logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Vyriausiosios rinkimų komisijos kreipimasis dėl radijo programoje „RS2“ transliuojamos programos „Aktualijos iš pirmų lūpų“ ir šioje programoje dalyvaujančių asmenų veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose radijo programos „RS2“ laidose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į radijo programos „RS2“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog tais atvejais, kai laidos remiamos kitų asmenų lėšomis, klausytojai visuomet privalo būti apie tai tinkamai informuojami, ypač jeigu jos yra remiamos pačių laidų dalyvių lėšomis. Be to, siekiant tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, laidose rekomenduojama vengti vieno kurio nors politiko perdėto akcentavimo ir (ar) jo pozicionavimo su šiomis laidomis susijusioje informacijoje (laidų reklamose ir kt.), net jei jis pasisako aktualiais, su politika nesusijusiais klausimais.

 

SVARSTYTA:

2. Alytaus m. sav. mero Vytauto Grigaravičiaus skundas dėl:

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22);

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15).

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. A.V. ir R.V. skundas dėl:

- Vygando Trainio publikacijos „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03);

- Vygando Trainio publikacijos „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vygando Trainio publikacijose „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03) ir „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir rekomenduoti jai patikslinti informaciją, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aprašomų įvykių aplinkybes.

 

SVARSTYTA:

4. S.F.M. skundas dėl Mindaugo Kluonio publikacijos „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Mindaugo Kluonio publikacijoje „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5 - 6. V.M. ir UAB „Vievio paukščiai“ skundai dėl Dominyko Griežės publikacijų „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) ir „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA:

1) Dominyko Griežės publikacijoje „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dominyko Griežės publikacijoje „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus universiteto skundas dėl Justinos Gafurovos publikacijos „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Justinos Gafurovos publikacijoje „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Vakaro žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės neturėtų iškreipti publikacijų turinio ir esmės. Šiuo konkrečiu atveju publikacijos antraštė skamba dviprasmiškai, kadangi pačioje publikacijoje apie jokį antro galo gynimą, kaip šį išsireiškimą galėjo suprasti dalis informacijos vartotojų, pasakojama nebuvo, ir su universiteto misija tai nėra nesusiję.

 

SVARSTYTA:

8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijose apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacijos apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2018-09-19 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

           NUSPRĘSTA: nusprendžiama svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl VRK 2018-09-03 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl anoniminio skundo, kuriame prašoma įvertinti laikraščio „Sidabrė“ publikaciją dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją VRK.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės administracijos 2018-03-21 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą 2018-10-23 posėdyje.

 

- Dėl policijos prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje.

 

- Dėl J.J. skundo dėl Irenos Pauliukevičienės publikacijos „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl V.N. 2018-09-03 kreipimosi į Komisiją.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį kreipimąsi 2018-10-02 posėdyje kartu su V.N. skundu dėl „Ūkininko patarėjo“ redakcijos veiksmų.

 

- Dėl Komisijos Darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Popandopulos pasiūlymams ir atitinkami pakeisti Darbo reglamentą.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir paprašyti Raseinių raj. savivaldybės paaiškinti, kas rengia įdėklo tekstus ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. E.Ž. skundas dėl žurnalisto Gintaro Šiupario komentarų socialiniame tinkle „Facebook“ ir publikacijų portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: Gintaras Šiuparys, paskelbdamas 2017 m. balandžio 4 d. ir 2018 m. vasario 1 d. įrašus savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnį, nustatantį, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos ir, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl UAB „Lietuvos rytas“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti UAB „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) parengti ir išplatinti viešą kreipimąsi, kuriame atkreipti UAB „Lietuvos rytas“ dienraščio redakcijos ir skaitytojų dėmesį į pastaruoju metu besiformuojančias neigiamas redakcijos tendencijas visuomenės informavimo etikos srityje.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: Kristinos Rancaitės publikacijoje „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. R.B. skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į portalo delfi.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog šiuo konkrečiu atveju redakcija ir publikacijos autorius galėjo įdėti daugiau pastangų, kad gautų pareiškėjo atsakomąją nuomonę, juo labiau, kad publikacijoje jam buvo metami rimti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotame nusikalstamame susivienijime, nors oficialiai jis dėl to nebuvo kaltinamas (teisiamas).

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl reklamos žymėjimo portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos portale news.tts.lt pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo news.tts.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį į tai, jog siekiant neklaidinti informacijos vartotojų dėl skelbiamos informacijos ir (ar) jos šaltinių patikimumo, visos ne redakcijos žurnalistų parengtos publikacijos, tarp jų ir reklaminio pobūdžio, turėtų būti atitinkamai pažymėtos. Tuo atveju, jeigu skelbiama kitų viešosios informacijos rengėjų parengta informacija ir tai nėra tinkamai pažymėta, viešosios informacijos skleidėjas prisiima už ją atsakomybę. Supažindinti portalo redakciją su Komisijos rekomendacijomis dėl vieningo turinio internete žymėjimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Rasos Juknevičienės skundas dėl žurnalisto Tomo Čyvo veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės įformavimo etikos nuostatų T.Čyvas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

8. Š.Č. skundas dėl Armino Mockevičiaus veiklos ir publikacijų portale minfo.lt.

NUSPRĘSTA: Arminas Mockevičius, rengdamas portalui minfo.lt publikacijas apie politinių partijų ir atskirų jų narių veiklą Seime ir neinformuodamas skaitytojų apie savo sąsajas su Seimo LVŽS frakcija, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- V.Popandopula informuoja apie birželio – rugpjūčio mėn. gautų skundų skaičių ir tai, kaip visuomenės informavimo paskelbia Komisijos priimtus sprendimus.

NUSPRĘSTA: kreiptis į LRT dėl sprendimų, kurių nepaskelbė pačios visuomenės informavimo priemonės, paskelbimo per 1-ąją radijo programą.

 

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: atidėti šio prašymo svarstymą artimiausiam Komisijos posėdžiui.

 

- Dėl VRK 2018-08-24 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Almos Mosteikaitės publikacija „Kaip galima siūlyti tuos pačius vicemerus, jeigu jiems pareikštas nepasitikėjimas?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) išreikšti nuomonę, jog Aldonos Kudzienės publikacija „Kaitrų vidudienį – buteliukas vandens dovanų“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Kaip sekasi Alytaus kolegijai?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta reklama nelaikytina.

 

- Dėl R.P. prašymo persvarstyti priimtą sprendimą.

NUSPRĘSTA: atsakyti pareiškėjui, jog be anksčiau jam jau nurodytų aplinkybių, jo skundžiama publikacija žurnalistiniu kūriniu nelaikytina, todėl Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos jos turiniui netaikytinos ir Komisija negali jos įvertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

- V.Popandopula siūlo vienai iš Komisijos bylų samdyti išorinį advokatą.

NUSPRĘSTA: šiai bylai samdyti išorinį advokatą.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Grupės Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių skundas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Živilės Pinskuvienės, Remigijaus Bonikato ir Romo Zibalo veiklos.

NUSPRĘSTA:

1) skundo dalyje dėl Ž.Pinskuvienės nesvarstyti;

2) Remigijus Bonikatas, dirbdamas laikraščio „Širvintų kraštas“ ir portalo sirvinta.net apžvalgininku bei rengdamas šioms visuomenės informavimo priemonėms publikacijas ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

3) Romas Zibalas, reguliariai rengdamas ir skelbdamas publikacijas laikraštyje „Širvintų kraštas“ bei portale sirvinta.net ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, tačiau neinformuodamas apie tai savo skaitytojų, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. A.Ž. skundas dėl Lauros Baliukonienės publikacijos „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Lauros Baliukonienės publikacijoje „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.M. skundas dėl Dariaus Krasausko publikacijos „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA: Dariaus Krasausko publikacijoje „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo, ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešas interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir dar kartą pasiūlyti redakcijai pateikti dėl jo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

5. Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23).

NUSPRĘSTA: Valdo Kvedaro publikacijoje „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23 buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. 250-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos skundas dėl Jurgitos Šakienės publikacijos „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Jurgitos Šakienės publikacijoje „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijoje buvo pasakojama konfliktinė situacija ir, nepaisant to, jog informacija buvo tikrinama (pakalbinta savivaldybės atstovė ir kt.), pats konfliktas iš vidaus nebuvo ištirtas. Publikacijos autorė, siekdama objektyvumo, galėjo pakalbinti daugiau bendrijos narių ir pasiaiškinti ar bendrijoje yra daugiau nepatenkintų, kaip kiti bendrijos nariai vertina pirmininkės veiklą ir ar tai yra reali problema, o ne vien dviejų žmonių konfliktas, t. y. pasiaiškinti problemos mąstą ir geriau užtikrinti nuomonių įvairovę.

 

SVARSTYTA:

7. V.P. skundas dėl Editos Stanevičiūtės publikacijos „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Editos Stanevičiūtės publikacijoje „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog nevertėtų publikacijų antraštėse naudoti publikacijų herojų subjektyvių neigiamų vertinimų, ypač jeigu pačioje publikacijose tie vertinimai nėra pagrindžiami faktais.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.R. skundo dėl galimai nepažymėtos reklamos portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės mero V.Grigaravičiaus skundų dėl žurnalistės L.Radezevičiūtės veiklos.

NUSPRĘSTA: skundų nenagrinėti, kadangi žurnalistė L.Radzevičiūtė kito pareiškėjo skundo pagrindu jau yra pripažinta pažeidžianti Kodekso 23 str. reikalavimus.

 

- Dėl VPK Vilniaus m. 3 PK prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Komisijos išvada yra būtina teisėsaugos organų atliekamame ikiteisminiame tyrime, šį prašymą nagrinėti nežiūrint to, jog į Komisiją buvo kreiptasi praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo ginčo publikacijos paskelbimo.

 

- Dėl Z.G. prašymo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti skundą nagrinėti ir informuoti pareiškėją, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios renkasi, kokią informaciją skelbti ir Komisija negali įtakoti jų pasirinkimo. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas turi pretenzijų dėl konkrečios publikacijos, jis turėtų pateikti Komisijai atitinkamą skundą.

 

- Dėl žurnalistės R.Karmazaitės prašymo pašalinti jos asmens duomenis iš Komisijos interneto svetainės.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją viešai skelbti jos priimtus sprendimus dėl nustatytų visuomenės informavimo etikos pažeidimų, kaip ir į tai, jog publikacijų autorių vardai ir pavardės kartu su jų publikacijų pavadinimais Komisijos svetainėje skelbiami tik tais atvejais, kai jie yra viešai skelbiami pačiose šias publikacijas paskelbusiose visuomenės informavimo priemonėse, prašymo netenkinti.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų skundas dėl publikacijos „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. G.G. skundas dėl Sauliaus Petrulio publikacijos „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: Sauliaus Petrulio publikacijoje „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 19 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. V.S. skundas dėl žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Laura Radzevičiūtė, būdama VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ (televizijos programa „Dzūkijos TV“) žurnaliste ir tuo pačiu metu dirbdama Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja - sekretore, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

4. V.K. skundas dėl programos „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog būtina atsargiau naudotis archyvine medžiaga. Visuomet būtina įvertinti žiūrovams galinčias kilti asociacijas, ypač jeigu jos gali būti potencialiai neigiamos. Užrašą ,,Archyvas“ žiūrovai gali nepastebėti, be to, jo buvimas savaime neeliminuoja dviprasmiškų situacijų, todėl reiktų vengti nepagrįstai susieti joje rodomus asmenis su pasakojamomis istorijomis.

 

SVARSTYTA:

5. A.N. skundas dėl publikacijos „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl žurnalisto Andriaus Užkalnio 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Andrius Užkalnis, 2018 m. vasario 27 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl žurnalistės Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įraše socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į S.Vilimaitę ir atkreipti jos dėmesį, jog žurnalistai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, privalo paisyti Etikos kodekso nuostatų ir nepasiduoti emocijoms, nepriklausomai nuo to, kad apie juos ir (ar) jų darbą buvo atsiliepta kritiškai.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl E.J. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai VIĮ 19 str. numatytos draudžiamos skelbti informacijos skleidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. Pakruojo rajono savivaldybės mero skundas dėl Simonos Lipskytės publikacijos „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Simonos Lipskytės publikacijoje „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Auksinės varpos“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog esant neaiškiai situacijai, žurnalistai turėtų vengti apibendrinančių išvadų, ypač publikacijų antraštėse. Be to, siekiant išvengti galimų nesusipratimų, net jei į žurnalistą kreipėsi pats pašnekovas, žurnalistas vis tiek turėtų jį įspėti, jog šis gali būti pacituotas.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės mero skundas dėl Dariaus Petrausko publikacijos „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10).

NUSPRĘSTA: UAB „Rinkos aikštė“, atsisakiusi laikraštyje „Rinkos aikštė“ neatlygintinai paskelbti Kėdainių rajono savivaldybės mero atsakomąją nuomonę į Dariaus Petrausko publikaciją „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10), pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. V.P. skundas dėl programos „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Lamberta“ skundas dėl Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijos „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijoje „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Skundas dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio veiksmų.

NUSPRĘSTA: Edmundas Jakilaitis savo veiksmais Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. V.U. dėl laikraščio „Lietuvos žinios“ ir portalo lzinios.lt redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA: siūlyti ginčo šalims, kad, abiem šalims sutinkant ir geranoriškai susitarus, „Lietuvos žinių“ redakcija įsipareigotų per dvi savaites pataisyti ginčo publikaciją taip, kaip priimtina autoriui: iš portalo pašalinti jo vardą ir pavardę, nurodant, jog ji pašalinama autoriaus pageidavimu, o laikraštyje paskelbti atitinkamą su autoriumi suderinto turinio žinutę. Įvykdžiusi šį šalių susitarimą, redakcija privalo informuoti apie tai Komisiją.

 

SVARSTYTA:

7. G.G. skundas dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: atsisakyti vertinti G.G. skundžiamus įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ ir siūlyti jam kreiptis į kompetentingas teisėsaugos institucijas, o, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į Komisiją.

 

SVARSTYTA:

8. R.P. skundas dėl publikacijos „Įtariamų KGB bendradarbių sąrašas“ („Respublika“, 2018-03-03).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog nėra galimybės patikrinti paskelbtos informacijos tikrumą, atsisakyti ją vertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijoje „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12).

NUSPRĘSTA: publikacija „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

           - Dėl VRK 2018-07-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos „Lietuvos ryto“ prenumeratos reklamoje.

           NUSPRĘSTA: atsižvelgioant į tai, jog Komisija nėra kompetentinga vertinti reklamą, pateikti savo nuomonės dėl galimai paslėptos G.Kirkilo politinės reklamos reklaminiame „Lietuvos ryto“ prenumeratos baneryje Komisija negali.

 

         - Dėl LRS Etikos ir procedūrų komisijos rašto apie Seime galimai dirbančius žurnalistus.

         NUSPRĘSTA: vertinti rašte minimų asmenų veiklą eilės tvarka.

 

- Dėl Rimo Naujelio publikacijos „Panelė Grybauskaitė mezga su panu Duda keistoką romaną“ (sputinknews.lt, 2018-02-26) vertinimo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog portalas sputniknews.lt nepriklauso Lietuvos jurisdikcijai, atsisakyti vertinti šią publikaciją.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA:

1) Rasos Karmazaitės publikacijoje „Suktas politikas slapta kūrėsi rojų Ispanijoje“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Tado Ignatavičiaus publikacijoje „Dėl Ispanijos griuvęs politikas vėl klumpa“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. J.Z. skundas dėl:

- programos „24/7“ reportažo „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28);

- Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijos „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „24/7“ reportaže „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28), Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijoje „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31) bei žurnalistės Astos Martišiūtės įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.Š., Z.J. ir R.J. skundas dėl Linos Motužienės publikacijos „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Linos Motužienės publikacijoje „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Plungės žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, net jei publikacija rengiama viešame teismo posėdyje paviešintos informacijos pagrindu, žurnalistas visuomet turėtų papildomai įvertinti skelbiamą informaciją, kadangi joje gali būti atskleista itin jautri privataus pobūdžio informacija. Be to, žurnalistas niekuomet neturėtų pernelyg susitapatinti su viena iš konflikto (potencialaus konflikto) šalių, kad nenukentėtų skelbiamos informacijos objektyvumas ir nešališkumas.

 

SVARSTYTA:

4. S.M. skundas dėl:

- Artūro Račo publikacijos „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11);

- Artūro Račo publikacijos „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13);

- Artūro Račo publikacijos „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Artūro Račo publikacijose „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11), „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13) ir „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. A.R. skundas dėl Jelenos Plešak veiksmų.

NUSPRĘSTA: Jelena Plešak, rengdama ir skelbdama publikacijas portale news.tts.lt ir tuo pačiu metu dirbdama Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialiste, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. A.Š. skundas dėl žurnalistės Audrės Kudabienės veiksmų ir programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: rengiant reportažą apie O.P. ir S.J. konfliktą programai „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30), buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 str., nustatantis, jog, jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

7. Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ir A.S. skundai dėl programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: programos „Prieš srovę“ reportaže apie įvykius Ventos pagrindinėje mokykloje („TV3“, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

8. G.A. skundas dėl publikacijos ir vaizdo reportažo „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje ir vaizdo reportaže „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl anoniminio skundo dėl žurnalisto Artūro Račo komentarų portale ntts.lt.

NUSPRĘSTA atskirai šios skundo nenagrinėti, kadangi skundžiami komentarai buvo įvertinti, nagrinėjant 4 darbotvarkės klausimą.

- Dėl LRS nario N.Puteikio 2018-06-19 paklausimo „Dėl žurnalistų kandidatavimo rinkimuose“.

NUSPRĘSTA: pateikti pareiškėjui Komisijos nuomonę, atsakymą parengs V.Trofimišinas.

- Dėl LRS nario N.Puteikio persiųsto A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: prašyti pareiškėjo pateikti jo susirašinėjimą su skundžiama redakcija, tuomet apsispręsti dėl šio skundo nagrinėjimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: Kristinos Nastopkaitės publikacijoje „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 30 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojamai teisės pažeidimai ar nusikalstama veika, ir 45 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus privaloma gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą, o po šių asmenų mirties tokį sutikimą gali duoti jų sutuoktiniai, tėvai ar vaikai.

 

SVARSTYTA:

2. T.R. skundas dėl:

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru pasakoja, kuo skiriasi kavos pupelių rūšys“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-15);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru išdavė, kaip namuose išsivirti skaniausią kavą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-22);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru Linas Malinauskas išdavė ypatingą kavos receptą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-29);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos specialistas pasakė tai, ką apie kavos pakuotes turėtų žinoti kiekvienas“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-05);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Specialistas įvardijo, kokią įtaką kavos skoniui turi vanduo“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose programose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijoje „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. L.K. skundas dėl Gintarės Vasiliauskaitės publikacijos „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Gintarės Vasiliauskaitės publikacijoje „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo kauno.diena.lt redakciją ir rekomenduoti jai, nepaisant to, jog nuotrauka buvo padaryta viešoje vietoje, atsižvelgti į aiškiai išreikštą pareiškėjo nesutikimą ir pašalinti jo atvaizdą iš ginčo publikacijos.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18).

NUSPRĘSTA: programoje „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

7. P.T. skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos skundas dėl:

- Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19);

- Rimvydo Valatkos įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19) bei 2017-05-05, 2017-05-12, 2017-05-18, 2017-06-06, 2017-06-09, 2017-06-11, 2017-06-27, 2017-06-28, 2017-07-18, 2017-07-27, 2017-10-05, 2017-10-06, 2017-10-24, 2017-10-22 įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Darbo reglamento pakeitimo.

NUSPRĘSTA: papildyti Darbo reglamento 18 p., nustatant, jog gautas skundas turi būti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų persiunčiamas viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui, kad šis ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiktų dėl jo Komisijai paaiškinimus. Pakeitimas įsigalioja nuo 2018-07-10 ir taikomas nuo tos dienos gautiems skundams.

 

- Dėl M.Š. 2018-06-04 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl LRS nario N.Puteikio kreipimosi.

NUSPRĘSTA: kreiptis į pareiškėją ir skundžiamą viešosios informacijos rengėją dėl papildomos informacijos ir, gavus atsakymus, galutinai apsispręsti dėl šio kreipimosi.

 

- Dėl A.L. 2018-06-07 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

       

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Danguolė Barauskienė, rengdama publikacijas portalui lzvaigzde.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Širvintų ligoninė“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę į teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą iš dalies ir atidėti L.K. skundo svarstymą iki kito posėdžio, nepriklausomai, bus pateikti dėl jo paaiškinimai ar ne.

 

SVARSTYTA:

4. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą ir atidėti R.K. skundo svarstymą iki pirmojo liepos mėn. posėdžio.

 

SVARSTYTA:

5. J.B.M. skundas dėl:

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Skyrybas išgyvenantis vyras praranda viltį: „Negaliu pamatyti savo vaikų“ (lrytas.lt, 2017-08-04);

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13).

NUSPRĘSTA: Simonos Voveriūnaitės publikacijoje „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. A.L. skundas dėl Jadvygos Bieliavskos publikacijos „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jadvygos Bieliavskos publikacijoje „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl A.S. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl minimalaus termino paaiškinimams dėl skundų pateikti.

NUSPRĘSTA: Komisijos nariai pateiks pasiūlymus dėl atitinkamų Darbo reglamento pakeitimų, o į posėdžio darbotvarkę įtraukti skundai turėtų būti persiunčiami Komisijos nariams, nelaukiant, kol dėl jų bus gauti atitinkamai paaiškinimai.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1 - 2. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30). Klausimo svarstymas pradėtas 2018-08-09 posėdyje.

NUSPRĘSTA: Pauliaus Sendrausko publikacijoje „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. S.G. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų.

NUSPRĘSTA: Marius Aleksiūnas, 2017 m. lapkričio 3 d. filmuodamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais, ir 9 straipsnį, nustatantį, jog, prašydami informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, o jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

4. I.V. skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ veiksmų.

NUSPRĘSTA:

    1) VšĮ „Širvintų spauda“ visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Širvintų spauda“ ir atkreipti jos dėmesį, jog užsakomieji skelbimai visuomet turi būti atitinkamai pažymėti ir, jog pagal Kodekso nuostatas žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo išlikti laisvi ir nepriklausomi, nedalyvauti politinių partijų veikloje. Laikraščio redakcijos betarpiškas dalyvavimas renkant lėšas kurioms nors politinėms jėgoms ir (ar) atskiriems politikams paremti leidžia daryti prielaidas apie jos sąsajas su šiomis politinėmis jėgomis ir gali kelti skaitytojams abejonių dėl žiniasklaidos apskritai ir konkrečios visuomenės informavimo priemonės objektyvumo ir nešališkumo.

 

SVARSTYTA:

5. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir pakartotinai pasiūlyti redakcijai ir žurnalistui pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

6. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir prašyti redakcijos papildomai pateikti informaciją apie žurnalisto bandymus susisiekti su Aplinkos ministerijos atstovais bei patikslinti informaciją dėl laikraštyje ir portale skelbtų publikacijų antraščių ir galimo jų keitimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Agnės Širinskienės kreipimasis dėl LRS nario Bronislovo Matelio padėjėjos – sekretorės Ingos Smalskienės.

           NUSPRĘSTA: Inga Smalskienė, būdama portalo panskliautas.lt žurnaliste ir tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio padėjėja-sekretore, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

                     

SVARSTYTA:

8. M.J. skundas dėl publikacijos „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Sveikatos apsaugos ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės skundas dėl žurnalisto Rimvydo Valatkos komentarų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Rimvydas Valatka, 2017 m. gruodžio 14 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

10 Kiti klausimai.

- Dėl D.R. prašymo įvertinti Tomo Dapkaus ir žiniasklaidos priemonių, minimų VSD pažymoje, veiklą etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: Atsižvelgiant į tai, jog pažymoje nėra neginčijamų visuomenės informavimo etikos pažeidimų įrodymų, o Komisija nėra teisėsaugos institucija ir savarankiškai atlikti tyrimo jos pagrindu negali, atsisakyti vertinti VSD pažymoje minimų viešosios informacijos rengėjų veiklą šios pažymos pagrindu.

 

- Dėl V.N. prašymo įvertinti „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktoriaus veiksmus, sudarius nepageidaujamų leidinio pašnekovų sąrašą.

NUSPRĘSTA: nagrinėti prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl portalo ltnews.lt prašymo įvertinti jų veiksmus Kodekso 46 str. požiūriu.

NUSPRĘSTA: išaiškinti portalo redakcijai, jog Kodekso 46 str. tiesiogiai nereikalauja gauti asmenų sutikimą dėl socialiniuose tinkluose jų viešai skelbiamos informacijos paskelbimo (republikavimo), tačiau, sugriežtėjus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, Komisija primygtinai rekomenduoja visais atvejais tokį sutikimą gauti.

Ketvirtadienis, 31 gegužės 2018 11:27

Dėl socialiai atsakingo medicinos terminų vartojimo

Siekiant pagyvinti kalbą, atkreipti vartotojų dėmesį, žiniasklaidoje vartojami aštresni apibūdinimai, pagrįsti medicinos terminais, reiškiančiais sutrikimus, negalią, ligas.

 

Dalis tokių posakių yra virtę frazeologizmais, juos vartoja politikai ir politologai, jų pasitaiko autoritetingų asmenų publikacijose. Neretai konkrečių ligų ir sutrikimų (ypač psichikos) pavadinimai naudojami pašiepti, pajuokti, pažeminti oponentus, apibūdinti neįprastas situacijas.

 

Taip dėl neapdairumo ar nepakankamo susipažinimo su ligų ir sutrikimų problematika gilinama ligos stigma visuomenėje. Tai neigiamai veikia žmones, kurie serga šiomis ligomis, jų artimuosius. Skleidžiama klaidinanti informacija visuomenei apie ligą, skatinamos išankstinės nuostatos ligonių ir ligų atžvilgiu.

 

Neatsakingai, rizikingai besielgiančius asmenis ar jų grupes vadinti ligoniais (kartu neigiamame kontekste įvardijant ir konkrečią ligą) – vadinasi tęsti įsigalėjusių išankstinių socialinių nuostatų tradiciją.

 

Visuomenės informavimo etikos kodeksas draudžia žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams žeminti ar šaipytis iš žmogaus negalios.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija, apibendrinusi skundų nagrinėjimo praktiką, rekomenduoja:

 

     - būti jautriems žmonių su negalia problemoms;

     - kūriniuose, o ypač antraštėse, vengti apibūdinimų, palyginimų, kurie reiškia sutrikimus, negalią, ligas;

     - vadovautis taisykle, jog aštrią nuomonę, poziciją įmanoma perteikti neįžeidžiant ir neužgaunant;

     - kritiškai vertinti viešųjų asmenų pasisakymus, kuriuose vartojama stigmatizuojanti leksika;

     - prisiminti, kad visada galima rinktis socialiai atsakingesnį apibūdinimą.

 

2018-05-30