logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Kėdainių rajono savivaldybės mero Sauliaus Grinkevičiaus skundas dėl Kristinos Kasparavičės publikacijos „Meras negirdi nei žmonių, nei rajono Tarybos narių?“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-02; rinkosaikste.lt, 2018-10-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Meras negirdi nei žmonių, nei rajono Tarybos narių?“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-02; rinkosaikste.lt, 2018-10-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16).

NUSPRĘSTA: Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijoje „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. M.N. skundas dėl Alvydo Ziabkaus publikacijos „Po kirčio šventėje – kova dėl vyro gyvybės“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-08-25).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl pareiškėjo skundžiamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

4. L.P. skundas dėl publikacijos „Kyšį paėmusi ginekologė po operacijos pinigus grąžino – į pacientę bijo net pažiūrėti“ (lrytas.lt, 2018-11-26).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kyšį paėmusi ginekologė po operacijos pinigus grąžino – į pacientę bijo net pažiūrėti“ (lrytas.lt, 2018-11-26) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Kauno m. Algirdo g. gyventojų skundas dėl Jurgitos Šakienės publikacijos „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21).

NUSPRĘSTA: Jurgitos Šakienės publikacijoje „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. AB „Civinity“ skundas dėl publikacijų UAB „Diena Media News“ valdomose visuomenės informavimo priemonėse.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos AB „Civinity“ skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo;

2) persiųsti AB „Civinity“ skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai pažeistos dalykinės reputacijos ir asmens duomenų paviešinimo.

 

SVARSTYTA:

7. Dėl UAB „Alfa Media“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti UAB „Alfa Media“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) parengti viešą kreipimąsi, kuriame būtų akcentuojamos portalo alfa.lt problemos, ir paskelbti jį Asociacijos interneto svetainėje.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl LVŽS ir Alytaus savivaldybės tarybos nario Mariaus Grišmanausko skundų.

NUSPRĘSTA: išnagrinėti šiuos skundus skubos tvarka.

 

- Dėl T.G. skundo.

NUSPRĘSTA: išnagrinėti šį skundą eilės tvarka, taip pat persiųsti jį išnagrinėti pagal kompetenciją VRK dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

Visuomenės informavimo etikos komisija, skelbdama šį viešą kreipimąsi, siekia atkreipti portalo alfa.lt redakcijos ir skaitytojų dėmesį į dažniausiai šiame portale daromus etikos pažeidimus.

 

Pusė nustatytų etikos pažeidimų susiję su tuo, jog redakcija nesuteikia galimybės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija 2019-02-19 posėdyje svarstė klausimą dėl portalo alfa.lt priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus.

 

Buvo svarstytos šios alfa.lt publikacijos:

- „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (2018-03-29, K. Rancaitė);

- „Smūgis V. Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (2018-04-13, D. Griežė);

- „Buvusio V. Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (2018-08-02, I. Žirlienė);

- „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (2018-05-18, D. Griežė);

- „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (2018-05-22, D. Griežė);

- „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (2018-06-20, D. Griežė);

- „Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą“ (2018-08-01, D. Griežė).

 

Svarstydama publikacijas, kurių pagrindu alfa.lt gali būti priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija akcentavo, jog, įgyvendinant teisę gauti ir skleisti informaciją, privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina siekti teisingos jų pusiausvyros.

 

Komisija vertino, jog:

- publikacijose 5 kartus pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis pareigą suteikti neigiamai kritikuojamam asmeniui galimybę paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją;

- 2 kartus pažeistas Kodekso 6 straipsnis, nustatantis pareigą kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais. Nepatikrinta informacija gali būti skelbiama tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta;

- pažeistas Kodekso 5 straipsnis, nustatantis pareigą užtikrinti nuomonių įvairovę, ypač kai informacija prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais;

- pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, negalima skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką;

- pažeistas Kodekso 34 straipsnis, draudžiantis skelbti įtariamojo padarius nusikalstamą veiką asmens duomenis, iš kurių būtų galima nustatyti jo tapatybę bei nurodantis nepriminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti;

- 4 iš 7 svarstomų publikacijų susijusios temiškai;

- 5 iš 7 svarstomų publikacijų yra vieno autoriaus;

- publikacijas rengia laisvai samdomi žurnalistai;

- redakcija pripažįsta nepakankamai reikliai ir atsakingai vertinusi pateiktas publikacijas ir sutinka, jog rengiant publikacijas stokota profesionalumo bei redakcinės atsakomybės;

- publikacijos susijusios su viešuoju interesu ar viešaisiais asmenimis;

- publikacijose atskleista faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir atitinka visuomenės teisę gauti informaciją.

 

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti portalo alfa.lt profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

Komisija atkreipia dėmesį, jog portalas alfa.lt, netinkamai įgyvendindamas Kodekso 20 str. nuostatas, t. y. nesuteikdamas teisės neigiamai kritikuojamiems asmenims atsakyti, paaiškinti, patikslinti informaciją, ir nesiimdamas priemonių garantuoti šią teisę, juda pavojinga trajektorija, vedančia į žiniasklaidos paribius.

 

Visuomenės informavimo priemonės turi ne tik užtikrinti skaitytojų teisę gauti informaciją, bet pelnyti bei puoselėti jų pasitikėjimą, kurio pagrindas yra nepriklausomybė, teisingumas, nešališkumas ir profesionalumas.

 

Komisija primena portalui alfa.lt, kad su redakcija bendradarbiaujantys žurnalistai irgi turi būti susipažinę su Kodekso reikalavimais, o redakcija turi turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kur būtų nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai.

 

 

 

Visuomenės informavimo etikos komisija

2019-02-19

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

1. Susitikimas su VLKK pirmininku Audriu Antanaičiu.

 

SVARSTYTA:

2. M.K. skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2018-10-18).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjo skundą ir pasisakys dėl pareiškėjo skundžiamų faktinių aplinkybių, taip pat išsireikalauti skundžiamo reportažo vaizdo įrašą.

 

SVARSTYTA:

3. Širvintų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ ir jos direktorės Neringos Tuškevičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų VšĮ „Širvintų spauda“ ir šios viešosios įstaigos direktorė Neringa Tuškevičienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

4. J.N. skundas dėl programos „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Vakaras su Edita“ („LRT televizija“, 2018-10-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Agrokoncerno grūdai“ skundas dėl Rūtos Juknevičiūtės publikacijos „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Juknevičiūtės publikacijoje „LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys R.Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro“ (lrt.lt, 2018-10-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog, viešinant žurnalistiniais tyrimais paremtas ir skaitytojams atitinkamai pristatomas publikacijas, visą surinktą informaciją būtina perteikti itin profesionaliai, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, prioritetą teikti tikslumui, ypač vartojant sąvokas ir naudojant statistinius duomenis.

 

SVARSTYTA:

6. R.K. skundas dėl Ilonos Steponėnės publikacijos „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19).

NUSPRĘSTA: Ilonos Steponėnės publikacijoje „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

7. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos skundas dėl Ernesto Naprio publikacijos „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Seimas skuba lopyti turtuoliams palankias mokesčių reformos spragas, buhalteriai piktinasi“ (15min.lt, 2018-11-16) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „15min“ ir atkreipti jos dėmesį, jog rengiant publikacijas specializuotomis temomis, juo labiau, kvestionuojant srities specialistų nuomonę, nevertėtų remtis vien tik savo žiniomis ir (ar) nuomone, o pateikti ir nepriklausomų ekspertų vertinimus.

 

SVARSTYTA:

8. Dėl UAB „Alfa Media“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: Tenkinti UAB „Alfa Media“ prašymą ir atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos rekomendacijų, kaip žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams politinių kampanijų metu išvengti galimo interesų konflikto.

NUSPRĘSTA: pritarti su pakeitimais parengtoms Komisijos rekomendacijoms ir paskelbti jas Asociacijos interneto svetainėje bei išsiųsti susipažinti visiems Asociacijos nariams.

 

- Dėl anoniminio skundo dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog pagal Komisijos Darbo reglamento 21 p. anoniminių skundų Komisija nenagrinėja.

 

- Dėl VRK 2019-01-22 prašymo Nr. 2-218(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Pirmyn! Kartu mes galime“ komandoje – kovingos nuotaikos“ („Dzūkų žinios“, 2018-12-06) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-134(2.10V).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Paskelbti Šimašiaus komiteto reitingai“ (delfi.lt, 2018-12-18) laikytina politine reklama;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacijos „Nors negalima sakyti, kad viskas veltui...“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) ir „Meras A.Margelis: „Žinau, kad savivaldybės darbe stebuklų nebūna“ („Lazdijų žvaigždė“, 2018-12-28) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2019-01-17 prašymo Nr. 2-140(2.10).

NUSPRĘSTA: išaiškinti K.K., jog, jeigu jis dalyvaus rinkimuose kaip Lietuvos centro partijos kandidatas ir tuo pačiu metu ves televizijos laidą, jis pažeis Kodekso 23 str. reikalavimus.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio skundas dėl Lijanos Jagintavičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio nuostatos Lijanai Jagintavičienei netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

SVARSTYTA:

3. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Roberto Aleksiejūno publikacijoje „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti dėmesį, jog rašant apie viešųjų finansų panaudojimą, visuomet svarbu itin tiksliai įvardyti ne tik numatomas išleisti (išleistas) sumas, bet ir tai, kokiomis sąlygomis jos turėtų būti (buvo) naudojamos.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11, 2018-10-23).

NUSPRĘSTA:

1) skundą dalyje dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11) palikti nenagrinėtą;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Init TV“, 2018-10-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. K.K. skundas dėl publikacijos „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Atlantic High Sea Fishing Company“ skundas dėl:

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „ŽŪM dovanos buvusio darbuotojo vadovaujamai įmonei: 2 mln. eurų ir „kaip reikia“ pakoreguoti ministro įsakymai“ (15min.lt, 2018-10-29);

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Ministerijai nepanorus aiškintis, kaip gimė vienai įmonei pritaikytos taisyklės, tai tirs Seimo nariai“ (15min.lt, 2018-11-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl skundo priėmimą iki ŽEIT priims sprendimą dėl analogiško pareiškėjo skundo ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl:

- publikacijos „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05);

- publikacijos „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02).

NUSPRĘSTA:

1) vadovaujantis Komisijos Darbo reglamento 17 p., publikaciją „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01) ir Lauryno Ragelskio publikaciją „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02) palikti nenagrinėtas;

2) publikacijoje „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs;

3) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių;

4) persiųsti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai draudžiamos skelbti informacijos paskleidimo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Patikimas verslas“ 2019-01-08 prašymų panaikinti Komisijos 2017-02-15 sprendimą Nr. EKS-08/17, 2017-10-18 sprendimą Nr. EKS-49/17 bei 2018-01-24 sprendimą Nr. EKS-05/18, kuriuo bendrovė buvo priskirta profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: prašymų netenkinti ir priminti pareiškėjui, jog Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui.

 

- Dėl Širvintų rajono savivaldybės Nr. 48 rinkimų komisijos paklausimo.

NUSPRĘSTA: parengti viešą Komisijos kreipimąsi dėl žurnalistų galimybės dalyvauti rinkimus kontroliuojančių institucijų veikloje bei pačiuose rinkimuose ir politinėje veikloje apskritai, paskelbti šį kreipimąsi Komisijos interneto svetainėje.

 

- Dėl „Širvintų rajono globėjų draugijos“ narių kreipimosi.

NUSPRĘSTA:

1) įvertinti skundžiamą programą visuomenės informavimo etikos požiūriu;

2) persiųsti kreipimąsi išnagrinėti pagal kompetenciją LRTK dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Daivos Goštautaitės publikacijos „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Daivos Goštautaitės publikacijoje „Už ilgametį darbą valdininkams negėda numesti apgraužtą kaulą“ („Anykšta“, 2018-06-30; anyksta.lt, 2018-07-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti jos dėmesį, jog net ir skelbiant savo nuomonę specialiai tam skirtoje nuomonių skiltyje, visuomet privalu atidžiai tikrinti skelbiamus faktus ir laikytis tikslumo.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl publikacijos „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. K.R. skundas dėl publikacijos „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.Z. skundas dėl Kamilės Ščavinskaitės publikacijos „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kamilės Ščavinskaitės publikacijoje „Kauniečių gyvenimą kartina politiko automobilis: net į darbą išvažiuoti negalime“ (diena.lt, kauno.diena.lt, 2018-10-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimuisi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijos antraštėje būtina buvo tiksliau įvardinti asmens, apie kurį kalbama, statusą, juo labiau, jis ne tik neužima jokių pareigų valstybės ir (ar) vietos savivaldos institucijose, bet ir apskritai nebedalyvauja plotinėje veikloje.

 

SVARSTYTA:

5. Dėl L.R. galimai daromo Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo kodekso 23 straipsnio nuostatos L.R. netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

6. M.M. skundas dėl Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijos „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Kuznecovaitės ir Vytauto Bruverio publikacijoje „Kaimynė V.Ušacką apskundė teismui: teko aiškintis dėl poelgio namuose“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2018-10-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, atsižvelgiant į pagrindinį publikacijos tikslą, kaip ir tai, jog pareiškėja nebuvo pagrindinis publikacijos objektas, šiuo konkrečiu atveju skelbti jos asmens duomenis viešo intereso nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. E.M. skundas dėl publikacijos „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Selena Gomez išvežta į psichiatrinę ligoninę – pasiekė dugną“ (tv3.lt, 2018-10-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti dėmesį, jog visuomet būtina itin atidžiai ir jautriai įvertinti viešai skelbiamą informaciją, ypač kai ši informacija yra susijusi sveikata ir (ar) joje atsiliepiama apie asmenis, kuriais domisi ir seka jaunimas. Taip pat, patikslinus internete paskelbtą informaciją, privalu nurodyti, jog kūrinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

SVARSTYTA:

8. J.J. skundas dėl žurnalistės Vilmos Danauskienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistė Vilma Danauskienė nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-12-20 prašymo Nr. 2-1307(2.10V).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Alfredos Gudienės publikacija „Visuomeninis rinkimų komitetas – pirmoji kregždė Biržuose“ („Šiaurės rytai“, 2018-12-11) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl viešo Komisijos pareiškimo dėl siūlomų Visuomenės informavimo įstatymo pataisų.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlomam viešo pareiškimo tekstui ir paskelbti jį per naujienų agentūrą BNS.

 2019-01-08 sprendimas Nr. EKS-01/19

 

Publikacijoje „Ar V.Semeška nori būti „lygesnis tarp lygių“?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-01-08 sprendimas Nr. EKS-02/19

 

Publikacijoje „Nuomonių spektras: Opozicija griebiasi šiaudo?“ („Mano Druskininkai“, manodruskininkai.lt, 2018-10-11) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-01-22 sprendimas Nr. EKS-03/19

 

Publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

2019-01-22 sprendimas Nr. EKS-04/19

 

1) Publikacijoje „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs;

2) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2019-02-05 sprendimas Nr. EKS-05/19

 

Ilonos Steponėnės publikacijoje „Palangoje pareigūnams įkliuvo Ramūno Karbauskio „Cadillac“ (lrytas.lt, 2018-07-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-02-19 sprendimas Nr. EKS-06/19

 

Dimitrijaus Kuprijanovo publikacijoje „Seniūną verčia pažeidinėti rajono Tarybos patvirtintą tvarką, šis paklusti atsisako“ („Rinkos aikštė“, 2018-10-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-02-19 sprendimas Nr. EKS-07/19

 

Jurgitos Šakienės publikacijoje „Skundai – pilietiškumo apraiška ar reketas?“ („Kauno diena“, 2018-11-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-03-05 sprendimas Nr. EKS-08/19

 

Roberto Kartavičiaus publikacijoje „Politikui svarbiausia – garbės kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys publikaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-03-05 sprendimas Nr. EKS-09/19

 

Publikacijoje „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių.

 

2019-03-26 sprendimas Nr. EKS-10/19

 

Publikacijoje „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-03-26 sprendimas Nr. EKS-11/19

 

1) Pogramoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

3) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-12-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

4) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-12/19

 

1) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-24) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-13/19

 

Programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-12-14) reportaže apie nepilnametę M.Š. buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-14/19

 

Už sistemingus visuomenės informavimo etikos pažeidimus priskirti portalo ldiena.lt redakciją profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-15/19

 

Publikacijoje „Raseinių rajone Alėjų kaime rasta pasikorusi moteris“ (raseiniaitv.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 41 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant informaciją apie savižudybes, privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems, ir 42 straipsnis, reikalaujantis nenurodyti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo antraštėse (anonsuose), jokiame turinyje neskelbti savižudybės ar mėginimo nusižudyti būdo detalių, taip pat nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.).

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-16/19

 

Nemiros Pumprickaitės publikacijoje „VSD direktorius nepaneigė, kad sulaikytas ir ekspremjerės K.Prunskienės sūnus“ (lrt.lt, 2018-12-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-04-30 sprendimas Nr. EKS-17/19

 

Programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-02-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

2019-05-08 sprendimas Nr. EKS-18/19

 

Publikacijoje „Žemės ūkio ministrui G.Surpliui ir jo aplinkai – sunkūs kaltinimai korupcija“ (agroeta.lt , 2019-01-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-05-08 sprendimas Nr. EKS-19/19

 

1) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Rinkimų partizanai: A.Juozaitis slepia rimtą psichikos ligą, R.Paksas – desperaciją, S.Skvernelis – nešvarius milijonus” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-10-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

2) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Prašymas VRK atšaukti A.Juozaitį iš kandidatų į prezidentus kaip nepakaltinamo asmens” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada;

3) Aurimo Drižiaus publikacijoje „VRK tikrins informaciją apie kandidato į prezidentus Arvydo Juozaičio sveikatos būklę” (laisvaslaikrastis.lt, 2018-11-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

4) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Kodėl Dalia Grybauskaitė prieš rinkimus nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“? (pildoma)“ (laisvaslaikrastis.lt, 2019-01-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-20/19

 

Publikacijoje „Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų“ (dzukuzinios.lt, 2019-01-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-21/19

 

Publikacijoje „Atsakingų neranda: garsūs gamintojai nesirūpina elektronikos atliekų sutvarkymu Lietuvoje?“ (alfa.lt, 2018-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-22/19

 

Aidos Valinskienės publikacijoje „Politikai žarijas žarsto svetimomis rankomis?“ („Vilniaus diena“, 2019-01-21)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 straipsnis, nustatantis, jog, prašydami informacijos, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, ir 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu, o jeigu informacijos šaltinis prašo išlaikyti jo vardą paslaptyje, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi teisės jo atskleisti.

 

2019-05-21 sprendimas Nr. EKS-23/19

 

Žurnalistas Algirdas Ramanauskas, paskelbdamas 2019 m. sausio 21 d. įrašus socialiniame tinkle „Facebook“, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, 21 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-24/19

 

Publikacijoje „Landsbergių partijos Protas, Garbė ir Moralė, Šūdas ant dviejų kojų – Algis Ramanauskas negali nesmirdėti“ (ldiena.lt, 2019-01-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-25/19

 

Broniaus Kukulskio publikacijoje „Partinėms „darbo biržoms“ išsilavinimo nereikia“ (raseiniaitv.lt, 2018-03-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2019-05-28 sprendimas Nr. EKS-26/19

 

UAB „Alfa Media“, siekdama reklamos užsakymų jos valdomam portalui alfa.lt, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 11 straipsnį, nustatantį, jog, norėdami gauti informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeninu statusu ir profesinėmis galimybėmis.

 

2019-07-09 sprendimas Nr. EKS-27/19

 

Laurynos Vireliūnaitės publikacijoje „Pontem“ kotletų atsivalgęs Seimas rengiasi ieškoti naujų maitintojų“ (15min.lt, 2018-07-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-28/19

 

Publikacijoje „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-29/19

 

Laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius Jonas Baltakis, rengdamas ir skelbdamas laikraštyje „Mūsų Ignalina“ publikacijas, kuriose laikraščio „Nauja vaga“ redaktoriaus pavaduotoja Vida Gasparavičienė kaltinama bendradarbiavimu su KGB, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-30/19

 

Programoje „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-07-23 sprendimas Nr. EKS-31/19

 

Publikacijoje „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

2019-09-10 sprendimas Nr. EKS-32/19

 

Kristinos Rancaitės publikacijoje „Spragas elektronikos atliekų tvarkymo sistemoje gaubia abejingumas“ (alfa.lt, 2019-02-27) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

2019-09-10 sprendimas Nr. EKS-33/19

 

Publikacijoje „Delfi.lt Ingridai Šimonytei rodo raudoną kortelę?“ („Valstybė“, 2019 m., Nr. 3(142)) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-09-24 sprendimas Nr. EKS-34/19

 

Publikacijoje „Stebuklinga gertuvė: įžymybės reklamuoja, o ekspertai mala į šipulius“ (alfa.lt, 2019-02-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-09-24 sprendimas Nr. EKS-35/19

 

Publikacijoje „Skundusiųjų lūkesčiai neišsipildė: Dzūkijos TV profesinės etikos nepažeidė“ (dzukijostv.lt, 2019-05-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

2019-10-15 sprendimas Nr. EKS-36/19

 

Gedimino Stanišausko publikacijoje „G.Surpliui veislininkystės įmones „įsodinus“ į privatizavimo traukinį, specialistai prakalbo apie chaosą“ (agroeta.lt, 2019-06-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-11-12 sprendimas Nr. EKS-37/19

 

Žurnalistė Asta Volkovaitė, bandydama apgaule patekti į UAB „Norvelita“ gamybines patalpas, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

2019-11-12 sprendimas Nr. EKS-38/19

 

Nerijaus Povilaičio publikacijoje „Valdžioje – vos pusantro mėnesio: su N.Naujokienės šeima susijusiai bendrovei – sėkmės šypsnis“ („Kėdainių mugė“, 2019-06-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

2019-11-12 sprendimas Nr. EKS-39/19

 

1) Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Tenisininkams skyrė lengvatą ir šimtatūkstantines investicijas“ („Rinkos aikštė“, 2019-06-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Paskutinė nuėjusiųjų dovanėlė tenisininkams – už mokesčių mokėtojų pinigus“ (rinkosaikste.lt, 2019-06-04)buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-11-26 sprendimas Nr. EKS-40/19

 

Regina Musneckienė, rengdama publikacijas portalui skrastas.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu būdama Kelmės rajono savivaldybės tarybos nare, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

2019-11-26 sprendimas Nr. EKS-41/19

 

Jonas Baltakis, būdamas laikraščio „Mūsų Ignalina“ ir portalo mignalina.lt redaktoriumi bei publikacijų autoriumi ir tuo pačiu metu – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

2019-11-26 sprendimas Nr. EKS-42/19

 

Jono Baltakio publikacijoje „Rajono taryboje 1:0 opozicijos naudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-12-03 sprendimas Nr. EKS-43/19

 

Gintaro Šiupario publikacijoje „A.Veryga skuba pasinaudoti naujomis galiomis: pagalius į ratus kiša išlendančios istorijos“ („Lietuvos rytas“, 2019-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2019-12-17 sprendimas Nr. EKS-44/19

 

Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Valdininkų išgertuvės vos nesibaigė tragedija“ („Radviliškio kraštas“, 2019-06-13; radviliskiokrastas.lt, 2019-06-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

2019-12-17 sprendimas Nr. EKS-45/19

 

Portalo minfo.lt redakcija, skelbdama niekaip nepažymėtą ir nuo žurnalistinių kūrinių neatskirtą kandidato į Respublikos Prezidentus Mindaugo Puidoko politinę reklamą, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnį, nustatantį, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistinių kūrinių, ir 27 straipsnį, nustatantį, jog draudžiama reklamą pateikti nepažymėtą ir kaip nešališką informaciją ar kitaip ją slėpti.

 

 

Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kuriomis siekiama plėsti draudžiamos skelbti informacijos sąrašą, neturi prieštarauti šalies Konstitucijos garantuotai teisei laisvai reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją.

 

Sausio 2-ąją grupės Seimo narių įregistruotos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos kelia pagrįstą žurnalistų, leidėjų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų nerimą, jog platesnis skelbtinos informacijos ribojimas atvers kelią piktnaudžiavimui, siekiant varžyti ar užgniaužti valstybės ir savivaldybių institucijų, politikų kritiką.

 

Visuomenės informavimo etikos komisijos gaunamų skundų dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso pažeidimų nagrinėjimo praktika rodo daugėjant valstybės valdžios institucijų, savivaldybių administracijų, politikų ir kitų viešųjų asmenų skundų dėl žiniasklaidos kritinių publikacijų, kuriuose žurnalistams ir redakcijoms prikišama, jog kritika menkina pasitikėjimą institucijomis ir jų veikla, kuria neigiamą politikų įvaizdį. Kritikos netoleruojančios valdžios institucijos atsisako bendrauti su žurnalistais ar teikti jiems informaciją, įtraukia redakcijas į atsirašinėjimų ir nuolatinio skundimo maratonus.

 

Komisija pabrėžia, jog demokratijos stiprinimas sietinas su žurnalistų raiškos laisvės apsaugos priemonėmis. Norai stiprinti pasitikėjimą valstybe bei jos institucijomis neturi virsti žurnalistų persekiojimu ir kerštavimu redakcijoms už paviešintas valdymo klaidas, politikų ydas ar nederamą elgesį. Priešingu atveju visuomenės informavimo priemonių pareiga ginti demokratines vertybes taptų neįmanoma.

 

Visuomenės informavimui taikomų draudimų plėtimas privalo būti griežtai reglamentuojamas, o siūlomi įstatymo plėtiniai – aiškiai, nedviprasmiškai ir vienodai suprantami. Tokie Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai neturėtų būti priimami skubos tvarka, nepasitarus su viešosios informacijos rengėjais, žurnalistų organizacijomis, akademine bendruomene ir nesutarus dėl visiems priimtino varianto.

 

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Asociacijos „Čia tavo namai“ skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „Daugiabučių namų bendrijose – nuostolingos pinklės“ (kauno.diena.lt, 2018-08-14).

NUSPRĘSTA: Valdo Kvedaro publikacijoje „Daugiabučių namų bendrijose – nuostolingos pinklės“ (kauno.diena.lt, 2018-08-14) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų lopšeliui – darželiui sutvarkyti“ („Anykšta“, 2018-09-29).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Roberto Aleksiejūno publikacijoje „Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų lopšeliui – darželiui sutvarkyti“ („Anykšta“, 2018-09-29) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. R.A. skundas dėl Astos Volkovaitės publikacijos „Raseinių rajono keliai: vieniems – stambus kąsnis, kitiems – trupiniai“ („Alio, Raseiniai“, 2018-08-30).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Volkovaitės publikacijoje „Raseinių rajono keliai: vieniems – stambus kąsnis, kitiems – trupiniai“ („Alio, Raseiniai“, 2018-08-30) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos kriminalinės policijos biuro prašymas įvertinti:

- Lauryno Ragelskio publikaciją „Šakalienės gauja pradeda kontrataką prieš tėvus: jeigu teismai ims grąžinti vaikus – žlugs visas vaikų prekybos biznis“ (ldiena.lt, 2018-11-09);

- publikaciją „Šakaliene, tavo įstatymas dėl vaikų atėmimo – tai gerai apgalvotas, savanaudiškas, finansiniu pagrindu paremtas, vaikų ir jų tėvelių genocidas!!!“ (ldiena.lt, 2018-11-12);

- publikaciją „Dėmesio tėvams, Šakalienės gauja grobia vaikus – vaikų darželiuose“ (ldiena.lt, 2018-11-01).

NUSPRĘSTA:

1) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Šakalienės gauja pradeda kontrataką prieš tėvus: jeigu teismai ims grąžinti vaikus – žlugs visas vaikų prekybos biznis“ (ldiena.lt, 2018-11-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų;

2) publikacijoje „Šakaliene, tavo įstatymas dėl vaikų atėmimo – tai gerai apgalvotas, savanaudiškas, finansiniu pagrindu paremtas, vaikų ir jų tėvelių genocidas!!!“ (ldiena.lt, 2018-11-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, ir 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų;

3) publikacijoje „Dėmesio tėvams, Šakalienės gauja grobia vaikus – vaikų darželiuose“ (ldiena.lt, 2018-11-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų, ir 49 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti dirbtinai deformuotų garso ir vaizdo montažų, nuotraukų, parašų po nuotraukomis, iškraipančių mintis ar faktus, ši nuostata netaikoma skelbiant karikatūras, šaržus ar humoristinius siužetus.

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ CPO LT skundas dėl Ernesto Naprio publikacijos „Lietuvoje rinkti kompiuteriai valstybei nereikalingi – reikalauja lietų logotipų ir gražių dėžučių“ (15min.lt, 2018-04-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Lietuvoje rinkti kompiuteriai valstybei nereikalingi – reikalauja lietų logotipų ir gražių dėžučių“ (15min.lt, 2018-04-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. R.P. skundas dėl programos „Greiti pietūs“ („Žinių radijas“, 2018-09-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Greiti pietūs“ („Žinių radijas“, 2018-09-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. L.B. skundas dėl:

- Ramintos Blažytės publikacijos „Sulaikyta Lina Basovienė: svetimais vardais grynindavo tūkstančius“ (lrytas.lt, 2018-08-09);

- publikacijos „Palangoje sulaikyta sukčiavimu ir vagystėmis įtariama grožio salono savininkė Lina Basovienė“ (15min.lt, 2018-08-09);

- publikacijos „Dėl vagysčių ir sukčiavimo policija sulaikė žinomą vizažistę Liną Basovienę“ (delfi.lt, 2018-08-09);

- publikacijos „Artima V.Siegel draugė ir verslo partnerė L.Basovienė įkliuvo dėl tapatybės ir pinigų vagysčių“ (alfa.lt, 2018-08-09);

- publikacijos „Policija sulaikė verslininkę Liną Basovienę: kaltina vagystėmis“ (tv3.lt, 2018-08-09).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-12-13 prašymo Nr. 2-1229(2.10V).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programa „Gimę tą pačią dieną“ („LRT televizija“, 2018-11-29) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl R.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimo dezinformacijos skleidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ skundas dėl:

- Mariaus Aleksiūno publikacijos „R.Zubiela „kultūrina“ savo elektoratą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-04-12);

- Mariaus Aleksiūno publikacijos „Demokratija pagal R.Zubielą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-05-03).

NUSPRĘSTA:

1) Mariaus Aleksiūno publikacijoje „R.Zubiela „kultūrina“ savo elektoratą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-04-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Demokratija pagal R.Zubielą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-05-03) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. V.J. skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Pasipelnymo sistemos architektas traukiasi iš politikos?“ („Alio, Raseiniai“, 2018-07-12).

NUSPRĘSTA: Mariaus Aleksiūno publikacijoje „Pasipelnymo sistemos architektas traukiasi iš politikos?“ („Alio, Raseiniai“, 2018-07-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

3. S.G. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų žurnalistas M.Aleksiūnas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „SB dantų klinika“ skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Šešiamečio tėvas pakraupęs: Kauno odontologas ne ištraukė pieninį dantį, o jį nulaužė“ (15min.lt, 2018-08-08).

NUSPRĘSTA: Karolinos Stažytės publikacijoje „Šešiamečio tėvas pakraupęs: Kauno odontologas ne ištraukė pieninį dantį, o jį nulaužė“ (15min.lt, 2018-08-08) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. S.S. skundas dėl Sauliaus Chadasevičiaus publikacijos „VSD vadas R.Pocius apie „persekiojamą“ pareigūną: „Niekina pavaldinius, destabilizuoja tarnybą“ (15min.lt, 2018-08-09).

NUSPRĘSTA: Sauliaus Chadasevičiaus publikacijoje „VSD vadas R.Pocius apie „persekiojamą“ pareigūną: „Niekina pavaldinius, destabilizuoja tarnybą“ (15min.lt, 2018-08-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

6. UAB Koncerno „MG Baltic“ skundas dėl Jurgos Tvaskienės publikacijos „Rosatom“ įtakos tinklas Lietuvoje: kas prisidėjo pradanginant atominius milijonus“ (lrt.lt, 2018-09-13).

NUSPRĘSTA: Jurgos Tvaskienės publikacijoje „Rosatom“ įtakos tinklas Lietuvoje: kas prisidėjo pradanginant atominius milijonus“ (lrt.lt, 2018-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

7. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymas įvertinti programą „Vaidas ir Klajumas“ („ZIP FM“, 2018-07-26).

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Vaidas ir Klajumas“ („ZIP FM“, 2018-07-26) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į radijo programos „ZIP FM“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog humoras neturėtų būti įžeidus ir, jog net ir humoro laidose privalu paisyti kalbos kultūros.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Nacionalinis kraujo centras“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog jeigu jis pageidauja, kad jo skundžiamos publikacijos būtų įvertintos visuomenės informavimo etikos požiūriu, turėtų pateikti konkretų skundą.

 

- Dėl G.G. pranešimo apie galimai netinkamą publikacijos portale delfi.lt turinio ir reklamos derinį.

NUSPRĘSTA: persiųsti pranešimą portalo redakcijai ir pasiūlyti atkreipti dėmesį į skaitytojų pastebėjimus.

 

- Dėl VRK 2018-12-03 prašymo Nr. 2-1137(7.9).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Roberto Kartavičiaus publikacija „Politikui svarbiausia – garbė kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) laikytina paslėpta politine reklama;

2) išreikšti nuomonę, jog Vaidos Masilionytės publikacija „Kraštiečiams išdalino net šimtą pyragų“ (muge.eu, 2018-11-06) paslėpta politine reklama nelaikytina;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) laikytina paslėpta politine reklama;

4) bendra tvarka įvertinti Roberto Kartavičiaus publikaciją „Politikui svarbiausia – garbė kodeksas“ (muge.eu, 2018-11-06) ir publikaciją „Kartu – vardan Kėdainių krašto žmonių“ („Kėdainių mugė“, 2018-11-06) dėl galimo Visuomenės informavimo etikos kodekso 2, 26, 27 ir 29 str. pažeidimo.

 

- Dėl VRK 2018-11-29 prašymo Nr. 2-1126(210v).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog publikacija „A.Zuokas: „Pažangą stabdo kūrybiškumo stoka“ („Sostinė“, 2018-11-24) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Savivalda šiandien: tikra ar menama?“ („Šventosios respublika“, 2018-11-06) paslėpta politine reklama nelaikytina;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „D.Jurevičius: „Bendruomenė – ne vien mokesčių mokėtojai“ („Šventosios respublika“, 2018-11-06) paslėpta politine reklama nelaikytina.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.Z. skundas dėl Margaritos Vorobjovaitės publikacijos „Atsargiai, nepasirašinėkite ant tuščio lapo!“ (lzinios.lt, 2018-08-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Margaritos Vorobjovaitės publikacijoje „Atsargiai, nepasirašinėkite ant tuščio lapo!“ (lzinios.lt, 2018-08-21) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Rokiškio rajono savivaldybės mero Antano Vagonio skundas dėl:

- Aldonos Minkevičienės publikacijos „Rajono „galvai“ perkaito smegeninė? Viešomis maudynėmis spjovė ir į moralę, ir į reikalavimus“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-04);

- Aldonos Minkevičienės publikacijos „Bet nesakysiu...“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-08).

NUSPRĘSTA:

1) Aldonos Minkevičienės publikacijoje „Rajono „galvai“ perkaito smegeninė? Viešomis maudynėmis spjovė ir į moralę, ir į reikalavimus“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai;

2) Aldonos Minkevičienės publikacijoje „Bet nesakysiu...“ („Gimtasis Rokiškis“, 2018-09-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.

 

SVARSTYTA:

3. J.J. skundas dėl Irenos Pauliukevičienės publikacijos „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04).

NUSPRĘSTA: Irenos Pauliukevičienės publikacijoje „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. R.O. skundas dėl programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-08-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-08-11) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog, nepaisant galimai ribotos reportažo trukmės ir konteksto, nemaža šio reportažo dalis buvo skirta paminklui, todėl paminklo autorių reikėjo nurodyti, juo labiau, pakalbinti renginyje dalyvavusius politikus reportažo laiko pakako.

 

SVARSTYTA:

5. Asociacijos „Čia tavo namai“ skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „Daugiabučių namų bendrijose – nuostolingos pinklės“ (kauno.diena.lt, 2018-08-14).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir dar kartą pasiūlyti autoriui atvykti į Komisijos posėdį ir pateikti savo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

6. V.S. ir D.B. skundas dėl Ramintos Blažytės publikacijos „Sulaikyta Viktorijos Siegel verslo partnerė: svetimais vardais grynindavo tūkstančius“ (lrytas.lt, 2018-08-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Ramintos Blažytės publikacijoje „Sulaikyta Viktorijos Siegel verslo partnerė: svetimais vardais grynindavo tūkstančius“ (lrytas.lt, 2018-08-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, jog publikacija po jos paskelbimo buvo ženklai pataisyta. Komisija pritaria redakcijos sprendimui atsižvelgti į publikacijos herojų pageidavimus, tačiau atlikus publikacijos pataisymus, ypač tokius ženklius kaip šiuo konkrečiu atveju, tai būtina tinkamai pažymėti pačioje publikacijoje.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl:

- programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-05-16) ir šios programos anonso;

- publikacijos „Nufilmuotas žiaurus žinomo teisininko elgesys – metė daiktus per langą, auklėjo nepilnametę“ (tv3.lt, 2018-05-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. E.S. skundas dėl Kristinos Pocytės publikacijos „Sodroje“ guli šimtas milijonų, kurių dabartiniai pensininkai greičiausiai negaus“ (delfi.lt, 2018-08-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kristinos Pocytės publikacijoje „Sodroje“ guli šimtas milijonų, kurių dabartiniai pensininkai greičiausiai negaus“ (delfi.lt, 2018-08-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Delfi“ ir atkreipti dėmesį, jog, nepaisant to, kad antraštės netikslumas ir nėra melagingas, dalį skaitytojų jis galėjo suklaidinti. Komisijos nuomone, redakcijai pritrūko geranoriškumo bendraujant su pareiškėja, be to, tikslinant publikacijos antraštę, privalu buvo tai pažymėti.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Kriminalinės policijos biuro prašymo įvertinti publikacijas portale ldiena.lt.

NUSPRĘSTA: įtraukti šį klausimą 2018-12-19 posėdžio darbotvarkę ir pasiūlyti portalo redakcijai pateikti paaiškinimus dėl galimo Kodekso 3. 8, 15, 21 ir 49 str. pažeidimo ginčo publikacijose.