logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. S.L. skundas dėl Reginos Musneckienės galimai daromo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA:

1) Regina Musneckienė, rengdama publikacijas portalui skrastas.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu būdama Kelmės rajono savivaldybės tarybos nare, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

2) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „Šiaulių kraštas“ ir atkreipti dėmesį, jog laikraščio metrikose skelbiama informacija visuomet turėtų būti tiksli ir laiku atnaujinama.

 

SVARSTYTA:

2. Dėl laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriaus Jono Baltakio galimai daromo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA:

1) Jonas Baltakis, būdamas laikraščio „Mūsų Ignalina“ ir portalo mignalina.lt redaktoriumi bei publikacijų autoriumi ir tuo pačiu metu – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

2) savo iniciatyva įvertinti publikaciją „Rajono socialdemokratai bando užčiaupti burną laisvai spaudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-06-21), kurioje laikraščio redaktorius Jonas Baltakis skleidžia neteisingą informaciją apie Etikos kodeksą, dėl galimo Etikos kodekso 3 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

3. Ignalinos rajono savivaldybės mero Justo Rasiko skundas dėl:

1) Jono Baltakio publikacijos „Rajono taryboje 1:0 opozicijos naudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-02);

2) publikacijos „Paaiškinimas“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-19).

NUSPRĘSTA: Jono Baltakio publikacijoje „Rajono taryboje 1:0 opozicijos naudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. A.K. skundas dėl programos „Žinios“ reportažo „Seime bręsta naujos įstatymo pataisos dėl prostitučių“ (lnk.lt, 2019-04-23).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „Žinios“ reportaže „Seime bręsta naujos įstatymo pataisos dėl prostitučių“ (lnk.lt, 2019-04-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5.

- VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13).

- UAB „TV VISION“ skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šių skundų priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjų skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl Jūratės Žuolytės publikacijos „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jūratės Žuolytės publikacijoje „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl publikacijos „Jei semti, tai semti“ („Lietuvos rytas“, 2019-06-15).

Nuspręsta:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Jei semti, tai semti“ („Lietuvos rytas“, 2019-06-15) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreipti dienraščio redakcijos dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacija yra parengiama kitoje visuomenės informavimo priemonėje paskelbtos informacijos pagrindu, tikslinga nurodyti ne tik šios visuomenės informavimo priemonės pavadinimą, bet ir įvardinti konkrečią apžvelgiamą (komentuojamą) publikaciją, kad susidomėję informacijos vartotojai turėtų galimybę susipažinti su pirminiu informacijos šaltiniu ir savarankiškai jį įvertinti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.Č. prašymo.

NUSPRĘSTA: A.Č. prašymą patenkinti ir jo skundo nagrinėjimą nutraukti.

 

- Dėl M.K.Čiurlionio fondo kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti fondo atstovams atvykti į Komisijos posėdį aptarti galimą bendradarbiavimą 2019-12-17 14.00 val.

 

- Dėl A.R. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: priimti suteiktą informaciją domėn.

 

- Dėl L.B. skundo.

           NUSPRĘSTA: nagrinėti L.B. skundą eilės tvarka dėl galimo Etikos kodekso 48 ir 60 str. pažeidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Norvelita“ skundas dėl žurnalistės Astos Volkovaitės veiksmų.

NUSPRĘSTA: žurnalistė Asta Volkovaitė, bandydama apgaule patekti į UAB „Norvelita“ gamybines patalpas, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio skundas dėl Nerijaus Povilaičio publikacijos „Valdžioje – vos pusantro mėnesio: su N.Naujokienės šeima susijusiai bendrovei – sėkmės šypsnis“ („Kėdainių mugė“, 2019-06-07).

NUSPRĘSTA: Nerijaus Povilaičio publikacijoje „Valdžioje – vos pusantro mėnesio: su N.Naujokienės šeima susijusiai bendrovei – sėkmės šypsnis“ („Kėdainių mugė“, 2019-06-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. S.G. skundas dėl:

1) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Tenisininkams skyrė lengvatą ir šimtatūkstantines investicijas“ („Rinkos aikštė“, 2019-06-01);

2) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Paskutinė nuėjusiųjų dovanėlė tenisininkams – už mokesčių mokėtojų pinigus“ (rinkosaikste.lt, 2019-06-04);

3) ginčo publikacijų anonso (rinkosaikste.lt, 2019-05-31).

NUSPRĘSTA:

1) Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Tenisininkams skyrė lengvatą ir šimtatūkstantines investicijas“ („Rinkos aikštė“, 2019-06-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Paskutinė nuėjusiųjų dovanėlė tenisininkams – už mokesčių mokėtojų pinigus“ (rinkosaikste.lt, 2019-06-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos skundas dėl programos „24/7“ reportažo „Scenarijus lyg iš detektyvo: pareigūnas reikalauja apkaltinti nekaltą“ („Lietuvos rytas.tv“, 2019-05-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „24/7“ reportaže „Scenarijus lyg iš detektyvo: pareigūnas reikalauja apkaltinti nekaltą“ („Lietuvos rytas.tv“, 2019-05-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos ryto“ televizija ir žurnalistę Astą Martišiūtę ir atkreipti jų dėmesį, jog, siekiant išvengti galimų nesusipratimų ir (ar) pašnekovų pretenzijų, pašnekovus visuomet būtina įspėti apie tai, jog pokalbis yra įrašomas, net jeigu jie apie tai numano ar neabejotinai žino (mato televizijos kamerą, mikrofoną ir pan.).

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ „Vilniaus rajono centrinė poliklinika“ skundas dėl Antoni Radczenko publikacijos „Vilniaus rajonas likviduoja vietines medicinines laboratorijas. Gydytojai pasipiktinę“ (zw.lt, 2019-05-20).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti portalo zw.lt redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

6. AB „Baltic Research“ skundas dėl publikacijos „Ketvergiuose – savas Černobylis?“ (klaipeda.diena.lt, 2019-07-03).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba išnagrinės analogišką pareiškėjos skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

7. Patikslintas A.Č. skundas dėl:

1) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringos reputacijos verslininkas A.Čėsna apsimelavo teismui“ (kauno.diena.lt, 2018-01-12);

2) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Byloje – prokurorų tūpsniai?“ (kauno.diena.lt, 2018-03-02);

3) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Pinigų detektyve – nauji veidai“ (kauno.diena.lt, 2018-03-03);

4) Jurgitos Šakienės publikacijos „Į konfliktą įtraukė aštuoniasdešimtmetę mamą“ (kauno.diena.lt, 2018-03-20);

5) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringai vertinamas Kauno verslininkas senolę toliau tampys po teisimus“ (kauno.diena.lt, 2018-07-18);

6) Jurgitos Šakienės publikacijos „Verslininkų ginče – klausimai dėl teisėsaugos veiksmų“ (kauno.diena.lt, 2018-11-05). Klausimo svarstymas pradėtas 2019-09-10 posėdyje.

NUSPRĘSTA: patenkinti pareiškėjo atstovo prašymą ir atidėti A.Č. skundo svarstymą iki atskiro jo pranešimo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Respublikinė Panevėžio ligoninė“ skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą atsižvelgiant į Komisijos Darbo reglamento reikalavimus ir nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. E.G. ir J.G. skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-05-15, 2018-10-23).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-05-15, 2018-10-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. L.G. skundas dėl žurnalistės Rūtos Janutienės knygos „Ir saugok mus nuo piktojo...“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos žurnalistės Rūtos Janutienės knygoje „Ir saugok mus nuo piktojo...“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimasis į Rūtą Janutienę ir atkreipti jos dėmesį, jog, siekiant išvengti galimų nesusipratimų, visuomet reikėtų informuoti pašnekovą apie tai, jog jo suteikta informacija gali būti paviešinta, net jei galiojantys teisės aktai ir (ar) profesinės etikos normos nereikalauja tam atitinkamo šio asmens sutikimo.

 

SVARSTYTA:

3.

- Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09);

- Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09).

NUSPRĘSTA:

1) atidėti abiejų skundų dėl ginčo publikacijos svarstymą, kad susipažinti su publikacijos autoriaus pateiktais papildomais įrodymais;

2) pasiūlyti publikacijos autoriui pateikti Komisijai papildomus paaiškinimus dėl A.Čepononio skundžiamų įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

 

SVARSTYTA:

4.

- Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17).

- VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17).

NUSPRĘSTA: atidėti abiejų skundų dėl ginčo publikacijos svarstymą ir pratęsti jį kartu su skundų dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) svarstymu.

 

SVARSTYTA:

5. Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio skundas dėl Nerijaus Povilaičio publikacijos „Valdžioje – vos pusantro mėnesio: su N.Naujokienės šeima susijusiai bendrovei – sėkmės šypsnis“ („Kėdainių mugė“, 2019-06-07).

NUSPRĘSTA: patenkinti UAB „Mugės redakcija“ direktoriaus prašymą ir šio skundo svarstymą atidėti kitam Komisijos posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

6. Huawei Technologies Co. Ltd skundas dėl publikacijos „Dėl JAV sankcijų „Facebook“ blokuos savo programėlę „Huawei“ įrenginiuose“ (bns.lt, 2019-06-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Dėl JAV sankcijų „Facebook“ blokuos savo programėlę „Huawei“ įrenginiuose“ (bns.lt, 2019-06-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai.

NUSPRĘSTA: Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkės pavaduotoja išrinkti Ramutę Šimukauskaitę.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl R.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 7 str. pažeidimo.

 

- Dėl S.S. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT, kad įvertintų skundžiamą viešąją informaciją dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimo.

           Visuomenės informavimo etikos komisija ne kartą yra atkreipusi dėmesį, kad žurnalistas visada turi atsižvelgti į savo profesijos reikšmę visuomenėje, nesugriauti visuomenės pasitikėjimo žiniasklaida, nesinaudoti profesijos privalumais ar savo vardu dėl asmeninių motyvų. Kita vertus, žurnalistai, profesionaliu darbu užsitarnavę pagarbą ir pasitikėjimą, dažnai yra kviečiami įsijungti į įvairias veiklas, atstovauti bendruomenei ar tam tikrai grupei institucijose, organizacijose ir pan.

           Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. vienareikšmiškai pasisakoma dėl žurnalistų dalyvavimo politinėje veikloje ir darbo valstybės tarnyboje: Žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

Dalyvavimas visuomeninėje veikloje nėra prilyginamas dalyvavimui politinėje ir/ar partinėje veikloje. Kiekvienas šalies pilietis turi teisę aktyviai dalyvauti visuomeniniame šalies gyvenime, jungtis į grupes pagal pomėgius, puoselėti bendruomeninius poreikius ar atstovauti savo bendruomenės interesams. Tačiau dalyvaudami visuomeninėje veikloje, žurnalistai turėtų nuolat prisiminti savo profesijos išskirtinumą bei galimybę būti daugiau informuotam ar paskleisti turimas žinias. Būtent Kodekso 23 str. aiškiai pasakyta, jog dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

Komisija prašo žurnalistų atkreipti dėmesį į šią Kodekso nuostatą ir rekomenduoja žurnalistams, norintiems įsitraukti į valstybės ir/ar savivaldybių formuojamų institucijų veiklą, atsižvelgti į šiuos principus:

- rinktis dirbti institucijose (komisijose, grupėse, tarybose ...), kurios skirtos nagrinėti visuomeninius, kultūrinius, etinius klausimus ir kuriose dalyvauja daugiau visuomenės (bendruomenės) atstovų;

- nebūti deleguojamiems ar kitaip skiriamiems politinių organizacijų ar politikų;

- žurnalistiniame darbe nesinaudoti vidine informacija, kurią žinoti gali tik tos institucijos nariai;

- viešai nekomentuoti institucijos darbo ir/ar kolegų veiklos;

           - žurnalistas ar redaktorius turėtų nusišalinti nuo temų susijusių su institutu, kurio veikloje dalyvauja, arba prie publikacijos/vaizdo ar garso kūrinio apie institucijos veiklą arba su ja susijusių temų žurnalistui būtina nurodyti savo dalyvavimą institucijos darbe.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. J.G. skundas dėl D.J. veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos D.J. netaikytinos;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į D.J. ir atkreipti jo dėmesį, jog, atsižvelgiant į tai, jog jo valdomas tinklaraštis naujienų portalu nelaikytinas, taip neturėtų būti skelbiama ir pačiame tinklaraštyje, o skaitytojai neturėtų būti klaidinami dėl tikrojo šio tinklaraščio pobūdžio bei paskirties. Taip pat išaiškinti, jog tuo atveju, jeigu tinklaraštyje ir toliau bus skelbiama, jog tai yra naujienų portalas, Komisija gali inicijuoti svarstymą dėl šiame tinklaraštyje skelbiamos informacijos įvertinimo visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

SVARSTYTA:

2. M.N. skundas dėl Alvydo Ziabkaus publikacijos „Po kirčio šventėje – kova dėl vyro gyvybės“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-08-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Alvydo Ziabkaus publikacijoje „Po kirčio šventėje – kova dėl vyro gyvybės“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-08-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. Susisiekimo ministerijos skundas dėl Tado Ignatavičiaus publikacijos „R.Masiulio valdose – naujas skandalas, kovą dėl posto paženklino mirtis“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-05-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Tado Ignatavičiaus publikacijoje „R.Masiulio valdose – naujas skandalas, kovą dėl posto paženklino mirtis“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-05-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. K.R. ir M.S. skundas dėl:

1) publikacijos „V.Jakučinskaitė nėščia nuo kitą šeimą turinčio vyro? Palikta žmona: „Vaikai klausia, kur tėtis“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-07);

2) publikacijos „Su Viktorija Jakučinskaite peršamo vyro istorijoje – netikėtas posūkis: vadinkite mane meiluže“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-09).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjų skundą ir pasisakys dėl ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

5. Dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės veiksmų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA:

1) žurnalistė Vilmos Danauskienė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimų nepažeidė;

2) parengti ir paviešinti rekomendacijas žurnalistams dėl darbo visuomeninėse institucijose ir (ar) dalyvavimo visuomeninėje veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. Žemės ūkio ministerijos skundas dėl Gedimino Stanišausko publikacijos „G.Surpliui veislininkystės įmones „įsodinus“ į privatizavimo traukinį, specialistai prakalbo apie chaosą“ (agroeta.lt, 2019-06-05).

NUSPRĘSTA: Gedimino Stanišausko publikacijoje „G.Surpliui veislininkystės įmones „įsodinus“ į privatizavimo traukinį, specialistai prakalbo apie chaosą“ (agroeta.lt, 2019-06-05)buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 str. ir 27 str. pažeidimo:

1) Robertos Tracevičiūtės publikaciją „Lietuva renkasi: iš naujo prezidento tikisi ir rankos tvirtumo, ir rūpesčio vaikais“ (15min.lt, 2019-05-24);

2) Kristinos Pocytės publikaciją „Skvernelio žmona atsakė, kodėl neleido parduoti šeimos namų Mazuroniui“ (delfi.lt, 2019-05-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Robertos Tracevičiūtės publikacijoje „Lietuva renkasi: iš naujo prezidento tikisi ir rankos tvirtumo, ir rūpesčio vaikais“ (15min.lt, 2019-05-24)ir Kristinos Pocytės publikacijoje „Skvernelio žmona atsakė, kodėl neleido parduoti šeimos namų Mazuroniui“ (delfi.lt, 2019-05-12) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. K.M. skundas dėl Aistės Žebrauskienės publikacijos „Konfliktas įmonėje: vietoj atlyginimų gavo nurodymą imti pinigus iš kasos“ (delfi.lt, 2019-05-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Aistės Žebrauskienės publikacijoje „Konfliktas įmonėje: vietoj atlyginimų gavo nurodymą imti pinigus iš kasos“ (delfi.lt, 2019-05-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į UAB „Delfi“ individualiu kreipimusi ir atkreipti jos dėmesį, jog, siekiant tinkamai išlaikyti paskleistos informacijos pusiausvyrą bei išsamiai ir nešališkai aprašyti įmonėje kilusį konfliktą, publikacijoje tikslinga buvo pateikti informaciją ne tik apie šiuo metu įmonei vadovaujančią pareiškėją, bet ir apie galimą šio konflikto kaltininkę – buvusią įmonės vadovę.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

 

- Dėl G.Ž. skundo.

NUSPRĘSTA:

1) nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 15 str. pažeidimo;

2) persiųsti šį skundą ŽEIT, kad įvertintų skundžiamą viešąją informaciją dėl galimo neapykantos ir smurto skatinimo.

 

- Dėl I.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 8 ir 17 str. pažeidimo.

 

- Dėl A.U. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 3 str. pažeidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. MB „Skineksa“ skundas dėl publikacijos „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03)buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

2. J.G. skundas dėl Danieliaus Jakubavičiaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki kito posėdžio, kad galima būtų įvertinti tinklaraštyje danielius.net skelbiamos informacijos pobūdį.

 

SVARSTYTA:

3. M.G.B. skundas dėl:

1) Valdo Vasiliausko 2019-03-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“;

2) Valdo Vasiliausko publikacijos „Valstietiška vėpsonė“ (laisvaslaikrastis.lt, 2019-03-27; „Laisvas laikraštis“, 2019-03-30).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į V.Vasiliauską ir atkreipti jo dėmesį, jog Komisija, kaip žiniasklaidos savitvarkos institucija, vertina jo geranorišką bendradarbiavimą ir tai, jog jis pašalino ginčijamą informaciją, bei priminti jam, jog socialiniuose tinkluose viešai skelbiama informacija yra prieinama daugeliui informacijos vartotojų, todėl, net ir skelbiant savo subjektyvią nuomonę, nedera skleisti tinkamai nepatikrintos informacijos.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str. pažeidimo publikacijoje „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

5. Žemės ūkio ministerijos skundas dėl Gedimino Stanišausko publikacijos „G.Stanišauskas: „Ar išsigelbės G.Surplys po Prezidento rinkimų?“ (agroeta.lt, 2019-05-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Gedimino Stanišausko publikacijoje „G.Stanišauskas: „Ar išsigelbės G.Surplys po Prezidento rinkimų?“ (agroeta.lt, 2019-05-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. A.U. skundas dėl:

1) Gretos Čižinauskaitės publikacijos „Atsargiai! Skandalingasis „skaistuolis“ paleidžiamas į laisvę“ (kauno.diena.lt, 2019-03-02);

2) Gretos Čižinauskaitės publikacijos „Skaistuolis“ nuskriaudė kariškį?“ („Kauno diena“, 2019-05-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Gretos Čižinauskaitės publikacijose „Atsargiai! Skandalingasis „skaistuolis“ paleidžiamas į laisvę“ (kauno.diena.lt, 2019-03-02) ir „Skaistuolis“ nuskriaudė kariškį?“ („Kauno diena“, 2019-05-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) programos „24/7“ reportažo „Kita FNTT pusė: pareigūnė prabilo apie neteisėtus nurodymus ir persekiojimą“ („Lietuvos rytas.tv“, 2019-04-21);

2) Astos Martišiūtės publikacijos „Rasos Kazėnienės pėdomis pasekusi FNTT tyrėja pasijuto mindoma“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-24).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

8. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko rinkimai.

NUSPRĘSTA: Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininke išrinkti Vaivą Žukienę.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-09-09 prašymo Nr. 2-1966(2.10).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Kristinos Mirvienės publikacija „Su žemdirbiais susitiko europarlamentaras Bronis Ropė“ („Rinkos aikštė“, 2019-01-03) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Rima Olberkytė-Stankus nusprendė eiti į Seimą: „Noriu gyventi šalyje, kurioje gera visiems“ (lrytas.lt, 2019-06-27) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl policijos prašymo pateikti specialisto išvadą, ar pateiktoje medžiagoje yra šmeižiančio pobūdžio informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti asmenį bei pakirsti jo pasitikėjimą savimi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisija yra žiniasklaidos savireguliavimo organas ir nėra kompetentinga atlikti prašomą tyrimą, o prašomą išvadą galėtų pateikti ŽEIT.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. Asociacijos „EEPA“ skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27).

NUSPRĘSTA: Kristinos Rancaitės publikacijoje „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

SVARSTYTA:

2. Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl Linos Brazauskienės publikacijos „Spjovė“ į A.Verygos siūlomą jovalą: mokyklos dovanoja skanias receptūras“ (lrytas.lt, 2019-02-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Linos Brazauskienės publikacijoje „Spjovė“ į A.Verygos siūlomą jovalą: mokyklos dovanoja skanias receptūras“ (lrytas.lt, 2019-02-14) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, jog nepaisant to, jog ginčo publikacija buvo tai pačiai temai skirto publikacijų ciklo dalimi, tikslinga buvo nepasikliauti vien tik nuorodomis į ankstesnes publikacijas, o pakartoti SAM poziciją ir šioje publikacijoje, juo labiau vaikų maitinimo tema yra itin jautri ir aktuali nemažai daliai skaitytojų ir SAM nuomonė šiuo klausimu jiems gali būti svarbi.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti publikaciją „Kieno veikla iš tikrųjų kenkėjiška“ („Žeimenos krantai“, 2018-06-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kieno veikla iš tikrųjų kenkėjiška“ („Žeimenos krantai“, 2018-06-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Žeimenos krantų“ redakcija ir atkreipti dėmesį, jog skaitytojams yra svarbi net ir galimai pagrįstai kritikuojamų asmenų nuomonė, todėl visuomet yra svarbu tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, o rašant apie politines aktualijas, turėtų būti vienodai nušviečiamos visų politinių jėgų pozicijos ir neatstovaujama kuriai nors vienai politinei pakraipai.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Delfi“ skundas dėl publikacijos „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. A.I. skundas dėl programos „TV pagalba“ rengėjų veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų programos „TV pagalba“ rengėjai nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. L.G. skundas dėl žurnalistės Rūtos Janutienės knygos „Ir saugok mus nuo pikto...“.

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą ir paprašyti R.Janutienės iki 2019-09-24 pateikti Komisijai susipažinti jos knygos „Ir saugok mus nuo pikto...“ egzempliorių.

 

SVARSTYTA:

7. Patikslintas A.Č. skundas dėl:

1) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringos reputacijos verslininkas A.Čėsna apsimelavo teismui“ (kauno.diena.lt, 2018-01-12);

2) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Byloje – prokurorų tūpsniai?“ (kauno.diena.lt, 2018-03-02);

3) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Pinigų detektyve – nauji veidai“ (kauno.diena.lt, 2018-03-03);

4) Jurgitos Šakienės publikacijos „Į konfliktą įtraukė aštuoniasdešimtmetę mamą“ (kauno.diena.lt, 2018-03-20);

5) Jurgitos Šakienės publikacijos „Prieštaringai vertinamas Kauno verslininkas senolę toliau tampys po teisimus“ (kauno.diena.lt, 2018-07-18);

6) Jurgitos Šakienės publikacijos „Verslininkų ginče – klausimai dėl teisėsaugos veiksmų“ (kauno.diena.lt, 2018-11-05).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl advokato padėjėjo O.R. paklausimo dėl portalo rekvizitai.lt.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį paklausimą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui parengti kreipimosi (pareiškimo) tekstą, kurį jis norėtų, kad Asociacija išplatintų visiems savo nariams.

 

- Dėl G.Ž. skundo.

NUSPRĘSTA: užklausyti UAB „15min“, ar pareiškėjo skundžiamą publikaciją portalo redakcija rengė pati, ar išoriniai redakcijos partneriai. Tuo atveju, jeigu publikaciją rengė pati portalo redakcija – nagrinėti skundą eilės tvarka, o jeigu išoriniai partneriai – persiųsti jį nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl A.N. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

    - Dėl VšĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“ skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją ar konkrečių žurnalistų veiksmus dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

           - Dėl LRT prašymo dėl skundo svarstymo procedūros.

           NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisija yra žiniasklaidos savitvarkos institucija ir neturi administracinių galių nei pati įslaptinti kurią nors jos atliekamo tyrimo dalį, nei savo tyrime remtis įslaptinta medžiaga, o viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai, kurių veiksmai (publikacijos) yra vertinami visuomenės informavimo etikos požiūriu, tam, kad galėtų tinkamai apsiginti, visuomet turi turėti galimybę susipažinti tiek su jiems keliamais kaltinimais, tiek ir su šių kaltinimų pagrindimu. Todėl, jeigu pareiškėja nemato galimybių, kad jos skundžiamas viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas susipažintų su jam keliamų kaltinimų pagrindimu (įrodymais), Komisija šiais įrodymais taip pat negali remtis.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkė –Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.K. skundas dėl Dariaus Razmislevičiaus publikacijos „Darius Razmislevičius. Lietuvos statistika – vargstančių perpus mažiau nei buvo pernai?“ (delfi.lt, 2019-04-18).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dariaus Razmislevičiaus publikacijoje „Darius Razmislevičius. Lietuvos statistika – vargstančių perpus mažiau nei buvo pernai?“ (delfi.lt, 2019-04-18) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2.UAB „Delfi“ skundas dėl VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veiksmų ir programos „TIESIOGIAI. Pokalbis po LRT tarybos posėdžio“ (facebook.com, 2019-03-20).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TIESIOGIAI. Pokalbis po LRT tarybos posėdžio“ (facebook.com, 2019-03-20) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į LRT ir atkreipti jos dėmesį, jog visuomeninis transliuotojas turėtų paisyti pačių aukščiausių etikos standartų ir, tenkindama visuomenės lūkesčius, visuomet stengtis maksimaliai užtikrinti nuomonių įvairovę, net jei ginče LRT yra viena iš pusių.

 

SVARSTYTA:

3. Sveikatos apsaugos ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės skundas dėl:

1) programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2019-04-27);

2) Ugnės Korsakovaitės publikacijos „Seime – nauja vaistų kompensavimo tvarka, siūloma nustatyti vieno paciento gydymo kainą“ (lrt.lt, 2019-04-27).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2019-04-27) ir Ugnės Korsakovaitės publikacijoje „Seime – nauja vaistų kompensavimo tvarka, siūloma nustatyti vieno paciento gydymo kainą“ (lrt.lt, 2019-04-27) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. G.S. skundas dėl programos „Ne vienas kelyje“ („LNK“, 2019-04-28).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Ne vienas kelyje“ („LNK“, 2019-04-28) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog nacionalinio transliuotojo eteryje, kad ir humoro forma, nevertėtų vartoti klaidingų buitinių stereotipų ir, jog tam tikras šaržavimas ar kitoks pajuokavimas turėtų būti nukreiptas ne į žmogaus išvaizdą, lytį ar jo asmens savybes, o į galimai netinkamus jo veiksmus.

 

SVARSTYTA:

5. MB „Skineksa“ skundas dėl publikacijos „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl ginčo publikacijos priėmimą ir pasiūlyti UAB „Alfa Media“ pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 8 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

6. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Globos namų prievaizdai vis perlenkia lazdą“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-04);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Globos namų prievaizdai perlenkė lazdą – bausdami peržengė proto ribas“ (lrytas.lt, 2019-04-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Arvydo Lekavičiaus publikacijose „Globos namų prievaizdai vis perlenkia lazdą“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-04) ir „Globos namų prievaizdai perlenkė lazdą – bausdami peržengė proto ribas“ (lrytas.lt, 2019-04-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lrytas“ ir publikacijų autorių Arvydą Lekavičių ir atkreipti jų dėmesį, jog nežiūrint to, kad pareiškėjo skundžiama informacija buvo paimta iš oficialių informacijos šaltinių (oficialios institucijos interneto svetainės), šiuo konkrečiu atveju buvo tikslinga ją rūpestingiau patikrinti ir (ar) pasigilinti į iš skirtingų šaltinių gautos informacijos neatitikimo priežastis ir pan.

 

SVARSTYTA:

7. J.G. skundas dėl Danieliaus Jakubavičiaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti D.Jakubavičiui pateikti papildomus paaiškinimus dėl savo paties ir tinklaraščio danielius.net statuso, o būtent, ar minėtą tinklaraštį jis laiko žiniasklaidos priemone, o save patį - šios žiniasklaidos priemonės redaktoriumi (publikacijų autoriumi), ar tik skelbia jame savo subjektyvią nuomonę, diskutuoja ir pan., kadangi pagal Kodekso 23 str. žurnalisto profesinė veikla yra nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-07-25 prašymo Nr. 2-1780(2.10).

IŠVADA: publikacija „Radčenko: Manau, kad mano kandidatavimas LSDP sąrašuose nenuėjo veltui “ (zw.lt, 2019-02-04) laikytina paslėpta politine reklama.

 

           - Dėl A.B. skundo.

           NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 17 p., atsisakyti nagrinėti šį skundą.

 

           - Dėl M.S. skundo.

           NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

           - Dėl Kultūros ministerijos prašymo paskirti atstovą, dalyvausiantį VIRSIS kūrimo procese.

           NUSPRĘSTA: atstovu, dalyvausiančiu VIRSIS kūrimo procese, paskirti asociacijos direktorių V.Popandopulą.

Visuomenės informavimo etikos komisija š.m. rugpjūčio 7 dieną nagrinėjo UAB „Delfi“ skundą dėl VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programos „TIESIOGIAI. Pokalbis po LRT tarybos posėdžio“, kuri buvo rodoma facebook.com 2019-03-20. Išnagrinėjusi turimą medžiagą ir išklausiusi abi puses, Komisija nusprendė, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas pažeistas nebuvo.

 

Komisija, nagrinėdama skundą, atkreipė dėmesį, kad pasirinktas būdas išsakyti LRT vadovybės poziciją kelia tam tikrų abejonių. Paaiškinimuose, atsiųstuose Komisijai, LRT teigia, kad ,,ginčo transliacija nebuvo ,,žurnalistinės veiklos rezultatas", joje buvo pristatyta institucinė LRT pozicija" ir, kad ,,toks institucinės pozicijos pristatymas surengiant internetinę konferenciją po LRT Tarybos posėdžio yra visiškai įprastinis, dažnai naudojamas po LRT Tarybos posėdžių vietoj anksčiau dažniau naudotų spaudos pranešimų."

 

Komisijos nuomone, konferencija - tai ne tik būdas paskleisti įstaigos vadovų poziciją, bet ir galimybė suinteresuotiems asmenims užduoti klausimus tikintis sulaukti atsakymų. Pasirinktas vienkryptis informacijos perdavimo būdas vargu ar galėtų būti vadinamas konferencija. LRT neturėtų vengti diskusijų apie jos veiklą ar priimamus sprendimus, apsiriboti vienpusišku tik savo pozicijos pateikimu, nesiklausant ar netgi nenorint išgirsti kitos nuomonės.

 

         Iš visuomeninio transliuotojo visuomenė pirmiausia tikisi nešališkumo ir nuomonių įvairovės, viešumo, skaidrumo ir atskaitomybės naudojant viešuosius finansus, todėl tokia institucinė saviraiška, kai LRT vadovybė komentuoja savo sprendimus ir/ar veiksmus, nesuteikdama galimybės paklausti ir/ar gauti paaiškinimus, stebina ir turiniu, ir forma. Noras atsiriboti nuo nepatogių klausimų, atviros diskusijos vengimas mažina pasitikėjimą visuomeniniu transliuotoju ir jo deklaruojamomis vertybėmis.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkai – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė (3–4 darbotvarkės klausimai), posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. G.Ch. skundas dėl programos „Diskusijų laida, skirta kandidatams į Marijampolės savivaldybės tarybą“ („Marijampolės televizija“, 2019-02-19).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Diskusijų laida, skirta kandidatams į Marijampolės savivaldybės tarybą“ („Marijampolės televizija“, 2019-02-19) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Marijampolės televizija“ ir žurnalistą Arūną Kapsevičių ir atkreipti jų dėmesį, jog viešai atsiprašant, derėtų paaiškinti, už ką konkrečiai yra atsiprašoma.

 

SVARSTYTA:

3. S.B. skundas dėl programos „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) ir LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pasisakymų šioje programoje.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LŽS pirmininką D.Radzevičių ir atkreipti jo dėmesį, jog, būdamas LŽS pirmininku, jis visuomet turėtų atsižvelgti į tai, jog turi nemažą įtaką formuojant viešąją nuomonę, todėl turėtų atsakingiau reikšti savo nuomonę ir, reikšdamas ją, remtis tik patikrintais faktais.

 

SVARSTYTA:

4. Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio skundas dėl:

1) programos „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) ir LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pasisakymų šioje programoje;

2) publikacijos „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

5. V.G. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Mūsų Ignalina“.

NUSPRĘSTA:

1) laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius Jonas Baltakis, rengdamas ir skelbdamas laikraštyje „Mūsų Ignalina“ publikacijas, kuriose laikraščio „Nauja vaga“ redaktoriaus pavaduotoja Vida Gasparavičienė kaltinama bendradarbiavimu su KGB, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų;

2) savo iniciatyva išnagrinėti klausimą dėl laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriaus Jono Baltakio galimai daromo Kodekso 23 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

6. M.K. skundas dėl programos „Žinios“ („LNK“, 2019-04-02) anonsų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „Žinios“ („LNK“, 2019-04-02) anonsuose pažeistos nebuvo;

2) keiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog, net ir nušviečiant galimai neigiamą atspalvį turinčias visuomenei aktualias problemas, reikėtų vengti stigmatizuojančių žodžių ir apibūdinimų, galinčių įžeisti tiek priklausomybes turinčius asmenis, tiek jų artimuosius.

 

SVARSTYTA:

7. J.Ž., M.Ž. ir UAB „Oldtaunas“ skundas dėl:

- Publikacijos „Šlykšti prekybos žmonėmis schema sostinės striptizo klubuose: šokėjos trauktis negalėjo“ (15min.lt, 2019-04-02);

- Publikacijos „Garsaus Vilniaus naktinio klubo savininkas su žmona kaltinami prekyba žmonėmis: nukentėjusios skaičiuojamos dešimtimis“ (delfi.lt, 2019-04-02);

- Vaizdo reportažo „Vergovė Vilniaus striptizo klube“ (lnk.lt, 2019-04-02);

- Vaizdo reportažo ir Broniaus Jablonsko publikacijos „Vilniaus centre – į vergiją įtrauktų merginų būriai: apgavo ir išnaudojo“ (tv3.lt, 2019-04-02).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Kalinių centras“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog, jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl Registrų centro kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog „Transparency International“ Lietuvos skyriaus darbuotojai žurnalistais nelaikytini, išskyrus atvejus, jeigu šie asmenys iš tiesų atitinka VIĮ nustatytus žurnalisto požymius, t. y. dirba žurnalistinį darbą ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos nariai.

 

- Dėl dr. J.S. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog, jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją ar konkrečių žurnalistų veiksmus dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl N.T. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog laikraščio (portalo) redakcija visais atvejais atsako už publikuojamą turinį ir, jog nesusipažinusi su ginčo publikacija ir visa susijusia medžiaga, konkretesnės nuomonės Komisija pateikti negali.

 

- Dėl D.M. skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios renkasi publikacijų temas ir nei jų veiklą reguliuojančios institucijos, nei Komisija negali daryti įtakos jų pasirinkimui ir sprendimams. Tuo atveju, jeigu pareiškėja turi pretenzijų dėl konkrečių žurnalistų veiksmų, ji turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl LRT skundo dėl Jūratės Žuolytės publikacijos „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisijos nariai, nagrinėdami skundus, gali remtis ir atsižvelgti tik į tuos ginčo šalių reikalavimus ir (ar) jų poziciją pagrindžiančius įrodymus, su kuriais jie turi galimybę susipažinti asmeniškai. Taip pat informuoti pareiškėją, jog jai pageidaujant, minėtas skundas gali būti nagrinėjamas uždarame posėdyje.

 

- Dėl LRT 2019-07-19 prašymo Nr. 4RA-830-(A1).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog posėdžio dalyviai buvo supažindinti su jos prašymu ir, jog Komisijos Darbo reglamentas nenumato Komisijos pirmininkui funkcijos vertinti komisijos narių veiklą, elgesį ar nušalinti kurio nors Komisijos nario. Išsamų atsakymą pareiškėjai parengs Komisijos pirmininkas.

 

- Dėl M.G.B. prašymo pakartotinai apsvarstyti jos 2019-04-03 skundą.

NUSPRĘSTA: paaiškėjus naujoms aplinkybėms, išnagrinėti pareiškėjos skundą iš naujo.

 

- Dėl M.L. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog žurnalistas, rengdamas publikaciją, turi kritiškai vertinti informacijos šaltinius – nepasikliauti skaitytojo perpasakotu laidos siužetu ar iš konteksto ištrauktomis frazėmis, o asmeniškai susipažinti su laidos turiniu. Nesusipažinusi su ginčo publikacija (laida), Komisija savo nuomonės dėl galimų profesinės etikos pažeidimų pateikti negali.

 

- Dėl Komisijos posėdžių pradžios.

NUSPRĘSTA: nuo šiol Komisijos posėdžius pradėti 14.00 val.

Puslapis 1 iš 6