logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24, 2019-01-31).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 ir dar kartą pasiūlyti L.Radzevičiūtei atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

2. M.G. skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 ir dar kartą pasiūlyti L.Radzevičiūtei atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

3. J.K. skundas dėl Brigitos Sabaliauskaitės publikacijos „Kas vyksta Kaune“ ryžosi teisinėmis priemonėmis susigrąžinti nusavintą projektą „Kitokie pasikalbėjimai“ (kaunas.kasvyksta.lt, 2018-12-07).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Brigitos Sabaliauskaitės publikacijoje „Kas vyksta Kaune“ ryžosi teisinėmis priemonėmis susigrąžinti nusavintą projektą „Kitokie pasikalbėjimai“ (kaunas.kasvyksta.lt, 2018-12-07) pažeistas nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo kaunas.kasvyksta.lt redakciją ir išaiškinti, kaip turi būti tinkamai įgyvendinamos Kodekso 20 str. nuostatos.

 

SVARSTYTA:

4. G.G. skundas dėl žurnalistės Rūtos Janutienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Rūta Janutienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos skundas dėl žurnalistų Šarūno Černiausko ir Dovydo Pancerovo veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistai Šarūnas Černiauskas ir Dovydas Pancerovas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. V.D.T. skundas dėl programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-03-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-03-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. V.P. skundas dėl:

1) programos „Savaitė“ („LRT televizija“, 2018-12-23);

2) Nemiros Pumprickaitės publikacijos „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki 2019-04-30 posėdžio ir pasiūlyti pareiškėjui pateikti tel. ryšio išklotines nuo 2018-12-21 iki 2018-12-31, o LRT pasiūlyti pateikti turimus įrodymus, jog su pareiškėju buvo bandoma susisiekti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl susitikimo su LRT žurnalistais.

NUSPRĘSTA: siūlyti surengti susitikimą 2019-04-30 10.30 val.

 

- Dėl LRS persiųsto Jūrinės bendruomenės kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėjus, jog, jeigu jie turi pretenzijų dėl konkrečių publikacijų, jie turėtų pateikti atitinkamą skundą, kad Komisija galėtų įvertinti publikacijas visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

           - Dėl A.M. skundo.

           NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pagal Komisijos Darbo reglamento 17 p. asmenys dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų į Komisiją gali kreiptis ne vėliau per 12 mėn. nuo ginčo publikacijos paskelbimo, todėl šis skundas nebus nagrinėjamas.

 

- Dėl VRK 2019-03-22 prašymo Nr. 2-877(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Rasos Karmazaitės publikacija „Po M.Puidoko užuominų apie jo šeimai darytą spaudimą – išskirtinis žmonos interviu“ (lrytas.lt, 2019-02-22) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) informuoti VRK, jog, Komisijos vertinimu, LRS nario Bronislovo Matelio publikacija „Apie paskutinį mero šansą“ (panskliautas.lt, 2019-03-05) žurnalistiniu kūriniu nelaikytina ir, jog Kodekso nuostatos šiuo konkrečiu atveju B.Mateliui netaikytinos.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.J. skundas dėl Sandros Toleikės publikacijos „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Toleikės publikacijoje „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Politinės partijos „Rusų aljansas“ skundas dėl:

1) programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30);

2) Indrės Makaraitytės publikacijos „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30) ir Indrės Makaraitytės publikacijoje „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog siekiant išvengti galimo tendencingumo, publikacijoje galėjo būti nušviesta ir kitų mažų politinių partijų situacija dėl privalomo narių skaičiaus, be to, Teisingumo ministerijai pranešus, jog „Rusų aljansas“ registravo pakankamą narių skaičių, portale paskelbta publikacija galėjo būti atitinkamai papildyta.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Bruneros“ skundas dėl:

1) Ernesto Naprio publikacijos „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04);

2) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04) ir Laurynos Vireliūnaitės publikacijoje „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Aidos Valinskienės publikacijoje „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės turėtų labiau atitikti pagrindinę publikacijų temą, be to, rengiant publikacijas tokiomis jautriomis temomis, kaip atlyginimai, informaciją visuomet būtina perteikti itin tiksliai. Taip pat, pateikiant nuomonę, jog įstaigai realiai vadovauja ne jos vadovas, tikslinga pateikti ir paties vadovo nuomonę šiuo klausimu.

 

SVARSTYTA:

5. V.V. skundas dėl publikacijos „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) ir portalo futbolas.lt įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: publikacijoje „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kekio skundas dėl VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorės ir laikraščio „Būdas žemaičių“ redaktorės Birutės Šneideraitienės veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) Birutė Šneideraitienė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio reikalavimų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Birutę Šneideraitienę ir atkreipti jos dėmesį į Komisijos rekomendacijas dėl žurnalistų dalyvavimo politinėse kampanijose.

 

SVARSTYTA:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08, 2018-11-29, 2018-12-20, 2019-01-10) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

3) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-12-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

4) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-03-18 prašymo Nr. 2-826(7.9).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl A.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka bei persiųsti jį LRTK įvertinti skundžiamą laidą dėl galimo neigiamo poveikio nepilnamečiams.

 

- Dėl VRK 2019-03-21 prašymo Nr. 2-867(2.10).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą skubos tvarka.

 

- Dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2675.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišino parengtai Komisijos pozicijai ir išsiųsti ją Seimo kanceliarijai.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kekio skundas dėl VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorės ir laikraščio „Būdas žemaičių“ redaktorės Birutės Šneideraitienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl skundo priėmimą kitam posėdžiui ir pasiūlyti B.Šneideraitienei papildomai pateikti paaiškinimus dėl politinės kampanijos laikotarpiu rengtų publikacijų.

 

SVARSTYTA:

2. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 2, 26, 27 ir 29 str. pažeidimo:

1) Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06);

2) publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06).

NUSPRĘSTA:

1) Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys publikaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių.

 

SVARSTYTA:

3. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti portalo jonavoszinios.lt redakcijos veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: grąžinti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją VRK dėl galimo Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

4. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08, 2018-11-29, 2018-12-20, 2019-01-10) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: tenkinti L.Radzevičiūtės prašymą ir atidėti klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2675.

NUSPRĘSTA: atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

- Dėl ŽEIT persiųsto anoniminio skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti ŽEIT ir pareiškėją, jog pagal Komisijos darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.

 

- Dėl VRK 2019-02-18 prašymo Nr. 2-530(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacijos „Mūsų savivaldos ypatumai“ (rinkosaikste.lt, 2018-09-26), „Kėdainių savivaldos ypatumai (II)“ (rinkosaikste.lt, 2018-12-04) ir „Kėdainių savivaldos ypatumai (III)“ (rinkosaikste.lt, 2019-01-09) paslėpta politine reklama nelaikytinos;

2) išreikšti nuomonę, jog Ligitos Sinušienės publikacija „Palanga tapo jūrine savivaldybe – perėmėm Šventosios uosto valdymą“ („Palangos tiltas“, 2018-10-05), publikacija „Ryškėja būsimos Signatarų alėjos kontūrai“ („Palangos tiltas“, 2018-10-19), publikacija „Lietuvai pagražinti draugijos Palangos skyriaus apdovanojimai“ („Palangos tiltas“, 2018-12-21), publikacija „Meras susitiko su Kobuleti vadovu“ („Palangos tiltas“, 2019-01-25) ir Vidmanto Matučio publikacija „Šventosios uostą atkurs nuo žvejybos vietų“ (diena.lt, 2019-01-30) paslėpta politine reklama nelaikytinos;

3) išreikšti nuomonę, jog Eglės Šilinskaitės-Puškorės publikacija „Šeima – geriausias projektas“ („Stilius“, 2018-11-27) laikytina paslėpta politine reklama;

4) išreikšti nuomonę, jog programa „Kitoks pokalbis“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-12-07) laikytina paslėpta politine reklama;

5) išreikšti nuomonę, jog Stasės Skutulienės publikacija „Atsarginės“ Lietuvos nepirksime“ („Pamarys“, 2019-01-11) paslėpta politine reklama nelaikytina;

6) išreikšti nuomonę, jog Simonos Damulienės publikacija „Žmogus, kurį verta pamėgdžioti“ (lzinios.lt, 2019-01-18) paslėpta politine reklama nelaikytina;

7) išreikšti nuomonę, jog Lino Greičiaus publikacija „Stebuklas įvyko: vaikus gydys garsiausias profesorius R.Kėvalas“ („Dzūkų žinios“, 2019-01-31) ir Godos Čiginskaitės publikacija „Briuselis atvėrė duris Lazdijų mero ir kaimynų lenkų pasiūlymams“ („Dzūkų žinios“, 2019-02-07) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Kėdainių rajono savivaldybės mero Sauliaus Grinkevičiaus skundas dėl Kristinos Kasparavičės publikacijos „Meras negirdi nei žmonių, nei rajono Tarybos narių?“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-02; rinkosaikste.lt, 2018-10-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Meras negirdi nei žmonių, nei rajono Tarybos narių?“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-02; rinkosaikste.lt, 2018-10-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16).

NUSPRĘSTA: Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijoje „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. M.N. skundas dėl Alvydo Ziabkaus publikacijos „Po kirčio šventėje – kova dėl vyro gyvybės“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-08-25).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl pareiškėjo skundžiamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

4. L.P. skundas dėl publikacijos „Kyšį paėmusi ginekologė po operacijos pinigus grąžino – į pacientę bijo net pažiūrėti“ (lrytas.lt, 2018-11-26).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kyšį paėmusi ginekologė po operacijos pinigus grąžino – į pacientę bijo net pažiūrėti“ (lrytas.lt, 2018-11-26) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Kauno m. Algirdo g. gyventojų skundas dėl Jurgitos Šakienės publikacijos „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21).

NUSPRĘSTA: Jurgitos Šakienės publikacijoje „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. AB „Civinity“ skundas dėl publikacijų UAB „Diena Media News“ valdomose visuomenės informavimo priemonėse.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos AB „Civinity“ skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo;

2) persiųsti AB „Civinity“ skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai pažeistos dalykinės reputacijos ir asmens duomenų paviešinimo.

 

SVARSTYTA:

7. Dėl UAB „Alfa Media“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti UAB „Alfa Media“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) parengti viešą kreipimąsi, kuriame būtų akcentuojamos portalo alfa.lt problemos, ir paskelbti jį Asociacijos interneto svetainėje.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl LVŽS ir Alytaus savivaldybės tarybos nario Mariaus Grišmanausko skundų.

NUSPRĘSTA: išnagrinėti šiuos skundus skubos tvarka.

 

- Dėl T.G. skundo.

NUSPRĘSTA: išnagrinėti šį skundą eilės tvarka, taip pat persiųsti jį išnagrinėti pagal kompetenciją VRK dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

Visuomenės informavimo etikos komisija, skelbdama šį viešą kreipimąsi, siekia atkreipti portalo alfa.lt redakcijos ir skaitytojų dėmesį į dažniausiai šiame portale daromus etikos pažeidimus.

 

Pusė nustatytų etikos pažeidimų susiję su tuo, jog redakcija nesuteikia galimybės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija 2019-02-19 posėdyje svarstė klausimą dėl portalo alfa.lt priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus.

 

Buvo svarstytos šios alfa.lt publikacijos:

- „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (2018-03-29, K. Rancaitė);

- „Smūgis V. Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (2018-04-13, D. Griežė);

- „Buvusio V. Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (2018-08-02, I. Žirlienė);

- „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (2018-05-18, D. Griežė);

- „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (2018-05-22, D. Griežė);

- „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (2018-06-20, D. Griežė);

- „Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą“ (2018-08-01, D. Griežė).

 

Svarstydama publikacijas, kurių pagrindu alfa.lt gali būti priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija akcentavo, jog, įgyvendinant teisę gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina siekti teisingos jų pusiausvyros.

 

Komisija vertino, jog:

- publikacijose 5 kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis pareigą suteikti neigiamai kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją;

- 2 kartus pažeistas Kodekso 6 straipsnis, nustatantis pareigą kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nepatikrinta informacija gali būti skelbiama tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta;

- pažeistas Kodekso 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

- pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, negalima skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką;

- pažeistas Kodekso 34 straipsnis, draudžiantis skelbti įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę bei nurodantis nepriminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti;

- 4 iš 7 svarstomų publikacijų susijusios temiškai;

- 5 iš 7 svarstomų publikacijų yra vieno autoriaus;

- publikacijas rengia laisvai samdomi žurnalistai;

- redakcija pripažįsta nepakankamai reikliai ir atsakingai vertinusi pateiktas publikacijas ir sutinka, jog rengiant publikacijas stokota profesionalumo bei redakcinės atsakomybės;

- publikacijos susijusios su viešuoju interesu ar viešaisiais asmenimis;

- publikacijose atskleista faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir atitinka visuomenės teisę gauti informaciją.

 

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti portalo alfa.lt profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

Komisija atkreipia dėmesį, jog portalas alfa.lt, netinkamai įgyvendindamas Kodekso 20 str. nuostatas, t. y. nesuteikdamas teisės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją, ir nesiimdamas priemonių garantuoti šią teisę, juda pavojinga trajektorija, vedančia į žiniasklaidos paribius.

 

Visuomenės informavimo priemonės turi ne tik užtikrinti skaitytojų teisę gauti informaciją, bet pelnyti bei puoselėti jų pasitikėjimą, kurio pagrindas yra nepriklausomybė, teisingumas, nešališkumas ir profesionalumas.

 

Komisija primena portalui alfa.lt, kad su redakcija bendradarbiaujantys žurnalistai irgi turi būti susipažinę su Kodekso reikalavimais, o redakcija turi turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kur būtų nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai.

 

 

 

Visuomenės informavimo etikos komisija

2019-02-19

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

1. Susitikimas su VLKK pirmininku Audriu Antanaičiu.

 

SVARSTYTA:

2. M.K. skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2018-10-18).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl pareiškėjo skundžiamų faktinių aplinkybių, taip pat išsireikalauti skundžiamo reportažo vaizdo įrašą.

 

SVARSTYTA:

3. Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ ir jos direktorės Neringos Tuškevičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų VšĮ „Širvintų spauda“ ir šios viešosios įstaigos direktorė Neringa Tuškevičienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

4. J.N. skundas dėl programos „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Agrokoncerno grūdai“ skundas dėl Rūtos Juknevičiūtės publikacijos „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Juknevičiūtės publikacijoje „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog, viešinant žurnalistiniais tyrimais paremtas ir skaitytojams atitinkamai pristatomas publikacijas, visą surinktą informaciją būtina perteikti itin profesionaliai, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, prioritetą teikti tikslumui, ypač vartojant sąvokas ir naudojant statistinius duomenis.

 

SVARSTYTA:

6. R.K. skundas dėl Ilonos Steponėnės publikacijos „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19).

NUSPRĘSTA: Ilonos Steponėnės publikacijoje „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

7. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos skundas dėl Ernesto Naprio publikacijos „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „15min“ ir atkreipti jos dėmesį, jog rengiant publikacijas specializuotomis temomis, juo labiau, kvestionuojant srities specialistų nuomonę, nevertėtų remtis vien tik savo žiniomis ir (ar) nuomone, o pateikti ir nepriklausomų ekspertų vertinimus.

 

SVARSTYTA:

8. Dėl UAB „Alfa Media“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: Tenkinti UAB „Alfa Media“ prašymą ir atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos rekomendacijų, kaip žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams politinių kampanijų metu išvengti galimo interesų konflikto.

NUSPRĘSTA: pritarti su pakeitimais parengtoms Komisijos rekomendacijoms ir paskelbti jas Asociacijos interneto svetainėje bei išsiųsti susipažinti visiems Asociacijos nariams.

 

- Dėl anoniminio skundo dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pagal Komisijos Darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.

 

- Dėl VRK 2019-01-22 prašymo Nr. 2-218(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Pirmyn! Kartu mes galime“ komandoje – kovingos nuotaikos“ („Dzūkų žinios“, 2018-12-06) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-134(2.10V).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Paskelbti Šimašiaus komiteto reitingai“ (delfi.lt, 2018-12-18) laikytina politine reklama;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacijos „Nors negalima sakyti, kad viskas veltui...“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) ir „Meras A.Margelis: „Žinau, kad savivaldybės darbe stebuklų nebūna“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-140(2.10).

NUSPRĘSTA: išaiškinti K.K., jog, jeigu jis dalyvaus rinkimuose kaip Lietuvos centro partijos kandidatas ir tuo pačiu metu ves televizijos laidą, jis pažeis Kodekso 23 str. reikalavimus.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio skundas dėl Lijanos Jagintavičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio nuostatos Lijanai Jagintavičienei netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

SVARSTYTA:

3. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Roberto Aleksiejūno publikacijoje „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti dėmesį, jog rašant apie viešųjų finansų panaudojimą, visuomet svarbu itin tiksliai įvardyti ne tik numatomas išleisti (išleistas) sumas, bet ir tai, kokiomis sąlygomis jos turėtų būti (buvo) naudojamos.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11, 2018-10-23).

NUSPRĘSTA:

1) skundą dalyje dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11) palikti nenagrinėtą;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Init TV“, 2018-10-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. K.K. skundas dėl publikacijos „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Atlantic High Sea Fishing Company“ skundas dėl:

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „ŽŪM dovanos buvusio darbuotojo vadovaujamai įmonei: 2 mln. eurų ir „kaip reikia“ pakoreguoti ministro įsakymai“ (15min.lt, 2018-10-29);

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Ministerijai nepanorus aiškintis, kaip gimė vienai įmonei pritaikytos taisyklės, tai tirs Seimo nariai“ (15min.lt, 2018-11-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl skundo priėmimą iki ŽEIT priims sprendimą dėl analogiško pareiškėjo skundo ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl:

- publikacijos „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05);

- publikacijos „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02).

NUSPRĘSTA:

1) vadovaujantis Komisijos Darbo reglamento 17 p., publikaciją „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01) ir Lauryno Ragelskio publikaciją „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02) palikti nenagrinėtas;

2) publikacijoje „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs;

3) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių;

4) persiųsti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai draudžiamos skelbti informacijos paskleidimo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Patikimas verslas“ 2019-01-08 prašymų panaikinti Komisijos 2017-02-15 sprendimą Nr. EKS-08/17, 2017-10-18 sprendimą Nr. EKS-49/17 bei 2018-01-24 sprendimą Nr. EKS-05/18, kuriuo bendrovė buvo priskirta profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: prašymų netenkinti ir priminti pareiškėjui, jog Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui.

 

- Dėl Širvintų rajono savivaldybės Nr. 48 rinkimų komisijos paklausimo.

NUSPRĘSTA: parengti viešą Komisijos kreipimąsi dėl žurnalistų galimybės dalyvauti rinkimus kontroliuojančių institucijų veikloje bei pačiuose rinkimuose ir politinėje veikloje apskritai, paskelbti šį kreipimąsi Komisijos interneto svetainėje.

 

- Dėl „Širvintų rajono globėjų draugijos“ narių kreipimosi.

NUSPRĘSTA:

1) įvertinti skundžiamą programą visuomenės informavimo etikos požiūriu;

2) persiųsti kreipimąsi išnagrinėti pagal kompetenciją LRTK dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Daivos Goštautaitės publikacijos „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Daivos Goštautaitės publikacijoje „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti jos dėmesį, jog net ir skelbiant savo nuomonę specialiai tam skirtoje nuomonių skiltyje, visuomet privalu atidžiai tikrinti skelbiamus faktus ir laikytis tikslumo.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl publikacijos „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. K.R. skundas dėl publikacijos „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.Z. skundas dėl Kamilės Ščavinskaitės publikacijos „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kamilės Ščavinskaitės publikacijoje „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimuisi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijos antraštėje būtina buvo tiksliau įvardinti asmens, apie kurį kalbama, statusą, juo labiau, jis ne tik neužima jokių pareigų valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijose, bet ir apskritai nebedalyvauja plotinėje veikloje.

 

SVARSTYTA:

5. Dėl L.R. galimai daromo Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo kodekso 23 straipsnio nuostatos L.R. netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

6. M.M. skundas dėl Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijos „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijoje „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, atsižvelgiant į pagrindinį publikacijos tikslą, kaip ir tai, jog pareiškėja nebuvo pagrindinis publikacijos objektas, šiuo konkrečiu atveju skelbti jos asmens duomenis viešo intereso nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. E.M. skundas dėl publikacijos „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti dėmesį, jog visuomet būtina itin atidžiai ir jautriai įvertinti viešai skelbiamą informaciją, ypač kai ši informacija yra susijusi sveikata ir (ar) joje atsiliepiama apie asmenis, kuriais domisi ir seka jaunimas. Taip pat, patikslinus internete paskelbtą informaciją, privalu nurodyti, jog kūrinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

SVARSTYTA:

8. J.J. skundas dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Vilma Danauskienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-12-20 prašymo Nr. 2-1307(2.10V).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Alfredos Gudienės publikacija „Visuomeninis rinkimų komitetas – pirmoji kregždė Biržuose“ („Šiaurės rytai“, 2018-12-11) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl viešo Komisijos pareiškimo dėl siūlomų Visuomenės informavimo įstatymo pataisų.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlomam viešo pareiškimo tekstui ir paskelbti jį per naujienų agentūrą BNS.

 2019-01-08 sprendimas Nr. EKS-01/19

 

Publikacijoje „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-01-08 sprendimas Nr. EKS-02/19

 

Publikacijoje „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-01-22 sprendimas Nr. EKS-03/19

 

Publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

2019-01-22 sprendimas Nr. EKS-04/19

 

1) Publikacijoje „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs;

2) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2019-02-05 sprendimas Nr. EKS-05/19

 

Ilonos Steponėnės publikacijoje „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-02-19 sprendimas Nr. EKS-06/19

 

Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijoje „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-02-19 sprendimas Nr. EKS-07/19

 

Jurgitos Šakienės publikacijoje „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-03-05 sprendimas Nr. EKS-08/19

 

Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys publikaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-03-05 sprendimas Nr. EKS-09/19

 

Publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių.

 

2019-03-26 sprendimas Nr. EKS-10/19

 

Publikacijoje „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-03-26 sprendimas Nr. EKS-11/19

 

1) Pogramoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

3) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-12-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

4) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-12/19

 

1) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-13/19

 

Programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-14) reportaže apie nepilnametę M.Š. buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-14/19

 

Už sistemingus visuomenės informavimo etikos pažeidimus priskirti portalo ldiena.lt redakciją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-15/19

 

Publikacijoje „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 41 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant informaciją apie savižudybes, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems, ir 42 straipsnis, reikalaujantis nenurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių, taip pat nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-16/19

 

Nemiros Pumprickaitės publikacijoje „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-17/19

 

Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-05-08 sprendimas Nr. EKS-18/19

 

Publikacijoje „Žemės ūkio ministrui G.Surpliui ir jo aplinkai – sunkūs kaltinimai korupcija“ (agroeta.lt , 2019-01-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-05-08 sprendimas Nr. EKS-19/19

 

1) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Rinkimų partizanai: A.Juozaitis slepia rimtą psichikos ligą, R.Paksas – desperaciją, S.Skvernelis – nešvarius milijonus” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-10-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

2) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Prašymas VRK atšaukti A.Juozaitį iš kandidatų į prezidentus kaip nepakaltinamo asmens” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

3) Aurimo Drižiaus publikacijoje „VRK tikrins informaciją apie kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio sveikatos būklę” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

4) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Kodėl Dalia Grybauskaitė prieš rinkimus nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“? (pildoma)“ (laisvaslaikrastis.lt, 2019-01-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-20/19

 

Publikacijoje „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-21/19

 

Publikacijoje „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-22/19

 

Aidos Valinskienės publikacijoje „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 straipsnis, nustatantis, jog, prašydami informacijos, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, ir 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu, o jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi teisės jo atskleisti.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-23/19

 

Žurnalistas Algirdas Ramanauskas, paskelbdamas 2019 m. sausio 21 d. įrašus socialiniame tinkle „Facebook“, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, 21 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-24/19

 

Publikacijoje „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-25/19

 

Broniaus Kukulskio publikacijoje „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-26/19

 

UAB „Alfa Media“, siekdama reklamos užsakymų jos valdomam portalui alfa.lt, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 11 straipsnį, nustatantį, jog, norėdami gauti informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeninu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

 

2019-07-09 sprendimas Nr. EKS-27/19

 

Laurynos Vireliūnaitės publikacijoje „Pontem“ kotletų atsivalgęs Seimas rengiasi ieškoti naujų maitintojų“ (15min.lt, 2018-07-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-28/19

 

Publikacijoje „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-29/19

 

Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius Jonas Baltakis, rengdamas ir skelbdamas laikraštyje „Mūsų Ignalina“ publikacijas, kuriose laikraščio „Nauja vaga“ redaktoriaus pavaduotoja Vida Gasparavičienė kaltinama bendradarbiavimu su KGB, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-30/19

 

Programoje „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-31/19

 

Publikacijoje „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-09-10 sprendimas Nr. EKS-32/19

 

Kristinos Rancaitės publikacijoje „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

2019-09-10 sprendimas Nr. EKS-33/19

 

Publikacijoje „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-09-24 sprendimas Nr. EKS-34/19

 

Publikacijoje „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-09-24 sprendimas Nr. EKS-35/19

 

Publikacijoje „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-10-15 sprendimas Nr. EKS-36/19

 

Gedimino Stanišausko publikacijoje „G.Surpliui veislininkystės įmones „įsodinus“ į privatizavimo traukinį, specialistai prakalbo apie chaosą“ (agroeta.lt, 2019-06-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

 

Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kuriomis siekiama plėsti draudžiamos skelbti informacijos sąrašą, neturi prieštarauti šalies Konstitucijos garantuotai teisei laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją.

 

Sausio 2-ąją grupės Seimo narių įregistruotos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos kelia pagrįstą žurnalistų, leidėjų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų nerimą, jog platesnis skelbtinos informacijos ribojimas atvers kelią piktnaudžiavimui, siekiant varžyti ar užgniaužti valstybės ir savivaldybių institucijų, politikų kritiką.

 

Visuomenės informavimo etikos komisijos gaunamų skundų dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo praktika rodo daugėjant valstybės valdžios institucijų, savivaldybių administracijų, politikų ir kitų viešųjų asmenų skundų dėl žiniasklaidos kritinių publikacijų, kuriuose žurnalistams ir redakcijoms prikišama, jog kritika menkina pasitikėjimą institucijomis ir jų veikla, kuria neigiamą politikų įvaizdį. Kritikos netoleruojančios valdžios institucijos atsisako bendrauti su žurnalistais ar teikti jiems informaciją, įtraukia redakcijas į atsirašinėjimų ir nuolatinio skundimo maratonus.

 

Komisija pabrėžia, jog demokratijos stiprinimas sietinas su žurnalistų raiškos laisvės apsaugos priemonėmis. Norai stiprinti pasitikėjimą valstybe bei jos institucijomis neturi virsti žurnalistų persekiojimu ir kerštavimu redakcijoms už paviešintas valdymo klaidas, politikų ydas ar nederamą elgesį. Priešingu atveju visuomenės informavimo priemonių pareiga ginti demokratines vertybes taptų neįmanoma.

 

Visuomenės informavimui taikomų draudimų plėtimas privalo būti griežtai reglamentuojamas, o siūlomi įstatymo plėtiniai – aiškiai, nedviprasmiškai ir vienodai suprantami. Tokie Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai neturėtų būti priimami skubos tvarka, nepasitarus su viešosios informacijos rengėjais, žurnalistų organizacijomis, akademine bendruomene ir nesutarus dėl visiems priimtino varianto.