo išspausdintas 2008-02-07 interneto svetainėje www.delfi.lt. Pasak LRT, D. Radzevičius nepagrįstai apkaltino nacionalinį transliuotoją neskaidria veikla ir savo funkcijų informuoti visuomenę neatlikimu.

Komisijos nuomone, skundas nepagrįstas, nes D. Radzevičius niekaip negalėjo pažeisti Etikos kodekso, nes publikaciją rašė ne jis. Jis tik išsakė savo nuomonę interneto svetainės žurnalistui. Vienbalsiai nuspręsta, kad nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

2008-04-28 Nr. 8

1. Svarstyta: M. Peleckio skundas dėl reportažo "5 kanalo" Žinių laidoje
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Mindaugas Peleckis prašo įvertinti 2008-01-25 d. TV "5 kanalas" Žinių laidos reportažą, kuriame, pasak M. Peleckio, jis buvo apšmeižtas, grubiai pažeistos jo teisės, garbė ir orumas.
Nuspręsta:
2008-01-25 d. TV "5 kanalas" Žinių laidoje nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: R. Urbonienės prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio balsas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Rita Urbonienė prašo įvertinti 2008-01-19 dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Žinomi panevėžiečiai įsisuko į meilės trikampius". Jos teigimu, buvo pažeistas privataus gyvenimo neliečamumo principas, paskelbtos nepatikrintos ir faktais neparemtos  žinios.
Nuspręsta:
Laikraštis "Panevėžio balsas" pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str.
 
3. Svarstyta: E. Keblerio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Elijus Kebleris prašo įvertinti 2006-01-25 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Biudžeto vagių gaudytojas pats tapo vgimi". Jo teigimu, buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, įžeidžiančios jo garbę ir orumą.

Komisijos manymu, laikraščio redakcija privalėtų patikslinti informaciją ir pranešti skaitytojams, jeigu anksčiau skelbta informacija nepasitvirtina. Ypač tai svarbu, kai publikacijose minimi įtariami padarę nusikaltimus asmenys, o vėliau jie išteisinami. Komisija supranta skundo autorių, nes jam anksčiau skelbtos informacijos patikslinimas yra svarbus. Tačiau Komisija nežino, ar tikrai E. Keblerio atsiųstas Teismo nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą jo atžvilgiu ya dėl publikacijoje aprašomo epizodo. Kadangi šį skundą tiria ir Etikos inspektoriaus tarnyba, Komisija nusprendė palaukti minėtos tarnybos atlikto tyrimo išvadų, turėti pilną informaciją ir tik tada priimti sprendimą.
 
4. Svarstyta: P. Petrošiaus, V. Karbauskio ir politinės partijos "Naujoji sąjunga" (socialliberalai) prašymas dėl komentarų www.kurjeris.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Pranas Petrošius, Vaclovas Karbauskis ir politinė partijos "Naujoji sąjunga" (socialliberalai) Tauragės skyrius prašo įvertinti 2007-10-23 interneto svetainės www.kurjeris.lt publikacijos "Seimo narys taikosi į regioninį parką" komentarus. Skundo autorių teigimu, tai neetiški, amoralūs ir kurstantys neapykantą politika užsiimančių asmenų grupei. Taip pat buvo gautas ir UAB "Tauragiškių balsas" redaktoriaus L. Jegelevičiaus skundas dėl laikraščio "Tauragės kurjeris" 2008-03-04 publikacijos "Į ką taiko politinė patranka?" komentarų. Jo teigimu, interneto svetainėje www.kurjeris.lt paskelbti komentarai įžeidė jį asmeniškai ir kaip konkuruojančio laikraščio vadovą.

Komisijos manymu, komentarai yra nekultūringi, tačiau jų negalima pavadinti kurstančiais neapykantą politika užsiimančių asmenų atžvilgiu, kaip tai teigia kolektyvinio skundo autoriai dėl publikacijos "Seimo narys taikosi į regioninį parką" komentarų. Už komentarus atsako jų autoriai. Tačiau interneto svetainės valdytojas taip pat turi jausti atsakomybę už tai, kas vyksta, ir stengtis, kad neetiški, nekultūring ir įžeidžiantys komentarai būtų išimami nedelsiant. Komisija neturi kitų poveikio priemonių, kaip tik dar kartą apie tai priminti interneto svetainės www.kurjeris.lt valdytojui.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
 
5.1. UAB "Šilalės artojas" skundas dėl Komisijos sprendimo
 
Komisija gavo UAB "Šilalės artojas" skundą dėl Komisijos 2008-02-15 sprendimo, kuriuo laikraštis "Šilalės artojas" buvo pripažintas pažeidęs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas (publikacijos: "Patiklių tėvų vaikai gali skaudžiai nukentėti' (2007-06-19) ir "Ar išties - tai vaikų stovykla" (2007-07-03). Atsiuntė nuotraukas, kurios, neva, įrodo, jog redakcija buvo teisi.
Komisijos manymu, skundas nepagrįstas, nes sprendimas buvo priimtas įvertinus išspausdintų publikacijų turinį ir jas iliustruojančias nuotraukas. Todėl nėra pagrindo naikinti Komisijos 2008-02-11 d. sprendimą. (Data, kurią nurodė pareiškėjas yra laiško, kuriuo UAB "Šilalės artojas" buvo  informuota apie Komisijos sprendimą, data).
 

2008-05-19 Nr. 9
 
1. Svarstyta: P. Klimavičiaus skundas dėl TV3 laidų "Abipus sienos"
Petras Klimavičius teigia, kad 2007-12-05 ir 2008-01-23 laidose "Abipus sienos" apie jį buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, dalis informacijos surinkta neteisėtais būdais, pateikta informacija apie jo šeimą, pažeista nekaltumo prezumpcija, suformuota nuomonė visuomenei, kad jis jau nuteistas ir atleistas iš tarnybos, nors pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs. Taip pat, jo manymu, laidos įtakojo ir tai, kad buvo priimtas jam nepalankus teismo nuosprendis.
Nuspręsta:
2007-12-05 ir 2008-01-23 rodytose laidose "Abipus sienos" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: R. Stašaičio skundas dėl TV3 laidos "Sudaužytų širdžių klubas"
Romo Stašaičio skunde dėl 2008-02-16 TV3 laidos "Sudaužytų širdžių klubas" teigiama, kad laidoje buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, įžeidžianti jį ir jo bendrapavardžius, kurie visiškai nesusiję su laidoje minimais faktais. R. Stašaičio teigimu, laidoje buvo rodomos nuotraukos, kurių jis niekam nėra davęs.
Nuspręsta:
Pasiūlyti R. Stašaičiui savo garbę ir orumą ginti teisme.
 
3. Svarstyta: Širvintų raj. PK prašymas įvertinti bukleto turinį
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. Širvintų rajono policijos komisariatas prašo įvertinti bukleto "Laimėkime savivaldos rinkimus Vilniaus krašte", kuriame rinkimuose į savivaldybių tarybas buvo kviečiama balsuoti už Lietuvos lenkų rinkimų akciją, turinį. Policija prašo atsakyti į klausimą, ar tai nėra neapykantos skatinimas, kurstymas diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų, ar pažiūrų. Taip pat klausiama, kokiai žmonių grupei skirtas bukleto tekstas ir kokia bukleto teksto paskirtis. Bukletas buvo platinamas 2007-01-21 Maišiagalos bažnyčioje, o 2007-01-28 prie Lavoriškių bažnyčios bei prie Šv. Dvasios bažnyčios Vilniuje.
Nuspręsta:
1. Buklete nėra neapykantos kurstymo ir skatinimo diskriminuoti žmonių grupę, ar jai priklausantį asmenį dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties, įsitikinimų, ar pažiūrų.
2. Į klausimus kokiai žmonių grupei skirtas bukleto tekstas ir kokia bukleto teksto paskirtis Komisija atsakyti negali, nes tai nėra jos kompetencijoje.

 4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. "Kurier Wilenski"
Komisija pasiūlė redakcijai išspausdinti laikraštyje "Kurier Wilenski" žinutę ar komentarą (redakcijos nuožiūra) apie tai, kad išspausdinant publikaciją „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ buvo padaryta klaida, nes nebuvo pristatyta, jog tai - konferencijos medžiaga. Remdamasi tuo Komisija įsipareigoja panaikinti savo 2007 m. kovo 22 d. sprendimą. Redaktorius lyg ir sutiko, tačiau advokatas pareiškė, kad pirmiasia Komisija turėtų panaikinti sprendimą, o tada jau redakcija ką nors išspausdintų. Be to jis užsiminė, kad redakcija turėjo ir materialinių nuostolių. Kadangi redakcijos atstovai nepasiūlė savo taikos sutarties varianto, buvo susitarta, kad redakcija paruošia taikos sutarties projektą ir jį pateikia Komisijai. O tada ir bus nuspręsta kaip toliau elgtis.

 2008-05-26 Nr. 10

 1. Svarstyta: V. Vertelio pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
UAB "Šiaulių kraštas" direktorius ir dienraščio "Šiaulių kraštas" vyriausiasis redaktorius Vladas Vertelis prašo įvertinti 2008-02-23 laikraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Lenino "anūkai" uzurpuoja žiniasklaidą". Jo teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti ir tendencinga informacija, kuria norėta pakenkti bendrovės bei dienraščio vadovo reputacijai.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti laiškus laikraščių redakcijoms ir priminti jiems apie žurnalisto profesijos prestižą ir garbingos konkurencinės kovos būtinumą. Informuoti Lietuos žurnalistų sąjungą.
 
2. Svarstyta: A. Šedžiaus skundas dėl publikacijos dienraštyje "Šiaulių naujienos"
Alvydas Šedžius prašo įvertinti 2008-02-23 laikraščio "Šiaulių naujienos" publikaciją "Lenino "anūkai" uzurpuoja žiniasklaidą". Jo manymu publikacijos turinys, pavadinimas ir fotonuotrauka pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimą viešąją informaciją pateikti teisingai, tiksliai ir šališkai.

Komisija, susipažinusi su pateikta medžiaga ir dienraščio "Šiaulių naujienos" vyr. redaktoriaus L. Garbenio paaiškinimais, mano, kad redakcijos archyve, tikriausiai, buvo ir labiau pavykusių nuotraukų, tačiau redakcijos valia, kurią išspausdinti. A. Šedžius yra viešas asmuo, todėl apie jį gali būti pateikiama ir kritiškesnė nuomonė. Komisijos manymu, publikacijoje ši nuomonė pateikta nepažeidžiant Etikos kodekso normų. Vis dėlto Komisija nusprendė paruošti laišką redakcijai primenant, kad ir kritiniuose straipsniuose, visų pirma, turi būti išlaikytas pagarbos žmogui principas.
 
3. Svarstyta: Joniškio rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Joniškis"
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Tiškevičius prašo įvertinti laikraščio "Joniškis" publikacijas: "Valstybinės svarbos Saulės mūšio vietos įamžinimo projektas bliūkšta - joniškiečiai Lietuvos tūkstantmetį greičiausiai minės tik ant šviežiai supiltos kalvelės" (2008-02-01), "Ar "šiukšlininkai" nepasišiukšlino?" (2008-02-01), "Abejingumo ar žioplumo kaina" (2008-02-05), "Joniškio" ieškinys rajono savivaldybei" (2008-02-12), "Nežiniukai" ar "neraštingi"? O gal turi ką slėpti" (2008-02-15), "Iškalbinga tyla, o gal "gražiai įpakuota gyvatė?" (2008-03-04), "Pabudo!" (2008-03-04). Administracijos direktoriaus teigimu, publikacijose pateikiama klaidinga ir netiksli informacija, kritikuojama Viešųjų pirkimo skyriaus vedėjos artmieji ir šeima. Jo manymu, taip žurnalistė Ilona Osipova, anksčiau dirbusi savivaldybėje, o dabar laikraštyje "Joniškis", suvedinėja asmenines sąskaitas su Joniškio savivaldybės meru ir administracija už atleidimą iš darbo savivaldybėje.
Nuspręsta:
Laikraščio "Joniškis" publikacijose nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: UAB "Šiaurės rytai" prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Biržiečių žodis"
Posėdyje dalyvavo UAB "Šiaurės rytai" direktorė A. Gudienė. UAB "Šiaurės rytai" direktorė Alfreda Gudienė prašo įvertinti laikraščio "Biržiečių žodis" publikacijas: "Moksleivių maitinimas. Kaip padaromos problemos ir kam tai naudinga?" (2007-12-09), "Moksleivių maitinimo peripetijos vertos prokurorų dėmesio" (2008-02-02), "Apie tą patį, bet tylėti jau negalima" (2008-02-14), "Pranoko patys save" (2008-03-08). Direktorės teigimu, nors publikacijų autorius ir nurodytas, tačiau tai yra užsakomieji straipsniai, kurie šmeižia ir įžeidžia laikraščio "Šiaurės rytai" leidėjus ir jų šeimos narius, pažeidžia profesinio solidarumo ir garbingos konkurencijos principus.
Nuspręsta:
Paruošti laišką laikraščio "Biržiečių žodis" redakcijai išsakant Komisijos nuostatas dėl užsakomųjų straipsnių spausdinimo.
 
5. Svarstyta: J. Gabrinovičiūtės skundas dėl nuotraukos dienraštyje "Respublika"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Jolita Gabrinovičiūtė mano, kad 2008-02-02 dienraščio "Respublika" priede "Brigita" prie publikacijos "Pasimatymas su lesbiete" išspausdinta jos nuotrauka pažeidžia jos teisę į atvaizdą ir privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Pasiūlyti redakcijai susisiekti su J. Gabrinovičiūte ir surasti abiems pusėms priimtiną atsiprašymo formą.
                
6. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl komentarų www.lrytas.lt
Žmogaus teisių stebebėjimo instituto Tyrimų vadovės Jolantos Samuolytės skunde prašoma įvertinti 2008-03-29 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "Čigonų gyvenimo būdo daigai pradėjo kaltis ir Žirmūnuose" komentarus.  J. Samuolytės manymu, komentarai kursto neapykantą, tyčiojimąsį bei niekinimą ir skatina fizinį susidorojimą su Romų tautybės asmenimis.
Nuspręsta:
1. Komentarai: Nr. aha, 07:16 03-29, IP 78.60.46.137, Nr. mika, 15:33 03-29, IP79.133.236.141, Nr. buves mokinys, 23:32 03-29, IP88.222.106.197, Nr. 02:53 03-30, IP 75.21.207.100, Nr. hancas, 13:44 03-30, IP 92.1.61.114, kursto tautinę neapykantą. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
2. Medžiagą perduoti prokuratūrai.
                                 
2008-06-09 Nr. 12
 
1. Svarstyta: O. Misiūnienės prašymas dėl TV3 laidos "Savaitės komentarai"
Ona Misiūnienė prašo įvertinti įvertinti 2008-04-20 TV3 laidos "Savaitės komentarai" siužetą, kuriame buvo kalbama apie Seimo antikorupcijos komisijos posėdžio metu nagrinėtą klausimą dėl O. Misūnienės kreipimosi dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę. O. Misūnienės teigimu, buvo pateikta tendencingai iškraipyta ir šališka informacija, įžeidžianti tiek ją, tiek kalbėjusius politikus. Dėl O. Misiūnienės skundo kreipėsi ir Lietuvos žurnalistų sąjunga.
Nuspręsta:
2008-04-20 TV3 laidos "Savaitės komentarai" siužete apie Seimo antikorupcijos komisijos posėdį, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: G. Rimdeikos prašymas dėl publikacijos žurnale "Ekstra"
Gediminas Rimdeika prašo įvertinti 2008-04-07 žurnalo "Ekstra" publikaciją "Žvyro karjerų generolai". G. Rimdeikos teigimu, jo pavardės paminėjimas įmonės, su kuria jis neturi nieko bendro, istorijoje, įžeidžia jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
1. 2008-04-07 žurnalo "Ekstra" publikacijoje "Žvyro karjerų generolai" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
2. Dėl galimo garbės ir orumo įžeidimo medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: A. Bakšos pareiškimas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Alius Bakša prašo įvertinti 2008-04-05 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Mašinos netekusi moteris pati griebėsi seklio darbo". Jo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija: cituojami jo žodžiai, nors jis su žurnaliste nekalbėjęs, be to, ir jo pozicija straipsnyje išdėstytu klausimu esanti kitokia.
Nuspręsta:
008-04-05 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Mašinos netekusi moteris pati griebėsi seklio darbo" nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: R. Lodos prašymas dėl publikacijų laikraščiuose "Krašto vitrina" ir "Naujasis gėlupis"
Romas Loda prašo įvertinti laikraščio "Krašto vitrina" publikacijas: "Savivaldybė nemato reikalo ką nors keisti" (2008-01-12) ir "Sąžinės balsas" (2008-03-22). Taip pat publikacija "Sąžinės balsas" buvo išspausdinta ir 2008-03-22 laikraštyje "Naujasis gėlupis". R. Loda mano, kad laikraščių redakcijos pažeidė profesinę etiką, nes buvo pateikta tikrovės neatitinkanti, tendencinga ir melaginga informacija.
 
4.1. Laikraštis "Krašto vitrina"
Nuspręsta:
Laikraščio "Krašto vitrina" redakcija, išspausdindama publikaciją "Sąžinės balsas", pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d. 

4.2. Laikraštis "Naujasis gėlupis"
Nuspręsta:
Laikraščio "Naujasis gėlupis" redakcija, išspausdindama publikaciją "Sąžinės balsas", pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. ir 22 str. 2 dalį.
 
5. Svarstyta: R. Jankausko skundas dėl publikacijos laikraštyje "Auksinė varpa"
Ramūnas Jankauskas prašo įvertinti 2007-05-05 laikraščio "Auksinė varpa" publikaciją "Mūsų tiražas - vėl 4 tūkstančiai!". Jo manymu, žurnalistė  A. Kvedarienė galėjo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, nes nepateikta jo ir jo bendraminčių nuomonė, o žurnalistės pasisakymai jo atžvilgiu yra neetiški. 

Komisija vienbalsiai nusprendė, kad nėra pagrindo nagrinėti šį skundą.

 
6. Svarstyta: Kiti klausimai

6.1. V. Bagdono paklausimas
Anykščių rajono savivaldybės administracijos ryšių su visuomene specialistas Vytautas Bagdonas prašo paaaiškinti, ar žiniasklaidos priemonės turėtų nurodyti informacijos šaltinį, jeigu medžiagą ima iš oficialaus savivaldybės interneto tinklalapio. Taip pat, ar jo, kaip savivaldybės specialisto, pateikiami oficialūs faktai, pranešimai spaudai, gali būti iškraipomi pridedant savo komentarus, darant fotonuotraukų montažus ir t.t.

Komisija apsvarstė prašymą, įvertino pateiktą medžiagą ir mano, kad žiniasklaidos priemonės visada turėtų nurodyti informacijos šaltinį. Oficialūs pranešimai gali būti sutrumpinami, tačiau jeigu yra spausdinamas autoriaus pateiktas kūrinys (publikacija ar straipsnis), net jeigu tas autorius ir savivaldybės tarnautojas, tokio kūrinio negalima iškraipyti be autoriaus sutikimo. Taip pat, be autoriaus sutikimo, negali būti daromi fotonuotraukų montažai. Galima sumažinti ar padidinti, tačiau negalima pakeisti nuotraukos turinio ją iškarpant, ar  kaip nors kitaip deformuojant.
 
6.2. Komisijos reglamentas
Komisija baigė svarstyti Reglamento pataisas. Vienbalsiai nuspręsta patvirtinti naują Reglamento redakciją.
 
 2008-07-14 Nr. 13

1. Svarstyta: R. Juknevičienės skundas dėl publikacijų www.lrytas.lt ir dienraštyje "Lietuvos rytas"
Seimo narė Rasa Juknevičienė prašo įvertinti dienraščio "Lietuvos rytas" 2008-03-19 publikaciją "Sklypų skandalo aidas jau atsirito iki Seimo". Jos teigimu, buvo pateikti tikrovės neatitinkantys teiginiai, žeminantys jos garbę ir orumą. Taip pat prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-03-18 publikaciją "Prokuratūros ir STT taikinys - konservatorė R. Juknevičienė ir Seimo pirmininkas         V. Muntianas?", kurioje taip pat buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. O tai, pasak R. Juknevičienės, kenkia jos kaip politikės įvaizdžiui, formuoja neigiamą nuomonę, bei kursto visuomenės abejonę dėl jos, kaip Seimo narės, skaidrumo ir atsakingumo.
Nuspręsta:
1. Dienraščio "Lietuvos rytas" 2008-03-19 publikacijos "Sklypų skandalo aidas jau atsirito iki Seimo" teiginiu: "Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas iš Seimo tribūnos prašo panaikinti Rasos Juknevičienės ir Viktoro Muntiano neliečiamybę"  buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 str.
2. Interneto svetainės lrytas.lt redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: V. Pilinkaitės-Sotirovič prašymas dėl publikacijos www.lrytas.lt
Vilana Pilinkaitė-Sotirovič prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-05-16 publikaciją "Bobos turi žinoti savo vietą". Skundo autorės teigimu, publikacija neetiška ir žeminanti moteris.
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijos atitikimo Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms, nes tai humoristinis kūrinys.
 
3. Svarstyta: L. Mockūno prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Plungės žinios"
Leonas Mockūnas prašo įvertinti 2008-05-13 laikraščio "Plungės žinios" publikaciją "Per varžybas sumuštas direktoriaus sūnus". Jo teigimu, publikacijoje pateikta daug tikrovės neatitinkančių faktų, nepateikta nukentėjusio asmens ar jo atstovų nuomonė, paskelbti duomenys, iš kurių galima atpažinti nukentėjusyjį, žurnalistė mėgaujasi smurto vaizdais, o tai žeidžia artimųjų jausmus.

Komisija nusprendė nevertinti publikacijos dėl galimų Etikos kodekso pažeidimų, tačiau paruošti laišką redakcijai su priminimu būti atidesniems aprašant konfliktines situacijas ir stengtis nesukelti papildomų išgyvenimų konflikto metu nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems.
 
4. Svarstyta: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos prašymas dėl publikacijų www.vakarai.us ir laikraštyje "Lazdijų reklama"
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Roma Giedraitienė prašo įvertinti interneto svetainės www.vakarai.us 2008-05-11 publikaciją "Nuo korupcijos rykštės neapsaugoti net maži miesteliai" ir pagal šią publikaciją parengtą savaitraščio "Lazdijų reklama" 2008-05-13 publikaciją "Nuo korupcijos rykštės neapsaugotas ir Lazdijų rajonas". Taip pat 2008-05-27 savaitraščio "Lazdijų reklama" publikaciją "Pedagogės frazė sukėlė paniką prieš egzaminą". Gimnazijos direktorės teigimu, publikacijos tendencingos, straipsnių autoriai formuoja neigiamą nuomonę apie gimnaziją, kalba deklaratyviai ir nesiremia jokiais faktais.
Nuspręsta:
1. Interneto svetainės www.vakarai.us 2008-05-11publikacijos "Nuo korupcijos rykštės neapsaugoti net maži miesteliai" nesvarstyti.
2. Savaitraščio "Lazdijų reklama" 2008-05-13 publikacijos "Nuo korupcijos rykštės neapsaugotas ir Lazdijų rajonas" nesvarstyti.
3. Savaitraščio "Lazdijų reklama" 2008-05-27 publikacijoje "Pedagogės frazė sukėlė paniką prieš egzaminą" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

5. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas dėl komentarų www.lrytas.lt ir www.delfi.lt
 
5.1. 2008-03-30 www.delfi.lt,publikacija "Homoseksualumas Lietuvos spaudoje: mafija, iškrypimas, moralinė degeneracija"
 
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo atsakyti ar prie publikacijos pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentaruose: "Nr. 1 nu jau ne, 2008 03 31 09:20 net nerasykit apie tuos gejus pamatai antraste ir wemt wercia... zinau tik viena kol zeme sukasi jiems Lietuvoj vietos nebus, pagawes toki perlausiu sawom rankom", "Nr.2. ash, 2008 03 31 09:18 nepykstu ant geju nes jie nekalti... jie nekalti kad yra iskrypeliai... bet zinau kaip juos gydyt.. pakart visus", "Nr. 6. hileris, 2008 03 30 21:53 i dumus reikia juos paleisti", "Nr.7. nu, 2008 03 30 21:47 lietuvoj ju nieks negydys ir neeikvos pinigu, daug paprastesnis budas susaudyt", "Nr.9. demonas, 2008 03 30 21:35 saudyt, pjaut, kart, kankint ir rekt neduot", "Nr. 11. nacis, 2008 03 30 21:15 sveiki iskrypeliai, jums Lietuvoje niekada nebus vietos... Atsiminkit Niekada", "Nr. 13. jojojojojo, 2008 03 30 21:13 papultu man po ranka nors vienas iskrypelis, ne kas is jo liktu", "Nr. 14. gyzmo, 2008 03 30 21:07 issigimeliai plinta kaip maras, jie platina ligas, matome kaip elgiamasi su pauksciais uzsikretusiais gripu... tai reikia mazint situos slykstynes", "Nr. 16. hitleris, 2008 03 30 21:01 Ir vistik manau, jog juos reikia kuo greiciau naikint, kol neisvesejo kaip pikdzoles" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
5.2. 2008-04-18 www.lrytas.lt,publikacija "Dainininkės Berneen užpuolikė suimta dviem mėnesiams"
 
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo atsakyti ar prie publikacijos pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentarai: "905. as.. 21:46 04-17 Juodaskurius gint i Afrika visus...", 1374. rasistas 11.13 04-18 lupti žydus ir nigerius fainas dalykas ka.", "1406. Lietuvis kuris liks lietuviu 14.55 04-18 Noreciau kad ta suka srutasnuke negre kas nors nusautu padarytu gera darba Lietuvai zinoma savo tautos piderastus išdavikus sukrust.. kosmopolitus tai pat kurie sita sudo gabala uzjaucia" kursto rasinę neapykantą. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
  
5.3. 2008-04-19 www.lrytas.lt,publikacija "Atlikėja Berneen sumušusios savanorės vadovai - sutrikę".
 
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo atsakyti ar prie publikacijos pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentaruose: "293. viva 14:57 04-19 visus spalvotus lauk iš lietuvos", "5409. lietuvis 17.57 04-19 Gerai padarė. Saunuole mergicka taip toliau. Negrai pyderai lauk is lietuvos!!!!", "554. Duok duok duok I snuki duok!! 22.50 04-19 Prisiveiskim negru Lietuvoj, ir paskui kaip Prancuzijoj prieš kelis metus tvarka prades daryti, arba kaip USA puse is valstybes gyvena... naikinkim kol galim", "573. siknalaiziam 23.37 04-19 mažai gavo arba isvis negavo, nes jai butu gavus nesiskustu, o aplamai juodasikniai lauk is lietuvos o kas nori jiems list i sikna tegu ein i zoologijos soda ar lekia i afrika" yra kurstoma rasinė neapykanta. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.

2008-07-28 Nr. 14

1. Svarstyta: Lietuvos lenkų sąjungos prašymas dėl žiniasklaidoje vykdomos kampanijos prieš tautines mažumas
Lietuvos lenkų sąjungos manymu, pastaruoju metu ypač suaktyvėjo kampanija, nukreipta prieš Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas, ypač lenkus. Kaip pavyzdį pateikia 2008-04-21 www.delfi.lt publikaciją "Litwa Srodkowa" ir 2008-04-23 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Vilniaus lenkai išsidirbinėja". Lenkų sąjungos teigimu, tokios publikacijos diskredituoja Lietuvos žurnalistiką ir yra postūmis tautinės nesantaikos kurstymui.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.delfi.lt publikacijoje "Litwa Srodkowa" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: I. Fedotenkov prašymas dėl publikacijų www.delfi.lt
Igor Fedotenkov prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt publikaciją "Naujoji Putino blogio imperija" (2008-06-14). Jo manymu, publikacijoje yra kurstoma ksenofobija. Taip pat I. Fedotenkov mano, kad tokiomis publikacijomis kaip "Jaunimas paneigė, kad yra tolerantiškas kitokiems" (2008-06-11) patys žurnalistai skatina netolerantiškumą kitų tautų asmenų atžvilgiu.
 
2.1. Publikacija "Jaunimas paneigė, kad yra tolerantiškas kitokiems"
Nuspręsta:
2008-06-11 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijoje "Jaunimas paneigė, kad yra tolerantiškas kitokiems" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2.2. Publikacija "Naujoji Putino blogio imperija"
Nuspręsta:
2008-06-14 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijoje "Naujoji Putino blogio imperija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
3. Svarstyta: A. Bučelienės prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Mūsų Ignalina"
Aistė Bučelienė prašo įvertinti laikraščio "Mūsų Ignalina" 2007 m. spalio 26 d., lapkričio 09, 13, 16 d.d., 2008 m. kovo 28 d., gegužės 09, 23 d.d. skyrelyje "Prieblandos" pateikiamą informaciją. A. Bučelienės teigimu, laikraščio redaktoriaus J. Baltakio komentarai nesiderina su žurnalisto etika ir bjauroja valstybinę kalbą.
Nuspręsta:
1. Pateikiant infromaciją laikraščio "Mūsų Ignalina" 2007 m. spalio 26 d., lapkričio 09, 13, 16 d.d., 2008 m. kovo 28 d., gegužės 09, 23 d.d. rubrikoje "Prieblandos" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23. str.
2. Dėl galimo VIĮ pažeidimo pateikiant informaciją apie nepilnametį asmenį (2007-11-13, laikraštis "Mūsų Ignalina", rubrika "Prieblandos" skyrelis "Teismuose") kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.
                
4. Svarstyta: R. Pečiulio skundas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio balsas"
Rolandas Pečiulis prašo įvertinti 2008-05-27 dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Moksleivių iškyla baigėsi tragedija". Jo manymu, žurnalistai, aprašydami jo sūnaus mirties aplinkybes, įdėdami nuotrauką be tėvų sutikimo, pažeidė teisę į privatų gyvenimą ir sukėlė papildomus skaudžius išgyvenimus.
Nuspręsta:
Skundą perduoti Žurnalistų etikos inspketoriaus tarnybai.
 
5. Svarstyta: J. Krūminienės ir Z. Marcinkevičiūtės skundas dėl laikraščio "Šiaurės rytai" publikacijų
Janina Krūminienė ir Zita Marcinkevičiūtė prašo įvertinti laikraščio "Šiaurės rytai" publikcijas: "Darbo metu puotauti savivaldybės klerkai gali" (2008-05-29), "Linksmasis kabinetas: atostogos, pramogos ar bendri projektai?" (2008-06-07). Skundo autorių teigimu, laikraščio korespondentas K. Slavinskas suvedinėja asmenines sąskaitas laikraščio pagalba.
Nuspręsta:
Laikraščio "Šiaurės rytai" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: N. Šarausko prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Bičiulis"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. Nerijus Sarauskas prašo įvertinti Kelmės rajono laikraščio "Bičiulis" 2008-04-26 publikaciją "Mažumos ir didumos". Jo teigimu, straipsnyje tyčiojamasi iš kitos rasės ir kitos seksualinės orientacijos žmonių.
Nuspręsta:
Laikraščio "Bičiulis" 2008-04-26 publikacijoje "Mažumos ir didumos" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str. 1 d.
 
7. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas dėl komentarų www.alfa.lt
Lietuvos kriminalinės policijos biurio Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.alfa.lt 2008-05-17 publikacijos "Tarptautinė diena prieš homofobiją: priešiškos nuostatos ir tyla" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties ar seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties ar seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentare "2008-05-18 10:20 MIlda Visus pydarus nchuiirvpizdu į krematoriumą. PIDORAI jobani" kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
8. Svarstyta: D. Sonteckio prašymas dėl komentarų www.lrytas.lt
Dalius Santockis prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-04-02 publikacijos "Alergija kitokiems - nepagydoma lietuvių liga" komentarus.
Nuspręsta:
1. Komentare Nr. 113. "AGS 11:49 04-02 IP:84.9.58.179 nahui visus negrus, pydarus, babajus ir visoki kita slamsta. Lietuva lietuviams o straipsnio autoriu auksciausia bausme susaudyt" kurstoma neapykanta dėl rasės ir seksualinės orientacijos.
2. Komentare Nr. 164. "ata to 161. Lenis 15:46 04-02 IP:85.165.67.39 pidere. Kiek tu cia be vargtum. Zmoniu nuomones nepakeisi, o jei istatymas prades jus per daug ginti, naktimis bus deginami jusu namai, auto ir t.t., nebus Lietuvoje jusu gyvatyno, norit dulkintis-dulkinkites, bet lysit i viesuma, patirsite smurta, tegul nors visas pasaulis taps piderais, bet cia jums bus mirties zona" kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
3. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
2008-09-08 Nr. 15

1. Svarstyta: Grupės Europos Parlamento narių prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Valstiečių laikraštis"
Posėdyje dalyvavo žurnalistas G. Stanišauskas ir advokato padėjėja  N. Pašukinskaitė. Grupė Europos Parlamento narių prašo įvertinti 2008-05-07 laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikaciją "Alkolholis kiša koją politikų garbei". Jų manymu, pateikta melaginga ir šmeižikiška informacija apie jų kolegę M. Starkevičiūtę. Dėl šios publikacijos kreipėsi ir Žurnalistų etikos inspektorius persiųsdamas M. Starkevičiūtės skundą. M. Starkevičiūtės skunde rašoma, kad publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti, jos garbę ir orumą žeminanti informacija. 
Nuspręsta:
2008-05-07 laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikacijoje "Alkolholis kiša koją politikų garbei" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 str.
 
2. Svarstyta: IĮ "Eurita" prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Šiaulių kraštas"
IĮ "Eurita" savininkas A. Lukoševičius prašo įvertinti laikraščio "Šiaulių kraštas" 2008-04-03 publikaciją "Higienistai pareikalavo iš "Euritos" laikytis įstatymų" ir 2008-05-20 publikaciją "Pakruojo rajone Gydytojų kabineto Rimšoniuose nebebus". Jo teigimu, publikacijose pateikiama netiksli, neteisinga ir skaitytojus klaidinanti informacija, žeidžianti įmonės prestižą. Taip pat Žurnalistų etikos inspektorius persiuntė E. Lukoševičienės skundą, kuriame prašoma be jau minėtų publikacijų įvertinti ir publikacijas:  "Gydytojų kabinetas - Rimšoniuose, o pacientai - didmiesčiuose (2008-01-17), "Popierinis gydytojų kabinetas naudojosi savivaldybės parama" (2008-02-05), "Gydytojų kabinetas - jau kitos firmos vardu" (2008-03-27). E. Lukoševičienės teigimu, buvo pažeminta jos, G. Lukoševičienės, A. Lukoševičiaus ir A. Statkuvienės garbė bei orumas, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą bei asmens duomenų tvarkymą, pažeistas juridinio asmens IĮ "Eglitos paslaugų centras" ir VšĮ "Euritos asmens priežiūros centras" prestižas.

Prie skundų buvo pateikti tik iš interneto paimti straipsniai, papildyti skundo autorių pastabomis. Komisija nusprendė, kad vardan visiško informacijos tikslumo ir patikimumo, Komisija turi turėti originalius straipnius arba jų kopijas.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti, paprašyti atsiųsti straipsnius.
 
3. Svarstyta: UAB "Vaivorykštė" prašymas dėl publikacijos savaitraštyje "Šiauliai plius"
UAB "Vaivorykštė" prašo įvertinti savaitraštyje "Šiauliai plius" 2008-06-06 išspausdintą publikaciją "Kaimynystė pagal Vaivorykštę". Prašyme teigiama, kad buvo išspausdinta nepatkrinta informacija, nepateikta bendrovės nuomonė.
Nuspręsta:
Savaitraštis "Šiauliai plius" nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas dėl komentarų www.lrytas.lt

4.1. Publikacija "Berlyne išdygo memorialas nacių sunaikintiems homoseksualams"
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-05-27 publikacijos "Berlyne išdygo memorialas nacių sunaikintiems homoseksualams" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties ar seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties ar seksualinės orientacijos. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. 2008-05-27 publikacijos "Berlyne išdygo memorialas nacių sunaikintiems homoseksualams" komentaruose nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
4.2. Publikacija "Homoseksualų parade Rygoje plaikstėsi ir Lietuvos vėliava"
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-05-31 publikacijos "Homoseksualų parade Rygoje plaikstėsi ir Lietuvos vėliava" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentaruose:
- 191 Gintautas 00:06 06-01 IP:195.189.142.135: "Žudyt pydarus ir viskas. Bet kas nors šūdytis: (gėjai, zoo, nekro ir t.t. kas per pavadinimai?! PYDARAI IR PYDARĖS! Ir kas baisiausia kad dryst LT vėliavą liest. Patraukt BK juos už valstbinio simbolio išniekinimą. Noriu tiket kad ten LT ruskiai ir lenkai dauguma. Gėda už tauta";
 - 166 Lietuvis 21:27 05-31 IP:62.212.200.137: "Lietuva - be iskrypeliu! I krosnis tuos slikstynes!";
- 160 Lietuvis 21:18 05-31 IP:86.141.125.172: "Nu tuos iškrypusius išsigimėlius reiktu į dujų kamera kišti";
- 134 as 20:11 05-31 IP:85.91.20.70: ”Duokit lietuviai i kaili tiems iskrypeliams, kad bijotu ir is namu išeiti";
- 52 Saudyt 16:37 05-31 IP:99.226.170.6: "Pradekit naikint tuos pydarastus...";
 - 45 boltas 16:32 05-31 IP:78.60.207.63: "Must pideriugas ir pideriuges, kol supras koks kam organas reikalingas";
- 19 ata 15:48 05-31 IP:85.165.82.79: "sitie isgamos suterse Lietuvos veliava, nuo siol, kiekviena sutikta pidera, prismeigsiu, ranka nesudrebes, jie perzenge riba, patys prisiprase genocido, MIRTIS PIDERAMS";
- 15 Pries visokias isgamas 15:36 05-31 IP:99.226.170.6: "Tai ble leiskit visokiems gaidziams paradus kelti, tai gal po keliu metu ir zoofilai prades kelti paradus su gyvunais... Kas per isitikinimai dar paradus kelti ir rodytis kazkam... Ligoniai ble.. Visus issaudyt...";
- 12 mp 15:21 05-31 IP:78.57.103.106: "Nu tuos kūrvas pyderius reikia traiškyti. Kitaip jų neatsikratysi"
 kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
4.3 Publikacija " Berneen užpuolikė sulaukė M. Murzos partijos paramos
 Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-05-08 publikacijos "Berneen užpuolikė sulaukė M. Murzos partijos paramos" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
1. Komentare: 642 nu ir gerai 04:58 05-09 IP: 67.175.246.185: "visus juodzius-bezdziones reikia mušti, tegu nesdinasi", kurstoma rasinė neapykanta. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
5. Svarstyta: Panevėžio rajono PK prašymas dėl www.delfi.lt
Panevėžio rajono policijos komisariatas prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2006-11-10 publikacijos "M. Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" komentarus ir atsakyti į klausimą: ar tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskrimuoti žydų tautybės žmonių grupę dėl jų tautybės? Jeigu taip, kokiais konkrečiais komentaro teiginiais ar komentaro teksto atkarpa?
Nuspręsta:
1. 2006-11-10 www.delfi.lt publikacijos "M. Murzai ir jo bendražygiams - tūkstantinės baudos" komentare "2 zydai 2006 11 11 17:52" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
2. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
6. Kiti klausimai: UAB "Naujasis aitvaras" skundas dėl informacijos Žurnalistų etikos inspektoriaus interneto svetainėje
UAB "Naujasis aitvaras" skunde teigiama, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus interneto svetainėje skelbiama tikrovės neatitinkanti informacija apie baudos paskyrimą laikraščio "Vakaro žinios" vyriausiajam redaktoriui A. Zdramiui.

Posėdyje dalyvavęs Žurnalistų etikos inspektorius R. Gudaitis ir teisininkas D. Velkas paaiškino, kad svetainėje talpinama informacija atitinka tikrovę, nes bauda buvo paskirta. Tai, kad p. Zdramys inspektoriaus sprendimą apskundė ir tebevyksta bylinėjimasis, nereiškia, kad pateikta informacija neteisinga. Gal tik reikėjo papildomai informuoti ir apie tai. R. Gudaitis patikino, kad minėta informacija jau yra patikslinta, o  ir ateityje taip bus daroma.

Įvertinusi visą turimą medžiagą, Komisija nusprendė, kad nėra pagrindo svarstyti pateiktos informacijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų.
 
2008-09-29 Nr. 16
 
1. Svarstyta: Grupės asmenų skundas dėl TV3, Baltijos TV, LTV žinių laidose paskelbtos informacijos
Posėdyje dalyvavo LTV Naujienų tarnybos direktorius A. Matonis, TV3 žurnalistė A. Cvetkova, BTV Žinių tarnybos vadovas A. Igorius. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųsti skundai. S. Valiukaitytės, A. Vaičaičio, Linos S. ir Orintos iš Kauno, R. Valackaitės, VšĮ "Sotas", A. Aminaitės, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos, VĮ "Rafaelis" skunduose teigiama, kad informuojant apie Šeimos koncepcijos priėmimą Seime š. m. birželio 03 d., televizijų TV3, BTV žinių laidose ir LTV "Panoramoje" buvo pateikta vienpusiška ir visuomenę klaidinanti informacija. VĮ "Rafaelis" teigia, kad TV3 žiniose buvo pateikta klaidinga informacija ir apie piketo, kuris tuo metu vyko prie Seimo, organizatorius ir piketo tikslus.
Nuspręsta:
Reportažuose apie Šeimos koncepcijos priėmimą Seime, kurie buvo rodyti š. m. birželio 03 d. BTV ir TV3 žinių laidose ir LTV laidoje" Panorama" ir jos anonse, nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: A. Galkinos skundas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Angelija Galkina prašo įvertinti 2008-05-13 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą, kuriame ji ir jos vyras buvo filmuojami slapta, prieš jų valią, o laidos autorė darė vienpusiškus apibendrinimus.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą atidėti iki kito posėdžio.
 
3. Svarstyta: V. Repčenkaitės ir T. Blėdžio skundas dėl publikacijų žurnaluose "Privatu!" ir "Žmonės"
Violeta Repčenkaitė ir Titas Blėdis prašo įvertinti 2008-07-08 d. žurnalo "Privatu!" publikaciją "Skęsta skolose. Violeta ir Titas Blėdžiai". Jų teigimu, paskleista tikrovės neatitinkanti, jokiais faktais neparemta informacija, žeminanti jų garbę ir orumą. Taip pat, jų manymu, pažeista nekaltumo prezumpcija ir nesuteikta atsakymo teisė. Taip pat prašo įvertinti 2008-07-10 žurnale "Žmonės" išspausdintą žurnalo "Privatu!" reklamą. Pasak skundo autorių, buvo pateiktas dirbtinai deformuotas reklamuojamo žurnalo publikacijos pavadinimas, kuriuo siekta įžeisti nuotraukoje vaizduojamą asmenį, antraštė neatitinka tikrovės, žemina jų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Nesvarstyti publikacijos, nes šalys visus nesutarimus išsprendė taikiai.
 
4. Svarstyta: VšĮ kultūros centro "Garsas" prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Babilonas"
VšĮ kultūros centro "Garsas" direktoriaus pavaduotojo ūkio ir technikos reikalams Povilo Gutaravičiaus pasirašytame laiške prašoma įvertinti 2008 m. liepos mėn. laikraštyje "Babilonas" Nr. 2 išspausdintą publikaciją "Padėvėto" kino era baigiasi". Laiške teigiama, kad paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, kuri kenkia VšĮ kultūros centro "Garsas" dalykinei reputacijai.

Kadangi Komisija netiria, ar pateikti faktai atitinka tikrovę, o garbės ir orumo klausimus vertina Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, nuspręsta visą medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriui.
 
5. Svarstyta: LKPB NT 3-iosios valdybos prašymas dėl komentarų www.delfi.lt
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt 2008-06-16 publikacijos "Lietuvos lenkams išdalintos "Lenko kortos" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl jų tautybės, kalbos, kilmės. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
Komentaruose "Na, 2008 06 16 21:22", "fermi, 2008 06 17 22:48", "fermi 2008 06 17 23:09", "Patariu 2008 06 17 10:20", "Stasikų "moralė" 2008 06 17 16:44", "antituteišas 2008 06 17 18:12", "Bartas 2008 06 17 18:39", "keleivis 2008 06 17 20:10", "Julė 2008 06 17 21:16" nėra kurstoma tautinė neapykanta.

6. Kiti klausimai: 

6.1. Dėl Seimo darbo grupės pasiūlytų VIĮ 2, 46 ir 50 straipsnių papildymo ir pakeitimo
Seimo narė L. Mogenienė prašo pateikti Komisijos nuomonę ir pasiūlymus dėl VIĮ 2, 46 ir 50 straipsnių papildymo ir pakeitimo, pateikia įstatymo projekto Nr. XP-3268 lyginamąjį variantą.
Nuspręsta:
1. Pritarti Seimo darbo grupės pasiūlytiems Visuomenės informavimo įstatymo 46 ir 50 straipsnių pakeitimams.
2. Nesvarstyti darbo grupės pasiūlyto Visuomenės informavimo įstatymo  2 str. pakeitimo, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas.
 
6.2. LKPB NT 3-ios valdybos prašymas dėl komentarų
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo pateikti papildomą išvadą dėl interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-04-19 publikacijos "Atlikėją Berneen sumušusios savanorės vadovai - sutrikę" komentarų. Pasak policijos pareigūnų, Komisija pripažino, kad komentaruose Nr. 293, 409, 554 ir 573 yra kurstoma rasinė neapykanta, tačiau nepasisakė dėl komentarų Nr. 446 ir 520. Todėl prašo atsakyti į klausimus: 1) ar komentaruose Nr. 446 ir 520 yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa.

Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją spręsti, ar yra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties. Todėl tik į šį klausimą Komisija ir gali atsakyti.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-04-19 publikacijos "Atlikėją Berneen sumušusios savanorės vadovai - sutrikę" komentaruose "446. ha 18.35 04-19" ir "520. V 21.00 04-19" nėra kurstoma rasinė neapykanta.

6.3. M. Kirlio paklausimas
p. M. Kirlys iš Telšių prašo paaiškinti, ar redakcija privalo ištaisyti klaidas, jeigu apie jas praneša skaitytojai, ar ne. Jis turi pretenzijų laikraščiui "Kalvotoji Žemaitija". Jo teigimu, 2008-04-19 laikraštyje "Kalvotoji Žemaitija" buvo išspausdinta publikacija "Būti tvirtiems kasdienybėje...", kurioje pateikta netiksli informacija ir    2008-05-17 išspausdinta publikacija "Nenoriai minimas lankytinas objektas", kurioje  taip pat pateikta klaidinga informacija. M. Kirlio teigimu, jis parašęs redakcijai ir paprašęs ištaisyti klaidas, tačiau į jo raštus nebuvo sureaguota.

Komisija mano, kad save gerbianti redakcija visada turėtų ištaisyti padarytas klaidas. Kadangi Komisijai nebuvo pateiktos publikacijos, Komisija nusprendė pasidomėti, ar tikrai M. Kirlio laiške minimose publikacijose buvo pateikta klaidinanti informacija, ar redakcija buvo gavusi M. Kirlio prašymą ištaisyti klaidas ir ar kaip nors buvo reaguota į skaitytojo pretenzijas.
 

2008-10-13 Nr. 17

1. Svarstyta: A. Galkinos prašymas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Angelija Galkina prašo įvertinti 2008-05-13 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą, kuriame ji ir jos vyras buvo filmuojami slapta, prieš jų valią, o laidos autorė darė vienpusiškus apibendrinimus.

Komisija negavo laidos įrašo, todėl svarstymas atidėtas.
 
2. Svarstyta: LR URM, Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymai įvertinti vaizdo įrašus iš http://youtube.com"
LR Užsienio reikalų ministerija prašo įvertinti įrašus, kurių kampe matyti LNK televizijos simbolis: "Orbita - iš inkilo išrūkomi žydai" ir "Orbita - žydai valgo katalikų vaikus". Įrašai buvo platinami interneto tinklapyje YouTube. Prašoma atsakyti į klausimą, ar, platinant informaciją, nebuvo pažeista profesinė etika, ar nepažeista įstatymo norma, draudžianti tautinės, rasinės ir religinės neapykantos kurstymą. Dėl to pačių siužetų kreipėsi ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba.

Dėl techninių priežasčių nepavyko peržiūrėti pateiktų įrašų. Nuspręsta paprašyti specialistų, kad medžiagą perrašytų kitu formatu.
 
3. Svarstyta: Pasvalio medikų prašymas dėl publikacijų dienraštyje "Lietuvos rytas"
Pasvalio medikų vardu pasirašytame Lietuvos gydytojų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkės Reginos Mitrienės laiške prašoma įvertinti dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijas: "Palatose vietoje pacientų - turistai" (2008-05-20) ir "Vasaros pasaka apie ligoninę be ligonių" (2008-07-11). R. Mitrienės nuomone, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Kreiptis į dienraščio "Lietuvos rytas" redakciją ir paprašyti informacijos, ar kaip nors buvo reaguota į Pasvalio medikų laiške išsakytas pretenzijas.
 
4. Svarstyta: Vilniaus raj. savivaldybės tarybos sekretorės R. Cytackos prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sekretorė Renata Cytacka prašo įvertinti 2008-07-17 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Avižieniuose vanduo - tikra prabanga". Jos teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti, šmeižianti ir Vilniaus rajono savivaldybės reputacijai kenkianti informacija.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes tai jos kompetencijos klausimas.
 
5. Svarstyta: M. Jachimavičienės skundas dėl publikacijų laikraštyje "Širvintų kraštas"
Melanija Jachimavičienė prašo įvertinti laikraščio "Širvintų kraštas" publikacijas: "Negalinti savimi pasirūpinti rajono tarybos narė "tvarkietė" Melanija Jachimavičienė apsirūpinti sugeba" (2008-07-05), "Netyla aistros dėl rajono tarybos narės Melanijos Jachimavičienės tikslinės kompensacijos" (2008-07-12). M. Jachimavičienės numone, buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, nes paskelbta informacija apie jos sveikatos būklę. Pasak jos, tokio sutikimo ji niekam nebuvo davusi.
Nuspręsta:
Publikacijose nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: LR URM prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Ūkininko patarėjas"
LR Užsienio reikalų ministerija prašo įvertinti 2008-08-05 laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikaciją "Lietuvoje siautėja rabinai". Prašoma atsakyti į klausimą, ar publikacijoje nėra skatinama tautinė ir rasinė neapykanta, ar skelbiant straipsnį nebuvo pažeista teisės aktų patvirtinta visuomenės informavimo tvarka ir žurnalistų etika.
Nuspręsta:
2008-08-05 laikraščio "Ūkininko patarėjas" publikacijoje "Lietuvoje siautėja rabinai" nebuvo pažeistos VIĮ 46 str. nuostatos, draudžiančios kurstyti rasinę ir tautinę neapykantą, nepažeistos ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
2008-11-10 Nr. 18
 
1. Svarstyta: A. Galkinos prašymas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija"
Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Grinevičiūtė ir laidos žurnalistas. Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Angelija Galkina prašo įvertinti 2008-05-13 LNK laidos "Paskutinė instancija" siužetą, kuriame ji ir jos vyras buvo filmuojami slapta, prieš jų valią, o laidos autorė darė vienpusiškus apibendrinimus.
Nuspręsta:
Laidos "Paskutinė instancija" autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: LR URM, Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymai įvertinti vaizdo įrašus iš http://youtube.com"
LR Užsienio reikalų ministerija prašo įvertinti įrašus, kurių kampe matyti LNK televizijos simbolis: "Orbita - iš inkilo išrūkomi žydai" ir "Orbita - žydai valgo katalikų vaikus". Įrašai buvo platinami interneto tinklapyje YouTube. Prašoma atsakyti į klausimą, ar, platinant informaciją, nebuvo pažeista profesinė etika, ar nepažeista įstatymo norma, draudžianti tautinės, rasinės ir religinės neapykantos kurstymą. Dėl tų pačių siužetų kreipėsi ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba. Policija prašo atsakyti, ar pateiktuose įrašuose yra: 1) tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiomis konkrečiomis scenomis ir teiginiais; 2) ar yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiomis konkrečiomis scenomis ir teiginiais.
Nuspręsta:
1. Interneto tinklapyje YouTube platintame siužete "Orbita - iš inkilo išrūkomi žydai" yra kurstoma tautinė neapykanta. Komisija neišskyrė atskirų scenų, žodžių ar teiginių, nes mano, jog siužetas turi būti vertinamas visumoje.
2. Interneto tinklapyje YouTube platintame siužete "Orbita - žydai valgo katalikų vaikus" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti Generalinę prokuratūrą, jai pateikti visą turimą medžiagą.
 
3. Svarstyta: ET kampanijos "Visi lygūs - visi skirtingi" iniciatyvinės grupės ir grupės organizacijų prašymas dėl dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijos
ET kampanijos "Visi lygūs - visi skirtingi iniciatyvinė grupė, Jaunimo centras "In corpore", Tolerantiško jaunimo asociacija, Lygių galimybių plėtros centras, VĮ "Romų visuomenės centras", Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2008-08-07 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "Kaunas nenori į miestą įsileisti homoseksualų". Skundo autorių teigimu, tyčia paskleista melaginga informacija apie akcijos organizatorius ir jos tikslus, įžeista organizacijos dalykinė reputacija.
Nuspręsta:
1. 2008-08-07 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "Kaunas nenori į miestą įsileisti homoseksualų" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. Dėl galimo VIĮ pažeidimo skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai
 
4. Svarstyta: G. K. Meilūnienės prašymas dėl publikacijos www.delfi.lt
Vilniaus savivaldybės tarybos narė Genovaitė Karolina Meilūnienė prašo įvertinti 2008-08-19 interneto svetainėje www.delfi.lt išspausdintą publikaciją "Kalvarijų turgavietės vadovę prekeiviai kaltina maisto grobimu". Jos teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija.
Nuspręsta:
2008-08-19 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijoje "Kalvarijų turgavietės vadovę prekeiviai kaltina maisto grobimu" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: I. Peleckio prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio balsas"
Irenijus Peleckis prašo įvertinti 2008-08-20 dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Katedros pašonėje veši piktžaizdė". Jo teigimu, buvo paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista juridinio asmens dalykinė reputacija.

Komisijos manymu, publikacija paruošta neprofesionaliai, nes žurnalistas privalėjo, tačiau nesugebėjo išsiaiškinti, kad, vis dėlto, metalo supirktuvė yra legali, savininkas turi leidimus verstis šia veikla (tai matyti iš Komisijai atsiųstų dokumentų). Taip pat turėjo būti pateikta ir paties savininko nuomonė. Komisija vienbalsiai nusprendė pasiūlyti I. Peleckiui kreiptis į laikraščio redakciją ir pasinaudoti atsakymo teise. Taip pat nuspręsta redakciją informuoti apie priimtą sprendimą ir išsakyti Komisijos nuomonę dėl publikacijos turinio. 
 
6. Svarstyta: Panevėžio rajono PK prašymas dėl komentarų www.delfi.lt
Panevėžio rajono policijos komisariatas prašo įvertinti 2007-04-02 interneto svetainėje www.delfi.lt išspausdintos publikacijos "A. Vinokuras: apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentarus ir atsakyti į klausmus, ar: 1) tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentaro teiginiais, ar komentaro teksto atkarpa; 2) yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentaro teiginiais, ar komentaro teksto atkarpa.
Nuspręsta:
2007-04-02 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "A. Vinokuras: apie Lietuvos žydų restitucijos problemą" komentaras "nacis, 2007 04 04 20:31 mazai dar tu zydpalaikiu Adlofas isnaikino. as juos visus isnaikinciau, kalba apie genocida nesamone... patys buvo kgbistai komuniagos kiek lietuviu issaude ar i sibira isveze" kursto tautinę neapykantą. Komisija neišskyrė atskirų žodžių ar atkarpų, nes mano, jog turi būti vertinamas visas komentaras neatskiriant jo nuo publikacijos ir neištraukiant atskirų žodžių iš konteksto.
 
7. Svarstyta: VSD prašymas dėl VLNDS steigiamosios deklaracijos ir politinės programos turinio
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. LR Valstybės saugumo departamentas prašo įvertinti Vieningojo lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžio steigiamosios deklaracijos ir politinės programos tekstus ir atsakyti į klausimą, ar minėtuose dokumentuose nėra įstatymo nuostatų, draudžiančių tautinės, rasinės religinės, socialinės ar lyčių neapykantos kurstymą, galimų pažeidimų.
Nuspręsta:
LR Valstybės saugumo departamento pateiktos Vieningojo lietuvių nacionaldarbininkų sąjūdžio steigiamosios deklaracijos ir politinės programos turinys nekursto neapykantos žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties,seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties. .
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai

8.1. Jurbarko raj. laikraščio "Šviesa" leidėjų prašymas dėl Komisijos š. m. kovo 3 d. sprendimo
Jurbarko rajono laikraščio "Šviesa" redakcija prašo peržiūrėti š. m. kovo 3 d. sprendimą paaaiškėjus naujoms aplinkybėms, t.y. įsiteisėjus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimui, kad, pasak redakcijos, nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei etikos redakcija nepažeidė.

Komisija, susipažinusi su Žurnalistų etikos inspektoriaus raštu, niekur nerado konstatavimo, kad Etikos kodeksas nepažeistas. Kalbama tik apie Visuomenės informavimo įstatymą, t.y. tai, dėl ko Inspektoriaus tarnyba ir privalėjo pasisakytii, nes spręsti klausimus dėl Etikos kodekso pažeidimų nėra jos kompetencijoje. Komisija vienbalsiai nusprendė, kad nėra pagrindo iš naujo svarstyti skundą dėl laikraščio "Šviesa" publikacijų.
 
8.2. p. Linos kreipimasis dėl Komisijos š.m. rugsėjo 29 d. sprendimo
 p. Lina mano, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo jos skundą dėl LTV laidos "Panorama" anonso apie Seime vykusį Šeimos koncepcijos priėmimą.

Komisijos sprendimai yra priimami kolegialiai ir Komisija nėra įpareigota aiškinti savo priimamų sprendimų turinio. Vienbalsiai nuspręsta (balsavime nedalyvavo A. Matusas), kad nėra pagrindo dar kartą svarstyti p. Linos skundo.
 
 2008-11-17 Nr. 19

1. Svarstyta: UAB "Interpro investicija" skundas dėl publikacijų interneto svetainėje www.balsas.lt
UAB "Interpro Investicija" prašo įvertinti interneto svetainės www.balsas.lt publikacijas: "Areštuotas UAB "Interpro Investicija" turtas už 11 milijonų litų" (2008-04-23), "Avižieniuose darželio ir naujų kvartalų nebus" (2008-04-24), "Avižienių aferos įtariamuosius lydi skolų "zuikis" (2008-04-29, su vaizdo reportažu), "Milijoninės Avižienių aferos dalyviams - teismo sankcijos" (2008-06-25), "Skolų "zuikis" ir vėl lydi aferistus" (vaizdo reportažas, 2008-07-03). Skundo autorių teigimu, buvo pateiktos neteisingos ir šališkos žinios, nepateikta kitos pusės, t.y. UAB "Interpro Investicija", nuomonė, pakenkta įmonės dalykinei reputacijai. Pasak skundo autorių, 2008-04-24 d. LNK Žinių laidoje taip pat buvo paskelbta informacija apie UAB "Interpro investicija", tačiau nesuteikta atsakymo teisė. Remiantis interneto svetainės www.balsas.lt publikacija, 2008-06-27 dienraštyje "Respublika" buvo išspausdinta publikacija "Apsukruoliai teismo nesugraudino", kurioje pateikta netiksli ir šališka informacija, žeidžianti juridinio asmens dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
1. Interneto svetainės www.balsas.lt publikacijose nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 2. LNK žinių laidoje siužete apie UAB "Interpro investicija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: Kauno m. VPK Dainavos PK prašymas įvertinti knygos "Sodoma ir Gomora" ištraukas
Kauno miesto VPK Dainavos policijos komisariatas prašo įvertinti 2008 m. Kauno leidyklos "Naujasis lankas" išleistos knygos "Sodoma ir Gomora" ištraukas, kurios galimai kursto diskriminaciją, skatina neapykantą, tyčiotis, niekinti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, įsitikinimų ar pažiūrų.
Nuspręsta:
Knygos "Sodoma ir Gomora" ištraukose nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
3. Svarstyta: M. Malickaitės prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio rytas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. Marija Malickaitė prašo įvertinti dienraščio "Panevėžio rytas" publikaciją "Lėlininkės kūryba neįtiko tik žydams" (2008-08-20). Jos teigimu, publikacijos antraštė neatitinka tikrovės ir straipnsio turinio, yra neetiška ir kurstanti tautinę nesantaiką.

Komisija gavo dienraščio "Panevėžio balsas" redakcijos atsiliepimą, kad, nors redakcija ir nejaučia kaltės dėl publikacijos, š. m. rugpjūčio 28 d. buvo išspausdintas M. Malickaitės laiškas su jos paaiškinimais. 

Įvertinusi šią informaciją Komisija nusprendė, kad konfliktas išspręstas ir svarstymas Komisijoje nereikalingas. Vienbalsiai nuspręsta publikacijos nesvarstyti.

 
4. Svarstyta: A. Veruitienės ir grupės asmenų prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Valstiečių laikraštis"
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Valstiečių laikraštis" žurnalistas Š. Preikšas. Aldona Veruitienė ir jos artimieji prašo įvertinti 2008-08-02 laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikaciją "Buvęs milicininkas susprogdino tėviškę". Jų teigimu, publikacijoje su pasimėgavimu ir tyčiojantis iš fiziškai ir protiškai neįgalaus žmogaus, aprašyta nelaimė, kurioje žuvo ir ją sukėlęs Z. Jurkevičius. Informacija pateikta negavus žuvusiojo artimųjų sutikimo, daugelis faktų iškraipyti, išspausdinta nuotrauka iš privačios Z. Jurkevičiaus valdos.
Nuspręsta:
Laikraščio "Valstiečių laikraštis" publikacijoje "Buvęs milicininkas susprogdino tėviškę" (2008-08-02) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str.
 
5. Svarstyta: Š. Mogenio prašymas dėl komentarų interneto svetainėje www.delfi.lt
Šarūnas Mogenis prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt publikacijų komentarus, kurie, pasak jo, skatina tautinę neapykantą ir silpnina valstybingumą. Pateikti straipsnių "P. Osetijos ir Abchazijos pripažinimas - spjūvis tarptautinei bendruomenei" (2008-08-27), "EP žada didinti Baltijos šalių saugumą" (2008-08-26), "M. Saakašvilis nedalyvaus ES viršūnių susitikime, nes bijo išvykti iš Gruzijos" (2008-08-27) komentarai.
Nuspręsta:
1. Publikacijos "P. Osetijos ir Abchazijos pripažinimas - spjūvis tarptautinei bendruomenei" komentare "s" 2008 08 27 17:57" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
2. Publikacijos "EP žada didinti Baltijos šalių saugumą" komentare "istorija" 2008 08 26 20:08" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
3. Publikacijos "M. Saakašvilis nedalyvaus ES viršūnių susitikime, nes bijo išvykti iš Gruzijos" komentare "žemaitis" 2008 08 27 23:14" nėra kurstoma tautinė neapykanta.
 
6. Svarstyta: Vilniaus m. VPK 2-ojo PK prašymas dėl komentarų interneto svetainėje www.lrytas.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. Vilniaus miesto VPK Antrojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyrius prašo įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt 2008-02-21 rašinio "2008 metų "Gėjų pupulio" ir "Lesbiečių braškytės" konkursas pažeidžia žmogaus teises" komentarą ir atsakyti į klausimus, ar: 1) yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, tai būtent kokia teksto atkarpa ar visu teiginiu; 2) yra kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, tai būtent kokia teksto atkarpa ar teiginiu.
Nuspręsta:
2008-02-21 interneto svetainės www.lrytas.lt rašinio "2008 metų "Gėjų pupulio" ir "Lesbiečių braškytės" konkursas pažeidžia žmogaus teises" komentaras 19. BBD 11:08 02-22 IP:194.176.32.203 "gejus zudyt, na o visom leisbetkem dovanoju savo tikra fala" yra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos. Komisija neišskyrė atskirų scenų, žodžių ar teiginių, nes mano, jog siužetas turi būti vertinamas visumoje.
 
7. Svarstyta: LR VSD prašymas dėl komentarų interneto svetainėje www.delfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas raštas. Valstybės saugumo departamentas prašo įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt publikacijų: "Lietuvos lenkams išdalintos "Lenko kortos" (2008-06-16) ir "Šalčinikams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" (2008-06-21) komentarus ir atsakyti į klausimą, ar juose nėra įstatymo nuostatų, draudžiančių tautinės, rasinės, socialinės ar lyčių neapykantos kurstymą, galimų pažeidimų.
Nuspręsta:
Interneto svetainės www.delfi.lt publikacijų "Lietuvos lenkams išdalintos "Lenko kortos" (2008-06-16) ir "Šalčinikams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" (2008-06-21) komentaruose nėra kurstoma tautinė, rasinė, socialinė ar lyčių neapykanta.
 
8. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininke išrinkta Edita Žiobienė.
2. Leonas Remeika laikinai eis Komisijos pirmininkės pavaduotojo pareigas.
                
 
2008-11-24 Nr. 20
 
1. Svarstyta: L. Vasiliauskienės prašymas dėl LTV laidos "Versijos"
Lilija Vasiliauskienė prašo įvertinti 2008-09-09 laidos "Versijos" vedėjo V. Rachlevičiaus elgesį. Jos teigimu, laidos metu jos vedėjas V. Rachlevičius skleidė nepatvirtintas žinias, klaidingai informavo visuomenę tendencingai formuodamas jos nuomonę. Taip pat, jos manymu, laidos vedėjas netinkamai ir nepagarbiai elgėsi su savo pašnekovais nevengdamas asmeniškų pastabų ir tiesioginių įžeidinėjimų.
Nuspręsta:
2008-09-09  LTV laidoje "Versijos" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: UAB "Sekundės redakcija" prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio balsas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "Sekundės redakcija" direktorė Rita Osteikienė prašo įvertinti 2008-08-13 dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Sekundė" ritasi į slidų akligatvį?". Jos teigimu,  paskleista tikrovės neatitinkanti ir šmeižikiška informacija, žeidžianti darbuotojo ir juridinio asmens dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Skundo nesvarstyti. Paruošti laišką redakcijoms dėl garbingos konkurencijos.
 
3. Svarstyta: D. Paulauskaitės pareiškimas dėl Alytaus regioninės TV siužeto
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Dalia Paulauskaitė prašo įvertinti 2008-06-03 Alytaus regioninės televizijos Žinių laidos siužetą, kuriame, pasak jos, pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminančios jos garbę ir orumą, nesuteikta teisė atsakyti.

Dėl techninių kliūčių Komisija negalėjo peržiūrėti laidos vaizdo įrašo. Todėl nuspręsta svarstymą atidėti.
 
4. Svarstyta: Advokato S. Žentelio skundas dėl publikacijų žurnale "Ekstra", dienraštyje "Panevėžio rytas" ir interneto svetainėje www.lrytas.lt.
Advokatas Saulius Žentelis, atstovaujantis Gintarą Malčiauską, prašo įvertinti 2008-08-04 žurnale "Ekstra" ir 2008-08-11 dienraštyje "Panevėžio rytas" išspausdintą publikaciją "Mafijos istorijoje - ryškūs prokuroro pėdsakai" ir  2008-08-09 interneto svetainės ww.lrytas.lt publikaciją "Prokuroras ne draskė, o audė mafijos voratinklį Panevėžyje". Advokato teigimu, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, pažeista nekaltumo prezumpcija.
Nuspręsta:
Skundo nenagrinėti, nes tebevyksta ikiteisminis tyrimas.

5. Svarstyta: Advokato V. Sirvydžio skundas dėl LTV laidos "Redakcija"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Advokatas Vytautas Sirvydis, atstovaujantis Jurijų Borisovą, prašo įvertinti 2008-09-15 LTV laidos "Redakcija" vedėjo E. Kūrio ir jo pašnekovo A. Sakalo paskleistą informaciją. Pasak advokato, buvo viešai suabejota neskundžiama teismo nutartimi ir tiesiogiai kliudyta teisminės valdžios nešališkumui. Be to, buvo primenama apie seną J. Borisovo teistumą, nors tai daryti nebuvo jokios būtinybės.
Nuspręsta:
2008-09-15 LTV laidoje "Redakcija" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
6. Svarstyta: Vilniaus miesto 3-iojo PK NTS prašymas dėl tekstų internetiniame dienoraštyje "Labas Lietuva"
Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyrius prašo įvertinti internetinio dienoraščio "Labas Lietuva" turinį ir atsakyti į klausimą, ar minėto dienoraščio tekstai yra asmenis įžeidžiantys, smurtą ir terorizmą kurstantys, bei niekinantys dėl tautybės.
Nuspręsta:
Komisijai pateiktuose internetinio dienoraščio tekstuose nėra kurstoma neapykanta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, religijos, socialinės padėties.
 
 
2008-12-08 Nr. 21
 
1. Svarstyta: Advokato K. Kvainausko skundas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Advokatas K. Kvainauskas, atstovaujantis bendrovę Triogmes Limited, prašo įvertinti 2008-09-09 dienraščio "Lietuvos rytas" publikaciją "LKL naujokai sudomino įstatymų sargus". Advokato teigimu, buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios žinios, padaryta žala įmonės reputacijai ir geram vardui. Komisijai skundo kopiją persiuntė ir Žurnalistų etikos inspektorius.
Nuspręsta:
2008-09-09 dienraščio "Lietuvos rytas" publikacijoje "LKL naujokai sudomino įstatymų sargus" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: V. Garasto prašymas dėl publikacijų laikraštyje "Kauno diena"
Vladas Garastas prašo įvertinti laikraščio "Kauno diena" publikacijas: "LKF vadovo kalboje - rasizmo apraiškos" (2008-10-25), "V. Garasto pareiškimai sukėlė šoką" (2008-10-28). Jose, pasak V. Garasto, išspausdinta privačiame pokalbyje išsakyta nuomonė, iš konteksto išimtus žodžius komentavo įvairių institucijų atstovai ir galiausiai jie buvo apibendrintai įvardinti kaip propaguojantys rasizmą. Taip pat, papildydamas savo prašymą, V. Garastas prašo įvertinti 2008-11-11 laikraščio "Kauno diena" publikaciją "Prokurorų ir juodaodžių žaidėjų nuomonės nesutapo". Pasak V. Garasto, nepaisant to, kad prokuratūra nusprendė nutraukti ikiteisminį tyrimą, laikraštyje ir toliau jo atžvilgiu pateikiamos neetiškos išvados ir apibendrinimai.
Nuspręsta:
1. Renkant medžiagą publikacijoms: "LKF vadovo kalboje - rasizmo apraiškos" ("Kauno diena", 2008-10-25), "V. Garasto pareiškimai sukėlė šoką" ("Kauno diena", 2008-10-28), buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 9 straipsniai.
2. Įspėti laikraščio "Kauno diena" redakciją dėl Prokuratūros darbo menkinimo ("Kauno diena", 2008-11-11, publikacija "Prokurorų ir juodaodžių žaidėjų nuomonės nesutapo").   
3. Svarstyta: R. Cytackos, A. Oleškevič ir kt. prašymas dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sekretorė Renata Cytacka prašo įvertinti 2008-10-30 dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė" išspausdintą publikaciją "Į tarnybą - tiktai "tuteišiai". Jos teigimu, žodis "tuteišiai" yra šmeižiančio pobūdžio ir kurstantis tautinę neapykantą. Publikacija buvo patalpinta ir interneto svetainėse lrytas.lt, delfi.lt. Dėl to paties straipsnio į Komisiją kreipėsi Albertas Oleškevič, Žurnalistų etikos inspektorius persiuntė Valdemaro Lisovski ir Marian Caikovski skundus.
Nuspręsta:
2008-10-30 dienraščio "Lietuvos rytas" priede "Sostinė" publikacijoje "Į tarnybą - tiktai "tuteišiai" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
4. Svarstyta: R. Cytackos prašymas dėl 2008-10-21 publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas"
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sekretorė Renata Cytacka prašo įvertinti 2008-10-21 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikaciją "Nenori jungti klasių". Jo teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, klaidinanti visuomenę.
Nuspręsta:
2008-10-21 dienraščio "Lietuvos rytas" priedo "Sostinė" publikacijoje "Nenori jungti klasių" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
5. Svarstyta: J. Gančierienės skundas dėl publikacijos interneto svetainėje www.delfi.lt
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Janina Gančierienė prašo įvertinti 2008-09-04 interneto svetainėje www.delfi.lt paskelbtą informaciją "Teismas nušalino piktnaudžiavimu įtariamą antstolę". Jos teigimu, pateikta nepatikrinta, tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
2008-09-04 interneto svetainėje www.delfi.lt paskelbtoje informacijoje "Teismas nušalino piktnaudžiavimu įtariamą antstolę" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
                
6. Svarstyta: Kiti klausimai
 
6.1. Komisijos pirmininkės pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
Komisijos pirmininkės pavaduotoju išrinktas L. Slušnys.
 
6.2. G. Gemskio kreipimasis dėl komentarų jo vardu
 
Gediminas Gemskis prašo įvertinti komentarus, kurie pasirašinėjami jo vardu. Tai blogina jo reputaciją, žeidžia garbę ir orumą.

Komisija negali uždrausti komentarų. Aiškintis, kas juos pasirašo ir kokiu vardu, taip pat ne Komisijos kompetencijoje. Komisija gali vertinti tik komentarų turinį, ar jie nekursto kokios nors neapykantos (lyčių, tautinės, rasinės, seksualinės). Pateiktuose komentaruose neapykantos kurstymo nėra.

 2008-12-22 Nr. 22

1. Svarstyta: D. Šideikienės skundas dėl komentarų laikraščio "Santarvė" interneto puslapyje
Daiva Šideikienė prašo įvertinti žurnalisto Lauryno Jonausko elgesį dėl jos vardu ir nurodant jos el. pašto adresą rašinėjamų komentarų.
Nuspręsta:
Kreiptis į laikraščio "Santarvė" redakciją, persiųsti jai skundą ir paprašyti informacijos apie skunde išdėstytą problemą.

2. Svarstyta: M. Ardzijausko prašymas dėl "Vakaro žinių" reklamos
Mindaugas Ardzijauskas prašo atkreipti dėmesį į reklaminiuose stenduose pasirodžiusią laikraščio "Vakaro žinios" reklamą, kuri, pasak jo, neatitinka krikščioniškosioms vertybėms, žaloja visuomenės moralę ir traktuotina kaip provokacija prieš šv. Kalėdas.
Nuspręsta:
Prašymą perduoti Reklamos biuro arbitražui.
 
3. Svarstyta: El. paštu gauti paklausimai dėl publikacijos www.delfi.lt
Mindaugo Udalcovo ir Žurnalistų sąjungos pirmininko D. Radzevičiaus persiųstoje Igorio Fedotenkovo žinutėje prašoma įvertinti  2008-12-19 interneto svetainėje www.delfi.lt išspausdintą straipsnį "A. Čekuolis. Mitai apie Rusiją". M. Udalcovo ir I. Fedotenkovo teigimu, tai yra 2008-09-15 žurnale "News Week" D. MacShane paskelbto straipsnio plagiatas. Kad pažeistos autorinės teisės pareiškėjai net neabejoja, klausia kaip su žurnalisto etika.
Nuspręsta:
Informuoti LATGA-A apie gautus pranešimus.

2008-12-29 Nr. 23 


1. Svarstyta: N. M. Galvelytės skundas dėl publikacijos dienraštyje "Panevėžio balsas"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. Nijolė Marija Galvelytė prašo įvertinti 2008-08-28 d. dienraščio "Panevėžio balsas" publikaciją "Uždarytose Panevėžio kapinėse tebelaidojami žmonės". p. Galvelytės teigimu, buvo pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, be jos sutikimo spausdinama kapo nuotrauka.
Nuspręsta:
2008-08-28 dienraščio "Panevėžio balsas" publikacijoje "Uždarytose Panevėžio kapinėse tebelaidojami žmonės" nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas įvertinti interneto svetainės www.lrytas.lt komentarus
LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2008-09-28 d. interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "J.Tumo-Vaižganto premijos laureatei F. Taunytei gėjai - lyg zoofilai ar nekrofilai" komentarus ir atsakyti į klausimus: 1) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, sukeliančios nesantaiką, skatinančios tyčiotis, niekinti, kurstančios diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks šių idėjų pobūdis ir kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa tai reiškiama? 2) ar interneto naujienų svetainėje viešai parašytuose komentaruose yra propaguojamos idėjos, kurstančios smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Jeigu taip, koks tokių idėjų pobūdis, kokiais konkrečiais komentarais, jų teiginiais ar teksto atkarpa jos reiškiamos?
Nuspręsta:
2008-09-28 d. interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijos "J.Tumo-Vaižganto premijos laureatei F. Taunytei gėjai - lyg zoofilai ar nekrofilai" komentaruose: "1176 Gintautas, IP:91.203.96.19", "1095 Gjai, homosekai, IP:62.212.202.26", "849 brainfucker, IP:87.247.88.52", "725 joppp, IP:92.236.219.70", "718 mixsa, IP:78.58.88.32", "440 Teisingai moteriske sneka! IP:60.242.26.141", "391 bosso13 IP:84.55.13.243", "358 faktas, IP:78.63.141.92", "349 stebetojas, IP:62.80.225.247", "275 Monika, IP:149.254.200.248", "93 100 proc., IP:212.122.80.242, "80 ***, IP:86.100.22.20", "38 SS, IP:84.240.58.15", "27 Andrejus, IP:88.222.9.137", "8 ..., IP:212.59.17.18" nėra kurstoma neapykanta dėl seksualinės orientacijos.
 
3. Svarstyta: LKPBNT 3-iosios valdybos prašymas įvertinti interneto svetainės www.delfi.lt komentarus
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo 3-ioji valdyba prašo įvertinti 2008-06-21 interneto svetainės www.delfi.lt publikacijos "Šalčininkams nurodyta gatves vadinti lietuviškai" komentarus ir atsakyti ar pateiktuose komentaruose yra tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl jų tautybės, kalbos, kilmės. Jeigu taip, būtent kokiais konkrečiais komentarų teiginiais ar komentaro teksto atkarpa?

Kadangi komentarų labai daug, Komisija aptarė tik dalį jų ir nusprendė svarstymą pratęsti kito posėdžio metu.

4. Svarstyta: Kiti klausimai

4.1. V. Repšio pareiškimas

Valentinas Repšys kreipėsi dėl to, kad laikraščio "Anykšta" redakcija nespausdina jo prašomo paneigimo teksto. Prašo įvertinti redakcijos elgesį ir imtis atitinkamų priemonių.
Nuspręsta:
Pareiškimo nesvarstyti dėl senaties.
 
4.2. D. Ivanausko paklausimas
Donatas Ivanauskas prašo įvertinti 2008-12-22 interneto svetainėje lrytas.lt išspausdintos publikacijos antraštę "Seimas išprievartavo valstybės biudžetą ir Lietuvą". Jo teigimu, toks pavadinimas žeminą ne tik jį, bet ir kitus Lietuvos žmones.
Nuspręsta:
Publikacijos antraštė "Seimas išprievartavo valstybės biudžetą ir Lietuvą" nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2007-01-08  Nr. 1
 
1. Svarstyta: Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškimas dėl laidos „Abipus sienos“ (TV3)
Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškime „Dėl televizijos laidų įvertinimo“ teigiama, kad 2006-09-20 laidoje „Abipus sienos“ buvo pateikta tendencinga ir netiksli informacija, žeminanti jų įstaigos dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Laidos „Abipus sienos“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: LRTK prašymas dėl serialo „Popiežiaus miestas“
Posėdyje dalyvavo M. Valančiaus blaivybės draugijos atstovas. LRTK prašo įvertinti 2006-12-25 d. „MTV Lietuva“ programoje transliuotą animacinį filmą „Popiežiaus miestas“. LRTK manymu, tokio turinio animacinio filmo transliavimas vienos iš didžiausių krikščionims švenčių metu galėjo papiktinti bei žeisti jų religinius jausmus.
Nuspręsta:
Transliuotojas UAB „MTV Networks Baltic“ 2006-12-25 dieną parodydamas animacinį filmą „Popiežiaus miestas“ nepažeidė VIĮ nuostatų, draudžiančių religinės neapykantos kurstymą. Taip pat nepripažinta, kad būtų pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
UAB „Tez Tour“ prašo įvertinti 2006-11-30 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Keliautojams už sugadintas atostogas pažadėta vaisių. Į Kanarų salas dėl rūko ilgai negalėjusiems išskristi žmonėms nuostolių niekas neketina atlyginti“. Bendrovės teigimu, buvo pateikta netiksli ir neobjektyvi informacija, neišklausyta kita pusė ir tuo pakenkta bendrovės dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
4. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Posėdyje dalyvavo LR Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-05 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Kauno patrioto įžūlumas – pribloškiantis“, kuriame žurnalistė J. Karaliūnienė į cituojamą Generalinės prokuratūros pranešimą spaudai įdeda ir iš kitų šaltinių gautą informaciją. Prokuratūros manymu, taip yra iškraipomas pranešimo tekstas.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į posėdį pakviesti žurnalistę J. Karaliūnienę.
 
5. Svarstyta: Pakruojo ūkininkų kredito unijos skundas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
Pakruojo ūkininkų kredito unijos skunde prašoma įvertinti  2006 m. gruodžio 4-10 d. žurnalo „Ekstra“ publikaciją „Lietuviškas smulkiosios bankininkystės modelis – milijonas už garbės žodį“. Skunde teigiama, kad publikacijoje pateikiama sąmoningai iškreipta informacija, yra kurstomos bereikalingos aistros, keliama nepagrįsta panika tarp inėlininkų, nors teisminiai tyrimai dar nebaigti.
Nuspręsta:
Žurnalo „Ekstra“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
6. Svarstyta: E. Siriūnienės ir kt. asmenų skundas dėl nuotraukos laikraštyje „Sekundė“
Posėdyje dalyvavo laikraščio "Sekundė" leidėjų atstovas K. Jauniškis. E. Siriūnienės, V. Požėlienės, J. Požėlos ir E. Požėlienės skunde prašoma įvertinti 2006-11-23 laikraštyje „Sekundė“ prie publikacijos „Kraujo klane – gaujos vadeiva“ išspausdintą žuvusio žmogaus nuotrauką. Žuvusio artimieji teigia, kad stambiu planu pirmajame laikraščio puslapyje išspausdinta nuotrauka sukėlė papildomus skaudžius išgyvenimus žuvusiojo artimiesiems ir vaikui. Nuotrauka išspausdinta be artimųjų žinios.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Sekundė“ redakcija prie publikacijos „Kraujo klane – gaujos vadeiva“ išspausdindama žuvusio žmogaus nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
2. Skundą ir visą turimą medžiagą perduoti Žurnalistų Etikos inspektoriaus tarnybai, kad ji nuspręstų dėl nuotraukos neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
 
2007-01-22   Nr. 2
 
1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“. 
Posėdyje dalyvavo LR Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-05 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Kauno patrioto įžūlumas – pribloškiantis“, kuriame žurnalistė J. Karaliūnienė į cituojamą Generalinės prokuratūros pranešimą spaudai įdėjo ir iš kitų šaltinių gautą informaciją. Prokuratūros manymu, taip yra iškraipomas pranešimo tekstas. Praeito posėdžio metu buvos nuspręsta svarstymą atidėti ir pratęsti į posėdį pakvietus žurnalistę J. Karaliūnienę.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos portale „delfi.lt“
Posėdyje dalyvavo interneto portalo „Delfi“ vyriausioji redaktorė M. Garbačiauskaitė, žurnalistas D. Sinkevičius ir UAB „Delfi“ advokatas A. Čaikovski.  LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2006-12-12 d. 19 val.  9 min. naujienų portale „delfi.lt“ paskelbtą informaciją „Kalinio gauja iš patiklių žmonių išviliojo 64 tūkst. Lt“. Prokuratūros teigimu, šioje informacijoje buvo pateikti Lietuvos kriminalinės policijos biuro atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenys: įtariamųjų pavardės, nukentėjusiųjų skaičius, žalos dydis, kai kurie nusikalstamos veikos epizodų aprašymai.
 
Nuspręsta:
Interneto portalo Delfi redakcija paskelbdama publikaciją „Kalinio gauja iš patiklių žmonių išviliojo 64 tūkst. Lt“ (2006-12-12 d. 19 val. 9 min.) pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 straipsnį ir 40 straipsnio 1 dalį.
 
3. Svarstyta: B. Pukėnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Mūsų Ignalina“
p. Pukėnienė prašo įvertinti tai, kaip 2006-10-03 d. laikraščio „Mūsų Ignalina“ straipsnyje „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ buvo aprašytos  jos dviejų brolių mirties aplinkybės. Pareiškėjos teigimu, žeminami ne tik žuvusieji, bet ir jų artimieji.
 
Nuspręsta:
Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcija 2006-10-03 d. straipsnyje „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ aprašydama dviejų brolių mirties aplinkybes pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 19 straipsnius.
 
4. Svarstyta: Vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą - R. Žylos ir M. Kanišauskienės prašymų dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“ svarstymas
Vilniaus apygardos administracinis teismas savo    2006-12-14 sprendimu įpareigojo Komisiją iš naujo svarstyti R. Žylos 2006-04-11 prašymą ir M. Kanišauskienės 2006-02-11, 2006-04-12 prašymus dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“ ir priimti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį sprendimą.
I. R. Žylos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“
p. R. Žyla prašė išnagrinėti publikacija „Brendis“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-11 d. laikraščio „Anykšta“ rubrikoje „Šiupinys“. Jo manymu, tai grubus kišimasis į privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ 2006-04-11 publikacijoje „Brendis“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7 ir 16 straipsnius.
2. Laikraštis „Anykšta“ 2006-04-11 skyrelyje „Šiupinys“ išspausdindamas pranešimą apie tai, kad informacija kainuoja 50 Lt, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 straipsnį.
II. Etikos inspektoriaus persiųstas M. Kanišauskienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“
Laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Kanišauskienė prašė apsvarstyti laikraščio „Anykšta“ publikacijas: „Nesikeikia ir nesidrasko“ (rubrika „Redaktorei nežinant“,  05-11-29), „Rievės“ (05-12-03), „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“ (06-02-09), „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“ (06-04-11). p. Kanišauskienė mano, kad publikacijos pažeidžia profesinės etikos normas, jose tyčiojamasi iš žmogaus, skleidžiama neobjektyvi informacija.
Nuspręsta:
Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. („Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, 2006-02-09), 16 str. („Nesikeikia ir nesidrasko“, 2005-11-29; „Rievės“ 2005-12-03; „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, 2006-02-09; „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“, 2006-04-11), 59 str. („Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“, 2006-04-11).
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas dėl 07 01 05 „MTV Lietuva“ programoje rodyto serialo „Popiežiaus miestas“
LRTK prašo įvertinti 2007-01-05, 14.30 val. „MTV Lietuva“ programoje rodytą animacinį serialą „Popiežiaus miestas“. Pareiškėjų manymu, galėjo būti pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir įstatymo nuostatos, draudžiančios religinės neapykantos kurstymą. Komisijos nuomone, negalima peržiūrėtos serijos vertinti kaip kurstančios religinę neapykantą, tačiau vienbalsiai nuspręsta parašyti laišką UAB „MTV Networks Baltic“ išreiškiant Komisijos nuomonę apie serialą. Taip pat Komisija paprašė posėdyje dalyvavusio Žurnalistų etikos inspektoriaus spręsti klausimą dėl galimo šio serialo neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
 
2007-02-05 Nr. 3
 
1. Svarstyta: TV žiūrovų prašymas įvertinti LNK laidą „Dviračio šou“
Posėdyje dalyvavo laidos „Dviračio šou“ kūrėjai G. Ruplėnas ir H. Mackevičius. Grupė TV žiūrovų iš Kauno mano, kad TV laidose „Dviračio šou“ vis sunkiau rasti gero, sveiko humoro, jį keičia žmones žeminančios patyčios ir įžeidinėjimai. Jų teigimu, 2006-12-20 rodytoje laidoje pačiu negarbingiausiu būdu buvo užsipultas  R. Paksas: jis parodytas kaip purvinas asocialus asmuo su psichikos ir fizinės sveikatos sutrikimais. Pasak laišką pasirašiusių asmenų, šmeižtas yra ne tik pasakytas žodis, tačiau ir parodytas siužetas su žeminančia, tikrovės neatitinkančia žinia apie žmogaus išvaizdą, elgesį, dvasinės ir fizinės sveikatos būklę.

Komisijos narių nuomone, negalima teigti, kad siužete yra tyčiojamasi iš žmogaus dvasinės ir fizinės būklės, nes R. Pakso personažas nei išvaizda nei elgesiu neprimena  tikrojo R. Pakso. Nors, Komisijos manymu, tai - tiesiog nepavykęs personažas, tačiau riba tarp pajuokavimų ir tyčiojimosi yra labai plonytė. Komisijos nariai palinkėjo laidos kūrėjams visada išlaikyti tą ribą ir kuriant siužetus pirmiausia pagalvoti apie tai, kaip juos priims ir supras žiūrovai. Ir jeigu kyla nors menkiausia abejonė, kad dalis žmonių vieną ar kitą siužetą priims kaip pasityčiojimą ar įžeidimą, – reikėtų surasti tinkamesnę formą jam pateikti. Tuo ir pasireiškia kūrėjų profesionalumas ir meistriškumas. Vienbalsiai nuspręsta taip ir atsakyti laiško autoriams.
 
2. Svarstyta: Tauragės daugiabučių namų savininkų bendrijos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
Daugiabučių namų savininkų bendrija „Žiedas“ prašo įvertinti 2006-12-12 laikraštyje „Tauragiškių balsas“ išspausdintą publikaciją „Sunerimus tauragiškiams, tylomis užmesti banko jungą šimtams butų savininkų nebus lengva“. Jų teigimu, paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija padarė žalą bendrijos „Žiedas“ reputacijai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragiškių balsas“ publikacijoje „Sunerimus tauragiškiams, tylomis užmesti banko jungą šimtams butų savininkų nebus lengva“ (2006-12-12) buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
3. Svarstyta: Kėdainių rajono savivaldybės prašymas įvertinti laikraščio „Rinkos aikštė“ publikaciją“
Kėdainių rajono savivaldybės  merės N. Naujokienės pasirašytame laiške teigiama, kad 2007-01-19 laikraščio „Rinkos aikštė“ rubrikoje „Karštas telefonas“ išspausdintoje publikacijoje „Parama pagal partijas“ yra pateiktos tendencingos ir tikrovės neatitinkančios žinios.
Nuspręsta:
Laikraščio „Rinkos aikštė“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
4. Svarstyta: A. Žostauto prašymas dar kartą svarstyti dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją
p. A. Žostautas nepatenkintas Komisijos 2006-11-20 sprendimu dėl   publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“, kuri buvo išspausdinta dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2006-08-21) ir prašo dar kartą išnagrinėti minėtą publikaciją „iš esmės“. Jo teigimu, skelbiant bet kokią informaciją viešoje erdvėje (taip pat autorių komentarus bei nuomones), būtina ją pagrįsti faktais ir argumentais.

Komisija mano, kad priimtas sprendimas buvo teisingas. Jeigu pareiškėjui kyla abejonių dėl VIĮ pažeidimo, pasiūlyti kreiptis į Etikos inspektoriaus tarnybą. Taip vienbalsiai ir nuspręsta atsakyti p. Žostautui.
 
 
2007-02-26 Nr. 4
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Naš kraj“ publikacijos „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ svarstymas
2006-11-28 laikraštyje „Naš kraj“ buvo išspausdinta publikacija „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“; lenkų istorikas dr. Krzysztof Buchovski apie lietuvių tautinius bruožus). Perspausdinta iš laikraščio „Kurier Wilenski“, adaptavo Jan Sienkiewicz.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą pratęsti kito posėdžio metu. Į posėdį pakviesti p. Jan Sienkiewicz.
 
2. Svarstyta: E. Žukausko prašymas dėl reportažo LTV laidoje „Stilius“
E. Žukauskas prašo įvertinti 2007-02-04 LTV laidą „Stilius“, kurios metu buvo pateikta neteisinga informacija, žeminanti jo garbę ir orumą. Pareiškėjo teigimu, siužetas apie I. ir V. Marcinkevičių namų interjerą buvo parengtas išklausius tik vieną pusę, nepasidomėjus pateiktų žinių tikrumu.
Nuspręsta:
2007-02-04 laidoje „Stilius“ siužete apie I. ir V. Marcinkevičių namų interjerą buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis ir 37 straipsnis.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Mūsų Ignalina“ prašymas dar kartą svarstyti publikaciją „Vienas žmogus paskendo, du sudegė..“
Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius J. Baltakis prašo dar kartą svarstyti B. Pukėnienės skundą dėl publikacijos „Vienas žmogus paskendo, du sudegė...“ įvertinant redakcijos pateiktą informaciją.
Nuspręsta:
Palikti galioti Komisijos 2007-01-22 sprendimą, kad laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 19 straipsnius.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
LR Generalinė prokuratūra prašo paskirti asmenį, kuris galėtų atsakyti į Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamente atliekamos ikiteisminės baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu iškilusius klausimus, susijusius su viešai skelbiama informacija. Taip pat gautas prašymas iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės deleguoti narį į Europos Sąjungos reikalų Informacinės visuomenės darbo grupę.
Nuspręsta:
1. Atsižvelgiant į LR Generalinės prokuratūros prašymą, paskirti T. Musteikį atlikti ikiteisminiam tyrimui reikšmingo objekto tyrimą jo, kaip Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nario, kompetencijos ribose.
2. Į Europos Sąjungos reikalų Informacinės visuomenės darbo grupę deleguoti E. Žiobienę.
  
 
2007-03-19 Nr. 5
 
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Naš kraj“ publikacijos „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ svarstymas
2006-11-28 laikraštyje „Naš kraj“ buvo išspausdinta publikacija „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“; lenkų istorikas dr. Krzysztof Buchovski apie lietuvių tautinius bruožus). Perspausdinta iš laikraščio „Kurier Wilenski“, adaptavo Jan Sienkiewicz.
Nuspręsta:
Laikraščių „Naš kraj“ ir „Kurier Wilenski“ redakcijos, išspausdindamos publikaciją „Kokį lenkas matė tarpukario lietuvį“ („Jak Polak widzial Litwina w okresie międzywojennym“), pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: Š. Marčiulionio skundas dėl publikacijos dienraštyje „L.T.“
Š. Marčiulionis prašo įvertinti 2006-11-18 dienraštyje „L.T.“ išspausdintą K. Zeiter publikaciją „Marčiulionis – naujos moters glėbyje“ ir laikraščio vyr. redaktorės L. Varnaitės straipsnį „Poravimosi metas“. Jo manymu, buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, informacija renkama neetiškais ir neteisėtais būdais, fotografuota slapta, privačioje teritorijoje.
Nuspręsta:
Laikraščio „L.T.“ redakcija publikacijoje „Marčiulionis – naujos moters glėbyje“  pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 16 ir 36 straipsnius.
 
3. Svarstyta: Ž. Gedminaitės prašymas dėl publikacijos ir nuotraukos išspausdinimo dienraštyje „L.T.“
Ž. Gedminaitė prašo įvertinti 2007-02-03 dienraščio „L.T.“ publikaciją „Užkeiktoje vietoje vėl nelaimė“ ir prie jos išspausdintą žuvusio jos giminaičio nuotrauką. Jos manymu, straipsnyje pateikta informacija ir nuotrauka žeidžia artimųjų garbę ir orumą, pažeidžia privatumą, išreiškiama nepagarba žuvusiajam ir žuvusiojo artimiesiems.
Nuspręsta:
1.  Dienraštis „L.T.“ prie publikacijos „Užkeiktoje vietoje vėl nelaimė“ išspausdindamas žuvusio žmogaus nuotrauką pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 str.
2. Priskirti dienraštį „.L.T.“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
 
4. Svarstyta: G. Krūminio skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
G. Krūminis mano, kad 2007-01-27 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintoje publikacijoje „Kūną parduodantys vyrai puikuojasi savo galia“ buvo pažeista jo teisė į privatų gyvenimą ir teisė į atvaizdą, informacija buvo renkama neetiškais ir neteisėtais būdais.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija publikacijoje „Kūną parduodantys vyrai puikuojasi savo galia“ pažeidė  Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso 8, 36 ir 37 straipsniai.
         
 
2007-04-02 Nr. 6
 
1. Svarstyta: VĮ „Registrų centras“ skundas dėl laidos „Namai. Mašinos. Valdininkai“ (TV „5 kanalas“)
VĮ Registrų centras prašo įvertinti 2007-02-12 TV „5 kanalas“ laidą „Namai. Mašinos. Valdininkai“. Pareiškėjų manymu, laidoje buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminama įstaigos dalykinė reputacija, nuomonė reiškiama neetiškai.
Nuspręsta:
TV „5 kanalas“ laidoje „Namai. Mašinos. Valdininkai“, kuri buvo transliuota 2007-02-12, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 straipsnis.
 
2. Svarstyta: G. Gražinsko skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
UAB „Tauragės kurjeris“ žurnalistas G. Gražinskas mano, kad publikacijoje „Kompromatų“ medžiotojai šiurpina gyventojus“, kuri buvo išspausdinta 2007-02-10 laikraštyje „Tauragiškių balsas“, buvo paskleista informacija, žeminanti jo garbę ir orumą, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą ir pažeisti nepilnamečių vaikų interesai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragiškių balsas“ publikacijoje „Kompromatų“ medžiotojai šiurpina gyventojus“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
3. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
 Posėdyje dalyvavo dienraščio „Respublika“ žurnalistė L. Vyšniauskienė.  p. Giedrius Kavaliauskas prašo įvertinti 2006-06-03 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ ir  2007-01-17 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Nusikaltėliai auką apdraudė milijonu“. Skundo autorius teigia, kad buvo neteisngai apkaltintas padaręs sunkų nusikaltimą, nurodyta jo vardas ir pavardė, o dienraštyje „Lietuvos rytas“ įdėta ir nuotrauka. Tai suteikė daug nemalonių išgyvenimų jam ir artimiesiems.
Nuspręsta:
Svarstymą pratęsti kito posėdžio metu. Į posėdį pakviesti dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistą ir publikacijos „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ autorių    A. Lekavičių.
         
4. Svarstyta: K. Juškos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkininko patarėjas“
p. Kęstutis Juška mano, kad 2007-02-20 laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Karas dėl aštuonių arų žemės“ buvo paskleista tikrovės neatitinkanti, šališka ir tendencinga informacija, nepateikta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikacijoje „Karas dėl aštuonių arų žemės“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikso kodekso 22 straipsnio 2 dalis.
 
5. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“
p. Rasa Bružienė prašo įvertinti 2007-01-06 dienraštyje „L.T.“ prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdintą jos ir jos vaiko nuotrauką. Pasak skundo autorės, ji nedavė sutikimo tokios nuotraukos publikacijai, fotografuota viešoje vietoje ir jos neatsiklausus. Todėl, p. Bružienės manymu, buvo pažeista jos teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti iki kito posėdžio. Į posėdį pakviesti laikraščio „L.T.“ vyr. redaktorę.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
6.1. Pokalbis su laikraščio „Kurier Wilenski“ vyr. redaktoriumi
6.2. T. Jasinskajos kreipimasis dėl reklamos laikraštyje „15 min.“
Iš p. Tatjanos Jasinskajos gautas kreipimasis dėl laikraštyje spausdinamų reklaminių piktogramų, žeminančių moterį.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti svarstyti Lietuvos reklamos biuro arbitražui.
 6.3. D. Kaminsko prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Paklausimas dėl publikacijos „Karas jau paskelbtas, bet ginklų dar nesurasta“, kuri buvo išspausdinta 2007-01-12 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“. p. D. Kaminskas teigia, kad publikacija parašyta be jokios atsakomybės, propaguojamas smurtas ir žiaurus elgesys su gyvūnais.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dėl jos galimo neigiamo poveikio vaikams ir nepilnamečiams.
 6.4. UAB „Naujasis aitvaras“ kreipimasis
UAB „Naujasis aitvaras“, leidžiantis dienraštį „Vakaro žinios“, prašo panaikinti 2005-11-14 Komisijos sprendimą dėl laikraščio „Vakaro žinios“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių kategorijai.
 
Komisijos narių nuomone, iškeltas labai aktualus klausimas, nes  nėra  numatyta, kiek galioja tokia nuobauda. Tai galėtų būti įrašyta Komisijos reglamente. Todėl Komisijos nariai įpareigoti iki kito posėdžio pasiūlyti Reglamento pakeitimo projektą, kuriame būtų numatytas tokios nuobaudos galiojimo laikas arba numatyta procedūra, kaip laikraštis galėtų būti išbrauktas iš garbės jam nedarančio sąrašo.
                                                                                     
2007-04-23 Nr. 7
 
1. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Tai praeito posėdžio svarstymo tęsinys. Tačiau ir į šį posėdį A. Lekavičius negalėjo atvykti, todėl nuspręsta svarstymą dar kartą atidėti.
 
2. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“
Tai praeito posėdžio svarstymo tęsinys. Į posėdį atvyko tik laikraščiui atstovaujantis advokato padėjėjas Aurimas Lazdauskas. Tačiau jis negalėjo atsakyti į Komisijos narių klausimus, susijusius su publikacija ir medžiagos rinkimu, todėl nuspręsta svarstymą dar kartą atidėti tikintis, kad į posėdį vis dėlto atvyks laikraščio vyr. redaktorė.
 
3. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl TV3 laidos „TV detektyvai“
Posėdyje dalyvavo ŽTSI atstovė Jolanta Samuolytė. Žmogaus teisių stebėjimo instituto skunde prašoma įvertinti     2007-03-13 TV3 kanalu transliuotos laidos „TV detektyvai“ turinį. Skundo autorių teigimu, buvo pažeista žmogaus teisė į privatumą.       
Nuspręsta:
Komisija negali teigti, jog 2007-03-13 laidoje „TV detektyvai“ buvo pažeista žmogaus teisė į privatų gyvenimą, nes nei vienas laidoje dalyvavęs asmuo nesiskundė dėl jo teisių pažeidimo nei Komisijai, nei Žmogaus teisių stebėjimo institutui.
 
4. Svarstyta: R. Jankausko skundas dėl publikacijų laikraštyje „Auksinė varpa“
Posėdyje dalyvavo laikraščio redaktorius G. Šliažas ir žurnalistė P. Kvedarienė. R. Jankauskas prašo įvertinti laikraščio „Auksinė varpa“ publikacijas „Iniciatyvinė grupė nenuvertė unijos „traukinio“! (2006-03-10), „Užgautos ambicijos pamėtėjo karjeros laiptais!“ (2006-04-01), „Unijonų“ skaičius artėja prie 3 tūkstančių“ (2006-12-13). Skundo autoriaus prašo įvertinti žurnalistės P. Kvedarienės darbą, nes publikacijoje buvo pateikti sąmoningai iškraipyti faktai ir duomenys apie Pakruojo kredito uniją ir jos valdybos pirmininką.
Nuspręsta:
Laikraščio „Auksinė varpa“ redakcija nenusižengė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normoms.
 
5. Svarstyta: L. Volkovo prašymas dėl nuotraukos laikraštyje „Šiaulių kraštas“
LR teisingumo ministerija persiuntė jai adresuotą L. Volkovo skundą dėl žmogaus teisių pažeidimo ir garbės bei orumo pažeminimo. Skundo autoriaus teigimu, dienraštis „Šiaulių kraštas“ neturėjo jokio pagrindo prie 2007-02-22 publikacijos „Atsargiai, Šiaulių centras“ išspausdinti jo nuotrauką, nes jokio nusikaltimo „šiame rajone ar Šiaulių mieste“ jis nėra padaręs.       
Nuspręsta:
Paruošti laišką redakcijai primenant, kad, iliustruojant publikacijas, kuriose pateikiama negatyvi informacija, nuotraukomis, kuriose užfiksuoti su publikacija nesusiję asmenys ir nėra fiksuojama jokia nusikalstama veika, žmonių veidai turėtų būti uždengiami .
 
6. Svarstyta: Švenčionių rajono apylinkės prokuratūros prašymas įvertinti UAB „Pabradė“ vadovų viešus pasisakymus
Švenčionių rajono apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Kovo 11-osios Akto signataro A. Endriukaičio pareiškimą. Prokuratūra pateikia ir prašo įvertinti kai kuriuos UA „Pabradė“ vadovų viešus pasisakymus apie čečėnų tautybės žmones. Susipažinę su pateikta medžiaga, Komisija nusprendė, kad tai ne jos kompetencijos klausimas. Komisija gali vertinti tik viešosios informacijos rengėjo poziciją ir veiklą, tačiau Komisija neturi įgaliojimų vertinti konkrečių fizinių asmenų pasisakymų turinio.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
 7.1. A. Andriušaičio paklausimas dėl „Kurier Wilenski“ naujienų portale skelbiamų komentarų turinio
 p. A. Andriušaitis nurodė publikacijas, kurių komentarai yra įžeidžiantys, tačiau redakcija jų neišima. Komisijos nariai pripažino, jog šioje srityje yra didžiulė problema. Įžeidūs komentarai spausdinami ir neištrinami ilgą laiką ne tik „Kurier Wilenski“ interneto svetainėje. Komisija neturi galimybės kontroliuoti komentarų, jų atsiradimo ir ištrynimo laiko. Ką gali padaryti Komisija? Tik dar kartą priminti internetinių svetainių vadovams, kad jie privalo kaip galima greičiau išimti įžeidžiančio turinio komentarus.
 7.2. TJA prašymas dėl terminų vartojimo
Tolerantiško jaunimo asociacija prašo išaiškinti, ar jie savo planuojamame leisti laikraštyje galės naudoti tam tikrus terminus tam tikroms žmonių grupėms apibūdinti. Komisijos manymu, prieš pradedant imtis tokio atsakingo darbo, kaip laikraščio leidyba, TJA turėtų išsiaiškinti savo galimybes tai daryti. O dėl terminų naudojimo turėtų kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją.
 7.3. Seimo narių paklausimas dėl straipsnio, išspausdinto „Delfi“
 Seimo nariai V.Aleknaitė-Abramikienė ir R. Garbaravičius prašo įvertinti  2007-04-05 „Delfi“ išspausdintą publikaciją „Ekstazis paskatina meilės hormono išsiskyrimą“. Jų manymu, tai paslėpta narkotikų reklama.
Nuspręsta:
Paklausimą perduoti Lietuvos reklamos biurui.
 7.3. D. Ambrazevičiaus skundas dėl MTV informacijos
 p. Ambrazevičius mano, kad 2007-04-11 d. 14.30 val. MTV Lietuva kanalu buvo transliuojama informacija, kuri gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečių psichinei, sveikatai, fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi.
Nuspręsta:
Gautą medžiagą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
 
2007-05-14 Nr. 8
 
1. Svarstyta: Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ skundas dėl LNK laidos „Pagalba SOS“
Lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų kolektyviniame skunde teigiama, kad 2007-03-21 laidoje „Pagalba SOS“ buvo pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta atsakymo teisė.

LNK nepateikė laidos vaizdo įrašo, todėl nuspręsta svarstymą atidėti iki kito posėdžio.
 
2. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
UAB „Legrita“ skunde prašoma įvertinti LNK žurnalistės ir dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistės veiksmus š. m. vasario 21 d. pramogų centre „Vikonda“, publikaciją „Darbiečių susitikime kilo sumaištis dėl koncerto“, kuri buvo publikuota internetiniame puslapyje www.lrytas.lt (2007 02 22-23) ir 2007-02-22 LTV laidoje „Panorama“ rodytą siužetą. Skunde teigiama, kad žurnalistai elgėsi nekorektiškai kišdamiesi ne tik į fizinių asmenų privatų gyvenimą, bet ir į UAB „Legrita“, kaip privataus juridinio asmens, vidaus tvarką.

Dėl techninių kliūčių nebuvo įmanoma peržiūrėti laidos vaizdo įrašo, todėl nuspręsta svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
 
3. Svarstyta: G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Komisija niekaip negali užbaigti šio klausimo svarstymo, nes į posėdį neatvyksta žurnalistas A. Lekavičius. Nuspręsta dienraščio leidėjui išsiųsti oficialų Komisijos paklausimą dėl 2006-06-03 dienraštyje „Lietuvos rytas“ prie publikacijos „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ išspausdintos G. Kavaliausko nuotraukos.
 
4. Svarstyta: R. Bružienės skundas dėl nuotraukos laikraštyje „L.T.“ ir Komisijos iniciatyva svarstomas klausimas dėl 2007-03-26 dienraščio „L.T.“ pirmame puslapyje išspausdintos dviejų nužudytų berniukų nuotraukos.
Posėdyje dalyvavo laikraščio „L.T.“ vyriausioji redaktorė L. Varnaitė ir advokato padėjėjas A. Lazdauskas. Tai š.m. balandžio 02 d. posėdyje pradėto svarstymo tęsinys. p. Rasa Bružienė prašė įvertinti 2007-01-06 dienraštyje „L.T.“ prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdintą jos ir jos vaiko nuotrauką. Pasak skundo autorės, ji nedavė sutikimo tokios nuotraukos publikacijai, fotografuota viešoje vietoje ir jos neatsiklausus. Todėl, p. Bružienės manymu, buvo pažeista jos teisė į atvaizdą.
Nuspręsta:
1. Komisija nepripažino, kad dienraščio „L.T.“ redakcija, 2007-01-06 d. prie publikacijos „Algis-Greitai sūnaus nekrikštys“ išspausdindama R. Bružienės ir jos vaiko nuotrauką, būtų pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
2. Dienraščio „L.T.“ redakcija, 2007-03-26 d. išspausdindama dviejų nužudytų berniukų karstuose nuotrauką, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 47 straipsnį.
 
5. Svarstyta: R. Juozapavičiaus prašymas dėl publikacijos žurnale Ekstra“
Posėdyje dalyvavo TILS direktorius R. Juozapavičius. Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius R. Juozapavičius prašo įvertinti V. Kvedaro straipsnį „Antikorupcijos valsas“, kuris buvo išspausdintas 2007 m. 03 26-04 01 žurnale „Ekstra“. Jo manymu, publikacijoje pateikta daug šmeižikiškos informacijos, kuri daro žalą TILS dalykinei reputacijai, žemina R. Juozapavičiaus garbę ir orumą. Į posėdį kviestas straipsnio autorius V. Kvedaras neatvyko. Tik atsiuntė rašinį  (be datos ir be numerio), kuriame aiškina Komisijai jos kompetencijos ribas ir teigia, kad Komisija neturi teisės svarstyti tokių klausimų, kuriuos iškėlė R. Juozapavičius.

Komisija nusprendė svarstymą atidėti kitam posėdžiui, nes ne visi Komisijos nariai buvo peržiūrėję vaizdo įrašą, ir tuo pačiu įvertinti publikacijos vietas, kuriose, kaip tvirtino R. Juozapavičius, pateikta netiksli arba išgalvota informacija.
 
6. Svarstyta: I. Petrauskienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“
Inga Petrauskienė prašo įvertinti publikaciją „Žadėtas darbas virto miražu“, kuri buvo išspausdinta 2005-03-01 dienraštyje „Klaipėda“. Skundo autorė piktinasi ne tik tuo, kad buvo pateikta vienpusiška ir klaidinanti informacija, tačiau ir tuo, kad jau antri metai tas straipsnis publikuojamas internete.

Komisija netiria, ar faktai atitinka tikrovei, todėl buvo vertinama tik tai, ar publikacijoje pateiktos įvairios nuomonės, ar leista pasisakyti asmeniui, apie kurį pateikiama neigiama informacija. Susipažinę su publikacija Komisijos nariai mano, kad visa tai buvo padaryta, todėl publikacijos autorei priekaištų neturi. Komisija taip pat negali uždrausti publikuoti straipsnio internete. Komisija gali tik rekomenduoti p. Petrauskienei kreiptis į laikraščio redakciją ir paprašyti išimti publikaciją iš archyvo.
 
7. Svarstyta: V. Karačiovos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Vida Karačiova prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas: „Įmintos paslaptingos žmogžudystės aplinkybės“ (2006-09-22) ir „Teisiamasis prisipažino savo bičiulį nužudęs dėl moters“ (2007-03-27). Skundo autorės teigimu, publikacijose pateikta melaginga informacija, pateikta įtariamojo padarius nusikaltimą pavardė.

Komisija nusprendė atidėti svarstymą ir sužinoti, kaip baigėsi byla, t. y. paprašyti teismo sprendimo.
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai
8.1. „Kurier Wilenski“ pareiškimas dėl 07 03 19 Komisijos sprendimo panaikinimo
 
Laikraščio „Kurier Wilenksi“ redakcija prašo panaikinti 2007-03-19 Komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad laikraščio redakcija pažeidė LŽLEK 55 str.

Komisijos nariai mano, kad 2007-03-19 Komisijos sprendimas buvo teisingas ir nėra jokio pagrindo svarstyti klausimo dėl jo panaikinimo. 
 

 2007-05-28 Nr. 9
 

1. Svarstyta: Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ skundas dėl LNK laidos „Pagalba SOS“
Kauno lopšelio-darželio „Želmenėlis“ darbuotojų kolektyviniame skunde teigiama, kad 2007-03-21 laidoje „Pagalba SOS“ buvo pateikta vienpusiška ir tikrovės neatitinkanti informacija, nesuteikta atsakymo teisė.
Nuspręsta:
2007-03-21 laidos „Pagalba SOS“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
Dėl techninių kliūčių neperžiūrėjus vaizdo įrašo, klausimo svarstymas atidėtas.
 
3. Svarstyta: R. Juozapavičiaus prašymas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
„Transparency International“ Lietuvos skyriaus direktorius R. Juozapavičius prašo įvertinti V. Kvedaro straipsnį „Antikorupcijos valsas“, kuris buvo išspausdintas 2007 m. 03 26-04 01 žurnale „Ekstra“. Jo manymu, publikacijoje pateikta daug šmeižikiškos informacijos, kuri daro žalą TILS dalykinei reputacijai, žemina R. Juozapavičiaus garbę ir orumą.

Komisija nusprendė rekomenduoti R. Juozapavičiui kreiptis į žurnalo „Ekstra“ redakciją, nurodyti netikslumus, kurie buvo padaryti publikacijoje, ir paprašyti juos ištaisyti, o žurnalo redakcijai pranešti apie tokį Komisijos sprendimą ir priminti Etikos kodekso 19 straipsnį, kuris skelbia, kad žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas turi ištaisyti savo klaidas ir netikslumus.
 
4. Svarstyta: Vertybinių popierių komisijos prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Respublika“. Posėdyje dalyvavo Vertybini popierių komisijos pirmininkės pavaduotojas  V. Šapoka.
LR vertybinių popierių komisija prašo įvertinti dienraščio „Respublika“ publikacijas: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“ (207-04-07), „Atsitiesiančią „Guberniją“ smaugia kreditoriai“, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“ (2007-04-14), „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“ (2007-04-21), „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“ (2007-04-24), „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“ (2007-04-25), „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“ (2007-04-28). Vertybinių popierių komisijos teigimu, informacijai apie vertybinius popierius yra keliami labai griežti reikalavimai. Todėl skelbiama informacija turi būti objektyvi, išsami, teisinga, nešališka, nesudarytų tikrovės neatitinkančio ar klaidinančio įspūdžio apie vertybinius popierius, o faktai ir nuomonės turėtų būti aiškiai atskirti. Minėtose publikacijose, komisijos manymu, tai nepadaryta.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. (publikacijos: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“, 207-04-07, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“, 2007-04-14, „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“, 2007-04-21, „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“, 2007-04-24, „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“, 2007-04-25, „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“, 2007-04-28),
ir
33 ir 34 str. (publikacijos: „Naujieji „Gubernijos“ vadovai nusiteikę ryžtingai“, 2007-04-07, „Atsitiesiančią „Guberniją“ smaugia kreditoriai“, „Birža pavėluotai suskubo „ginti“ investuotojų interesus“, 2007-04-14, „Gubernija“ pradeda aktyvų Vilniaus biržos šturmą“, 2007-04-21, „Gubernija visiškai atnaujino gamybą“, 2007-04-24, „Biržoje toliau šluojamos „Gubernijos“ akcijos“, 2007-04-25, „Gubernijai“ bus skirta 10 milijonų litų“, 2007-04-28).
 
5. Svarstyta: J. Juknienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Sekundė“. Posėdyje dalyvavo UAB „Sekundės“ redakcija“ redaktorė Rasa Šocik.
J. Juknienė prašo įvertinti laikraščio „Sekundė“ publikaciją „Ne kartą skendęs ir degęs girtuoklis žuvo liepsnose“ (autorė – žurnalistė I. Kontrimavičiūtė). Pareiškėjos teigimu, publikacijoje pateikta informacija neatitinka tikrovės, žurnalistė ieškojo tik sensacijų tuo įžeisdama ne tik mirusį žmogų, bet ir jo artimuosius.
Nuspręsta:
Laikraščio „Sekundė“ publikacijoje „Ne kartą skendęs ir degęs girtuoklis žuvo liepsnose“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 21 ir 36 straipsniai.
 
6. Svarstyta: Vilniaus VPK 1-ojo PK KPNTS prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“
Remiantis Komisijos pateikta medžiaga, Vilniaus m. 1-ame PK yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo tautinės nesantaikos kurstymo. Policija prašo detaliau paaiškinti kuo, Komisijos manymu, pasireiškia tautinės nesantaikos kurstymas publikacijoje „Atitaisyti melagingą vaizdą“ („Vilniaus krašto savaitraštis“, 2006 07 27-08 02).
Nuspręsta:
Tautinė nesantaika yra kurstoma paskutinėje teksto pastraipoje, kuri prasideda: „Sufabrikuotus faktus apie tai, jog lietuviškos mokyklos Vilniaus krašte...“.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai.
7.1. G. Kavaliausko skundas dėl publikacijų dienraščiuose „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“
Tai ne pirmą kartą atidėto svarstymo tęsinys, nes dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcija nereaguoja į Komisijos kvietimus ir paklausimus. Giedrius Kavaliauskas buvo prašęs įvertinti 2006-06-03 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikaciją „Dėl milijono litų – suktu keliu nors į pragarą“ ir 2007-01-17 dienraščio „Respublika“ publikaciją „Nusikaltėliai auką apdraudė milijonu“. Jo teigimu, jis buvo neteisingai apkaltintas padaręs sunkų nusikaltimą, nurodyta jo vardas ir pavardė, o dienraštyje „Lietuvos rytas“ įdėta ir nuotrauka. Tai suteikė daug nemalonių išgyvenimų jam ir artimiesiems.

Dienraščio „Respublika“ publikacijos autorė paaiškino, kad medžiaga gauta iš patikimų šaltinių ir ji nemananti, kad pagal jos pateiktus duomenis būtų galima identifikuoti, kuris iš Lietuvoje gyvenančių žmonių, turinčių tokį pat vardą ir pavardę kaip Giedrius Kavaliauskas, yra kaltinamasis. Be to, pasak žurnalistės, pirminis informacijos šaltinis buvo dienraštis „Lietuvos rytas“.

Kadangi Komisija netiria faktų atitikimo tikrovei, o skundo autorius nepateikė jokių įrodymų, kad publikacijose pateikiami duomenys apie Giedrių Kavaliauską neatitinka tikrovės, Komisija vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė) nusprendė, kad nėra pagrindo manyti, jog dienraščių „Respublika ir „Lietuvos rytas“ redakcijos pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
7.2. V. Karačiovos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“
Praėjusio posėdžio metu Komisijos nariai neabejojo tuo, kad  visuomenė turi teisę žinoti kaltinamojo padarius nusikaltimą pavardę, todėl kaltinamojo duomenys galėjo būti pateikti. Tačiau buvo nuspręsta svarstymą atidėti ir sužinoti, kaip baigėsi byla. Vida Karačiova skundėsi dėl dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijų: „Įmintos paslaptingos žmogžudystės aplinkybės“ (2006-09-22) ir „Teisiamasis prisipažino savo bičiulį nužudęs dėl moters“ (2007-03-27). Jos teigimu, publikacijose pateikta melaginga informacija, pateikta įtariamojo padarius nusikaltimą pavardė.

Šios dienos posėdyje Komisijai buvo pateikta informacija apie tai, kad publikacijose minimas ir žmogžudyste kaltinamas  L. Karačiovas buvo pripažintas kaltu ir nuteistas 9 metams nelaisvės. Todėl vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė) buvo nuspręsta, jog laikraščio „Šiaulių naujienos“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
7.3. Žurnalistų etikos tarnybos prašymas įvertinti knygos „Voniučiaja smert – smerdiačim žydam“ (www.kalamuni.com) turinį
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba prašo įvertinti internetiniame puslapyje www.kalamuni.compublikuojamos knygos „Voniučiaja smert – smerdiačim žydam“ turinį.

Komisijos nariai vienbalsiai (balsavime nedalyvavo A. Nugaraitė)  nusprendė, kad knygos, pridėto plakato projekto ir knygos viršelio turinys kursto tautinę nesantaiką.
 
7.4. Dėl komentarų internetiniuose tinklalapiuose
Komisija yra gavusi Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundą dėl komentarų internetiniame tinklalapyje lrytas.lt. Komisijos narių manymu,   Komisija per daug atlaidžiai žiūrėjo į internetiniuose tinklalapiuose skelbiamus komentarus, jų buvimą pateisindama tuo, jog gali būti techniškai sudėtinga iš karto išimti visus neetiškus pasisakymus. Internetinė žiniasklaida yra tokia pat informacijos perdavimo priemonė kaip laikraščiai, TV ir radijas. Todėl visiems turi būti lygios galimybės ir reikalavimai. Komisija nusprendė griežčiau vertinti internetinių tinklalapių valdytojų atsakomybę už jų puslapiuose skelbiamą informaciją ir kito posėdžio metu svarstyti ne tik ŽTSI skundą dėl konkrečios publikacijos komentarų, tačiau į posėdį pakviesti  delfi.lt ir lrytas.lt vadovus ir aptarti šią problemą. Komentarai galimi, tačiau neturi būti pažeidžiamos žmogaus teisės.
 
 
2007-06-18 Nr. 10
 
1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraščiuose „L.T.“ ir „Vakaro žinios“
Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti 2007-05-14 dienraščio „L.T.“ publikaciją „Penktadienio vakaro kursai prie ežero“. Prokuratūros teigimu, skaitytojams pateikiama neteisinga informacija, nes publikacija iliustruota G. Jasaičio nuotrauka, nors renginyje jis nedalyvavo - buvo išvykęs į komandiruotę. Apie tai buvo išplatinta informacija. Taip pat Generalinė prokuratūra prašo įvertinti ta pačia tema  2007-05-15 dienraštyje „Vakaro žinios" išspausdintą publikaciją „Su kuo prokurorai periasi pirtyje?“. Kai kurie teiginiai straipsnyje ir parašuose po sumontuota  G. Jasaičio ir kitomis nuotraukomis neatitinka tikrovės, žemina G. Jasaičio garbę ir orumą bei kenkia jo dalykinei reputacijai.
Nuspręsta:
1. Dienraščio „L.T.“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Dienraščio „Vakaro žinios“ redakcija publikacijoje „Su kuo prokurorai periasi pirtyje?“ (2007-05-15) pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str.
3. Dėl Generalinės prokuratūros rašte minimų galimai pažeistų VIĮ straipsnių kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, jai perduoti iš prokuratūros gautą medžiagą.
 
2. Svarstyta: A. Cinkovič skundas dėl publikacijos dienraštyje „L.T.“
Ana Cinkovič prašo įvertinti 2007-03-22 dienraštyje „L.T.“ išspausdintą publikaciją „Laidoje dovanoja širdį, internete – pornografijos nuotraukas“. Jos teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Komisija negali įvertinti publikacijos, nes nėra įgaliota tirti  faktų atitikimo tikrovei, o tik iš pateiktos medžiagos to neįmanoma nustatyti. Klausimą dėl VIĮ galimo pažeidimo ir garbės ir orumo įžeidimo pagal kompetenciją turėtų išnagrinėti  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba. 
 
3. Svarstyta: I. Ruzgaitės skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“
Ieva Ruzgaitė mano, kad 2006-09-16 dienraščio „Lietuvos rytas“ publikacijoje „Dviejų šeimų mūšyje – nuosprendis meilei“ neteisėtai buvo paskelbti duomenys apie jos sveikatos būklę, išspausdintos asmeninės nuotraukos, nors ji sutikimo tam nedavusi. p. Ruzgaitės teigimu, tuo buvo pažeista jos teisė į privatumą, jos garbė ir orumas. Komisijos nariai nusprendė atidėti svarstymą, nes iškilo neaiškumų, o redakcijos atstovai į posėdį neatvyko. Tuo pačiu nuspręsta į posėdį pakviesti ir pačią  p. Ruzgaitę.
 
4. Svarstyta: V. Repšio pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“
Posėdyje dalyvavo V. Repšys ir laikraščio „Anykšta“ žurnalistas A. Lingaitis. Valentinas Repšys prašo įvertinti 2006-08-10 laikraščio „Anykšta“ publikaciją „Siekia prasigyventi iš dangaus krintančiais pinigais“. Jo manymu, publikacija neobjektyvi ir žeminanti, neišklausyta jo nuomonė, tendencingos ir šmeižikiškos potekstės labiau primena patyčias, o ne žurnalisto nuomonės dėstymą.

Išklausius abi konfliktuojančias puses, Komisijos nariams susidarė įspūdis, kad vyksta keista kova tarp laikraščio ir skaitytojo – kuris kurį įveiks: ar p. Repšys išmokys „Anykštą“ rašyti, ar „Anykšta“, pasinaudodama savo išskirtine padėtimi, pagaliau „įveiks“  nepatenkintą skaitytoją, kuris negali nerašyti. Būtų juokinga, jeigu nebūtų graudu... Solidus laikraštis neturėtų žaisti tokių žaidimų. Komisija norėtų, kad laikraštis parodytų savo brandumą ir geranoriškumą ir pabaigtų šį žodžių karą. Taip nuspręsta ir parašyti laiške redakcijai.
 
5. Svarstyta: K. Balašaičio skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragiškių balsas“
Kęstutis Balašaitis prašo įvertinti 2007-04-12 laikraštyje „Tauragiškių balsas“ išspausdintą publikaciją „Kokią valdžią mums žada penktadienis, balandžio 13 diena?“. Jo teigimu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti, melaginga, garbę ir orumą žeminanti informacija, neišklausyta jo nuomonė. Taip, jo manymu, pažeidžiamas žurnalistinis objektyvumas, situacija vertinama tendencingai, šališkai ir užgauliai.

Komisijos manymu, tai, kad skaitytojų nuomonė buvo išspausdinta ne specialiame skyrelyje, o pirmajame puslapyje, reiškia, jog redakcija ją įvertino ir pateikė kaip labai svarbią informaciją. Redakcija turi teisę kritikuoti ir spausdinti  kritinius savo skaitytojų laiškus. Tačiau Etikos kodekso normos reikalauja, kad būtų pateikta ir kritikuojamo asmens nuomonė. Šiuo atveju redakcija to nepadarė. Vis dėlto interviu su p. Balašaičiu buvo išspausdintas vėliau (gegužės 12 d.). Įvertindama tai, Komisija nusprendė nesvarstyti publikacijos dėl Etikos kodekso pažeidimo, tačiau priminti redakcijai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis reikalauja, kad kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, o jeigu tokios galimybės nėra, arba asmuo atsisako ja pasinaudoti, – pranešti apie tai visuomenei.
 
6. Svarstyta: UAB „Legrita“ skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir laidoje „Panorama“
UAB „Legrita“ skunde prašoma įvertinti LNK žurnalistės ir dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistės veiksmus š. m. vasario 21 d. pramogų centre „Vikonda“, publikaciją „Darbiečių susitikime kilo sumaištis dėl koncerto“, kuri buvo publikuota internetiniame puslapyje www.lrytas.lt (2007 02 22-23) ir 2007-02-22 LTV laidoje „Panorama“ rodytą siužetą. Skunde teigiama, kad žurnalistai elgėsi nekorektiškai kišdamiesi ne tik į fizinių asmenų privatų gyvenimą, bet ir į UAB „Legrita“, kaip privataus juridinio asmens, vidaus tvarką.
Nuspręsta:
Laidoje „Panorama“ rodytame siužete ir publikacijoje internetiniame puslapyje lrytas.lt nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
                
2007-07-02 Nr. 11
 
1. Svarstyta: Dėl publikacijų www.delfi.lt: E. Permino ir G. Vilkelio skundai
 
1.1. E. Permino skundas
 Edvardas Perminas prašo įvertinti Dainiaus Sinkevičiaus straipsnį „Neįgalios nepilnametės žaginimu kaltinamas mažeikiškis liko už grotų“, kuris buvo išspausdintas internetiniame tinklalapyje DELFI 2006-11-09. Skundo autoriaus teigimu, publikacijoje buvo pažeista nekaltumo prezumpcija, pateikti įtariamojo asmens duomenys, o komentarai grasinantys ir įžeidžiantys.
Nuspręsta:
1. Priminti portalo DELFI redakcijai apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str. 2 d. reikalvimą.
2. Paruošti atsakymą p. Perminui, kad dėl komentarų turinio jis turėtų kreiptis į prokuratūrą.
1.2. G. Vilkelio skundas
Gundas Vilkelis prašo įvertinti publikaciją „Emigrantai užkniso juodai“, kuri buvo išspausdinta internetiniame tinklalapyje DELFI š. m. gegužės 30 d. Jo manymu, publikacijoje kurstoma neapykanta prieš užsienyje gyvenančius lietuvius.
Nuspręsta:
Publikacijoje nėra neapykantos kurstymo tam tikrai žmonių grupei ir nepažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
2. Svarstyta: Dėl komentarų www.lrytas.lt: Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir  I. Mackevičiūtės skundai

2.1. Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti publikacijos „Švedijos ambasadorės moralinė parama homoseksualams sulaukė atsako“, kuri buvo išspausdinta internetiniame tinklalapyje „lrytas.lt“ 2007-05-18, komentarus, kurie, pasak skundo autorių, kursto neapykantą ir kviečia smurtauti prieš netradicinės seksualinės orientacijos žmones.
Nuspręsta:
1. Publikacijos „Švedijos ambasadorės moralinė parama homoseksualams sulaukė atsako“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 47, 48, 49, 60 yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijoms asmenims. Komentarų kopijos yra priedas prie protokolo.
2. Visą turimą medžiagą perduoti prokuratūrai.
2.2. I. Mackevičiūtės skundas
Indrė Mackevičiūtė prašo įvertinti publikacijos „E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai“, kuri buvo išspausdinta tinklalapyje „lrytas.lt“ 2007-05-31, komentarus. Jos manymu, komentarai kursto neapykantą kitos tautybės žmonės.
Nuspręsta:
1. Publikacijos „E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 11, 16 ir 42 ir publikacijos „Sostinėje – jaunuolių atakos prieš juodaodžius“ (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 14, 8, 5, 73, 63 ir 79 yra kurstoma tautinė neapykanta. Komentarų kopijos yra priedas prie protokolo.
2. Visą turimą medžiagą perduoti prokuratūrai.
 
3. Svarstyta: Jaunimo centro „In corpore“ skundas dėl LNK laidos „Srovės“
Posėdyje dalyvavo laidos autorė A. Kudabienė ir Lietuvos gėjų lygos atstovas V. Simonko.  Jaunimo centras „In corpore“ prašo įvertinti 2007-05-21 LNK kanalu rodytą laidą „Srovės“, kurioje, pasak skundo autorių, buvo kurstoma neapykanta homoseksualios orientacijos asmenims. (Panašus prašymas gautas iš Indrės Mackevičiūtės, laida piktinasi Marius Jurgilas, laida ir jos anonsais piktinasi p. Dalius.)
Nuspręsta:
2007-05-21 LNK kanalu rodytoje laidoje „Srovės“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: Lietuvos istorijos instituto skundas dėl LTV laidos „Savaitė“.
Posėdyje dalyvavo Istorijos instituto direktorius A. Nikžentaitis. Lietuvos istorijos institutas prašo įvertinti LTV laidą „Savaitė“, kuri buvo transliuota 2007-05-06. Jų manymu, laidoje buvo paskelbta neteisinga informacija, kuri pažemino instituto dalykinę reputaciją, nebuvo suteikta galimybė atsakyti.
Nuspręsta:
2007-05-06 LTV laidoje „Savaitė“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6 straipsniai ir 22 straipsnio 2 dalis.
                
5. Svarstyta: Varkalių šeimos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Būdas žemaičių“
Varkalių šeima prašo įvertinti publikaciją „Reivyčių naujakurio stojo ginti kaimynai“, kuri buvo išspausdinta 2007-05-18 laikraštyje „Būdas žemaičių“. Jų teigimu, publikacijoje pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminanti jų šeimos garbę ir orumą. Nuotrauka, kurios publikavimui niekas nedavė sutikimo, ištraukta iš konteksto, o parašas po ja žiaurus ir žeminantis.

Laikraščio „Būdas žemaičių“ atsiųstame paaiškinime teigiama, kad užsakomasis straipsnis buvo išspausdintas vienuolikos gyventojų prašymu. Tai pat jų prašymu buvo išspausdinta jų atsiųsta nuotrauka ir prierašas po ja. Redakcija mano, kad nepadarė jokio nusižengimo, nes yra užsakymo numeris ir redakcijos prierašas, kad redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.

Komisijos nuomone, formaliai redakcija teisi, jos paaiškinimas motyvuotas. Įstatymas nedraudžia spausdinti užsakomųjų straipsnių, redakcijos pareiga yra tik   atitinkamai juos pažymėti. Tačiau, Komisijos manymu, tai niekaip nesiderina su žurnalisto etika, ši nuostata yra ydinga ir turi būti keičiama. Bet, net ir išspausdinus panašaus pobūdžio užsakomąją publikaciją, galima rasti būdų, kaip sušvelninti situaciją „visi prieš vieną“. Reikia tik panorėti atlikti žurnalistinį tyrimą ir pateikti objektyvią informaciją. Save gerbianti redakcija neturėtų savo laikraščio puslapių paversti sąskaitų suvedinėjimo lauku. Taip Komisija ir nusprendė parašyti laiške redakcijai.
 

 
2007-07-16 Nr. 12
 

1. Svarstyta: E. Daunienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Tauragės kurjeris“
Edita Daunienė prašo įvertinti 2007-05-18 d. laikraščio „Tauragės kurjeris“ publikaciją „Darželio auklėtojos sodyboje – naminukės fabrikėlis“. Jos teigimu, buvo pažeista teisė į privatumą ir nekaltumo prezumpcija.
Nuspręsta:
Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: Ž. Liekytės skundas dėl publikacijos žurnale „Ekstra“
Živilė Liekytė prašo įvertinti 2007 m. birželio 04-10 d. žurnale „Ekstra“ išspausdintą publikaciją „Įtakingos teisininkės meilė“. Jos manymu, žurnalistė R. Skatikaitė pažeidė jos teisę į privatų gyvenimą. Privataus pobūdžio informacijos pateikimas negali būti pateisinamas viešuoju interesu, nes nėra susijęs su jos profesine veikla ir tenkina tik skaitytojų smalsumą. Be to, pasak skundo autorės, informacija buvo renkama neetiškai būdais.
Nuspręsta:
Žurnalo „Ekstra“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: R. Bubelio skundas dėl publikacijos žurnale „Panelė“
Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius Orijus Gasanovas. Radvilas Bubelis prašo įvertinti 2007 m. gegužės mėnesio Nr. 5 žurnalo „Panelė“ publikaciją „Karšta Radvilo naktis“. Jo teigimu, apie jį ir kartu su juo buvusį asmenį buvo paskelbta žeminančio pobūdžio informacija, publikacija iliustruota privataus pobūdžio nuotraukomis, kurių publikavimui jis leidimo nedavęs.
Nuspręsta:
1.     Žurnalo „Panelė“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2.     Paruošti laišką žurnalo redaktorei išreiškiant Komisijos poziciją dėl panašių publikacijų spausdinimo.
 
4. Svarstyta: I. Černikienės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“
Irina Černikienė prašo įvertinti 2007-03-09 laikraščio „Klaipėda“ publikaciją „Laivyne alimentininkų nemėgsta“. Jos manymu, publikacijoje galėjo būti pažeistos jos ir jos vaiko teisės, nes neišklausyta kitos pusės nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio „Klaipėda“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
5. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Respublika“
Svarstymas atidėtas atsižvelgus į daugumos publikacijų autoriaus  T. Beržinsko prašymą, nes jis norėtų dalyvauti posėdyje, tačiau šiuo metu atostogauja.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisija aptarė klausimą dėl Komisijos sprendimų paskelbimo per Nacionalinį radiją. Vadovaujantis VIĮ, sprendimai, kurių nepaskelbė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas pažeidusios visuomenės informavimo priemonės, turėtų būti skelbiami per Nacionalinį radiją. Komisijos pirmininkė įpareigota šį klausimą aptarti su Nacionalinio radijo vadovais.
 
 

2007-08-27  Nr. 14

 

1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"

Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros atstovė A. Juodytė, dienraščio "Respublika" žurnalistas T. Beržinis. Tai š. m. liepos 16 d. posėdyje atidėto klausimo svarstymas. LR Generalinė prokuratūra prašo įvertinti dienraščio „Respublika“ publikacijas: „Prokuroro žmona tarnauja įtartinam klanui“ (2007-04-20), „Respublikos“ žurnalistams – užuominos iš Generalinės prokuratūros“ (2007-04-24), „Generalinis prokuroras klumpa prieš pavaldinio žmoną“ (2007-04-26), „Prokurorai vengia paliesti A. Pocių“ (2007-05-04), „Kaip vykdant įstatymus pavogti 40 milijonų“ (2007-05-08), „Kaip apakina (akla) Temidė“ (2007-05-09), „Prokuroras klumpa prieš rezonansines bylas“ (2007-05-19), „Po skambių pareiškimų – prokuroro fiasko“, „Generalinės prokuratūros „asas“ (2007-06-01), „Prokuroro nejaudina net prezidento kritika“, „Vienas po kito kišeniniai prokurorai“, „Prokuroro karjeros nuopolis“ (2007-06-11). Generalinės prokuratūros rašte teigiama, jog, atsižvelgiant į publikacijų dažnumą,  tendencingumą, įžeidžiantį ir supriešinantį pobūdį, informacijos patikimumą ir pateikimo pobūdį, galima daryti išvadą, kad dienraštis „Respublika“ vykdo žurnalistinę kampaniją, nukreiptą prieš Generalinę prokuratūrą.             

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti LR Generalinei prokuratūrai kreiptis į dienraščio redakciją ir paprašyti paneigti tkrovės neatitinkančią informaciją.

2. Dienraščio "Respublika" redakcijai išsakyti Komisijos nuomonę apie tai, kad nors valstybinėms institucijoms ir viešiems asmenims yra keliami aukštesni reikalavimai, nei privatiems asmenims, kritika jų atžvilgiu turi neperžengti profesinės etikos normų, turi būti gerbiamas teisėsaugos institucijų darbas, atidžiai ir kritiškai vertinami informacijos šaltiniai.

 

2. Svarstyta: Dienraščio "Respublika" publikacijos "Verslą žlugdo sektantas" svarstymas

Posėdyje dalyvavo publikacijos autorius J. Girdvainis. Publikacija svarstoma Komisijos iniciatyva. Kai kurių Komisijos narių manymu, 2007-07-05 dieną išspausdintos publikacijos antraštės "Verslą žlugdo sektantas, "Psichopatiški Č. Balsio metodai" yra įžeidžios ir pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.


Komisija vienbalsiai nusprendė kreiptis į redakciją ir priminti atsakomybę už įžeidžių terminų naudojimą. Visuomenėje neturėtų būti formuojama nuomonė, jog tokiais terminais, kaip svarstytoje publikacijoje, būtų galima vadinti žmogų. Tai nepriimtina ir blogas pavyzdys žiniasklaidoje.

 

3. Svarstyta: A. Bendinsko skundas dėl publikacijos žurnale "Veidas"

Aleksandras Bendinskas prašo įvertinti 2007-05-10 žurnale "Veidas" išspausdintą publikaciją "Socdemai ties skilimo riba". Jo manymu, publikacijoje teiginiai apie jį neatitinka tikrovės  ir yra šmeižikiški.

Nuspręsta:

Žurnalo "Veidas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

 

4. Svarstyta: A. Bložės skundas dėl publikacijų dienraštyje "Šiaulių kraštas"

Arturas Bložė prašo įvertinti dienraščio "Šiaulių kraštas" publikacijas "Atestavimo komisija suabejojo antstolio veikla" (2006-04-29) ir "Teisingumo ministerija įtariamojo antstolio nesustabdė" (2006-07-13). p. Bložės manymu, paskelbta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą, kenkia dalykinei reputacijai. Be to, jo manymu, tai , kad buvo paskelbti asmens duomenys ir kita su juo susijusi privati informacija, pažeidžia jo teisę į asmens duomenų slaptumą ir nekaltumo prezumpciją.

Nuspręsta:

Dienraščio "Šiaulių kraštas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

 

5. Svarstyta: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymas dėl rasinės neapykantos kurstymo interneto svetainėje www.lrytas.lt                

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prašo įvertinti 2007-05-31 interneto svetainės www.lrytas.lt publikacijų "E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai" ir "Sostinėje - jaunuolių atakos prieš juodaodžius" komentarus. Jų manymu, juose atvirai reiškiama panieka kitos rasės ar tautybės žmonėms, netradicinės orientacijos asmenims, skatinama naudoti jų atžvilgiu smurtą.

Nuspręsta:

1. Publikacijos "E. Jennings šokiravo rasistiniai išpuoliai" komentaruose     Nr. 27, 32, 45, 50, 52, 79, 105, 135, 139, 161, 187, 189, 197, 198, 213, 228, 241, 268, 271, 277 yra kurstoma tautinė neapykanta. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.


2. Publikacijos "Sostinėje - jaunuolių atakos prieš juodaodžius" komentaruose Nr. 1, 5, 8, 14, 20, 21, 22, 28, 34, 35, 40, 58, 72, 73, 81, 85, 90, 91, 99, 114, 124 yra kurstoma tautinė neapykanta. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.

 

2007-09-10  Nr. 15

 

1. Svarstyta: Žurnale "FHM" išspausdinta informacija, kuri pateikta kaip laikraščio "Kurier Wilenski" 2-jo puslapio temų parodija. Laikraščio "Kurier Wilenski" redakcijos atsiliepimas į šią parodiją.

Posėdyje dalyvavo žurnalo "FHM" vyr. redaktorius A. Puklevičius ir laikraščio "Kurier Wilenski" vyr. redaktorius R. Mickiewicz. Laikraščio "Kurier Wilenski" antrojo puslapio temų parodija buvo išspausdinta š. m. gegužės mėnesio žurnalo FHM skyrelyje "Spaudos diena". Priekaištus dėl šių publikacijų, neva kurstančių tautinę nesantaiką, Komisijai išsakė Ministro Pirmininko padėjėjas Tadeuš Andžejevski. Kaip atsakas į tai, 2007 m. gegužės 19-21 d. laikraštyje "Kurier Wilenski" buvo išspausdintas žurnalo FHM puslapis su minėta parodija ir redakcijos komentaras, kuriame žurnalo humoras įvertintas kaip išpuolis prieš lenkų krikščioniškas ir tautines vertybes. Jų manymu, "pateikta medžiaga peržengia bet kokias moralumo ir etikos, /.../ teisės ribas, ir turi tapti ne tik abiejų šalių politikų ir diplomatų, bet ir teisėsaugos bei nacionalinio saugumo institucijų susidomėjimo objektu.". Redakcijos komentaras svarstomas Komisijos iniciatyva.

Nuspręsta:

Laiške žurnalo FHM ir laikraščio "Kurier Wilenski" redakcijoms išsakyti Komisijos nuomonę apie tai, kad vis dėlto redakcijos turėtų jausti didesnę atsakomybę už spausdinamus tekstus, net ir humoristinius, priminti visiems gerai žinomą tiesą,  kad bet koks humoro tautine tematika politizavimas visada veda prie tautinės nesantaikos.

 

2. Svarstyta: K. Kučinskaitės Grudienės prašymas įvertinti jos publikaciją  dienraštyje "Respublika" ir dienraščio leidėjo V. Tomkaus neetišką elgesį atleidžiant ją iš darbo.

Kristina Kučinskaitė Grudienė prašo įvertinti jos 2007-05-10 publikaciją "Kauno valdžia ginčijasi dėl arenos kainos", kuri buvo išspausdinta dienraštyje "Respublika", ir dienraščio leidėjo V. Tomkaus elgesį atleidžiant ją iš darbo.  K. Kučinskaitės Grudienės teigimu, ji buvo verčiama išeiti iš darbo savo noru vien dėl to, kad leidėjui jos publikacija pasirodė neobjektyvi, joje, atseit, ginami galimų investuotojų prancūzų interesai.

Nuspręsta:

Žurnalistė K. Kučinskaitė Grudienė publikacijoje "Kauno valdžia ginčijasi dėl arenos kainos" ("Respublika", 2007-05-10) nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.

 

3. Svarstyta: A. Grybo pareiškimas dėl laikraščio "Anykšta" publikacijų

Posėdyje dalyvavo žurnalistas A. Lingaitis. Žurnalistų sąjungos persiųstas Alberto Grybo pareiškimas dėl publikacijos "Nepavyko per teismą pasipinigauti", kuri buvo išspausdinta laikraščio "Anykšta" interneto svetainėje 2007-06-11, ir dėl jos komentarų. A. Grybo teigimu, apie jį buvo pateikta šmeižikiška informacija.

Nuspręsta:

Laikraščio "Anykšta" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

 

4. Svarstyta: LNK laidos "Kitas" svarstymas

Posėdyje dalyvavo laidos prodiuseris R. Rickevičius. Televizijos žiūrovas p. Haroldas prašo įvertinti 2007-08-02 LNK rodytą laidą "Kitas", kurios metu dėl pramogos buvo žudoma žuvis. Jo manymu, tai pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.

Nuspręsta:

Laidos "Kitas" autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

5. Svarstyta: Laikraščio "Švenčionių kraštas" vyr.redaktorės darbas rajono savivaldybės administracijoje

Lietuvos žurnalistų sąjunga persiuntė Komisijai Švenčionių rajono savivaldybės 4 tarybos narių pasirašytą pareiškimą, kuriame teigiama, jog laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė Irena Pauliukevičienė tuo pačiu metu eina ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su užsieniu ir investicijų tarybos vyriausiosios specialistės pareigas. Jie mano, kad tai nesuderinama su žurnalisto profesija.

Nuspręsta:

Laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 24 str. 1 d.

2007-09-24 Nr. 16

 1. Susitikimas su David E. McCraw, JAV kompanijos The New York Times viceprezidentu, žiniasklaidos teisės ir etikos specialistu
 
 Susitikimas vyko JAV ambasadoje. p. David E. McCraw sprendžia laikraščio "New York Times" žurnalistų teisines problemas, rūpinasi, kad nekiltų problemų gaunant informaciją iš vyriausybinių agentūrų. p. McCraw papasakojo apie tai, su kokiomis teisinėmis ir etinėmis problemomis susiduria Amerikos žurnalistai. JAV nėra oficialių žurnalistų etiką reguliuojančių tarnybų, viskas vyksta savireguliacijos būdu. Dažniausiai įstaigos ir laikraščiai turi savo etikos kodeksus ir jų griežtai laikosi.

"New York Times" redakcija turi ombudsmeną, kuris tiria skundus dėl laikraščio publikacijų. Tiesos siekimas, teisingumas ir konfidencialumas renkant informaciją - tai pagrindiniai principai, kuriais vadovaujasi "New York Times" žurnalistai. Pasak svečio, JAV įstatymai yra palankūs žurnalistams, o teismų vaidmuo sprendžiant problemas tarp laikraščio ir skaitytojo yra labai ribotas. Todėl Amerikoje retai keliamos bylos laikraščiams dėl šmeižto ar privataus gyvenimo pažeidimo: tai brangu ir dažniausiai tokios bylos pralaimimos. Žinoma, kaip teigė svečias, būna ir išimčių. Jis pateikė pavyzdį, kai "New Yorks Times" pripažino savo žurnalistų klaidą ir atsiprašė už šmeižtą.

Vėliau vyko diskusiją ir svečias atsakinėjo į klausimus:

1. Ar laikraščio savininkai kišasi į redakcijos veiklą?
McCraw: Nedaug ir tai nėra problema Amerikoje.
2. Ar Amerikoje žurnalistams keliami kvalifikaciniai reikalavimai?
McCraw: Žurnalistas nebūtinai turi būti baigęs žurnalistikos mokslus. Dažniausiai žurnalistais dirba savo srities profesionalai.
3. Ar galite pateikti pavyzdžių apie neetišką informacijos rinkimą "N.Y.T."
McCraw: Situacija Amerikoje ir Lietuvoje yra skirtingos. Amerikoje nėra didelės laikraščių konkurencijos, todėl nėra reikalo rinkti skandalingą informaciją.
4. Laikraščiai turi savo tinklalapius. Kaip valdomi publikacijų komentarai?
McCraw: Laikraščio savininkai neatsako už komentarų turinį, jų niekas negali patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
5. Ar egzistuoja užsakomųjų straipsnių problema?
McCraw: Taip atsitinka labai retai. Laikraščių redakcijos brangina savo gerą vardą ir stengiasi kad tokių dalykų nebūtų. Daugiau laisvės suteikiama politinių kampanijų metu.
6. Ar atitaisomos faktografinės klaidos?
McCraw: Amerikoje nėra įstatymo, kuris priverstų redakciją ištaisyti klaidas ar atsiprašyti. Tai gali būti padaryta tik tada, jeigu redakcija pati nuspręs taip padaryti.
7. Ar buvo spausdinamos Mahometo karikatūros. Jeigu ne, tai kodėl?
McCraw: Atrodo, Amerikoje jas išspausdino tik vienas laikraštis. "N.Y.T." nespausdino, nes manė, kad nereikia įžeidinėti žmonių.
8. Tai Lietuva - nedemokratiška šalis, nes egzistuoja net dvi žurnalistus prižiūrinčios institucijos: Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba? O gal atvirkščiai: juk pas mus labiau ginamas skaitytojas,  žmogus gali kreiptis ne tik į šias dvi minėtas institucijas, tačiau ir į teismą?
McCraw: Nežinau, kuri sistema geresnė. Tikriausiai - pagal situaciją. Amerikoje šiandien visus tenkina tokia sistema, kokia yra: viskas priklauso nuo redakcijoje dirbančių žmonių profesionalumo, brandumo ir sąžiningumo. Amerikoje įstatymai labiau palankūs žurnalistams, tačiau yra dalykų, kurių įstatymais nesureguliuosi.
                
 
2007-10-08 Nr. 17
 
1. Svarstyta: UAB "Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas" prašymas dėl publikacijos savaitraštyje "Atgimimas"
Posėdyje dalyvavo UAB "Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas" atstovas E. Butkus ir savaitraščio "Atgimimas" vyriausioji redaktorė I. Makaraitytė. Bendrovės direktoriaus Kazimiero Musteikio pasirašytame laiške prašoma įvertinti savaitraščio "Atgimimas" 2007 m. kovo 23-29 d. publikaciją "Žmonių kaulai laiko prabangius apartamentus". Jo teigimu, tai "visiškai neatsakingos žurnalistikos pavyzdys", skirtas vienam statybų objektui diskredituoti. Taip pat, pareiškėjo teigimu, publikacijoje pateikta daug nepagrįstų teiginių ir tendencingų paaiškinimų.
Nuspręsta:
Savaitraštis "Atgimimas", 2007 m. kovo 23-29 d. prie publikacijos "Žmonių kaulai laiko prabangius apartamentus" išspausdindamas nuotrauką, kurioje pavaizduoti žmogaus kaulai, pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str. 
 
2. Svarstyta: UAB JCDecaux Lietuva prašymas dėl publikacijos žurnale "Veidas"
Posėdyje dalyvavo UAB JCDecaux advokatas A. Groblys ir bendrovės komercijos vadovas V. Komarskis. UAB JCDecaux generalinė direktorė Žaneta Fomova prašo įvertinti   2007-08-23 žurnalo "Veidas" publikaciją "Prancūziška ruletė: lošimas be skrupulų". Jos teigimu, publikacijoje skleidžiama faktinius duomenis iškreipianti informacija, formuojanti neigiamą nuomonę apie Prancūziją bei šios šalies investuotojus Lietuvoje.
Nuspręsta:
Žurnalo "Veidas" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prašymas dėl publikacijų dienraštyje "Respublika"
Posėdyje dalyvavo Studentų atstovybių sąjungos atstovas A. Mitkinas. Studentų atstovybių sąjunga prašo įvertinti 2007-09-10 dienraščio "Respublika" publikaciją "Studentai biurokratijos spąstuose", kurioje, sąjungos teigimu, yra pateikta neteisinga ir klaidinanti informacija, išgalvotos citatos. Pasak Sąjungos prezidentės I. Vareikytės, tai jau antra publikacija (prideda ir 2007-09-04 dienraščio "Respublika" publikaciją "Studentai vėl pasijuto basi"), kurioje sąmoningai formuojamas neigiamas Lietuvos studentų atstovybių sąjungos įvaizdis.
Nuspręsta:
Pasiūlyti LSAS kreiptis į dienraščio "Respublika" redakciją su motyvuotu prašymu paneigti informaciją, kurį jų manymu, buvo klaidinga.
 
4. Svarstyta: Lietuvos gėjų lygos prašymas dėl komentarų tinklalapyje lrytas.lt
Lietuvos gėjų lyga prašo įvertinti 2007-08-10 publikacijos "Žydrųjų albinų klubas" (www.lrytas.lt) komentarus. Jų manymu, neapykantą ir susidorojimą su homoseksualiais asmeninimis skatinantys komentarai pažeidžia Visuomenės informavimo įstatymą ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tinklalapio valdytojui UAB "Lietuvos rytas".
Nuspręsta:
2007-08-10 publikacijos "Žydrųjų albinų klubas" (www.lrytas.lt) komentaruose Nr. 11, 12 ir 113 yra kurstoma neapykanta homoseksualių asmenų atžvilgiu. Medžiagą perduoti prokuratūrai. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
 
2007-11-05 Nr. 18
 
1. Svarstyta: V. Jastremsko prašymas dėl publikacijos laikraštyje "Dzūkų žinios"
Vytautas Jastremskas prašo įvertinti publikaciją "Naujakurys piktina", kuri buvo išspausdinta 2007-09-26 laikraštyje "Dzūkų žinios". Jo teigimu, publikacijoje pateikta informacija yra vienpusiška, tendencinga ir kryptingai neigiama jo atžvilgiu, neišklausyta jo nuomonė.
Nuspręsta:
Laikraščio "Dzūkų žinios" publikacijoje "Naujakurys piktina" buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
2. Svarstyta: UAB "Šiaulių naujienos" ir A. Vinklerio skundas dėl publikacijos laikraštyje "Šiauliai plius"
Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas skundas. UAB "Šiaulių naujienos" ir Anridas Vinkleris prašo įvertinti 2007-08-24 laikraštyje "Šiauliai plius" išspausdintą publikaciją "Reketininkai ramybės neparduoda". Jų teigimu, toks, su tiesa prasilenkiantis, straipsnio pavadinimas žeidžia UAB "Šiaulių naujienos" dalykinę reputaciją ir fizinio asmens A. Vinklerio garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraščio "Šiauliai plius" redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: UAB "Tez Tour" skundas dėl publikacijos www.delfi.lt
UAB "Tez Tour" prašo įvertinti internetiniame tinklapyje www.delfi.lt išspausdintas publikacijas: "Po kelionės į Turkiją - byla teisme prieš "Tez Tour" (2007-05-08), "Tez Tour" į teismą padavę poilsiautojai švenčia pirmąją pergalę" (2007-09-05) ir "Teismas: "Tez Tour" bauda skirta pagrįstai" (2007-10-02). Bendrovės direktoriaus  M. Laivio pasirašytame skunde teigiama, kad informacija buvo pateikta šališkai ir subjektyviai, nesuteikta atsakymo teisė (pirmoji ir trečioji publikacijos), pažeista nekaltumo prezumpcija (antroji publikacija).
Nuspręsta:
Naujienų tinklapis www.delfi.lt nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto kreipimasis dėl publikacijos dienraštyje "Lietuvos rytas" ir www.lrytas.lt
Posėdyje dalyvavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovė J. Samuolytė. Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-09-29 dienraštyje "Lietuvos rytas" ir internetiniame tinklalapyje lrytas.lt išspausdintą publikaciją "Vaikų žudikei parūpo karvės ir buliai". Instituto Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, buvo pažeista nekaltumo prezumpcija ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostata, kuri reikalauja, kad žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas atskirtų informaciją, kurios paskelbimą pateisina visuomenės interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.
Nuspręsta:
1. Dienraštyje "Lietuvos rytas" ir interneto tinklapyje lrytas.lt išspausdintoje publikacijoje "Vaikų žudikei parūpo karvės ir buliai" buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti kreipimąsi į žiniasklaidos priemones ir jų valdytojus dėl publikacijose pasitaikančio nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimo.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
5.1. UAB "Naujasis aitvaras" skundas dėl A. Vaišnio pasisakymo
Dienraščio "Vakaro žinios" vyriausiasis redaktorius A. Zdramys prašo įvertinti Žurnalistikos instituto direktoriaus doc. dr. Andriaus Vaišnio nekorektiškus pasisakymus apie dienraštį "Vakaro žinios". Pasak jo, paskaitos Vilniaus universiteto Kauno humanitarinių mokslų fakulteto studentams metu, A. Vaišnys pareiškė, kad "Respublikos" leidinių grupė yra absoliutus blogis, o dienraštį "Vakaro žinios" jam iš viso sunku pavadinti laikraščiu.

Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti nuomonę. Taip pat ir A. Vaišnys. Tačiau turėdama tik tiek informacijos, kiek jos pateikė pareiškėjas, Komisija negali išnagrinėti skundo iš esmės, pagaliau, tai ir ne jos kompetencijos klausimas. Galima tik pasiūlyti kreiptis į Universiteto etikos komitetą, kad jie įvertintų tokį dėstytojo pasisakymą.
 
5.2. UAB "Naujasis aitvaras" kreipimasis dėl dienraščio "Vakaro žinios"
UAB "Naujasis aitvaras" ragina Komisiją greičiau apsispręsti dėl to, kiek turi galioti Komisijos sprendimas, kuriuo dienraštis buvo priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai. Sprendimas buvo priimtas 2005-11-14 d.
Nuspręsta:
1. Komisijos reglamento dalį "Komisijos sprendimai" papildyti punktu 7: "Komisijos sprendimas priskirti viešosios informacijos rengėją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai galioja vienerius metus nuo jo priėmimo dienos, jeigu per tą laiką viešosios informacijos rengėjas nepadaro šiurkščių Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų."
2. Komisijos 2005-11-14 sprendimas dėl dienraščio "Vakaro žinios" priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai  nustoja galios.

5.3. Švenčionių rajono savivavldybė tarybos narių prašymas
Grupė Švenčionių rajono tarybos narių praneša, kad laikraščio "Švenčionių kraštas" redakcija neįvykdė VIĮ 46 str. 7 p. reikalavimo paskelbti Komisijos sprendimą.

Kadangi laikraštis neįvykdė įstatymo reikalavimo paskelbti Komisijos sprendimą, jis bus paskelbats per Nacionalinį radiją. Komisija buvo pripažinusi, kad laikraščio "Švenčionių kraštas" redaktorė, dirbdama ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijoje, pažeidžia ŽLEK 24 str. 1 d. Kadangi tai ne vienintelis atvejis šalyje, o tokia veikla nesuderinama su žurnalisto profesija, Komisija mano, kad reikėtų pasitarti su Žurnalistų sajunga, Ryšių su visuomene sąjunga ir paruošti bendrą institucijų kreipimąsi.

5.4. Dėl publikacijos naujienų portale delfi.lt
2007 m. spalio 24 d. www.delfi.lt buvo paskelbta publikacija "Atgimimas" dėl kaulų nuotraukos bylinėsis teisme". Jame Komisija įtariama tuo, kad turėjo kažkokių motyvų priimti šališką sprendimą, nepalankų laikraščiui "Atgimimas". Komisijos pirmininkė įpareigota kreiptis į portalo redakciją su reikalavimu paneigti sakinį: "DELFI žiniomis, E. Butkus prieš posėdį buvo susitikęs ir su kitais komisijos nariais."
  
2007-12-03 Nr. 19
 
1. Svarstyta: Aleksoto bendruomenės centro ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos prašymas dėl LNK laidos "Srovės"
Posėdyje dalyvavo Aleksoto bendruomenės centro pirmininkas Z. Šalna, Aleksoto seniūnė L. Navickienė ir keletas bendruomenės narių, žurnalistė A. Kudabienė. Kauno Aleksoto bendruomenės centras ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos prašo įvertinti 2007-10-31 LNK laidą "Srovės" apie Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą. Aleksoto bendruomenės centro teigimu, laida tendencinga, neišklausyta bendruomenės nuomonė, pateikta daug netiesos ir dezinformacijos. Sporto federacijų sąjungos taip pat mano, kad laida tendencinga, jų teigimu "jaučiamas užsakomasis pobūdis". Juos nustebino ir įžeidė tai, kad sporto federacijos buvo pavadintos neskaidriais investuotojais.
Nuspręsta:
Laidos "Srovės" autoriai 2007-10-31 siužete apie Kauno S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
2. Svarstyta: Policijos departamento prašymas dėl LNK laidos "Paskutinė instancija"
Posėdyje dalyvavo laidos vedėja R. Grinevičiūtė, laidos žurnalistė ir Policijos departamento prie LR VRM atstovas R. Matonis. Policijos departamentas prie LR VRM prašo įvertinti 2007-10-16 LNK laidą "Paskutinė instancija", kurioje buvo rodomas siužetas apie Gargžduose, policijos areštinėje, mirusį S. Šertvytį. Jų teigimu, laidos vedėja R. Grinevičiūtė šį faktą pateikė tendencingai, vadovavosi tik prielaidomis bei subjektyviu įsitikinimu paremtu įvykių interpretavimu. Policijos departamento manymu, tokia laidos rengėjų pozicija pažeidžia nekaltumo prezumpciją ir kliudo teisminės valdžios nešališkumui, kenkia policijos prestižui ir reputacijai.
Nuspręsta:
Laidos "Paskutinė instancija" autoriai 2007-10-16 LNK laidoje "Paskutinė instancija" siužete apie Gargžduose policijos areštinėje mirusį S. Šertvytį, buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 str.
 
3. Svarstyta: A. Cinino skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Respublika" ir "Vakaro žinios"
Kadangi buvo gauti dienraščio "Respublika" žurnalistės A. Martišiūtės ir dienraščio "Vakaro žinios" vyr. redaktoriaus A. Zdramio prašymai atidėti svarstymą dėl svarbių priežasčių, Komisija nusprendė svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
 
4. Svarstyta: R. Karpavičiaus prašymas dėl publikacijos delfi.lt
Rimvydas Karpavičius prašo įvertinti 2007-10-29 delfi.lt publikaciją "Prezidento malonės mulatei prašęs šaltkalvis teisiamas už narkotikų platinimą". Jo, ir kai kurių komentaruose pasisakiusiųjų nuomone, žurnalistas neturėjo teisės publikacijoje akcentuoti žmogaus rasės.
 
Komisijos nevarstė publikacijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų, tačiau nusprendė įspėti žurnalistus, kad jie būtų atidesni ir savo publikacijose, ten, kur nėra būtina, nepabrėžtų žmogaus rasės.
 
5. Svarstyta: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prašymas dėl publikacijos žurnale "Auto Bild"
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prašo įvertinti 2007 m. spalio13-26 d. žurnale "Auto Bild" prie publikacijos "Kinijos automobiliai - tikras kriminalas" išspausdintos nuotraukos komentarą. Departamento generalinio direktoriaus S. Vidtmann teigimu, žurnalo redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas, draudžiančias šaipytis iš žmogaus rasės, tautybės ar etniškumo.

Komisija norėtų tikėti, kad žurnalo redakcija nesiekė pasišaipyti iš žmogaus rasės ar tautiškumo, todėl nuspręsta žurnalo "Auto Bild" redakcijai nusiųsti įspėjimą, kad žmogaus apibūdinimui neturėtų būti naudojami žodžiai, kurie gali sukelti neigiamų asociacijų tam tikrai žmonių grupei. Žodžio "siauraakis" vartojimas tekste po nuotrauka, Komisijos manymu, yra netoleruotinas, labai blogas ir nesektinas žurnalistikos pavyzdys.
x x x
                 Posėdžiui užsitęsus nenumatytai ilgai, Komisijos nariai išreiškė pageidavimą daryti pertrauką, arba likusius klausimus atidėti  kitam posėdžiui.  Nuspręsta išsirinkti tik pirmininką ir pavaduotoją, nes baigiasi jų vienerių metų kadencija, ir tuo posėdį užbaigti. O Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimų dėl komentarų delfi.lt ir lrytas.lt svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
x x x
 
6. Kiti klausimai: pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Pirmininke išrinkta Edita Žiobienė.
2. Pirmininkės pavaduotoju išrinktas Leonas Remeika.
  

 2007-12-17 Nr. 20

1. Svarstyta: R. Zakijevos skundas dėl TV3 laidos "Sudaužytų širdžių klubas"
Posėdyje dalyvavo projekto vadovė D. Girčienė. Raisa Zakijeva prašo įvertinti 2007-10-06 TV3 laidą "Sudaužytų širdžių klubas". Jos teigimu, žurnalistė ir operatorius be leidimo filmavo jos bute, buvo paviešintos jos šeimos gyvenimo detalės, nors nei ji, nei jos vyras nėra vieši asmenys. Taip pat ją įžeidė žurnalistės komentarai, kad ji esanti "grubi, nemandagi, agresyvi".
Nuspręsta:
1. 2007-10-06 laidos "Sudaužytų širdžių klubas" autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 9, 16, 36 ir 46 straipsnius.
2. Rekomenduoti p. R. Zakijevai kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo.
 
2. Svarstyta: A. Cinino skundas dėl publikacijų dienraščiuose "Respublika" ir "Vakaro žinios"
Posėdyje dalyvavo "Respublikos" žurnalistai A. Martišiūtė ir T. Beržinskas, "Vakaro žinių" vyr. redaktorius A. Zdramys.
Audrius Cininas prašo įvertinti dienraščio "Respublika" ir "Vakaro žinios" publikacijas: "Trakuose elitas nudegė nagus", "Aukso gysla apakino teisėjus ir nusikaltėlius" (Respublika, 2006-12-20), "Sklypų afera Trakuose sukėlė šoką" (Respublika, 2006-12-22), "Trakų sklypai - katė maiše", "Auksiniai Trakų sklypai - katė maiše", "Sklypų aferoje - garsūs veikėjai" (Respublika, 2007-01-04), "Pagaliau išvilkti į dienos šviesą", "Trakų veikėjai išvilkti į dienos šviesą" (Respublika, 2007-04-25), "Kuo banditas skiriasi nuo teisėjo", "Kuo skiriasi banditas nuo teisėjo", "Teisėjas=banditas" (Vakaro žinios, 2006-12-21), "Trakų veikėjų godumą tramdo teismas" (2007-04-26), "Pinigų vergai", "Trakų aferistai - stojo prieš teismą" (Vakaro žinios, 2007-05-23), "Žemgrobių byloje mįslingos draugystės" (Vakaro žinios, 2007-06-06). p. Cinino teigimu, publikacijose buvo pažeista jo, kaip teisėjo, profesinė garbė ir orumas, pateikta jį šmeižianti informacija ir nuotraukų fotomontažai.
Nuspręsta:
1. Dienraštis "Respublika" nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Dienraščio "Vakaro žinios" publikacijose "Kuo skiriasi banditas nuo teisėjo", "Teisėjas=banditas" (Vakaro žinios, 2006-12-21), "Trakų veikėjų godumą tramdo teismas" (2007-04-26) buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 str.
3. Dienraštis "Vakaro žinios" prie publikacijos "Kuo banditas skiriasi nuo teisėjo" išspausdindamas nuotraukos fotomontažą pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 56 str.
 
3. Svarstyta: A. Žilvinsko pranešimas dėl komentarų vakarozinios.lt
Aivaras Žilvinskas prašo įvertinti 2007-10-30 interneto svetainėje www.vakarozinios.lt išspausdintą publikaciją "Netradiciniai dėmesio šaukėsi netradiciniais būdais" ir jos komentarus. Jo teigimu, publikacijoje vartojami įžeidžiantys, diskriminaciją netradicinės seksualinės orientacijos asmenims skatinantys išsireiškimai. Straipsnio komentarus parašę asmenys taip pat, jo manymu, niekino, skatino neapykantą ir kurstė diskriminuoti asmenis dėl jų seksualinės orientacijos.

Komisija buvo rekomendavusi dienraščiui "Vakaro žinios" netradicinės seksualinės orientacijos žmonių apibūdinimui nevartoti tokių išsireiškimų kaip "vištgaidis", nes tai gali sukelti (ir kaip matome iš skundo) ir sukelia neigiamas emocijas skaitytojams. Tačiau publikacijoje vartojamų išsireiškimų ir komentarų negalima vertinti kaip diskriminacijos ar neapykantos skatinimo netradicinės seksualinės orientacijos asmenų atžvilgiu. Vienbalsiai nuspręsta dar kartą dienraščio "Vakaro žinios" redakcijai išsakyti Komisijos nuomonę ir įspėti, kad ateityje tokių išsireiškimų vartojimas bus vertinamas pagal Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatas.
 
4. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl komentarų delfi.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-10-26 delfi.lt publikacijos "Prieš gėjus Vilniuje - bombų ataka ir piketas" komentarus. Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, komentaruose kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims.
Nuspręsta:
2007-10-26 delfi.lt publikacijos "Prieš gėjus Vilniuje - bombų ataka ir piketas" komentare "SSS" yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims. Apie tai informuoti LR Generalinę prokuratūrą. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
                  
5. Svarstyta: Žmogaus teisių stebėjimo instituto pranešimas dėl komentarų lrytas.lt
Žmogaus teisių stebėjimo institutas prašo įvertinti 2007-10-25 lrytas.lt publikaciją "Lietuvos gėjų lyga negalės viešai išskleisti savo vėliavos", komentarų. Tyrimų vadovės J. Samuolytės teigimu, komentaruose kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims.
Nuspręsta:
2007-10-25 lrytas.lt publikacijos "Lietuvos gėjų lyga negalės viešai išskleisti savo vėliavos" komentaruose Nr. 71, 88, 99 yra kurstoma neapykanta netradicinės seksualinės orientacijos asmenims. Apie tai informuoti LR Generalinę prokuratūrą. Komentarų kopijas pridėti prie protokolo.
 
6. Kiti klausimai: T. Šerno prašymas dėl publikacijos interneto tinklapyje www.salve.lt
Tomas Šernas prašo įvertinti inetrneto tinklapyje salve.lt išspausdintą publikaciją "Mažame Šiluvos miestelyje - dideli stebuklai". Jo manymu, straipsnyje tendencingai vartojami nepagarbūs pavadinimai ir neatitinkantys tikrovės faktai, kurie žeidžia evengelikų reformatų religinės bendruomenės orumą.

Komisijos manymu, p. T. Šernas labai neadekvačiai sureagavo į žodžio "kalvinai" vartojimą. Be to, akivaizdu, kad žurnalistė tik perpasakoja kunigo E. Murausko papasakotą istoriją apie Šiluvos stebuklą, todėl nuspręsta nesvarstyti publikacijos dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo. 
2006-01-16 Nr. 1
 
 1. Svarstyta: Gintaro Tomkaus skundas dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“. G. Tomkus skundžiasi dėl 2005 m. lapkričio 26 d. laikraštyje Klaipėda“ išspausdinto straipsnio „Palankumas – ne tik už ordiną“. Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminantį garbę ir orumą.
Nuspręsta:
G. Tomkaus skundo svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į jį pakviesti   G. Tomkų ir laikraščio „Klaipėda“ vyriausiąjį redaktorių.
 
2. Svarstyta: Laikraščio „Biržiečių žodis“ prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“. Laikraščio „Biržiečių žodis“ vyriausioji redaktorė Janina Bagdonienė mano, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos yra pajuokiami laikraščio „Biržiečių žodis“ žurnalistai, tyčiojamasi iš jų pašnekovų ir žmonių, kurie rašo į laikraštį. Pridėtos straipsnių kopijos: „Pasilpo“ (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-09-27), Rihardo Mikšio rašinio citata ir komentaras (rubrika „Angelės klausk drąsiai“, „Šiaurės rytai“, 2005-07-09), publikacija apie S. Rožėnienę (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-02-26).
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Į jį pakviesti laikraščių „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“ vyriausiuosius redaktorius.
 
3. Svarstyta: Gečių žemės ūkio bendrovės prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Ūkio žinios“. Gečių žemės ūkio bendrovės pirmininkas Vytautas Čiukšys mano, kad 2005-11-17 d. laikraštyje „Ūkio žinios“ išspausdinto straipsnio „Gečių bendrovei ant kaklo neriama kilpa“ autorius Mindaugas Vaižmužis pažeidė Visuomenės informavimo įstatymą ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, nes paskleidė melagingą informaciją, įžeidė žmogaus garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis „Ūkio žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6, 7 straipsnius ir 22 straipsnio 2 dalį.
 
4. Svarstyta: Juozo Vercinkevičiaus leidyklos „Voruta“ skundas dėl nesąžiningos konkurencijos. Juozo Vercinkevičiaus leidyklos „Voruta“ direktorius ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius kreipėsi dėl nesąžiningos laikraščio „Galvė“ konkurencijos dalyvaujant Trakų r. savivaldybės surengtame Viešojo pirkimo konkurse.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti atsakymą p. J. Vercinkevičiui, kad Komisija neturi pagrindo svarstyti šio klausimo dėl Etikos kodekso pažeidimų, nes laikraščio „Galvė“ redakcija konkurse galėjo pasiūlyti tokią kainą, kokią norėjo. Jeigu Trakų rajono savivaldybė pažeidė konkurso organizavimo reikalavimus, patarti kreiptis į teisėsaugos institucijas.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti programas „Adult channel“ ir „TV1000“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti 2005 m. gruodžio 12 d. 23.00-01.00 val. transliuotos „TV1000“ programos ir 2005 m. gruodžio    16 d. 01-05 val. transliuotos „Adult channel“ programos vaizdo įrašus.
Nuspręsta:
1. 2005-12-12 d. 23.00-01.00 val. transliuotoje programoje „TV1000“ buvo pornografinio pobūdžio medžiagos.
2. 2005-12-16 d. 01.00-05.00 val. transliuotoje programoje „Adult channel“ buvo pornografinio pobūdžio medžiagos.
 
6. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
6.1. 2-ojo PK Naujamiesčio policijos nuovados prašymas dėl grupės „Išjunk viesą“ pasirodymo
Nuspręsta:
Grupės „Išjunk šviesą“ pasirodymas Lietuvos nacionalinės televizijos programoje „Lietuvos dainų dešimtukas“ buvo erotinio pobūdžio.
6.2. 3-iojo PK prašymas dėl medžiagos platinimo internetiniame puslapyje www.makstis.ten.lt.
Nuspręsta:
Informacija puslapiuose: 1 iš 7, 2 iš 7, 3 iš 7, 4 iš 7, 5 iš 7, 6 iš 7, yra pornografinio pobūdžio.
6.3. Panerių policijos nuovados prašymas (28 kompakt. pl.)
Nuspręsta:
1. Kompaktinėse plokštelėse „Sex Crimes“ (5 vnt.), „Babnik 7“ (7 vnt.), „Big&Beautiful” (5 vnt.), “Džina Tatuirovčica” (5 vnt.), “Robin Gud: legenda seksa” (6 vnt.) įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio.
2. Kitais klausimais patarti kreiptis į Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA).
6.4. Panerių policijos nuovados prašymas (17 kompakt. pl.)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Britanskije zviozdy striptiza“, „Sbornik erotičeskih igrušek“ yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Škola-Max“, „Total Hits and Piss“ (Įdėkle „Muzykalnyje Novosti Rok“), „Sport-Final“, „Bukkake Under Blue Sky“, „Večnaja tema“, „Vaginal Erotic Collection“ yra pornografinio pobūdžio.    
3. Kompaktinėje plokštelėje „Maxell“ be pavadinimo tik audio įrašai. Jie nėra pornografinio pobūdžio.
4. Kompaktinių plokštelių „Personal“, „Briana 2“, „Nud-6“ (įdėkle „Zolotoj gramofon 2004“), „Total Shit-Piss Mix-XXX-Com“, „Sex Travel“, „DVD Mix Kom. Tur. XXX“, kompaktinės plokštelės be pavadinimo (įdėkle „Populiarnaja Radiodvadcatka 20.2“) nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių, t. y. Komisija neturėjo tam reikalingos programos.
5. Kompaktinės plokštelės „West Dreams“ nepavyko peržiūrėti, nes ji pažeista.
6. Kitais klausimais patarti kreiptis į Lietuvos gretutinių teisių asociaciją (AGATA).
 
7. Svarstyta: Etikos inspektoriaus ataskaita     
Baigiasi Etikos inspektoriaus R. Gudaičio kadencija, todėl jis pateikė Komisijai savo penkerių metų darbo apžvalgą. Komisija R. Gudaičio darbui priekaištų neturėjo, todėl yra pasiruošusi siūlyti jo kandidatūrą ir kitai penkerių metų kadencijai. Taip pat buvo nuspręsta kreiptis į Komisijos narius delegavusias organizacijas suteikant jiems galimybę pasiūlyti ir kitas kandidatūras.
 
2006-01-23 Nr. 2
 
1. Svarstyta: Pakartotinis Gintaro Tomkaus skundo dėl publikacijos laikraštyje „Klaipėda“ svarstymas. G. Tomkus skundėsi dėl 2005-11-26 d. laikraštyje Klaipėda“ išspausdinto straipsnio „Palankumas – ne tik už ordiną“. Jo manymu, buvo paskelbta tikrovės neatitinkanti informacija, žeminantį garbę ir orumą. Skundo svarstymas buvo atidėtas ir į posėdį nuspręsta pakviesti jį ir laikraščio „Klaipėda“ redakcijos atstovus. Tačiau į posėdį niekas neatvyko: p. G. Tomkus telefonu paaiškino, kad negalės dalyvauti, o laikraščio „Klaipėda“ redakcija atsiuntė paaiškinamąjį raštą.
Nuspręsta:
Laikraščio „Klaipėda“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4, 38 ir 59 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Pakartotinis laikraščio „Biržiečių žodis“ prašymo dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“ svarstymas. Laikraščio „Biržiečių žodis“ vyriausioji redaktorė Janina Bagdonienė skundėsi, kad laikraštyje „Šiaurės rytai“ nuolatos pajuokiami laikraščio „Biržiečių žodis“ žurnalistai, tyčiojamasi iš jų pašnekovų ir žmonių, kurie rašo į laikraštį. Pridėtos straipsnių kopijos: „Pasilpo“ (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-09-27), Rihardo Mikšio rašinio citata ir komentaras (rubrika „Angelės klausk drąsiai“, „Šiaurės rytai“, 2005-07-09), publikacija apie S. Rožėnienę (rubrika „Ėmė ir pasakė“, „Šiaurės rytai“, 2005-02-26). Posėdyje dalyvavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorė R. Penelienė.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti atsakymą laikraščiui „Biržiečių žodis“, paaiškinant, kad Komisija rekomendavo laikraščio „Šiaurės rytai“ redaktorei ateityje keisti laikraščio poziciją savo kolegų atžvilgiu ir griežčiau laikytis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų.
                       
3. Svarstyta: Tadeuš Rodz skundas dėl publikacijų laikraščiuose „Lietuvos žinios“ ir „Ekspres Nedelia“. T. Rodz skundžiasi dėl publikacijos „Lavonų biznio įtarimų dėmė“, kuri buvo išspausdinta 2005-11-12 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir publikacijos „Nesveika „greitoji pagalba“, kuri buvo išspausdinta 2005-12-01 d. savaitraštyje „Ekspres Nedelia“ (rusų k.). Jo manymu, straipsnių autorės grubiai pažeidė Etikos kodekso nuostatas, kurios įpareigoja pateikti objektyvią ir patikrintą informaciją, išklausyti kitą pusę.
Nuspręsta:
1. Dienraščio „Lietuvos žinios“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
2. Savaitraščio „Ekspres Nedelia“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Buvo aptarta Etikos inspektoriaus kandidatūros rinkimo procedūra. Nuspręsta, kad kandidatai turėtų iš anksto pateikti Komisijai savo CV ir numatomų veiksmų programą, o po to prisistatyti Komisijai posėdyje. Susipažinus su kandidatais, inspektorius būtų renkamas slaptu balsavimu. Preliminari rinkimų data - vasario 6-oji.
 
2006-02-06 Nr. 3
 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai
Į Etikos inspektoriaus pareigas buvo pasiūlyti: R. Gudaitis, R. Sakadolskis ir  E. Žiobienė. R. Sakadolskiui ir E. Žiobienei atsisakius dalyvauti konkurse, liko tik  R. Gudaičio kandidatūra. Tačiau prieš posėdį gautas LRTA laiškas, kuriame kandidatu į Etikos inspektoriaus pareigas siūloma J.S. Laučiūtė. Komisijos nariai turėjo apsispręsti, ar atidėti rinkimus ir priimti LRTA pasiūlymą, kuris pateiktas jau po nustatyto termino (iki sausio 27 d.), ar balsuoti dėl R. Gudaičio kandidatūros.
Nuspręsta:
Pratęsti kandidatūrų teikimo terminą iki š. m. vasario 24 d., rinkimus atidėti iki š. m. kovo 06 d.
 
2. Svarstyta: LR Vyriausybės prašymas išnagrinėti sambūrio „Patirtis“ kreipimąsi. Laiške Lietuvos vadovams sambūrio „Patirtis“ atstovai išreiškė susirūpinimą dėl didžiulės emigracijos ir prašo imtis visų įmanomų priemonių, kurios skatintų būti savo šalies patriotais.
Susipažinusi su pateikta medžiaga Komisija nusprendė, jog tai ne jos kompetencijos klausimas.
 
3. Svarstyta: J. Radzišauskaitės prašymas dėl nuotraukos išspausdinimo dienraštyje „Lietuvos rytas“. J. Radzišauskaitė skundžiasi dėl 2005-10-22 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ prie straipsnio „Vietoj manekenės karjeros – prostitutės lova“ išspausdintos jos nuotraukos ir teksto, jog tai – du kartus teista šiaulietė Toma G. Nuotraukos išspausdinimas jai ir jos šeimai buvęs didelis sukrėtimas, nes ji nieko bendro neturinti nei su minima Toma G., nei su straipsnyje aprašytais faktais.
            Komisijos nariai negalėjo svarstyti šio klausimo, nes iš pateiktos medžiagos neįmanoma nustatyti faktų teisingumo. Be to, S. Židonis informavo, kad dienraštis „Lietuvos rytas“ 2006-02-04 d. išspausdino paneigimą.
 
4. Svarstyta: Advokato J. Gaudučio prašymas dėl laikraščių pastraipų įvertinimo. Advokatas J. Gaudutis prašo įvertinti pateiktas laikraščių „Pamarys“ (2005 m. vasario 25 ir 2005 m. balandžio 12 d.) ir „Šilo karčema“ (2005 m. balandžio 14-15 d.d.) pastraipas.
Nuspręsta:
Komisija negali vertinti laikraščių pastraipų teksto, nes jie nėra žurnalistinės etikos objektas.
 
5. Svarstyta: A. K. Bernotavičiaus pareiškimas dėl žinutės laikraštyje „Vakarų ekspresas“. A.K. Bernotavičius prašo įvertinti 2005-11-14 d. laikraštyje „Vakarų ekspresas“ skiltyje „Trumpai“ išspausdintą pranešimą apie rastą jo sūnaus lavoną. Jis piktinasi, kad buvo nurodytas ne tik mirusiojo vardas ir pavardė, bet ir adresas. Taip pat, jo manymu, paskubėta įvardinti ir mirties priežastį, nes ji iki šiol nenustatyta.
Nuspręsta:
Laikraščio „Vakarų ekspresas“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 36 str.
 
6. Svarstyta: E. S. prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Verslo žinios“. E. S. prašo įvertinti 2006-01-23 d. laikraštyje „Verslo žinios“ išspausdintą straipsnį „Neatrastas perlas“. Jo manymu, straipsnyje yra kitataučius žeminanti replika.
Nuspręsta:
Laikraščio „Verslo žinios“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
7. Svarstyta: Kiti klausimai
7.1. Elektroniniu paštu buvo gautas anoniminis skundas dėl necenzūrinių žodžių naudojimo dainų tekstuose renginyje „Radiocentro apdovanojimai 2006 m“.
Komisija nusprendė skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
7.2. Komisijos nariai diskutavo ir dėl karščiausio pastarųjų dienų įvykio – musulmoniškojo pasaulio reakcijos į kai kuriuose Europos laikraščiuose išspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų. Buvo svarstoma, ar Komisija turėtų pareikšti savo nuomonę, ar reikėtų duoti kokias nors rekomendacijas mūsų šalies laikraščiams ir t.t.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti Kreipimąsi į žiniasklaidos priemones primenant joms apie atsakomybę už religinės nesantaikos kurstymą.
  
2006-02-20 Nr. 4
 
1. Svarstyta: TV3 laidos „TV Pagalba“ svarstymas. Elektroniniu paštu gautas laiškas iš TV žiūrovės Aušros, kuri prašo atkreipti dėmesį į 2006 m. sausio 11 d. rodytą TV3 laidą „TV pagalba“. Pasak jos, tokio žiūrovų negerbimo ir chamizmo jai dar neteko regėti TV ekrane: laidos vedėja Neringa ne tik viešai įžeidinėja savo laidos herojų žodžiu, tačiau jį stumdo ir jam grasina.
Nuspręsta:
1. TV3 laidoje „TV pagalba“ reportaže, kuriame laidos vedėja Neringa sprendžia šeimyninį konfliktą laidos herojės Vilmos šeimoje, buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23, 37, 46 ir 57 straipsniai. Šį reportažą pripažinti smurtiniu.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti Radijo ir TV komisiją, jai perduoti laidos vaizdo įrašą.
3. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių dėl minėto reportažo neigiamo poveikio nepilnamečiams.
 
2. Svarstyta: Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorės prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Kaišiadorių aidai“. Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorė prašo atkreipti dėmesį į 2005-10-24 d. laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ išspausdintą straipsnį „Juokingai keisti nusikalbėjimai“, kuriame aptarinėjamas kito laikraščio - „Atspindžių“ - rašinys „Grynai vyriški žaidimai“. Jos manymu, neetiška konkuruojančiam laikraščiui viešai aptarinėti kito laikraščio publikacijas. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius J. Laurinavičius ir redakcijos kolektyvas.
Nuspręsta:
Paruošti laišką laikraščių „Kaišiadorių aidai“ ir „Atspindžiai“ redakcijoms, kuriame jiems būtų priminta apie žurnalisto ir leidėjo profesinę etiką.
 
3. Svarstyta: VSD prašymas dėl pranašo Mahometo karikatūrų, išspausdintų dienraštyje „Respublika“. Saugumo departamento Devintoji valdyba prašo nustatyti, ar  2006-02-06 ir 2006-02-08 dienraštyje „Respublika“ perspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų viešas demonstravimas propaguoja religinę nesantaiką, ar demonstruojant karikatūras tyčiojamasi, niekinama žmonių grupė dėl tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų?
Nuspręsta:
1. Pranašo Mahometo karikatūrų viešas demonstravimas dienraštyje „Respublika“ nepropaguoja religinės nesantaikos.
2. Komisija nepripažino, kad dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str.
           
4. Svarstyta: H. Daktaro skundas dėl publikacijų dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir  žurnale „Ekstra“. H. Daktaras skundžiasi dėl publikacijos „Mafijos vadeivos našlei – tremtinės dalia“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-07 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir „Daktarų imperijos griūtis“, kuri buvo išspausdinta 2005-12-19 d. žurnale „Ekstra“. Jo manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Publikacijos, kuri buvo išspausdinta žurnale „Ekstra“ nesvarstyti, nes vyksta teisminis procesas.
 
5. Svarstyta: UAB „Laiva“ prašymas įvertinti kortų kaladę.
Nuspręsta:
Kortų kaladė „Erotica“ (Adult Playing Cards by Eric Wilkins) yra erotinio pobūdžio.
           
2006-03-06 Nr. 5
 
1. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus rinkimai. Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas kandidatavo buvęs inspektorius R. Gudaitis ir LRTA pasiūlyta J.S. Laučiūtė.
Nuspręsta:
Į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas Seimui tvirtinti siūlyti R. Gudaičio kandidatūrą.
 
2. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijų žurnaluose „Žmonės“ ir  „Klubas“. UAB „Tez Tour“ direktorius M. Laivys prašo įvertini 2006-01-19 d. žurnale „Klubas“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: arabai galėjo mus patubdyti už grotų“ ir 2006-01-19 d. žurnale „Žmonės“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: atostogas išgelbėjo „Žmonės“. Direktoriaus manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, nepateikta kita nuomonė, yra žeminama kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ dalykinė reputacija ir geras vardas.
Nuspręsta:
1. Žurnalas „Klubas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. ir 22 str. 2 d.
2. Skundo dėl straipsnio žurnale „Žmonės“ svarstymą atidėti kitam posėdžiui, pakviesti žurnalo atstovus.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Šiaulių VPK prašymas įvertinti 17 DVD
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Hot Showers Get Wet No.15“ (2 vnt.), „Christoph‘s Beautiful Girls 17“ (2 vnt.), „Angel Plush“, „Anja Juliette Laval“, „Axel Braun‘s Ass“ (2 vnt.), „Ass factor“ (2 vnt.), „“Anal P.O.V. 4“ (2 vnt.), „Assed Out 3“, „Chicks&Salsa“ yra pornografinio pobūdžio.
2. Įrašas kompaktinėje plokštelėje „Russian Porno Sex“ įdėkle, kurio pavadinimas „Sex Russian Style“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Sex Russian Style“, yra pornografinio pobūdžio.
4. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Hustler XXX“, yra pornografinio pobūdžio.
3.2. LMIA prašymas įvertinti 10 vaizdajuosčių
Nuspręsta:
1. Įrašai vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Moscou Amateur 4 Obseeeive Desire“, „Hustler XXX N22 (2004) Anal Toppers (mix)“, „Neištikimybė Juodi nėriniai ir baltas melas“, „United Colors of Private Perversions of the Damned“, „Studentės I/II“, „Paskutinės mergaitės Internato mergaitės“ (2 vnt.), yra pornografinio pobūdžio.
2. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik užrašytas žodis „porno“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik matosi užrašas pieštuku “180”, yra pornografinio pobūdžio.
4. Įrašas vaizdajuostėje be pavadinimo, tik matosi užrašas pieštuku “80” GR. Mult”, yra erotinio pobūdžio.
3.3. Vilniaus m. VPK 5-ojo PK prašymas įvertinti 1 kompiuterio sisteminio bloko informaciją, 76 komp. pl.
Nuspręsta:
I. Kompaktinės plokštelės (įdėklai ir plokštelės be pavadinimų, tik užkišti rašteliai su užrašais):   
Dėžutė Nr. 01:
1. Kompaktines plokšteles „Night Nurses“, „Deep Inside Jenna Jameson“, „Die Edelhuren“, „Das Madchen-Internet“, „Groupsessions“, „Antonio Adamo‘s Call Girl“, „Rocco&Russen“, „Ero Video“, „Grupovuški v derevuške“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 02:
1. Kompaktines plokšteles „.XXX“, „Das beste aus Teeny Exzesse 5“, „Barely 23“, „Illusions“, „XXX 700-636“, „Au-Pair Teenies“, „ Animacija suaugusiems“, „XXX Pictures 1“, „X3 vids 1“, „Teen Sex Party“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 03:
1. Kompaktines plokšteles „XXX Pics Collection (Hi Res)“, „Penthouse – On Campus“, „XXX video“, „Penthouse sex opera“, „XXX 700-610“, „The Gengbana Girl“, „Girls Home Alone“, „Dirty Blondes“, „Latin Fever 9“, „XXX 700-661“, „Seventeen-Lusty Teens 3“, „2Funky4U“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 04:
1. „Kompaktines plokšteles „Blow Me Sandwich 2“, „Starting Over“, „XXX Stardust 1“, „Little White Chicks. Big Blach“, „Party House“, „Jenna Jameson Photo Play“, „Swallow My Pride 2“, „Kelly & Dalhia Terra Patrick Nicolad“, „Captured Beauty“, „Extreme Teen“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis“. Už – vienbalsiai.
Dėžutė Nr. 05:
1. Kompaktines plokšteles „Erotinės merginų foto“, „Deep Inside Taway Roberts“, „Barely legals“, „Bal u Satanay“, „XXX Blonde danish teen, Blonde rides white ...“, „Naughty College School Girls“, „XXX Swallow My Pride 2 extras, Euro vide, Blacks sex...“, „La Marionnette“, „Ancient Secrets Of Kama Sutra“, „A Nasty PI Present“, „Porno, Hand jobs“, „The Matador 5“, „Teen Tryouts Audition“, „Celeste Marie“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.
Dėžutė Nr. 06:
1. Kompaktines plokšteles „Matrik 1“, „Teens Gone Bad 3“, „Pyramide“, „Lustgarden“, „Briana Loves Jenna“, „XXX 700-628“, „Dangerous Tides“, „Rocco‘s Sexual Superstars“, „Jenna Jameson“, „Gina Wild“ su jose įrašyta medžiaga pripažinti pornografinėmis.  
II. Kompiuterio sisteminis blokas:
C:/ diskas:
1. C:/x/_Throat Stuffer Eva from Ukraine/:
1.1. Medžiaga dokumentuose Part 1 165592.mpeg, Part 2 165590.mpeg, Part 3 165593.mpeg, Part 4 165595.mpeg, Part 5 165597.mpeg yra pornografinio pobūdžio.
2. C:/x/Clips/:
2.1. Medžiaga dokumentuose MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG, MPG yra pornografinio pobūdžio.
3. C:/x/EFG European Studios-Sheme 6/:
3.1. Medžiaga dokumente „Clip1.mpg“ yra erotinio pobūdžio.
3.2. Medžiaga dokumente „Clip27.mpg“ yra pornografinio pobūdžio.
4. C:/x/ mergvakaris:
4.1.Medžiaga dokumentuose Sample02.MPG, Sample03.MPG, Sample04.MPG yra pornografinio pobūdžio.
4.2. Medžiagos dokumente Sample01.MPG nepavyko peržiūrėti (neaiškus vaizdas, sunku ką nors įžiūrėti)
D:/ diskas:
1. D:/WMV/blow video 01-05:
1.1. Medžiaga byloje 01 yra erotinio pobūdžio.
1.2. Medžiaga bylose 02, 03, 04, 05 yra pornografinio pobūdžio.
1.3. Kitų policijos rašte išvardintų bylų D:/ diske Komisija negalėjo peržiūrėti dėl techninių kliūčių (neturėjo reikiamos programos).
H:/ diskas:
1. Komisija negalėjo peržiūrėti policijos rašte įvardinto H:/, nes jo nebuvo, t.y. kompiuteryje jo nebuvo kaip kietojo disko.       
III. Komisija neturėjo galimybių nustatyti, ar pateiktoje medžiagoje yra vaizduojami vaikai, arba asmenys pateikiami kaip vaikai.
 
2006-03-20 Nr. 6
 
1. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ prašymas dėl publikacijos žurnale „Žmonės“. UAB „Tez Tour“ direktorius M. Laivys prašo apsvarstyti 2006-01-19 d. žurnale „Žmonės“ išspausdintą straipsnį „Kristupas Krivickas: atostogas išgelbėjo „Žmonės“. Direktoriaus manymu, pateikta informacija neatitinka tikrovės, nepateikta kita nuomonė, yra žeminama kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ dalykinė reputacija ir geras vardas. Posėdyje dalyvavo žurnalo „Žmonės“ redaktorė D. Žemaitytė.       
Nuspręsta:
Įspėti žurnalo „Žmonės“ redakciją ir priminti, kad jie privalo suteikti galimybę UAB „Tez Tour“ išsakyti savo nuomonę.
 
2. Svarstyta: Advokato V. Bernatonio kreipimasis ir skundas dėl publikacijos žurnale “Veidas“. Advokatas V. Bernatonis kreipėsi savo klientų AS „Latvijas Balzams“ ir p. J. Šeflerio, kuris yra įmonių grupės „S.P.I. Group“ vadovas (į ją įeina ir „Latvijas Balzams“), vardu. Jų manymu, 2005 m. gruodžio mėn. 15 d. savaitraštyje „Veidas“ išspausdintame E. Grižibauskienės straipsnyje „Vodkos magnatas atėjo į Lietuvą“, buvo pateikta tendencinga ir šališka informacija apie įmonių grupę „S.P.I. Group“, jai priklausančią AS „Latvijas balzams“ ir imonių grupės vadovą J. Šeflerį. Informacija kenkia įmonės dalykinei reputacijai, yra žeminama J. Šeflerio garbė ir orumas, kenkia jo verslo interesams.
Nuspręsta:
Žurnalas „Veidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijų laikraštyje „Vakaro žinios“. Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininkė L. Šumskaitė kreipėsi dėl publikacijų laikraštyje „Vakaro žinios“, kuriose, pasak jos, buvo įžeidinėjami homoseksualios orientacijos žmonės, skatinama neapykanta jų atžvilgiu. Pridedamos laikraščio „Vakaro žinios“ publikacijos: „Šlykšti gėjų propaganda (2005-10-12), „Kokios dar laisvės trokšta homoseksualai?“ (2005-10-15), „Homoseksualizmas destabilizuoja visuomenę“, „5-ios didžiosios „Vakaro žinių“ nuodėmės“ (2005-12-01), „Bažnyčia atsižegnojo nuo vištgaidžių“, „Latvijoje nebus vištgaidžių šeimų“, „Viešai slapti „protokolai“ (2005-12-03).
Nuspręsta:
Informuoti Tolerantiško jaunimo asociaciją, kad laikraštis „Vakaro žinios“ buvo priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai, tačiau pulikacijose, kurios buvo nagrinėjamos posėdyje, nebuvo pažeistos VIĮ ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: Dienraščio „Klaipėda“ prašymas dėl publikacijų dienraštyje „Vakarų ekspresas“. Dienraščio „Klaipėda“ redakcija mano, kad dienraščio „Vakarų ekspresas“ publikacijose periodiškai įžeidinėjami jų redakcijos darbuotojai, skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija. Pateikti straipsniai „Ne tokie jau ir gražūs“ (2005-11-17), „Neleisime šmeižti!“ (2005-12-01), „Nevažiuos!” (2005-12-13), “Būk budrus, Valdemarai” (2006-01-07), “Nevark redaktoriau” (2006-01-16).
Nuspręsta:
Dienraštis “Vakarų ekspresas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 59 str.
 
5. Svarstyta: Ignalinos rajono Jaunimo reikalų tarybos ir kitų organizacijų prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Ignalina“. Ignalinos rajono Jaunimo reikalų taryba, Švietimo taryba, Ateitininkų sąjungos Prano Dovydaičio „Ežerų vaikų“ kuopa, Ignalinos Kolpingo šeima kreipėsi dėl publikacijų „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (24 dalis)“, „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (27 dalis)“, „Gandų (ir ne visai gandų) skrynelė (28 dalis)“, kurios buvo išspausdintos laikraštyje „Ignalina“. Pareiškėjų manymu, įvairūs necenzūriniai žodžiai ir posakiai, naudojami publikacijose, nesuderinami su Etikos kodekso reikalavimu žurnalistams straipsnius rašyti taisyklinga kalba ir laikytis kalbos kultūros normų.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Ignalina“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23 str.
2. Klausimo svarstymą įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę; į posėdį pakviesti laikraščio redaktorių.
 
6. Svarstyta: Dėl išankstinės programų ir filmų peržiūros. Komisija yra gavusi VIASAT prašymą iš anksto įvertinti programas, kurias jie ketina transliuoti per TV1000. Pateiktos 23 vaizdajuostės su įrašais ir planuoja tokį pat įrašų kiekį pateikti kiekvieną savaitę. Išankstinei peržiūrai 2 filmus yra pateikusi ir UAB „Prioro įrašų grupė“
Nuspręsta:
1. Tolimesniame darbe vadovautis nuostata, kad Komisija neužsiima išankstinėmis TV programų, laidų ir filmų peržiūromis, nes Komisija negali prisiimti redakcinės atsakomybės už jų turinį. Komisija gali įvertinti tik jau suformuotą produktą, kuris yra platinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Įpareigoti pirmininkę paruošti motyvuotą laišką VIASAT ir pridėti Komisijos Rekomendacijas dėl VIP skirstymo kriterijų.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti UAB „Prioro įrašų grupė“
 
2006-04-03 Nr. 7
 
1. Svarstyta: Ignalinos rajono jaunimo reikalų tarybos ir kitų organizacijų prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Ignalina“. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Ignalina“ redaktorius R. Paukštas ir žurnalistė E. Krapauskienė.
            Komisijos nariai išklausė redaktoriaus ir žurnalistės paaiškinimus kodėl laikraštyje atsirado tokios „gandų skrynelės“. Jų manymu, taip jie prisideda prie tarmių atgaivinimo, neleidžia jų pamiršti, skaitytojams labai patinka. Komisijos nariai patikslino, kad kalbama ne apie tarmes, o apie tai, kad tekstuose naudojami keiksmažodžiai ir žargonizmai. O tai nieko bendro neturi su tarmėmis. Komisija rekomendavo redakcijai kritiškiau pasižiūrėti į skyrelio „Gandų skrynelė“ tekstus ir pakeisti stilių. Redakcijos atstovai sutiko su Komisijos pastabomis ir pažadėjo ateityje nedaryti panašių klaidų.
 
2. Svarstyta: UAB „Supla“ skundas dėl reportažo LTV laidoje „Žurnalisto tyrimas“. UAB „Supla“ direktorė Vida Prušinskienė mano, kad LTV laidos „Žurnalisto tyrimas“, kuri buvo parodyta 2006-02-28, reportažas apie įmonės „Supla“ veiklą buvo labai subjektyvus, pateiktas iškraipant faktus bei nutylint svarbias aplinkybes. Buvo pakenkta įmonės dalykinei reputacijai ir tuo padaryta žala.
Nuspręsta:
Laidoje „Žurnalisto tyrimas“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
3. Svarstyta: Etikos inspektoriaus persiųstas Vilniaus komiteto Čečėnijos nepriklausomybei remti pareiškimas dėl publikacijų laikraštyje „Ekstra žinios“. Vilniaus komiteto Čečėnijos nepriklausomybei remti pirmininkė A. Gelumbauskaitė, narė E. Švedienė ir Baltijos čečėnų bendrijos pirmininkė E. Saijeva prašo įvertinti laikraščio „Ekstra žinios“ publikacijas „Čečėnams draudžiama“ (2005-11-05) ir „Pabradėje nelegalai kovėsi dėl valdžios“ (2006-02-10). Jų manymu, laikraštyje yra skleidžiama nacionalinė neapykanta, o straipsnių autoriai turėjo vienintelį tikslą – sąmoningai niekinti čečėnų tautą ir tarnauti Rusijos kolonijinei politikai Čečėnijoje.
Nuspręsta:
Laikraštis „Ekstra žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str.
 
4. Svarstyta: Biržų rajono poliklinikos vyr. gydytojo prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Šiaurės rytai“. Biržų rajono savivaldybės poliklinikos vyr. gydytojas J. Jakubonis prašo įvertinti laikraščio „Šiaurės rytai“ publikacijas: „Ko nerodo poliklinikos kompiuteris“ (2005-11-24), „Pirmasis gydytojo radinys kaime – lėtai mirčiai pasmerktas vaikas“ (2006-01-07), „Išreklamuota greitoji dar nedirba“ (2006-01-12). Gydytojo teigimu, tai ne pirmieji straipsniai apie polikliniką, jie visada pikti ir tendencingi.
Nuspręsta:
Komisija nepripažino, kad laikraščio „Šiaurės rytai“ redakcija būtų pažeidusi Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
5. Svarstyta: G. Oliškevičiaus skundas dėl straipsnio laikraštyje „Šiaulių naujienos“. G. Oliškevičius skundžiasi dėl straipsnio „Direktoriaus ilgisi belangė“, kuris buvo išspausdintas 2006-02-25 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Jo manymu, paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, pažeminta jo garbė ir orumas, pakenkta reputacijai.
Nuspręsta:
Laikraščio „Šiaulių naujienos“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai.
6.1. VĮ „Kabelinės TV leidybos ir informacijos centras“ prašymas dėl programų „Adult Channel“
Viešoji įstaiga „Kabelinės televizijos leidybos ir informacijos centras“ pateikė 4 vaizdajuostes su programos „Adult Channel“ įrašais, kurie buvo transliuoti 2006 m. kovo 10-13 d. nuo 01.00 iki 05.00 val. Įstaigos direktorius J. Jurelionis prašo nustatyti įrašų pobūdį.
Nuspręsta:
Nevertinti pateiktų programos „Adult Channel“ įrašų, nes Komisija vertina tik tai, kas transliuojama Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 
2006-04-24 Nr. 8
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. A. Zuoką atstovaujantis advokatas Ž. Mišeikis prašo apsvarstyti dienraščio „Lietuvos aidas“ publikaciją „Tauta be Dievo – tauta be ateities“ (2006-01-19), kuriame, jo teigimu, pateikta tikrovės neatitinkanti, žeminanti A. Zuoko asmens garbę ir orumą informacija.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos aidas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: A. Vinokuro prašymas dėl LTV laidos „Menora“. A. Vinokuras prašo įvertinti 2006-03-04 d. LTV laidą „Menora“. Jo manymu, laidoje buvo manipuliuojama filmuota medžiaga, pateikiami melagingi teiginiai, visa laida skirta diskredituoti jį kaip asmenį. Posėdyje dalyvavo p. A. Vinokuras ir laidos „Menora“ redaktorius V. Kubilius.
Nuspręsta:
LTV laidos „Menora“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5, 6 straipsnius ir 22 str. 2 d.
 
3. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti filmą „Pabaltijo nacizmas“. Lietuvos radijo ir televizijos komisija prašo įvertinti filmą „Pabaltijo nacizmas“, kuris buvo parodytas per Lietuvoje retransliuojamą „TVC international“ kanalą š. m. kovo 23 d.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos narę V. Žukienę paruošti laiško projektą LRTK, jo turinį suderinti su kitais Komisijos nariais elektroniniu paštu. Laiške turi atsispindėti posėdžio metu išsakyta Komisijos narių nuomonė, jog tai - propagandinis filmas, kuriame tendencingai pateikimai istoriniai įvykiai ir tai, kad filmą turėtų įvertinti istorikai atlikę išsamią pateiktų istorinių faktų analizę.
 
4. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. LKPB NTVV prašymas įvertinti 2 DVD turinį
Nuspręsta:
Įrašai, kurių eilės numeriai yra 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 169, 170, 174, 175, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 250, 261, 262, 263, 254, 257, 259, 261, 265, 266, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 288, 45, 47, 49, 51, 52, 64, 65, 66, yra pornografinio pobūdžio.
 
2006-05-15 Nr. 9
 
1. Svarstyta: Informacinės visuomenės plėtros komiteto prašymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos žinios“. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV prašo įvertinti š.m. balandžio 01 d. publikaciją „Rengiamas atkirtis „Microsoft“ vienvaldystei, kuris buvo išspausdintas dienraštyje „Lietuvos žinios“ balandžio pirmosios proga. Jų manymu, rengiant šią publikaciją nebuvo paisoma VIĮ nuostatų.
Nuspręsta:
Straipsnį „Rengiamas atkirtis „Microsoft“, kuris buvo išspausdintas dienraštyje „Lietuvos žinios“ š. m. balandžio 1 d., vertinti kaip Balandžio pirmosios pokštą ir nesvarstyti dėl VIĮ ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų.
 
2. Svarstyta: J. Andrikonio prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Studentų era“. J. Andrikonis prašo įvertinti straipsnį „Lietuvoje bręsta vyrų išnaikinimo planas“, kuris buvo išspausdintas 2006-05-03 d. laikraštyje „Studentų era“. Jo manymu straipsnis, o sprendžiant iš jo – ir knyga, prieštarauja žurnalistų etikai, skatina ekstremizmą ir terorizmą prieš vyrus.
Nuspręsta:
Straipsnio autorė nepažeidė žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: UAB „Vero Zona“ prašymas įvertinti tinklalapio turinį. UAB „Vero Zona“ prašo įvertinti WAP svetainės www. phonerotica.com turinį.
Nuspręsta:
WAP tinklalapis www.phonerotica.com/wap/?inf=M yra pornografinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: Etikos inspektoriaus prašymas įvertinti interneto tinklalapių informaciją. Žurnalistų etikos inspektorius kartu su UAB „Bitė Lietuva“ vykdo programą „Saugesnis internetas“. Etikos inspektoriaus tarnybos ekspertų grupė, nagrinėdama pranešimus apie informaciją tinklalapiuose, kuri gali pakenkti nepilnamečiams, mano kad juose yra pornografinio ir rasistinio turinio medžiagos.
Nuspręsta:
1. Interneto svetainių www.hentai.dar.lt (pranešimas Nr. 1984), www.fuck.visiems.lt (pranešimas Nr. 2157),www.sex.lt (pranešimas Nr. 2180), www.silveris.puslapiai.lt (pranešimas Nr. 2274),www.kamasutra.lt/DB003/... (pranešimas Nr. 2341) turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Interneto svetainės www.pkraw.ten.lt (pranešimas Nr. 2036) turinys yra tautinę ir rasinę neapykantą skatinančio pobūdžio.
3. Interneto svetainių www.naciai.tk (pranešimas Nr. 2084), www.white-power.org (pranešimas Nr. 2117),www.silveris.net (pranešimas Nr. 2203) turinio Komisija nevertino, nes jos ne lietuviškos.
4. Interneto svetainių www.shermie.tik.lt (pranešimas Nr.1880), www.suaugusiems.666.lt (pranešimas Nr.1884), www.elnet.lt/vartiklis/sex/98oct/bb.htm (pranešimas Nr.1913), www.hey.lt/top.php?category...(pranešimas Nr. 2183), www.kamasutra.lt (pranešimas   Nr. 2476), nepavyko peržiūrėti (neatsidaro).
 
5. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. LKPB NTVV prašymas įvertinti 1 CD turinį
Nuspręsta:
1. Nuotraukos IMG_0012-vi, IMG_0014-vi, IMG_0016-vi, IMG_0023-vi, IMG_0024-vi, IMG_0034-vi, IMG_0045-vi yra erotinio pobūdžio.
5.2. Varėnos RPK KPNTS prašymas įvertinti 1 CD turinį
Nuspręsta:
Remdamasi iš policijos gauta informacija, jog fotografuojama mergaitė buvo nepilnametė ir tuo, kad nuotraukos buvo platinamos mokykloje ir internete, Komisija nuotraukas DSC03430-DSC03436, DSC03442, DSC03445-DSC03447, DSC03449, DSC03452, DSC03458, DSC03461 priskyrė pornografinio pobūdžio kūrinių kategorijai.
5.3. LKPB NTVV prašymas įvertinti 20 CD turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinių plokštelių „Splashes Cum“, „Bitches 2#1“, „Bitches 2#2“, „Anabolic Initiations 2“, „Punk Ass 2“, „Deep Pink 2#1“, „Butt Women“, „Young Dumb And Full Of Cum“, „Apocalypse Climax“, „Lewed Crude“, „Back Seat Driver“, „Blonds On Fire“, „Slam Bam“, „Girls Of Desire“, „Silvia Saint“, „Down The Hatch 7#1“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės „City Of The Lost Children“ įrašą „City Of The Lost Children“ priskirti siaubo kūrinių kategorijai.
3. Kompaktinių plokštelių „Bitches (Private)#1“, „Super Fuckers 2“, „Barely Legal 16 VCD“ nepavyko peržiūrėti.
 
2006-05-22 Nr. 10
 
1. Svarstyta: R. Žylos prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Anykšta“. R. Žyla prašo išnagrinėti publikacija „Brendis“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-11 d. laikraščio „Anykšta“ rubrikoje „Šiupinys“. Jo manymu, tai grubus kišimasis į privatų gyvenimą. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Anykšta“ žurnalistas A. Lingaitis.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2, 6, 7, 16 straipsnius.
2. Informuoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą apie tai, kad Komisija pripažino, jog laikraščio „Anykšta“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 str. Perduoti jai visą turimą medžiagą.
           
2. Svarstyta: Etikos inspektoriaus persiųstas M. Kanišauskienės skundas dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“. Laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Kanišauskienė prašo apsvarstyti laikraščio „Anykšta“ publikacijas: „Nesikeikia ir nesidrasko“ (rubrika „Redaktorei nežinant“, 05-11-29), „Rievės“, (05-12-03) „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“ (06-02-09), „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“ (06-04-11). p. Kanišauskienė mano, kad publikacijos pažeidžia profesinės etikos normas, jose tyčiojamasi iš žmogaus, skleidžiama neobjektyvi informacija.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str. („Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“), 16 str. („Nesikeikia ir nesidrasko“, „Rievės“ 05-12-03, „Anykštėnai neblizgėjo raštingumu“, „Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“),   59 str. („Vienintelė „Šilelio“ remiama partija“).
2. Atsižvelgdama į tai, kad Komisija vis dažniau sulaukia pagrįstų skundų dėl publikacijų laikraštyje „Anykšta“, įspėti laikraščio redakciją, kad, jeigu ir ateityje bus pažeidinėjamos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos, Komisija bus priversta pasinaudoti Etikos kodekso 71 str. jai suteikta teise svarstyti klausimą dėl laikraščio priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą.
 
3. Svarstyta: Šiaulių universiteto prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos rytas“. L.e. Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas D. Jurgaitis mano, kad publikacijoje „Plagiatorei pavyko surasti įtakingų užtarėjų“, kuri buvo išspausdinta 2006-04-28 dienraštyje „Lietuvos rytas“, yra pateikta tiesos neatitinkanti informacija (kad senatas nepripažino L. Ušeckienės knygos neautoriniu darbu), kuri pakenkė Šiaulių universiteto įvaizdžiui.
            Kadangi komisijos narys S. Židonis informavo, kad š. m. gegužės 18 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo išspausdintas informacijos paneigimas, todėl Komisijos nariai nusprendė klausimo nesvarstyti dėl Etikos kodekso pažeidimų.
 
4. Svarstyta: S. Alperavičiaus prašymas įvertinti A. Vinokuro straipsnius. Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos žydų religinės bendrijos pirmininkas dr. S. Alperavičius prašo įvertinti A. Vinokuro publikacijas „Karikatūros: reikalavimas išankstinės pagarbos sau – amoralus“ (2006-02-08), „Krikščioniškos atsakomybės miražas“ (2006-03-09), „Tradicinės šeimos duobkasė – veidmainystė“ (2006-04-11), kurios buvo išspausdintos internetiniame portale „Delfi“. LŽB jas vertina kaip mėginimą sukelti šalyje religinę nesantaiką. Tuo pačiu klausimu kreipėsi ir Transatlantinės integracijos paramos grupės, Lietuvos azerbaidžianiečių draugijos, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos ir Piliečių susivienijimo Lietuvos viešajai televizijai ir radiofonijai remti atstovai. Posėdyje dalyvavo A. Vinokuras, Lietuvos žydų bendruomenės atstovai, LTV laidos „Menora“ kūrėjai.
Nuspręsta:
A. Vinokuro publikacijose nebuvo pažeistos Žurnaliastų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti TV programos „TV1000 East“ įrašus
Nuspręsta:
1. Kompaktinėje plokštelėje 2006 04 01 d. 23 00 00 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
2. Kompaktinėje plokštelėje 2006 04 02 d. 23 00 00 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
 
2006-06-12 Nr. 11
 
1. Svarstyta: Vykdant Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą, pakartotinas A. Zuoko atstovo Ž. Mišeikio skundo svarstymas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. Vyriausioji administracinių ginčų komisija įpareigojo Etikos komisija dar kartą apsvarstyti A. Zuoko advokato Ž. Mišeikio skundą dėl publikacijos „Tauta be Dievo – tauta be ateities“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-19 dienrašytje „Lietuvos aidas“. Posėdyje dalyvavo advokatas Ž. Mišeikis.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos aidas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių prašymas dėl S. Skutulienės publikacijų laikraštyje „Pamarys“. Šilutės rajono savivaldybės tarybos Liberalų ir centro sąjungos, Valstiečių liaudininkų sąjungos nariai bei Tarybos nariai Krikščionys demokratai prašo įvertinti, ar savivaldybės tarybos narė žurnalistė S. Skutulienė nepažeidžia žurnalistų etikos normų tendencingai nušviesdama Tarybos ir mero darbą laikraštyje „Pamarys“, kurį leidžia UAB „Litera“ ir kurios akcijų turi S. Skutulienė. Taip pat informuojama, kad laikraščio „Pamarys“ redaktoriumi dirba S. Skutulienės vyras, jis yra ir UAB „Litera“ vadovas. Pridėtos publikacijos: „Stasė Skutulienė – prieš merą Arvydą Jaką“ („Pamarys“, 2005-05-06), „Ar etikos sargai prisnūdo“ („Pamarys“, 2005-09-06), „Savivaldybėje pučia permainų vėjai“ („Pamarys“, 2006-04-25).
Nuspręsta:
Laikraščio „Pamarys“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4, 22 straipsnius publikacijoje „Ar etikos sargai prisnūdo“, 59 straipsnį publikacijoje „Stasė Skutulienė – prieš merą Arvydą Jaką“.
 
3. Svarstyta: Vilniaus m. VPK Trečiojo PK prašymas dėl plakato turinio. Iš Vilniaus miesto VPK Trečiojo PK Viešosios policijos Senamiesčio policijos nuovados gautas plakatas su užrašu „ЛУКА ЕНКО“ (viduryje nupieštas svastikos ženklas) ir prašymas nustatyti, ar jį galima priskirti prie spaudinių ar kitokios produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, bei ar galima jį viešai demonstruoti.
Nuspręsta:
Užrašas „ЛУКА ЕНКО“ (viduryje nupieštas svastikos ženklas) nekursto nacionalinės, rasinės ar religinės nesantaikos.
 
2006-07-03 Nr. 12
           
1. Svarstyta: Anykščių rajono PK skundas dėl reportažo LNK laidoje „Pagalba SOS“. Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas R. Razmislavičius prašo įvertinti 2006-05-16 LNK laidoje „Pagalba SOS“ parodytą reportažą apie Anykščių rajono policijos pareigūnų veiksmus sulaikant įtariamuosius Raguvėlėje. Jo manymu, reportažas vienpusiškas ir neobjektyvus, nesistengta išsiaiškinti visų įvykio aplinkybių, policijos pareigūnai buvo filmuojami slapta. Posėdyje dalyvavo laidos „Pagalba SOS“ žurnalistė V. Grainienė ir LNK televizijos teisininkas.
Nuspręsta:
Laidos „Pagalba SOS“ reportažo apie Anykščių policijos pareigūnų veiksmus sulaikant įtariamuosius Raguvėlėje autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 6, 7 ir 8 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Lietuvos hirudologų draugijos skundas dėl reportažo LNK laidoje „Pagalba SOS“. Lietuvos hirudologų draugija prašo įvertinti 2006-05-30 LNK laidoje „Pagalba SOS“ parodytą reportažą apie gydytojos V. Kramarauskienės veiklą. Jų manymu, laidoje pateikta vienpusiška, nepagrįsta ir visuomenę klaidinanti informacija, žeminama gydytojos garbė ir orumas. Taip pat prašoma nustatyti: ar filmuota medžiaga be leidimo nebuvo platinama į kitas visuomenės informavimo priemones, kokiu tikslu buvo pateiktas montažas interneto svetainėje, ar nebuvo padaryta kitų teisės aktų pažeidimų.
Nuspręsta:
1. Laidos „Pagalba SOS“ reportažo apie gydytoją V. Kramarauskienę autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija užsiima tik žurnalistų ir leidėjų profesinės etikos vertinimu. Komisija nėra įpareigota atlikti tyrimus, todėl negali nustatyti, ar filmuota medžiaga be leidimo nebuvo platinama į kitas visuomenės informavimo priemones, kokiu tikslu buvo pateiktas montažas interneto svetainėje, ar nebuvo padaryta kitų teisės aktų pažeidimų.
 
3. Svarstyta: D. Dūdienės pareiškimas dėl publikacijų dienraščiuose „Lietuvos rytas“ ir „Vakaro žinios“. Diana Dūdienė mano, kad straipsnyje „Garsiam prokurorui – netikėti rūpesčiai dėl žmonos“, kuris buvo išspausdintas 206-03-29 dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir straipsnyje „Kai žmona „prisidirba“, prokuroras atostogauja“, kuris buvo išspausdintas 2006-03-30 dienraštyje „Vakaro žinios“, yra pateikta tikrovės neatitinkanti informacija, įžeista jos garbė ir orumas. Posėdyje dalyvavo straipsnio dienraštyje „Vakaro žinios“ autorė Nijolė Bixman(?).
Nuspręsta:
1. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintame straipsnyje „Garsiam prokurorui – netikėti rūpesčiai dėl žmonos“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 36, 37 ir 39 straipsniai.
2. Dienraštyje „Vakaro žinios“ išspausdintame straipsnyje „Kai žmona „prisidirba“, prokuroras atostogauja“ buvo pažeista Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 1 dalis, 36, 37 ir 39 straipsniai.
 
4. Svarstyta: J. Kasputienės prašymas įvertinti nuotrauką dienraštyje „Lietuvos rytas“. J. Kasputienė prašo atkreipti dėmesį į, pasak jos, pornografinę nuotrauką, kuri buvo išspausdinta 2006-06-10 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“. Lytinį aktą vaizduojanti nuotrauka buvo išspausdinta prie straipsnio „Malšinti sekso alkio – į aklus pasimatymus“.
Nuspręsta:
2006-06-10 dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ prie straipsnio „Malšinti sekso alkio – į aklus pasimatymus“ išspausdintą lytinį aktą vaizduojančią nuotrauką priskirti erotinių kūrinių kategorijai. Priminti laikraščio redakcijai, kad erotinio pobūdžio medžiagos platinimo tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 2004-06-02 nutarimas Nr. 681.
 
5. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti TV programos „TV1000 EAST“ įrašus.
Nuspręsta:
Kompaktinėse plokštelėse 2006 03 24, 2006 03 25, 2006 03 26, 2006 03 27, 2006 03 28, 2006 03 29, 2006 03 30, 2006 03 31 įrašyta „TV1000 East“ programos dalis, transliuota nuo 23.00 iki 01 val., yra erotinio pobūdžio.
 
2006-07-10 Nr. 13
           
1. Svarstyta: Z. Falejevos skundas dėl publikacijos laikraštyje „Akistata“. Z. Falejeva prašo apsvarstyti 2006-05-19 laikraštyje „Akistata“ išspausdintą straipsnį „Pamišėliu atsikratyti sugyventinė nesuspėjo“. Jos manymu, straipsnio autorė V. Grigaliūnienė pažeidė profesinės etikos normas pateikdama aprašomų asmenų anketinius duomenis, išgalvotus faktus apie mirusios dukros privatų gyvenimą.
Nuspręsta:
Laikraščio “Akistata“ publikacijoje „Pamišėliu atsikratyti sugyventinė nesuspėjo“ buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21, 36 ir 41 straipsniai.
 
2. Svarstyta: Žurnalistų etikos inspektoriaus persiųstas K. Urbos skundas dėl publikacijos dienraštyje „Lietuvos aidas“. Kęstutis Urba skundžiasi, kad laikraščio „Lietuvos aidas“ redakcija pažeidė profesinę etiką išspausdindama straipsnį „Dėl egzaminų skandalo ir Rusijos specialiųjų tarnybų veiklos (2)“ (Lietuvos aidas, 2006-06-03). Jo manymu, informacijos, kuria remiantis turėjo būti tik atliktas žurnalistinis tyrimas, publikavimas pavertė ir pačią temą menkai tikėtina ir leido suabejoti informacijos autoriumi. Be to, pasak K. Urbos, informacijos turinys buvo „išdarkytas“.
Nuspręsta:
Dienraščio „Lietuvos aidas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos medžiagos svarstymas
3.1. Pakruojo rajono PK prašymas įvertinti 11 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Įrašas kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Poročnyje studentki“ (2 vnt.), yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse, ant kurių užrašyta „Freaks“, „Best RU“, „Look“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Įrašai kompaktinėse plokštelėse įdėkluose, kurių pavadinimai „Školnica 4“, „Mir pohoti 2“ (2 egz.), „Cuntby Clu“, „Lara Croft Tome Raider“, „Debiutantki na Kinoprobah“, yra pornografinio pobūdžio.
 
2006-08-28 Nr. 14
 
1. Svarstyta: I. Udovickio ir UAB „Birių krovinių terminalas“ skundas dėl užsakomųjų straipsnių. I. Udovickis prašo išnagrinėti ir įvertinti laikraščių redakcijų atsakomybę už užsakomųjų straipsnių išspausdinimą. Jo manymu, straipsniai neatitinka reklamai keliamų raikalavimų, todėl pažeidžia Etikos kodekso 2 str. Komisijai pateikti straipsniai: „Klaipėdos Smeltę“ stebina Igorio Udovickio noras susieti pasikėsinimą į jį su bendru verslu – Atviras laiškas UAB Birių krovinių terminalo akcininkui Igoriui Udovickiui“ („Lietuvos rytas“, 2006-04-25, „Klaipėda“ (lietuvių ir rusų k.), 2006-04-29), „Įtariama, kad Igoris Udovickis – naujo verslo Lietuvoje pradininkas“ („Vakarų ekspresas“, 2006-05-18 ir 2006-05-19). Dėl straipsnio „Įtariama, kad Igoris Udovickis – naujo verslo Lietuvoje pradininkas“ („Vakarų ekspresas“, 2006-05-18 ir 2006-05-19) kreipėsi ir „UAB „Birių krovinių terminalas“ generalinis direktorius D. Belov. Jis taip pat mano, kad straipsnis neatitinka reklamai keliamų reikalavimų, todėl pažeidžia Etikos kodekso 2 str.
Nuspręsta:
1. Užsakomuosius straipsnius išspausdinusios laikraščių redakcijos nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2. p. I. Udovickio ir UAB „Birių krovinių terminalas“ skundus persiųsti reklamos savireguliacijos institucijai Lietuvos Respublikoje asociacijai „Reklamos biuras“.
 
2. Svarstyta: Advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontoros „Acta Juris“ prašymas dėl laidos „Rizika“. Advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontora „Acta Juris“, atstovaujanti UADB „Industrijos garantas“ interesus, mano, kad 2006-05-15 d. „Žinių radijo“ laidoje „Rizika“ apie jų klientą buvo pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, iškraipyti faktai ir duomenys, neetiškai reiškiama nuomonė. Posėdyje dalyvavo advokatų Kalyčio, Rukštelės ir partnerių kontoros „Acta Juris“  advokatas D. Valiulis, „Žinių radijo“ direktorius V. Žukas, laidos autorius I. Šidlauskas, „Žinių radijo“ advokatas E. Budvytis.
Nuspręsta:
Radijo stoties „Žinių radijas“ laidos „Rizika“ autorius pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnį.
 
3. Svarstyta: Tautinių bendrijų tarybos prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Respublika“. Tautinių bendrijų taryba prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV prašo įvertinti 2006-06-09 d. dienraštyje „Respublika“ išspausdintą straipsnį „Vilniaus kraštas – vėl lenkų. Į Vilniaus kraštą grįžta kolonizacija“. Tautinių bendrijų tarybos manymu, straipsnyje sąmoningai kurstoma tautinė nesantaika. Posėdyje dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos atstovas T. Andžejevski, dienraščio „Respublika“ vyr. redaktorius R. Celencevičius ir žurnalistas G. Reklaitis.
Nuspręsta:
Dienraščio „Respublika“ straipsnyje „Vilniaus kraštas – vėl lenkų. Į Vilniaus kraštą grįžta kolonizacija“ nėra kurstoma tautinė nesantaika.
 
4. Svarstyta: Advokatų kontoros Žičkus, Žiedas ir partneriai pareiškimas dėl publikacijų dienraštyje „Šiaulių naujienos“. UAB „Šiaulių vandenys“ atstovas advokatas G. Žičkus prašo įvertinti dienraščio „Šiaulių naujienos“ publikacijas, kuriose pastoviai menkinama privataus juridinio asmens UAB „Šiaulių vandenys“ dalykinė reputacija. Pateikiami dienraščio „Šiaulių naujienos“ straipsniai: „Giltinė – virš Šiaulių“ (2006-04-29), „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03), „Aukštrakiuose – katastrofos grėsmė“ (2006-06-05), „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje?“ (2006-06-17).
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 ir 22 str. 2 d. publikacijose „Giltinė – virš Šiaulių“ (2006-04-29), „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03), „Aukštrakiuose – katastrofos grėsmė“ (2006-06-05), „Mafijos įstatymai savivaldybės įmonėje?“ (2006-06-17).
2. Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str. publikacijoje „Vagišius iš „Šiaulių vandenų“ (2006-06-03).
 
5. Svarstyta: Kauno miesto prokuratūros prašymas įvertinti vaizdo medžiagą.
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostės, kurios pavadinimas „Jekaterina (suaug.) Rasputinas (suaug.)“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Iliuzija strasti“, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
3. Kompaktinės plokštelės be pavadinimo, tik užrašyta „3GB“, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
4. Kompaktinės plokštelės be pavadinimo, įdėkle „Iliuzija strasti“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
6. Svarstyta: Advokato Ž. Mišeikio prašymas dėl VAGK sprendimo įvykdymo
Advokatų profesinės bendrijos Kelpšas, Stančikas ir partneriai rašte Komisijai teigiama, jog Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija netinkamai įvykdė Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimą ir Advokatų profesinės bendrijos Klepšas, Stančikas ir partneriai prašymą dėl informacijos apie tai, kurie Komisijos nariai yra viešosios informacijos rengėjų ir (ar) platintojų akcininkai ar dalininkai, nurodant tokių Komisijos narių – akcininkų ar dalininkų – vardus ir pavardes, turimo turto dalį ar akcijų skaičių bei balsų dalį procentais, pateikimo persiuntė Kultūros ministerijai.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija tinkamai įvykdė 2006-07-24 VAGK sprendimą Nr. 2006/01-4R-165. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija neturi pagrindo dar kartą svarstyti Advokatų profesinės bendrijos Kelpšas, Stančikas ir partneriai prašymo dėl informacijos apie tai, kurie Komisijos nariai yra viešosios informacijos rengėjų ir (ar) platintojų akcininkai ar dalininkai, nurodant tokių Komisijos narių – akcininkų ar dalininkų – vardus ir pavardes, turimo turto dalį ar akcijų skaičių bei balsų dalį procentais, pateikimo.
 

2006-09-04 Nr. 15
 
1. Svarstyta: A. Markšaičio prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Tauragės kurjeris“. A. Markšaitis prašo įvertinti laikraštyje „Tauragės kurjeris“ išspausdintus straipsnius „Advaldijos“ bendrovę drasko nesutarimai“ (2006-05-09), ir „Advaldijos“ administratoriui priteista per 14000 Lt“ (2006-06-23). Jo manymu, žurnalistė Jovita Strikaitienė nesuteikė jam galimybės pasiaiškinti ir pateikti faktus, paskubėjo išspausdinti straipsnius, nors privalėjo surinkti visą informaciją, įsitikinti, ar ji teisinga, ir tik tada publikuoti.
Nuspręsta:
Laikraštis „Tauragės kurjeris“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: L. Sukackienės skundas dėl publikacijos laikraštyje „Gimtoji žemė“. L. Sukackienė skundžiasi, kad publikacijoje „Kaltinamoji posėdžio metu nualpo“, kuri buvo išspausdinta 2006-01-31 laikraštyje „Gimtoji žemė“, buvo pažeista teisė į privatų gyvenimą, nes ji niekam nėra davusi sutikimo skelbti duomenis apie savo sveikatos būklę. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Gimtoji žemė“ vyriausioji redaktorė G. Kairėnienė.
Nuspręsta:
Laikraštis „Gimtoji žemė“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: A. Jako pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Pamarys“. A. Jakas mano, kad laikraštis „Pamarys“ netinkamai įvykdė VIĮ reikalavimą skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimus jų nekomentuojant. 2006-06-30 laikraštyje „Pamarys“ buvo išspausdinta publikacija „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“. Jame yra komentuojamas 2006-06-12 d. Komisijos sprendimas ir vėl metami, jo manymu, nepagrįsti įtarimai ir kaltinimai Šilutės rajono tarybos nariams ir administracijos vadovams. Prieš posėdį buvo pateiktas p. S. Skutulienės ir p. A. Jako š. m. rugpjūčio 30 d. pasirašytas Viešas pareiškimas, kuriame skelbiama, kad jie nusprendžia „užbaigti viešą tarpusavio santykių aiškinimąsi teisme“.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“ svarstyti artmiausiame posėdyje. Į posėdį pakviesti p. S. Skutulienę.
2. Nusiųsti paklausimą p. A. Jakui, ar Komsijai pristatytas Viešas pareiškimas reiškia, kad jis atsiima savo 2006-07-26 prašymą Komisijai apsvarstyti laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo ir apkaltino“.
 
4. Svarstyta: Tolerantiško jaunimo asociacijos skundas dėl publikacijų „Vakaro žiniose“ ir Komisijos referentės pasisakymo. TJA valdybos pirmininkas A. Rudomanskis mano, kad dienraščio „Vakaro žinios“ publikacijose: „Vaikams - vištgaidžių pamokos“ (2006-07-19), „Policija, labas rytas!“ (2006-07-20), „Vištgaidžiai šturmuoja Rygą“ (2006-07-21), „Vištgaidžiai apmėtyti kiaušiniais“ (2006-07-24) šaipomasi iš homoseksualių žmonių ir kurstoma neapykanta jų atžvilgiu, vadinant vištgaidžiais žeminama jų garbė ir orumas. Taip pat, jo manymu, tai, kad publikacijoje „Policija, labas rytas!“ Komisijos referentė E. Leveikaitė leido sau homoseksualius asmenis pavadinti vištgaidžiais, peržengia tarnybinės etikos ribas. Posėdyje dalyvavo dienraščio „Vakaro žinios“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja J. Klyčmuradova, žurnalistė (pavardės nepasisakė).
Nuspręsta:
1. Paruošti laišką dienraščiui „Vakaro žinios“ primenant, kad atsargiau vartotų dviprasmiškus žodžius, kuriais galima įžeisti žmonių garbę ir orumą.
2. E. Leveikaitė nepažeidė etikos normų, nes dienraštis „Vakaro žinios“ netiksliai pacitavo jos žodžius.
   
2006-10-09 Nr. 16
 
1. Svarstyta: A. Jako pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Pamarys“. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Pamarys“ žurnalistė S. Skutulienė. Paskutinio posėdžio metu buvo nuspręsta, kad Komisija svarstys 2006-06-30 laikraščio „Pamarys“ publikaciją „Ko vengiau, tuo apkaltino“ net ir tada, jeigu p. Jakas patvirtintų, jog Komisijai pateiktas Viešas pareiškimas reiškia, jog jis pareiškimą atsiima. Tačiau Iš advokatų profesinės bendrijos Jurevičius, Balčiūnas & Bartkus, atstovaujančios A. Jako interesus, gautame laiške teigiama, kad Viešame pareiškime yra kalbama tik apie privataus kaltinimo bylos nutraukimą, tačiau tai nereiškia, jog p. Jakas atsiima savo pareiškimą dėl publikacijos svarstymo.  Publikacijoje buvo komentuojamas 2006-06-12 d. Komisijos sprendimas ir užuominomis kalbama apie kai kurių Šilutės rajono tarybos narių neva padarytus prasižengimus.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Pamarys“ publikacijoje „Ko vengiau, tuo apkaltino“, buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 ir 59 straipsniai.
2. Kreiptis į Etikos inspektorių dėl Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimo skelbti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimus be komentarų pažeidimo publikacijoje „Ko vengiau, tuo apkaltino“.
 
2. Svarstyta: Šiaulių miesto savivaldybės mero prašymas dėl informacijos laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Šiaulių miesto savivaldybės meras V. Juškus prašo apsvarstyti 2006-09-14 laikraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdintą skelbimą, kuriame rašoma, kad bus sumokėti pinigai už suteiktą informaciją, nuotraukas ar išskirtinę istoriją. Jo manymu, informacijos pirkimas nesuderinamas su žurnalisto ir leidėjo profesine etika.Laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyr. redaktorius L. Garbenis atsiuntė paaiškinimą Komisijai, kad redakcija niekada nepirko ir nesiruošia pirkti informacijos. Šis skelbimas, pasak jo, buvo laikraščio reporterių vykdomo socialinio eksperimento dalis siekiant sužinti, ką žmonės pasiryžę padaryti už pinigus. Žurnalistas turi rinkti informaciją, o ne pirkti, todėl Komisija nepritaria bandymams ieškoti žmonių, kurie sutiktų parduoti vienokio ar kitokio pobūdžio informaciją. Tačiau Komisija neturi pagrindo netikėti laikraščio „Šiaulių naujienos“ paaiškinimu, jog tai tik žurnalistinis eksperimentas. Todėl vienbalsiai nuspręsta nesvarstyti skelbimo dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų. Apie tai informuoti abi suinteresuotas puses.
 
3. Svarstyta: L. Sukackienės pakartotinis prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Gimtoji žemė“. p. Sukackienė mano, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo jos  2006-07-28 d. skundą „Dėl teisės į privatų gyvenimo pažeidimo“ publikacijoje „Kaltinamoji posėdžio metu nualpo“, kuris buvo išspausdintas 2006-01-31 laikraštyje „Gimtoji žemė“. Jos manymu, Komisija, priimdama sprendimą, kad laikraštis nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso, neatsižvelgė į pateiktus argumentus ir neišsamiai išnagrinėjo jos prašymą.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija neturi pagrindo abejoti savo 2006-09-04 d. priimto sprendimo teisingumu, todėl jis lieka nepakeistas.
 
2006-11-06 Nr. 17
 
1. Svarstyta: Advokatės A. Kargaudienės prašymas dėl publikacijos „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“. Advokatė A. Kargaudienė, atstovaujanti Prancūzijos piliečio C.J.M. Boizard interesams, kreipėsi dėl publikacijos „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“, kuri buvo išspausdinta 2006-06-17 laikraštyje „Laikinoji sostinė“. Advokatės manymu, publikacijoje pažeistos p. Boizard teisės paskelbiant jo asmens duomenis be jo sutikimo, skelbiami nepagrįsti, nepatikimi ir faktais neparemti kaltinimai.
Nuspręsta:
Publikacijoje „Romantiška pažintis su prancūzu virto košmaru. Pabėgusi nuo savo vyro jehovisto kaunietė ieško teisinės pagalbos tėvynėje“ („Laikinoji sostinė“, 2006-06-17) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 ir 38 straipsniai.
 
2. Svarstyta: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prašymas dėl straipsnio „Profesija: sekso darbininkai“. Posėdyje dalyvavo vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistė D. Krell. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prašo įvertinti, ar    2006 m. spalio 7– 13 žurnale „TV antena“ išspausdintas straipsnis „Profesija: sekso darbininkai“, nuotraukos bei prierašai po jomis nedaro žalos nepilnamečiams, ar nepažeidžiami etikos principai.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti Etikos inspektoriui, nes tai jo kompetencijos klausimas.
 
3. Svarstyta: K. Garšvos prašymas dėl publikacijos „Atitaisyti melagingą vaizdą“. „Vilnijos“ draugijos pirmininkas K. Garšva prašo įvertinti 2006 07 27-08 02 laikraščio „Vilniaus krašto savaitraštis“ publikaciją „Atitaisyti melagingą vaizdą“. Jo manymu, laikraščio redakcija lietuvių ir lenkų kalbomis leidžiamame laikraštyje nuolatos šmeižia ir skleidžia dezinformaciją apie „Vilnijos“ draugiją, kursto tautinę nesantaiką.
Nuspręsta:
Pripažinti, kad publikacijoje „Atitaisyti melagingą vaizdą“ („Vilniaus krašto savaitraštis“, 2006 07 27-08 02) yra kurstoma tautinė nesantaika. Apie Komisijos sprendimą pranešti prokuratūrai.
 
4. Svarstyta: UAB „Kėdainių butai“ prašymas dėl publikacijos „Ar pagrįsta prielaida, jog savivaldybės įmonė klastojo dokumentus?“ Posėdyje dalyvavo UAB „Kėdainių butai“ direktorius R. Naujokas. UAB „Kėdainių butai“ prašo įvertinti 2006-10-04 d. laikraščio „Rinkos aikštė“ publikaciją „Ar pagrįsta prielaida, jog savivaldybės įmonė klastojo dokumentus?“. Bendrovės manymu, publikacijoje daromos išvados nepateikus konkrečių įrodymų ir pagrįstų argumentų, neišklausyta kita pusė.
Nuspręsta:
Paruošti laišką laikraščio „Rinkos aikštė“ redakcijai primenant apie tai, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos reikalauja, kad publikacijose būtų pateikta kuo daugiau įvairių, viena nuo kitos nepriklausančių nuomonių, išklausyta kritikuojamoji pusė.

6. Svarstyta: Kiti klausimai
6.1. UAB „Šiaulių naujienos“ prašymas dar kartą svarstyti UAB „Šiaulių vandenys“ skundą atsižvelgiant į redakcijos pateiktą informaciją
Nuspręsta:
1. Atmesti UAB „Šiaulių naujienos“ prašymą dar kartą svarstyti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovaujančios advokatų kontoros Žičkus, Žiedas ir partneriai pareiškimą  „Dėl privataus juridinio asmens dalykinės reputacijos pastovaus menkinimo“.
2. Komisija nevertina advokatų profesinės etikos. Jeigu redakcija mano, kad advokatai pažeidžia profesinę etiką, turėtų kreiptis į Advokatų tarybą.
6.2. Etikos inspektoriaus persiųstas I. Udovickio skundas dėl užsakomojo straipsnio
Komisija jau yra svarsčiusi p. Udovickio skundus dėl užsakomųjų straipsnių ir išvada buvo viena – Etikos kodekso normos nedraudžia spausdinti reklaminių straipsnių, jeigu yra aiškiai pažymėta, jog tai reklama. Todėl ir 2005-06-09 d. laikraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą „Klaipėdos Smeltės“ pareiškimą Komisija vertina kaip reklamą. Vienbalsiai nuspręsta skundo nesvarstyti. Apie tai informuoti Etikos inspektorių ir  p. Udovickį.
 6.3. Etikos inspektoriaus persiųstas P. Caisajevos skundas dėl publikacijos „Čečėnų laikrodžiai Lietuvos laiko dar nerodo“ („Lietuvos rytas“, 2005-10-08)
Komisija šią publikaciją svarstė 2005-12-19 ir buvo priimtas sprendimas. Nuspręsta apie tai informuoti Etikos inspektorių ir p. Caisajevą.
 
 
2006-11-20  Nr. 18
 
1. Svarstyta: P. Klimavičiaus pareiškimas dėl laidos „Paskutinė instancija“
Posėdyje dalyvavo laidos operatorius ir žurnalistės R. Grinevičiūtė ir  G. Daugirdaitė. E. Žiobienė: Vilniaus miesto VPK Penktojo PK Viešosios policijos prevencijos grupės vyresnysis tyrėjas P.Klimavičius prašo įvertinti 2006-10-29 LNK kanalu rodytą laidą „Paskutinė instancija“. Pasak jo, žurnalistės elgėsi įžūliai, darė psichologinį spaudimą, be jo leidimo buvo filmuojama jo darbo vieta. Taip pat, jo manymu, neturėjo būti rodomos žiaurios gyvūnų žudymo scenos, nes laidą galėjo matyti vaikai ir nepilnamečiai.
Nuspręsta:
1. Laidos „Paskutinė instancija“ (2006-10-29) siužete apie bausmes piketuotojams nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
2. Klausimo dėl gyvūnų žudymo vaizdų rodymo ir jų galimos neigiamos įtakos vaikams ir nepilnamečiams svarstymą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
2. Svarstyta: I. Beinusauskienės prašymas dėl išspausdintos nuotraukos („Plungės žinios“, 2006-10-31)
p. Beinusauskienė mano, kad laikraščio „Plungės žinios“ redakcija suteikė daug skausmo jos šeimai, nes 2006-10-31 d. išspausdinta publikacija „Plaudamas traktorių žuvo ūkininko tėvas“ buvo iliustruota nuotrauka, kurioje matosi jos žuvusio tėvo kūnas.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Plungės žinios“ redakcija, išspausdindama nuotrauką iš nelaimės vietos (publikacija „Plaudamas traktorių žuvo ūkininko tėvas“), pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti laišką laikraščių redakcijoms primenant apie Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimą nepiktnaudžiauti nelaimių ir katastrofų vaizdais.
 
3. Svarstyta: D. Paulauskienės prašymas dėl publikacijos „Draudėjų machinatorių šėlionės“ („Ekstra“, 2006-09-25)
p. Paulauskienė prašo apsvarstyti 2006-09-25 žurnale „Ekstra“ išspausdintą straipsnį „Draudėjų machinatorių šėlionės“, kuriame, pasak jos, pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Paruošti laišką p. Paulauskienei, kad Komisija vertina publikacijas tik dėl Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų, tačiau nenustatinėja faktų teisingumo ir tuo labiau nenurodinėja redakcijoms ką jos turėtų paneigti.
 
4. Svarstyta: Advokatų kontoros Kelpšas, Stančikas ir partneriai skundas dėl UAB „Trakų spaustuvė“ dienraštyje „Lietuvos aidas“ paskelbto straipsnio „Tauta be dievo – tauta be ateities“ (2006-01-19).
Posėdyje dalyvavo advokatų kontoros Kelpšas, Stančikas ir partneriai advokatas  N. Šniukas. Advokatas Ž. Mišeikis, atstovaujantis A. Zuoko interesams, prašo įvertinti viešosios informacijos rengėjo UAB „Trakų spaustuvė“ atsakomybę dėl 2006-01-19 dienraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintos publikacijos „Tauta be dievo – tauta be ateities“.
Nuspręsta:
1. Paruošti laišką advokatui Ž. Mišeikiui paaiškinant, kad Komisija, atsižvelgdama į savo anksčiau priimtą sprendimą dėl publikacijos „Tauta be dievo – tauta be ateities“, neturi pagrindo svarstyti viešosios informacijos rengėjo UAB „Trakų spaustuvė“ veiksmų.
2. Kadangi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba yra savarankiška įstaiga, Komisija negali atsakyti už jos priimtus sprendimus ir jų vykdymą.
 
5. Svarstyta: A. Žostauto pareiškimas dėl publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“ („Lietuvos rytas“, 2006-08-21).
p. Žostautas mano, kad publikacijos „Ar tikrai žlugo pučas? Po 15 metų“, kuri buvo išspusdinta 2006-08-21 dienraštyje „Lietuvos rytas“, autorius R. Valatka neturėjo jokio pagrindo minėti jo straipsnyje apie „pučistus“. Taip pat jį įžeidė nepagarbus kreipinys „koks nors A. Žostautas“. Koisijos narių nuomone, kiekvienam žmogui, kurio gyvenimas ir veikla yra visiškai priešingi publikacijoje nagrinėjamai temai, savo pavardę išvysti panašiame kontekste būtų labai nemalonu. Tačiau tai yra komentarų skyrelyje pareikšta nuomonė, o nuomonių Komisija nevertina. Taip vienbalsiai ir nuspręsta atsakyti p. Žostautui.
 
6. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Nuspręsta:
1.     Komisijos pirmininke išrinkti E. Žiobienę.
2.     Komisijos pirmininkės pavaduotoju išrinkti L. Remeiką.
 
  
2006-12-11 Nr. 19
 
 1. Svarstyta: Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties pareiškimas dėl laidos „Abipus sienos“ (TV3).
Laidos kūrėjai nepateikė laidos įrašo, todėl svarstymas atidėtas kitam posėdžiui.
 
2. Svarstyta: 2006-11-14 d. laidos „Jeigu“ svarstymas (LNK).
Posėdyje dalyvavo laidos žurnalistė P. Galkontaitė ir atsakinga už projektą M. Jankauskaitė. Svarstoma Komisijos iniciatyva, nes laida apie moterų kunigystę sukėlė daug diskusijų visuomenėje ir komisijos nariai, kurie matė šią laidą, mano, jog  laidos autoriai pasielgė neprofesionaliai kaltindami bažnyčiai, tačiau nepateikdami jokių svarių įrodymų ir neleisdami pasisakyti kritikuojamai pusei.    
Nuspręsta:
2006-11-14 d. LNK kanalu transliuotos laidos „Jeigu“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 5 straipsnius, 22 straipsnio 2 dalį ir 38 straipsnį.
 
3. Svarstyta: Ž. Žvagulio skundas dėl publikacijos laikraštyje „L.T.“  
Ž. Žvagulis teigia, kad 2006-11-11 d. laikraštyje „L.T.“ išspausdinta publikacija „Žvagulis slepia nesantuokinį sūnų“ pažeidė jo privataus gyvenimo teises, informacija buvo renkama darant spaudimą jam ir artimiesiems, negalvojama apie poveikį nepilnamečiam vaikui. Publikacija išspausdinta nepaisant teismo nutarties, draudžiančios ją spausdinti.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje „Žvagulis slepia nesantuokinį sūnų“ („L.T.“, 2006-11-11) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8, 11 straipsniai, 13 straipsnio 1 dalis, 16 ir 36 straipsniai.
2. Kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, dėl publikacijos „Nepilnametė atlikėja Milana – nėščia!“ („L.T.“, 2006-11-11).
 
4. Svarstyta: M. Misiūno prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos aidas“.
Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėjas M. Misiūnas prašo įvertinti laikraščio „Lietuvos aidas“ publikacijas: „Šiandien negirdėtas neregėtas atvejis Lietuvos Respublikos teismų istorijoje“ (2006-11-14), „Teismai ir misiūniškoji savivalės viešpatija, arba „Mamertais“ vadinkime sovietinius „obechaesininkus“ (2006-11-15). M. Misiūno teigimu, šiuose ir ankstesniuose straipsniuose dezinformuojama visuomenė, vykdoma šmeižikiška jo atžvilgiu veikla ir, teisėjo manymu, laikraščio redaktorius A. Pilvelio veikla nesuderinama su žurnalisto etika.
Nuspręsta:
Laikraščio „Lietuvos aidas“ publikacijose „Šiandien negirdėtas neregėtas atvejis Lietuvos Respublikos teismų istorijoje“ (2006-11-14), „Teismai ir misiūniškoji savivalės viešpatija, arba „Mamertais“ vadinkime sovietinius „obechaesininkus“ (2006-11-15) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 37 ir 59 straipsniai.
 
5. Svarstyta: L. Jurgutytės prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Vakarų ekspresas“.
L. Jurgutytė prašo įvertinti laikraščio „Vakarų ekspresas“ publikacijas „Gimnazijoje – naujas pedagogų konfliktas“ (2006-10-31) ir „Pedagogė iš aukos virto kaltinamaja“ (2005-10-15). Jos manymu, publikacijose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija.
Nuspręsta:
Laikraščio „Vakarų ekspresas“ redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
6. Svarstyta: J. Aleškevičiaus prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Krašto vitrina“.
Posėdyje dalyvavo laikraščio „Krašto vitrina“ atstovas V. Sinkevičius. J. Aleškevičius prašo įvertinti publikaciją „Ilgametis įstaigos darbuotojas neįtiko naujam vadovui“, kuri buvo išspausdinta 2006-11-14 laikraštyje „Krašto vitrina“. Jo manymu, publikacijos autorius J. Kavaliauskas pateikė iškreiptą, jokiais faktais nepatvirtintą, šmeižikišką informaciją.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje „Ilgametis įstaigos darbuotojas neįtiko naujam vadovui“ („Krašto vitrina“, 2006-11-14) buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 19 straipsniai, 22 straipsnio 2 dalis.
2. Dėl galimo VIĮ pažeidimo (nenurodytas tiražas, laikraščio redaktorius) kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą
 
7. Svarstyta: UAB „Didelis pliusas“ prašymas įvertinti laikraščio „Mūsų laikas“ publikacijas.
UAB „Didelis pliusas“ prašymas įvertinti jų laikraščio „Mūsų laikas“ publikacijas „Ką žmonės pasakys... apie vaiko atėmimą iš motinos“ (2004-01-30), „Kūdikių globos namuose palikta mergaitė grįžta į šeimą“ (2004-08-06) ir atsakyti į kalusimą, ar redakcija privalėjo suteikti atsakymo teisę Z. ir Z. Orintams ir išspausdinti jų pateiktą straipsnį be komentarų ir neredaguotą.

Komisijos nariai susipažino su pateikta medžiaga ir mano, jog kritkuojamai pusei visada turi būti suteikta atsakymo teisė, tačiau redakcija sprendžia kokia forma tai turi būti padaryta. Komisija mano, kad redakcijai nebuvo pateiktas tinkamas paneigimo tekstas, todėl jie ir neturėjo ką paneigti. O tokio straipsnio, kurį pateikė ponai Orintai, spausdinti neredaguoto redakcija negalėjo, nes jame neetiškai kaltinama kita konfliktuojanti pusė. Taip ir nuspręsta atsakyti UAB „Didelis pliusas“.
 
                             
2006-12-18  Nr. 20
 
 
1. Svarstyta: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir p. T.A. Meko prašymas įvertinti MTV Lietuva animacinio filmo „Popiežiaus miestas“ anonsus
Lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė persiuntė p. V. Smilgevičiaus skundą dėl š. m. gruodžio 9 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ patalpintos „MTV Lietuva“ reklamos, kurioje informuojama apie serialo „Popiežiaus miestas“ rodymą. Jo manymu – tai pasityčiojimas iš krikščionių tikėjimo. Lygių galimybių kontrolierė prašo pateikti Komisijos nuomonę skunde keliamais klausimais, taip pat atsakyti į klausimą, ar tokio pobūdžio informacija gali būti vadinama reklama. Prašymą įvertinti jau minėtą ir 2006-12-16 d. laikraštyje išspausdintą informaciją atsiuntė ir p. T.A. Mekas.
Nuspręsta:
2006-12-09 ir 2006-12-16 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdinta „MTV Lietuva“ informacija apie animacinio serialo „Popiežiaus miestas“ rodymą yra reklama. Apie jos etiškumą turi spręsti Lietuvos reklamos biuras.
 
2. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos nariai išreiškė susirūpinimą dėl laikraščiuose pasirodžiusios informacijos, kad Vilniaus miesto savivaldybė įsigijo laikraštį „7 meno dienos“. Tai prieštarauja VIĮ 22 str. Nuspręsta į tai atkreipti R. Gudaičio dėmesį, nes įstatymo priežiūra užsiima Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
2005-01-10      Nr. 1
 
 
1. Svarstyta: E. Kauneckienės prašymas dėl neteisėto telefoninio pokalbio transliavimo LNK laidoje „Vakaras su Marijonu Mikutavičiumi“.
Nuspręsta:
1. Transliuodami telefoninio pokalbio įrašą laidos „Vakaras su Marijonu Mikatavičiumi“ kūrėjai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų.
2. Klausimą dėl laidos metu rodytų vaiko nuotraukų perduoti svarstyti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
2. Svarstyta: Kauno apygardos prokuratūros prašymas dėl TV3 žinių reportažo. TV3 Žinių tarnybos žurnalistė J. Barzdžiuvienė kaltinama reportaže, rodytame š. m. spalio 15 d., apšmeižusi V. Boreikienę.
Nuspręsta:
TV3 žurnalistė J. Barzdžiuvienė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Antstolės J. Gančerienės skundas dėl straipsnio „Vakaro žiniose“. Antstolė J. Gančerienė skudžiasi dėl dalykinės reputacijos, garbės ir orumo įžeidimo M. Stazdaitės straipsnyje „Afera: žemė po namų valda parduota be savininko žinios“.
Nuspręsta:
Laikraštis „Vakaro žinios“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: A. Bartkaus skundas dėl straipsnių laikraštyje „Lietuvos rytas“. Algimantas Bartkus skundžiasi, kad 2002.05.28 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintame straipsnyje „Nuošaliame vienkiemyje – stulbinanti afera“ buvo paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, duomenys apie asmenį, pažeista jo garbė ir orumas.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
5. Svarstyta: UAB „Acme“ prašymas įvertinti T. Brass filmą „Padūkėlė“
Nuspręsta:
Tinto Brass filmą „Padūkėlė“ (Monella) priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
 
6. Svarstyta: Iš Lietuvos KPB NTVV gautų 13 DVD ir 11 vaizdajuosčių turinio įvertinimas
Nuspręsta:
1. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „2Funky 4 YOu“ (2 vnt.), turinį priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
2. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai „Rita Faltoyano“, „The Matador Sex Trip“, „Superfuckers“, „Jail Babes“, „Eksgibicionist, čast 2“, „Taco shop“, „Latex Sex“, „Ridden Hard&Put Away“, „Casting Call“, „Millenium Erotic Gallery 4“, „Dark Side 3“, turinį priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
3. Vaizdajuostės, kurios pavadinimas „Cinema. Seks Obman Anal Nasilie Kiski“, turinį priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
4. Vaizdajuosčių be pavadinimų, tik užrašyti skaičiai „211920“, „083 8S5 0950“, „269930“, 088 8S5 1113“, „163920“, „088 8S5 1004“ (2 vnt.), „270910“, „E180 5634413“, „E180 61769ND1“, turinį priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
 
2005-02-07      Nr. 2
 
1. Svarstyta: V. Pagirėnaitės prašymas dėl straipsnių dienraščiuose „Klaipėda“ ir „Lietuvos rytas“. V. Pagirėnaitė klausia, ar 2004.11.06 d. dienraštyje „Klaipėda“ išspausdintame R. Pauliukevičiaus straipsnyje „Išžagintam vyrui – dūris į nugarą“ žurnalistas nepažeidė žurnalisto etikos paskelbdamas duomenis apie nukentėjusįjį. Ta pačia tema buvo išspausdintas ir straipsnis dienraštyje „Lietuvos rytas“ - „Klaipėdos verslininką išžagino dvyliktokas“.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Klaipėda“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 43 str.
2. Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: Advokatų kontoros „Baublys ir partneriai“ prašymas įvertinti žurnalo „Индустрия Hustler“ turinį.
Nuspręsta:
Žurnalas „Индустрия Hustler“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
 
3. Svarstyta:
3.1. Vilniaus rajono PK SNTP prašymas įvertinti vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostė, kurios pavadinimas „Sly dog. Oxrana Her“ yra pornografinio pobūdžio. Scena, kurioje pievoje lytiškai santykiauja vyras ir moteris ir kurią buvo verčiama žiūrėti mažametė mergaitė, yra pornografinio pobūdžio.
3.2. Panevėžio m. VPK KPNTT prašymas įvertinti 16 vaizdajuosčių ir 1 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas „5 more hot stories“, pripažinti pornografine.
Vaizdajuostes, ant kurių užrašyti numeriai “59”, “54”, “66”, “3”, “53”, “61”, “28”, “64”, “4”, “67”, “63”, “55”, “60”, “58”, “65”, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas “Das Geile Autohaus” pripažinti pornografine.
 
2005-03-07      Nr. 3
 
1. Svarstyta: R. Diržiūtės prašymas dėl TV3 laidos „Komanda“. R. Diržiūtė skundžiasi, kad 2004 m. gruodžio 08 d. TV3 kanalu rodytos laidos „Komanda“ kūrėjai neatsižvelgė į prašymą nefilmuoti ir nerodyti jos per televiziją. Taip pat ji labai nepatenkinta policijos ir žurnalistų darbu.
Nuspręsta:
Laidos „Komanda“ kūrėjai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso
 
2. Svarstyta: B. M. Terminienės prašymas dėl reportažo TV3 žiniose. B.M. Terminienė prašo išsiaiškinti, ar 2005.01.18 d. TV3 žinių laidoje rodytame reportaže žurnalistė V. Račiūnaitė nenusižengė žurnalisto etikai, apkaltindama ją padarius nusikaltimą, nors teismo sprendimo dar nebuvo.
Nuspręsta:
TV3 Žinių laidos žurnalistė V. Račiūnaitė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ prašymas dėl straipsnio „Respublikoje“. 2004 m. gruodžio 6 d. dienraštyje „Respublika“ buvo išspausdintas straipsnis „Jonavoje čečėnai vėl griebiasi granatų?“ dėl kurio asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ atsakingasis sekretorius T. Čyvas ir kreipėsi tvirtindamas, kad jame kurstoma tautinė nesantaika ir prašo užkirsti tam kelią. Taip pat, jo manymu, anekdotas, išspausdintas 2004 m. lapkričio 20 d. „Respublikos“ priede „Brigita“ skyrelyje vaikams „Trintukas“, nuo mažens pratina vaikus prie niekinančio požiūrio į kitų kultūrų atstovus.
Nuspręsta:
Paruošti laišką dienraščio „Respublika“ redaktoriui, kad atkreiptų savo žurnalistų dėmesį į tai, jog negalima nusikaltimų sieti su tautybe, tuo labiau pabrėžti nusikaltėlio tautybę.
 
4. Svarstyta: Teisingumo ministerijos prašymas dėl magijos propagavimo žiniasklaidoje. Teisingumo ministerija prašo, kad Komisija pareikštų savo nuomonę dėl pastaruoju metu labai išplitusio įvairių magijos rūšių paslaugų propagavimo komercinėse TV. Jie taip pat prašo, esant reikalui, pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo ar kitų priemonių, kurios būtų naudingos užtikrinant visuomenės teisę į objektyvią informaciją.
Nuspręsta:
Informuoti Teisingumo ministeriją, kad Komisija pritaria ministerijos susirūpinimui ir siūlo koreguoti Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, kuriame žurnalistai, ruošiantys laidas apie įvairių rūšių magijos paslaugas, būtų įpareigoti įspėti žiūrovus apie siūlomų paslaugų naudą ir žalą.
 
5. Svarstyta: Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos prašymas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė R. Šalaševičiūtė prašo pateikti Komisijos nuomonę dėl tiesioginių SMS žinučių transliavimo komerciniuose TV kanaluose (paminėti TV4 ir Tango TV) ir radijo stotyse (paminėta A2), kurių turinys atvirai skelbia apie teikiamas seksualines paslaugas, ir kurios lengvai prieinamos nepilnamečiams vaikams, tiek skaitantiems žinutes, tiek jas rašantiems.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką pateikti Vaiko teisių apsaugos kontrolierei motyvuotą išvadą, kad SMS žinučių transliavimas komercinių TV ir radijo stočių eteryje, kuriose siūlomos seksualinės paslaugos nepilnamečiams, yra neskelbtina informacija, ir transliuotojai turi arba užtikrinti, kad tokia informacija nepatektų į eterį, arba atsisakyti tokių laidų.
 
6. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
6.1. Lietuvos kriminalinės poicijos biuras (45 CD, 34 vaizd.)
Nuspręsta:
1. 40 kompaktinių plokštelių:
1.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Milenium Col.2“, „Blonds on Fire. Private XXX studio“, „Serial Sex 1cd“, „Serial Sex 2 cd“ (2 vnt.), „Call Girl“, „Enjoy Silvie“ (2 vnt.), „Dream Quest“, „Forbidden Tales“, „Rocki Roads Wet Dream Asia Carrera, Rayl Ene XXX“, „Milenium“, „Tonight“, „Die Sperma Klinik“, „Extreme (Rinkinys)“, „Dream Quest with Jenna Jameson“, „Extreme Iniations (Su maistu)“, „No Matters XXX“, „Sins of the flesh“, „Devil‘s Black Jack“ (2 vnt.), „Black JCK XXX“, „8Vignettes“, „Intrigue and Pleaure“, „XXX“, „Americanpie XXX“, „Lingeries Stars Niki Andersen“, „Lingeries“, „Naughty College School Girls“, „Extreme Teens2 (Jaunos)“, „Dominatrix“, „Terra Patrick Forbiden Tales“ (2 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
2. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai „Dream Quest with Jenna Jameson“, „Private Nurse Ang. Rus“, „Blond Eat More“, „Best of Teen Sex Summer“, „Blondies XXX“, „Serial Sex 1cd“, nepavyko peržiūrėti.
3. Kompaktinėje plokštelėje, kurios pavadinimas „Season Sex (Basseinas)“, įrašytos medžiagos peržiūrėti nepavyko.
4. 5 kompaktinės plokštelės su bylomis:
4.1. Kompaktinės plokštelės „The Best Девочки высшего качества“ (3 vnt.), bylos „Asia“ nuotraukas 008, 1323_2, 154_2 pripažinti pornografinėmis.         
4.2. Kompaktinės plokštelės „Fantasy художника 12500 картинок“ (2 vnt.) bylos:
- „Cool“: piešiniai 00000021, 00000210, 00000211, 00000282, 00000330, 00000331, 00000332, 00000333, 00000347, 00000348, 00000390; - „doll“: byla „01“ - piešinys 56; byla „04“ - piešinys 00; byla „05“ - piešiniai 109, 33, 37, 69, 79; - „fan 01“: piešiniai 00000048, 00000058, 00000073, 00000078, 00000198, 08, 10, 14, 23, 31, 38; - „fan 02“: piešinys 00000238; - „fan 03“: piešinys 00000051;p - „fan 04“: piešiniai 00000006, 00000229, 00000230, 00000231; - „fan 06“: piešinys 00000004; - „fan 07“: piešinys 00000011; - „fan 09“: piešinys 00000183; - „fan 10“: piešiniai 00000191, 00000198, 00000250; - „fan 11“: piešiniai 05, 08, 16; - „fan 17“: piešiniai 00000086, 00000087, 00000090; - „fan 18“: piešinys 00000043; - „fan 25“: piešinys 00000403;  - „fan 27“: piešinys 00000006; - „fan 28“: piešinys 00000007; - „fan 33“: piešiniai 00000230, 00000231, 00000350; - „fan 34“: piešiniai 00000057, 00000062, 00000174; - „fan 38“: piešinys 00000177; - „fan 40“: piešiniai 00000343, 00000346, 00000347; - „fan 41“: piešiniai 00000367, 00000370, 00000380; - „fan 42“: piešiniai 00000405, 00000408, 00000409, 00000410, 00000412; - „fan 44“: piešinys 06; - „fan 24“: piešiniai 04, 05, 06, 07, 08; - „horror“: piešiniai 21, 23, 37; byla „01“ piešinys 02; -„komics“: byla „01“ - piešinys fan5; byla „02“ – piešinys 07; byla „03“ – piešiniai 07, 21, 22, 23, 30; byla „05“ – piešiniai 169, 17, 172; byla „07“ – piešiniai 02, 88, 98; byla „08“ – piešiniai 02, 03, 12, 125, 147; byla „09“ – piešinys 75; byla „13 – piešinys16; byla „18“ – piešinys 22; byla „28“ – piešinys 37; byla „31“ – piešiniai 12, 14; byla „35 – piešiniai 00000128, 00000129; byla „44“ – piešinys 00000004; byla „60“ – piešiniai 00000007, 00000008, 00000011, 00000012, 00000013; byla „62“ – piešiniai 00000010, 00000063, 00000127, 00000128, 00000129, 00000134, 00000136, 00000149, 00000150, 00000155; - „mult“: byla „BatmnSuper“ – piešiniai 00000013, 00000033; byla „hercules“ – piešinys 00000002; - „new“: byla „new mult“ – paveikslėliai 06, 97, 98, 99; - „s&m“: piešinys 00000082, 00000083; - „sex cora“: piešinys 02;  - „trans“: piešinys 00000234, yra pornografinio turinio.           
5. Vaizdajuostės be įdėklų ir be pavadinimų, tik užrašyta „338 06“, „404 06“, „337 06“, „345 06“, „405 06“, „382 06“, 400 06“, „331 06“, „334 06“, „407 67“, „Fetish /r/‘, „380 06“, „316 OR, „348“, „409 77“, „401 06“, „407 67“, „279 06“, „336 06“, „Ronin“, „386 06“, „251 06“, „408 77“, „403 06“, „413 66“, „387 06“, „347“, „402 06“, yra pornografinio turinio.
6. Keturios VHS vaizdajuostės be įdėklų, be pavadinimų ir be jokių užrašų, yra pornografinio turinio.
7. Vaizdajuostė be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta SCENA HQ E-180+5, yra pornografinio turinio.
6.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuras (184 CD)
Nuspręsta:
1. Albumas su 65 kompaktinėmis plokštelėmis:
1.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: „Heat for all seasons Ova 1-3“, 9‘o Clock Women OVA 1-2“, „Sprite Bondage Queen Kate Ova 2“, „Sprite Ova 1-2“, „Bondage Queen Kate Ova 1“, „Blackmail Ova 1-3“, „Teen Angel“, „Blue Movie Jenna Jameson“, „Toxic Orgu Party“, „Asian Fever11“, „Stop my Ass“, „Tempress“, „White Panty Chronicles 5“, „Angel Blade Ova 1-2cp hentai“, „Secret Paris (Andrew Blake) 1“, „Secret Paris (Andrew Blake) 2“, „Decadence (Andrew Blake)“, „Delirious (Andrew Blake)“, „Fallen Angels Private“, „Caribbean Day Dream Private“, „Best of Katja Kaan“, „Skolnitza“, „Menty“, „Bahnhof Lolitas“, „The Matador“, „Prison Story“, „Wild Honey 1“, „Anal University“, „Young Dumb Full of Cum“, „Dirty Girls“, „Super Fuckers“, „Punk-Ass 2“, „Girls Gone Wild Vol.4“, „Girls Gone Wild Vol.5“, „Butt Women“, „Dripping fucking Wet 4“, „Super Fuckers 2“, „The Piramid“, „Private 8“, „German Porno Animation Old School“, „Cum One“, „Action, Sports, Sex“, „Dream of Queenie“, „L‘Heritage de Laure“, „Country Club“, „Svensk Porr Ridskolan“, „Kinky Public Sex“, „Hard Bocend“, „Bad Girls 9 Bust Out“, „Glam bam“, „Angenagelt“, „Back Seat Driver“, „Please Cum Inside Mc“, „Pam&Tommy Lee”, “Gina Wild Avi”, “Glupye i Seksualnyje 2”, “Glupye i Seksualnyje 1”, “Jesse Jane Erotique 1”, “Jesse Jane Erotique 2”, “Brunette Suck”, “Bible Black Gaiden”, “Night Shift Nuries”, “La Marionnette”, pripažinti pornografinėmis.
1.2. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai “Words Worth Ova 1-3”, “Shensahi Replay Ova 3-4” nepavyko peržiūrėti.
2. Albumas su 92 kompaktinėmis plokštelėmis:
2.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: „No Merrey“, „“Tanya Hyde‘s: London Calleg“, “Love Machine, 2”, „Schwarger 2“, „All Stars Cumshots“, „Jewel Raider“, „Indiana Mack Sex in the Jungle“, „Brides&Bitches”, “Bitches 2”, “Bitches 1”, “Samda”, “Black Beasch Patrol 3”, “Beautiful”, “Asian Chow Down”, “Blonds on Fire”, “Girlfriends (lezbo)”, “Aria (lezbo)”, “Tatiana”, :Matador 11 Asex Portrait”, “College Girls”, “Rustina Powers (2000), “Screwy”, “Riden Hard”, “Call Girl”, “Forbideen Lolitas”, “Pure Bliss”, “Les Obctacles de L’Amour”, “Extreme Teens CD1”, “Extreme Teens CD2”, “Monique Convert”, “Brazilian Snake CD1”, “Private Zodiac”, “Brazilian Snake CD3”, “Brazilian Snake CD2”, “Intrique&Pleasure”, “Apocalypse Climax”, “Eve Insane Obsession”, “Hells Belles”, “Back Seat Confidental”, “First Time Ever 4”, “The Gladiator 2”, “The Gladiator 1”, “The Gladiator Making Of”, “The Gladiator Behind the Scenes”, “Sex in the Russian Way”, “Blue Matrix”, “X-treme Sticky”, “Jils Thing”, “Deep Pink CD2”, “Deep Pink CD1”, “Riviera 2 The Sex Connection 1”, “Riviera 2 The Sex Connection 2”, “Weapons of Ass Destruction 2”, “Weapons of Ass Destruction 1”, “Too many Women for a Man”, “Cum Guns”, “Lewed Crude& Tatood”, “Pseaus of Lotions”, “Night Nurses 1”, “Night Nurses 2”, “Forbidden tales”, “Where the Boys Aren’t”, “Devil in the Flash”, “Forbidden Tales”, “Cleopatra”, “United Colors”, “Teuflish in Den Arseh Coe fickt”, “Real Female Kasturbation8, 1”, “Real Female Kasturbation8, 2”, “Los Schuck bunter”, “Down the Hatch 7, 1”, “East Herts West 2”, “Down the Hatch 7, 2”, “Die Schwarze Witwe”, “Best of Helena”, “Best of Rocco”, “Best of Lenka 2”, “Adult Movie”, “The Fashionistas, 1”, “The Fashionistas, 2”, “The Fashionistas, 3”, “Faust the Power of Sex, CD 1”, “Faust the Power of sex, CD 2”, “12 Noeuos”, “Lucky Lukas”, “Berlin Techno Dreams”, “Enit Oklahoma”, pripažinti pornografinėmis.
2.2. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai: “Love Machine, 1”, “Where the Boys Aren’t, 2”, “The Fashionistas, 4”, “College Girls Extreme Initiations” nepavyko peržiūrėti.
3. Dėžutė su 27 kompaktinėmis plokštelėmis:
3.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: “Prvate Matador 1”, “Girls Gone Wild Vol.12”, “Barely Legal 16”, “Crackshot”, “My First Time Private”, “Exe Spy”, “Shock”, “Gina Wild Teacher Sex”, “Private Stars”, “My First Teacher”, “Season Sex”, “Love Parade 1999”, “Matrik 1”, “Deep Pink2, 2”, “Deep Pink2, 1”, “Without Limits”, “Bitches2, 2”, “Bitches2, 1”, “Dark Side 2”, “Men at Work”, “Splashes CUM”, “Sexual Beauty”, “Gulp Down 2”, “Dot”, pripažinti pornografinėmis.
3.2. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai “Nagrada dlia dresirovščika slonov”, “Samba Strasti”, “Extrem Close UP, 2” nepavyko peržiūrėti.
 
2005-04-11      Nr. 4
 
1. Svarstyta: Asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ prašymas dėl laikraščio „Obzor“. Asociacijos atsakingasis sekretorius T. Čyvas prašo įvertinti karikatūrą, kuri buvo išspausdinta 2005.03.10 savaitraščio „Obzor“ pirmajame puslapyje. Jo manymu, tai yra Lietuvos herbo išniekinimas.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką savaitraščio „Obzor“ redakcijai, kad jiems nedaro garbės toks paniekinantis požiūris į Valstybės herbą.
 
2. Svarstyta: Vaiko teisių apsaugos kontrolierės prašymas dėl LNK transliuojamos laidos „Langai“. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė rašo, kad pokabių laidos „Langai“ metu dažnai pateikiama informacija, galinti turėti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Taip pat, jos nuomone, ši laida yra rodoma netinkamu metu.
Nuspręsta:
Vaiko kontrolierės tarnybos prašymą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: VšĮ „Viventika“ kreipimasis. VšĮ „Viventika“ projekto vadovas P. Savickas pateikia savo pastebėjimus apie tai, kad televizijos nuolat pažeidinėja Nepilnamečių apsaugos įstatymo 4 str., 7 str. 2 d., VIĮ 18 str. Ir svarbiausia, jo manymu, kad institucija, kuri privalo stebėti televizijų kanalų laidų turinį, neturi techninių galimybių kontroliuoti visas TV, o kabelinių TV, retransliuojančių įvairius užsienietiškus telekanalus, nekontroliuoja niekas. P. Savickas prašo inicijuoti reikalingų įstatymų pakeitimus ir ištaisyti esamą padėtį.
Nuspręsta:
Pasiūlyti p. P. Savickui pateikti konkrečius įstatymų pakeitimo ar papildymo pasiūlymus.
 
4. Svarstyta: UAB „Acme“ prašymas įvertinti vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostėse įrašyti filmai, kurių pavadinimai 1) „Body Beautiful“, 2) „Sexual Dependence Day“, 3) „Erotic Curse of Cairo“, 4) „Balls of Thunder“, 5) „Secrets Revealed“ Click“, 6) „Click“ In the Heat of the Click“, 7) “For the Love of Click“, 8) „The Art of Ecstasy“, 9) „Emmanuelle Vs Dracula“, 10) „The Sex Lives of Ghosts“, 11) Emmanuelle „Jesse‘s Secret Desires“, 12) „Sex Talk“, 13) Emmanuelle „Sexual Spells“, 14) „Emmanulle Sex Goddess“ yra erotinio pobūdžio.
 
5. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
5.1. Šnipiškių policijos nuovados prašymas (12 vaizd., 3 CD, 43 žurnalai)
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Lesbi“, „Hardcore Hotel In Budapest“, „Private Dancer“, „Инитиатион-Никрофи Блондинк-Кларка-2001“, „Sesso Di Forte“, „La Nuit De La Fesse“, „18Holes. Passian on the Green Белые ночи Санкт-Петербурга“, „Овидия и мужики ХХХ-Секс-Тур-Страсти“, „Mikc-15 Южные девочки Платио-Сибила“, „Малолетки-Маджен Суперфаккерс-16“, Голос-Секса“, įrašyta medžiaga yra pornografinio turinio.      
2. Vaizdajuostėje be įdėklo ir be pavadinimo įrašyta medžiaga yra pornografinio turinio.
3. Medžiaga kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „Полиция нравов Россия“, yra pornografinio turinio.
4. Medžiaga kompaktinėje plokštelėje, kurios pavadinimas „Sahara“, yra pornografinio turnio.
5. Kompaktinės plokštelės „Seks I Klejnoty“ nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių.
6. Žurnalų, kurių pavadinimai „Afrodyta“ (2003/2, 6, 12, 2004/8), „Lolity“ (2 egz. zima 2004), „Erotyka“ (2 egz. 2003/6), „Polki ložku“ (2 egz., 1/2003), „Sexolatki“ (12(60) 2000, 2(62) 2001), „Amator Sex“ (3, 2002, 1, 2004), „Extasy“ (10/2004), „Cats“ (12, 2002), Sex Live (10/2002), „Sexter“ (Oktiabr 2002), „SeksRety (2004, 3), „One To Lubia“ (9, 2004), „Adam“ (1‘2000 (2 egz.), 9(20)‘2002), „Intim&Kontakt“ (2, 2003 (2 egz.), 1, 2, 2004, 3, 2004 (2 egz.)), „Sex Kontakt Magazyn“ (1/2004, 2/2004 (2 egz.)), turinys yra pornografinio pobūdžio.
7. Žurnalų, kurių pavadinimai „Labas vakaras“, „Novy Flirt“, „Gviazdy“ (3 egz., 43/2003), „Tvoj Weekend“ (14, 2002, 2 egz. 23, 2003, 2 egz. 13, 2004), turinys yra erotinio pobūdžio.
8. Lankstinukai „Seks I Klejnoty“ (2 egz.) yra pornografinio turinio.
 5.2. Vilniaus m. VPK KP NTT ENTS (40 CD, 1 komp. sisteminis blokas)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Twisted dreams“, „In the Way“, „School girls“, „X-zone“, „Vivid Bad Girls“, „Porno veline“, „Hustly Barely Legal“, „Shkolnica 2“, „Gina Wild xxx“, „2 young 4U“, „Best of teen sex..“, „Private Platinium“, „Devoured“, „Themes in red and Black“, „Teeny exzesse“, „Raveen“, „Posversion of Barbara“, „Ps-ggbz“, „Rinkinys 4“, „Le journas de Raifine“, „Rinkinys 5“, „Rinkinys 6“, „Rinkinys 1“, „Awakening“, „Rinkinys 3“, „Angeles Sucios xxx“, „Asian cem eater“, „LT“, „Private xxx“, „Killer Pussyn“, „Two cocks“, „Triplex“, „Hot blondes“, „Russian xxx“, „Rinkinys 2“,“Cum one cum all“ yra pornografinio turinio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Traegredire“, „Anatomie de l‘eufor“, „Mix it up“ yra erotinio pobūdžio.
3. Įrašas kompaktinėje plokštelėje „Baise mos“, yra smurtinio pobūdžio.
4. Kompiuterio sisteminis blokas:
4.1. Įrašas katalogo „Awakening“ byloje „Awakening(en)“ yra pornografinio pobūdžio.
4.2. Įrašai katalogo „New folder“ bylose: „Andrew Blake Wet Back “, „Andrew Blake Wet“, „Andrew Blake-Wet-LoRide“, „Asian cum eaters front“ (jpg ir mpg), „Cum One CarAll-2“ (jpg), „Cum One“ (mpg), „Perversion of Barbara (jpg, avi), „Raven 1“, „Raven 2“, „Raven“, „School girls confession“ (jpg, avi), „Triplex“, „Two-Cocks in the same...“ (avi, jpg) yra pornografinio pobūdžio.
4.3. Įrašai katalogo „New folder“ byloje „Baise-moi-Rus“ (avi, jpg) yra smurtinio pobūdžio.
4.4. Įrašai katalogo „New folder“ byloje „Playboy-Playmates“ (audio) yra erotinio pobūdžio.
4.5. Įrašai katalogo „Normaliai“ byloje „Conf Tiffany Sex Kitters“ yra pornografinio pobūdžio.
4.6. Įrašai katalogo „Normaliai“ byloje „!!New!! Girls Cone Wild College Spring Bicok“ yra erotinio pobūdžio.
4.7. Įrašai bylose „Russian XXX. Schollgirl“, [XXX] fuck sex karcore oral 3“, „Anita b fuck“, „Ass Worship2-Amber Michaels-Best. Part“, „Big Tit Ass Fuck“, „Brasilsnakeb“, „Crissy Moran 01-03“, „Debiamond01“, „Devou red“, „Djewlrfc“, „Down The Hatch 7“, „Ecstasy Girls“, „Eurobabes vol2 03“, „French-Sex-French girls group sex“, „German Orgy“, „Gina Wild-Die Sperma Klinik“, „Gina Wild4“, „I fucked my 25-yer old sisters hot pussy“, „Japanese Porn – This Petite Girl WantsTo get Into XXX Mavi“, „Jassie(1)“, „JrCarrington“, „Kelly Trump-Schollgirls“, „Killer Pussy 4 DVD Rip“, „Kristina Petrasiūnai“ yra pornografinio pobūdžio.
4.8. Irašas byloje „Private. Platinium. The Best. Sunes of 2003“ (audio) yra erotinio pobūdžioi.
4.9. Bylos „Babewatch 6“ nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių.
5.3. Lietuvos KPB NTVV prašymas (4 CD)
Nuspręsta:
4 kompaktinių plokštelių be įdėklų ir be pavadinimų turinys yra pornografinio pobūdžio.
 
2005-05-09      Nr. 5
 
1. Svarstyta: Teismo įpareigojimas dar kartą apsvarstyti M. Kanišauskienės prašymą dėl straipsnių laikraštyje „Anykšta“. Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino 2004 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimą dėl laikraščio „Anykšta“, ir įpareigojo dar kartą apsvarstyti M. Kanišauskienės prašymą dėl straipsnių, kurie buvo išspausdinti laikraštyje „Anykšta“: „Marija Daugudienė pašalinta iš garbingos draugijos“ (2004-03-02), „Produktyvių eiliuotojų kampelis“ (2004-02-05), „Katalikiško leidinio darbo metodas – melas“ (2004-02-28), „Į šeimos konfliktą įsipainiojo „Šilelio“ redaktorė“ (2004-05-11).
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Anykšta“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 18, 27, 55 straipsnius.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti motyvuotą atsakymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir UAB „Anykštos redakcija“.
 
2. Svarstyta: UAB „Intervid pramogos“ prašymas. UAB „Intervid pramogos“ atsiuntė 13 spalvotų animacinių paveiksliukų su prašymu nustatyti, ar jie gali būti platinami mobiliųjų technologijų pagalba.
Nuspręsta:
UAB „Intervid pramogos“ pateikti animaciniai paveiksliukai Nr.1035, 1036, 1037, 1039, 1040, 1042, 1060, 1061, 1062, 1065, 1070, 1071, 1072 ir panašaus pobūdžio paveiksliukai negali būti platinami mobiliųjų technologijų pagalba.
 
3. Svarstyta: TŪB „Be priekaištų“ skundas dėl straipsnių dienraštyje „Respublika“. TŪB „Be priekaištų“ steigėjai piktinasi straipsniais dienraštyje „Respublika“: „Statybininkų algos pražūva darbdavių piniginėse“ (2005.03.01), „Daug priekaištų bendrijai „Be priekaištų“ (2005.04.15). Jų manymu, pateikta informacija yra neobjektyvi ir šališka.
Nuspręsta:
Skundą svarstyti kitame posėdyje. Į posėdį pakviesti TŪB „Be priekaištų“ atstovus ir dienraščio „Respublika“ redaktorių ir žurnalistę.
 
4. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
4.1. Kauno m. VPK Girstupio policijos nuovados prašymas (18 vaizd., 5 DVD)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai „Shaved Pussies“, „Le Prix de La Luxure“, „Private Black Label Private Cafe“, „Детские Игры”, yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės „Private Amanda‘s Diary“ nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių.
3. Įrašai vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Weltklasse Arsche! Le Stagioni Di Bel (SCT)“, „Only The Best Of Teens N2 Pussy Sahne (HS Morgan)“, „Gladiatorius II Moterys Su Uniformomis“, „Erotinis Multiparadas“, „2Funky4U“ (2 vnt.), „Moksleivė“, „The Best Russians Of Private Luka Mudiščev Brilijantinė Ranka Sėkmės Džentelmenai“, „Backseat Driver (19) Girls Next Door“, „Extrem Kempingas Medseselės“, „Sex View Plus Mix/2004“, „Barely Legal 47 Les Mousquetaires De Sexe Et D“Epee“, „Sex Russian Style The Best Russians Of Private“, „Dott.Max European Big Girls Large And In Charge“, „Ogenko klinika“ (2 vnt.), yra pornografinio pobūdžio.
4. Įrašų vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Nekromo paslaptis“ ir Caligula“, Komisija nepripažino pornografiniais.
4.2. Lietuvos KPB prašymas (11 vaizd., 13 DVD)
Nuspręsta:
1. Palikti galioti 2005-01-20 d. Komisijos sprendimą dėl pateiktas medžiagos turinio.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką pateikti išvadą, kuri atitiktų LR BPK 90 str. reikalavimus.
4.3. Lietuvos KPB prašymas (1 DVD)
Nuspręsta:
1. Palikti galioti 2004-12-06 d. Komisijos sprendimą dėl pateiktas medžiagos turinio.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką pateikti išvadą, kuri atitiktų LR BPK 90 str. reikalavimus.
 4.4. Lietuvos KPB prašymas (125 DVD)
Nuspręsta:
1. Irašai kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai „Shay Sweet“ (2 vnt.), „Dillon‘s Ass Crackin“ (3 vnt.), „Hustler XXX 100% Woodman 22” (4 vnt.), “Strogij Otbor” (2 vnt.), “Lola” (2 vnt.), “Prikliučenija Malenkoj Devočki” (2 vnt.), „Reel Joe“ (3 vnt.), „Swallow Every Drop2“ (4 vnt.), „Manipulation“ (4 vnt.), „Fontany Liubvi“ (3 vnt.), „Opasnyje Štučki 2“ (3 vnt.), „Jail Babes vol. 4“ (6 vnt.), „White-Hot Nurses Number 4“ (3 vnt.), „Models“ (2 vnt.), „Barely Legal Luisa“ (4 vnt.), „Preety Teens vol. 3“ (4 vnt), „Perversions Of The Damned“ (2 vnt.), „Poslednije Devstvenicy“ (2 vnt.), „Call Girls Undercover 3“ (4 vnt.), „Teen Latin Dolls“ (4 vnt.), „Seks Poxod 13-go „A“ (3 vnt.), „The Best Russians Of Private“ (3 vnt.), „Belyje Noči Sankt-Peterburga 3 i 4 noči“, „DSL Dick Sucking Lips“ (5 vnt.), „Hot Showers No.15“ (5 vnt.), „North Pole 49“ (4 vnt.), „Fetish Hotel“ (3 vnt.), „Vlastelina Kolec“, „Hustler XXX 100% Woodman 25“ (4 vnt.), „Hustler Campus Confessions 10“ (4 vnt.), „Colette‘s Kinky Desires“ (3 vnt.), „Young Girls‘ Fantasies 6“ (2 vnt.), „Young Sluts No. 15“ (2 vnt.), „Barely Legal Larisa“ (4 vnt.), „African Dream“ (3 vnt.), „Barely Legal 44“(4 vnt.), „Rokko Prevosxodit Samogo Sebia“ (2 vnt.), „Hustler‘s Young Sluts No. 16 (4 vnt.), „No Holes Barred“ (3 vnt.), yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Petr I Velikij Babnik“ (2 vnt.) nepavyko peržiūrėti dėl techninių kliūčių.
 
2005-05-30 Nr. 6
 
1. Svarstyta: TŪB „Be priekaištų“ skundas dėl straipsnių dienraštyje „Respublika“. TŪB „Be priekaištų“ steigėjai skundžiasi, kad dienraštyje „Respublika“ išspausdintuose straipsniuose „Statybininkų algos pražūva darbdavių piniginėse“ (2005.03.01) ir „Daug priekaištų bendrijai „Be priekaištų“ (2005.04.15) skleidžiama tikrovės neatitinkanti bei asmens orumą ir garbę žeminanti informacija, pažeidžiami VIĮ 16 ir 17 straipsniai. Taip pat prašo įvertinti žurnalistės A. Arlauskienės elgesį ir darbą žurnalistinės etikos požiūriu.
Nuspręsta:
Dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
2. Svarstyta: L. Mažeikienės pareiškimas dėl straipsnio laikraštyje „Auksinė varpa“. L. Mažeikienė mano, kad 2005.03.12 Pakruojo rajono laikraštyje „Auksinė varpa“ išspausdintame E. Žemaitienės straipsnyje „Tikslas nepateisina priemonių“ apie ją pateikta tikrovės neatitinkanti, šališka informacija. Ji kreipėsi į redakciją su prašymu išspausdinti ir jos straipsnį-atsakymą, tačiau redakcija atsisakė tai padaryti.
Nuspręsta:
Laikraštis „Auksinė varpa“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
2005-07-04 Nr. 7
 
1. Svarstyta: UAB „Fashion House Juozas Statkevičius“ prašymas dėl publikacijų laikraštyje „Vakaro žinios“. UAB „Fashion House Juozas Statkevičius“ mano, kad laikraštyje „Vakaro žinios“ nuolatos spausdinami straipsniai apie Juozą Statkevičių yra išjuokiantys, įžeidžiantys ir menkinantys asmenį. Jie prašo apsvarstyti publikacijas, išspausdintas „Vakaro žiniose“: „Vyrai papūgos, arba Vyrai be vyriškumo“ (2005-05-02), „Apsauginiai skriaudė Juozuką“ (2005-05-09), „Kaip Josefas Statkus kultūrą pakėlė“ (2005-05-11), „Juozukas geria ir netikrą šampaną“ (2005-06-03).
Nuspręsta:
Laikraštis „Vakaro žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 ir 18 str.
 
2. Svarstyta: Mazėčių šeimos pareiškimas dėl publikacijos laikraštyje „Ukmergės žinios“. Zita ir Algirdas Mazėčiai skundžiasi dėl straipsnio „Vairuotoją pražudė didelis greitis“, išspausdinto 2005-06-07 d. laikraštyje „Ukmergės žinios“. Jų manymu, žurnalistė D. Zimbalienė neturėjo teisės rašyti jų žuvusio sūnaus pilnos pavardės, taip pat ji pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, neatsižvelgė į tėvų prašymą nespausdinti straipsnio.
Nuspręsta:
Laikraštis „Ukmergės žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 10 str.
 
3. Svarstyta: J. N. Klimo prašymas dėl nuotraukos laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“. Jonas Natalius Klimas prašo išnagrinėti, ar laikraščio „Lazdijų žvaigždė“ redakcija nenusižengė žurnalistų profesinei etikai 2005-06-10 d. laikraštyje išspausdindama publikaciją „Vietoj laimės dėl sandorio – mirtis“ ir nuotrauką prie jos.
Nuspręsta:
Laikraštis „Lazdijų žvaigždė“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 39, 42 ir 48 str.
 
4. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. Panerių policijos nuovados prašymas (6 DVD)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Barefoot Beauties“, „Girls Down Under“ yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Nepaisant draudimų“, „Vozbuždajuščije sny“, „Goriačije štučki na gavajach“, „Soveršenoletnije2“ yra pornografinio pobūdžio.
4.2. Panerių policijos nuovados prašymas (7 DVD)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „American Beauties“, „Girls Down Under“ yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Goriačije štučki na gavajach“, „Seks na vsiu katušku oni chotiat tebia“, „Vozbuždajuščije sny“, „Djavol na vysokich kablukach“, „Seksi“ yra pornografinio pobūdžio.
 
2005-07-11 Nr. 8
 
1. Svarstyta: K. Gricienės, D. Guobienės ir A. Šeikinos skundai dėl siužeto laidoje Lietuvos ryto televizija“ (TV3). K. Gricienė skundžiasi, kad 2005 m. gegužės 29 d. TV3 kanalu transliuotoje laidoje „Lietuvos ryto televizija“ apie ją buvo pateikta netiksli ir šališka informacija, neužtikrinta nuomonių įvairovė. D. Guobienė ir A. Šeikina irgi skundžiasi dėl to paties reportažo. Jų manymu, laidos apie jas demonstravimas pažeidžia VIĮ ir Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas, siekiama daryti poveikį teismui.
Nuspręsta:
Komisija nesvarsto skundų, kuriuos pateikia asmenys ar institucijos, dalyvaujantys teismo procesuose. Vadovaujantis šia nuostata, Komisija nusprendė nesvarstyti K. Gricienės, D. Guobienės ir A. Šeikinos skundų.
 
2. Svarstyta: Kauno savivaldybės mero skundas dėl straipsnio dienraštyje „Kauno diena“. Kauno miesto savivaldybės meras A. Garbaravičius mano, kad 2005.05.18 d. dienraštyje „Kauno diena“ išspausdintame straipsnyje „Skaidrumo stoka skandina Kauno vadovus“ žurnalistas G. Stanišauskas menkina savivaldybės prestižą, nesurinko pilnos informacijos ir sąmoningai iškraipė faktus.
Nuspręsta:
Kauno miesto savivaldybės mero A. Garbaravičiaus skundo nesvarstyti, nes vyksta teismo procesas.
 
3. Svarstyta: Pilietinių iniciatyvų centro skundas dėl straipsnio laikraštyje „Rinkos aikštė“. Pilietinių iniciatyvų centro direktorius G. Duoblys prašo išnagrinėti 2005 m. balandžio 29 d. Kėdainių regioniniame dienraštyje „Rinkos aikštė“ publikuotą straipsnį „Gelbėjame nuo narkomanijos ar stumiame į ją“? Jo manymu, žurnalistė Giedrūna Girdenytė pateikė tikrovės neatitinkančius faktus ir taip pakenkė jų organizacijos reputacijai ir įvaizdžiui.
Nuspręsta:
Kėdainių regiono laikraštis „Rinkos aikštė“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
4. Svarstyta: Lietuvos antstolių rūmų prašymas dėl straipsnio laikraštyje „Šiaulių naujienos“. Lietuvos antstolių rūmai prašo apsvarstyti 2005-06-15 d. dienraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdintą straipsnį „Kurmiams“ gresia nutukimas“. Jų manymu, straipsnis yra nekorektiškas, įžeidžiantis asmens garbę ir orumą, žemina valstybės įgalioto pareigūno vardą bei dalykinę reputaciją.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką redakcijai primenant, kad antstolis yra valstybės pareigūnas ir atlieka jam pavestas valstybės funkcijas. Jis neatsako už įstatymų spragas, todėl nereikėtų taip nekorektiškai vertinti konkretaus antstolio, o per jį ir visos institucijos veiklos. Taip pat, kad Etikos kodekso normos reikalauja nepriminti apie buvusius nusižengimus, už kuriuos žmogus jau buvo baustas.
 
2005-07-18 Nr. 9
 
1. Svarstyta: L.N. Lapašinskienės pareiškimas dėl siužeto laidoje „Prieblandos metas“ Baltijos TV).  L. N. Lapašinskienė prašo įvertinti 2005 m. gegužės 25 d. BTV kanalu rodytos laidos „Prieblandos metas“ siužetą apie L.G. Ulanovienę. Ji abejoja žurnalistės M. Zavadskytės kvalifikacija ir etika, mano, kad buvo pažeistos žmogaus teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą.
Nuspręsta:
Laidos „Prieblandos metas“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 13, 42 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Notarės A. Skrupskajos skundas dėl reportažo, parodyto per TV „Sugardas“. Visagino 1-ojo notarų biuro notarė A. Skrupskaja skundžiasi dėl 2005.05.31 d. Visagino televizijos „Sugardas“ laidoje „Sobytija“ parodyto reportažo apie notarų darbą. Jos manymu, žurnalistė I. Koroliova reportažą parengė skubotai, neišklausė antros pusės (notarės).
Nuspręsta:
TV „Sugardas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: Lietuvos kultūros ministerijos paruošto Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo papildymų ir pakeitimų svarstymas.
Nuspręsta pritarti Etikos inspektoriaus paruoštam atsakymui, tik reikėtų papildyti jį dalyje, kur kalbama apie hipnozės seansus (kad jie būtent su žmonėmis) ir pasiūlyti įdėti sąvokų išaiškinimus (ką vadinti paranormaliais reiškiniais ir okultizmu). 
 
4. Svarstyta: VIP skirstymo kriterijų svarstymas
Nuspręsta:
Patvirtinti naująją VIP skirstymo kriterijų Rekomendacijų redakciją ir vadovautis Komisijos darbe, kai tik jos bus paskelbtos laikraštyje „Valstybės žinios“.
 
5. Svarstyta: A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti vaizdajuosčių ir DVD turinį.
Nuspręsta:
1. Kompaktinės plokštelės „Britanskije zviozdy striptiza“ turinys yra erotinio pobūdžio.
2. Kompaktinių plokštelių „Baba – Zver“, „Medsestrički“, „Mir Pochoti“, „Mokryje Trusiki“, „Mokryj Lateks“, „Persik. Intervju s Šalunjej“, „Realnyje Devočki“, „Seksoterapija“, „Členogolovyje“, „Špion, Kotoryj Menia Otliubil“, „Seksualnaja Palitra“, „Bez Odeždy“ turinys yra ponografinio pobūdžio.
3. Vaizdajuosčių „Osobennosti Russkoj Bani“, „Osobennosti Bannoj Politiki Ili Bania 2“ turinys yra erotinio pobūdžio.
4. Vaizdajuosčių „Voidi V Menia Poglubže“, „Zarisovki Tinto Brasa. Padsmatrivajuščij“, „Zarisovki Tinto Brasa. Poročnyje Otnošenija“, „Zarisovki Tinto Brasa. Sladkij Son“, „Pereegzaminovka“, „Rasputin“, „Emanuel Na Vostoke“, „Emmanuel 7“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
 
6. Svarstyta: LRTK prašymas įvertinti vaidybinius filmus, demonstruotus TV „5 kanalas“
Nuspręsta:
Vaidybinių filmų „Satyras II“, „Džuljeta ir Romeo“, „Amadeus Mozartas“, „Holivudo malonumai“, „Juodasis bambukas“ turinys yra erotinio pobūdžio.
 
7. Svarstyta: Vilniaus m. VPK 2-ojo PK KPNTS prašymas įvertinti 3 DVD
Nuspręsta:
1. Remiantis žemiau išdėstyta informacija, pateiktose DVD kompaktinėse plokštelėse įrašytą medžiagą įvardinti kaip vaikų tvirkinamuosius veiksmus ir vaikų pornografiją:
1.1. D:Medžiaga iš vaizdajuostės TDKSnapshotCap0004.mpg. Šiame dokumente yra mergaitės nuotraukos, kuriose ji nusifotografavusi su suaugusiu asmeniu. Mergaitė yra su apatiniais drabužiais, bet ne nuoga.
1.2. D:Medžiaga is vaizdajuostės TDKSnapshotCap0005.mpg. Nuotraukose nufotografuota mergaitė, kuriai apnuoginami lytiniai organai. Galima spręsti, kad jose yra nufotografuota nepilnametė, amžius apie 9-11 metų. Nuotrauka, apnuoginanti mergaites lytines lūpas, yra prastos kokybės, tačiau aišku, kad ši nuotrauka padaryta siekiant fotografuoti nepilnametės lytinius organus. Pačioje vaizdo medžiagoje yra epizodas, kuriame mergaitė demonstruoja savo lytinius organus.
1.3. D:My DocumentsMy VideosLSM2005HardTons Of Inga SeriesTons Of Inga Series. Šiame dokumente yra nuotraukos, kurias galima priskirti vaikų pornografijai. Daugiausiai tai nuotraukos iš kitų šalių, kurias nustatyti sudėtinga. Nuotraukose yra pavaizduoti vaikai nuo 3 iki 5 metų.
1.4. D:Informacija iš kompaktinių diskųCD A_Selection Akvile S8616F3Akvile. Dokumente yra vaikų tvirkinamieji veiksmai. Filmuotos Lietuvos mergaitės, taip pat aiškiai girdimas ir matomas lietuviškai kalbantis asmuo. Medžiaga filmuota siekiant sukelti lytinį susijaudinimą. Aiškiai girdimas dažnai tariamas Akvilės vardas. Filmuotoje medžiagoje atvirų lytinių santykių nėra, mergaitės filmuojamos su apatiniais drabužiais imituojant pozas, kurias galima stebėti kitoje medžiagoje. Filmuojantis asmuo viename epizode bučiuoja mergaičių lytinius organus, bet tai daro per apatines kelnaites.
1.5. D:Informacija is kompaktinių diskųCD A_Selection Gordo S8616F3Gord. Filmuota medžiaga yra vaikų pornografija. Galima įtarti, kad daugelio filmuotos medžiagos “herojų” amžius nesiekia 14 metų. Medžiaga yra su mergaitėmis iš Rusijos ir kitų šalių (galima įtarti, kad Meksikos, Ukrainos).
1.6. D:Informacija is kompaktinių diskųCD Acme LS1 4129 153 LC 17361LS. Šiame dokumentų rinkinyje yra gausybė vaikų nuotraukų. Ne visos nuotraukos yra aiškiai pornografinės, bet visos nuotraukos išskirtinai mažamečių mergaičių, kurių daugelio amžius nesiekia 14 metų. Yra vaikų pornografijos nuotraukų. Galima įtarti, kad šios nuotraukos yra atsisiųsdintos iš interneto puslapio LSModels.
 
2005-09-05 Nr. 10
 
1. Svarstyta: A. Kanajevo ir UAB „Orglita“ prašymai dėl straipsnių laikraštyje „Joneda“. A. Kanajevas, kaip privatus asmuo ir kaip UAB „Orglita“ direktorius, prašo išnagrinėti straipsnius, kurie buvo išspausdinti laikraštyje „Joneda“: „Paieškomas skolininkas“ (2005 m. birželio mėn.), „Ar kvailys, ar smulkus sukčius?“ (2005 m. liepos mėn.), „Ar nebus „privataus“ direktoriaus galvoje grynas marazmas?“ (2005 m. rugpjūčio mėn.). Jis prašo rekomenduoti UAB „Joneda“ atlyginti turtinę ir neturtinę žalą bendrovei „Orglita“ ir asmeniškai jam, įspėti laikraštį dėl VI įstatymo pažeidimų, paraginti laikraštį išspausdinti paneigimo tekstą ir sustabdyti šmeižimą ir dezinformaciją.
Nuspręsta:
1. Laikraščio „Joneda“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 8 ir 43 str.
 
2. Svarstyta: A. Mockaus skundas dėl straipsnių dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kauno miesto savivaldybės administracijos Kanceliarijos vyriausiasis specialistas A. Mockus skundžiasi dėl,  jo manymu, šmeižikiškų straipsnių, kurie buvo išspausdinti dienraštyje „Lietuvos rytas“: „Kauno valdžia – uoli saviškių klano tarnaitė“ (2005-05-16), „Kauno merui pasiūlyta trauktis“ (2005-05-18), skiltyje „Laiko ženklai“ (2005-05-19), skiltyje „Lietuvos ryto“ savaitė“ (2005-05-21). Prašo imtis visų galimų priemonių, kad „Lietuvos ryto“ žurnalistai laikytųsi profesinės etikos normų, nes jo asmeniui straipsniuose skirta per daug dėmesio - jis nebuvo nei Komisijos pirmininkas, nei nuo jo vieno priklausė priimami sprendimai.
Nuspręsta:
Paruošti laišką p. Mockui paaiškinant jam, kad Komisija negali objektyviai įvertinti pateiktų straipsnių, nes nežino, ar faktai atitinka tikrovę. Tai gali padaryti tik teismas. Po teismo sprendimo jau būtų galima įvertinti ir žurnalistų darbą. Kol kas Komisija priekaištų straipsnius rašiusiems žurnalistams ir redaktoriui neturi.
 
3. Svarstyta: RTK prašymas įvertinti vaidybinių filmų, rodytų televizijoje „5 kanalas“, turinį.
Nuspręsta:
Vaidybiniai filmai „Sodomos viešbutis“ ir „Užkariautojas“, rodyti TV „5 kanalas“ š. m. liepos 12 d. (23.45 val.) ir liepos 13 d. (23.00 val.), priskirtini erotinių visuomenės informavimo priemonių kategorijai.
 
2005-09-12 Nr. 11
 
1. Svarstyta: V. Repšio pareiškimas dėl straipsnio lakraštyje „Anykšta“. V. Repšys mano, kad žurnalisto A. Lingaičio straipsnis „Svėdasuose klaidžioja religinės sektos šmėkla“, kuris buvo išspausdintas 2004-11-06 d. laikraštyje „Anykšta“, sukurstė ir nuteikė prieš jį kaimo gyventojus dėl jo religinių įsitikinimų, pažemino garbę ir orumą. Taip pat skundžiasi, kad laikraštis neišspausdino jo paaiškinimų dėl straipsnio.
Nuspręsta:
Informuoti p. V. Repšį, kad laikraščio redakcija pasiruošusi geranoriškai išspręsti problemą ir išspausdinti etiškai išsakytą nuomonę.
 
2. Svarstyta: Antstolės J. Gančerienės skundas dėl straipsnio laikraštyje „Vakaro žinios“. Antstolė skundžiasi, kad 2005-06-30 laikraštyje „Vakaro žinios“ išspausdintame straipsnyje „Antstolės veiksmai vyriškį pastūmėjo savižudybei“ paskelbta informacija neatitinka tikrovės, žemina jos garbę ir orumą, kompromituoja ją kaip pareigūnę.
Nuspręsta:
Nusiųsti laišką laikraščio „Vakaro žinios“ redakcijai su pasiūlymu suteikti galimybę antstolei J. Gančerienei išsakyti savo nuomonę apie straipsnį (žinoma, jeigu antstolė norės tai padaryti), o p. J. Gančerienei pasiūlyti pasinaudoti suteikta atsakymo galimybe.
 
3. Svarstyta: UAB „Acme“ prašymas įvertinti kompaktinės ploštelės turinį
Nuspręsta:
Kompaktinės plokštelės „Vozbuzhdajuschie Sny“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: Klaipėdos VPK KP NTT ENTS prašymas (14 DVD, 7 vaizd.)
Nuspręsta:
1. Kompaktinių plokštelių „Fist Uro“, „Bad Women“, „Best of Carat“, „Butts“, „Fisting Criminals Volume 2“, „Provocation Milk Cow Blues“, „SM Special Trapped Slavegirls“, „Fat Girls 5“, „Sexy“, „Zofen Treff“, „Seventeen Classic 1“, „Private Castings 36X“, „SM Special A Room of Fear“, „Hot Desert Rubber Mask“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Vaizdajuostės be pavadinimo, įdėtos į įdėklą TIP E-195, turinys yra erotinio pobūdžio.
3. Vaizdajuosčių, kurių pavadinimai „240 min.The Jungle Hut Live Concept“, „Private 36 Brakan Lacrocerossina“, „Kiss of the Dracon Lady“, „Splendid Video Robo Force“, „Krasnaja Šapočka“, „The Abgespritzt“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
5.1. Dėl F. Bukauskienės pareiškimo
2005 m. birželio 27 d. Komisija buvo gavusi laišką iš Vilniaus m. 2-ojo PK Naujamiesčio policijos nuovados su Faustos Bukauskienės pareiškimu dėl 205-02-28 d. Nacionalinės televizijos kanalu transliuotos laidos „Pagalbos telefonas“. Prašoma nustatyti, ar laidos autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso reikalavimų. Tačiau televizija nebeturi laidos įrašo, nes jis yra saugomas tik 3 mėnesius. Todėl Komisija, neturėdama pilnos informacijos, negalėjo svarstyti šio klausimo. Komisijos pirmininkas įpareigotas atsakyti Naujamiesčio policijos nuovadai.
5.2. Byla su UAB „Anykštos redakcija“
 Komisijos pirmininkas informavo, kad dalyvavo teisme su UAB „Anykštos redakcija“ dėl Komisijos 2005-05-09 d. sprendimo Nr. 5 panaikinimo. Pasak jo, „Anykštos“ laikraščio redakcija pripažįsta savo klaidą, bet mano, kad buvo įvertinta per grežtai. Atsižvelgdamas į tai, pirmininkas mano, kad konfliktą reikėtų baigti taikos sutartimi. Komisijos nariai tam vienbalsiai pritarė.
Nuspręsta:
Įgalioti Komisijos pirmininką pasirašyti taikos sutartį su UAB „Anykštos redakcija“. Nuo taikos sutarties pasirašymo momento Komisijos 2004-06-21 d. sprendimas Nr. 11 ir 2005-05-09 d. sprendimas Nr. 5 netenka galios.
 
2005-10-17 Nr. 12
 
1. Svarstyta: J. Jakšto pareiškimas dėl publikacijų šalies dienraščiuose. J. Jakštas piktinasi, kad straipsniuose „Klaipėdos pareigūnai teisinasi Kauno teisme“ („Respublika“, 2005-05-31), „Pareigūnės teisiamos už kyšio prievartavimą“ („Lietuvos žinios“, 2005-05-31), „Už kyšio prievartavimą teisimos buvusi prokurorė ir policininkė“ („Vakarų ekspresas“, 2005-05-31), „Buvusios nusikaltimų tyrėjos tapo teisiamosiomis“ („Lietuvos rytas“, 2005-05-31) yra pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios, žeminančios jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Dienraščiai „Respublika“, „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Vakarų ekspresas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: LR Teisėjų asociacijos skundas dėl publikacijų UAB „Respublikos leidiniai“ spaudiniuose. Teisėjų asociacija kreipėsi dėl publikacijų UAB „Respublikos leidiniai“ grupės dienraščiuose “Respublika“, „Vakaro žinios“, „Vakarų ekspresas“, „Šiaulių kraštas“, kuriomis, jų manymu, buvo neleistinai trukdoma tebevykstančiam administracinės bylos, iškeltos V. Tomkui, nagrinėjimui, rodoma nepagarba bylą nagrinėjančiam teismui, žeminami teisėjo A. Cinino garbė ir orumas.
Nuspręsta, kad tikslinga svarstyti Teisėjų asociacijos skundą kito posėdžio metu. Taip pat svarstyti ir klausimą dėl laikraščio „Vakaro žinios“ priskyrimo prie profesinės etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių. Komisijos nariai įpareigoti peržiūrėti kiek įmanoma daugiau laikraščio „Vakaro žinios“ numerių, įvertinti publikacijas ir būti pasiruošusiems diskusijai dėl sankcijų taikymo jam. Nuspręsta į posėdį pakviesti ir „Vakaro žinių“ redaktorę.
 
3. Svarstyta: UAB „Prioro įrašų grupė“ prašymas įvertinti filmų turinį
Nuspręsta:
Kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai „The Dreamers“, „The Ultimate Pamela Anderson“, „Girls Down Under“, „American Beauties“, „Barefoot Beauties“, „Seks, Liubov I Čiornaja Magija“ įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: UAB „Penktas kanalas“ prašymas įvertinti filmų turinį
Nuspręsta:
Filmai „Gundymas“ ir „Juliet and Romeo“ yra pornografinio pobūdžio.
 
5. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. Anykščių rajono PK prašymas (4 DVD)
Nuspręsta:
Kompaktinių plokštelių be pavadinimų, įdėkluose, kurių pavadinimai „Cornal Co-Ed Contessions. No-3“, „Master& Mistress Slaves”, “1.Sex 2. Klipai 120 min.”, “Sex”, turinys yra pornografinio pobūdžio.
5.2. Ukmergės PK KPNTS prašymas (1 DVD ir 6 DVD)
Nuspręsta:
1. Kompaktinės plokštelės „Craving Big Cocks #2” turinys yra pornografinio pobūdžio.
2. Kompaktinių plokštelių “Total Desire”, “Fetish&magic”, “Dark Side 3”, “Sex Trip”, “Barely Legal #44”, “Barely Legal #46” turinys yra pornografinio pobūdžio.
5.3. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK prašymas (1 CD)
Nuspręsta:
Kompaktinėje plokštelėje be pavadinimo, tik užrašyta, kad tai priedas baudžiamojoje byloje Nr. 13-1-2457-05, yra pornografinio turinio medžiagos ir joje yra vaizduojami vaikai.
5.4. Lietuvos KPB NTVV prašymas (12 vaizd., 1 DVD)
Nuspręsta:
1. Vaizdajuosčių, kurių pavadinimai „Sukurta meilei“ ir neaiškiai ranka užrašyta „Gamiani“, turinys yra erotinio pobūdžio.        
2. 5-ių (penkios) vaizdajuosčių be įdėklų ir be pavadinimų turinys yra pornografinio pobūdžio.
3. Vaizdajuostės be pavadinimo, tik užklijuotas lapukas „JBC video cassette“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
4. Vaizdajuostės, kurios pavadinimas „Provincialnyj žerebec“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
5. Vaizdajuostės be pavadinimo, tik užrašytas skaičius „1001“, įdėkle „Shivaki“ turinys yra pornografnio pobūdžio.
6. Vaizdajuostės be pavadinimo įdėkle „Tekila s Trotilom“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
7. Vaizdajuostės be pavadinimo įdėkle „Deassauer Videotape“ turinys yra pornografinio pobūdžio.
8. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Laura XXX“, turinys yra pornografinio pobūdžio.
5.5. Vilniaus m. VPK 1-ojo PK prašymas dėl papildomos peržiūros
Komisija dar kartą peržiūrėjo medžiagą (43 žurnalai, 2 lankstinukai, 12 vaizdajuosčių, 3 kompaktiniai diskai), tačiau nenustatė, kad žurnaluose, lankstinukuose ir vaizdo medžiagoje būtų vaizduojamas vaikas, arba asmuo, pateikiamas kaip vaikas.
 
6. Svarstyta: Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Pirmininko ir pavaduotojo rinkimus atidėti kitam posėdžiui.
2. Informuoti Lietuvos žurnalistikos centrą apie L.Tapino prašymą atleisti jį iš Komisijos narių ir paprašyti skirti į Komisiją kitą atstovą.
 
2005-11-14 Nr. 13
 
1. Svarstyta: LR teisėjų asociacijos skundas dėl publikacijų UAB „Respublikos leidiniai“ spaudiniuose, diskusija dėl laikraščio „Vakaro žinios“ priskyrimo prie profesinės etikos nesilaikančių visuomenės informavimo priemonių
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Vakaro žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 4 str., 54 str. 1 dalį, 56 str. 1 dalį.
2. Atsižvegiant į priimtą sprendimą dėl Teisėjų asociacijos skundo ir į tai, kad tai jau ne pirmas neetiškų straipsnių ciklas laikraštyje „Vakaro žinios“ (š. m. liepos 4 d. svarstytas Juozas Statkevičius skundas), remiantis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 71 str., priskirti laikraštį „Vakaro žinios“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų kategorijai.
3. Dienraštis „Respublika“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 59 str.
 
2. Svarstyta: UAB „Intervid Plius“ prašymas įvertinti filmų turinį
Nuspręsta:
Kompaktinėse plokštelėse įrašytus filmus „Maslenica“ ir „Medvežja večerinka“ priskirti pornografinių kūrinių kategorijai. Pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas.
 
3. Svarstyta: Vilniaus m. VPK 5-ojo PK prašymas įvertinti pateiktą medžiagą
Nuspręsta:
1. Popieriaus lapas 9/12/2005 3:56 PM su vaizdu, ant kurio užrašyta „blondebangers.com“, yra pornografinio pobūdžio.
2. Popieriaus lapas 9/13/2005 6:14 PM su vaizdu, ant kurio užrašyta „comtiesta.com“, yra pornografinio pobūdžio.
3. Popieriaus lapas 9/17/2005 12:02 AM su vaizdu, ant kurio užrašyta „latinas“, yra pornografinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta: nei vienam kandidatui nesurinkus reikiamo balsų skaičiaus, pirmininko rinkimus pakartoti kito posėdžio metu, o iki to laiko pavesti pirmininko pareigas eiti G. Songailai.
 
2005-11-21 Nr. 14
 
1. Svarstyta: UAB „Tez Tour“ skundai dėl publikacijų laikraščiuose „Respublika“ ir „Ekstra žinios“. UAB „Tez Tour“ mano, kad 2005-10-06 d. Juliaus Girdvainio straipsnyje „Katė maiše už 400 litų. „Tez Tour“ siūlo pigų poilsį, nors jos klientai spjaudosi ir po brangių atsotogų“, pateikiama informacija neatitinka tikrovės ir žemina kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ dalykinę reputaciją. Tuo pačiu kaltinamas ir „Ekstra žinios“ 2005-10-07 publikacijos „Atsargiai – Tez Tour“ autorius.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Respublika“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
2. Dienraštis „Ekstra žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 6 straipsnius ir 22 straipsnio 2 dalį.
 
2. Svarstyta: Vilniaus miesto universitetinės ligoninės skundas dėl straipsnio žurnale „Veidas“
Nuspręsta:
Žurnalo „Veidas“ žurnalistė J. Kučinskaitė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Įmonės „Video Leader“ prašymas įvertinti 4 filmų turinį
Nuspręsta:
Filmų „Man and Woman“, „Lusty Liaisons“, „Lusty Liaisons 2“, „Erotic Showcase III“ turinys yra erotinio pobūdžio.
 
4. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
1. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininke išrinkta Edita Žiobienė. Kadangi pirmininkas yra etatinis SRTRF darbuotojas, oficialiai jo darbas prasidės nuo darbo sutarties su SRTRF pasirašymo dienos.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininkės pavaduotoju išrinktas Leonas Remeika.
 
2005-12-19 Nr. 15
 
1. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Laisvas laikraštis“. Generalinė prokuratūra prašo apsvarstyti 2005-10-20-11.03 d. laikraštyje „Laisvas laikraštis“ išspausdintą Jono Papievio straipsnį „Fermeris“ ir jo KGB-istai“. Prokuratūros manymu, tai vienašališkas, nekompetetingas ir formuojantis neadekvatų viuomenės požiūrį į Prezidentą ir Prezidento instituciją, straipsnis.
Nuspręsta:
Laikraščio „Laisvas laikraštis“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 7 str.
 
2. Svarstyta: Vilniaus m. apylinkės prokuratūros prašymas dėl laikraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus veiksmų. Vilniaus m. apylinkės prokuratūra kreipėsi dėl laikraščio „Laisvas laikraštis“ redaktoriaus A. Drižiaus demonstruojamos nepagarbos valstybinei institucijai, taip pat dėl VIĮ 35 ir 43 str. pažeidimų.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininkę paruošti atsakymą Vilniaus m. prokuratūrai, kad Komisija apgailestauja dėl tokio laikraščio redaktoriaus elgesio, tačiau šio klausimo sprendimas yra tik prokuratūros kompetencijoje.
 
3. Svarstyta: Asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Lietuvos rytas“. Asociacijos „Lietuva-Ičkerija“ atsakingasis sekretorius T. Čyvas prašo apsvarstyti D. Gudavičiūtės straipsnį „Čečėnų laikrodžiai Lietuvos laiko dar nerodo“, kuris buvo išspausdintas 2005-10-08 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jo manymu, straipsnis parašytas tendenciškai, skatina netoleranciją ir nuteikia priešiškai čečėnų atžvilgiu.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
4. Svarstyta: P. Klibavičiaus pareiškimas dėl reportažo, parodyto per Jonavos kabelinę televiziją „Avva“. 2005-11-21 d. 20.00 val. Jonavos kabelinė TV „Avva“ Informacinėje laidoje parodė žurnalistės A. Vaidilienės parengtą reportažą apie eismo nelaimę, įvykusią lapkričio 18 d., į kurią pateko mikroautobusu važiavę žmonės. p. Klibavičius mano, kad reportažas parengtas vienašališkai, neįrodžius kaltės šmeižias jo sūnus – anksčiau minėto mikroautobuso vairuotojas, daromas poveikis ikiteisminiame tyrime.
Nuspręsta:
Jonavos kabelinė televizija „Avva“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3, 37 straipsnius.
 
5. Svarstyta: A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti filmų turinį.
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Salon Kitti“, „Šalunja“ yra erotinio pobūdžio.
2. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Erotomanija“, „Šliuchi Ego Imperetorskogo Veličestva“, „Šalavuški“, „Son v Strastnuju Noč“, „Sladkoje Drevneje Remeslo“, „Rasputnaja Blondinka“, „Ochotniki za Popkami“, „Ostrov Naslaždenija“, „Oplati Moju Devočku“, „Nevernaja Milaška“, „Double Obnažonka“, „Žarkije Guby Grešnicy“, „Devočki po Vyzovu“, „Darmovaja Ženščina“, „Gusarskij Sex Gorodok“, „Goriačij Striptiz“, „Voijdi v Menia Poglubže“, „Vozbuždajas ot Kristi“, „Bolšoj Bambuk“, „Russkije Devočki“, „Devočka Šalunja“, „Obnažonyje Maski“, „Zarisovki Tinto Brasa. Soziercatiel“, „Realnyje Devočki“, „Mokryj Lateks“, „Seksoterapija“, „Mokryje Trusiki“, „Mir Pochoti“, „Baba-Zver“, „Špion, kotoryj Menia Otliubil“, „Bez Odeždy“, „Emmanuel 2000: Čiuvstvennyje Udovolstivija Emmanuel“, „Persik. Intervju s Šalunjej“ yra pornografinio pobūdžio.
3. Vaizdajuosčių „Dnevniki Krasnoj Tufelki 04. Avto Erotika“, „Emanuel 7“ turinys yra erotinio pobūdžio.
 
6. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas
6.1. LKPB NTVV prašymas (12 kompakt. pl.)
Nuspręsta:
1. Įrašai kompaktinėse plokštelėse „Seducing Session“ (4 vnt.), „Private. Black Label. Private Cafe“ (3 vnt.), „Private. 2 Hour Trailers and Reports“ (3 vnt.), „Sins of the Flesh“ (2 vnt.) yra pornografinio pobūdžio.
2. Įrašuose nėra scenų su vaikais arba asmenimis, pateikamais kaip vaikai.
6.2. Anykščių rajono PK prašymas dėl pakartotinio įrašų peržūrėjimo
Dar kartą peržiūrėjusi pateiktas kompaktines plokšteles, Komisija nusprendė, kad kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai „Cornal Co-Ed Contessions. No-3“, „Master& Mistress Slaves”, “1.Sex 2. Klipai 120 min.”, “Sex” įrašyta medžiaga yra pornografinio pobūdžio, tačiau scenų su vaikais arba asmenimis, pateikiamais kaip vaikai, nėra.
 
7. Svarstyta: Chorst Klaus prašymas prašymas įvertinti straipsnį „Ginantys tradicinės šeimos instituciją vadinami homofobais“, kuris buvo išspausdintas jaunųjų konservatorių lygos internetiniame puslapyje. Jo manymu, straipsnis klaidina skaitytojus, kursto neapykantą homoseksualams.
Nuspręsta:
Jaunųjų konservatorių lygos internetiniame pusalpyje išspausdinto straipsnio autorius nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etiko kodekso normų.
2004-01-19         Nr. 1
 
1. Svarstyta:  2003.12.26 d. LNK laidos „Dviračio žynios“ siužeto svarstymas. Komisijos narys kun. V. Aliulis paprašė atkreipti dėmesį į 2003.12.31 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintą p. R. Žukienės kreipimąsi į laidos „Dviračio žynios“ kūrėjus dėl tikinčiųjų jausmų įžeidimo 2003.12.26 d. laidoje.
Nuspręsta:
Įpareigoti L. Tapiną ir G. Songailą paruošti laišką laidos „Dviračio žynios“ kūrėjams atkreipiant jų dėmesį į tai, kad laida balansuoja ant gero skonio ir pagarbos savo žiūrovui ribos, kad nedera žeminti tikinčiųjų simbolių.
 
2. Svarstyta: 2003.12.16 d. LNK laidos „Srovės“ siužeto svarstymas. Klaipėdos rajono sodų bendrijos „Pakrantė“ nariai mano, kad 2003.12.16 d. LNK laidoje „Srovės“ parodytas siužetas apie tai, kaip policininkas jų sodų bendrijos ribose nušovė jauną vaikiną, yra tendencingas, neparodyta sodų bendrijos narių nuomonė, nors jie ir buvo apklausti.
Nuspręsta:
Laidos „Srovės“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
3.1. UAB „Evelkas“ prašymas įvertinti reklaminio kalendoriaus turinį
Nuspręsta:
Kalendorių „Sūnny Girls 2004“ (vidiniuose puslapiuose užrašyta „Loctite 2004“) pripažinti erotinio pobūdžio kūriniu.
3.2. STT Kauno sk. prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostė, ant kurios užrašyta „VK-2-0063-K-1“, yra pornografinio pobūdžio.
3.3. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 13 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Playboy. Amerikanskije krasotki“ ir „Zviozdy moskovskogo striptiza 2“ pripažinti erotinėmis.
 
 
2004-02-23         Nr. 2
 
1. Svarstyta: 1-ojo PK prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos aidas“. Iš Vilniaus m. VPK 1-ojo policijos komisariato gautas prašymas nustatyti ar straipsnio „Keli teisėjo Mamerto Misiūno sprendimai šiurkščiai pažeidžia LR Konstituciją“, išspausdinto 2003.12.12 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“, autorius Algirdas Abromaitis yra dienraščio „Lietuvos aidas“ žurnalistas, ar jo rašytas straipsnis išėjo į spaudą su vyr. redaktoriaus žinia, kokie straipsnio šaltiniai, ar žurnalistas nepažeidė Žurnalistų etikos kodekso, ar straipsnis korektiškas, ar jis nepažeidžia asmens garbės ir orumo.
Nuspręsta:
Nesvarstyti prašymo, nes viena oficiali institucija – policija - jau vykdo tyrimą. Laiške     1-ojo PK  KP NTS viršininkui paaiškinti Komisijos sprendimo motyvus.
 
2. Svarstyta: Straipsnio „Grėsmės valstybei ir demokratijai dėl žurnalistinio chuliganizmo“, išspausdinto dienraštyje „Lietuvos aidas“, svarstymas. Kun. V. Aliulis pasiūlė apsvarstyti straipsnį „Grėsmės valstybei ir demokratijai dėl žurnalistinio chuliganizmo“, išspausdintą 2004.02.07 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“. Jame samprotaujama apie tai, ar dienraštis „Lietuvos rytas“, išspausdinęs užsieniečio gydytojo išvadas apie Lietuvos prezidento sveikatos būklę, nepažeidė įstatymų ir žurnalistų etikos normų.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 11 vaizdajuosčių
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Vsie liudi dielajut eto“, „Člen Dante“, „Disciplina“, „Vsio na prodažu“, „Ugnat za 69 sekund 2“, „Stiuardesy za rešotkoj“, „Mir pochoti 2“, „Putany“, „Neugomonnaja Džeki“, „Imperija seksa“, „Roždestvenskaja večerinka“, pripažinti erotinėmis.
3.2. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 15 vaizdajuosčių ir 1 DVD
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Zavojevanijie. Rasskazy staroj prostitutki 99“, įdėkle „Lazer video E180“, pripažinti pornografine.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Kriminalinis kvartetas“, įdėkle, ant kurio užrašyta „Pero Markiza de Sada“, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Tragiškas Fantoci“, įdėkle, kurio pavadinimas „Fantocci“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Pero Mark“, įdėkle, kurio pavadinimas „Formula uspiecha“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Visu greičiu pirmyn“ ir „Erotika F. Minx, K. Angel“, be įdėklų, pripažinti pornografinėmis.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašytas skačius „2“, be įdėklo, pripažinti pornografine.
7. Vaizdajuostes be pavadinimų įdėkluose, kurių pavadinimai „Strana gluchix“, „Kriminalnyj kvartet“, „Kliatva vernosti“, „Zona molčanija“, „Proročestvo 2“, pripažinti pornografinėmis.
8. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užklijuotas lapelis užrašams „Premium Grade“, plastmasiniame permatomame įdėkle be pavadinimo, pripažinti pornografine.
9. Vaizdajuostę be pavadinimo plastmasiniame permatomame įdėkle be pavadinimo, ant kurio užrašyta „N 168“, pripažinti pornografine.
10. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle „Acme E180“, pripažinti pornografine.
11. DVD kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Desert camp sex exchange“, Komisija negalėjo peržiūrėti dėl ribotų techninių galimybių.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1.Dėl žiniasklaidos „karo“
G. Songaila paprašė dar kartą pakalbėti apie žiniasklaidos vaidmenį šiandieniniuose politiniuose įvykiuose. Praeito posėdžio metu buvo kalbama tik dėl žiniasklaidos dalyvavimo prezidentūros skandale. Dabar, praėjus mėnesiui, jau reikia kalbėti ir apie atvirai reiškiamą dviejų didžiausių dienraščių tarpusavio nesantaiką.
            Ir komisijos narių, ir etikos inspektoriaus nuomone, viskas, kas šiandien vyksta, tikrai kenkia žiniasklaidos prestižui, ir keista, kaip leidėjai nesupranta, kad pamažu netenka visuomenės pasitikėjimo.  Ką gali padaryti Komisija? Pripažinti, kad dienraščiai tokiais savo veiksmais pažeidžia Etikos kodekso 55 str? Bet ar tai padės, ar privers susimąstyti? Greičiausiai, kad - ne. Tačiau Komisija negali tylėti matydama kas vyksta. Todėl buvo vieningai nuspręsta išplatinti Viešą laišką dienraščio „Respublika“ redaktoriui V. Tomkui, nes šiuo metu iš jo vadovaujamo laikraščio puslapių liejasi daugiausia neslepiamų kaltinimų. Viešą laišką parengti ir išplatinti įgaliotas Komisijos pirmininkas. (Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą").
 
2004-03-08         Nr. 3
 
1. Svarstyta: R. Lesnikauskienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Anykšta“. R. Lesnikauskienė prašo išnagrinėti laikraščio „Anykšta“ žurnalisto A. Lingaičio straipsnius, kurie, jos manymu, žemina jos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis „Anykšta“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: D. Stapčinskienės paklausimas dėl laidos „Abipus sienos“. Danutė Stapčinskienė mano, kad 2004.02.16 d. TV3 kanalu transliuotos laidos „Abipus sienos“ autoriai kalbėdamiesi su ja padarė slaptą įrašą, nes, pasak jos, ji draudė filmuoti ir buvo perspėjusi, kad „į kamerą“ nekalbės. Posėdyje dalyvavo V. Gaivenis.
Nuspręsta:
Laidos „Abipus sienos“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Generalinės prokuratūros ir VSD prašymas dėl dienraščio „Respublika“ publikacijų „Kas valdo pasaulį?“. Iš Generalinės prokuratūros, VSD ir Etikos inspektoriaus (persiunčia VSD kreipimąsi į Etikos inspektorių) gauti prašymai apsvarstyti dienraščio „Respublika“ publikacijas „Kas valdo pasaulį?“ (2004.02.20, 21 ir 23 d.d.), kurios sukėlė didelį atgarsį ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Prokuratūra ir VSD prašo įvertinti publikacijas, ir atsakyti, ar jose tyčiojamasi, niekinama ir skatinama neapykanta žydų tautybės ir netradicinės seksualinės orientacijos žmonėms, ar straipsniai nepropaguoja nacionalinės nesantaikos. Jeigu taip, tai prašo nurodyti konkrečius teiginius. Posėdyje dalyvavo Lietuvos žydų bendruomenės atstovas S. Alperavičius ir Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas R. Arutunianas.
Nuspręsta:
Svarstymą pratęsti į posėdžio, kuris įvyks 2004.03.15 dieną, darbotvarkę.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas ir Etikos inspektorius informavo, kad kovo 24 d. yra rengiamas leidėjų ir žiniasklaidos įmonių savininkų bendras susirinkimas, kurio pagrindinis tikslas - aptarti žiniasklaidos vaidmenį ir laikyseną šiandieninėje Lietuvos situacijoje.
 
2004-03-15         Nr. 4
 
1. Svarstyta: Generalinės prokuratūros ir VSD prašymas dėl dienraščio „Respublika“ publikacijų „Kas valdo pasaulį?“ Kovo 8 d. posėdyje buvo nuspręsta svarstyti ne tik publikacijas „Kas valdo pasaulį?“, bet visą   V. Tomkaus publikacijų ciklą, kuris buvo spausdinamas dienraštyje „Respublika“ nuo vasario 18 d. iki  kovo 6 d. 
Nuspręsta:
1. Dienraščio „Respublika“ straipsniai „Man Napoleonai iki kelių“, „Mano gyvenimo universitetai“, „Virš Lietuvos žydras dangus“, „Išgyventi Lietuvoje“ (2, 3, 4 dalys), „Kas kvailesnio, premjere?“, „Kas valdo pasaulį?“ (1, 3 dalys), pažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 str.
2. Kaip priedą prie protokolo patvirtinti „Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos įvertinimus bei išvadas dėl V. Tomkaus rašinių „Kas valdo pasaulį?“ ir kitų publikacijų“.
 
2004-03-22         Nr. 5
 
1. Svarstyta: „Lazdynų klubo“ prašymas dėl publikacijos „Nebūties dvelksmas“. „Lazdynų klubo“ laiške prašoma įvertinti 2004.02.24 d. dienraštyje „Lietuvas aidas“ išspausdintą Juozo Marcinkevičiaus futurologinę novelę-esė „Nebūties dvelksmas“, kurioje, kaip teigiama laiške, kurstoma religinė nesantaika ir grasinama teroru.
Nuspręsta:
Nepripažinti, kad dienraštis „Lietuvos aidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, tačiau laiške redaktoriui A. Pilveliui išreikšti susirūpinimą, kad tokios publikacijos, kaip „Nebūties dvelksmas“, nedidina stabilumo ir saugumo jausmo visuomenėje.
 
2. Svarstyta: Dėl žiniasklaidos įmonių vadovų susirinkimo
Kalbėta apie kovo 24 d. organizuojamą susirinkimą, apie tai, kokius klausimus siūlo svarstyti Etikos komisija, ką siūlo Etikos inspektorius, pateiktas ir aptartas susitarimo projektas, kuris bus siūlomas priimti susirinkimo dalyviams.
            Buvo nuspręsta, kad susitarimo projektas turi būti kuo trumpesnis ir aiškesnis, turi būti akcentuotos tik pagrindinės nuostatos, kurių privalo laikytis visuomenės informavimo priemonių vadovai. O tai yra: bešališkumas, tikslumas ir teisingumas; žmogaus teisių apsauga (privatumas, tautinės mažumos, nepilnamečiai); viešasis interesas; smurto, agresijos skatinimas; nepamiršti ir nepažeisti visuotinai pripažįstamų vertybių ir to, kas mus visus vienija; reikalaudami iš kitų laikytis įstatymų, nepamiršti, kad pirmiausia jų reikia laikytis patiems.
 
3. Svarstyta: T. Riukos ir A. Baltušio prašymas įvertinti 1 CD turinį.
Nuspręsta:
CD kompaktinį diską be pavadinimo pripažinti pornografinio turinio.
 
2004-04-05        Nr. 6
 
1. Svarstyta: Dėl fotomontažo žurnalo “Veidas“ viršelyje. Seimo Užsienio reikalų komitetas prašo nustatyti, ar žurnalo „Veidas“ leidėjai nepažeidė Žurnalistų etikos kodekso žurnalo Nr. 11 viršelyje išspausdindami fotomontažą (žurnalas pridedamas).
Nuspręsta:
Fotomontažas žurnalo „Veidas“ Nr. 11 viršelyje nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Dėl publikacijos interneto svetainėje „kavkazcenter.com“. Posėdyje dalyvavo Interneto paslaugas teikiančios bendrovės „Elneta“ vadovas R. Pašys, V. Petkus ir A. Endriukaitis.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką bendrovei „Elneta“, įspėjant, kad ateityje svetainės redaktoriai būtų kritiškesni tinklalapyje „kavkazcenter“ pateikiamai informacijai.
 
3. Svarstyta: Seimo Europos reikalų komiteto kreipimasis. Komiteto primininkas V. Andriukaitis praneša, kad komitete buvo svarstyti antisemitiniai „Respublikos“ straipsniai ir dabar siūlo Etikos komisijai kartu su Etikos inspektoriumi inicijuoti diskusijas dėl reikiamų VIĮ ir Etikos kodekso pataisų, kad ateityje būtų užkirstas kelias panašių straipsnių ar laidų atsiradimui. Komisijos narių nuomone, demokratinė visuomenė ir cenzūra - nesuderinami dalykai. Jie neabejoja, kad šiuo metu įstatymų pakanka, tik reikia jų laikytis. Ir, pagaliau, tai ne VIĮ problema, o teisėsaugos organų. Bet ir iš jų pusės reakcija yra – vyksta ikiteisminis tyrimas. Todėl Komisijos nariams nelabai aiškus Seimo Europos reikalų komiteto susirūpinimas.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti atsakymą Seimo Europos reikalų komitetui, kuriame išsakyti svarstymo metu išreikštas Komisijos narių mintis.
 
4. Svarstyta:  Vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. Panevėžio m. KPNTT prašymas įvertinti  4 DVD
 Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Loriny universitety“, „Kontrakt s angelom“, „Jagodka v zaprete“, „Eksgibicionist, čast 2“, pripažinti pornografinėmis.
4.2. Lietuvos KPB NTVV prašymas įvertinti 2 DVD
Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Butt Slammers 18“ ir „Where The Girls Play 3“, pripažinti pornografinėmis.
 
2004-04-13         Nr. 7
 
1. Svarstyta: Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Pasibaigus Komisijos pirmininko vienerių metų darbo kadencijai, Komisija turi išsirinkti naują, arba pratęsti esamo pirmininko ir pavaduotojo įgaliojimus.
Nuspręsta:
1. Komisijos pirmininku vienerių metų kadencijai patvirtinti G. Songailą.
2. Komisijos pirmininko pavaduotoju vienerių metų kadencijai patvirtinti L. Tapiną.
 
2. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
2.1. Firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 14 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Liubimicy Avstralii“, „Nesravnennaja Pamela Anderson II“, „Nesravnennaja Pamela Anderson“, „Sladkije paročki“, „Obnažonyje šalunji“, „Liubimica 2003: Kristina Santjago“, „Dievičnik. Poigraj s nimi“, „Videokalendar 2004“, „Illiuzija strasti“, „Razvratnaja milionierša“, „Soveršennoletnie“, „Sokrovennyje mečty“, „Bosonogie krasotki“, „Devičnik. Obojtis možno i bez mužčin“, pripažinti erotinėmis.
2. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
2.2. Lietuvos KPB  NTVB prašymas įvertinti 329 DVD
Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles be įdėklų, kurių pavadinimai „Schneewittchen“ (13 vnt.), „The best of Tanya Hansen“ (11 vnt.), „Das Monster und die Schopen“ (2 vnt.), „Der Clan 3“ (3 vnt.), „Lost in Sex“ (13 vnt.), „The Bride More Black“ (7 vnt.), „Private cafe. Private. Black Label“ (11 vnt.), „Alpine Sex. Private X-treme“ (11 vnt.), „Private. Black Label. Private cafe“ (9 vnt.), „Pleasure Island“ (6 vnt.), „Triple Files X 3“ (11 vnt.), „Virgin treasures“ (12 vnt.), „VPS Erotic Division“ (10 vnt.), „Cunt of Monte Crosto“  (2 vnt.), „Aphrodisiac“ (2 vnt.), „“Elixir“ (2 vnt.), „Marylin“ (2 vnt.), „Zazel“ (4 vnt.), „Private. Tropi Sunrise“ (1 vnt.), „Gina Wild. Das Beste 1“ (8 vnt.), „Die Lust Katzen“ (12 vnt.), „Lesben party“ (8 vnt.), „Naked pictures“ (8 vnt.), „Private Superfuckers“  (4 vnt.), „Sex&Fun mit Harry” (12 vnt.), “Private gold” (10 vnt.), “Porramatorerna”   (12 vnt.), “Lilith” (12 vnt.), “Living in Sin” (6 vnt.), “Lollipop” (11 vnt.), “Gina Wild. Das best 2” (11 vnt.), “Aria” (4 vnt.), “United Colors of Private” (3 vnt.), “Laufsteg Miezen” (4 vnt.), “Private” (11 vnt.), “Verfickte. Mittags-pause” (14 vnt.), “Aladin X”   (12 vnt.), “Blow Job” (10 vnt.), “The Matador series” (10 vnt.), “Amanda’s diary”  (3 vnt.), “Samba. The Brazilian connection” (2 vnt.), “Perversions of the Damned”  (6 vnt.), “Kleine Biester. Strengstes Jugendverbot” (4 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
 
2004-05-03         Nr. 8
 
1. Svarstyta: Policijos prašymas dėl LNK laidos „Sekliai“. Policijos departamentas prie VRM prašo išnagrinėti 2004.01.19 d. LNK kanalu transliuotą laidą „Sekliai“ dėl žurnalistų profesinės etikos pažeidimų. Posėdyje dalyvavo laidos „Sekliai“ kūrybinės grupės atstovai.
Nuspręsta:
Klausimo svarstymą pratęsti kito posėdžio metu.
 
2. Svarstyta: Šiaulių m. mero prašymas dėl straipsnio „Bombos mechanizmas užvestas“. Šiaulių miesto savivaldybės meras skundžiasi, kad straipsnyje „Bombos mechanizmas užvestas“, kuris buvo išspausdintas 200303.02 d. dienraštyje „Šiaulių naujienos“, paskelbta informacija neatitinka tikrovės, klaidina visuomenę ir kenkia savivaldybės reputacijai.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių naujienos“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: A. Briedžio IĮ prašymas dėl straipsnio „Jei netapsi artimu imperatoriui“. Panevėžio apygardos teismas persiunčia A. Briedžio IĮ prašymą dėl straipsnio „Jei netapsi artimas imperatoriui...“, išspausdinto 2004.01.15 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“. Prašyme teigiama, kad UAB „Kupiškėnų mintys“ direktorė ir laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorė N. Stulgienė išspausdindama straipsnį pažeidė VIĮ, Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas, teismų įstatymo reikalavimus.
Nuspręsta:
Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str.
 
4. Svarstyta: V. Paliliūnienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Panevėžio rytas“. V. Paliliūnienė mano, kad žurnalistė Rasos Vaičiūnienės straipsniuose „Depresija dėl malūno“ (2000.12.11), „Vaikai gali likti be maisto“ (2001.01.26) ir „Nešvaruolė vaikų nebemaitins“ kurie buvo išspausdinti dienraštyje „Panevėžio rytas“, yra pažeista jos garbė ir orumas, pažeista teisė į privataus gyvenimo apsaugą.
Nuspręsta:
Dienraštis „Panevėžio rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: Vilniaus m. VPK 1-ojo PK prašymas įvertinti 142 žurnalai ir 19 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
1. Žurnalus, kurių pavadinimai 1. „Markiz“, 2003, 6 (2 vnt.), 2. „Sexter“, Oktiabr 2002 (2 vnt.), 3. „Sekret“ 2004, Nr.3(95) (3vnt.), Nr.3(12) (1 vnt.), 4. „Nevskaja klubnička“ 2004 Nr.03 (4 vnt.), Nr.05 (3 vnt.), Nr.06 (4 vnt.), 5. „Striptiz“ Nr.6 (1 vnt.), 6. „Peep Show“ 2003 Nr.12 (11 vnt.), 7. „Cats“ 2003 Nr. 12 (18 vnt.), 8. „Afrodyta“ 6/2003 (3 vnt.), 12/2003 (9 vnt.), 9. „Erotyka“ 11/2003 (2 vnt.), 12/2003 (8 vnt.), 10. „Extasy“ 7/2003 (2 vnt.), 12/2003 (5 vnt.), 1/2004 (7 vnt.), 11. „Sex Magazyn“ 1/2004 (8 vnt.),     12. „Intim&Kontakt“ 1/2004     (13 vnt.), 13. „Adam“ 2001 Nr.12 (1 vnt.), 2002 Nr.9(20) (7 vnt.), Nr.9(50) (13 vnt.), 2003 Nr. 4 (12 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.), pripažinti pornografiniais.
2. Dėl vaizdajuosčių turinio nuspręsti kito posėdžio metu.
 
2004-05-17         Nr. 9
 
1. Svarstyta: LNK laida „Sekliai“ (2004.01.19). Svarstant laidą, praeito posėdžio metu Komisijos nariams iškilo kai kurių neaiškumų, nuomonės išsiskyrė ir todėl nebuvo priimtas sprendimas. Į šį posėdį buvo pakviesti policijos atstovai, tačiau jie atsisakė dalyvauti sakydami, kad jų prašyme Komisijai viskas nuosekliai išdėstyta.
Neturėdami papildomos medžiagos, Komisijos nariai nusprendė pasiūlyti laidos autoriams vienoje iš artimiausių laidų grįžti prie temos ir suteikti atsakymo teisę policijos pareigūnams, o pastariesiems pasiūlyti neatsisakyti pareikšti savo nuomonę apie laidoje rodytus įvykius.
 
2. Svarstyta: Klubo „13 ir Ko“ prašymas dėl straipsnių dienraštyje „Kauno diena“. Nevyriausybinė psichikos sutrikimus patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija „Klubas „13 ir Ko“ piktinasi, kad 2004.02.21 ir 23 dienomis dienraštyje „Kauno diena“ spausdintame straipsnyje „Klajojantieji sąmonės šešėliuose veržiasi į laisvę“ išreiškiamas, jų nuomone, nepakantumas psichikos neįgaliesiems, formuojama priešiška nuostata jų atžvilgiu.
Nuspręsta:
Dienraštis „Kauno diena“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: Jonavos sveikuolių klubo pareiškimas dėl straipsnio dienraštyje „Ekstra žinios“. Sveikuolių klubo „Spindulys“ manymu, 2004.04.15 d. dienraštyje „Ekstra žinios“ išspausdintas straipsnis „Nors užsimerk“ ir nuotraukos įžeidė klubo narių garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Komisija nepriėmė sprendimo, kad dienraštis „Ekstra žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normas.
 
4. Svarstyta: V. Kazilionio prašymas dėl straipsnio laikraštyje „Darbas“. Vilius Kazilionis skundžiasi, kad 2004.02.26 d. laikraštyje „Darbas“ išspausdintame straipsnyje „Nesąžiningą meistrą atpažino iš jo elgesio“ jis be jokio pagrindo yra kaltinamas nelegaliu darbu ir žmonių apgaudinėjimu, taip pat be sutikimo pateikiami jo anketiniai duomenys.
Nuspręsta:1. Laikraštis „Darbas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str.
 
5. Svarstyta: R. Ramanausko prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Klaipėda“. R. Ramanauskas prašo įvertinti 2004.04.28 d. dienraštyje „Klaipėda“ išspausdintą straipsnį „Policija pasigedo slaptų bylų“. Jo manymu, žurnalistas paskelbė nepatikrintas ir sąmoningai iškreiptas žinias.
Nuspręsta:
Komisija nepriėmė sprendimo, kad dienraštis „Klaipėda“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą.
 
6. Svarstyta: Vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
6.1. Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 1 kortų kaladę
Nuspręsta:
Kortų kaladė „Playboy“ yra erotinio pobūdžio.
6.2. Kriminalinės policijos biuro prašymas įvertinti 7 kompaktines plokšteles
Nuspręsta:
1. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas „Trasgredire“, pripažinti erotine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Dream of Queenie“, „Sex in the Russian Way“, „Call Girls“, „Dark Side 2“, „Gladiator, Making of, Behind the Scenes“, pripažinti pornografinėmis.
3. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Black Beach Patrol 3“, nepavyko peržiūrėti. 
6.3. LMIA prašymas įvertinti 58 CD
 Nuspręsta:
1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: „Private Gladiator I“, „Lers Petities Ecolieres“, „Schwanger“, „X-Treme Sticky“, „Private Matador A sex portrait“, „Private Faust the Rowck of Sex“, „“Betty“, „Private Bitches“, „The House of Morecock“, „Jewel Raider“, „Lucky Lukas“, „Berlin Techno Dreams“, „12 Noeuds“, „Holler“, „City Boyz“, „The Tender Age“, „Eruption“, „Sexy Girls Voshititelnyje biodra“, „Sexy Girls Liubitelskaja erotika“, „Iron Maidens“, „Faust Fucker“, „Black Label“, „Silvia Saint“, „La marionnette“, Finger Club 21“, „Boys Foto Group Solo“, „Glupyje i seksulanyje“, „Lover“, „Respect the Cock“, „Sex Drive 11“, „Rinkinukas“, „Gay 1+1“, „Squadron“, „Frisky Summer 4“, „The Fashionistas“, „Private Penthouse“, „Le Maison des Phantasmes“, „Dark Side 2“, „Lingerie“, „Cum guns“, „Backseat Confidential“, „Private Penthouse Dangerous Things 2“, „Blue Matrix“, „College Girls Extreme“, „Illusions“, „Sex in the Russian Way“, „Without Limits“, „Pirate“, „Kids“, „Barefoot&Pregnant”, “Devoured”, “Erotičeskije multfilmy”,  pripažinti pornografinėmis.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: “Secretary”, “Romance”, “100 Girls”, pripažinti erotinėmis.
3. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas “Cleopatra”, galima platinti be apribojimų
4. Kompaktinių plokštelių, kurių pavadinimai “Prime Time Pussy 2” ir “Girls of South Beach” nepavyko peržiūrėti.
 
2004-05-24         Nr. 10
 
1. Svarstyta: UAB „Šiaulių vandenys“ prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Šiaulių naujienos“. UAB „Šiaulių vandenys“ skundžiasi, kad laikraštyje „Šiaulių naujienos“ pastoviai spausdinama tendencinga, neišsami ir neobjektyvi informacija apie jų įmonę. Posėdyje dalyvavo „Šiaulių vandenų“ gen. direktorius R. Valskis, jo advokatas ir „Šiaulių naujienų“ vyr. redaktorius Linas Garbenis.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27, 34 ir 40 str.
 
2. Svarstyta: Šiaulių m. VPK skundas dėl straipsnių laikraštyje „Akistata“. Šiaulių m. VPK prašo išnagrinėti straipsnį „Apie rujojančių šunkiukų policiją, komisarą bei neteisingus draugus“, išspausdintą 2004-03-26 d. laikraštyje „Akistata“, ir straipsnį „Atviras laiškas penkiems komisarams ir vienam šuniui“, išspausdintą 2004-04-23 d. laikraštyje „Akistata“. Policijos pareigūnų nuomone, informacija neatitinka tikrovės, žemina jų garbę ir orumą. Posėdyje dalyvavo „Akistatos“ žurnalistas Sigitas Stasaitis.
Nuspręsta:
Laikraštis „Akistata“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų. Pasiūlyti Šiaulių VPK kreiptis į redakaciją su tinkama forma parašytu paneigimo tekstu .
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 69 vaizdajuosčių ir  77 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Solo dlia Beremeny. Facking koktel“, „Kovų klubas (ranka užrašyta Ivu Menor Neylov Bizare)“, „Drąsos spalva, Amžiaus štormas 2 (ranka užrašyta Bodibu ilding)“, pripažinti erotinėmis.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Klip Piss“, „Igr. Molod.“, „Leather Party (odiniai), Garaže (grupinis), „Amerikietiškas bliuzas (ranka užrašyta Fikal Extrem 5 Piss, Sodo Bizatre)“, „Du broliai Indija (ranka užrašyta Old sex Fat Anal)“, „Old Mature Orgles 2004 Insest Fameli. Semejnyj seks“, „Molodyje debiutantki Velikoje seks čudo“, „Universalus karys: neužbaigtas darbas, Mirtinas susirėmimas (ranka užrašyta Transy 2004 Bisex)“, „Seventin Nr. 25, Bremenyje maloletki“, „Terapija-Toma-2, Komnata-Pytok-30“, „Anal Pres... Pro udov i liudej“, „Žirnyje Sučki 2004 Nevernyje žony“, „Veri Vig Tits Super Biusty“, „388 My sado Tr.“, „Seksualinis Peterburgas“, „Igry s životnymi 2001 Orgii na Ferme. Supersbornik“, „798 Profesionalai Scwanger & Serunsgeil”, “Senior Squirters/Swing with the Oldies Over Forty”, “Tykila – Žostkij Ekstaz 2002 Tykila – Sladkij Soblazn“, „303 Įsiveržimas (ranka užrašas neįskaitomas)“, „Xang Raiders 2 (gomo) Heat (gomo), „Karlik Bizdre Baron Mazox“, „Iznasilov“, „Istambul Live“, „Žuvų valdovas (ranka užrašyta Old Fat, insest, Bizure Karlik)“, „Ekologičeskaja seks bomba Super zvezda Vendi Vugr“, „Grupovoj seks 2003 8in 1“, „Gomo 2003“, „Bib Tits Wines“, „Hakeriai Sinopsis (ranka užrašas neaiškus Chankg..)“, „Malčiki iz Gostinicy 2003 Boiz in Heat (gomo)“, „Aklavietėje, Nusivylimo pyktis (ranka užrašas Trans Kirkimat. anal)“, „Ebony“, „Ulicy Niujorka 2001 Voždelionnaja Monika 1994 Erotic Dreams“, „Luana di Tutto Di Piu“, „Skrytaja kamera v Duše-2, Voeur Podgliadyvanie“, „Merija, Nemezidas 4 (ranka užrašyta Older Women Bizare)“, „Devuška dlia Deneg, Pereputannyje nasledniki 1993“, „Lili seks Viaggia nel tempo“, „Skrytaja kamera v duše 2004 Vokur – podgliadyvanijie“, „Dressirovščik Aninmals 5. Igy s životnymi“, „Fifty plus“, „Obscene Proposal Midnight Obsession“, „Lolita 12“, „Sexy killer“, „Dresirovsik animal“, „Eksgibicionisty 2003 Seks v otkrytuju – na ulicah“, „Anal fisting gumšot 2003 Gangart klipimiks 2004“, „Moskovskije devočki amateur Russkije liubiteli 3“, „Kol moterys neturėjo sparnų, Provokatorius (ranka užrašyta Pissing piomi in chains)“, „Tennis – molodyje i griaznyje Ekstazy ultra 23 XXX“, „Mamki s bolšimi siskami 2004 Amateur at home“, „Seks – Seks-drakon seks – Posledniaja devstvenica“, „Būrys „Ašmenys“, Pasiutęs (ranka užrašyta Bizare piss Psychose reetale)“, „Tutti i cazzi pez mazy“, „1. Fikal bizarre 2. Bizarre“, „Seks turne dlia tolstušek 2004 Fat seks orgii“, „Lučšeje ot beremenyh 2004 Remix izvraščionyh fantazij“, „1. Midsummer‘s night dream 2. Loss of innocence“, „Tolko anal Seks zviozdy v dejstvii“, „Sado XXX“, „Lietuvishka 2 (Santakos Run..)“, „Noras mirti Patriotas (ranka užrašyta Pusta pissers vojeuer (piss) Sanderdusgal (fisting)“, „Maga perversa –teens sado ekstrim“, „Gyva medžiaga Atsargiai durys užsidaro (ranka užrašyta Exzesse (bizar, fat) Blowling alley“, pripažinti pornografinėmis.
3. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „JVC 180 Dynarec“, pripažinti pornografine.
4. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai „Betina“, „18 Birthday presents“, „100% woodman Nr. 15“, „100% woodman Nr. 16“, „Katja Kean?“, „Les obstacles de l‘amour“, „2funky4u“, „Pure anal“, „Rosttengeile blondinen“, „Diva girls“, „Fetish & Mmagic”, “Zazel”, “„100% woodman Nr. 18“, „Latex sex“, „No mercy“, „Lilith“, „Guys whop crave Big tits“ (2 vnt.), „Monique Covet“, „Zakovannaja“, „Jagodka v zaprete“, „Seducing session“, „Serial sex“, „Real XXX letters“, „Enjoy our pirate report...& 6 more hot series“, „Peep show na zyvo“, „The pyramid 3“, „The academy“ (2 vnt.), „Women on top“, „When Harry met Hairy“, „Loriny universitety“, „Masquerade“, „Les menteuses“, „100& real gigantic tit‘s“, „Aladin‘x“, „Voices“, „Anal toppers“, „Las monster und die schone“, „The sex terminators“, „Big black dicks“, „Double confusion“, „Anal academy“, „Izmena“, „Private dancer“, Suber erotica free membership“, „White girls with black guys“, „Laura .. & 5 more hot stories“, „The longest night“, „Country club“, „The best scenes of 2001“, „The pyramid 2“, „Experementation gomo“, „Casting 12 12 Debora“, „Oriental comfort“, „Hospital“, „Amat Extreme bondage babes“, „TR TR“, „American blonde“, „Doctor anal“, „Tied up women and perverted acts“, „5 TR“, „1 TR“, „Preggo girls“, „Amateue shots“, „Fisting“, „9 months preggo“, „Schiave oseene sim“, „Open wide and soy a...“, „Black cock bown gomo“, „Cordy fucktori“, „New erotic collection 9“, „2002 aerovika“, „Gynekolog 2,3“, „Slave sex“, „Leather training center (gomo)“, pripažinti pornografiniais.
5. Raudoną Acme kompaktinį diską be pavadinimo pripažinti pornografiniu.
3.2. Nusikaltimų tyrimo vyriausiosios valdybos prašymas įvertinti 29 vaizdajuosčių ir 95 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Įrašus komopaktinėse plokštelese, kurių pavadinimai „Rocco: Animal Trainer“, „Bizrre fisting toys“, „Dominiques Bi-Adventure“, „Fisting“, „Bib Tits“, „3200 Pounds of Coek (fat)“, „Sado titnes zoosex tips“, „Gibantische besamung 19“, „Fisting“, „Bisexmanija3“, „“Dominique Goes Bi“, „Best of Bi 5 (Bisex)“, „Faust orgazmas (fisting)“, „Hidden camera“, „Uromanija 11 (piss)“, „Russian teens Hidden camera“, „Russian teens“, „Teens extrem“, „Multsex, sex12“, „Cartoons 5“, „Boundry Between Lunatic Night“, „Old sex“, „Privat Multset“, „Fat sex in the sity (fat)“, „Fatwalk (fat)“, „Nylon games“, „Iung Dalt5“, „Mama Cartoons, spiral over the puppets 1“, „Fet und Tierish Geil (fat)“, „Fat in Ship“, „Old&jong, piss, sperm orgy”, “Somerteens”, “Girls in Block (fisting), “Bisex klinika”, “Bisex2”, “Private amateur pisser”, “Bisex teens”, “Girls in Black fisting”, “Natursekt piss”, “Dos beste aus piss fotzen T-1”, “Abegefickt piss”, “Piss Geil”, “Extrem natursekt (piss)”, “Piss geil”, “Cartoons 2”, “Das beste aus faust-fick teil 1 (fisting)”, “Anal sado-fisting”, “Old ledies extrem”, “Seks multiki”, “Solo over 40 (older)”, “Arschloen extrem (fisting)”, “Klip fickal, gumm, GGG”, “Knockers”, “Griaznyje smesilki”, “Russian girls PC”, “Hospitas S/M”, “Zodiak Privat 2 h”, “St Michae; shool The word of original (cartoons)”, “Durchgeficktl must (fat)”, “Cartoons 2”, “Cartoons 3”, pripažinti pornografinio turinio.
2. Įrašų kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai “Nimfetki”, “Anal introductions”  (2 vnt.), “Fisting”, “Kolobok”, “Best of Bi 9”, “fisting 2”, “Tenng Bi-Sex auf ibiza”, “Best of Bi 4”, “Smilling boys”, “Exhibitionists”, “Pomogi koncit”, “Videorama”, “Cartoons-2”, “Erotic video coctale”  (3 vnt.), “Pam And end Tommy Lee”, “Fett und Tierisch geil (fatt), “Fette Arshfick fotzen (fat)”, “Old &jung ledy (lesbi)“, „Girl bang 3 (lesbi-group)“, „Girls bang 2 (lesbi-group)“, „Teeny Piss Exzesse“, „f-piss-faktor“, „Cartoon 4“, „Chunky Chikcs 16 (fat)“, „Exstra stark Bizare“, „Prend mon pied sim, fikal, piss“, „Trilogija ob amazonkah“, „Ultimate fantasy“, „Son korolevy“, „Erotičeskoje šou“, „Feteschisme“, nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos specialios programos
3. Vaizdajuostes, ant kurių ranka užrašyti pavadinimai „Bizare sado Big group (bizare)“, „178.1 Anders Georta (piss) Enreintes (preggo)“, „289 Riel ...(neįskaitoma)- Junge“, „791 Sado Girls 18“, „2173-221 Rife ....(neįskaitoma) -Junge 16“, „2081-169 Enceintes 2 (preggo) Gigantisne Besamung 21“, „531 Super setic 9 (fisting)“, „2002-125 Super Busty 7 Spermaorgyja“, „136 Exclusiv tatoo 3 Sonderausgabe“, „1886-61 Sex schop group Schemaleg orgy“, „Dark Mischief part 1 Ponti house ... (neįskaitoma) 195“, „Super serija (fisting) .... (neįskaitoma)“, „Bizare group orgy“, „Nina ... (neįskaitoma) Ivi memor 4: fet world“, „Gir MirAles (Piss-sado) der grosfe kitzler (bizar)“, „Super Busty 8 Anale disco opgyg“, „Ivi Menor-3 Gang Bang Audition“, „1218 American Bukake Ultimate Sne-maeoo“, „Sparking sado“, „333 ...(neįskaitoma) Ivory Summer Girls Sparkeg“, „283 Staruxi-moloie 14 Best Gong bang 5“, „395 ...(neįskaitoma) 11 Bi love 2“, „Ivis menor 2 Senitet Initiation“, „61 Real Big Afrotits“, „72 Dara Paradize Orbic in Fetish Schop“, „1412 9 Noise Preggo Sonderausgabe (pisting), „1997-122 ....(neįskaitoma) hot 50+19“, pripažinti pornografinėmis.
4. Vaizdajuostes, ant kurių užklijuoti spausdinti pavadinimai „Vagis policininkas“ ir „Peliukas Stiuartas Litlis“, pripažinti pornografinėmis.
3.3. Panevėžio VPK prašymas įvertinti 3 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „Acme MQ E180“, pripažinti pornografine.
2. Dviejų vaizdajuosčių, ant kurių užrašyta „Alina“ ir „Graškė“, Komisija negalėjo peržiūrėti, nes neturėjo tam reikalingos įrangos.
3.4. Vilniaus m. 1-ojo PK prašymas įvertinti 19 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Super erotika Devstvennica Pylkij liubovnik“, „PenisTania XXX Mix“, „Biseksualy malčiki“, „Lezbi Atak 10 klip mix Pacienrt i tolpa devoček“, „Awakening“, „Big sisters gang bang sex marionetki 2002“, „Relax sex mix 666 XXX 2003“, „Katiny snovidenija XXX sex kompiliation“, „Nasse spiele Jungle wild“, „Krem dlia lica, Seks orgii ultra bliu“, „Asian hookers“, „Secret garden“, „Special“, „Aktion sex sport-10“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Euroangel-4“, įdėkle, kurio pavadinimas „Virus liubvi“, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „101 kum šots sperma šou Anal na rasvete“, įdėkle, kurio pavadinimas „Ugnat za 60 sekund“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Seks na chaliavu“, įdėkle, kurio pavadinimas „Erotika“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Nevolnicy svoih želanij Sozdanyje dlia seksa“, įdėkle, kurio pavadinimas „Inspektor Gadžet“, pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, kurio pavadinimas „10 ways to come“, pripažinti pornografine.
 
2004-06-21         Nr. 11
 
1. Svarstyta: M. Daugudienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Anykšta“. Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė M. Daugudienė prašo išnagrinėti kito Anykščių krašto laikraščio - „Anykšta“ - redaktorės ir žurnalisto A. Lingaičio elgesį publikuojant, jos manymu, neobjektyvius ir šantažuojančius straipsnius: „Marija Daugudienė pašalinta iš garbingos draugijos“ (2004-03-02), „Produktyvių eiliuotojų kampelis“ (2004-02-05), „Katalikiško leidinio darbo metodas – melas“ (2004-02-28), „Į šeimos konfliktą įsipainiojo „Šilelio“ redaktorė“ (2004-05-11).
Nuspręsta:
Laikraščio „Anykšta“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: „Vilnijos“ draugijos pirmininko prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“. „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva prašo įvertinti laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“ išspausdintus straipsnius „Stereotipai apie Pilsudskį neturi gyvuoti amžinai“ (2003 m. spalio 30-lapkričio 05 d.), „Savotiškas etikos supratimas“ (2003 m. gruodžio 18-24 d.)„Kaltinimai ekstremizmu“ (2004 m. vasario 5-11 d.) ir 2004 m. kovo 25-31 d. numeryje išspausdintą kreipimąsi į skaitytojus. K. Garšvos teigimu, redakcija užsiima užgauliojimais, šmeižtu ir tautinės nesantaikos kurstymu.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Vilniaus krašto savaitraštis“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką priminti laikraščio redakcijai apie žurnalisto profesijos misiją ir diskretiškumo būtinybę rašant istoriškai opiais nacionalinių santykių klausimais.
 
3. Svarstyta: M. Verbutaitės skundas dėl LNK kanalu rodyto filmo „Pavojinga veislė“ anonsų ir straipsnių spaudoje. M. Verbutaitė prašo ištirti LNK veiksmus anonsuojant ir reklamuojant filmą „Pavojinga veislė“, kadrų iš kino filmo platinimo teisėtumą laikraščiuose „Vakaro žinios“, „Vakarų ekspresas“ ir kt.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką, kad Komisija, vadovaudamasi VIĮ jai nustatytomis funkcijomis, tokių skundų nagrinėti neturi galimybės, tačiau mano, jog p. M. Verbutaitė savo interesus gali ginti teisme.
 
4. Svarstyta: Druskininkų PK prašymas įvertinti 1 nuotrauką
Nuspręsta:
Kompiuterine įranga padaryta nepilnametės M. Matikonytės nuotrauka yra pornografinė.
 
2004-06-28         Nr. 12
 
1. Svarstyta: Laikraščio „Sidabrė“ redaktorės skundas dėl straipsnių laikraštyje „Joniškis“. Laikraščio „Sidabrė“ redaktorė prašo apsvarstyti laikraštyje „Joniškis“ išspausdintus straipsnius, kurie pateikti kaip „feljetonai“: „Plepalai-degalai:100 proc. teisybės“ (2004.06.01), „Minkštos citrinos, apvytę agurkai, o pinigėliai šlama“ (2004.06.08) ir „Muilo burbulai visad subliūkšta“ (2004.06.15). Redaktorė mano, kad laikraščio „Joniškis“ redakcija, prisidengdama feljetono žanru, ne tik šmeižia, bet ir tyčiojasi iš savo kolegų ir rajone žinomų žmonių.
Nuspręsta:
Laikraščio „Joniškis“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
2. Svarstyta: V. Paliliūnienės prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Sekundė“. V. Paliliūnienė skundžiasi dėl straipsnių dienraštyje „Sekundė“: „Užsakyta šventė – už uždarų kavinės durų“ (2003, 03.27), „Kavinės direktorė – ir virėja, ir barmenė, ir indų plovėja“ (2003.10.09), „Skolininkas tikisi pasipelnyti iš valdininkų aplaidumo“ (2004.05.12). Ji prašo padėti gauti kompensaciją už nuostolius, kuriuos patyrė dėl minėtų straipsnių.
Nuspręsta:
V. Paliliūnienės skundą perduoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Panevėžio m. VPK prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostę kurios pavadinimas „Alina“, pripažinti pornografine.
3.2. Vilniaus m. VPK prašymas įvertinti 4 fotoalbumų, 45 fotonegatyvų ir 1 CD turinį
 Nuspręsta:
Komisija, turėdama omenyje, kad vertina medžiagą, kurioje buvo fotografuota nepilnametė, nusprendė, kad :
1. Fotoalbumuose Nr. 1, 2, 3 ir 4 nėra pornografinio turinio nuotraukų.
2. Fotonegatyvuose nėra pornografinio turinio vaizdų.
3. Nuotraukos kompaktinėje plokštelėje „Acme“, kurių pavadinimai „Amours Romantiques“, „back-v setocke“, „I think“, „IMAG0006“, „presque la Eve le costume“, „Rotation of IMAG0002“, „Rotation of IMAG0004“, „Rotation of IMAG0006“, „Spinka“, yra pornografinės.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Pirmininkas informavo, kad š. m. liepos 1 d. Etikos inspektorius inicijuoja susitikimą su stambiausių internetinių portalų vadovais bei elektroninės periodikos redaktoriais ir pakvietė dalyvauti Komisijos narius. Taip pat buvo kalbėta dėl VIĮ pataisų. Komisijos narių manymu, vis dėlto prievolė priskirti kūrinius vienai ar kitai kategorijai turėtų būti uždėta Etikos inspektoriaus tarnybai. Buvo pasiūlyta darbo grupei dar kartą apsvarstyti šį klausimą.
 
2004-08-24         Nr. 13
 
1. Svarstyta: UAB "Trolių namas" prašymas dėl straipsnio laikraštyje "Santarvė". UAB "Trolių namas" direktorė mano, kad straipsnyje "Jei nusipirkai nekokybišką prekę", kuris buvo išspausdintas 2004.06.15 d. Mažeikių rajono laikraštyje "Santarvė", paskleistos parduotuvės "Miglė" dalykinę reputaciją žeminančios žinios.
Nuspręsta:
Laikraštis "Santarvė" pažeidė Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso 7 ir 9 str.
 
2. Svarstyta: V. Aliulio prašymas dėl voko viršelio, išspausdinto laikraštyje "Lietuvos aidas". Kun. V. Aliulis prašo nuspręsti, ar voko viršelyje, išspausdintame 2004.06.25 d. laikraštyje "Lietuvos aidas", J. Pilsudskio gretinimas su J. Stalinu ir A. Hitleriu nereiškia tautinės nesantaikos kurstymo.
Komisijos nariai nusprendė nesvarstyti prašymo, nes laikraštyje išspausdintas dailininko sukurtas kūrinys.
 
3. Svarstyta: K. Garšvos prašymas dėl straipsnio laikraštyje "Vilniaus krašto savaitraštis". "Vilnijos" draugijos pirmininkas K. Garšva skundžiasi dėl straipsnio "Demokratija - ne radikalams", išspausdinto 2004 m. liepos 8-14 d. laikraštyje "Vilniaus krašto savaitraštis".
Nuspręsta:
Pasiūlyti p. K. Garšvai savo teises ginti teisme.
 
4. Svarstyta: Ateitininkų federacijos kreipimasis. Ateitininkų federacija (jų kreipimąsi persiuntė ir Vyriausybė) ragina visas atsakingas institucijas susirūpinti per TV4 ir Tango TV transliuojamomis tiesioginėmis SMS žinutėmis, kuriose siūlomos seksualinės paslaugos.
Nuspręsta:
Bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis institucijomis siekti, kad ateityje tokių žinučių iš viso nebūtų TV ekranuose.
 
5. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. A. Žarskaus firma "Melofanas"prašymas įvertinti 10 vaizdajuosčių, 1 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai "Poročnyje studenti na kanikulach", Vozbuždajuščije sny", "Oslepitelnyje zviozdy", "Poroždajuščije ogon", "Delovyje devuški", "Soveršenoletnije 2", "Španskaja muška", "Dikarki", "Seksi", "Djavol na vysokich kablukach", pripažinti erotinėmis.
2. DVD kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas "Chronika slučainogo seksa", pripažinti erotine.
3. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja 2004.06.02 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 681.
5.2. Lietuvos KPB NTVV prašymas įvertinti 871 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Maišelis Nr. 1
1.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Belyje Noči Sankt-Peterburga. Noč pervaja" (7 vnt.), "Belyje Noči Sankt-Peterburga. Noč četviortaja" (7 vnt.), "Pervoklasnyje zadnicy" (8 vnt.), "Poslednije devstvenicy" (20 vnt.), "P.T.U.šnicy v kamere pytok" (5 vnt.), "Piotr I velikij babnik" (18 vnt.), "Po ščjučemu velenju" (20 vnt.), "Profesor anatomii" (20 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
1.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Razvratnicy" (18 vnt.) - nepavyko peržiūrėti.
2. Maišelis Nr. 2:
2.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Markiza de Sad" (19 vnt.), "Nevesta" (20 vnt.), "O, ženščiny" (1 vnt.), "Ledianoj angel" (8 vnt.), "Neobuzdannyj železnyj člen" (17 vnt.), "Odna noč v "Saxare" (12 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
2.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Komanda spasatelnic" (22 vnt.) - nepavyko peržiūrėti.
3. Maišelis Nr. 3:
3.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Dark side II" (10 vnt.), "Lost in sex" (5 vnt.), "Bal u satany" (7 vnt.), "Kolobok" (5 vnt.), "Belosnežnica i sem gnomov" (1 vnt.), "United colors of private" (5 vnt.), "Zazel The scent of Love" (1 vnt.), "Teenage close up" (1 vnt.), "Ariella - morskaja devstvenica" (18 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. Noč pervaja" (1 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. 3 i 4 noči" (1 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. 1 i 2 noči" (1 vnt.), "Belyje Noči... Noč vtoraja" (8 vnt.), "Belyje Noči... Noč tretja" (8 vnt.), "Belyje Noči Sankt -Peterburga. Noč četviortaja" (1 vnt.), "Goriačije dievočki&Goriačije motory" (19 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
4. Maišelis Nr. 4:
4.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Soska 1" (10 vnt.), "Spec otriad" (21), "Častnaja večerinka" (21 vnt.), "Carevna liaguška" (20 vnt.), "Fantazii izvraščenca" (11 vnt.), "Fontany liubvi" (21 vnt.), pripžinti pornografinėmis.
5. Maišelis Nr. 5:
5.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Ženckoje soglašenie" (23), "Dievičnik" (19 vnt.), "Doktor Maks ir russkije ženščiny" (20 vnt.), "Institut na kinoprobach 2" (20 vnt.), "Doktor Maks" (20 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
6. Maišelis Nr. 6:
6.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Tatiana 1" (24 vnt.), "Private" (5 vnt.), "Marylin" (5 vnt.), "Les Mousquetaises de Sexe et d'Epee" (5 vnt.), "Private cafe" (5 vnt.), "Laufsteg Miezen' (5 vnt.), "Teenage Close up" (4 vnt.), "Private Zodiac" (2 vnt.), "Private Gold" (5 vnt.), "Private Superfuckers. Waiting for You" (10 vnt.), "Private Superfuckers 1" (10 vnt.), "Private Superfuckers 4" (10 vnt.), "Private Superfuckers 5" (10 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
7. Maišelis Nr. 7:
7.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Blow job" (5 vnt.), "Kleine Biester" (5 vnt.), "Aphrodisiac" (5 vnt.), "The best of Tanya Hansen" (4 vnt.), "Adrenalin" (5 vnt.), "The best Russians of Private" (11 vnt.), "Double Confusion" (4 vnt.), "Der Clan 3" (5 vnt.), "Desert camp sex exchange" (10 vnt.), "Day dreams" (5 vnt.), "The Bride More Black" (3 vnt.), "Des Monster und die Schopen" (5 vnt.), "Gina Wild. Best of the best" (5 vnt.), "Gina Wild. Das Beste 2" (6 vnt.), "Gina Wild. Das Beste 1" (4 vnt.), "Die Lustkatzen" (5 vnt.), "Elixir" (5 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
8. Maišelis Nr. 8:
8.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Seksualnyj Peterburg" (22 vnt.), "Seksualnyj Peterburg 2" (23 vnt.), "Sovraščenie 1" (15 vnt.), "Sovarščenie 2" (20 vnt.), "Seks pochod" (18 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
9. Maišelis Nr. 9:
9.1. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Kamasutra" (17 vnt.), "Školnica" (21 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
9.2. Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas "Erotičeskije prikliučenija trioch mušketiorov" (15 vnt.) nepavyko peržiūrėti.
10. Kompaktinėse plokštelėse, kurių pavadinimai "Gouttes d'eau sur pierres brulantes" (2 vnt.),  "2 Funky 4 You" (5 vnt.), "Lex Dix commandements" (1 vnt.), nėra pornografinio turinio medžiagos.
5.3. Kauno m. VPK prašymas įvertinti 26 vaizdajuosčių, 96 nuotraukų, 37 foto negatyvų, 1 žurnalo turinį.
Nuspręsta:
1. Žurnalą "Truple X Nr. 8 Monika" pripažinti pornografiniu.
2. Žurnalo "Truple X Nr. 8 Nataly" viršelį (lankstinuką) pripažinti pornografiniu.
3. Iškarpą iš žurnalo pripažinti pornografine.
4. Nuotraukas 1,2,3,4,5 voke Nr. 6, pripažinti pornografinėmis.
5. Nuotraukas 7,8,9,10,11 voke Nr. 8, pripažinti pornografinėmis.
6. Nuotraukas 1,2,3,4 voke Nr. 10, pripažinti pornografinėmis.
7. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai "Nr. 9 Super-magma", "Nr.2 Zalandali Policijos akademija", "Nr. 6 Konanas", "Nr. 12 Žalioji mylia", "Nr.7 Operacija "Auksinis feniksas", Honkongas 97", "Nr. 2 Zabavnyje rekruty, Razrušitel (gomo)" pripažinti pornografinėmis.
8. Vaizdajuostes Nr. 12, Nr.8, Nr. 5, Nr. 4, Nr. 3 be pavadinimų pripažinti pornografinėmis.
9. Vaizdajuostę Nr. 9 be pavadinimo, įdėkle, kurio pavadinimas "Cine X", pripažinti pornografine.
10. Vaizdajuostę be pavadinimo, įdėkle, kurio pavadinimas "Amerikanskij jakudza", pripažinti pornografine.
11. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas "Nr. 11 Teisingumo širdis, Smūgis korpusu", įdėkle, kurio pavadinimas "Papillon", pripažinti pornografine.
12. Vaizdajuostė, ant kurios užrašyta Nr.1 - tuščia, vaizdajuostėse, ant kurių užrašyta Nr.5, Nr.8, ir vaizdajuostėje be pavadinimo, nėra pornografinio turinio medžiagos.
13. Dviejų vaizdajuosčių: Nr. 13 (be pvadinimo) ir vaizdajuostės, ant kurios užrašyta "Visur Etmonas 2001 m." nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos įrangos.
14. 37 dėžučių su fotojuostų negatyvais nepavyko peržiūrėti, nes Komisija neturėjo tam reikalingos įrangos.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas informavo, kad jis ruošiasi dalyvauti Seimo rinkimuose, ir nuo šios dienos sustabdo savo, kaip Komisijos pirmininko, veiklą. Jis pasiūlė Laimonui Tapinui laikinai pirmininkauti Komisijai, kol bus išrinktas naujas pirmininkas. Nors Komisijos nariai nepritarė pirmininko norui "atsiduoti" politikai, tačiau palinkėjo sėkmės rinkimuose, ir neprieštaravo, kad laikinai Komisijai vadovautų L. Tapinas.
 
2004-09-13         Nr. 14
 
1. Svarstyta: RTK prašymas dėl laidos "Amžiaus paslaptys" (Baltijos pirmasis kanalas). RTK prašo nustatyti, ar š. m. rugpjūčio 31 d. televizijos kanalu "Baltijos pirmasis kanalas" transliuotoje laidoje "Amžiaus paslaptys" buvo paskelbta informacija, kurstanti tautinę nesantaiką ir skelbiama dezinformacija.
Nuspręsta:
1. Laidoje "Amžiaus paslaptys" skleidžiama dezinformacija.
2. Laidoje "Amžiaus paslaptys" kėsinamasi į Lietuvos teritorinį vientisumą
3. Siūlyti RTK nutraukti televizijos kanalo "Baltijos pirmasis kanalas" transliacijas Lietuvoje.
 
2. Svarstyta: LR Saugumo departamento prašymas dėl interneto svetainės kavkazcentr.com. Lietuvos Saugumo departamentas prašo nustatyti, ar 2004.09.08 d. interneto svetainėje kavakazcentr.com paskelbtoje informacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra propaguojamos terorizmo idėjos bei skatinama tautinė neapykanta.
Nuspręsta:
1. Publikacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra tautinės nesantaikos kurstymo.
2. Publikacijoje "Za golovu Putina naznačeno 20 mln. dollarov" nėra terorizmo idėjų propagavimo.
 
3. Svarstyta: V. Jurgaičio prašymas dėl straipsnių laikraščiuose "Auksinė varpa", "Akistata", "Lietuvos žinios" ir "Šiaulių kraštas". V. Jurgaitis prašo įvertinti publikacijas "Sulaikytas išprievartavimu įtariamas Lygumų "burtininkas" ("Auksinė varpa", 2001.05.16), "Suimtas teismo sprendimu" ("Auksinė varpa", 2001.05.19), "Kaltinimas prievartautojui" ("Auksinė varpa", 2001.07.28), "Vyriškis išžagino vienuolimetę?" ("Lietuvos žinios", 2001.05.16), "Žmona tiki savo vyru" ("Akistata", 2001.05.18), "Mergaitė užpulta pakeliui iš mokyklos" ("Šiaulių kraštas", 2001.05.16), "Įtariamasis tebėra suimtas" ("Šiaulių kraštas", 2001.05.30), "Prievartautojui pateiktas kaltinimas" ("Šiaulių kraštas", 2001.07.24), kuriose jis vadinamas prievartautoju dar neįrodžius kaltės. p. Jurgaitis klausia, ar taip nepažeidžiamas VIĮ ir žurnalistų etikos normos.
Komisijos nariai konstatavo faktą, kad laikraščiai ne tik rašė apie nusikaltimą, bet, pasibaigus teismui, informavo ir apie tai, kad kaltinimai nepasitvirtinimo. Vadinasi, jie įvykdė 41 Etikos kodekso straipsnio reikalavimą, todėl nėra pagrindo svarstyti V. Jurgaičio prašymo.
Nuspręsta:
Laikraščiai "Auksinė varpa", "Akistata", "Lietuvos žinios" ir "Šiaulių kraštas" įvykdė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 41 str. reikalavimą, todėl nėra pagrindo svarstyti V. Jurgaičio prašymą.
 
4. Svarstyta: Panevėžio m. savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių sk. prašymas dėl straipsnio dienraštyje "Panevėžio rytas". Panevėžio m. administracijos Viešųjų ryšių sk. vedėja Irma Gritėnienė kreipiasi dėl 2004.09.09 d. dienraštyje "Panevėžio rytas" išspausdintos publikacijos "Neįgalių politikų idėjos - kreivos, šleivos ir kuprotos". P. Gritėnienė piktinasi, kad labai užgauliai rašoma apie apie miesto vadovus, jie vadinami "neįgaliais".
Nuspręsta:
Publikacijoje nepažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
 
2004-10-18         Nr. 15
 
1. Svarstyta: Vilniaus m. 2-os apylinkės teismo prašymas dėl interneto svetainės kavkazcenter.com. 2-os apylinkės teismas prašo nustatyti, ar interneto svetainėje kavkazcenter.com š. m. rugsėjo 17 d. publikuotuose straipsniuose "Photo report about session of Mujahideen", "Operations of Chechen Mujahideen", "Military council Majlis al-Shura", "Amir Khattab", "Abdallax Šamil: "Operacija Nord-Vest v Beslane...", "V pamiat o 11 sentiabria 2001" ir nuotraukose yra kurstoma nacionalinė ir religinė nesantaika ir ar jie gali būti priskirtini prie draudžiamos informacijos. Posėdyje dalyvavo UAB "Elneta" direktorius R. Pašys.
Nuspręsta:
2004.09.17 d. interneto svetainėje kavkazcenter.com publikuota medžiaga "Photo report about session of Mujahideen", "Operations of Chechen Mujahideen", "Military council Majlis al-Shura", "Amir Khattab", "Abdallax Šamil: "Operacija Nord-Vest v Beslane...", "V pamiat o 11 sentiabria 2001" nekursto nacionalinės ir religinės nesantaikos ir negali būti priskirtina prie draudžiamos informacijos.
 
2. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
2.1. Klaipėdos VPK prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės ir 2 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, ant kurios užrašyta "1. Beguščij po lezvii britvy 2. Eto Amerika 3. Ozzy Osbourne'86, Seksas" pripažinti pornografine.
2. Kompaktinėje plokštelėje "Cursor High Speed CD-RW4X-10X, be įdėklo ir be pavadinimo:
2.1. Dokumentas "sdvictoria" yra pornografinio turinio.
2.2. Iš interneto nukopijuota medžiaga dokumente "My videos":
2.2.1. "Free blow job videos-supermodel s sucking"...: _04, _05, _06, _07, _08, _09, _10, _11, _12, _13, _14, 08100_00, clip1, clip2, hdr2, hdr3, whores1, worldsex" yra pornografinio turinio.
3. Kompaktinėje plokštelėje "Cursor High Speed CD-RW4X-10X, įdėkle, ant kurio užrašyta Photoshop 7 ir 19:
3.1. Dokumentai 4-1, 4, 5, 6, 7, 9 yra pornografinio turinio.
3.2. Medžiaga dokumente "My pictures":
3.2.1. Algima bisexy: Algima_10, 11, 12, Imgp0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0200, 0202, 0208, 0210, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0226, 0227, 0228, 0229, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0254, 0256, 0257, 0259, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0282, 0283, 0284, 0349, 0351, 0352, 0353, 0354 yra pornografinio turinio.
3.2.2. Erotika: 72CG6136RT8001, brunetė1, 2, dviratis, g10, 12, 13, 14, 15, g3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, h15, 16, Maskvos prostitutė, z015; Erotika-fotomodeliai_teens: I13, Paaugle7; Erotika-fotosesija_19m: foto4, 5, 6, 7, fotp-8; Erotika-fotosesija_25m: 25m1, 2, 3, fotosesija25m; Erotika-fotosesija_sekretore: sekretore_4, 5, 6, 7, sekretore_9 yra pornografinio turinio.
3.2.3 Medžiaga dokumente "Privačios nuotraukos": 75174_3_10_8_222_42 yra pornografinio turinio.
4. Ne Komisijos kompetencijoje spręsti, ar pornografinėje medžiagoje yra pavaizduotas vaikas.                 
2.2. Lietuvos KP biuro NTVB prašymas įvertinti 99 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas "Emanuel" pripažinti erotine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai: "Bystryje tolčki", "Desert camp sex exchange" (2 vnt.), "Tatiana" (3 vnt.), "Gina Wild Das Beste1" (5 vnt.), "Školnica" (10 vnt.), "Die Lust Katzen" (6 vnt.), "Spec otriad" (5 vnt.), "Erotičeskije prikliučenija trioh mušketiorov" (4 vnt.), "Bal u satany", "Častnaja večerinka" (4 vnt.), "Fontany liubvi" (5 vnt.), "The private life of Rita Faltoyano", "The best Russians of private", "Soska1" (6 vnt.), "The best latex sex" (10 vnt.), "United colors of private" (10 vnt., iš jų 4 neatsidarė), "Sovraščenije1" (5 vnt.), "P.T.U.šniki v kamere pytok", "Fantazii izvraščenca" (6 vnt.), "The Bride more black" (2 vnt.), "Sovraščenije 2" (4 vnt.), "Zazel", "Seksualnyj Peterburg", "Goriačije devčki goriačije motory" "Belyje noči Sankt-Peterburga 3 i 4 noči", "Luka Mudiščev" (2 vnt., 1 iš jų neatsidarė) pripažinti pornografinėmis.
 
3. Svarstyta: Kiti klausimai
Rinkimai į Seimą G. Songailai, dėl kurių jis buvo sustabdęs savo, kaip komisijos pirmininko, veiklą, buvo nesėkmingi, todėl Komisijos nariai vienbalsiai nusprendė pavesti Gintarui Songailai toliau eiti Komisijos pirmininko pareigas.
Nuspręsta:
Nuo š. m. spalio 18 d. Komisijai vadovauja G. Songaila.
 
2004-11-08      Nr. 16
 
1. Svarstyta: RTK prašymas dėl LNK kanalu transliuotų vaidybinių filmų „Tinto Braso aistros“.Iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos gautas prašymas įvertinti, ar 2004-08-14 ir 2004-08-21 d.d. LNK kanalu transliuoti filmai „Tinto Braso aistros“ gali būti priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
Nuspręsta:
2004-08-14 ir 2004-08-21 d.d. LNK kanalu transliuoti filmai „Tinto Braso aistros“ yra erotinio pobūdžio.
 
2. Svarstyta: ACME prašymas įvertinti Tinto Braso filmą „O, moterys!“.
Nuspręsta:
Tinto Brass filmą „O, moterys!“ („Fallo!”) priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
 
3. Svarstyta: Etikos kodekso papildymų ir pakeitimų svarstymas
Buvo svarstomas Etikos inspektoriaus pateiktas kodekso variantas ir komisijos narių pastabos.
Nuspręsta:
Pritarti pateiktam Etikos kodekso projektui, paskelbti jį spaudoje ir pakviesti visuomenę, ir ypač žiniasklaidos atstovus, diskutuoti ir pareikšti savo pastabas.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. VPK Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 6 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai 1)„Matador -6: Liudi Na Rabote“, „Tichij škval/ Sandra Russo v filme Privat“, 2) „Bisex&Trans Bizare”, 3) “Životnyje-2“, 4) „Arabskije istorii 2001 XXX Liubiteli ultra-8“, 5)„Erotika tik suaugusiems 2001 m.“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle GoldStar pripažinti pornografine.
 
2004-11-22      Nr. 17
 
1. Svarstyta: Vilniaus Šv. Kristoforo vid. mokyklos kreipimasis dėl TV3 laidos „Be tabu“. Mokyklos vadovybė skundžiasi dėl š. m. spalio 7 ir 15 d.d. mokykloje apsilankiusių laidos „Be tabu“ žurnalistės R. Barauskaitės ir operatoriaus nemandagaus elgesio. Jie tai vadina išpuoliu švietimo įstaigoje, jų manymu, mokiniai buvo įtraukti į abejotinos vertės suaugusiųjų veiklą.
Nuspręsta:
Įspėti laidos „Be tabu“ rengėjus, kad informacija turi būti renkama nepažeidžiant įstatymų ir etikos normų, ir ypač atsakingai turi būti elgiamasi su vaikais ir švietimo įstaigų teritorijoje. Apie Komisijos sprendimą informuoti TV3 vadovus.
 
2. Svarstyta: L. Balčiūno prašymas dėl publikacijos laikraštyje „Panevėžio balsas“. L. Balčiūnas prašo nustatyti, ar aplinkybės, kurias jis išdėstė prašyme laikraščiui paneigti tiesos neatitinkančią informaciją, neprieštarauja Etikos kodekso normoms. Jo manymu, 2004.11.15 d. V. Žigienės straipsnyje „Roko opera – drąsaus jaunimo iššūkis“ paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, kaltinančios jį plagijavimu.
Nuspręsta:
Laikraštis „Panevėžio balsas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: Etikos kodekso papildymų ir pakeitimų svarstymas
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos teisininkas D. Velkas informavo, kad kodekso projektas išplatintas ir dabar belieka laukti atsiliepimų. Buvo nuspręsta, kad L. Tapinas ir   G. Songaila dalyvaus kodekso redakcinės grupės darbe kartu su Žurnalistų etikos inspektoriumi      R. Gudaičiu.
 
4. Svarstyta: Šiaulių miesto VPK ENTS prašymas įvertinti  7 DVD ir 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle ACME MQ E180 pripažinti pornografine.
2. Kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Private XXX“, „Private Reporter“, „Black Label Desert camp sex exchange“, „Shaved pussies“, „Latex sex“, „Eve Insane Obsession“, „Private zodiac“, pripažinti pornografinėmis.
 
2004-12-06      Nr. 18
 
1. Svarstyta: LRTA prašymas dėl A. Matonio darbo RTK. Lietuvos radijo ir TV asociacija prašo nustatyti, ar A. Matonis nepažeidžia žurnalisto etikos atstovaudamas Prezidentūrą Radijo ir TV komisijoje ir tuo pačiu vesdamas laidą Baltijos televizijoje. Posėdyje dalyvavo A. Matonis.
Nuspręsta:
Komisija mano, kad p. A. Matonis nėra pažeidęs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
2. Svarstyta: Saugumo departamento prašymas dėl J. Kostin kreipimosi. Saugumo departamentas prašo nustatyti, ar interneto tinklapiuose www.piliečiai.lt ir www.slaptai.lt išspausdinti straipsniai „Atsargiai – Jevgenij Kostin“, „Suklastoti dokumentai, bestuburiškumas ir ministro postas“, „Atsargiai – Jevgenijus Kostinas“ neskatina tautinės nesantaikos.
Nuspręsta:
Straipsniai „Atsargiai – Jevgenij Kostin“, „Suklastoti dokumentai, bestuburiškumas ir ministro postas“, „Atsargiai – Jevgenijus Kostinas“, išspausdinti interneto tinklapiuose www.piliečiai.lt, ir www.slaptai.lt , neskatina tautinės nesantaikos.
 
3. Svarstyta: Laikraščio „Anykšta“ prašymas dėl straipsnių laikraštyje „Šilelis“. Laikraščio „Anykšta“ redaktorė G. Šmigelskienė prašo nustatyti, ar laikraščio „Šilelis“ publikacijos „Jau paaiškėjo, kas yra kas“ (2004.07.22), „Apie tai, ko nepublikuoja „Anykšta“ (2004.07.11), „Šunys loja, karavanas eina...“ (2004.03.10), „Kai kam pamąstymui“ (2004.03.04), „“Anykšta“, „Šilelis“, „Blyksnis“, „Gairės“ (2003.07.24), nepažeidžia Etikos kodekso 4, 21, 53 ir 55 str.
Nuspręsta:
Laikraščio „Šilelis“ redakcija pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
4. Svarstyta: Kauno apygardos prokuratūros prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Lietuvos rytas“. Kauno apygardos prokuratūra skundžiasi dėl straipsnio „Kauno mafijos voratinklis traiškė ir svetimus ir savus“, išspausdinto 2004.10.23 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jie įžvelgia tendencingą nusistatymą prieš Kauno teisėsaugą, jos darbo sumenkinimą bei tiesos neatitinkančių duomenų skleidimą.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: RTK prašymas įvertinti TV „5 kanalas“ rodytą filmą „Gundymas“
Nuspręsta:
Vaidybinį filmą „Gundymas“ priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
 
6. Svarstyta: Lietuvos KP NTVV prašymas įvertinti 1 DVD turinį
Nuspręsta:
Kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Too Many Women For a Man“ turinį priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
2003-01-20         Nr. 1
 
1. Svarstyta: VU Medicinos fakulteto prašymas dėl išspausdintos nuotraukos. Iš VU Medicinos fakulteto gautas skundas dėl 2002 m. gruodžio 19-23 d. savaitraštyje „Lietuvos sveikata“ išspausdintos preparuojamo lavono nuotraukos. Fakulteto vadovybės manymu, laikraštis pažeidė žurnalistų etikos normas viešai publikuodamas lavono nuotraukas, taip pat be specialaus leidimo fotografavę prozektoriume. Posėdyje dalyvavo savaitraščio „Lietuvos sveikata“ redaktorės pavaduotojas Jonas Kastys, žurnalistė Aušrinė Ionovienė ir LMA narys ekspertas prof. hab. dr. Gintautas Česnys.
Nuspręsta:
Savaitraštis „Lietuvos sveikata“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 ir 48 str.
 
2. Svarstyta: A. S. Vėgėlės kreipimasis. Algirdas Stasys Vėgėlė kreipėsi dėl asmens garbės ir orumo, profesinės etikos pažeidimų bei dezinformacijos skleidimo 2002 m. lapkričio 26 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintame straipsnyje „Svetimi draustinyje“ ir „Svetimo Peršokšnos ežero pusiasalyje“.
Nuspręsta:
Laikraštis „Lietuvos žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str. Laiške redakcijai pažymėti, kad būtent dėl epiteto „okupantas“ ir buvo priimtas toks sprendimas.
Pasiūlyti redakcijai suteikti galimybę A.S. Vėgėlei išsakyti savo nuomonę laikraščio puslapiuose.
 
3. Svarstyta: Muitinės departamento prašymas. Posėdyje dalyvavuis Muitinės departamento atstovė M. Dordzikienė, pateikė 4 leidinius anglų kalba ir paprašė nustatyti, ar jie priskirtini erotinio pobūdžio leidinių grupei.
Nuspręsta:
Autorės Anne Hooper‘s leidinius anglų k. „Ultimate Sex Guide“, „Pocket Sex Guide“, “Sex Q&A”, “Kama Sutra Classic lovemaking techniques reinterpreted for today’s lovers” pripažinti erotiniais.
 
4. Svarstyta: Vaizdo ir kitokios medžiagos svarstymas
4.1. Kazlų Rūdos policijos komisariato prašymas įvertinti 2 kortų kaladžių turinį
Nuspręsta:
Komisija negali svarstyti ir priimti sprendimo, nes pateiktos kortos nėra viešai platinami tiražiniai leidiniai.
4.2. LMIA prašymas įvertinti 17 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Vakarėlis jums 2001*3“, „Vakarėlis jums 2001*9“, „Vakarėlis jums 2001*7“, „Vakarėlis jums 2001*1“, „Vakarėlis jums 2001*2“, „Vakarėlis jums 2001*5“, „Vakarėlis jums 2001*4“, „Vakarėlis jums 2001*6“, „Vakarėlis jums 6*2000“, „Vakarėlis jums 9*2000“, „Vakarėlis jums 10*2000“, „Vakarėlis jums 8*2000“, „Vakarėlis jums 2001 8“, „Vakarėlis jums 2000 1“, „Vakarėlis jums 2000 4“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę be pavadinimo baltame įdėkle galima platinti be apribojimų.
3. Vaizdajuostė, kurios pavadinimas „Vakarėlis jums 2002*1“, tuščia.
4. Komisija nesprendžia klausimų, susijusių su produkcijos apipavidalinimu, kopijavimu ir platinimu. Primename, kad pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas, o erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111.
4.3. LMIA prašymas įvertinti 12 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Lesbetiška „meilė“ įdėkle, ant kurio užrašyta „Stephen King George Romero From the Darkside“, pripažinti pornografine.
2. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 31“ įdėkle, ant kurio užrašyta „Stephen King‘s Book of Evil“, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Lesbetiška „meilė“ įdėkle, ant kurio užrašyta „Stephen King George Romero From the Darkside“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 31“ baltame įdėkle, apklijuotame merginų nuotraukomis su užrašu „Suaugusiems suaugusiems 37“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Lesbetiška „meilė“ baltame įdėkle, apklijuotame merginų nuotraukomis su užrašu „Suaugusiems suaugusiems“, pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems kop 13 The purple rose of Cain“ baltame įdėkle, apklijuotame merginų nuotraukomis su užrašu „Suaugusiems suaugusiems 36“, pripažinti pornografine.
7. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 31“ juodame įdėkle, apklijuotame merginų nuotraukomis su užrašu „Suaugusiems suaugusiems“, pripažinti pornografine.
8. Vaizdajuostes be įdėklų, kurių pavadinimai „Suaugusiems suaugusiems 114“ (užrašas alyvine spalva), „Suaugusiems 31“, „Suaugusiems suaugusiems 32“ (užrašas mėlyna spalva), „Suaugusiems suaugusiems 32“ (užrašas alyvine spalva), „Suaugusiems suaugusiems 114“ (užrašas raudona spalva), pripažinti pornografinėmis.
9. Komisija nesprendžia klausimų, susijusių su produkcijos apipavidalinimu, kopijavimu ir platinimu. Primename, kad pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas, o erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111. 
4.4. LMIA prašymas įvertinti 9 vaizdajuosčių ir 1 žurnalo turinį
Nuspręsta:
1. Žurnalą, kurio pavadinimas „Seventeen‘s Teenager“, pripažinti pornografiniu.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai: „Suaugusiems suaugusiems 5“, „Suaugusiems suaugusiems 7“, „Suaugusiems suaugusiems H“, „Suaugusiems suaugusiems 5“ (priklijuotas popieriukas su skaičiais 1515), „Suaugusiems suaugusiems Orgazm pod boj kurantov“, pripažinti pornografinėmis.
3. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 5 Kiss Shot“, raudoname įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 2“, baltame įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašyta „Wilde Heisse Katzen“, pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems“, įdėkle, ant kurio užrašyta „ Silver Sound 1 Suaugusiems suaugusiems“, galima platinti be apribojimų.
7. Komisija nesprendžia klausimų, susijusių su produkcijos apipavidalinimu, kopijavimu ir platinimu. Primename, kad pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas, o erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111.
4.5. LMIA prašymas įvertinti 16 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Poročnyje otnošenija“ tokio pat pavadinimo įdėkle, pripažinti erotine.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai: „Menty: policija nravov, russkij sex“ (2 vnt.), „Private: Isane Osession. new 100% hard!“ (2 vnt.), „Mark Polo. New! sex.”, “Pasion Espanola. sex.”, “Nordboernes Sexvaner”, “Antik Markt. new” (2 vnt.), “Djavol v tiele” 100% hard action!, režisior Antonio Adamo”, “Day dreamer. new sex”, “Hello Titty: Wall to Wall, new turbo sex”, “Satelit-12. New-turbo-sex”, “Das Diedische Trio. New. 100% hard“, „Pussyman: Sex in Italiano. Amore in Italiano“, pripažinti pornografinėmis.
4.6. LMIA prašymas įvertinti 4 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes be įdėklų, kurių pavadinimas „Seksas už įstatymo ribų“ (4 vnt.), pripažinti erotinėmis.
2. Komisija nesprendžia klausimų, susijusių su produkcijos apipavidalinimu, kopijavimu ir platinimu. Primename, kad pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas, o erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111.
4.7. LMIA prašymas įvertinti 5 CD turinį
Nuspręsta:
Kompaktiniai diskai, kurių pavadinimai: „Eve Insane Obsession“, „Sex Forever“, „Sex Club“, „Slam Bam“, „Total Desire“, pripažinti pornografiniais.
 
2003-02-17         Nr. 2
 
1. Svarstyta: S. Gaidžio skundas dėl straipsnio „Lietuvos ryte“. S. Gaidys skundžiasi dėl, jo manymu, tendencingo ir neatitinkančio tikrovės A. Dumalako straipsnio „Pakaruoklis privertė atšventinti bažnyčią“, išspausdinto 2003 02 03 d. dienraštyje „Lietuvos rytas“. Posėdyje dalyvavo Stasys Gaidys su žmona ir VU atstovė psichologė E. Trofimova.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2, 7, 9, 17, 20, 39, 48 ir 49 str. Laiške redakcijai išsamiau paaiškinti tokio Komisijos sprendimo motyvus.
 
2. Svarstyta: UAB „Delfi“ kreipimasis dėl publikacijos žurnale „NK verslas“. UAB „Delfi“ kreipėsi dėl etikos principų pažeidimų R. Grinevičiūtės straipsnyje „Smegenų užkalbėjimas“, išspausdinto 2003 m. sausio mėn. žurnale „NK verslas“.
Nuspręsta:
Publikacijos „Smegenų užkalbėjimas“ autorė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
3. Svarstyta: V. Česnulevičiaus skundas
Nuspręsta:
Atidėti kitam posėdžiui. Į posėdį pakviesti p. Česnulevičių.
 
4. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. Kauno m. VPK prašymas įvertinti 40 žurnalų turinį
Nuspręsta:
Žurnalai lenkų k. „Erotyka“ (1 vnt. 11 2002), „Wamp“ (2 vnt., 2002), „Peep Show“          (3 vnt., 12(130)2002), „Seks Afrodyta“ (2 vnt. 12/2002), „Striptiz“ (4 vnt. 6/2002), „Sex Fantasy“ (1 vnt. 5‘2002, 3 vnt. 6‘2002/2003), „Sex live“ (2 vnt., Grudzien/2002, 3 vnt. 11/2002), „Extasy“ (3 vnt. 10/2002, 4 vnt. 12/2002, 4 vnt. 1/2003, ), „Cats“ (3 vnt. 12 Grudzien 2002), „Adam Foto“ (1 vnt. Nr. 12 2002), „Adam“ (1 vnt. 12‘2002), „Nowy Men“ (1 vnt. 03/2001, 1 vnt. 08/2001, 1 vnt. 10/2001) ir nuotraukos minėtuose žurnaluose yra pornografija.
4.2. Firmos INFORING prašymas dėl žurnalų platinimo
Nuspręsta:
Žurnalai „Pro eto“ (rusų, latvių ir estų kalbomis) yra erotinio pobūdžio. Erotinių kūrinių platinimo tvarką Lietuvos Respublikoje reglamentuojama Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
4.3. LMIA prašymas įvertinti 28 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostės, kurių pavadinimai „Kletka dlia ptašek“ (tokio pat pavadinimo įdėkle) ir „Odinički“ (tokio pat pavadinimo įdėkle), nėra pornografiniai kūriniai.
2. Vaizdajuostės be įdėklų, kurių pavadinimai „Menty Nr.8 1.Okončanije Mnogaja lieta,      2. Pogonia za prizrakom, 3.Kukolka, 4.Ženskoje sčiastje“, „Padaužos komedija JAV“, „1.Sekundes pykas, 2.Žvaigždžių laukas“, „Kova be taisyklių“, „Jūros periodo parkas“, „Gyvūnijos pasaulyje15“, „Gyvūnijos pasaulyje18“, „Gyvūnijos pasaulyje30“, „Gyvūnijos pasaulyje8“, „Mentai 1.Žiurkių medžioklė, 2.Blyškioji kandis, 3. Byla Nr.1999 2d., 4.Ilgiausių metų“, „Okbdzetistas Irake apie Arkeologus /istorinis/“, „Mentai 1.Reporterio byla, 2. Atpirkimo ožys, 3.Be įrodymų, 4. Rudens vakaro bliuzas“, „Nacionalinio saugumo agentas-2 1Pabaiga. Trys dienos iki eterio 2 Maxust 3 Legionas“, „Nacionalinio saugumo agentas3 Nova aistros legionas 2Mirtinsolas Rasonas“, „1Fantomas. 2Fantomas Šėlsta. 3Fantomas prieš /komed./“, „1Gremlinai /kom./ 2Kriugeris sugrįžo /siaubo/“, „Meerjungfrauen Kussen Besser“, nėra pornografiniai kūriniai.
3.  Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „1.Suaugusiems suaugusiems“, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę be įdėklo, kurios pavadinimas „Suaugusiems suaugusiems 32“, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Suaugusiems suaugusiems 2“ (įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“), „Suaugusiems suaugusiems 34“ (įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“), Suaugusiems suaugusiems 9“ (įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“), „Act of piracy“ (įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“), „Suaugusiems suaugusiems 7“ (įdėkle, ant kurio užrašyta „Suaugusiems suaugusiems“), „Suaugusiems suaugusiems 14“ (įdėkle, kurio pavadinimas „Die Welt des Forest Gump“ ir užrašas „Suaugusiems suaugusiems“), „Suaugusiems suaugusiems 51“ (įdėkle, kurio pavadinimas „Angely“), pripažinti pornografinėmis.
6. Komisija nesprendžia klausimų, susijusių su produkcijos apipavidalinimu, kopijavimu ir platinimu. Primename, kad pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas, o erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
Pirmininkas informavo Komisijos narius, kad dalyvavo Etikos inspektoriaus organizuotame seminare-susitikime su TV laidų prodiuseriais ir trumpai supažindino, kokie klausimai buvo aptarti jo metu. Jo manymu, seminaras buvo naudingas, dalyvavo daug laidų prodiuserių, įvairių institucijų atstovai. Taip pat buvo nuspręsta į tokius seminarus rinktis kartą per 3 mėn.
             
2003-02-24         Nr. 3
 
1. Svarstyta: J. Vinskevičienės skundas dėl laidos „Pavojinga zona“. J. Vinskevičienė skundžiasi, kad š. m. sausio 22 d. laidos „Pavojinga zona“ žurnalistas ir operatorius filmavo jos bute jai nežinant ir be jos leidimo. O vėliau, dėl parodytų siužetų ji patyrė didelių nepatogumų, jaučiasi įžeista. Posėdyje dalyvavo J. Vinskevičienė, jos kaimynė ir žurnalistas Laimonas Kirkutis.
Nuspręsta:
Laidos „Pavojinga zona“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 10 ir 17 str.
 
2. Svarstyta: V. Česnulevičiaus skundas. V. Česnulevičius primygtinai prašo nagrinėti jo skundą dėl 1998 06 20 dienraščio „Kauno diena“ publikacijos „Lietuvos kariuomenė: ar vardan tos Lietuvos?“, nors ir dabar nepateikė konkrečių teiginių (nors ne vieną kartą buvo prašytas tai padaryti), kurie yra ir knygoje (dėl kurios yra priimtas teismo sprendimas), ir publikacijoje, ir ką turėtų paneigti „Kauno diena“. Posėdyje dalyvavo p. V. Česnulevičius.
Nuspręsta:
Dienraštis „Kauno diena“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 25, 26 ir 27 str.
 
3. Svarstyta: Kiti klausimai
L. Slušnys pristatė kreipimosi į žurnalistus dėl savižudybių aprašymo tekstą. Komisijos nariai aptarė ir pareiškė savo pastabas.
Nuspręsta:
Pavesti G. Songailai ir L. Slušniui, pasitelkus į pagalbą Etikos inspektorių, paruošti galutinį kreipimosi tekstą
 
2003-04-07         Nr. 4
 
1. Svarstyta: I. Pušneraitienės prašymas dėl publikacijos „Akistatoje“. Tardytoja I. Pušneraitienė prašo įvertinti 2003 01 07 d. laikraštyje „Akistata“ išspausdintą Sigito Stašaičio straipsnį „Praradusiojo atmintį prisiminimai, arba kaip Radviliškio rajono policijos pareigūnai augina kopūstus“, kuriame, jos nuomone, melagingos ir prasimanytos žinios žemina ją kaip pareigūnę.
Nuspręsta:
Laikraštis „Akistata“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 ir 42 str.
 
2. Svarstyta: I. ir A. Jokšų skundas dėl publikacijos „Telšių žiniose“. I. ir A. Jokšai skundžiasi, kad 2003 02 11 d. laikraštyje „Telšių žinios“ žurnalistė Marija Griciuk išspausdino straipsnį „Rūpintis valstybine kalba – pavojingas darbas“, kuriame pateiktos tikrovės neatitinkančios žinios ir pats straipsnis yra tendencingas.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Telšių žinios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 9 ir  27 str.
2. Pasiūlyti laikraščiui suteikti atsakymo teisę I. ir A. Jokšams
 
3. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 36 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Penthouse. Kama Sutra – drevnije taijny iskusstva liubvi“, „Babnik 6“, „Beskonečnaja radost seksa – videoenciklopedija seksa“, „Beskonečnaja radost seksa – super seksualnost“, „Vozmi menia“, „Dekameron“, Džuljeta i Romeo“, „Žar v štanah“, „Žerebec“, „Imperatrica antidevstvennica Messalina“, „Kama Sutra (3D). Iskusstovo liubvi 1“, „Kama Sutra (3D). Iskusstovo liubvi 2“, „Kama Sutra (3D). Iskusstovo liubvi 3“, „Kama Sutra (3D). Iskusstovo liubvi 4“, „Kamera seksualnyh pytok“, Koldunji“, „Kolonija obezjan“, „Maslenica“, Medvežja večerinka“, „Mulatki Malibu“, „Noči Antonija i Kleopatry“, „Otravlennyje porokom“, „Ohotnik za ženskimi zadnicami“, „Pero“, „Seks patrul“, „Uliotnyje fuckty“, „Jerolaš. Tretja mirovaja ili novyje russkije dievočki“, „Pohotlivaja Kelli“, „Playgirl. Lučšeje telo vselennoj“, „Playgirl. Lučšije parni Ameriki“, „Kamasutra. Videotraktat o liubvi“, „Penthouse. Atlas i kruževa 1“, „Penthouse. Atlas i kruževa 2“, „Penthouse. Bezumnyj vikend s „Liubimcami goda“, „Penthouse. Bolšaja ohota na liubimic „Penthouse“ 1“, „Ugnat za 69 sekund“, įrašyta medžiaga yra erotinio pobūdžio. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
3.2. LMIA prašymas įvertrinti 15 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Kompakatuose, kurių pavadinimai „Na vsiu noč“, „Klubnička. Igry liubimic goda“, „Romantik. Element of crime“, „Vsiu noč s toboj“, „Seks enciklopedija na russkom jazyke“, „Teentime. XXX slade-show“, „Tineidžery v erotike. Vypusk 2“, „Klubnička. Lučšije modeli mira“, „Fantastic puzzle. Krasavicy so vsego mira“, „Fantastic puzzle. Tineidžery“, „Klubnička. Pisma v Penthouse“, „Neskromnyje devočki. Bolee 5000 slaidov vysokogo kačestva“, įrašytą medžiagą pripažinti erotika.
2. Kompakte, kurio pavadinimas „Erotika dlia elity. Bolee 5000 slaidov vysokogo kačestva“, įrašytą medžiagą pripažinti pornografine.
3. Kompakte, kurio pavadinimas „Erotika dlia elity. Bolee 5000 slaidov vysokogo kačestva“ tokio pat pavadinimo įdėkle, įrašytą medžiagą pripažinti pornografine.
4. DVD, kurio pavadinimas „Sunshine films presents Stick Shift Girl“, Komisija negalėjo peržiūrėti dėl ribotų rechninių galimybių.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1. Dėl straipsnio apie J. Šurkų
L. Slušnys informavo, kad į jį, kaip į Psichiatrų asociacijos atstovą, kreipėsi gydytoja psichiatrė V. Matonienė prašydama iškelti klausimą komisijos posėdyje dėl 2003 03 04 d. laikrašytje „Lietuvos aidas“ išspausdinto straipsnio „Svarbiausia – atminties neprarasti“. Straipsnyje rašoma apie profesorių Joną Šurkų, Gintaro Šurkaus, prezidento R. Pakso komandos vieno iš artimiausių žmonių, tėvą, tačiau pateikti duomenys ne visai atitinka tiesą, nes daug kas paimta iš prof. Jono Šurkaus brolio, taip pat psichiatro, biografijos. Vienu žodžiu, sumaišytos Šurkų biografijos. Todėl, teiginiai apie profesoriaus Jono Šurkaus mirtį užsirakinus kabinete su studente ir jo amžių, yra neteisingi. Taip pat neetiška tik jį smerkti dėl R. Kalantos psichiatrinės ekspertizės išvadų – ne jis vienas pasirašė.
Nuspręsta:
Pasiūlyti Psichiatrų asociacijai kreiptis raštu į Komisiją ir į laikraštį dėl faktų patikslinimo (žinoma, jeigu jie, nepaisant artimųjų valios, mano, kad to reikia).
 
2003-04-28         Nr. 5
 
1. Svarstyta: J. Šilinio skundas dėl straipsnio „Panevėžio ryte“. Julius Šilinis skundžiasi, kad 2003 m. kovo 29 d. laikraštyje „Panevėžio rytas“ išspausdintame straipsnyje „Socdemus globos buvę nusikaltėliai“ yra paminėta ir jo sūnaus Sauliaus Šilinio pavardė. Taip pat, kad laikraščio redaktorius atsisako spausdinti jo (J. Šilinio) straipsnius ir nemandagiai elgiasi.
Nuspręsta:
Laikraštis „Panevėžio rytas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: Asociacijos „Lietuva Ičkerija“ pareiškimas. Asociacija „Lietuva Ičkerija“ kreipėsi dėl 2003 m. balandžio 01 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdinto neegzistuojančios organizacijos „Tarptautinis musulmonų centras“ provokacinio, nesantaiką kurstančio pareiškimo „Alach akbar“.
Nuspręsta:
Laikraštis „Lietuvos aidas“, išspausdindamas tautinę ir religinę nesantaiką kurstantį pareiškimą „Alach akbar“, pažeidė VIĮ 47 str. ir visuomenės informavimo principus (VIĮ 3 str.)
 
3. Svarstyta: T. Mačeliūno skundas dėl M-1 žinių pranešimo. T. Mačeliūnas skundžiasi dėl 2003 m. kovo 31 d. M-1 žinių tarnybos pranešimo, kuris, jo nuomone, įskaudino nemažą dalį tikinčių žmonių. Pateikia interneto svetainės sala.lt išplatintą pranešimo tekstą „Sektos siekia valstybės pripažinimo“.
Nuspręsta:
Radijo stoties M-1 žinių redakcija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2003-05-26         Nr. 6
 
1. Svarstyta: I. ir A. Jokšų skundas dėl straipsnio laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“. I. ir A. Jokšai skundžiasi, kad 2003 02 20 laikraštyje „Kalvotoji Žemaitija“ išspausdintas straipsnis „Ir XXI amžiuje tenka grumtis dėl lietuvių kalbos“ yra tendencingas, paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios. Komisija dėl panašaus skundo jau svarstė ir straipsnį „Telšių žiniose“.
Nuspręsta:
Laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 18, 27 ir 45 str.
 
2. Svarstyta: Byla su UAB „Naujasis aitvaras“ (dėl Komisijos 2000 m. sausio 24 d. ir gegužės 8 d. sprendimų laikraščius „Vakaro žinios ir „Vakaro laikraštis Vakaro žinios“ pripažinti smurtiniais).
Nuspręsta:
1. 2000 m. sausio 24 d. ir gegužės 8 d. sprendimai laikraščius „Vakaro žinios ir „Vakaro laikraštis Vakaro žinios“ pripažinti smurtiniais netenka galios nuo to momento, kai bus pasirašytos ir teismo patvirtintos Taikos sutartys tarp Komisijos ir UAB „Naujasis aitvaras“, pagal kurias UAB „Naujasis aitvaras“ atsiims atitinkamus ieškininius pareiškimus.
2. Įgalioti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininką G. Songailą sudaryti ir pasirašyti Taikos sutartis su UAB „Naujasis aitvaras“ dėl abiejų aukščiau paminėtų Komisijos sprendimų.
 
4. Svarstyta: A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 26 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
„Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Penthouse. Šou „Liubimica goda“, „Mužskoj klub Rasputin. Russkije krasavicy“, „Emanuel vokrug sveta“, „Penthouse. Pobeditelnicy konkursa „Liubimica goda“, „Penthouse. Devuški iz „Penthouse“, „Osobennosti seksualnoj oxoty“, „Penthouse. Ženščiny v forme“, „Penthouse. Liubimica goda 2“, „Penthouse. Devuški vašej mečty“, „Penthouse. Venera“, „Gorod udovolstvij“, „Pobeditelnica kožanogo mira“, „Penthouse. Igry „Liubimic goda“ 2“, „Penthouse. Igry „Liubimic goda“, „Penthouse. „Liubimica goda“, „WIB. Ženščiny v čiornom“, „Penthouse. Za kulisami“, „Penthouse. Pikantnyje istorii“, „Penthouse. Gotovy vy ili net“, „Penthouse. Zateriannyje sokrovišča“, „Penthouse. Šougelz iz „Penthpuse“, „WIB. Ženščiny v čiornom 2“, „Penthouse. Polnyj dostup“, „Penthouse. Led i plamen“, „Penthouse. Gubnja pomada“, „Zamok želanij Žozefiny“, įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
 
2003-07-07         Nr. 7
 
1. Svarstyta: VSD prašymas dėl straipsnių savaitraštyje „Žemaitijos parlamentas“. Valstybės saugumo departamentas kreipėsi dėl neseniai pradėtame leisti savaitraštyje „Žemaitijos parlamentas“ spausdinamo straipsnių ciklo „Slaptasis pasaulinis žydų suokalbis“. Jie prašo atsakyti į klausimus: 1) ar straipsniai nepropaguoja nacionalinės nesantaikos, 2) jeigu taip, tai išvardinti konkrečius teiginius.
Nuspręsta:
1. Žemiau išvardintus leidinio „Slaptasis pasaulinis žydų suokalbis“ komentarus įvertinti, kaip galinčius kurstyti nacionalinę nesantaiką:
1.1. 2003.04.10 d. „...nuraudoninta talmudiška krikščionių tikėjimo ir krikščionių pasaulio neapykanta. Tokią neapykantą turi tik žydai.“
1.2. 2003.04.10 d. „Mūsų inteligentai, kurie išliko gyvi, pasakoja, kad rusai enkavedistai palyginus buvo neblogi, bet žydai – žvėrys.“
1.3. 2003.04.10 d. „...net jų „Talmude“ įrašytas mūsų sunaikinimas.“
1.4. 2003.04.17 d. „...bet vistiek žydai leido gaminti daug pigaus alkoholio ir daug žmonių padarė alkoholikais.“
1.5. 2003.04.17 d. „...nes surado efektingesnę priemonę žmonėms luošinti – narkotikus, kuriuos dalina vaikams veltui.“
1.6. 2003.04.17 d. „Likusieji žmonės bus paversti žydų vergais ir turės dirbti (žydų žodžiais) ne taip kaip dabar.“
1.7. 2003.04.17 d. „Dabar po viso pasaulio valstybių valdžių rūmais požemių tunelių labirintuose žydai yra pastatę šiuolaikinę aparatūrą. Jie sėdėdami minkštuose foteliuose su juodais blizgančiais cilindrais mato, ką veikia ir girdi, ką kalba mūsų valdžių vyrai, o jeigu reikės iš ten nugriaudės ir žydų pergalės saliutas.“
1.8. 2003.04.17 d. „Ne dėl to žydai žudo arabus, kad jiems būtų reikalingi jų akmenys, žvirgždynai ir smėlynai, bet dėl to, kad, žinodami pasaulio moderniausių ginklų paslaptis, padarytų Izraelį neįveikiama ir nepajudinama tvirtove iki to laiko, kol žydai paskelbs savo karalystę pasaulyje.“
1.9. 2003.04.17 d. „Žydai, siekdami pasaulinio viešpatavimo, peržengė visų laikų niekšybių ribas...“
2. Visą iš anoniminio leidinio „Slaptasis pasaulinis žydų suokalbis“ perspausdintą medžiagą Komisija vertina, kaip galinčią kurstyti nacionalinę nesantaiką.
 
2. Svarstyta:  V. Kazakevičienės ir A. Kazakevičiūtės prašymas dėl straipsnio laikraštyje „Kupiškėnų mintys. Motina ir dukra skundžiasi, kad 2003.04.12 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ išspausdintas straipsnis „Kol kas tik mažasis Emilis, tituluojamas naujuoju paveldėtoju, šypsosi ir dėl nieko nesuka galvos“ jas šmeižia, įžeidžia garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nepažeistas.
                       
3. Svarstyta: Reklamos laikraščio „Mugė“ redaktorės prašymas
Komisijos pirmininkas informavo, kad yra gautas reklaminio laikraščio „Mugė“ redaktorės prašymas sudrausminti ir patarti kaip elgtis, jeigu kitas, naujai pradėtas leisti reklamainis laikraštis, perspausdina jos leidinio reklaminius skelbimus.
Komisijos narių nuomone, tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Galima tik patarti redaktorei kreiptis į teismą.
           
2003-09-08         Nr. 8
 
1. Svarstyta: P. Gražulio pareiškimai VSD dėl informacijos apie čečėnus žiniasklaidoje ir interneto svetainėje delfi.lt. Valstybės saugumo departamentas kreipėsi dėl P. Gražulio jiems pateiktų dviejų pareiškimų: „Dėl čečėniškos ksenofobijos Lietuvoje“ (2003 07 03) ir „Dėl tautinės nesantaikos kurstymo vertinimo Lietuvos žiniasklaidoje“ (2003 07 17). Posėdyje dalyvavo Seimo narys P. Gražulis ir A. Endriukaitis.
1.1. Pareiškimas „Dėl čečėniškos ksenofobijos Lietuvoje“ (2003 07 03)
Šiame pareiškime p. Gražulis visus klausimus užduoda VSD. Komisija gali svarstyti tik pirmąjį, kuriame prašoma ištirti, ar 2003 06 27 d. laikraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintas straipsnis „Išgrūsti iš kavinių čečėnai varomi iš Ruklos“ neskleidžia ir nekursto tautinės neapykantos.
Nuspręsta:
2003 06 27 d. dienraštyje „Lietuvos žinios“ išspausdintas straipsnis „Išgrūsti iš kavinių čečėnai varomi iš Ruklos“ nekursto tautinės neapykantos. Tuo pačiu Komisijos nariai išreiškia susirūpinimą straipsnyje išdėstytais faktais ir tikisi, kad Valstybės saugumo departamentas išsiaiškins, kas kursto nesantaiką Rukloje.
1.2. Pareiškimas „Dėl tautinės nesantaikos kurstymo vertinimo Lietuvos žiniasklaidoje“ (2003 07 17)
 Pareiškime teigiama, kad tinklalapyje www.delfi.lt pastoviai galima rasti teiginių, kurstančių nacionalinę nesantaiką ir neapykantą.
Nuspręsta:
1. Dauguma straipsnių „Maskvos centre išvengta sprogdinimo, žuvo išminuotojas“ (2003 07 10), „Čečėnų interneto svetainė gali įsikurti Seimo viešbutyje“ (2003 07 15), „A. Sadeckas nedramatizuoja pabėgėlių keliamos grėsmės“ (2003 07 16) komentarų, kuriuos atrinko p.Gražulis, gali būti pripažinti kaip kurstantys tautinę nesantaiką.
2. Informuoti UAB „Delfi“ apie Komisijos pastebėjimą, jog tinklalapyje delfi.lt dažnai būna neetiškai ir necenzūriniais žodžiais reiškiamų komentarų, kurie turėtų būti peržiūrimi ir ištrinami nedelsiant, jeigu tai techniškai įmanoma, arba per galimai trumpiausią laiką.
 
2. Svarstyta: Antros apylinkės teismo prašymas dėl UAB „Elneta“ interneto svetainės kavkazcenter.com. Antros apylinkės teismas prašo nustatyti, ar iš UAB „Elneta“ internetinės svetainės kavkazcenter.com yra viešai demonstruojama produkcija, propaguojanti nacionalinę ir religinę nesantaiką. Pateikiama medžiaga 4 puslapiuose anglų kalba ir 2 dviejuose forumuose rusų ir anglų kalba.
Nuspręsta:
1. Pateiktoje medžiagoje (4 puslapiai anglų kalba ir vertimas) nėra informacijos, kurstančios nacionalinę ir religinę nesantaiką Lietuvoje.
2. Dėl diskusijų forumų:
- tiesioginiuose diskusijų forumuose skelbiamos nuomonės neturėtų būti priskirtos prie neskelbtinos informacijos;
- pateiktoje diskusijų forumo medžiagoje nėra informacijos, kuri kursto nacionalinę ir religinę nesantaiką Lietuvoje;
- patalpinimo tinklalapyje momentu už informacijos turinį atsako patys autoriai. Už jau paskelbtą ir ilgesnį laiką tinklalapyje laikomą informaciją atsako jo redaktorius (arba kitas paskirtas atsakingas asmuo) pagal mūsų šalies įstatymus.
 
3. Svarstyta: VSD prašymas dėl interneto svetainės kavkazcenter.com, palaikomos iš V. Petkaus buto. Prašoma komisijos pirmininko, kaip eksperto, atsakyti, ar nuo š. m. rugpjūčio 6 d. iš V. Petkaus buto palaikomoje svetainėje kavkazcenter.com viešai demonstruojama medžiaga nepropaguoja nacionalinės nesantaikos.
Nuspręsta:
Nesvarstyti klausimo, nes VSD kreipiasi tik į komisijos pirmininką, kaip ekspertą, o komisijos nariai negali būti ekspertais, nes nėra įtraukti į ekspertų sąrašą.
 
4. Svarstyta: VSD Kauno sk. prašymas dėl straipsnio „Valstiečių laikraštyje“. VSD Kauno apygardos skyrius prašo nustatyti, ar 2003 m. liepos 26 d. laikraštyje „Valstiečių laikraštis“ išspausdintame straipsnyje „Kas kursto nacionalinę nesantaiką Rukloje?“ yra tautinės neapykantos, ksenofobijos požymių. Posėdyje dalyvavo „Valstiečių laikraščio“ korespondentas G. Visockas.
Nuspręsta:
Publikacijoje nėra tautinės neapykantos ir ksenofobijos požymių. Komisija mano, kad publikacijoje aprašomais faktais turėtų susirūpinti Saugumo departamentas.
           
5. Svarstyta: A. Žarskaus įmonės „Melofanas“ prašymas įvertinti 14 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Maniaščiaja bezdna“, „Mužskoj erotičeskij masaž“, „Poročnyje studentki“, „Matriks 02“, „Bessmertnyje“ „Novenkaja v gorode“, „Seks na vsiu katušku“, „Iskustvo liubvi i strasti“, „Soblaznitelnyje fantazii“, „Striptiz na zakate solnca“, „Strastnyj Golivud“, „Matriks“, „Sex“, „Malyški na motociklach“, įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio. Erotinių kūrinių platinimą Lietuvoje reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
 
6. Svarstyta: Kiti klausimai.
Komisijos pirmininkas informavo, kad byla su laikraščiu „Vakaro žinios“ baigta taikos sutartimi. Tačiau Komisiją į teismą padavė „Lietuvos aido“ redaktorius A. Pilvelis, dėl sprendimo, kurį Komisija priėmė dėl pareiškimo „Alach akbar“. Jau įvyko pirmasis teismo posėdis ir teisėjas pasiūlė sudaryti taikos sutartį.
Nuspręsta:
Komisija nepakeitė savo nuomonės dėl priimto sprendimo, todėl neturi pagrindo jį naikinti ar sudaryti taikos sutartį.
 
2003-09-22         Nr. 9
 
1. Svarstyta: UAB „Cactus pro“ ir atlikėjų skundas dėl straipsnio dienraštyje „Klaipėda“. UAB „Cactus pro“, kompozitoriaus Ž. Liulio, atlikėjų Geltona, Amberlife ir grupės „Pikaso“ narių skundas dėl straipsnio „Debiuto adresas – www. amberlife. koma“, išspausdinto 2003-09-04 dienrašytje „Klaipėda“, turinio.
Nuspręsta:
1. Pasiūlyti UAB „Cactus pro“, kompozitoriui Ž. Liuliui, atlikėjams Geltona, Amberlife ir grupės „Pikaso“ nariams kreiptis į dienraščio „Klaipėda“ redakciją ir išsakyti savo mintis dėl publikacijos arba pateikti korektišką paneigimo tekstą dėl konkrečių teiginių.
2. Informuoti dienraščio „Klaipėda“ redakciją apie Komisijos sprendimą ir pasiūlyti išspausdinti skundo autorių nuomonę.
 
2. Svarstyta: Dėl dienraščio „Lietuvos rytas“ straipsnio „Po pergalių bokso ringe – troškimas žudyti“. G. Songaila paprašė apsvarstyti šį 2003-09-10 dienraštyje „Lietuvos rytas“ išspausdintą straipsnį, nes mano, kad pažeistas ne tik Nepilnamečių apsaugos įstatymas, bet ir Žurnalistų etikos kodeksas.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 ir 40 str.
 
3. Svarstyta: UAB „Toresus“ paklausimas dėl straipsnio žurnale „Geras skonis“. UAB „Toresus“ skundžiasi dėl žurnale „Geras skonis“ išspausdinto kritinio straipsnio apie restoraną „Tores“ ir mano, kad buvo pažeistas Žurnalistų etikos kodeksas.
Nuspręsta:
1. Komisija nenustatė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimų.
2. Pasiūlyti UAB „Toresus“ kreiptis į laikraščio redakciją ir išsakyti savo nuomonę, nes Komisija neturi galimybės nustatyti, ar išdėstyti faktai atitinka tikrovę.
3. Informuoti žurnalo „Geras skonis“ redakciją apie Komisijos sprendimą ir pasiūlyti išspausdinti UAB „Toresus“ atsiliepimą į publikaciją.
 
4. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
4.1. LMIA prašymas įvertinti 21 vaizdajuostę ir 4 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Amor 2“, „Amor 5“, „Amor 19“, „Amor 34“, „Emporio 40“, „Uno“, „5446 Plaers Academy“, „Foyer“, „5233 Stripper Nurses“, „5596 18 Sasstchl“, „5556 Rusų Mergaites“, „A. 3“, „K840 Suggestive Rehavior“, „A.2“, „A.1“, „5576Stripper Nurses, Sister Snatch“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašyta „A088“, įdėkle, ant kurio užrašyta Philips HG, pripažinti pornografine.
3. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašyta „A094 Private pns.kase“, įdėkle, ant kurio užrašyta Acme MQ 180, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę be pavadinimo, įdėkle, ant kurio užrašyta Acme MQ 180 ir užkištas raštelis „5659 Firma Dolly /3/ 5669 Bar X /3/ 5679 Private: Riding Hight /3/“, pripažinti pornografine.
5. Dvi vaizdajuostes be įdėklų ir be pavadinimų, tik užrašyti skaičiai „4“ ir „5“, pripažinti pornografinėmis.
6. DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „The Pyramid 2“, „Les Mousquetaires de Sexe et d‘Lpee“, „Der Clan“, pripažinti pornografinėmis.
7. DVD kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „Das Liebes Elixier“, Komisija negalėjo peržiūrėti, nes neturėjo reikalingos įrangos.
8. Pornografijos platinimas Lietuvos Respublikoje yra draudžiamas.
4.2. LMIA prašymas įvertinti 1 DVD kompaktinės plokštelės turinį
Nuspręsta:
DVD kompaktinės plokštelės, kurios pavadinimas „United Colors of Private“, Komisija negalėjo peržiūrėti, nes neturėjo reikalingos įrangos.
 
5. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas informavo, kad į Komisiją kreipėsi Etikos inspektorius prašydamas pritarimo jo pozicijai dėl Administracinio teisės pažeidimų kodekso pataisų. Jame numatyta, kad baudas už įstatymo nesilaikymą gali skirti Radijo ir TV komisija ir Etikos inspektorius.
Nuspręsta:
1. Komisijos nuomone, Administracinis teisės pažeidimų kodeksas bus nefunkcionalus. Tačiau jeigu jis vis dėlto bus priimtas, reikėtų vengti Radijo ir televizijos komisijos ir Etikos inspektoriaus tarnybų darbo dubliavimo. Baudas turėtų skirti teismas, remdamasis Etikos inspektoriaus protokolu.
2. Kultūros ministerijos pateiktame VIĮ projekte nepagrįstai plečiamos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos funkcijos, suteikiama teisė nutraukti viešosios informacijos rengėjo veiklą be teismo. Įpareigoti Komisijos pirmininką pateikti Kultūros ministerijai detalų atsakymą dėl projekto.
 
2003-10-06         Nr. 10
 
1. Svarstyta: Kauno arkivyskupo metropolito prašymas dėl straipsnio „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų“, išspausdinto dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir TV3 laidos „Lietuvos ryto televizija“. Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius mano, jog straipsnyje „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų“, išspausdintame 2003-06-21 dienraštyje „Lietuvos rytas“, ir 2003-09-02 TV3 kanalu transliuotoje laidoje „Lietuvos ryto televizija“ ir laidos anonsuose buvo nepaisyta VIĮ ir Civilinio kodekso normų reikalavimų. Posėdyje dalyvavo Arkivyskupo metropolito atstovas spaudai Darius Chmieliauskas.
Nuspręsta:
1. Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
2. TV3 laidos „Lietuvos ryto televizija“ ir anonsų svartymą atidėti kitam posėdžiui.
 
2003-10-13         Nr. 11
 
1. Svarstyta: Kauno arkivyskupo metropolito prašymas dėl TV3 laidos „Lietuvos ryto televizija“ (2003.09.02) ir jos anonsų, pakartotinas straipsnio „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų“ (dienraštis „Lietuvos rytas“, 2003.06.21) svarstymas. G. Songaila paprašė dar kartą apsvarstyti straipsnį „Kunigų nuodėmės – už tylos ir melo sienų“ ir sprendimą, priimtą spalio 6 d. posėdyje. Jo manymu, didelę įtaką priimant sprendimą dėl Etikos kodekso 4 str. pažeidimo turėjo tai, kad autorė kunigų seminariją pavadino pedofilų kalve. Tačiau atšviestame tekste niekas nepastebėjo, jog minėti žodžiai buvo parašyti kabutėse, o tai reiškia, jog buvo cituojama nuomonė. Todėl pirmininkas siūlo dar kartą apsvarstyti straipsnį - palikti galioti sprendimą arba ištaisyti klaidą, o taip pat atsižvelgti į naują informaciją. Posėdyje dalyvavo Arkivyskupo metropolito atstovas spaudai Darius Chmieliauskas.
Nuspręsta:
1. Palikti galioti 2003 m. spalio 6 d. posėdžio sprendimą, kad dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
2. Papildyti 2003 m. spalio 6 d. posėdžio sprendimą, kad dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
3. TV3 kanalu transliuotoje laidoje „Lietuvos ryto televizija“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
4. TV3 kanalu transliuotuose laidos „Lietuvos ryto televizija“ anonsuose buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 18 str.
 
2. Svarstyta: Žurnalo „Cosmopolitan“ prašymas. Iš žurnalo „Cosmopolitan“ gautas prašymas įvertinti straipsnį, kurį jie nori spausdinti lapkričio mėnesio numeryje.
Nuspręsta:
Žurnalo „Cosmopolitan“ redakcijos pateiktame straipsnyje apie pornografiją Komisija nenustatė etinių ir teisės normų pažeidimų.
 
3. Svarstyta: Kiti klausimai
Kalbėta apie tai, kad jau iškyla būtinybė tobulinti Etikos kodeksą. Komisijos pirmininkas pasiūlė Komisijos nariams būti aktyvesniems, pagalvoti ir teikti pasiūlymus dėl kodekso straipsnių pakeitimo ir papildymo.
 
2003-11-03         Nr. 12
 
1. Svarstyta:  S. Jasudienės skundas dėl publikacijos „Policijoje verslininkas virto plėšiku“. S. Jasudienė skundžiasi, kad 2003.09.25 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“ buvo išspausdintas straipsnis „Policijoje verslininkas virto plėšiku“, kuriame, žurnalistas Vytautas Jončys aprašydamas konfliktinę situaciją, nepateikė jos nuomonės (nebuvo išklausyta antra pusė).
Nuspręsta:
Pasiūlyti laikraščiui „Šiaulių naujienos“ suteikti galimybę p. S. Jasudienei išsakyti savo nuomonę laikraščio puslapiuose. Jeigu laikraščio redakcija nesutiks geranoriškai išspręsti problemos, Komisija dar kartą svarstys publikaciją dėl Etikos kodekso straipsnių pažeidimo.
 
2. Svarstyta: Grupės žmonių pareiškimas dėl 2003.10.03 d. LNK laidos „Dviračio žynios“ ir kun.V. Aliulio prašymas dėl Skautų sąjungos protesto dėl 2003.10.17 d. LNK laidos „Dviračio žynios“. Grupės Kauno gyventojų pareiškime ir Skautų sąjungos proteste, išspausdintame 2003.10.21 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“, piktinamasi , kad š. m. spalio 3 ir 17 d.d. LNK kanalu transliuotoje laidoje „Dviračio žynios“ buvo tyčiojamasi iš Katalikų bažnyčios vadovo popiežiaus Jono Pauliaus II.
Nuspręsta:
Laida „Dviračio žynios“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 21 ir 52 str.
 
3. Svarstyta: P. Gražulio prašymas dėl siužeto laidoje „Panorama“ (2003.10.10). Seimo narys P. Gražulis prašo įvertinti ar tai, kaip LTV laida „Panorama“ parodė reportažą iš jo spaudos konferencijos, nepažeidžia visuomenės informavimo ir žurnalistų etikos principų.
Nuspręsta:
Laidoje „Panorama“ nebuvo pažeistos Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos.
 
4. Svarstyta: Vaizdo ir spausdintos medžiagos svarstymas
4.1. UAB „Fotolita“ prašymas įvertinti plakatų turinį
Nuspręsta:
Plakatai „1916 River Girl“, „1738 Tattoo‘s Art“, „1764 Palm Love“, „1588 Rock Girl“, „Verkerke“ gali būti platinami be apribojimų.
4.2. Utenos rajono policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostę ir 1 DVD
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „VM I Erotik“, pripažinti pornografine.
2. DVD kompaktinę plokštelę, kurios pavadinimas „Double Confusion“, pripažinti pornografine.
4.3. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 52 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Videokalendar 2003“, „Goriačije gubki, šikarnyje nožki“, „Dalin Kertis – liubimica 2002“, „Krasotki v pasteli“, „Relax&Erotic – Voda: Stichija strasti”, „Relax&Erotic – Zakat: Preliudija noči“, „Relax&Erotic – Maniaščije veršiny“, „Beskonečnaja radost seksa – seksualnaja sovmestimost“, „Bešenaja v posteli“, „V poiskach seksa“, Vdoch glubokij, nogi šire“, „Vezdesujuščij“, „Vozbuditel“, „Vsio zlo ot bab“, „Golivudskije noči“, „Golivudskije noči 2“, „Gorod grecha“, „Goriačije štučki na Gavajach“, „Diadi i tioti slilis v poliotie“, „Zviozdy moskovskogo striptiza 1“, „Zviozdy moskovskogo striptiza 3“, „Igraj, gormon!“, „Interviu s izvraščenkoj“, „Kovbojskij hit – vsegda stoit“, „Liubitel bab“, „Liubov – kostior, bez palok nie gorit“, „Model čerez postel“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Žricy Afrodity“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Iskusstvo sovraščenija“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Iskušenie strastju“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Kokteil naslaždenij“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Otkravennyje kartinki“, „Mužskoj klub „Rasputin“. Rasputnicy: izbrannoje“, „Neistovaja soblaznitelnica“, „Neistovaja furija“, „Ot orgazma do marazma“, „Podružki-potaskuški“, „Raj dlia nimfomanok“, „Raijskije strasti“, „Seks do sumašestvija“, „Seks i trud vsio peretrut“, „Seksulnaja palitra“, Seksualnyje igry“, „Stročilki“, „U každoj svoj konec“, „Chočeš stat zvezdoj, ševeli svojej...“, „Čto jestestvenno, to ne bez orgazma“, įrašyti kūriniai yra erotinio pobūdžio.
2. Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Bez odeždy“, „Davalka 2“, „Lomovyje tiolki“, „Otello 2000“, „S kem poviediošsia, na togo i zabieriošsia“, įrašyti kūriniai yra pornografija.
3. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas    Nr. 1111.
Pornografijos platinimas Lietuvoje draudžiamas.
 
2003-11-24         Nr. 13
 
1. Svarstyta:  KAM prašymas dėl straipsnio „Valstiečių laikraštyje“. KAM Viešųjų ryšių departamentas prašo apsvarstyti straipsnį „Kokius kadrus renkasi Prezidentas?“, išspausdintą 2003.11.04 d. laikraštyje „Valstiečių lakraštis“. Jų manymu, straipsnio autorius Gintaras Visockas „kursto tautinės nesantaikos jausmus“. Posėdyje dalyvavo „Valstiečių laikraščio“ žurnalistas G. Visockas.
Nuspręsta:
Straipsnyje „Kokius kadrus renkasi prezidentas?“ nėra nacionalinės nesantaikos kurstymo, straipsnio autorius nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: S. Mažarovos prašymas dėl laidos „TV3 pagalba“ siužeto. S. Mažarova skundžiasi, kad laidos „TV3 pagalba“ kūrybinė grupė įsiveržė į jos namus ir filmavo, nors buvo perspėti, kad jie suklydo ir atvyko ne tuo adresu. Vėliau, 2003.10.30 d., filmuota medžiaga buvo parodyta per televiziją, nors, pasak S. Mažarovos, ji tokio sutikimo nedavusi.
Nuspręsta atidėti svarstymą kitam posėdžiui ir paprašyti, kad vis dėlto į posėdį atvyktų laidos prodiuseris ar kitas atsakingas asmuo (jie buvo kviečiami ir į šį posėdį, tačiau neatvyko), kuris pateiktų medžiagą, jog S. Mažarova sutiko būti filmuojama ir rodoma per televiziją.
 
3. Svarstyta: Kėdainių rajono policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės ir 2 „Playboy“ žurnalų turinį.
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Zarisovki Tinto Brasa. Podsmatrivajuščij“, pripažinti erotinio pobūdžio kūriniu. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės 1996.09.25 d. nutarimas Nr. 1111.
2. Žurnalai „Playboy 1994 5(18)“ ir „Playboy 1994 12(25)“ nėra pornografinė literatūra ir gali būti platinama.
 
2003-12-01         Nr. 14
 
1. Svarstyta:  Atidėto S. Mažarovos prašymo dėl laidos „TV3 pagalba“ siužeto svarstymas. Lapkričio 24 d. posėdyje klausimo svarstymas buvo atidėtas, nes į posėdį neatvyko laidos kūrybinės grupės atstovai ir neatsakė į Komisijos nariams iškilusius klausimus. Pagrindinis klausimas buvo ar p. S. Mažarova sutiko būti filmuojama ir rodoma per televiziją, ar ją kas nors perspėjo, kad yra filmuojama? Posėdyje dalyvavo „TV3 pagalbos“ atstovas Andrius Žemaitis.
Balsuojant dėl Etikos kodekso 39 str. pažeidimo Komsijos narių balsai pasiskirstė per pusę – 5 – „už“, 5 – „susilaikė“. Pagal Reglamentą, tokiais atvejais lemiantis yra pirmininko balsas. Šiuo atveju jis buvo - „susilaikė“. Iškilo neaiškumas, kaip traktuoti balsavimo rezultataus. Todėl nuspręsta sprendimo formuluotę priimti kito posėdžio metu apsvarsčius (papildžius ar pakeitus) atitinkamą Komisijos darbo Reglamento straipsnį, kuris nurodys, kaip elgtis panašiose situacijose.
 
2. Svarstyta: Etikos inspektoriaus prašymas dėl VSD kreipimosi dėl smurtą propaguojančios infomacijos. Etikos inspektorius prašo nustatyti, ar ezoteriniame knygyne „Zodiakas“ platinama Alister Krouli knyga „Magijos teorija ir praktika“ (rusų k.) yra priskirtina smurtą propaguojantiems kūriniams. Komisijai pateiktas knygos 12-asis skyrius.
Nuspręsta:
Pripažinti, kad Alister Krouli knyga „Magijos teorija ir praktika“ rusų kalba (Алистер Кроули «Магия в теории и на практике») yra smurtinio pobūdžio, nes joje yra smurtą propaguojančios medžiagos: ...«Глупо считать, что убивя жертву, мы приносим ей вред. Напротив, это самая благословенная и милосердная изо всех смертей, поскольку элементальный дух тут же обьединяется с Божеством, то есть достигает цели...»; «Для высшей духовной работы всегда следует выбирать жертву, обладающую величайшей и чистейшей силой. Наиболее подходящим обьектом в этом случае является невинный и умственного развитый ребенок мужского пола»; «Однако, кровавая жертва гораздо более эффективна, хотя и связана с большими опасностями; и почти для любой цели наилучшим является человеческое жертвоприношение.»… ir t.t.
 
3. Svarstyta: Kiti klausimai
Etikos inspektorius pakvietė Komisijos narius dalyvauti Etikos inspektoriaus tarnybos, LRTK, Kultūros ministerijos ir Vilniaus universiteto š. m. gruodžio 5-6 d.d. rengiamoje tarptautinėje konferencijoje „Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas“.
 
2003-12-15         Nr. 15
 
1. Svarstyta:  Šiaulių miesto mero prašymas dėl straipsnio dienraštyje „Šiaulių naujienos“. Šiaulių miesto mero Vytauto Juškaus laiške teigiama, kad straipsnyje „Karalius nuogas“, kuris buvo išspausdintas 2003.11.15 d. laikraštyje „Šiaulių naujienos“, paskelbtos tikrovės neatitinkančios žinios ir informacija, kuri kenkia Savivaldybės kaip institucijos reputacijai, žemina Savivaldybės tarnautojų garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių naujienos“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4,9 ir 20 str.
 
2. Svarstyta: Reglamento svarstymas
Ne kartą jau buvo iškilęs klausimas, kaip elgtis, kada priimant sprendimą balsai pasidalija po lygiai. Kokią taikyti formuluotę: „sprendimas nepriimtas“, ar „sprendimas, kad pažeistas Etikos kodekso straipsnis nepriimtas“? Komisijos nariai atidžiai išnagrinėjo Reglamento skirsnį „Posėdžio eiga“, kurio p. 11   kalbama apie balsavimą. Ten nėra tikslios formuluotės, tik tai, kad, balsams pasiskirsčius po lygiai, pirmininko balsas lemiamas.
Nuspręsta:
1. Balsuojant dėl sprendimo ir Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, laikytis principo, kad „sprendimas dėl Etikos kodekso pažeidimo nepriimtas“.
2. 2003 m. gruodžio 1 d. posėdžio sprendimą dėl S. Mažarovos skundo suformuluoti taip: „Komisija nepriėmė sprendimo, kad buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas“.
 
2003-12-29         Nr. 16
 
1. Svarstyta:  Kardinolo Vincento Sladkevičiaus Lietuvos aktorių paramos fondo prašymas dėl LNK laidos „Savaitės panorama“. LR Generalinė prokuratūra persiuntė Lietuvos aktorių paramos fondo pareiškimą prokuratūrai, kuriame prašoma įvertinti LNK laidos „Savaitės panorama“, kuri buvo transliuota 2003.12.07 d., autorių veiksmus pateikiant žiūrovams, minėto fondo direktoriaus nuomone, „neobjektyvią ir tendencingą informaciją“ apie Konstitucinio teismo posėdį.
Nuspręsta:
LNK laidoje „Savaitės panorama“ nuskambėjusi frazė „Išaiškėjo, kad suteikiant p. Borisovui pilietybę, buvo pažeistos visos procedūros“, nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: UAB „Acme“ prašymas įvertinti 4 DVD turinį.
Nuspręsta:
DVD kompaktines plokšteles, kurių pavadinimai „Playboy – Playmate of the Year“, „Playboy – Playmates 2003“, „Playboy – Hot lips, Hot legs“, „Playboy – Playmates in Bed“, pripažinti erotinio pobūdžio kūriniais.
2002-02-04        Nr. 1
 
1. Svarstyta: Saugumo komiteto prašymas dėl laidos „Be tabu“ siužeto. Valstybės saugumo komitetas kreipėsi į Komisiją dėl 2002 m. sausio 22 d. TV3 laidoje „Be tabu“ transliuoto siužeto apie S. Oželį ir prašo atsakyti: 1) ar yra televizijos TV3 transliuotos „Be tabu“ laidos reportaže su LLS Tauragės sk. nariu S. Oželiu smurto propagavimo elementų, jeigu taip, tai kokie, ir 2) ar minėtame reportaže yra kokių nors pasisakymų ar pateiktų vaizdų, kuriuos galima traktuoti kaip užslėptus raginimus susidoroti su Lietuvos valstybės valdžios institucijomis ir jų vadovais? Posėdyje dalyvavo Saugumo komiteto vyresnysis inspektorius G. Kiaulakis ir laidos „Be tabu“ vienas iš autorių R. Gaivenis.
Nuspręsta:
1. Laidos „Be tabu“ reportaže apie S. Oželį nėra smurtą propaguojančių elementų.
2. Ne Komisijos kompetencijoje spręsti, ar yra smurtą propaguojančių elementų  S. Oželio veiksmuose.
3. Siunčiant Komisijos sprendimą vienai ir kitai pusei, įžanginėje dalyje paminėti, kad laidos „Be tabu“ siužete apskritai galima įžiūrėti smurtinio pobūdžio informacijos elementų, įspėti laidos “Be tabu” autorius ir ateityje atsargiai naudoti tokio tipo informaciją, t.y., tik kai tokį pateikimą pateisina visuomenės interesai.
 
2. Svarstyta: T. Aleksandravičienės skundas. A. Aleksandravičienė skundžiasi, kad 2001 11 17 d. laikraštyje „Šiaulių kraštas“ paskelbtoje publikacijoje „Paskutinioji čigono gauja“ jos sūnus, nesilaikant nekaltumo prezumpcijos, paskelbtas nusikaltėliu.
Nuspręsta:
Laikraštis „Šiaulių kraštas“ pažeidė“ Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 40 str.
Įžanginėje sprendimo dalyje nurodyti, kad visa atsakomybė dėl pateiktos informacijos atitikimo tikrovei tenka oficialiems asmenims, pateikusiems šią informaciją.
 
3. Svarstyta: Naujamiesčio policijos nuovados prašymas dėl filmo „Išdulkink mane”. Komisija buvo pripažinosi, jog tai smurtinio pobūdžio filmas. Dabar policija prašo įvertinti pagal BK 2421 str.
Nuspręsta:
1. Komisija nevertina informacijos pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius.
2. Paruošti atsakymą policijai pakartojant 2002 01 16 d. rašte išdėstytą sprendimą ir paaiškinant Komisijos motyvus dėl dabartinio sprendimo 1 punkto.
 
4. Svarstyta: Mokesčių policijos prašymas dėl specialisto išvados. Mokesčių policijos departamento Kauno apskrities skyriui netinka rašto forma, kurią Komsija naudoja pateikdama išvadą apie vaizdajuosčių ir žurnalų priskyrimo pornografinių kūrinių kategorijai.
Nuspręsta:
Komisija nėra specialistas ir negali pateikti specialisto išvados, atitinkančios LR BPK 842 str. reikalavimus. Komisijos išvados yra tik informacinio rekomendacinio pobūdžio.
 
2002-02-18        Nr. 2
 
1. Svarstyta: STT prašymas dėl informacijos LNK laidoje „Srovės“ įvertinimo. LR STT prašo įvertinti 2001 m. lapkričio 13 d. LNK kanalu rodytos laidos „Srovės“ reportažą apie buvusią teisėją E. Milinienę-Buikuvienę. STT manymu, žurnalistė pateikė tendencingą, netikslią ir šališką informaciją ir tuo dezinformavo visuomenę.
Nuspręsta:
Laidos „Srovės“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: T. Karoso skundas dėl publikacijos „Lietuvos ryte“. Tadas Karosas skundžiasi, kad 2001 m. gruodžio 1 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ straipsnyje „Prokurorų klastos įrankis – ekspertų išvada“ korespondentė R. Karmazaitė eilinį kartą siekia jį pažeminti dienraščio skaitytojų akyse. Posėdyje dalyvavo Tadas Karosas.
Nuspręsta:
1. Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta tesiminis procesas.
2. Kreiptis į dienraštį „Lietuvos rytas“ dėl atsargumo ir kritiško požiūrio, panaudojant iš oficialių šaltinių (tokių, kaip VRM, prokuratūra) gaunamą informaciją.
3. Kreiptis į prokuratūrą ir VRM dėl atsargumo, pateikiant informaciją visuomenei.
4. Rengti pareiškimą kolegoms žurnalistams dėl atsargumo ir kritiško požiūrio pateikiant visuomenei informaciją, gautą iš oficialių šaltinių (tokių, kaip VRM, prokuratūra ir pan.).
 
3. Svarstyta: N. Petuškaitės skundas dėl straipsnio „Lazdijų žvaigždėje“. N. Petuškaitė kreipėsi dėl 2001 m. rugsėjo 28 d. laikraštyje „Lazdijų žvaigždė“ išspausdinto Sauliaus Radzevičiaus straipsnio „Kas apgins kariško munduro garbę?“.
Nuspręsta:
Laikraštis „Lazdijų žvaigždė“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str.
 
4. Svarstyta: Kauno VPK Dainavos PK prašymas įvertinti 10 vaizdajuosčių turinį.
Nuspręsta:
Vaizdo kasetes, kurių pavadinimai „Erotinių filmų rinkinys“ (4 vnt.), „British Lade (erotika) La Belle Danude (erotika), „Demesure (erotika) Caparici Anal (erotika)“, „Diva 4 (erotika) Sex Gate (erotika)“, „Caparici Anal (erotika) The Book of Casual sex (erotika)“ (2 vnt.), „Spreath The Wealth (erotika)“ pripažinti pornografinėmis.
 
2002-02-25            Nr. 3
 
1. Svarstyta: Nepilnamečių apsaugos įstatymo, VIĮ ir Etikos kodekso pataisų svarstymas.
Nuspręsta:
1. Siūlyti padaryti pataisas VIĮ, kad informaciją pornografijos ir smurtinių kūrinių kategorijai priskiria valstybinė institucija ir ji turėtų veikti prie Etikos inspektoriaus tarnybos.
2. Dėl smurto ir pornografijos etikos požiūriu sprendžia Etikos komisija.
3. Pasiūlyti išbraukti straipsnį dėl Viešosios informacijos registro, tačiau pateikti ir atskirą nuomonę, kad toks registras gal iš esmės ir nėra atmestinas, jei įstatyme būtų numatyta konkrečiai, kas, dėl ko ir kaip įtraukiama bei išbraukiama į tokį registrą, kokios to pasekmės.
4. Teikti pasiūlymus dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo iki kovo 14 d.
 
2002-03-25            Nr. 4
 
1. Svarstyta: AB „Pamūšio linai“ skundas. AB „Pamūšio linai“ direktorius V. Ščiupokas kreipėsi dėl straipsnio „Taikos tikimasi dar prieš Naujuosius“, išspausdinto 2001 12 27 dienraštyje „Šiaulių kraštas“. Jo nuomone, straipsnyje pateikta netiksli ir šališka informacija, neišspausdintas paneigimas.
Nuspręsta:
Dienraštis „Šiaulių kraštas“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
2. Svarstyta: T. Toliušio skundas. T. Toliušis kreipėsi į Komisiją dėl straipsnio „Kauniečiai bandė apgauti Amerikos banką“, išspausdinto 1998 09 26 dienraštyje „Lietuvos rytas“, nes mano, kad žurnalistas A. Karaliūnas pažeidė Etikos kodeksą. Posėdyje dalyvavo p. T. Toliušis ir advokatas G. Andrijauskas.
Nuspręsta:
1. Sprendimo priėmimą atidėti kitam Komisijos posėdžiui.
2. T. Toliušio skundą svarstyti posėdyje, kuris įvyks 04 08 d. Į posėdį pakviesti „Lietuvos ryto“ žurnalistą A. Karaliūną.
 
3. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros skundas. LR Generalinė prokuratūra kreipėsi dėl tendencingų straipsnių apie prokuratūros ir STT darbą, išspausdintų dienraštyje “Lietuvos rytas” 2001-11-22–2002-02-10 laikotarpiu.
Nuspręsta:
Svarstymą atidėti kitam posėdžiui. Komisijos nariai savo pasiūlymus ir samprotavimus pateikia raštu.
 
4. Svarstyta: Žurnalų ir videomedžiagos svarstymas.
4.1. Šiaulių rajono policijos komisariato prašymas įvertinti 39 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostes: „1. Die Kaviar Maxzeit 5 Piss Orgie Pasišlapinimai, Pakakojimai“, „2. Pissing Passions Fist Amateur I Pasišlapinimai“, „3. Life in the fat Lane Vol. 5 Roly Poly Bang Bang Stambios krūtys“, „4. Pregnant and Dogs, Fuscking Dog (Animal)“, „5. Karens Bi-Line Bi and Beyond 2 Biseksualai“, „6. Sado Extreme Vol. 5 All Sado Games Secret SM Sadizmas, mazochizmas“, „7. Traviata a Luci Rosse Christophs beautiful Girls 2001 m.“, „8. Traviata a Luci Rosse Christophs Beautiful Girls/2001 m. Normalus“, „9. Orginalas (P)“, „10. Orginalas (B)“, „11. Orginalas (R)“, „12. Bust a Nut Grandma‘s Butt Leonie Di Caprie Mutti ist Lesbisch Norm. grup.“, „13. Orgy Porno Acteurs Gezocht Krūtys Orgijos Trancvestitai“, „14. (P) 2001 metų“, „15. R 2001 metų“, „16. Sperma Liebchen/Schoolgirls Babyface Su jaunom“, „17. Didelės krūtys, Orgijos, Trancvestitai“, „18. (V)“, „19. Biseksualai“, „20. Su žvėriukais“, „21. Bizare Wollust-Girls“, „22. B 2001 metų“, „23. P 2001 metų“, „24. Pasišlapinimai“, „25. Pasišlapinimai, pakakojimai“, „26. Su gyvūnais“, „27. Gėjai 2001 metų“, „28. Grupinis“, „29. Su jaunom“, „30. 2001 metų“, „31. R 2001 metų“, „32. R 2001 metų“, „33. R 2001 metų“, „34. Normalus“, „35. Stambios krūtys“, „36. Sadomazochizmas“, „Skandal v internate, Nieviesta (rusiškas vertimas)“, „38. Didelės krūtys, orgijos, trancvestitai“, „39. Private rendezvous“ pripažinti pornografinėmis.
4.2. Vilniaus m. VPK KP ENTS prašymas įvertinti 4 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai “The FBI In search of bondage”, “Bepisste Gummisklaven”, “Pain 4”, “Pain 11”, pripažinti pornografinėmis.
2. Ne Komisijos kompetencijoje spręsti, ar vaizdo medžiaga gali būti naudojama kaip metodinė priemonė.
4.3. UAB “Erotas” prašymasįvertinti žurnalų turinį
Nuspręsta:
Žurnalai “Eros” ir “Play boy” yra erotinio pobūdžio, jų platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111.
 
2002-04-08            Nr. 5
 
1. Svarstyta: T. Toliušio skundo pakartotinas nagrinėjimas. G. Songaila supažindino Komisijos narius su „Lietuvos ryto“ korespondento A. Karaliūno atsiųstu paaiškinimu dėl straipsnio, nes jis pats negalėjo dalyvauti posėdyje. Posėdyje dalyvavo T. Toliušis ir advokatas G. Andrijauskas.
Nuspręsta:
Dienraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 9 ir 41 straipsnius.
 
2. Svarstyta: LR Generalinės prokuratūros skundo pakartotinas nagrinėjimas.
Nuspręsta:
1. Konkretūs Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso straipsniai (4, 16) nepažeisti.
2.Dėl Etikos kodekso 23 straipsnio sprendimas nepriimtas.
3. Įpareigoti pirmininką kitam posėdžiui paruošti Komisijos sprendimo projektą, kad, nors atskiri Etikos kodekso straipsniai ir nebuvo pažeisti, tačiau dienraštis „Lietuvos rytas“ savo straipsnių serija apie prokuratūrą ir STT pažeidė Žurnalistų ir leidėjų Etikos kodekso visumą.
 
3. Svarstyta: V. Girčio skundas. Seimo žmogaus teisių komitetas persiuntė p. V. Girčio skundą dėl garbės ir orumo įžeidimo publikacijose, išspausdintose 2001 11 24 ir 2002 02 02 d. d. laikraštyje „Anykšta“.
Nuspręsta:
1. Skundo nenagrinėti. Pasiūlyti p. V. Girčiui kreiptis į laikraštį ir išsakyti savo nuomonę. Jeigu laikraštis nesutiktų išspausdinti jo straipsnio – kreiptis į teismą.
2. Komisijos sprendimą išsiųsti Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkui  G. Dalinkevičiui.
 
4. Svarstyta: Žurnalų ir videomedžiagos svarstymas.
4.1. Kauno miesto apylinkės prokuratūros prašymasįvertinti 21 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
I blokas:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Tainaja Maskva (ruskije malčiki) Videklipsmiks 1797 Heterosex nuo 1:09“, „1. Private Nr.5 erot., 2. Teeny Exzesse erot.“ pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostė, kurios pavadinimas „Šokiruojanti Azija“ I/II d. dokum. (suaugusiems)“ nėra pornografinė ar smurtinio pobūdžio, tačiau nerekomenduotina žiūrėti vaikams iki 16 m.
3. Vaizdajuostės, kurių pavadinimai „X failai“, „Dentist, Dairy farmer“, Žiaurus sportas II“, ranka pieštuku užrašyta „Muzika“ nėra pornografinės ar smurtinio pobūdžio.
II blokas:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Vostočnyje iskušenija“, „Privatus archyvas. Erotika. Nr. 1“, ranka užrašyta „nuo 1 val. 5 min. sekx“, „1. Private Nr. 6 erot., 2. Sporto klube erot.“ pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostė, kurios pavadinimas „Paryžiaus paslaptys“ nėra pornografinio ar smurtinio pobūdžio.
3. Vaizdajuostė, ant kurios ranka užrašyta „Tuščia Mn.“ – tuščia, o vaizdajuostė, ant kurios ranka užrašyta „Negera, tuščia“ – sugadinta.
III blokas:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Sesutės beieškant (indų), Turtuolis vargšas (indų)“, „Meilės vardu (indų)“, „Disko šokėjas (indų), Paslaptinga moteris (indų)“, „Išdavystės kaina (indų)“, „Pramoginė programa-38 (suaug.)“, „Vyšniovyje milaški 5, Risunki na tielie“ pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostėje, kurios pavadinimas „Mirties bausmės (dokument. suaugusiems), Mirties pėdsakai (dokument. suaugusiems)“ be dokumentinio filmo yra smurtinio pobūdžio vaizdo medžiagos.
3. Scena, kurioje keturi vyrai Senio Šalčio drabužiais mylisi su azijietiško gymio mergina (apie 15 min.) yra I bloko vaizdajuostėje, kurios pavadinimas „1. Private Nr. 5 erot., 2. Teeny Exzesse erot.“ ir yra pornografinio pobūdžio.
4. Savo darbe Komisija vadovaujasi „Rekomendacija žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos nariams ir ekspertams Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų“. p. 3 sakoma, kad: „Pornografinėmis visuomenės informavimo priemonėmis Komisija pripažįsta spaudos leidinius, kino ar video filmus ar televizijos programas, kuriose: a) atvirai rodomas lytinis aktas ar kita erotinės praktikos scena (masturbacija, oralinis seksas ir kt.), kurios metu rodomi lytiniai organai ir kai tokie vaizdai leidinyje, filme ar programoje sudaro pagrindą; b) vaizduojamas lytinis aktas su vaikais; c) rodomi lytiniai iškrypimai (mazochizmas, sadomazochizmas, nekrofilija, zoofilija ir kt.); d) nuotraukoje ar kadre, siekiant sukelti lytinį susijaudinimą, stambiu planu rodomi lytiniai organai (išskyrus krūtis); e) audio įraše ar tekste aprašinėjama punktuose a, b, c, d paminėti lytiniai santykiai vartojant necenzūrinius posakius, atkuriant lytinio akto garsus.“
4.2. Vilniaus m. VPK KP ENTS prašymas įvertinti žurnalų turinį
Nuspręsta:
Žurnalus, kurių pavadinimai „Sex fantazy“(3 vnt.), „“Extasy“ (2 vnt.), „Mayfair“ Nr. 3    (2 vnt.), „Mayfair“ Nr. 5 (3 vnt.), „Mayfair“ Nr. 7 (2 vnt.), „Model directory“ (3 vnt.), „International club“ Nr. 2, 5, 7 ir 10 pripažinti pornografiniais.
 
2002-04-15            Nr. 6
 
1. Svarstyta: Balsavimas dėl Komisijos sprendimo išnagrinėjus Generalinės prokuratūros skundą.
Nuspręsta:
Patvirtinti sprendimo projektą kaip priedą prie protokolo ir išsiųsti ne tik „Lietuvos ryto“ redakcijai, bet ir išplatinti visoms žiniasklaidos priemonėms.
 
2. Svarstyta: Dienraščio „Šiaulių kraštas“ prašymas. Dienraščio „Šiaulių kraštas“ redaktorius V. Vertelis prašo įvertinti, ar 2002 03 23 d. dienraštyje „Šiaulių naujienos“ išspausdintas straipsnis „Damoklo kardas – virš Vlado Vertelio galvos? Už rafinuotą šmeižtą turi atsakyti visi jo skleidėjai“ nepažeidžia žurnalistinės etikos normų.
Nuspręsta:
1. Nusiųsti laiškus dienraščių „Šiaulių kraštas“ ir „Šiaulių naujienos“ redakcijoms, kad jie turi laikytis Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 55 str.
 
3. Svarstyta: J. Kavaliauskienės ir R. Daunienės skundas. J. Kavaliauskienės ir R. Daunienės skundžiasi dėl žurnalistės S. Pilypienės straipsnio „Atstumtoji“, išspausdinto 2002 02 25 dienraštyje „Lietuvos aidas“. Pareiškėjų nuomone, jame pateikta informacija neatitinka tikrovės, žemina jų garbę ir orumą. Posėdyje dalyvavo laikraščio „Lietuvos aidas“ žurnalistė Snieguolė Pilypienė.
Nuspręsta:
Atidėti sprendimo priėmimą. Sugrįžti prie temos, jeigu žurnalistė neįvykdytų pažado išspausdinti p. R. Daunienės nuomonę.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Komisijos pirmininkas G. Songaila informavo apie konferenciją „Žiniasklaida ir visuomenė“, kurią organizuoja Žurnalistikos centras š. m. balandžio 25-26 d.d. ir pakvietė dalyvauti Komisijos narius.
 
2002-05-20            Nr. 7
 
1. Svarstyta: Stanislovo Čyvo prašymas. S. Čyvas prašo panaikinti 1997 m. Komisijos sprendimą dėl publikacijos „Nenugalimasis Vytenis Neverdauskas“ (publikacijos herojus pralaimėjo visus teismus dėl garbės ir orumo gynimo), asmeniškai atsiprašyti jo ir apie tai pranešti visuomenės informavimo priemonėse ir visų pirma laikraštyje „Ūkininko patarėjas“.
Nuspręsta:
Atsiprašyti p. Čyvo, kad Komisija negali priimti sprendimo panaikinti 1997 m. komisijos sprendimą, nes sunku po penkerių metų objektyviai įvertinti tokio sprendimo motyvus.
 
2. Svarstyta: „Valstiečių laikraščio“ prašymas. „Valstiečių laikraščio“ vyr. redaktorius Jonas Švoba prašo įvertinti laikraščio „Ūkininko patarėjas“ publikaciją „Stumbras“ politiniuose skersvėjuose: „Ūkininko patarėjo“ žurnalistinis tyrimas apie konservatorių invaziją į verslą“, išspausdintą 2002 m. sausio 31 d. Jo manymu, tai, kad publikacijoje ne kartą „Valstiečių laikraštis“ pavadintas „valstiečių laikraštėliu“, „laikraštuku“ ir t. t. yra etikos pažeidimas.
Nuspręsta:
1. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nepažeistas.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti laišką abiems redakcijoms dėl korektiškos konkurencijos.
 
3. Svarstyta: Vaizdo ir kitos medžiagos svarstymas.
3.1. Vilniaus m. 2-jo plicijos komisariato prašymas dėl dviejų kortų kaladžių
Nuspręsta:
Kortų kalades, kurių pavadinimai „Playboy“ ir „Golden Girl America“ pripažinti erotinėmis.
3.2. Panevėžio m. pirmojo PK prašymas įvertinti 4 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdo kasetes, kurių pavadinimai „Banda Šeily Džina tatuirovšica“, „Novaja volna“, „Seksgeografija Vestern“, „Amadej Skolskije otnošenija“ popieriniuose įdėkluose, ant kurių užrašyta „Erotika“, pripažinti pornografinėmis.
3.3. Vilniaus m. Ekologinės ir administracinės teisės pažeidimų prevencijos tarnybos prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Pornuska 2001“, popieriniame įdėkle, ant kurio užrašyta „V poslednij moment“, pripažinti pornografine.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
Kalbėta apie Nepilnamečių apsaugos įstatymą. Komisijos pirmininkas informavo, kad naujausioje įstatymo redakcijoje yra įrašyta, jog Ekspertų komisija veikia prie Etikos inspektoriaus, bet neaišku, kaip ta Ekspertų komisija bus sudaroma. Komisijos narių nuomone geriau būtų, kad Ekspertų komisija nebūtų pastovi, o kiekvienu konkrečiu atveju būtų kviečiami tam tikros srities specialistai. Tokią Etikos komisijos nuomonę pirmininkas ir įpareigotas pasiūlyti darbo grupei, ruošiančiai įstatymą.
           
2002-06-03            Nr. 8
 
1. Svarstyta: LR Konstitucinio teismo teisėjo prašymas. Komisijos pirmininkas informavo, kad jo vardu yra gautas Konstitucinio teismo teisėjo Zenono Namavičiaus prašymas pateikti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos specialistų nuomonę ar VIĮ 8 str. ir 14 str. 3 d. neprieštarauja Konstitucijos 29 str. 1 d. ir 22 str.
Nuspręsta:
1. Nesvarstyti VIĮ straipsnių atitikimo Konstitucijai.
2. Pavesti Komisijos pirmininkui savo vardu paruošti atsakymą Konstitucinio teismo teisėjui atsižvelgiant į diskusijoje aptartus motyvus: 1) kalbant apie informacijos šaltinių apsaugą paminėti, jog ši nuostata yra logiška ir reikalinga tam, kad visuomenė gautų pilną informaciją (o ne tam, kad būtų apsaugotas žurnalistas) ir pacituoti Etikos kodeksą; 2) dėl informacijos apie privatų žmogaus gyvenimą – pabrėžti, kad pati norma netrukdo, bet žurnalistai turi žinoti ribas. Taip pat, kad kiekvienas atvejis yra skirtingas, ir Komisija, svarstydama skundus, į tai atsižvelgia. Tą reikėtų daryti ir teismams.
 
2. Svarstyta: Tauragės rajono savivaldybės mero prašymas. Tauragės rajono savivaldybės meras prašo įvertinti korespondento Alvydo Putelio publikacijas laikraštyje „Tauragiškių balsas“. Pareiškėjo manymu, didelė dalis pateiktos informacijos yra šališka ir neobjektyvi, kenkia savivaldybės interesams.
Nuspręsta:
Laikraštis „Tauragiškių balsas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
3. Svarstyta: Juditos Armonienės skundas. Judita Armonienė skundžiasi, kad 2002 04 20 d. dienraštyje „Panevėžio rytas“ (dukterinė UAB „Lietuvos rytas“ įmonė) išspausdintas straipsnis „Tiltus į mirtį tiesia amorali šeima“ pažeidžia jos šeimos teisę į privatų gyvenimą. Tai istorijos, kuri prasidėjo 2001 01 31 d. dienraščiui „Lietuvos rytas“ išspausdinus straipsnį „Pasvalio kaimus paralyžiavo mirties baimė“, tęsinys. Komisija buvo priėmusi sprendimą, kurio „Lietuvos ryto“ redakcija taip ir nepaskelbė, vyko teismas, kurį dienraštis pralaimėjo.
Nuspręsta:
Dienraštis „Panevėžio rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 10, 20 ir 39 straipsnius.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai.
Komisijos narys A. Marcinkevičius pasiūlė pareikšti Komisijos nuomonę dėl Operatyvinės veiklos įstatymo.
Nuspręsta:
Išplatinti komentarą, kad Operatyvinės veiklos įstatymas verčia pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 29 str.
 
2002-07-22            Nr. 9
 
1. Svarstyta: A. Kazakavečiūtės prašymas. Audronė Kazakevčiūtė skundžiasi, kad 2002 05 11 d. laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ išspausdintas žurnalistės Banguolės Aleknienės straipsnis „Noriūnietis išteisintas dėl dukros sumušimo“ įžeidžia ją ir jos motiną.
Nuspręsta:
Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17, 39, 43, 45, 46 ir 47 straipsnius.
 
2. Svarstyta: Dėl stereotipinio romų tautybės žmonių vaizdavimo spaudoje Į Komisiją kreipėsi Lietuvos čigonų bendrijos reikalaudamos imtis priemonių „prieš rasizmą ir romų diskriminavimą žiniasklaidoje“.
Nuspręsta:
1. Pavesti E. Baltutytei paruošti kreipimosi į žiniasklaidą projektą, kuriame turėtų būti akcentuojama, kad žurnalistai, informuodami apie nusikaltimus, neturėtų pabrėžti nusikaltusių asmenų tautybės.
2. Pavesti G. Songailai per Nacionalinį radiją, be numatytų klausimų, informuoti klausytojus apie tai, kad Komisijos posėdyje buvo aptariama romų problema ir pakviesti žiniasklaidos priemones pabrėžtinai neeksploatuoti romų stereotipo.
 
3. Svarstyta: Laikraščių, žurnalų ir vaizdo medžiagos svarstymas
3.1. Lietuvos radijo ir TV komsijos prašymas
 LRTK gavo Lietuvos telekomunikacijų operatorių asociacijos prašymą leisti retransliuoti „Private Blue“, „Private Gold“ ir „Channel X Ultra Blue Television“ programas. Į Komisiją kreipėsi su prašymu nustatyti, ar programos nėra priskirtinos pornografijai. Pateiktos vaizdajuostės su programų įrašais.
Nuspręsta:
1. Komisija gali priimti sprendimą tik dėl medžiagos, įrašytos pateiktose vaizdajuostėse, tačiau negali spręsti dėl viso kanalo programos, nes neturi galimybės peržiūrėti viso šių programų turinio.
2. Vaizdajuostėje, kurios pavadinimas „Private Gold 20020618 nuo 19:55 iki 02:05“, įrašyta medžiaga yra pornografija.
3. Vaizdajuostėse, kurių pavadinimai „Channel X Ultra Blue Television“ ir „Private Blue 20020617“, įrašyta medžiaga yra erotika.
3.2. UAB „ANATA“ prašymas įvertinti žurnalų turinį
Nuspręsta:
Žurnalus „Playboy“ (lenkų kalba) Nr 3(112), Nr. 5(114) ir Nr. 6 (115) galima platinti be apribojimų.
3.3. AB „Lietuvos spauda“ prašymas įvertinti laikraščių turinį
 Nuspręsta:
Laikraščius, kurių pavadinimai „Intim Kaleidoskop“ (rusų kalba) Nr.23(194) ir  Nr. 24(195), pripažinti erotiniais.
3.4. AB „Lietuvos spauda“ prašymas įvertinti žurnalų turinį
Nuspręsta:
Žurnalai „Playboy“ rusų kalba (Maj 2002, Aprel 2002) ir „Playboy“ vokiečių kalba (Marz 2002) nėra pornografiniai leidiniai ir juos galima platinti be apribojimų.
3.5. Eduardo Metlickio PĮ prašymas įvertinti laikraščių ir žurnalų turinį
Nuspręsta:
1. Žurnalus, kurių pavadinimai „Club Internalional“ Number 3 (anglų k.), „Mayfair“ Number 2 (anglų k.), „Model directory“ Number 3 (anglų k.), „Erotica“ (rusų kalba), 12, pripažinti pornografiniais.
2. Laikraščius, kurių pavadinimai „Pirat“ Nr.5 (rusų k.), „Sex Star“ (rusų k.), pripažinti pornografiniais.
3.6. Panevėžio m. 1-ojo PK prašymas įvertinti 2 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Fiurerio mergaitės“ ir „Intymi slėptuvė“ pripažinti erotinėmis.
 3.7. Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 8 vaizdajuosčių turinį
 Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes įdėkluose, kurių pavadinimai „3000 myl do Greisland“, „Slijanie dvuch lun“ ir „Bolšoj razmer“, galima platinti be apribojimų.
2. Vaizdajuostę be pavadinimo permatomame plastmasiniame įdėkle, kuriame įdėtas raštelis su užrašu „Bleid“, „Sindi Krouford (Formiruij svojo tielo)“ galima platinti be apribojimų.
3. Vaizdajuostes įdėkluose, kurių pavadinimai „Penthouse. Ženščiny v forme“ ir „Poročnyje otnošenija“, pripažinti erotinėmis.
4. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Seks maska CKT 2001 Ultra Viju fetiš. Sekssbornik“ ir “Polskij ginekolog Seks Ekspress 1551“, pripažinti pornografinėmis.
3.8. Klaipėdos m. 3-ojo PK prašymas įvertinti 17 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes įdėkluose, kurių pavadinimai „Koldunji“, „Babnik 6“, „Virtualnost 6 na 9“, pripažinti erotinėmis.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Das Beste aus Seventeen“, „Liubitelem krutoj erotiki Nagaja pochat (s perevodom)“, „Seksas“, „Bison Anal-Trailer 5“, „Fucking Feet“, ”I)Havai Vice, II) Delicate“, „Seksualnyj sous“, „Liubitelem krutoj erotiki Pylaij (s perevodom)“, pripažinti pornografinėmis.
3. Vaizdajuostes įdėkluose, kurių pavadinimai „Das best aus Anmacherinnen“, „My Tokyo Tutor“, „Villa liubvi“, „Telo“, „Mašina vremeni“, pripažinti pornografinėmis.
4. Vaizdajuostę, kurios pavadinimas „Kanibalai – (s.)“, pripažinti smurtine.
3.9. Panevėžio m. 1-ojo PK prašymas įvertinti 7 vaizdajuosčių ir 2 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Romans“, „Zorro“, „Devočki s pierčikom“, „Rokki italjanskij žerebec“, „Seksualnoje čtivo“, „Dikaja orchidėja“ ir „Vozmi menia“ pripažinti erotinėmis.
2. Peržiūrėti dviejų DVD diskų Komisija neturėjo techninių galimybių.
3.10 Vilniaus m. apylinkės prokuratūros prašymas įvertinti pateiktos medžiagos turinį
Nuspręsta:
            Vaizdajuostės
            1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai: 1. „Kto, iesli nie my?“ (Nubraukta – Malenkije putešestveniki, Menty 5,6)“, 2. „Roždestvo na ulice otverženyh, Mir Liudovika“, 3. „Poldien na gigantskoj veršine, Iz džunglej v džungli, Prikliučienija Xalk Xogan“ (nubraukta – Legenda Skazka Tom Kruz, Mia Sara Rež, Ridli Skot)“, 4. „Osvobodite Villi – 2, 1995 1:33, Bonni i Klaid, 1995 1:24“, 5. „Vtoroj lučšij“,    6. „Liapis Trubeckoj koncert 4 oktiabria“, 7. „Čtoby vyžit, menty“ – 1, (užbraukta – Vulkan)“, 8. „Odin protiv jakudzy (sekam) Obet rycarej Delty (sekam)“, 9. „Dima Šavrov Osvobodite Villi–1, 1:50“,  10. „Duraki umirajut po piatnicam (pal) Indejec v parašiutie (pal)“, 11. „Malenkaja bolšaja lyga“, 12. „Upyr, Amerikanka“, 13. „Kryžiuotis Krestonosec (Rusija, kovinis, mafija...) (Rosija, bojevik, mafija...), Nort (užbraukta Lengvo elgesio vyras Mužčina liogkogo povedenija)“, 14. „Scooter The singles Rough and Tough and Dangerous 94/98“, 15. „Čiornaja akula (pal), Banditskij Peterb. (užbraukta Menty - 3,4)“,   16. „Potierianojie dietstvo“ įdėkle, kurio pavadinimas „Gordost mojego otca“, 17. „Korol vozducha 1997 Šag v buduščeje 1996“, 18. „Pele – zavojevatel 100 m, Baron-1 52 m (užbraukta Za poslednej čertoj)“,   19. „Au, ograblenije pojiezda (bojevik) Rossija, Dietui iz pomojnogo baka (užbraukta Kiborg)“,   20. „Mečienyje (sekam), Bokvyje udary (sekam)“, galima platinti be apribojimų.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai: 1. „Midsummer love story (nubraukta – Aladin X, Scuples infideles 1:25)“, 2. „Les Minets Sauvages“, 3. „The waterfall 000-119, Honey Bears 119-239 Teen Cum Orgy 239-300“ (įdėkle „Gay Internetional Video River“), 4. „Gay International Video Inch By Inch“, 5. „Dreamboy“ (įdėkle „Action High Lights“)“, 6. „Rikošet 1997“, pripažinti pornografinėmis.
3. Vaizdajuostę be pavadinimo juodai pilkame įdėkle su užrašu SONY Excellence, pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę be pavadinimo ir be įdėklo, raudonu kraštu, matosi užrašas BIG BLAC, pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę be pavadinimo baltame įdėkle, ant kurio užklijuotas skaičius 66, pripažinti pornografine.
6. Peržiūrėti kasetės BASF, ant kurios užklijuotas lapukas su skaičiumi 67, nebuvo techninių galimybių.
            Žurnalai
7. Žurnalai, kurių pavadinimai „Playboy“ (lenkų k., 1999, Nr.6), „Vnie zakona“ (2000,  Nr. 20(123), 2001, Nr. 20(174), 38(192)), „Vo!“ (1999, Nr.16(32)), nėra pornografiniai.
8. Žurnalus, kurių pavadinimai „Dimka 3“, „Dimka 6“, „Dimka 7“, „Gaysma‘95“, „Troika 98/99 Nr. 1“, „Sex-Hit Nr. 3(15)‘93, Nr.5, 1995“, „Fox boy 2/01“, pripažinti pornografiniais.
            Laikraščiai
9. Laikraščiai, kurių pavadinimai „Molodiožnaja zona“ (1998, Nr.2(44), 3(45), 4(46), 5(47) (3 egz.), 1999, Nr. 1(6) (2 egz.), 2(7), 3(8)), „Malčiki+Devčionki“ (1998, Nr. 13(45), 14(46), 1999,  Nr. 1(48), 2(49), 3(50), 5(52) 4 egz.), „Kaleidoskop“ (1999, Nr. 18/19, 2000, Nr.20), „Russkij Krossvord“ (2001, 17), „Susipažinkime“ (2001, Nr.4)), nėra pornografiniai.
10. Laikraščius, kurių pavadinimai „Sex Star“ (1999 Nr. 48, 51 (2 egz.), 2001 Nr. 1(64), 2(65), 6(69), 9(72)), „1/10“ (Nr. 5’93), „Ieščio“ (Nr. 1(13), 4(16), 5(17), 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26), 7(27), 9(29), 1(30), 2(31), 3(32), 5(34), 7(78), 11(82), 3, 4, 6, 7, 8, 10), pripažinti pornografiniais.
            Nuotraukos
11. Nuotraukos paketuose 47., 48., 49., 50. nėra pornografinės.
12. Nuotraukos popierinėje dėžutėje nėra pornografinės.
13. Nuotraukas 1. Baltas vokas (Lešij, Tusik,i Gnom, 4 nuotraukos); 2. baltas vokas (Vorobej, 3 nuotraukos: Nr. 20 I-99 46(22), Nr. 7 Andrej IX-94, Nr. 26 IV-99 49(7)); 3. baltas vokas (Oleg,  1 nuotrauka: Nr. 56(23a) – 2 egz.); 4. baltas vokas (Tusik i Dimus, 1 nuotrauka: Nr. 4, 19(76)); 5. baltas vokas (Andrius, 9 nuotraukos: Nr. 38(32) – 2 vnt., 38(33), 38(34) – 2 vnt., 38(35) – 2 vnt., 38(36) – 2 vnt.); 6. baltas vokas (Jurčik, Denis, Leonid, 12 nuotraukų: Nr. 11 XI-95, Nr. 22 42(8) – 2 vnt., Nr. 19 IX-98 39 (21) – 2 vnt., Nr. 25 X-98 42(11) – 2 vnt., Nr. 18 IX-98 39(2D) – 2 vnt., Nr. 24 X-98 42(10) – 2 vnt., Nr. 9 VIII-95); 7. baltas vokas (Vadim i Gnom, 9 nuotraukos: Nr. 11a(70), Nr. 12a(70), Nr. 70(13a), Nr. 7a(70) –   2 vnt., Nr. 10(70), Nr. 9a(70), Nr. 8a(70) – 2 vnt.); 8. baltas vokas (Vitalik i Dinia, 6 nuotraukos:  Nr. 19a(70), 20a(70), 21a(70), 22a(70), 23a(70), Nr. 70(18a)); 9. baltas vokas (Vadim, 3 nuotraukos:  Nr. 4a(70), 5a(70), 61(70)); 10. baltas vokas (Jurčik i Tusik, 17 nuotraukų: Nr. 43(6), 43(7), 43(8), 43(9), 43(11), 43(12), 43(13), 43(14), 43(15), 43(16), 43(17), 43(18), 43(19), 43(20), 43(21), 43(24), 43(E));  11. baltas vokas (Tusik i Gnom, 2 nuotraukos: Nr. 20(75, 21(75)); 12. baltas vokas (Vitalik, 3 nuotraukos: Nr. 14a(70), 15a(70), 24a(70)); 13. baltas vokas (Kuzia i Vorobej, 10 nuotraukų: Nr. 8(66) – 2 vnt., Nr. 9(66) – 2 vnt., Nr. 10(66) – 2 vnt., Nr. 11(66) – 2 vnt., Nr. 14(66) – 2 vnt.); 14. baltas vokas (Gnom, Tusik i Jurčik, Židrūnas, Jurčik, Vorobej, Šef, 11 nuotraukų: Nr.16a(51), 17a(51), Nr. 12, 14, 15, Nr.23(9A), Nr. 23(N-2 N 2), Nr. 24, Nr. 8(43), 21(43), 24(43)); 15. baltas vokas (Jurčik i Tusik, 18 nuotraukų: Nr. 43(12), 43(13), 43(15), 43(16), 43(19), 43(20) – 2 vnt., 43(24), 11(43), 12(43), 13(43), 16(43), 17(43) – 2 vnt., 18(43), 19(43), 14(43), E943)); 16. baltas vokas (Vorona i Jurčik, 12 nuotraukų: Nr.71(9a) – 2 vnt., 71(10), 71(11a) – 2 vnt., 71(12a), 71(15a) – 2 vnt., 71(17a) – 2 vnt., 71(18a) – 2 vnt.); 17. baltas vokas (Dinia i Gnom, 17 nuotraukų: Nr. 64(4a) – 2 vnt., 64(7a) – 2 vnt., 64(8a), 64(9a), 64(10a) – 2 vnt., 64(11a), 64(12a) – 3 vnt., 64(13a) – 2 vnt., 64(14a) – 2 vnt.); 18. baltas vokas (Vorona, 7 nuotraukos: Nr. 60(22a) – 2 vnt., 60(24a) –  2 vnt., 66(5) – 2 vnt., 71(16a)); 19. baltas vokas (Tusik i Šef, 1 nuotrauka Nr.62(9)); 20. pilkas vokas (Osobyj, Rička, Belia i Šef, Giadas, 6 nuotraukos: Nr. 1, 2, 18, 22, be numerių – 2 vnt.); 21. baltas vokas (Igoriok, 5 nuotraukos: Nr. 1, 2, 3, 4, 5); 22. baltas vokas (Andžeika, 4 nuotraukos: Nr. 45(50) – 2 vnt., 45(6a) – 2 vnt.); 23. baltas vokas (Ženia, 2 nuotraukos: Nr. 59(4a), 59(6a)); 24. baltas vokas (Laurynas,  4 nuotraukos: Nr. 38(11a) – 2 vnt., 38(15a) – 2 vnt.); 25. pilkas vokas (Rička, Artur, Sigis, Gorbač, Tomas,  1 nuotrauka Nr. 5 IX-94 Rička); 26. pilkas vokas (Lemeš, 5 nuotraukos: Nr. 1, 2, 3, 4, 5); 27. pilkas vokas (Vorobej i Gnom, 50 nuotraukų: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 15 – 2 vnt., 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – 2 vnt., 27, 28 – 2 vnt., 29, 30, 31 – 2 vnt., 32 – 2 vnt., 33 – 2 vnt., 34, 35 – 2 vnt., 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44); 28. pilkas vokas (Rička i Žadan, 1 nuotrauka Nr. 14); 29. pilkas vokas (Rička i Lemeš, 6 nuotraukos: Nr. 4, 5 – 2 vnt., 9, 10, 18); 30. pilkas vokas (Rička, 3 nuotraukos: Nr. 17, 18, 19);    31. pilkas vokas (Belia i Lemeš, 4 nuotraukos: Nr. 6, 10, 11, 13); 32. pilkas vokas (Tusik, 69 nuotraukos:   Nr. XII-95, Nr. 4(75) – 2 vnt., 10(43), 22(43), 23(75), 42(E) – 3 vnt., 43(10), 43(22) – 2 vnt., 43(23) – 2 vnt., 45(2a), 48(E) – 2 vnt., 50(18a), 50(19a) – 3 vnt., 53(13a) – 4 vnt., 53(14a) – 3 vnt., 53(15a) – 3 vnt., 53(16a) – 3 vnt., 53(17a) – 3 vnt., 53(18a) – 4 vnt., 57(0a) – 2 vnt., 57(00a) – 2 vnt., 57(4a) – 3 vnt., 57(5a) – 2 vnt., 57(6a) – 2 vnt., 57(7a) – 2 vnt., 58(19) – 2 vnt., 59(7a), 59(8a), 59(13a), 59(14a) – 2 vnt., 59(15a), 59(17a) – 2 vnt., 59(22a), 64(15a) – 3 vnt., 64(16a)); 33. juodas vokas (Belia i Šef, 9 nuotraukos: Nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); 34. juodas vokas (Liešij, Tusik i Gnom, Tusik i Dumus, Kuzia i Vorobej, Tusik i Gnom, Vitalik, Vitalik i Dinia, Vadim, Vadia i Gnom, 25 nuotraukos: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48(0) – 2 vnt., 48(1), 48(2) – 2 vnt., 48(3) – 2 vnt., 48(4) – 2 vnt., 48(5) – 2 vnt., 48(6) – 2 vnt., 48(7) – 2 vnt., 71(22a) – 2 vnt.), 71(24a)); 35. juodas vokas (Gnom, 8 nuotraukos: Nr. 2, 18, 20, 41(0), 41(1), 45(22a), 46(12), 46(15));        36. juodas vokas (Jurčik i Oleg, 52 nuotraukos: Nr. 54(24a) – 2 vnt., 55(20a) – 2 vnt., 55(21a) – 2 vnt., 55(22a) – 2 vnt., 55(23a), 55(24a) – 2 vnt., 56(0a) – 2 vnt., 56(1a) – 2 vnt., 56(2a) – 2 vnt., 56(3a) – 2 vnt., 56(4a) – 2 vnt., 56(5a) – 2 vnt., 56(6a) – 2 vnt., 56(8a) – 2 vnt., 56(9a) – 2 vnt., 56(10a) – 2 vnt., 56(11a) –    2 vnt., 56(12a) – 2 vnt., 56(13a) – 2 vnt., 56(14a) – 2 vnt., 56(15a) – 2 vnt., 56(16a) – 2 vnt., 56(17a), 56(18a) – 2 vnt., 56(19a) – 2 vnt., 56(20a) – 2 vnt., 56(22a) – 2 vnt.); 36. baltas vokas (Audrius, 2 nuotraukos: Nr. 57(21a), 57(23a)); 37. baltas vokas (Tomuk, 4 nuotraukos: Nr. 1, 3 – 2 vnt., 5); 38. baltas vokas (Šef, 10 nuotraukų: Nr. 42, 42(13), 42(14), 55(2a), 55(3a), 55(4a), 57, 57(17a), 57(18a), 57(19a));     39. baltas vokas (Bantik, 1 nuotrauka Nr. 78(2)); 40. baltas vokas (Gurym, 5 nuotraukos: Nr. 13(75), 70(5a) – 2 vnt., 70(6a) – 2 vnt.); 41. baltas vokas (Žydrūnas, 10 nuotraukų: Nr. 15a(51), 22a(51), 23a(51), 51(14a), 51(16a), 51(17a), 51(18a), 51(21a) – 2 vnt., 51(22a)); 42. pilkas vokas (Žadan, 11 nuotraukų: Nr. 1- 2 vnt., 2, 3 – 2 vnt., 4 – 2 vnt., 5, 6, 7, 10); 43. juodas vokas (Anton, 11 nuotraukų: Nr. 9, 11, 36(10a) – 2 vnt., 36(11a), 36(12a) – 2 vnt., 36(15a) – 2 vnt., 36(16a) – 2 vnt.); 44. juodas vokas (Kot, 4 nuotraukos: Nr. 5, 7, 8, 11); 45. juodas vokas (Šef, 5 nuotraukos: Nr. 4, 5, 14, 15, 16), pripažinti pornografinėmis.
            Fotonegatyvai
14. Pakete su 4 fotonegatyvų juostelėmis, juosteles dėžutėse Nr. 1 ir Nr. 2 (išskyrus 3 kadrus, kur vyras nufotografuotas sėdintis), pripažinti pornografinėmis.
15. Didžiąją daugumą kadrų fotonegatyvų juostelėse raudoname aplankale (išskyrus kadrus su portretinėmis nuotraukomis ir apsirengusių žmonių nuotraukų kadrus miesto, gamtos ar kambario fone), pripažinti pornografiniais.
16. Didžiąją daugumą mėlynos dėžutės fotonegatyvų juostelių Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (vienas kadras), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 kadrų (išskyrus portretinių nuotraukų ir apsirengusių žmonių nuotraukų kadrus miesto, gamtos ar kambario fone), pripažinti pornografiniais.
            Albumai
17. Albumai Nr. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 nėra ponografiniai.
18. Nuotraukų albumas GLOEDEN nėra pornografinis.
19. Albumus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pripažinti pornografiniais.
           
2002-09-16            Nr. 10
 
1. Svarstyta: VšĮ „Terra futura“ direktoriaus ir trijų su šia įmone susijusių asmenų skundai. Iš VšĮ „Terra futura“ direktoriaus, su šios įstaigos veikla susijusių Tomo Andrijausko, Aleksandro Burtovojaus ir Ivan Grinevč skundus, kuriuose teigiama, kad LNK laidoje „Srovės“, transliuotoje š. m. liepos 02, 03 ir 09 d.d. ir laidos anonsuose, buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios, įstaigos gerą vardą ir parašiusiųjų skundą asmenų garbę ir orumą žeminančios žinios. Posėdyje dalyvavo LNK laidos „Srovės“ vedėja žurnalistė Audrė Kudabienė.
Nuspręsta:
1. Laidos „Srovės“ autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl neaiškių klubų-sektų veiklos ištyrimo. Informuoti visuomenę (laidos „Srovės“ metu) apie Komisijos sprendimą.
 
2. Svarstyta: UAB „BMK“ skundas. UAB „BMK“ skundžiasi, kad š. m. birželio 25 d. ir rugpjūčio 22 d. TV3 Žinių laidoje buvo paskelbta informacija apie jų kompaniją, kuri neatitinka tikrovės ir pakenkė įmonės prestižui.
Nuspręsta:
1. 2002 08 22 d. TV3 Žinių laidoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 42 str.
2. 2002 06 25 d. reportažą apsvarstyti artimiausiame posėdyje.
 
3. Svarstyta: Kaišiadorių vyskupijos kurijos atviras laiškas. Iš Kaišiadorių vyskupijos kurijos gautas laiškas, kuriame prašoma atkreipti dėmesį į publikaciją „Už klebonijos durų – modernaus gyvenimo salos“, išspausdintą 2002 07 05 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“. Kurijos vardu rašančio kun. A.G.Tamošiūno manymu, publikacijoje nepaisoma elementari tiesa, klaidinama viuomenė ir pasireiškia tendencingai neigiamas dienraščio „Lietuvos rytas“ požiūris į Katalikų bažnyčios misiją Lietuvoje.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Lietuvos rytas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 ir 16 str.
2. Kreiptis į redakciją su pasiūlymu išspausdinti patikslintą informaciją.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1. Grupės „G&G sindikatas“ ir leidybos firmos „Bombos“ įrašai prašymas
Grupė „G&G sindikatas“ ir leidybos firma „Bombos“ įrašai prašo išnagrinėti publikaciją „91 metų mažeikiškės žagintojai – į areštinę“, išspausdintą 2002 09 07 dienraštyje „Lietuvos rytas“. Jų nuomone, straipsnyje pažeista žurnalistų etika, įžeisti grupės nariai ir gerbėjai.
Nuspręsta:
Komisija nenustatė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo.
 
2002-09-23            Nr. 11
 
1. Svarstyta: UAB „BMK“ skundas (dėl 02 06 25 d. TV3 Žinių laidos). Pokalbyje buvo grįžta prie jau apsvarstyto 08 22 d. reportažo, išklausyti p. Butkevičienės paaiškinimai. Komisijos nariai nusprendė dar kartą atidėti svarstymą iki kito posėdžio, tikintis, kad TV3 įvykdys pažadą ir pateiks 06 25 d. žinių reportažą.
 
2. Svarstyta: V. Parazinskienės skundas. V. Parazinskienė skundžiasi, kad š. m. liepos 22 d. „Lietuvos ryto televizijos“ laidoje žurnalistas H. Vaitekūnas apšmeižė ją ir jos sūnų, neišklausė jos nuomonės ir taip pažeidė žurnalisto etiką.
Nuspręsta:
1. Pasiūlyti H. Vaitekūnui suteikti galimybę p. V. Parazinskienei išsakyti savo nuomonę TV3 laidoje „Lietuvos ryto televizija“. Jeigu tokia galimybė nebus suteikta, Komisija grįš prie klausimo svarstymo. 2. Pranešti apie tai abiems suinteresuotoms šalims.
 
3. Svarstyta: A. Arvasevičiaus prašymas. A. Arvasevičius prašo įvertinti „Valstiečių laikraščio“ straipsnius „Iniciatorius“ (2001 09 08) ir „Teisiamųjų suole sėdėjo ne tas“ (2002 07 02), kuriuose, jo manymu, pavartoti jį įžeidžiantys ir nekultūringi apibūdinimai.
Nuspręsta:
Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta teisminis procesas.
  
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1. Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 24 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Iš pateiktų dvidešimt keturių vaizdo kasečių penkias, kurių pavadinimai: 1. „Žizn dermo komedija Mel Bruks, Derevenščina iz Beverli Xilz komedija“. 2. „Pornuška 2001“ (įdėkle, ant kurio užrašytas pavadinimas „V poslednij moment“). 3. Be pavadinimo (įdėkle, ant kurio užrašyta „Acme MQ E180 +10 min. daugiau). 4. Be pavadinimo (įdėkle, ant kurio užrašytas pavadinimas „Vzryv“). 5. Be pavadinimo (įdėkle, ant kurio užrašyta „LG High Visual Clear Sound SHF E-180“), pripažinti pornografinėmis.
4.2. Panevėžio m. PK prašymas įvertinti 3 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Dir Hexeundder Zanberev Merlin“, „Der Serfundis“ (ant nugarėlės užrašytas skaičius „60“), „Kunonen von Wuvarom“ pripažinti pornografinėmis.
4.3. Klaipėdos m. VPK prašymas įvertinti 2 vaizdajuosčių 3 DVD turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostė „Pogovorim o sekse v lifte i nie tolko“ (2 vnt.) nėra pornografinė, erotinė ar murtą ir žiaurumą propaguojantis kūrinys.
2. Peržiūrėti 3 DVD diskų Komisija neturėjo techninių galimybių.
4.4. UAB „Lipconta“ prašymas“
UAB „Lipcontos“ prašo paaiškinti, ar yra apribojimų siųsti žurnalą „Eros“ paštu ir skleisti informaciją viešai apie galimybę užsisakyti žurnalą „Eros“ paštu.
Nuspręsta:
1. Komisijos kompetencijoje yra tik priskirti leidinius vienai ar kitai kategorijai, o platinimo apribojimus nustato Vyriausybė ir tvarko savivaldybės.
2. Pranešti UAB „Lipconta“, kad ji gali platinti leidinį „Eros“ laikydamasi erotiniams leidiniams nustatytų apribojimų.      
4.5. Nepilnamečių apsaugos įstatymas ir informacijos platinimas kompiuteriniais tinklais
Pirmininkas informavo, kad Kultūros ministerija prašo pateikti savo pasiūlymus dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo. Taip pat gautas Etikos inspektoriaus prašymas pasiūlyti nepriekaištingos reputacijos ir specialių žinių turinčius kandidatus į ekspertų grupę prie Žurnalistų etikos tarnybos, kuri vertins viešosios informacijos poveikį nepilnamečiams ir teiks savo išvadas inspektoriui.
Nuspręsta:
1. Susipažinti su „Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio“ įstatymu ir pateikti savo pasiūlymus kitam posėdžiui.
2. Komisijos nariams pagalvoti dėl kandidatūrų į ekspertų grupę prie Žurnalistų etikos inspektoriaus, pasitarti su juos į Komisiją delegavusiomis organizacijomis.
3. Susipažinti su LRV nutarimo „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ribojimo viešosios informacijos platinimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“ projektu ir pateikti savo pastabas kitam posėdžiui.
4.6. Pirmininko rinkimai
Pirmininkas informavo, kad jau baigiasi jo, kaip Komisijos pirmininko, įgaliojimų laikas ir prašo iki kito posėdžiui pagalvoti dėl pirmininko kandidatūros.
Nuspręsta:
Pirmininko kandidatūrą svarstyti kitame posėdyje.
 
2002-10-07            Nr. 12
 
1. Svarstyta: „Nepilnamečių apsaugos įstatymas nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio“ ir Etikos inspektoriaus prašymas dėl ekspertų grupės sudarymo
Nuspręsta:
1. Pasiūlyti Etikos inspektoriui sudaryti darbo grupę, kuri paruoš pasiūlymus Vyriausybei dėl Nepilnamečių apsaugos įstatymo įgyvendinimo. Komisiją darbo grupėje atstovaus G. Songaila ir L. Tapinas.
2. Į Ekspertų grupę prie Etikos inspektoriaus tarnybos pasiūlyti kino kritiko Skirmanto Valiulio, vaikų ir paauglių psichiatro Vytauto Blažio, psichologės Aušros Kurienės, žurnalistų Sofijos Sasnauskaitės ir Dainiaus Radzevičiaus kandidatūras.
 
2. Svarstyta: „Dėl viešojo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės bei ribojamos viešosios informacijos platinimo laikinosios tvarkos patvirtinimo“ projekto
Nuspręsta:
Komisijos nariai pritaria Nutarimo projektui.
 
3. Svarstyta: Pirmininko rinkimai
Nuspręsta:
Atidėti kitam posėdžiui. 
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
L. Slušnys pasiūlė Komisijos iniciatyva apsvarstyti 2002 10 03 d. R. Paleckio pokalbių šou „Prašau žodžio“, kurioje dalyvavo kandidatas į Prezidentus J. Petraitis ir gydytojas R. Alekna.
Nuspręsta:
Gauti laidos įrašą ir apsvarstyti kitame posėdyje.
 
2002-10-14            Nr. 13
 
1. Svarstyta: K. Skamarako skundas. Seimo narys K. Skamarakas skundžiasi laikraščio „Alio, Raseiniai“ publikacijomis ir prašo uždrausti šio laikraščio leidimą.
Nuspręsta:
1. Laikraštis „Alio, Raseiniai“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 42 str.
2. Paruošti laišką p. K. Skamarakui, kad ne Komisijos kompetencijoje uždrausti leidinį.
 
2. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
2.1. Laidos „Prašau žodžio!“ svarstymas
Komisijos nario L. Slušnio iniciatyva svarstoma š. m. spalio 03 d. LTV kanalu rodyta laida „Prašau žodžio!“. Jo manymu, jau vien psichiatro pakvietimas komentuoti studijos svečio J. Petraičio norą būti Prezidentu, yra neetiškas.
Nuspręsta:
Laidos „Prašau žodžio!“ vedėjas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 20 str.
2.2. Kauno ONTT prašymas įvertinti 32 kompaktinių plokštelių turinį
Nuspręsta:
1. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai: „When the boys...“ (įdėklo pavadinimas „When the boys are away the girls will play“), „Beautiful“, „Chasey Lane“ (įdėklo pavadinimas „The house on Chasey Lane“), „Back seat driver“, „Extreme teens“ (2 vnt.), „Wild & Wicked“ (3 vnt.), „Super fuckers“ (2 vnt.), „When the boys are away“ (2 vnt.), „Teens orgies“, „Leena“, „The house“ (2 vnt.), „Apocalypse Climax“, „Kamasutra. avi 712 MB“, „Rivate video“ (įdėklo pavadinimas „Puritan video 24.430MB avi; Bangbus-Sasha 106MB“), „Hot shots“, „Virginias Story“ (2 vnt.), „Channel Blonde“, „La Marionette“ (2 vnt.), „The secrets of Kamasutra“, „XXX foto+ klipai“, pripažinti pornografiniais.
2. Kompaktinį diską, kurio pavadinimas „Kama Sutra 3D“ (2 vnt.), pripažinti erotiniu.
3. Kompaktiniai diskai, kurių pavadinimai „Leena Eng“ ir „Leena“, neperžiūrėti, nes Komisija neturėjo reikiamos programos.
 
3. Svarstyta: Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku išrinktas G. Songaila.
Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotoju išrinktas L. Tapinas.
 
2002-11-11            Nr. 14
 
1. Svarstyta: UAB „Alna“ prašymas. UAB „Alna“ prašo išsiaiškinti, ar jų pateiktoje vaizdajuostėje įrašyti komercinių TV reportažai, kuriuose minima UAB „Alna“, nepažeidžia žurnalistų etikos principų. Posėdyje dalyvavo „Alnos“ gen. direktorius T. Milaknis ir bendrovės teisininkas, televizijos „TV4“ žurnalistai.
Nuspręsta:
Klausimą pabaigti svarstyti ir sprendimą priimti kitame posėdyje, nes nėra kvorumo.
 
2. Svarstyta: V. Česnulevičiaus skundas. V. Česnulevičius atsiuntė skundą dėl 1998 06 20 d. dienraštyje „Kauno diena“ išspausdintų, jo manymu, „neatitinkančių tikrovės ir įžeidžiančių teiginių, rengėjo neteisėtų veiksmų“.
Nuspręsta:
Klausimą pabaigti svarstyti ir sprendimą priimti kitame posėdyje, nes nėra kvorumo.
 
2002-11-25            Nr. 15
 
1. Svarstyta: VLGN „Atsigręžk į vaikus“ pareiškimas dėl TV3 laidos „Abipus sienos“. Iš VLGN „Atsigręžk į vaikus“ gautas pareiškimas dėl laidos „Abipus sienos“, transliuotos 2002 10 21 įvertinimo. Jų manymu, laidos rengėjai neužtikrino filmuoto vaiko anonimiškumo ir tuo labai jam pakenkė. Posėdyje dalyvavo laidos „Abipus sienos“ redaktorius V. Gaivenis.
Nuspręsta:
Laidos „Abipus sienos“ rengėjai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 52 str.
 
2. Svarstyta: LRT komisijos prašymas dėl laidos „Akvariumas 2“. Iš Radijo ir TV komisijos gautas prašymas nustatyti, ar 2002 11 12 d. TV3 kanalu tiesiogiai transliuotos laidos „Akvariumas 2“ vaizdus galima priskirti erotiniams ir ar tų vaizdų rodymas nepažeidžia profesinės žurnalistų etikos. Posėdyje dalyvavo laidos „Akvariumas 2“ prodiuseris A. Serva.
Nuspręsta:
1. Laidoje rodyti vaizdai nėra nei erotika, nei pornografija.
2. Pavesti G. Songailai, V. Aliuliui ir L. Tapinui paruošti keipimąsi į TV kompanijas, kad panašių laidų rengėjai transliuotojai turėtų jausti atsakomybę už tai kas daroma, nes jų pagrindiniai žiūrovai – jauni, nesusiformavę žmonės, kuriems laisvi, atsitiktiniai santykiai peršami kaip gyvenimo norma. (Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą")
 
3. Svarstyta: LRT komisijos prašymas dėl laidos „Pavojinga zona“. Iš Radijo ir TV komisijos gautas prašymas nustatyti, ar 2002 11 18 d. LNK TV kanalu transliuotoje laidoje „Pavojinga zona“ nėra smurtinio pobūdžio informacijos.
Nuspręsta:
Laidoje „Pavojinga zona“ nėra smurtinio pobūdžio informacijos.
 
4. Svarstyta: A. Arvasevičiaus prašymas. A. Arvasevičius dėl publikacijų „Valstiečių laikraštyje“ („Iniciatorius“, 2001 09 08 ir „Teisiamųjų suole sėdėjo ne tas“, 2002 07 02).
Nuspręsta:
„Valstiečių laikraštis“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 52 str.
 
5. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
5.1. Kauno ONTT prašymas įvertinti 41 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes be pavadinimų, tik užrašyti skaičiai „27“ (2 vnt.), „20“ (2 vnt.), „12“, „28“ (3 vnt.), „32“ (3 vnt.), „33“ (3 vnt.), „35“ (2 vnt.), „19“ (2 vnt.), „22“, „38“, „36“ (2 vnt.), „14“, „17“ (2 vnt.), „15“, pripažinti pornografinėmis.
2. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai „Super Animals“ (2 vnt.), „1.Private Film Productione 1.28,min., 2.Private Gold Collectione 1.35 min., -36-“, „1.Donne Senza Pudore 1.22 min., 2.Perverse 1.20 min., 3.Moscou Amateur Nr.1 0.32 min., -27-“, „1.Throbbing Chappers 0.07 min., 2.Super Fuckers Nr.9 2.52 min., -32-“, „-23- /Geriausi 2001 m./“, „Nakties šaltyje. Gelbėtojas. 68“, „Seks Safari“ (2 vnt.), „1.Super Animals 2.Maxsimum Perversum Video Klips Mix“, „1.Privat Girls report 1.22 min. 2.Sex Virtual 1.40 min., 35“, „Im Banne Betty“, „Berniukai“ (3 vnt.), pripažinti pornografinėmis.
5.2. Plungės rajono prokuratūros prašymas įvertinti pateiktą medžiagą
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes be pavadinimų juodai raudonuose įdėkluose „acme“ (2 vnt.) pripažinti pornografinėmis.
2. Kortas (56 vnt.) pripažinti pornografinėmis.
3. Plakatus (2 vnt.) pripažinti pornografiniais.
4. Albumas nepriskirtinas nei erotinių, nei pornografinių, nei smurtinių kūrinių kategorijai.
5.3. A. Žarskaus firmos „Melofanas“ prašymas įvertinti 26 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes „Penthouse. Bolšaja oxota na liubimic „Penthouse“ 2“, „Šedevry mirovoj kinoerotiki. Tom 1“, „Šedevry mirovoj kinoerotiki. Tom 2“, „Šedevry mirovoj kinoerotiki. Tom 3“, „Šedevry mirovoj kinoerotiki. Tom 4“, „Prostitucija. Rabota polna soblazna“, „Seksualnaja krugovert. Čičolina. Liubvi vsie vozrosty pokorny!“, „Glubokaja glotka 69“, „Lolita 2000“, „Chotiet nie vredno, vredno nie chotiet“, „Penthouse. Jevropejskije krasotki“, „Postel iz roz“, „Vsie ženščiny prezidenta“, „Mužskoj klub Rasputin. Vodopad želanij“, „Mužskoj klub Rasputin. rasputnicy v sportzale“, „Mužskoj klub Rasputin. Putešestvije na ostrov lesbos“, „Mužskoj klub Rasputin. Zapretnyje igry“, „Mužskoj klub Rasputin. Devuški u barnoj stoiki“, „Penthouse. Zapretnyje fantazii“, „Torero“, „Choziaika bordelia“, pripžinti erotinėmis.
2. Erotinių kūrinių platinimo tvarką reglamentuoja Vyriausybės nutarimas Nr. 1111.
3. Vaizdajuostes „Povelitelnica koženogo mira“, „Glubokij vodnyj mir“, „Griaz“, „Medsestrički“, „Gorod udovolstvij“, pripažinti pornografinėmis.
4. Pornografijos platinimas Lietuvoje draudžiamas.
 
2002-12-02            Nr. 16
 
1. Svarstyta: UAB „Alna“ prašymas dėl komercinių TV reportažų. Svarstymo tęsinys. AB „Alna“ buvo pateikusi papildomą medžiagą, su kuria Komisijos nariai susipažino ir diskusija vyko dviem klausimais: ar žurnalistai surinko medžiagą iš visų jiems prieinamų šaltinių, ir ar žiūrovams ir klausytojams (informacija radijo M-1 bangomis) buvo pateikta tiksli informacija.
Nuspręsta:
1. Pasiūlyti TV3 ir TV4 televizijų vadovams suteikti galimybę pasisakyti AB „Alna“ direkcijos atstovams. Laiške pabrėžti etiško konkuravimo principą.
 
2. Svarstyta: V. Žukausko prašymas. Vladas Žukauskas skundžiasi dėl dezinformacijos, žeminančios garbę ir orumą, paskelbimo straipsnyje „Iš senojo dvaro greitai nebebus ko vogti“, išspausdinto 2001 10 02 d. laikraštyje „Telšių žinios“.
Nupręsta:
Laikraštis pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2, 7, 9, 39 ir 42 str.
 
3. Svarstyta: V. Česnulevičiaus skundas. Virginijus Česnulevičius skundžiasi dėl straipsnyje „Lietuvos kariuomenė: ar vardan tos Lietuvos?“, išspausdinto 1998 06 20 d. dienraštyje „Kauno diena“, „neatitinkančių tikrovės ir įžeidžiančių teiginių, rengėjo veiksmų“.
Nuspręsta:
Paprašyti p. V. Česnulevičių patikslinti savo skundą – kokie būtent sakiniai straipsnyje nesiderina su žurnalisto etika, nes ar straipsnyje pateikta informacija yra teisinga, Komisija spręsti negali.
 
2002-12-16            Nr. 17
 
1. Svarstyta: Radijo ir TV komisijos prašymas dėl laidos „Frontas“. Radijo ir TV komisija atsiuntė E. Guogienės prašymą dėl LNK laidos „Frontas“, transliuotos 2002 11 11 d., kurios tema buvo „Ar galima Lietuvoje nuteisti nekaltą žmogų?“. p. Guogienė savo prašyme teigia, kad A. Valinskas, į laidą pakviesdamas už žmogžudystę nuteistą vyrą, sąmoningai žemina valstybės teisines institucijas, nužudytos merginos garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nepažeistas.
 
2. Svarstyta: Marinos Šurnienės prašymas. M. Šurnienė kreipėsi dėl straipsnių laikraštyje „Laikinoji sostinė“: „Spirito bylos“ (1999 01 16), „Mokslininkas įtariamas pragaišinęs žymų banditą“ (2002 11 14), „Mokslininkas pasmerktas už akių“ (2002 11 19). Jos manymu, straipsniuose įžeista jos seniai mirusių tėvo ir brolio garbė, o užrašas po viena iš nuotraukų, kad J. Marozo išsižadėjo artimieji, taip pat prasilenkia su tiesa, ir tai nedaro garbės žurnalistams.
Nuspręsta:
Komisija nenustatė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso pažeidimo.
 
3. Svarstyta: Tomo Mačeliūno prašymas. T. Mačeliūnas kreipėsi dėl straipsnio „Sektantų vizitus lydi gyventojų baimė“, išspausdinto dienraštyje „Klaipėda“, nes, jo manymu, visų religinių konfesijų suplakimas į bendrą katilą nesiderina su žurnalistine etika.
Nuspręsta:
Laikraštis „Klaipėda“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 2 str.
 
4. Svarstyta: Vaizdo ir kitokios medžiagos svarstymas
4.1. Vilniaus m. 6-ojo PK prašymas
Iš Vilniaus m. 6-ojo PK Savivaldybių policijos Šeškinės policijos nuovados gautos 3 dėžutės su kramtoma guma ir prašymas nustatyti, ar pateiktą medžiagą galima priskirti pornografinių, erotinių ar smurtą propaguojančių kūrinių kategorijai.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti prie Etikos inspektoriaus tarnybos veikiančiai Ekspertų komisijai.
4.2. Lietuvos kriminalinės policijos biuro NTT prašymas
Iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro Nusikaltimų tyrimo tarnybos gauti 4 kramtomos gumos lipdukai ir prašymas nustatyti, ar jie yra erotinio pobūdžio, ir ar jų platinimą reglamentuoja LR Vyriausybės 1996 09 25 d. nutarimas Nr. 1111.
Nuspręsta:
Medžiagą perduoti prie Etikos inspektoriaus tarnybos veikiančiai Ekspertų komisijai.
4.3. Panerių policijos nuovados prašymas įvertinti 106 vaizdajuosčių turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostes: 1. „Koncert Petrosiana /jumor/ Moi finansy pojut romansy 99“ (įdėkle „Sam sebe režisior, Perlyški“), 2. „Sex 22 (žostk)“, 3. „Stalnyje muskuly 20 let“ (tokio pat pavadinimo įdėkle), 4. „Samyje bolšije zagadki prošlogo i nastojaščego/dokument.“, 5. „Nebo v Almazach“ (tokio pat pavadinimo įdėkle), 6. „Ženskije boi v griazi, Užasy glubin/dok/“, 7. „Sekx muzik 2001-2002“, 8. „Trenirovki čempionov Pobeda 2,3/perevod“, galima platinti be apribojimų       
2. Vaizdajuostę GoldStar neaiškiu pavadinimu juodai-melsavame įdėkle, ant kurio užrašyta „Lazer Video“, galima platinti be apribojimų.
3. Vaizdajuostę SONY be pavadinimo juodai-melsvame įdėkle, ant kurio užrašyta „Lazer Video“, galima platinti be apribojimų.
4. Vaizdajuostę BASF be pavadinimo ir be įdėklo galima platinti be apribojimų.
5. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta „Polaroid“, galima platinti be apribojimų.
6. Vaizdajuostes: 1. „1 filmas „Tikra šaunuolė“ Skrytaja kamera 2 russkie debiuty 3“,            2. „Choziaika bordelia/Italija, Seks Videoklipmiks Arena 2000“, 3. „Striptiz-šou mužčin i ženščin“, pripažinti erotinėmis.
7. Vaizdajuostes: 1.„Maloletki na velosipedach. Reportaži. SCT XXX“, 2. „Studija-mody-2002. Pereversii-Lory-XXX“, 3. „Maks- i-maloletki-11-X. XXX-DVD-2001 Ispanjel“, 4. „Pamela Anderson i Tommi Lii. Medovyj mesiac“, 5. „Pussimen-8. Porno Oskary XXX“, „tverdyje šary.5/Klark video. Kasting. Ford Kopola XXX“, 6. „R. Chauere, Dž. Čarlz 1. Perekriostok mirov. /bojevik, fantastika/ 96 g. 2. Neš Bridžis. /bojevik/ D. Džonson 96 g.“, 7. „Russkije podrostki. Erotik klips 3“, 8. „Strasti Šamelii XXX. Ličnyje pereversiji. 2000“, 9. „Blumen Bengel. Strolche Und Irre... /homosex/“, 10. „Best-Puako-Beremennyje. XXX-Mix-Xukkers-11“, 11. „Komnata-seks aresta. Super Ekspress 2000“, 12. „Old+Molodyje-3-XXX. Super-Tits-Aira-2“, 13. „Staryje kanikuly-FaustFik. Seks Ekspress Tekila 2000“, 14. „Samuraji Slust XXX klip-miks. Malalietki na probach-Japonki“, 15. „Frekes-Natura-XXX. Pirat-Pirat-7-klub“, 16. „Privat-Superfučkers-2. XXX-Gang-Bang-Russkii“, 17. „Ledi domina 2 /Tereza Orlovski. Ekstrem žostkij klipmiks“, 18. „Molodenkije malenkije porosiata, Magma-festival“, 19. „Privat film-Apokalipsis Klimaks. Seks Ekspress 2000 Karoll Linn“, 20. „Moskou-Amateur-4. XXX-Vsie-zviezdy-Mix-6“, 21. „Na sniegu Karol Linn“, 22. „Mužčiny v uniformie-3. Orgii odin na vsiech“, 23. „Sex-Igry-Polo XXX-2002-XXX. Zvezdy- K. Sparksa XXX“, 24. „XXX Školnyje dievočki-6. Maks+Amerik.-Bukkake“, 25. „Rokko-i Miaso-Kelli-2. XXX-Miaso-Lesli-2001“, 26. „Kartinki 50. (Cirk super-tolstych 1-2) Spečk-Messen“, 27. „Mužskije Krutyje šary. XXX 2000“, 28. „Bobbi nastojaščij Makkoi 3. Komple XXX Plotnyj seks“, 29. „Animal lovers-03 Nr.14. Erotika tik suaugusiems 2001. m. 1 kopija“ (įdėkle, kurio pavadinimas „Prigovor“), 30. „Uslugi na rabote. Orgazmy na vyzov“, 31. „Biusty-Pitera-Norta. XXX-Japon-Kumming-X“, 32. „SeksBizar-Resinonafty. Se s Ejkspress 833“, 33. „Sbornik-Seks-Multfilmov. XXX-Mult-Klip-Mix-1-XXX“, 34. „Trans-XXX-Tur-3. XXX. XXX-Ultra-zvezdy-X“, 35. „Rycar v noči XXX gej. Ekstremy-2. Faust“, 36. „Super tolstyje-Luder Lebestolle. Videoklipmiks 1786“, 37. „Anal parti 2 /klip miks“, 38. „Sesso Forte a Kassa Džesik. Džesika Eros TV 1890“, 39. „Komnata-Pytok-27. Doktor-Porno“, 40. „A maksimum-Perversium. Xoning Fotze. Medovyje ščelk. Magma Pervers-Trailer“, 41. „Malčiki dlia Novogo Džersi. Bois Vincene Džons 6“, 42. „Samaja seksualnaja gostinica. Miločki i milaški“, 43. „Super magma (94)“,   44. „Piramida. Troinaja liubov. Tualet miks reviu 18. Cuaersbornik Tits-Frech-Meat-XXX“, 45. „The best sex of Italy“, 46. „Klinton i Monika. Aseks v Belom dome 99. Stranyje igry. Supersbornik 99“, 47. „2000 XXX Krutyje mužiki. Proby“, 48. „Russkuje podrostki. Erotik klips 3“, 49. „Saturn /Super Xit 98/ Bolšoj ryvok“, 50. „Klinika pereversii /ruki/ piss. Beremenaja maloletka“, 52. „Mirovoj-Sex-Tur. Bogatyje-Devčionki-na Ulice“, 53. „Privatnyje reportažy /Tom Bairon/ Seks Ekspress 1479. Mužskije debiuty 12“, 54. „Hor-Por XXX Porno Oskary-2001 XXX Zviozdy v Budapešte“, 55. „Polskij-Ginekolog-X XXX-Hot-2001-CIM-Pyš.“, 56. „X-2002 Amor-na-veki. Sex-Predator-II D.‘AmateXXX“, 57. „XXX-natura-Kaif-2002. Mirovoj-Seks-Tur-7“, 58. „Xendimen-7“, 59. „Obnažionaja Magija. Nravy 99“ (įdėkle „Pisma v „Penthouse“), 60. „Mužiki iz San-Tropez. Orgii v duše“, 61. „Maksimum perversium. Sniežnyje prostitutki“, 62. „Goriačije bonki, Seks Ekspress 1739“, 63. „Orgii Transov Ženščiny Petuchi. Super Seks Ekspress Trans“, 64. „Labirint /Mark Dorcel/ Videoklipmiks 1832“, 65. „Buttslammers 14. DVD-Overseksed.“,      66. „Seventin Special 6,7. Ekscessy maloletok 2000“, 67. „V gostiach u druga /De Xomme. Možskije modeli Deffi“, 68. „Eksperimenty Kadinota Orgii Malčikov 99“, 69. „Časnyj-Detektiv Indecenti XXX-2002“,  70. „Laetitia-Klinika-1. Analnyje-Fantazii-1“, 71. „Privat-Kollektor-XXX. Dom-Svetskich-Zabav-X“,  72. „Brat samca za nizy. Sladkij mužčina 99“, 73. „Devočki Metrodotel 2001. Seks vju pozišen. Supersbornik“, 74. „Kabare Bobsville-Big Tits 2000. Super zvezdy na DVD XXX“, 75. „Nočnyje igry Barsa. XXL Alia i Leopard. XXX“, 76. „Super Petuch 2000. Mužskaja strana“, 77. „Skrytaja kamera y genikologa. Russkaja XXX ekstazy“, 78. „Meri Raili“, 79. „Sperma-Med-3-XXX Devočka-Igruška-2001“, 80. „Mužskaja karusel. Seks Miks Gei 99“, 81. „Iskusstvo i razvrat 2001. Seks Modeli. Supersbornik“,   82. „Českije malčiki s seksšope. Seks videoklipmiks 1788“, 83. „Vračebnyje obsled. Analnaja partija“,  84. „Novaja Lolita. Privat-Madees I/2“, pripažinti pornografinėmis.
8. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užklijuotas užrašas „Tomas ir Džeris 1“, pripažinti pornografine.
9. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užklijuotas užrašas „Dėmesio!!! Prašome neplėšyti ir nekrapštyti apsauginio lipduko….”, pripažinti pornografine.
10. Vaizdajuostę be pavadinimo Nr. 1 be įdėklo pripažinti pornografine.
11. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle „Goldstar New Super High Definition“, pripažinti pornografine.
12. Vaizdajuostę be pavadinimo, tik užrašytas skaičius 37, pripažinti pornografine.
13. Vaizdajuostę be pavadinimo įdėkle „Basf E-240 Copy Master“, pripažinti pornografine.
14. Vaizdajuostę SHIVAKI be pavadinimo įdėkle „ECP PG Basf Technology“, pripažinti pornografine.
 
5. Svarstyta: V. Česnulevičiaus skundas
Kadangi V. Česnulevičiaus nepatikslino savo skundo, o tik dar kartą parašė, kad jau yra pateikęs visus būtinus įrodymus, Komisija nusprendė skundo nesvarstyti.
2001 01 15                  Nr. 1
 
1. Svarstyta: Kandidato į etikos inspektorius rinkimai. Keturi kandidatai pretenduoja užimti etikos inspektoriaus postą: A. Patašius, R. Gudaitis, T. Mačiulienė ir V. Valiušaitis.
Nutarta:
Kandidatu į Žurnalistų ir leidėjų etikos inspektorius išrinkti Romą Gudaitį.
 
2. Svarstyta: “Lietuvos aido” 2001 01 03 d. publikacijos “Kieno scenarijus prastūmė Valdą Adamkų į Lietuvos Prezidento kėdę” ir 2001 01 05 d. “Kodėl Lietuvos Prezidentas bet kuria kaina mėgina uždaryti “Lietuvos aidą”?” svarstymas. Į komisiją kreipėsi Egidijus Aleksandravičius, Edvardas Gudavičius, Bronys Savukynas ir Saulius Žukas prašydami įvertinti “Lietuvos aide” prasidėjusią šmeižto kampaniją prieš Lietuvos Respublikos Prezidentą. Straipsniuose Prezidentas nepagrįstai kaltinamas korupcija ir dėl p. S. Lozoraičio mirties.
Nutarta:
1. Pripažinti, kad “Lietuvos aidas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 19, 40 ir 42 straipsnius.
2. Kreiptis į prokuratūrą su prašymu ištirti, ar tokia veika neužtraukia atsakomybės, kuri numatyta LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2146 straipsnyje “Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse”.
3. Informuoti Prezidentūrą apie Etikos komisijos posėdžio nutarimą.
 
2001 02 01                  Nr. 2
 
1. Svarstyta: Vaizdo medžiagos svarstymas
1.1. Dvi vaizdajuostės iš Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato
Nuspręsta: 
1. Vaizdajuostes, kurių pavadinimai 5.”Multiki dlia vzroslych” ir 20.”Multiki dlia vzroslych” pripažinti pornografinėmis.
 1.2. Trys kompaktiniai diskai iš Vilniaus m. 2-jo policijos komisariato
Nuspręsta:
Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai “Video erotica for PC” Cum One 2”; “Devičji radosti” (okolo 7000 slaidov erotičeskogo šou)”; “Roskošnyje ženščiny i roskošnyje avtomobili” pripažinti erotiniais.
 
2. Svarstyta: Č. Krečiaus skundo svarstymas. Č. Krečiaus ir V. Krečienės iš Alytaus skundžiasi dėl š. m. sausio 09 d. laidoje “Be tabu” parodyto siužeto apie jų šeimą. Tėvai priekaištauja žurnalistei, kad be tėvų sutikimo buvo imtas interviu iš jų dukros, kad buvo prašyta siužeto nerodyti, bet į jų prašymą niekas neatsižvelgė
Nuspręsta:
Atsakyti p. p. Č. ir V. Krečiams, kad laidos “Be tabu” žurnalistė nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų.
 
3. Svarstyta: H. Grušnio skundo svarstymas
Nuspręsta:
Kadangi UAB TELE-3 per dvi savaites nesugebėjo pristatyti laidos įrašo, svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir dar kartą priminti TELE-3 vadovei V. Marciulevičiūtei, kad, pagal VIP įstatymą, jos vadovaujama televizija privalo pateikti Komisijai reikalaujamos laidos įrašą.
 
4. Svarstyta: Vilniaus m. apylinkės prokuratūros 2001 01 22 nutarimas dėl dienraščio “Vakaro žinios” 2000 01 03 Nr. 25, 2000 01 04 Nr. 2(26), 2000 01 05 Nr. 3(27), 2000 01 06 Nr. 4(28), 2000 01 07 Nr. 5(29), 2000 01 10 Nr. 6(30), 2000 01 11 Nr. 7(31), 2000 01 12 Nr. 8(32), 2000 01 13 Nr. 9(33), 2000 01 14 Nr. 10(34), 2000 01 18 Nr. 12(36), 2000 01 19 Nr.13(37), 2000 01 20 Nr. 14(38) ir 2000 01 21 Nr. 15(39) ekspertizės. Gautas Vilniaus m. apylinkės prokuratūros nutarimas atlikti ekspertizę, ar minėti “Vakaro žinių” numeriai ar atskiri straipsniai yra smurto ir žiaurumo kultą propaguojantys kūriniai.
Nuspręsta:
1. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą ir Komisijos reglamentą, Komisija neįgaliota atlikti tokią ekspertizę. Informuoti Vilniaus m. prokuratūrą, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija negali atlikti 2001 01 22 nutarimu skirtos ekspertizės.
2. Pateikti prokuratūrai 2000 m. sausio 24 Komisijos sprendimą dėl dienraščio “Vakaro žinios”.
 
5. Svarstyta: Nauji skundai
5.1. Byla su “Vakaro žiniomis”
L. Remeika informavo, kad dalyvavo teismo posėdyje su laikraščiu “Vakaro žinios” ir, kad posėdis baigėsi tuo, jog teisėja pasiūlė naujos sudėties komisijai dar kartą peržiūrėti 2000 m. sausio 24 d. nutarimą dėl “Vakaro žinių” paskelbimo smurtiniu leidiniu.
Nuspręsta:
Klausimą nagrinėti kitame posėdyje.
 5.2. Straipsnis “Laikinojoje sostinėje”
2001 m. sausio 12 d. laikraštyje “Laikinoji sostinė” buvo išspausdintas straipsnis “Fakulteto dekanas kaltinamas priekabiavimu [Studentė teigė paliekanti universitetą dėl dviprasmiškų užuominų bei pasiūlymų]”. Klausimas, ar etiškai pasielgė žurnalistė išspausdindama nepatikrintas žinias?
Nuspręsta:
Pripažinti, kad laikraštis “Laikinoji sostinė” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 18, 40 ir 42 straipsnius.
5.3. “Lietuvos ryto” straipsnis “Pasvalio kaimus paralyžiavo mirties baimė”
2001 m. sausio 31 d. numeryje išspausdintas straipsnis nagrinėja opią visai visuomenei problemą – AIDS plitimą. Tačiau straipsnyje nurodytas ne tik kaimas, bet ir sergančiosios bei su ja gyvenusių vyrų pavardės, išspausdinta nuotrauka.
Nuspręsta:
1. Pripažinti, kad “Lietuvos rytas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17 ir 20 straipsnius.
2. Laiške p. G. Vainauskui taip pat nurodyti, kad nebuvo galima skelbti pavardžių ir spausdinti nuotraukų.
5.4. Susisiekimo ministro patarėjos ryšiams su visuomene N. Pumprickaitės darbas LRT
Ar būdama valstybės tarnautoja, ministro patarėja gali vesti laidą valstybinėje televizijoje?
Nuspręsta:
Kreiptis į LRT dėl iškilusių abejonių, ar žurnalistė N. Pumprickaitė nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 29 str.
5.5. Nuosaikiųjų konservatorių sąjungos raštas         
Rašte pateikiama informacija apie teismus dėl dienraščio “Respublika” straipsnių apie ekspremjerą G. Vagnorių. Jokio konkretaus klausimo Komisijai nėra.
Nuspręsta:
Informaciją priimti dėmesin.
           
2001 02 19                  Nr. 3
 
1. Svarstyta: Komisijos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
Į Komisijos pirmininkus pasiūlytas iki šiol laikinai ėjęs pirmininko pareigas Leonas Remeika, Gintaras Songaila ir Laimonas Tapinas.
Nuspręsta:
1. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku išrinkti G. Songailą.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininko pavaduotoju išrinkti L. Tapiną.
 
2. Svarstyta: LR Vyriausybės nutarimo “Dėl erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidinių, kino filmų ir videofilmų, radijo ir TV programų platinimo tvarkos” projektas
Nuspręsta:
Pavesti Komisijos pirmininkui paruošti Vyriausybės nutarimo “Dėl erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudos leidinių, kino filmų ir videofilmų, radijo ir TV programų platinimo tvarkos” projektą.
 
3. Svarstyta: Skundų svarstymas
3.1. Vartotojų asociacijos pareiškimas dėl diskusijos apie nelietuviškų tikrinių vardų rašybą
Laikraščiuose vyksta diskusija tarp dviejų inteligentų grupių dėl nelietuviškų tikrinių vardų rašybos. Vartotojų asociacija kaltina vieną pusę - Viešo pareiškimo autorius (E. Ališanką, V. Ališauską, A. Andriuškevičių ir kt.) – neetišku diskusijos tonu. Posėdyje dalyvavo du Vartotojų asociacijos atstovai M. Tamošiūnas ir I. Ledas.
Nuspręsta:
Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normos nepažeistos.       
3.2. H. Grušnio skundas dėl reportažo “Be tabu” laidoje
H. Grušnys nepatenkintas laidoje “Be tabu” rodytu siužetu apie įsigytas patalpas Didžiojoje gatvėje.
Nuspręsta:
Atsakyti p. H. Grušniui, kad laidos “Be tabu” siužeto autoriai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
3.3. V. Krištaponio paklausimas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”
Straipsnelyje “Per muštynes Viešvilėje – mirtinas smūgis” korespondentė Erika Baronaitė aprašo muštynes, kurių metu buvo mirtinai sužalotas žmogus. Įvykis aprašomas taip, lyg žurnalistė pati būtų dalyvavusi. p. V. Krištaponis klausia ar etiška viešai skelbti nežinia iš kur gautą versiją ir be teismo išvadų ką nors teisinti ar kaltinti?
Nuspręsta:
Dienraštis “Lietuvos rytas” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 9 ir 42 straipsnius.
3.4. KAM vyr. specialisto M. Vaišvilos prašymas dėl publikacijos “Lietuvos aide”
KAM visuomenės informavimo sk. vyr. specialistas M. Vaišvila nepatenkintas kaip dienraštis “Lietuvos aidas” skyrelio “Kas ką kalba, arba gyvenimas troleibuse” publikacijoje “Kareivinių sąmojis” pateikė jo neformalų pokalbį telefonu su žurnaliste G. Gardauskiene.
Nuspręsta:
Įspėti dienraštį “Lietuvos aidas” dėl neetiško Krašto apsaugos ministerijos paminėjimo kartu su samprotavimais apie tualetus ir seksualines mažumas.
3.5. O. Kubilienės pareiškimas
O. Kubilienė skundžiasi, kad 1997 m. “Valstiečių laikraščio” korespondentė Nijolė Petrošiūtė išspausdino tikrovės neatitinkančias žinias apie ją ir jos šeimą.
Nuspręsta:
p. O. Kubilienės pareiškimą ir visą medžiagą perduoti Etikos inspektoriui, kai jis bus patvirtintas Seime. Apie tai informuoti p. O. Kubilienę.
3.6. Dėl lošimo kortų ekspertizės
Nuspręsta:
1. Kortų kaladę “With Cum Shots” pripažinti pornografine.
2. Kortų kaladę “Playing cards” pripažinti erotine
3. Kortų kaladę “Adult playing cards” pripažinti erotine.
 
2001 03 12                  Nr. 4
 
1. Svarstyta: Dėl 2001 03 02 d. LNK laidoje “Arena” rodytų siužetų.
Nuspręsta:
1. Pripažinti, kad laidos rengėjai pažeidė privataus gyvenimo neliečiamumo principą ir ignoravo privataus gyvenimo apsaugos reikalavimus. Pažeistas VIP 14 str, ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 39 str.
2. Pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7, 10, 20, 25, 42 str.
3. Pripažinti, kad nepagrįsta informacija apie filmuotos medžiagos priklausymą “lietuviškajai pornografijai” gali būti susijusi su LR VIP 13 str. 2 p. ir kt. straipsniuose apibrėžtų draudimų platinti melagingą informaciją ir šmeižtą pažeidimais.
4. Pripažinti, kad laidoje transliuoti montuoti siužetai yra erotinio pobūdžio.
5. Įpareigoti UAB “Laisvas ir nepriklausomas kanalas” artimiausios laidos “Arena” metu paskelbti Komisijos sprendimą.
6. Patvirtinti sprendimo projektą išbraukiant straipsnius, kuriuos Komisija atmetė nenustačiusi pažeidimų.
 
2. Svarstyta: Švėkšnos psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojo skundas. Psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojas piktinasi, kad straipsnis “Kodėl karalienė Silvija rašė Švėkšnos “bepročiui” laikraštyje “Akistata” formuoja neigiamą įstaigos įvaizdį, jame yra daug tikrovės neatitinkančių teiginių, įžeidžiančių darbuotojus ir pacientus. Posėdyje dalyvavo “Akistatos” žurnalistė Daiva Norkienė.
Nuspręsta:
1. Žurnalistų etikos kodekso 7 str. nepažeistas.
2. Skundą perduoti Etikos inspektoriui.
 
3. Svarstyta: Vilniaus apskrities administracijos skundas. Vilniaus apskrities viršininko administracija skundžiasi, kad laikraštis “Ūkininko patarėjas” išspausdino tikrovės neatitinkančią informaciją straipsnyje “Netikėtas baltarusių delegacijos vizitas Vilniaus apskrityje” ir prašo įvertinti korespondento darbo stilių ir poelgį.  Posėdyje dalyvavo “Ūkininko patarėjo” korespondentas Česlovas Skaržinskas.
Nuspręsta:
 1. Komisija nevertina stiliaus klaidų.
2. Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas nepažeistas.
 
2001 03 26                  Nr. 5
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundas dėl straipsnio “Lietuvos žiniose”. A. Zuokas teigia, kad 2001 02 21 d. “Lietuvos žinių” straipsnyje “Politikus grūdina komunaliniai mūšiai” ir anotacijoje paskleistos tikrovės neatitinkančios žinios, o antraštės ir anotacijos kontekste išspausdinta nuotrauka pažeidžia jo garbę ir orumą.
Nuspręsta:
Laikraštis “Lietuvos žinios” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 ir 22 str.
 
2. Svarstyta: N. Januškevičienės skundas dėl straipsnio “Panevėžio ryte”. N. Januškevičienė skundžiasi dėl straipsnio “Klasė atsisveikina su antruoju Mantu”, išspausdinto 2001 02 10 “Panevėžio ryte”.
Nuspręsta:
Atkreipti redakcijos dėmesį, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 7 ir 16 str., bet nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
           
3. Svarstyta: Dėl videomedžiagos pripažinimo pornografine
Kalbėjo: Pristatė G. Songaila: Yra gauta vaizdo kasetė iš Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato su prašymu atlikti ekspertizę apie įrašo pobūdį ir 32 kompaktiniai diskai iš Mokesčių policijos departamento Panevėžio skyriaus su prašymu pateikti specialisto išvadą dėl kompaktuose įrašytų kūrinių.
Nuspręsta:
1. Atsakyti pareiškėjams, kad Komisija neatlieka ekspertizių.
2. Paruošti laišką Tesingumo ministerijai dėl išaiškinimo kaip elgtis su iš policijos gaunamais prašymais atlikti vaizdo medžiagos ekspertizę.
 
4. Svarstyta: Vyriausybės nutarimo projekto svarstymas
Nuspręsta:
1. Pavesti Komisijos pirmininkui paruošti galutinį projekto variantą, ir kitos informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, platinimo tvarką.
2. Įpareigoti p. p. E. Baltutytę ir L. Slušnį kitam posėdžiui pateikti pasiūlymus dėl kriterijų, kokia informacija pripažįstama galinčia pakenkti nepilnamečių vystymuisi.
 
5. Svarstyta: L. Garbenio skundas dėl straipsnio “Akistatoje”
Nuspręsta:
Atsakyti p. L. Garbeniui, kad humoristinių feljetonų Komisija nesvarsto.
 
2001 04 23                  Nr. 6
 
1. Svarstyta: Vyriausybės spaudos tarnybos kreipimasis dėl išgalvoto R. Pakso interviu “Vakaro žiniose”. Į komisiją kreipėsi Vyriausybės spaudos tarnyba su prašymu įvertinti “neetišką dezinformacijos skleidimą”. Taip jie pavadino 2001 03 30 laikraštyje, Balandžio pirmosios dienos proga, išspausdintą išgalvotą interviu su premjeru R. Paksu. Posėdyje dalyvavo “Vakaro žinių” vyr. redaktorius R. Celencevičius.
Nuspręsta:
Komisija nenustatė etikos pažeidimo.
 
2. Svarstyta: “Lietuvos žinių” prašymas iš naujo apsvarstyti straipsnį “Politikus grūdina komunaliniai mūšiai”. Posėdyje dalyvavo UAB “Lietuvos žinios” gen. direktorius D. Arlauskas. Jis išdėstė savo poziciją, kodėl nesutinka su kovo 26 d. Komisijos sprendimu. Sakė, kad šis sprendimas laikraščiui nieko nereiškia ekonomine prasme, bet moraline – taip, todėl norėtų, kad Komisija atšauktų savo sprendimą.
Nuspręsta:
1. Palikti galioti Komisijos 2001 m. kovo 26 d. sprendimą.
2. Nereikalauti, kad Komisijos sprendimas būtų išspausdintas artimiausiame “Lietuvos žinių” numeryje, kaip to reikalauja VIP įstatymas.
 
3. Svarstyta: R. Žemaičio skundas dėl straipsnio “Laikinojoje sostinėje”. R. Žemaitis skundžiasi, kad 2000 05 06 “Laikinojoje sostinėje” išspausdintame straipsnyje “Kai siužetų herojams pakrinka nervai, žurnalistų tyko įvairūs pavojai” buvo pažeistas Etikos kodekso 20 str.
Nuspręsta:
Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta teisminis procesas.
 
4. Svarstyta: Dėl informacijos priskyrimo pornografijos kategorijai
4.1. Penkios vaizdajuostės ir žurnalas iš Tardymo valdybos prie Vilniaus m. VPK
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę pavadinimu “Teresa Orlovski video The Pink Laagon” galima platinti be apribojimų.
2. Leidinį “Sadizmas” galima platinti be apribojimų
3. Vaizdajuostę pavadinimu “Neobyčnyj seks 2 tolko dlia vzroslych” pripažinti pornografine.
4. Vaizdajuostę pavadinimu “Super seks “Magma” Biseksualy Gomoseksualy” pripažinti pornografine.
5. Vaizdajuostę pavadinimu “Superprograma 26 (suaugusiems) 1995” pripažinti pornografine.
6. Vaizdajuostę be pavadinimo pripažinti pornografine
4.2. Vienuolika fotonuotraukų iš Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos
Nuspręsta:
Fotonuotraukas Nr.10, Nr. 7, Nr. 6, Nr. 5, Nr. 3, Nr. 2 ir Nr. 1 pripažinti pornografinėmis.
 
5. Svarstyta: Dėl informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, kriterijų
Nuspręsta:
Dar kartą paprašyti, kad p. p. E. Baltutytė ir L. Slušnys pasidomėtų kitų šalių patirtimi ir pateiktų pasiūlymus dėl informacijos, galinčios pakenkti nepilnamečių vystymuisi, kriterijų.
 
6. Svarstyta: Publikacija laikraštyje “Litovskij kurjer”. Tai be jokių redakcijos komentarų iš Rusijos laikraščio perspausdintas Rusijos dūmos deputato V. Alksnio straipsnis.
Nuspręsta:
1. Svarstymą atidėti kitam posėdžiui.
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką paruošti sprendimo projektą.
 
2001 05 14                  Nr. 7
 
1. Svarstyta: “Lazdijų žvaigždės” redaktoriaus K. Matulevičiaus prašymas dėl straipsnių laikraštyje “Dzūkų žinios”. Laikraščio “Lazdijų žvaigždė” redaktorius K. Matulevičias prašo nustatyti ar laikraštyje “Dzūkų žinios” išspausdintos publikacijos: “S. Radzevičius: Rašysiu tik “Dzūkų žinioms” (2001 03 31) ir “Rimtais dalykais nepokštaujama” (2001 04 11) nepažeidžia Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. Jis mano, kad Etikos kodeksas pažeistas, nes per laikraštį suvedinėjamos sąskaitos.
Nuspręsta:
Įspėti laikraštį “Dzūkų žinios”, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 23, 53 ir 55 straipsniai, bet nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
 
2. Svarstyta: Dėl “Lietuvos ryto” publikacijos “Hipnozė ukrainiečiui kainavo 100 dolerių”. Gautas p. Geoffrey Vasil prašymas dėl 2001 03 03 d. “Lietuvos ryto” priede “Sostinė” išspausdintos publikacijos apie čigonus, kuri, jo manymu prieštarauja VIP nuostatai, uždraudžiančiai kurstyti rasinę, etninę ir nacionalinę nesantaiką.
Nuspręsta:
Įspėti dienraščio “Lietuvos rytas” priedo “Sostinė” redakciją, kad buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 17, 21 ir 40 str., tačiau nereikalauti paskelbti šį Komisijos sprendimą.
 
3. Svarstyta: Dėl laikraštyje “Litovskij kurjer” perspausdinto V. Alksnio interviu.. 2001 m. balandžio mėn. “Litovskij kurjer” Nr. 15(320) perspausdino Rusijos dūmos deputato V. Alksnio straipsnį “Baltijskij uzel”, kuriame kėsinamasi į Lietuvos konstitucinę santvarką ir teritorinį vientisumą. Posėdyje dalyvavo “Litovskij kurjer” redaktoriaus pav. Tatjana Maškevič.
Nuspręsta:
Įpareigoti Komisijos pirmininką nutarimo projekto pagrindu paruošti laišką “Litovskij kurjer” redakcijai. (įdėti)
 
5. Svarstyta: D. Šuliokienės prašymas dėl “Lietuvos ryto” televizijos reportažo. D. Šuliokienė skundžiasi dėl 2000 11 28 “Lietuvos ryto” televizijos reportažo per TV3. Prašo nustatyti, ar žurnalistės J. Valeikaitės veika nepažeidžia profesinės etikos, įvertinti UAB “Spaudos televizija” direktorius R. Mirono etiką ir veiką.
Nuspręsta:
1. “Lietuvos ryto” televizija nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
2. Atsižvelgiant į Etikos inspektoriaus informaciją, kad “Lietuvos ryto” televizija sutinka išklausyti p. Šuliokienę, laiške pasiūlyti jai pasinaudoti tokia galimybe ir baigti konfliktą.
 
6. Svarstyta: Komisijos pasiūlymai keičiant Komisijos reglamentą “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų”.
Buvo aptariamas Komisijos pirmininko paruoštas nutarimas dėl VIP skirstymo kriterijų. bėti priimti nutarimo, geriau ilgiau padirbėti, bet darbą atlikti kiek įmanoma geriau.
Nuspręsta:
1. Toliau dirbti prie VIP skirstymo kriterijų.
2. Komisijos pirmininkui sutikus, pavesti jam išversti olandų naudojamą klausimyną į lietuvių kalbą.
 
7. Svarstyta: Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį.
Nuspręsta:
Vaizdajuostę pavadinimu “Devid Arkett Oliver Platt Džo Pantoliano Gotovsia k boju” pripažinti pornografine.
 
2001 05 28                  Nr. 8
 
1. Svarstyta: Trijų autorių laiškas komisijai dėl vienašališkumo “Lietuvos ryte” ir “Respublikoje” interpretuojant inteligentų atvirą laišką LR Prezidentui.
Nuspręsta:
Įpareigoti komisijos primininką parašyti komisijos vardu laišką nusiskundimo autoriams, kuriame būtų prašoma pateikti konkrečius vienašališkos informacijos faktus, taip pat jame būtų informuojama apie komisijos įgaliojimus bei pareiškima komsijos nuostata, kad diskusija apie valstybės ateities viziją yra sveikintina.
 
2. Svarstyta: Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų.
Nuspręsta:
Sudaryti redakcinę grupę informacijos skirstymo kriterijų papildymo projektui parengti (G. Songaila, V. Aliulis, L. Slušnys, E. Baltutytė).
.
3. Svarstyta:   Šiaulių rajono savivaldybės administracijos prašymas dėl publikacijų savaitraštyje “Mūsų dienos”. Savaitraštyje “Mūsų dienos” buvo spausdinama informacija, nenurodant, kad už ją buvo mokėjo savivaldybė.
Nuspręsta:
1. Įspėti laikraščio “Mūsų dienos redakciją, kad mokama informacija (reklama) turi būti aiškiai atskirta nuo kitos informacijos, o taip pat, kad netikslios informacijos paneigimai turi būti adekvatūs.
2. Pasiūlyti nusiskundimo autoriams reikšti pretenzijas dėl paneigimų neadekvatumo.
 
4. Svarstyta: T. Karoso skundas dėl publikacijų “Lietuvos ryte.
Nuspręsta:
Nepriimti sprendimo ir apie komisijos motyvus informuoti T. Karosą (Komisija nepriima sprendimų dėl skelbtos informacijos, jeigu dėl to jau bylinėjamasi teisme).
 
5. Svarstyta: Mokesčių policijos departamento prie LR VRM Panevėžio apskrities skyriaus prašymas įvertinti 32 kompaktinių diskų turinį.
Nuspręsta:
1. Kompaktinį diską pavadinimu “Vsie tiesty o liubvi” galima platinti be apribojimų.
2. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai: “Ženščiny za rabotoj”, “Enciklopedija erotiki” (du diskai) ir “The XXX Files (vypusk 1)” priskirti erotinių kūrinių kategorijai.
3. Kompaktinius diskus, kurių pavadinimai: “Sex stalker” (trys diskai), “Oceans of Lotions”, “Ridden Hard & Put Away”,  “Casting Call”, “Sex 2” ir “Knockers2” priskirti pornografinių kūrinių kategorijai.
 
6. Svarstyta:Dėl UNICEF konferencijos
G. Songaila informavo apie UNICEF kvietimą Komisijai dalyvauti konferencijoje ir pateikti pasiūlymus.
Nuspręsta:
UNICEF konferencijoje dalyvaus ir Komisijai atstovaus p. L. Slušnys.
 
2001 06 18                  Nr. 9
 
1. Svarstyta: KAM Viešųjų ryšių departamento prašymas dėl etikos pažeidimų dienraštyje “Lietuvos aidas”. KAM Viešųjų ryšių departamentas kreipėsi dėl straipsnių, išspausdintų dienraštyje “Lietuvos aidas”: “Krašto apsaugos ministerijoje – pensijų aferos”, (2001 05 05, Nr. 103) ir “Krašto apsaugos ministerijoje – ne tik pensijų bei laipsnių aferos” (2001 05 14, Nr. 110). Prašo įvertinti, ar laikraštis, pateikdamas tikrovės neatitinkančias žinias ir neišspausdindamas paneigimo, nepažeidžia profesinės etikos. Posėdyje dalyvavo “Lietuvos aido” redaktorius p. A. Pilvelis ir KAM Viešųjų ryšių departamento vyriausiasis specialistas p. M. Vaišvila.
Nuspręsta:
Atmesti KAM Viešųjų ryšių departamento prašymą.
 
2. Svarstyta: Farmacijos departamento direktoriaus prašymas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”. Farmacijos departamento direktorius p. G. Viskaitis prašo įvertinti ar “Lietuvos ryto” žurnalistės D. Jonušienės veiksmai ruošiant straipsnį “Ligonių kasa – gniaužtuose (“Lietuvos rytas”, 2001 06 07), nepažeidžia Žurnalistų etikos kodekso.
Nuspręsta:
1. p. G. Viskaičio prašymą nagrinėti artimiausiame posėdyje.
2. Į posėdį pakviesti Farmacijos departamento ir “Lietuvos ryto” atstovus.
 
3. Svarstyta: “Ūkininko patarėjo” kreipimasis dėl leidybinės įmonės “L.G.” veiklos. UAB “Ūkininko patarėjas” vyr. redaktorius V. Neverdauskas atsiuntė leidinį “Sodas+Daržas+Namai”, kurį platina leidybinė įmonė “L. G.” Jis prašo įvertinti leidybinės įmonės veiklą, nes leidinio straipsniai anoniminiai, anot jo, nuplagijuoti ir nukompiliuoti iš “Ūkininko patarėjo” įvairių metų leidinių nepasirašyti, tačiau paskutiniame puslapyje yra redaktoriaus Domo Kazlausko pavardė.
Nuspręsta:
Pasiūlyti UAB “Ūkininko patarėjas” kreiptis į teismą dėl Autorių teisių pažeidimo.
 
4. Svarstyta: G. Veromėjaus prašymas dėl profesinės etikos pažeidimų “Valstiečių laikraštyje”. Iš KAM gautas p. G. Veromėjus prašymas dėl profesinės etikos pažeidimų UAB “Valstiečių laikraštis” priede “Vardan Lietuvos”: 2001 04 28 d. Nr. 4(34) “Ar ignoruojama karinė kontržvalgyba?(1) ir 2001 05 26  Nr. 5(35) “Reikalauju paneigti informaciją”. Posėdyje dalyvavo G. Veromėjus ir “Valstiečių laikraščio” žurnalistai  Gintaras Visockas ir Šarūnas Valentinavičius.
Nuspręsta:
1. Publikacijų “Ar ignoruojama karinė kontržvalgyba?(1) (2001 04 28) ir “Reikalauju paneigti informaciją” (2001 05 26), išspausdintų “Valstiečių laikraščio” priede “Vardan Lietuvos” autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 27 str.
 
5. Svarstyta: Žalingos nepilnamečiams informacijos nustatymo kriterijai.
Buvo pateiktas redakcinės grupės parengtas projektas “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo.
Nuspręsta:
1. Priimti už pagrindą redakcinės grupės parengtą Visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo projektą.
2. Suredaguoti ir artimiausiame posėdyje pateikti galutinį kriterijų papildymo variantą.
 
6. Svarstyta:  Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos prašymas. Lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė persiunčia Dingusių žmonių šeimų paramos centro laišką, kuriame prašoma išsiaiškinti, ar  2001 04 12 “Lietuvos ryto” korespondentės Rasos Stundžienės publikacija “Prekyba žmonėmis tampa verslu. Sekso vergiją demaskuoja iš jos išsilaisvinusi mergina” nepažeidžia žurnalistinės etikos normų, nes straipsnyje nurodytos detalės, iš kurių galima atpažinti nukentėjusiąją.
Nuspręsta:
1. Įpareigoti L. Tapiną paruošti kreipimosi į žiniasklaidos priemones projektą.
 
2001 07 16                  Nr. 10
 
1. Svarstyta: Farmacijos departamento direktoriaus prašymas dėl straipsnio “Lietuvos ryte”. Praeitame posėdyje kilo klausimų, todėl buvo nuspręsta dar kartą nagrinėti G. Viskaičio prašymą dėl straipsnio “Lietuvos ryte” pasikvietę į posėdį abiejų šalių atstovus. Atvyko tik p. G. Viskaitis.
Nuspręsta:
1. Dienraštis “Lietuvos rytas” pažeidė Etikos kodekso 9 ir 27 str.
2. Pasiūlyti dienraščiui “Lietuvos rytas” išspausdinti Farmacijos departamento direktoriaus p. G. Viskaičio nuomonę.
 
2. Svarstyta: Grupės piliečių prašymas dėl LNK laidos “Dviračio žynios“. Grupės piliečių pasirašytame laiške prašoma įvertinti, ar š. m. gegužės 28 d. “Dviračio žynių” laidos kūrėjai neperžengė padorumo ribų.
Nuspręsta:
1. “Dviračio žynių” laidos kūrėjai nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso. Vadovaujantis protokolu Nr. 11 pakeista į: “Komisija nepriima sprendimo, nes pritrūko absoliučios dalyvaujančių narių balsų daugumos”.
 
3. Svarstyta: Graikų bendruomenės prašymas dėl N. Medvedevo interviu. Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacija skundžiasi “Lietuvos žinių” žurnalisto A. Petrošiaus neetiškais veiksmais ir prašo apsvarstyti š. m. balandžio 30 d. “Lietuvos žiniose” išspausdintą straipsnį “Lietuvos graikams teko seklių pareigos”.
Nuspręsta:
1. Dienraščio “Lietuvos žinios” žurnalistas pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 ir 9 str.
2. Pasiūlyti dienraščiui “Lietuvos žinios” išspausdinti kitos pusės – LGVOA – nuomonę.
 
4. Svarstyta: L. Armono (Pasvalys) skundas dėl “Lietuvos ryto” publikacijos. Tai tęsinys istorijos, susijusios su “Lietuvos ryto”straipsniu “Pasvalio kaimus paralyžavo mirties baimė”, dėl kurios Komisija jau buvo priėmusi sprendimą ir kuris buvo paskelbtas per Nacionalinį radiją. Laimutis Armonas skundžiasi, kad po to, kai kreipėsi į teismą dėl garbės ir orumo gynimo ir dėl žinių apie privatų gyvenimą paskelbimo minėtame straipsnyje, “Lietuvos ryto” žurnalistė A. Filimanavičienė atvyko pas jį į namus, darė slaptus pokalbio įrašus, klausinėjo kaimynus apie jo šeimą tuo, jo nuomone, pažeisdama Etikos kodeksą.
Nuspręsta:
1. Nepriimti sprendimo, nes vyksta teismo procesas.
2. Informuoti p. L. Armoną, kad, neturėdama pilnos informacijos, Komisija negali spręsti dėl pokalbio įrašų.
           
5. Svarstyta: A. ir V. Pilvinių skundas dėl straipsnio “Lazdijų žvaigždėje”.. Asta ir Vidmantas Pilviniai skundžiasi dėl, jų nuomone, neetiško “Lazdijų žvaigždės” žurnalisto Rimo Daugėlos straipsnio “Eksmero giminės turtai – visame rajone”, išspausdinto 2001 06 15 laikraštyje “Lazdijų žvaigždė”, nes buvo paskelbta informacija apie jų privatų gyvenimą, o tam sutikimo jie nedavę.
Nuspręsta:
1. Laikraštis “Lazdijų žvaigždė” pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 7 str.
 
6. Svarstyta: Žalingos nepilnamečiams informacijos nustatymo kriterijai.
Nuspręsta:
1. Patvirtinti Nutarimą “Dėl visuomenės informavimo priemonių skirstymo kriterijų papildymo”.
 
7. Svarstyta: Pateiktos medžiagos priskyrimas pornografijos kategorijai.
7.1. Vilniaus m. 2-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti 1 vaizdajuostės turinį
Nuspręsta:
1. Vaizdajuostę be pavadinimo, įdėtą į raudonos-juodos spalvos kartoninį dėklą su užrašu BASF HQ180, pripažinti pornografine.
7.2. Vilniaus m. 1-ojo policijos komisariato prašymas įvertinti pateiktą medžiagą
Nuspręsta:
1. Šešias fotonuotraukas ir dvidešimt šešis negatyvus pripažinti pornografiniais.
 
8. Svarstyta: Kiti klausimai
8.1. R. Žemaičio skundas
Į Komisiją kreipėsi p. R. Žemaičio atstovas advokatas Egidijus Milašius dėl 2000 05 01 TV-3 laidos “Be tabu” žurnalistų neetiško elgesio ir prašo teisiškai įvertinti jų veiksmus. Komisija  jau buvo priėmusi sprendimą(2001 04 23) ir informavusi p. R. Žemaitį, kad Komisija nenagrinėja klausimų, dėl kurių vyksta tesiminiai procesai.
Nuspręsta:
1. Komisija nevertina įvykių teisiškai.
2. Komisija negali priimti sprendimo, nes vyksta teisminis procesas. Dėl to jau buvo priimtas sprendimas ir 2001 04 23 d. posėdyje.
8.2. JPPC ir LTPPTA prašymas dėl smurto propagavimo ir netinkamo pagalbos tarnybos vardo panaudojimo
Kalbėjo: Pristatė G. Songaila: iš Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos ir Jaunimo psichologinės paramos centro gautas prašymas įvertinti grupės “G&G sindikatas” išleistos kasetės reklaminio priedo turinį: vizualinę medžiagą, kurioje vaizduojamos smurto scenos, ir anoniminės psichologinės pagalbos telefonu tarnybos Vilniaus “Jaunimo linija” vardo panaudojimą be jų sutikimo.
Nuspręsta:
1. Grupė “G&G sindikatas”, panaudodama “Jaunimo linijos” vardą be jų sutikimo, pažeidė Etikos kodekso 33 str.
2. Pripažinti, kad vaizdinė medžiaga, panaudota kasetės reklamai, yra smurtinio pobūdžio.
3. Apie Komisijos sprendimą informuoti Finansų ir Vidaus reikalų ministerijas.
 
2001 10 08                  Nr. 11
 
1. Svarstyta: A. Zuoko skundai dėl publikacijų “Lietuvos aide”. Iš A. Zuoko gauta 10 skundų dėl publikacijų š. m. liepos 19, 23, 24, 27, rugpjūčio 09, 16, 17, 18, 21 ir 22 d. d. dienraščio “Lietuvos aidas” numeriuose dėl jo neva įsigyto turto Vilniaus senamiestyje. Posėdyje dalyvavo dienraščio “Lietuvos aidas” žurnalistas Aurimas Drižius.
Nuspręsta:
Nepriimti sprendimo dėl p. A. Zuoko skundų, nes:
- laikraštis atsiprašė už publikacijas;
- garbės ir orumo žeminimas – ne Etikos komisijos klausimas;
- skundus išnagrinėjo ir sprendimą priėmė Etikos inspektorius.
 
2. Svarstyta: J. Šarkaus skundas dėl publikacijų “Lietuvos aide”. Š. m. birželio 28 ir 29 d. d. “Lietuvos aide” buvo išspausdintas straipsnis “Tele2” vadovas įtariamas dokumentų klastojimu”, liepos 17 d.  “Lietuvos aidui” už nusikaltimo atskleidimą grasinama susidorojimu”. Pareiškėjo manymu, tokie rašiniai prasilenkia su žurnalisto etika. Posėdyje dalyvavo J. Šarkus ir “Lietuvos aido” žurnalistas Aurimas Drižius.
Nuspręsta:
Dienraštis “Lietuvos aidas“ pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5, 41 ir 42 str.
 
3. Svarstyta: Komisijos pozicija dėl dienraščio “Lietuvos aidas”.
G. Songaila pristatė kreipimąsi į viešosios informacijos rengėjus dėl takoskyros tarp rimtosios ir “geltonosios” žiniasklaidos. Jo nuomone, atsižvelgus į tai, jog vis dažniau tenka svarstyti “Lietuvos aido” publikacijas, reikia kreiptis į viešosios informacijos rengėjus su prašymu, kad jie kuo mažiau savo spaudos apžvalgose ar anonsuose naudotų dienraščio “Lietuvos aidas” publikacijas ir taip tiražuotų jas.
Nuspręsta:
1. Išplatinti patvirtintą Kreipimąsi į viešosios informacijos rengėjus.
(Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą).
2. Įpareigoti Komisijos pirmininką parengti ir išsiųsti įspėjamąjį laišką dienraščio “Lietuvos aidas” redaktoriui.
 
4. Svarstyta: AB “Ragutis” kreipimasis dėl publikacijos dienraštyje “Klaipėda”.. 2001 08 10 dienraštyje “Klaipėda“ išspausdinta publikacija “Trūksta tik “Švyturio“ alaus“ dėl kurios ir kreipėsi AB “Ragutis“ gen. direktorius A. Mikšys, nes mano, kad buvo paskelbtos tikrovės neatitinkančios žinios. Posėdyje dalyvavo AB “Ragutis“ atstovė spaudai Viktorija Jakubauskaitė (“Lukrecijos reklama“, Ryšių su visuomene sk.).
Nuspręsta:
Nesvarstyti AB “Ragutis“ prašymo, tačiau grįžti prie šio klausimo svarstymo vėliau,  jeigu dienraštis neatsiprašys bendrovės “Ragutis“ jai priimtina forma.
  
5. Svarstyta: Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos raštai
5.1. Prašymas dėl Baltijos TV laidos “Farai” siužeto.
Nuspręsta:
Atidėti svarstymą kitam posėdžiui.
5.2. Persiųstas p. A. Blauzdžiūnienės skundas dėl publikacijos laikraštyje “TV savaitė”.
Iš Marijampolės apskrities moters veiklos centro gautas jos vadovės A. Blauzdžiūnienės prašymas apsvarstyti publikacijas laikraštyje “TV savaitė”: 1999 11 18 “Kur miega visuomenės atstumtieji?”, 1999 12 02 “A. Blauzdžiūnienė “reketuoja” spaudą?”, 1999 12 09 “Apie slaptą organizaciją – viešai” ir 2001 07 12 “Moterys eina pas A. Blauzdžiūnienę, o vyrai – pas “Kaladę” ir žurnalistų darbo metodus išgaunant žinias.
Nuspręsta:
Laikraštis “TV savaitė” nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.
 
6. Svarstyta: Dėl Komisijos reglamento laikymosi.
Kun. V. Aliulis prieš posėdį buvo išplatinęs savo samprotavimus dėl “Dviračio žynių” laidos svarstymo 2001 07 16 d. posėdyje.
Nuspręsta:
Pakeisti 2001 07 16 prokolo p. 2 formuluotę į “Komisija nepriima sprendimo, nes pritrūko absoliučios dalyvaujančių narių balsų daugumos”.
 
7. Svarstyta: Tapino kreipimasis į žiniasklaidos priemones.
L. Tapinas buvo įpareigotas paruošti kreipimąsi į žiniaskalidos priemones dėl spausdinamų publikacijų opiomis visiems skaitytojams temomis: AIDS, prekyba žmonėmis ir t. t.
Nuspręsta:
Pritarti kreipimosi tekstui išmetant leidinio pavadinimą.
(Žr. internetinės svetainės rubrikoje "Kreipimasis į žiniasklaidą)
 
2001 12 10                  Nr. 12
 
1. Svarstyta: Jehovos liudytojų religinės bendrijos kreipimasis dėl straipsnio „Kauno dienoje“. Iš Jehovos liudytojų religinės bendrijos gautas prašymas ištirti, ar 2001 m. rugpjūčio 18 d. „Kauno dienoje“ išspausdintame straipsnyje „Jehovistai atakuoja Kauną“, nepažeistas LR Visuomenės informavimo įstatymas (ypač 20 str. 1 d.3 p.) ir žurnalistinė etika.
Nuspręsta:
Dienraštis „Kauno diena“ nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso ir Visuomenės informavimo įstatymo principų.
 
2. Svarstyta: Prašymas dėl Baltijos TV laidos “Farai” siužeto. Į Komisiją kreipėsi Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba su prašymu įvertinti 2001 m. birželio 26 d. Baltijos TV laidoje „Farai“ rodytą siužetą apie policijos komisariate nufilmuotą nuogą moterį.
Nuspręsta:
Baltijos TV laidos „Farai“ autoriai pažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso  20 ir 21 str.
 
3. Svarstyta: Iš policijos gautos vaizdo medžiagos svarstymas.
3.1. 9 Vaizdo kasetės iš Pilaitės nuovados
Nuspręsta:
Vaizdo kasetėse, kurių pavadinimai: „Babnik 6“, „Ochotnik za ženskimi zadnicami“, „Agenstvo po minjetu“ („Džena uže slušajet tebia“), „Podsmatrivajuščije v noč („Dobropožalovat v buduščeje“), „Liod i plamia“, „Armija liubovnikov“, „Gostinica iskušenij“, „Trach-Bach“, „Potriasajuščije pozy“, įrašyti filmai nėra pornografiniai.
3.2. 2 Vaizdo kasetės iš Kupiškio apylinkės prokuratūros
Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetę, ant kurios užrašyta „Pornografija“, pripažinti pornografine.
2. Vaizdo kasetę be pavadinimo (tik užkištas raštelis „Tarzanas“) baltame įdėkle, ant kurio užrašyta JVC, pripažinti pornografine.
 3.3. 4 Vaizdo kasetės iš Panerių policijos nuovados
 Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetę be pavadinimo juodame-melsvame įdėkle, ant kurio užrašyta SCENA HQ, pripažinti pornografine.
2. Vaizdo kasetę be pavadinimo įdėkle, ant kurio užrašyta POLAROID HQ, pripažinti pornografine.
3. Vaizdo kasetę be pavadinimo juodame įdėkle, ant kurio užrašyta AKAI, pripažinti pornografine.
4. Vaizdo kasetę, kurios pavadinimas „Reketas“ (Mafija), pripažinti pornografine.       
3.4. Kompaktinis diskas su 296 nuotraukomis (LR KP ONTT)
Nuspręsta:
1. Direktorija „202“. Nuotraukas 18.jpg, 181.jpg, 184.jpg, 186.jpg, 187.jpg, 190.jpg, 192.jpg, 193.jpg, 194.jpg, 196.jpg, 197.jpg, 200.jpg, 202.jpg pripažinti pornografinėmis.
2. Direktorija „216“. Nuotraukas 203.jpg, 204.jpg, 206.jpg, 208.jpg, 209.jpg, 210.jpg, 211.jpg, 212.jpg, 215.jpg, 216.jpg pripažinti pornografinėmis.
3. Direktorija „231“. Nuotraukas 217.jpg, 218.jpg 222.jpg, 224.jpg, 226.jpg, 228.jpg, 229.jpg, 230.jpg, 231.jpg pripažinti pornografinėmis.
4. Direktorija „253“. Nuotraukas 232.jpg, 234.jpg, 240.jpg, 241.jpg, 245.jpg, 246.jpg, 249.jpg, 250.jpg, 251.jpg, 252.jpg, 253.jpg pripažinti pornografinėmis.
5. Direktorija „282“. Nuotraukas 257.jpg, 258.jpg, 26.jpg, 260.jpg, 261.jpg, 263.jpg, 265.jpg, 266.jpg, 269.jpg, 27.jpg, 270.jpg, 281.jpg, 282.jpg pripažinti pornografinėmis.
6. Direktorija „42“. Nuotraukas 283.jpg, 284.jpg, 286.jpg, 300.jpg, 301.jpg, 302.jpg, 303.jpg, 41.jpg, 42.jpg pripažinti pornografinėmis.
7. Direktorija „p10“. Nuotraukas 43.jpg, 44.jpg, 45.jpg, 47.jpg, 48.jpg, 49.jpg, 50.jpg, 53.jpg, 54.jpg, 55.jpg, 60.jpg, 61.jpg, 62.jpg, 63.jpg, 64.jpg, p1.jpg, p10.jpg pripažinti pornografinėmis.
8. Direktorija „p119“. Nuotraukas p100.jpg, p102.jpg, p103.jpg, p104.jpg, p105.jpg, p106.jpg, p108.jpg, p11.jpg, p110.jpg, p112.jpg, p113.jpg, p114.jpg, p115.jpg, p116.jpg, p117.jpg, p118.jpg pripažinti pornografinėmis.
9. Direktorija „p150“. Nuotraukas p12.jpg, p121.jpg, p122.jpg, p123.jpg, p124.jpg, p126.jpg, p127.jpg, p13.jpg, p134.jpg, p135.jpg, p136.jpg, p138.jpg, p14.jpg pripažinti pornografinėmis.
10. Direktorija „p25“. Nuotraukas p151.jpg, p152.jpg, p154.jpg, p158.jpg, p159.jpg, p16.jpg, p163.jpg, p167.jpg, p17.jpg, p19.jpg, p2.jpg, p20.jpg, p21.jpg, p25.jpg pripažinti pornografinėmis.
11. Direktorija „p45“. Nuotraukas p26.jpg, p27.jpg, p28.jpg, p29.jpg, p3.jpg, p30.jpg, p32.jpg, p34.jpg, p36.jpg, p37.jpg, p39.jpg, p.4.jpg, p41.jpg, p42.jpg, p43.jpg, p45.jpg pripažinti pornografinėmis.
12. Direktorija „p62“. Nuotraukas p46.jpg, p47.jpg, p48.jpg, p49.jpg, p5.jpg, p50.jpg, p51.jpg, p53.jpg, p54.jpg, p56.jpg, p57.jpg, p58.jpg, p59.jpg, p60.jpg, p61.jpg, p62.jpg pripažinti pornografinėmis.
13. Direktorija „p79“. Nuotraukas p63.jpg, p64.jpg, p66.jpg, p68.jpg, p69.jpg, p70.jpg, p71.jpg, p72.jpg, p73.jpg, p77.jpg, p79.jpg pripažinti pornografinėmis.
14. Direktorija „pick1“. Nuotraukas p8.jpg, p82.jpg, p86.jpg, p88.jpg, p89.jpg, p9.jpg, p90.jpg, p97.jpg, pat.12.jpg, patrick1.jpg pripažinti pornografinėmis.
15. Nuotraukas 11.jpg, 13.jpg, 16.jpg ir 171.jpg pripažinti pornografinėmis.
16. Komisija negalėjo peržiūrėti failų su išplėtimu *.rar, nes neturėjo tam reikalingos programos.
3.5. Mokesčių policijos departamento Kauno apskrities skyriaus pateikta medžiaga
Nuspręsta:
1. Vaizdo kasetes: „Black and Horny“ (2 vnt.), „Double Anal“ (2 vnt.), „Sunny Girls“ (Lusterne Lesben am Mittelmeer) (2 vnt.), „Super Big Bust Clips“, „Teeny Lesbie Show“ (Slippery Wet Young Lesbians), „Rhe Best Extreme Scenes“, „Matolata i Starsi Panowie Dwaj“, „Hunchback of Notre Dame“, „Sweet Seventeens“ (Toys and Girls), „la Bacheliere 5“, „Penetrator 2“, „L‘Obsession de Laure“, „Sexualne Manewry“, „Penetrator“, „Fuck-Door“ (2 vnt.), „Splatter Babes“, „The Visit“, „Transexual Age I / Trans“ (Italian Sadomaso 2), „Euro Clips 17, 19 „Magma““, „The Porcone in Palestra /Trans, Lesbien, Bi 8 mm/Lesbien“, „Sweet Seventeens“ (She‘s so young) (3 vnt.), „Anal Teenies“ (Summer, Sun and hot bums) (2 vnt.), „Babyface“ (2 vnt.), „Diener Der Herrin / SM Rasiert and Faustgefickt/Bizarr“, „Sex Machine Infinite Bliss“, „The Morgan Sex Project Pin-Ups 2“, „Cindy-Connection“, „Sunny Girls“ (Wilde Lesben), „Fuck My Big Tits“, „Na osiem batow“, „Pan Fasola w Podrozy“, „Sperm as Sweet as Champagne“, „Starmme Lust“ (Kusse, Chaos&Orgasmus) pripažinti pornografinėmis.
2. Kasetę „Real Master Japan“ (3 vnt.) pripažinti smurtinio pobūdžio.
3. Žurnalus: „Lady Domina“ (Nr.5 ir 9), „SublieM“ (Nr. 4 ir 7), „Schwanger girls“ (Nr. 1, 7 ir 9), „Extreme special“ (Nr. 38, 41, 42, 43 (2 vnt.), 44 ir 45), „Magazine index 95/96“, „Young girls ecstasy“ (Nr. 14), „Eva‘s in love“ (Nr. 19), „Euroticon“ (Nr. 6), „Erotic Fire“ (Nr. 8), „Young & Nasty“ (Nr. 8), „Cum Shot“, (Nr. 9) „Eroticat special“ (Anal 3), „Facet“, „Nowy Men“ (Nr. 1, 2 ir3), „Striptiz“ (2001 m. Nr.1 (2 vnt.) ir Nr. 3 (5 vnt.)), „Afrodyta“ (2001 m. Nr. 1 (2 vnt.), Nr. 2 (4 vnt.), Nr. 5, Nr. 6 (4 vnt.), 2000 m. Nr. 12 (2 vnt.)), „Extasy“ (2001 m. Nr. 1 (2 vnt.), Nr. 4 (14 vnt.), Nr. 5 (3 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.)), „Sex Fantasy“ (2000 m. Nr. 5 (4 vnt.), 2000-2001 m. Nr. 6 (5 vnt.), 2001 m. Nr. 2 (4 vnt.)), „Erotyka“ (2000 m. Nr. 12 (4 vnt.), 2001 m. Nr. 1 (3 vnt.), Nr. 2 (4 vnt.), Nr. 3 (6 vnt.), Nr. 6 (4 vnt.)), „Cats“ (1994 m. Nr. 5, 2000 m. Nr. 11 (2 vnt.), Nr. 12 (4 vnt.), 2001 m. Nr. 1 (3 vnt.)), „Album Extasy“ (3 vnt.), „Sex live“ (2001 m. Nr. 5 ir 6) pripažinti pornografiniais.
4. Komisija negalėjo peržiūrėti DVD diskų, nes neturėjo tam reikalingos technikos. Bet sprendžiant iš jų metrikos, audiovizualinė medžiaga atitinka tokio pat pavadinimo vaizdo kasečių turinį.
 
4. Svarstyta: Kiti klausimai
4.1. UAB „Amfiteatro filmai“ prašymas
 Posėdyje dalyvavo UAB „Amfiteatro filmai“ direktorius p. Gerinas Petkevičius. Jis paaiškino, kad jų kompanija turi juostos „Išdulkink mane“ rodymo teises Lietuvos Respublikos kino teatruose. Tai kontraversiškas filmas, ir kompanija, suprasdama, kad filmas gali susilaukti dalies visuomenės priešiškumo ar net pasipiktinimo (taip ir buvo – vieni giria, kiti keikia), priėmė sprendimą, kad filmas gali būtų rodomas prisilaikant tam tikrų sąlygų ir apribojimų. Kiek žinoma, kino teatrai jų laikosi. Tačiau į Vilniaus m. VPK 2 PK SP Naujamiesčio PN kreipėsi pilietis su pareiškimu dėl pornografijos elementų šiame filme ir policija mus įpareigojo gauti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadą.
Nuspręsta:
Kiekvienas Komisijos narys peržiūri filmą ir savo išvadą pateikia raštu Komisijos pirmininkui.
4.2. Dėl Komisijos darbo
Baigiant metus kun. V. Aliulis pasiūlė savikritiškai pažiūrėti į Komisijos darbą. Jo nuomone, Komisija per mažai nuveikė. Nei televizijos, nei spauda nekreipia pakankamo dėmesio į Komisijos sprendimus: kaip buvo rodomi abejotinos vertės laidos ir filmai pačiu žiūrimiausiu laiku, taip ir toliau rodomi, kaip buvo spausdinami abejotinos vertės straipsniai, taip ir toliau spausdinami. Komisija neturi pakankamo poveikio. Užtenka paskaityti Žurnalistų žiniose straipsnį „Debiliškos „fuksų“ krikštynos“ ir darosi aišku, kaip auklėjami būsimieji žurnalistai. Todėl tokios laidos, ir tokie straipsniai.... Ugdyti žurnalistų etiką – pagrindinė Komisijos užduotis. Reikia ieškoti ryšių su studentų organizacijom.
Nuspręsta:
1. Pavesti L. Tapinui kitam posėdžiui pateikti siūlymus dėl Etikos kodekso papildymo. Pakviesti visuomenės informavimo priemones teikti savo pasiūlymus dėl Etikos kodekso papildymo.
2. Pavesti Komisijos pirmininkui ir A. Marcinkevičiui artimiausiu metu paruošti pasiūlymus dėl Komisijos statuso, ir, esant galimybei, įregistruoti Komisiją kaip juridinį asmenį.
3. Planuoti susitikimą su televizijų vadovais ir studentų atstovybe.

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Estela Luckienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

SVARSTYTA:

1. Komisijos darbo reglamento tvirtinimas.

Nuspręsta: kol bus patvirtintas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas, Komisijos veikloje vadovautis Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu (toliau – Kodeksas).

SVARSTYTA:

2. VO „Vieninga Plungė“ skundas dėl 2015-02-24 straipsnio „Rinkimai – ne būrimas kortomis“ laikraštyje „Plungės žinios“.

Nuspręsta: publikacija nėra žurnalistų kūrinys, tai politinės partijos užsakomoji publikacija, ir tai aiškiai, kaip to reikalauja įstatymai, laikraštyje pažymėta. Siūloma Pareiškėjui kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją, kurios kompetencijai priklauso politinės reklamos klausimai.

SVARSTYTA:

3. Asociacijos „Krivilių bendruomenė“ skundas dėl 2015-02-06 straipsnio „Giminių tandemas“ laikraštyje „Giružis“.

Nuspręsta: Kadangi laikraščio „Giružis“ redakcija išspausdino asociacijos „Krivilių bendruomenė“ pirmininkės G. Ramaškienės atsakymą visa apimtimi, klausimo dėl Kodekso pažeidimo nenagrinėti. Išsiųsti individualų kreipimąsi laikraščio „Giružis“ redaktorei R. Skliutienei, atkreipiant dėmesį į profesionalumo spragas rengiant minėtą publikaciją spaudai, paraginti ateityje užtikrinti kritikuojamiems asmenims galimybę pateikti savo poziciją.

SVARSTYTA:

4. Druskininkų švietimo centro skundas dėl savaitraščio „Druskininkų naujienos“ redaktoriaus R. Sadausko veiklos bei komentarų „Facebook‘e“.

Nuspręsta: R. Sadauskas savo veiksmais nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

SVARSTYTA:

5. A. Šilo skundas dėl 2014-12-18 LNK televizijos žinių reportažo (dalyvavo pareiškėjas A. Šilas, LNK žurnalistė E. Merkytė; Komisijos narys svarstant nuo klausimo svarstymo nusišalino).

Nuspręsta: parašyti UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ individualų kreipimąsi ir atkreipti redakcijos dėmesį, jog informacija apie visuomenėje nevienareikšmiai vertinamus įvykius ir/ar asmenis turėtų būti itin tiksli ir pagrįsta. Jeigu televizijos redakcija naudojasi kitų visuomenės informavimo priemonių parengtais pranešimais, reportaže tai turi būti aiškiai įvardyta. Atsižvelgus į dabartinę situaciją, kai pripažįstama, jog didžioji dauguma Rusijos visuomenės informavimo priemonių nesibodi meluoti, iškraipyti faktus, skleisti dezinformaciją, labai svarbu, kad Lietuvos žiniasklaida išlaikytų europietiškus visuomenės informavimo standartus, t. y. kruopščiai tikrintų informaciją, atidžiai rinktųsi informacijos šaltinius, pateiktų vartotojams nešališkas ir neiškreiptas žinias. (Klausimo svarstyme nedalyvavo Ą. Čekanavičius).

SVARSTYTA:

6. I. Valatkienės, S. Gervienės, R. Budvytytės skundai dėl 2014-12-11 lrytas.lt portale paskelbtos Š. Meškio publikacijos „Pažaislio vienuolyną sukrėtė neregėto žiaurumo protrūkis“, TV3 2014-12-12 žinių laidos reportažo, TV3 laidos „Prieš srovę“ 2014-12-16 (serija 14, sezonas 11) reportažo ir TV3 2014-12-29 laidos „Viral’as” (dalyvavo „Lrytas.lt“ atstovė advokatė A. Bajorienė, UAB „TELE-3“ atstovas S. Babilius).

Nuspręsta:

1) 2014-12-11 „Lrytas.lt“ publikacijoje ir 2014-12-12 TV3 žinių laidoje Kodekso reikalavimai nebuvo pažeisti;

2) parengti individualų kreipimąsi į UAB „TELE-3“, atkreipiant dėmesį, jog atsiliepiant į visuomenei aktualius klausimus, konfliktines situacijas, ypač kai tai susiję su asmenų priklausymu tam tikroms grupėms, tarp jų religinėms bendruomenėms, reikia būti ypač sąžiningais, vengti tendencingumo, netikslumų, pateikti kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių.

3) kreiptis į Pareiškėją R. Budvytytę atkreipiant dėmesį, kad vieši asmenys, atsisakydami teikti informaciją žiniasklaidai visuomenei aktualiais klausimais, negali tikėtis visiško objektyvumo nušviečiant aplinkybes, apie kurias jie atsisakė suteikti informaciją. Komisija rekomenduoja nevengti bendradarbiauti su žiniasklaida, o iškilus neaiškumams, konsultuotis.