logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“ („Anykšta“, 2018-07-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centrui vadovaus ne gydytoja“ („Anykšta“, 2018-07-31) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Ūkininko patarėjas“ skundas dėl publikacijos „Po skundų „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje apsilankė ir Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas“ (agroeta.lt, 2018-05-31).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Po skundų „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje apsilankė ir Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnas“ (agroeta.lt, 2018-05-31) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. K.T. skundas dėl:

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-07-01);

- Astos Martišiūtės publikacijos „Smulkaus ūkininko laukė akibrokštas: sužinojo, kad aria ne savo žemę“ (lrytas.lt, 2018-07-02);

- Astos Martišiūtės publikacijos „Vargšas artojas pasijuto apvogtas vidury dienos“ („Lietuvos rytas“, 2018-07-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos ryto“ televizija, UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog nagrinėjant tokias rimtas ir viešąjį interesą turinčias problemas, būtina atidžiau tikrinti skelbiamą informaciją, juo labiau šiuo konkrečiu atveju ji galėjo būti patikrinta oficialiai (VRK arba partijoje), o Wikipedia nėra pats patikimiausias tokio pobūdžio informacijos šaltinis.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Marijampolės atliekų tvarkymo centras“ skundas dėl Dominyko Griežės publikacijų portale alfa.lt.

NUSPRĘSTA:

1) Dominyko Griežės publikacijoje „Milijoninės sankcijos – nė motais: Marijampolės atliekų tvarkytojai į sąvartyną vertė bet ką“ (alfa.lt, 2018-05-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 34 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau pareikštus ir nepasitvirtinusius įtarimus padarius nusikalstamą veiką, nebent būtų viešas interesas tokią informaciją paskelbti;

2) Dominyko Griežės publikacijoje „Suvalkijos atliekų tvarkytojų veiksmai gali smogti visai Lietuvai“ (alfa.lt, 2018-05-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

3) Dominyko Griežės publikacijoje „Betvarkė Marijampolės krašte: šiukšlių gamyklą perėmusi bendrovė atvirai meluoja, prievaizdai melo nemato“ (alfa.lt, 2018-06-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

4) Dominyko Griežės publikacijoje „Kaip gudrauja valdininkai: „antrinėmis žaliavomis“ pavertė neperdirbamą plastiką ir gumą“ (alfa.lt, 2018-08-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Danielita“ skundas dėl publikacijų laikraštyje „Širvis“ ir portale krastonaujienos.lt

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. G.Š. skundas dėl publikacijos „Sirijos diktatoriaus žmonai diagnozuotas krūties vėžys“ (delfi.lt, 2018-08-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Sirijos diktatoriaus žmonai diagnozuotas krūties vėžys“ (delfi.lt, 2018-08-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. UAB „Diena Media News“ skundas dėl Ingridos Žirlienės publikacijos „Buvusio V.Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (alfa.lt, 2018-08-02).

NUSPRĘSTA: Ingridos Žirlienės publikacijoje „Buvusio V.Romanovo bendražygio veiklą lydi skandalai Klaipėdoje ir Panevėžyje“ (alfa.lt, 2018-08-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl G.B. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ skundas dėl:

- Mariaus Aleksiūno publikacijos „R.Zubiela „kultūrina“ savo elektoratą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-04-12);

- Mariaus Aleksiūno publikacijos „Demokratija pagal R.Zubielą“ („Alio, Raseiniai“, 2018-05-03).

NUSPRĘSTA: skundo svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir pasiūlyti skundžiamų publikacijų autoriui atvykti į posėdį ir pateikti Komisijai paaiškinimus žodžiu.

 

SVARSTYTA:

2. Alytaus m. savivaldybės administracijos skundas dėl programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“), programos „Pozicija“ („Dzūkijos TV“) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės skelbiamos informacijos socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „YouTube“.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2017-09-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2017-10-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir, jog perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai;

3) renkant informaciją vaizdo įrašui „ASRC vadukų nuotykiai arba "NESUGAUNAMIEJI" (1 dalis)“ („YouTube“, 2018-01-27), buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnis, nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

3. A.B. skundas dėl publikacijos „Nuo kada pilietiškumas – simpatizavimas konkrečiai partijai?“ („Širvintų kraštas“, sirvinta.net, 2018-07-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Nuo kada pilietiškumas – simpatizavimas konkrečiai partijai?“ („Širvintų kraštas“, sirvinta.net, 2018-07-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Širinskiada: su kuo kariauja Karbauskis?“ (delfi.lt, 2018-07-01).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Širinskiada: su kuo kariauja Karbauskis?“ (delfi.lt, 2018-07-01) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo delfi.lt redakciją ir R.Valatką ir atkreipti jų dėmesį, jog kritikuojamos turėtų būti idėjos (politinės programos) ir (ar) galimai netinkami tam tikrų asmenų veiksmai, o ne jų išvaizda. Reiškiant mintis reikia įvertinti, jog tokia retorika gali būti užgauli daliai skaitytojų ir nepasitarnauja socialinei santarvei.

 

SVARSTYTA:

5. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ skundas dėl Simono Kroydono publikacijos „Utenoje šiuo metu formuojamas naujas nusikalstamas susivienijimas. Šiandien jo dalyviai skaniai pavalgė, pagėrė už jūsų visų pinigus, išsimiegos geriausiuose Utenos viešbučiuose, o rytoj balius tęsis“ (ldiena.lt, 2018-06-07) ir Simono Kroydono įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Simono Kroydono publikacijoje „Utenoje šiuo metu formuojamas naujas nusikalstamas susivienijimas. Šiandien jo dalyviai skaniai pavalgė, pagėrė už jūsų visų pinigus, išsimiegos geriausiuose Utenos viešbučiuose, o rytoj balius tęsis“ (ldiena.lt, 2018-06-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

6. V.V. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“, portale laisvaslaikrastis.lt ir žurnalisto Aurimo Drižiaus įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) publikacijoje „Kaip „Metų prokuroras“ Z.Tuliševskij pridengia nusikaltimus, net ir nužudymus?“ („Laisvas Laikraštis Lietuvai“, 2018-04-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Aurimo Drižiaus publikacijoje „Generalinė prokuratūra – mafijos grupuotė“ („Laisvas Laikraštis Lietuvai“, 2018-06-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

7. V.M. skundas dėl:

- Eduardo Eigirdo publikacijos „Įtakingiausi Lietuvos oligarchai ir juos stiprinančios galios“ („Valstybė“, 2018-06-01);

- publikacijos „Lietuvoje gali įsitvirtinti okupacinio patriotizmo forma“ („Valstybė“, 2018-07-01);

- publikacijos „Svarbu nesusipainioti: turime įveikti ne D.Mockų, o V.Putiną“ („Valstybė“, 2018-06-01);

- Eduardo Eigirdo publikacijos „Artėjančiuose Lietuvos Prezidento rinkimuose demokratams bus „kaput“?“ („Valstybė“, 2017-11-01).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į žurnalo „Valstybė“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog redakcija neturėtų piktnaudžiauti viešosios informarcijos rengėjo statusu komentuodama savo pačios parlaimėtas teismuose bylas, tokiu būdu demonstruodama jiems nepagarbą, taip pat turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų, veikiančių toje pačioje konkurencinėje aplinkoje, atžvilgiu.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl 2018-11-09 Seime organizuotos apskrito stalo diskusijos „Žiniasklaidos savireguliavimo sistema: iššūkiai ir aktualijos“.

NUSPRĘSTA: laikyti šią diskusiją Komisijos posėdžiu.

 

- Dėl A.R. prašymo pakartotinai išnagrinėti jo skundą dėl žurnalistės Sandros Vilimaitės komentarų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: prašymo netenkinti.

 

- Dėl A.R. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl V.K. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens skundą dėl laikraštyje „Naujas rytas“ paskelbtos publikacijos („Jei apie tave kalba, - vadinasi, dar esi gyvas...“, 2018-02-02), konstatuoja, kad daugėja atvejų, kai konkuruojančios žiniasklaidos priemonės, varžydamosi dėl auditorijos dėmesio, pereina į atvirus asmeniškumų konfliktą.

 

Jeigu apie konkurentą ir (ar) jo darbuotojus yra žinoma faktų, svarbių viešajam interesui, jie turi būti skelbiami, kartu suteikiant kritikuojamajam asmeniui galimybę dėl jų pasiaiškinti, atsakyti į neigiamą kritiką. Deja, dažniau žarstomasi kaltinimais, kurie grindžiami ne faktais, o nuomonėmis, stokojančiomis korektiškumo.

 

Visuomenės informavimo etikos kodekse pabrėžiama, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonių savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

Į asmeninių sąskaitų suvedinėjimą panirę žurnalistai ir redakcijos nutolsta nuo savo misijos. Skaitytojai paverčiami asmeninių konfliktų įkaitais, o tai mažina visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida.

          Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Raseinių r. savivaldybės administraciją ir atkreipti jos dėmesį, jog ji neturėtų naudoti savo leidinio vienpusei, ypač žurnalistų, kritikai, kad tai netaptų jų persekiojimu už valdžios kritiką, ir, jog ginčai turėtų vykti dėl ginčytino klausimo esmės, o ne dėl šį klausimą nušviečiančio žurnalisto darbo.

 

SVARSTYTA:

2. A.V. skundas dėl publikacijos „Alio Raseinių“ rašinys – klaidinantis“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Alio Raseinių“ rašinys – klaidinantis“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. P.S. skundas dėl Stanislavos Tijūnaitienės publikacijos „Jei apie tave kalba, - vadinasi, dar esi gyvas...“ („Naujas rytas“, 2018-02-02).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Stanislavos Tijūnaitienės publikacijoje „Jei apie tave kalba, - vadinasi, dar esi gyvas...“ („Naujas rytas“, 2018-02-02) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į laikraščio „Naujas rytas“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonėse neturėtų būti suvedinėjamos sąskaitos, kadangi tokia praktika mažina visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida. Jeigu apie konkuruojantį leidinį ir (ar) jo darbuotojus yra žinomi neigiami faktai, jie turėtų būti paskelbiami, tačiau kritikuojamajam taip pat turėtų būti suteikiama galimybė dėl jų pasiaiškinti, atsakyti į neigiamą kritiką.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl Audronės Kaminskienės galimai daromo Etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Audronė Kaminskienė, būdama laikraščio „Tremtinys“ žurnaliste ir tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Kupčinsko padėjėja – sekretore, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

5. N.R. prašymas įvertinti Dmitrijaus Ikonikovo veiksmus dėl galimo Etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Dmitrij Ikonikov, būdamas laikraščio „Sugardas“ redaktoriumi (žurnalistu) ir tuo pačiu metu Visagino savivaldybės tarybos nariu pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. J.M.S. skundas dėl publikacijos „Mamos atviros: aplinkinių požiūris jas verčia išgyventi kaltę“ (lrytas.lt, 2018-07-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Mamos atviros: aplinkinių požiūris jas verčia išgyventi kaltę“ (lrytas.lt, 2018-07-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, patikslinus portale paskelbtą informaciją, tikslinga pažymėti ne vien informacijos tikslinimo (papildymo) faktą, bet ir tai, kuri informacija buvo tikslinama.

 

SVARSTYTA:

7. D.R. skundas dėl žurnalisto Andriaus Užkalnio veiklos.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Andrius Užkalnis netinkamą savo elgesį pripažino, nuoširdžiai dėl jo gailisi ir dėjo visas pastangas, kad skundžiamas įvykis būtų viešai nušviestas kaip netinkamo ir nesektino elgesio pavyzdys, šiuo konkrečiu atveju visuomenės informavimo etikos pažeidimo nepripažinti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl 2018-11-09 Seime įvyksiančios apskrito stalo diskusijos „Žiniasklaidos savireguliavimo sistema: iššūkiai ir aktualijos“.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlomai diskusijos darbotvarkei ir sumokėti pranešimų autoriams analogiškai, kaip buvo sumokėta už pranešimus 2018-03-06 konferencijai.

Ketvirtadienis, 25 spalio 2018 15:55

Viešas kreipimasis dėl klaidinančių iliustracijų

Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo. Ši nuostata galioja skelbiant ir asociatyvias iliustracijas.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens skundus dėl portale „delfi.lt“ panaudotų autorinių piešinių, kuriais buvo iliustruotos Vilniaus Lukiškių aikštės tvarkymo darbus kritikuojančios publikacijos, konstatavo, kad redakcijos pasirinkimas šiuo atveju buvo netinkamas. Portalo kritinės publikacijos buvo susijusios su jau įvykusiais viešaisiais pirkimais, o iliustruotos vieno iš Lukiškių aikštės memorialo konkurso dalyvių piešiniais.

 

Asociatyvios iliustracijos neatspindi realių aprašomų aplinkybių, o tik kuria papildomą tekstinę prasmę. Šiuo atveju kritinių publikacijų iliustravimui panaudoti autoriniai piešiniai kūrė ne papildomą prasmę, o visiškai naują neigiamą kontekstą, kuris skaitytojų galėtų būti siejamas su būsimu Lukiškių aikštės memorialo projektu.

 

Portalo „delfi.lt“ redakcija, reaguodama į Komisijos kreipimąsi, antrąkart savo iniciatyva pašalino ginčo iliustracijas, todėl Komisija nevertino jų kaip visuomenės informavimo etikos pažeidimo.

 

Skelbdama šį viešą kreipimąsi, Visuomenės informavimo etikos komisija atkreipia dėmesį, jog asociatyvios iliustracijos, kaip ir bet kurios visuomenės informavimo priemonėse skelbiamos nuotraukos, neturi iškreipti kūrinio ir klaidinti skaitytojo. Visais atvejais iliustracijos turi būti parenkamos atsakingai, nepažeidžiant suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

            Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Raseinių r. savivaldybės mero Algirdo Griciaus skundas dėl Arūno Dambrausko publikacijos „Vaikams – skurdžios dovanos“ („Naujas rytas“, 2018-06-21).

NUSPRĘSTA: Arūno Dambrausko publikacijoje „Vaikams – skurdžios dovanos“ („Naujas rytas“, 2018-06-21) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

2. B.L. skundas dėl:

1) Artūro Račo publikacijos „B.Lukoškov neblaivus sukėlė avariją ir teisę vairuoti transporto priemonę prarado trims metams“ (ntts.lt, 2018-06-05);

2) publikacijos „Utenos apskrities policija per savaitgalį sulaikė rekordinį skaičių „Lukoškovų“ (ntts.lt, 2018-06-11).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo ntts.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog konkretaus asmens pavardės apibendrintas naudojimas, kai ja įvardijami kiti galimi pažeidėjai, turi būti pagrįstas, ypač, jei kiti asmenys yra privatūs ir nėra niekaip susiję su kritikuojamu viešu asmeniu.

 

SVARSTYTA:

3. B.L. skundas dėl publikacijos „Borisai, tu be teisių“ („Sugardas“, 2018-03-22).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Borisai, tu be teisių“ („Sugardas“, 2018-03-22) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. M.L. skundas dėl publikacijų portale naujienos.alfa.lt/leidinys/sekunde.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. M.Š. skundas dėl VšĮ „Utenos radijas“ veiksmų.

NUSPRĘSTA: Linas Bražionis, būdamas VšĮ „Utenos radijas“ (radijo programa „Utenos radijas“) žurnalistu ir tuo pačiu metu – Utenos LSDP skyriaus pirmininku, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. A.L. skundas dėl publikacijos „Vilniaus savivaldybei dėl pažeidimų tvarkant Lukiškių aikštę gresia nemenka bauda“ (delfi.lt, 2018-05-14).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Vilniaus savivaldybei dėl pažeidimų tvarkant Lukiškių aikštę gresia nemenka bauda“ (delfi.lt, 2018-05-14) pažeistos nebuvo;

2) parengti viešą kreipimąsi į visuomenės informavimo priemones ir atkreipti jų dėmesį, jog asociatyvios nuotraukos, ypač ginčytinais arba konfliktiniais atvejais, turėtų būti parenkamos itin atsakingai, kad nepažeisti suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 3 PK kreipimasis dėl Astos Kuznecovaitės publikacijos „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: Astos Kuznecovaitės publikacijoje „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2017-07-12) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 35 straipsnis, nustatantis, jog draudžiama skelbti duomenis apie asmenį, nukentėjusį nuo nusikalstamos veikos be to asmens sutikimo, o asmeniui žuvus – be jo artimųjų sutikimo, šie duomenys gali būti skelbiami be asmens ar jo artimųjų sutikimo tik tais atvejais, kai nuo nusikalstamos veikos nukentėjo viešasis asmuo arba skelbti šiuos duomenis yra viešasis interesas, ir 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo, tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešasis interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-09-03 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos radijo programos „Mažeikių aidas“ programoje „Opozicijos valanda su Lina Rimkiene“.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog programos (laidos) „Opozicijos valanda su Lina Rimkiene“ laikytinos paslėpta L.Rimkienės politine reklama;

2) eilės tvarka svarstyti klausimą dėl L.Rimkienės galimai daromo Kodekso 23 str. pažeidimo.

 

- Dėl VRK 2018-09-19 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos laikraščiuose „Draugas“, „Laikraštis „Valsčius“ ir „Ūkininko patarėjas“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog pateiktos publikacijos laikraščiuose „Draugas“, „Laikraštis „Valsčius“ ir „Ūkininko patarėjas“ paslėpta politine reklama nelaikytinos.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.S. skundas dėl Aurimo Drižiaus publikacijos „Apie girtus važinėjančius policininkus STT pranešęs žmogus buvo tų pačių „mentų“ sudaužytas, vėliau teisėjo R.Adamonio pasodintas į belangę“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-05-24).

NUSPRĘSTA: persiųsti nagrinėti skundą ŽEIT dalyje dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo, atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą, kol ŽEIT išnagrinės skundą ir įvertins pareiškėjo nurodomų faktinių aplinkybių pagrįstumą, taip pat kreiptis į pareiškėją ir prašyti pateikti atsakymus į papildomus Komisijos klausimus.

 

SVARSTYTA:

2. E.M. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų ir įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatų Marius Aleksiūnas nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Marių Aleksiūną ir priminti jam, jog jis turėtų vengti naudoti visuomenės informavimo priemonės ir (ar) žurnalisto statuso savo asmeniniams ar politiniams tikslams pasiekti.

 

SVARSTYTA:

3. V.N. skundas dėl „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktoriaus Gintauto Misiukevičiaus ir vyr. redaktoriaus pavaduotojo Stasio Jokūbaičio veiksmų.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Ūkininko patarėjas“ vyr. redaktorius Gintautas Misiukevičius, patvirtindamas ir išplatindamas redakcijos žurnalistams nepageidaujamų leidinio pašnekovų sąrašą, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 22 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi būti laisvi ir nepriklausomi.

 

SVARSTYTA:

4. A.B. skundas dėl laikraščio „Bičiulis“ redakcijos atsisakymo paskelbti atsakomąją nuomonę.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Bičiulis“ redakcija, atsisakydama paskelbti A.B. laišką „Kaip nešaukti?“, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

5. Melburno „Baltijos“ lituanistinės mokyklos skundas dėl Živilės Miežytės publikacijos „Aplink pasaulį keliaujantys lietuviai: didelė kelionė susideda iš daugybės mažų“ (pasauliolietuvis.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Živilės Miežytės publikacijoje „Aplink pasaulį keliaujantys lietuviai: didelė kelionė susideda iš daugybės mažų“ (pasauliolietuvis.lt, 2018-03-29) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į pasauliolietuvis.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog kritinės publikacijos tokiais jautriais klausimais, kaip lietuviškumo puoselėjimas išeivijoje, išeivijos vaikų tautiškumo ugdymas reikalauja pateikti daugiau įvairių nuomonių, labiau pasigilinti į temą, patikrinti kritikos pagrįstumą.

 

SVARSTYTA:

6. D.V. skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Skvernelio atostogos“ (delfi.lt, 2018-03-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Skvernelio atostogos“ (delfi.lt, 2018-03-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. P.Ž. ir M.A.H. skundai dėl Astos Dykovienės publikacijos „Homoseksualizmo propaganda bado akis“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-05-29).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Dykovienės publikacijoje „Homoseksualizmo propaganda bado akis“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-05-29) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog jautrios ir rezonansą visuomenėje galinčios sukelti temos, kokia buvo nušviesta publikacijoje, neturėtų būti pristatomos vienpusiškai, pasiremiant vienintelio pašnekovo nuomone (įžvalgomis). Būtina užtikrinti nuomonių įvairovę ir, žinant, jog galimai yra ir kitokią nuomonę turinčių asmenų, suteikti galimybę jiems pasisakyti.

 

SVARSTYTA:

8. Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos skundas dėl programos „Žinios“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-04-07) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl žurnalisto Gintaro Šiupario paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog savo veikloje Komisija vadovaujasi Visuomenės informavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatomis, kurios be kita ko yra privalomos visiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, nepriklausomai nuo jų priklausymo ar nepriklausymo vienoms ar kitoms šiuos asmenis vienijančioms asocijuotoms struktūroms.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Vyriausiosios rinkimų komisijos kreipimasis dėl radijo programoje „RS2“ transliuojamos programos „Aktualijos iš pirmų lūpų“ ir šioje programoje dalyvaujančių asmenų veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose radijo programos „RS2“ laidose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į radijo programos „RS2“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog tais atvejais, kai laidos remiamos kitų asmenų lėšomis, klausytojai visuomet privalo būti apie tai tinkamai informuojami, ypač jeigu jos yra remiamos pačių laidų dalyvių lėšomis. Be to, siekiant tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, laidose rekomenduojama vengti vieno kurio nors politiko perdėto akcentavimo ir (ar) jo pozicionavimo su šiomis laidomis susijusioje informacijoje (laidų reklamose ir kt.), net jei jis pasisako aktualiais, su politika nesusijusiais klausimais.

 

SVARSTYTA:

2. Alytaus m. sav. mero Vytauto Grigaravičiaus skundas dėl:

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22);

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15).

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. A.V. ir R.V. skundas dėl:

- Vygando Trainio publikacijos „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03);

- Vygando Trainio publikacijos „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vygando Trainio publikacijose „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03) ir „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir rekomenduoti jai patikslinti informaciją, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aprašomų įvykių aplinkybes.

 

SVARSTYTA:

4. S.F.M. skundas dėl Mindaugo Kluonio publikacijos „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Mindaugo Kluonio publikacijoje „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5 - 6. V.M. ir UAB „Vievio paukščiai“ skundai dėl Dominyko Griežės publikacijų „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) ir „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA:

1) Dominyko Griežės publikacijoje „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dominyko Griežės publikacijoje „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus universiteto skundas dėl Justinos Gafurovos publikacijos „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Justinos Gafurovos publikacijoje „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Vakaro žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės neturėtų iškreipti publikacijų turinio ir esmės. Šiuo konkrečiu atveju publikacijos antraštė skamba dviprasmiškai, kadangi pačioje publikacijoje apie jokį antro galo gynimą, kaip šį išsireiškimą galėjo suprasti dalis informacijos vartotojų, pasakojama nebuvo, ir su universiteto misija tai nėra nesusiję.

 

SVARSTYTA:

8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijose apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacijos apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2018-09-19 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

           NUSPRĘSTA: nusprendžiama svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl VRK 2018-09-03 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl anoniminio skundo, kuriame prašoma įvertinti laikraščio „Sidabrė“ publikaciją dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją VRK.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės administracijos 2018-03-21 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą 2018-10-23 posėdyje.

 

- Dėl policijos prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje.

 

- Dėl J.J. skundo dėl Irenos Pauliukevičienės publikacijos „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl V.N. 2018-09-03 kreipimosi į Komisiją.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį kreipimąsi 2018-10-02 posėdyje kartu su V.N. skundu dėl „Ūkininko patarėjo“ redakcijos veiksmų.

 

- Dėl Komisijos Darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Popandopulos pasiūlymams ir atitinkami pakeisti Darbo reglamentą.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir paprašyti Raseinių raj. savivaldybės paaiškinti, kas rengia įdėklo tekstus ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. E.Ž. skundas dėl žurnalisto Gintaro Šiupario komentarų socialiniame tinkle „Facebook“ ir publikacijų portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: Gintaras Šiuparys, paskelbdamas 2017 m. balandžio 4 d. ir 2018 m. vasario 1 d. įrašus savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnį, nustatantį, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos ir, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl UAB „Lietuvos rytas“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti UAB „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) parengti ir išplatinti viešą kreipimąsi, kuriame atkreipti UAB „Lietuvos rytas“ dienraščio redakcijos ir skaitytojų dėmesį į pastaruoju metu besiformuojančias neigiamas redakcijos tendencijas visuomenės informavimo etikos srityje.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: Kristinos Rancaitės publikacijoje „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. R.B. skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į portalo delfi.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog šiuo konkrečiu atveju redakcija ir publikacijos autorius galėjo įdėti daugiau pastangų, kad gautų pareiškėjo atsakomąją nuomonę, juo labiau, kad publikacijoje jam buvo metami rimti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotame nusikalstamame susivienijime, nors oficialiai jis dėl to nebuvo kaltinamas (teisiamas).

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl reklamos žymėjimo portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos portale news.tts.lt pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo news.tts.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį į tai, jog siekiant neklaidinti informacijos vartotojų dėl skelbiamos informacijos ir (ar) jos šaltinių patikimumo, visos ne redakcijos žurnalistų parengtos publikacijos, tarp jų ir reklaminio pobūdžio, turėtų būti atitinkamai pažymėtos. Tuo atveju, jeigu skelbiama kitų viešosios informacijos rengėjų parengta informacija ir tai nėra tinkamai pažymėta, viešosios informacijos skleidėjas prisiima už ją atsakomybę. Supažindinti portalo redakciją su Komisijos rekomendacijomis dėl vieningo turinio internete žymėjimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Rasos Juknevičienės skundas dėl žurnalisto Tomo Čyvo veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės įformavimo etikos nuostatų T.Čyvas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

8. Š.Č. skundas dėl Armino Mockevičiaus veiklos ir publikacijų portale minfo.lt.

NUSPRĘSTA: Arminas Mockevičius, rengdamas portalui minfo.lt publikacijas apie politinių partijų ir atskirų jų narių veiklą Seime ir neinformuodamas skaitytojų apie savo sąsajas su Seimo LVŽS frakcija, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- V.Popandopula informuoja apie birželio – rugpjūčio mėn. gautų skundų skaičių ir tai, kaip visuomenės informavimo paskelbia Komisijos priimtus sprendimus.

NUSPRĘSTA: kreiptis į LRT dėl sprendimų, kurių nepaskelbė pačios visuomenės informavimo priemonės, paskelbimo per 1-ąją radijo programą.

 

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: atidėti šio prašymo svarstymą artimiausiam Komisijos posėdžiui.

 

- Dėl VRK 2018-08-24 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Almos Mosteikaitės publikacija „Kaip galima siūlyti tuos pačius vicemerus, jeigu jiems pareikštas nepasitikėjimas?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) išreikšti nuomonę, jog Aldonos Kudzienės publikacija „Kaitrų vidudienį – buteliukas vandens dovanų“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Kaip sekasi Alytaus kolegijai?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta reklama nelaikytina.

 

- Dėl R.P. prašymo persvarstyti priimtą sprendimą.

NUSPRĘSTA: atsakyti pareiškėjui, jog be anksčiau jam jau nurodytų aplinkybių, jo skundžiama publikacija žurnalistiniu kūriniu nelaikytina, todėl Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos jos turiniui netaikytinos ir Komisija negali jos įvertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

- V.Popandopula siūlo vienai iš Komisijos bylų samdyti išorinį advokatą.

NUSPRĘSTA: šiai bylai samdyti išorinį advokatą.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Grupės Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių skundas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių Živilės Pinskuvienės, Remigijaus Bonikato ir Romo Zibalo veiklos.

NUSPRĘSTA:

1) skundo dalyje dėl Ž.Pinskuvienės nesvarstyti;

2) Remigijus Bonikatas, dirbdamas laikraščio „Širvintų kraštas“ ir portalo sirvinta.net apžvalgininku bei rengdamas šioms visuomenės informavimo priemonėms publikacijas ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

3) Romas Zibalas, reguliariai rengdamas ir skelbdamas publikacijas laikraštyje „Širvintų kraštas“ bei portale sirvinta.net ir tuo pačiu metu būdamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu, tačiau neinformuodamas apie tai savo skaitytojų, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. A.Ž. skundas dėl Lauros Baliukonienės publikacijos „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Lauros Baliukonienės publikacijoje „Jaunosios kartos laisvė ir pilietiškumas neturėtų leisti peržengti normų“ („Alytaus naujienos“, 2018-03-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.M. skundas dėl Dariaus Krasausko publikacijos „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA: Dariaus Krasausko publikacijoje „Ekspolitiko žmona patyrė avariją“ (panskliautas.lt, 2018-04-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 47 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami asmens teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos apie asmens sveikatos būklę, gydymą, prognozes, taip pat kitos sveikatos informacijos be to asmens ar jo įstatyminių atstovų sutikimo, ir, jog tokia informacija gali būti skelbiama be asmens artimųjų sutikimo tik esant šių sąlygų visumai: kai kalbama apie viešąjį asmenį, kai skelbti šią informaciją yra viešas interesas ir kai turima oficiali medicinos įstaigos išvada.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir dar kartą pasiūlyti redakcijai pateikti dėl jo paaiškinimus.

 

SVARSTYTA:

5. Sveikatos apsaugos ministerijos skundas dėl Valdo Kvedaro publikacijos „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23).

NUSPRĘSTA: Valdo Kvedaro publikacijoje „A.Verygos ministerijoje proteguojami tik savi?“ („Kauno diena“, 2018-03-23 buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. 250-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos skundas dėl Jurgitos Šakienės publikacijos „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Jurgitos Šakienės publikacijoje „Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių chronologija)“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-01-18) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijoje buvo pasakojama konfliktinė situacija ir, nepaisant to, jog informacija buvo tikrinama (pakalbinta savivaldybės atstovė ir kt.), pats konfliktas iš vidaus nebuvo ištirtas. Publikacijos autorė, siekdama objektyvumo, galėjo pakalbinti daugiau bendrijos narių ir pasiaiškinti ar bendrijoje yra daugiau nepatenkintų, kaip kiti bendrijos nariai vertina pirmininkės veiklą ir ar tai yra reali problema, o ne vien dviejų žmonių konfliktas, t. y. pasiaiškinti problemos mąstą ir geriau užtikrinti nuomonių įvairovę.

 

SVARSTYTA:

7. V.P. skundas dėl Editos Stanevičiūtės publikacijos „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Editos Stanevičiūtės publikacijoje „Pacientas įsiuto: odontologė su vyru norėjo išmelžti jo pinigus“ (lrytas.lt, 2018-03-22) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti jos dėmesį, jog nevertėtų publikacijų antraštėse naudoti publikacijų herojų subjektyvių neigiamų vertinimų, ypač jeigu pačioje publikacijose tie vertinimai nėra pagrindžiami faktais.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.R. skundo dėl galimai nepažymėtos reklamos portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės mero V.Grigaravičiaus skundų dėl žurnalistės L.Radezevičiūtės veiklos.

NUSPRĘSTA: skundų nenagrinėti, kadangi žurnalistė L.Radzevičiūtė kito pareiškėjo skundo pagrindu jau yra pripažinta pažeidžianti Kodekso 23 str. reikalavimus.

 

- Dėl VPK Vilniaus m. 3 PK prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Komisijos išvada yra būtina teisėsaugos organų atliekamame ikiteisminiame tyrime, šį prašymą nagrinėti nežiūrint to, jog į Komisiją buvo kreiptasi praėjus daugiau nei 12 mėn. nuo ginčo publikacijos paskelbimo.

 

- Dėl Z.G. prašymo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti skundą nagrinėti ir informuoti pareiškėją, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios renkasi, kokią informaciją skelbti ir Komisija negali įtakoti jų pasirinkimo. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas turi pretenzijų dėl konkrečios publikacijos, jis turėtų pateikti Komisijai atitinkamą skundą.

 

- Dėl žurnalistės R.Karmazaitės prašymo pašalinti jos asmens duomenis iš Komisijos interneto svetainės.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja Komisiją viešai skelbti jos priimtus sprendimus dėl nustatytų visuomenės informavimo etikos pažeidimų, kaip ir į tai, jog publikacijų autorių vardai ir pavardės kartu su jų publikacijų pavadinimais Komisijos svetainėje skelbiami tik tais atvejais, kai jie yra viešai skelbiami pačiose šias publikacijas paskelbusiose visuomenės informavimo priemonėse, prašymo netenkinti.