logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų skundas dėl publikacijos „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Kaip valstietis vadovauja Mažeikių švietimui?“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. G.G. skundas dėl Sauliaus Petrulio publikacijos „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08).

NUSPRĘSTA: Sauliaus Petrulio publikacijoje „VVG parama R.Ačui ir jo aplinkos žmonėms“ („Alio, Raseiniai“, 2018-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 19 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo vadovautis taisykle, kad kritikos ribos privataus asmens atžvilgiu yra daug siauresnės nei viešojo asmens atžvilgiu, todėl informuodami apie privatų asmenį pirmenybę turi teikti privataus gyvenimo apsaugai, o apie viešą asmenį – visuomenės interesui, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. V.S. skundas dėl žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Laura Radzevičiūtė, būdama VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ (televizijos programa „Dzūkijos TV“) žurnaliste ir tuo pačiu metu dirbdama Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio padėjėja - sekretore, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

4. V.K. skundas dėl programos „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Info diena“ („Info TV“, 2018-01-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog būtina atsargiau naudotis archyvine medžiaga. Visuomet būtina įvertinti žiūrovams galinčias kilti asociacijas, ypač jeigu jos gali būti potencialiai neigiamos. Užrašą ,,Archyvas“ žiūrovai gali nepastebėti, be to, jo buvimas savaime neeliminuoja dviprasmiškų situacijų, todėl reiktų vengti nepagrįstai susieti joje rodomus asmenis su pasakojamomis istorijomis.

 

SVARSTYTA:

5. A.N. skundas dėl publikacijos „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Jekaterinburge griuvo miesto simboliu laikytas TV bokštas“ (delfi.lt, 2018-03-24) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl žurnalisto Andriaus Užkalnio 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Andrius Užkalnis, 2018 m. vasario 27 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl žurnalistės Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Vilimaitės 2018-02-27 įraše socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į S.Vilimaitę ir atkreipti jos dėmesį, jog žurnalistai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, privalo paisyti Etikos kodekso nuostatų ir nepasiduoti emocijoms, nepriklausomai nuo to, kad apie juos ir (ar) jų darbą buvo atsiliepta kritiškai.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl E.J. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai VIĮ 19 str. numatytos draudžiamos skelbti informacijos skleidimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. Pakruojo rajono savivaldybės mero skundas dėl Simonos Lipskytės publikacijos „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Simonos Lipskytės publikacijoje „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Auksinės varpos“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog esant neaiškiai situacijai, žurnalistai turėtų vengti apibendrinančių išvadų, ypač publikacijų antraštėse. Be to, siekiant išvengti galimų nesusipratimų, net jei į žurnalistą kreipėsi pats pašnekovas, žurnalistas vis tiek turėtų jį įspėti, jog šis gali būti pacituotas.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės mero skundas dėl Dariaus Petrausko publikacijos „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10).

NUSPRĘSTA: UAB „Rinkos aikštė“, atsisakiusi laikraštyje „Rinkos aikštė“ neatlygintinai paskelbti Kėdainių rajono savivaldybės mero atsakomąją nuomonę į Dariaus Petrausko publikaciją „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10), pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. V.P. skundas dėl programos „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Lamberta“ skundas dėl Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijos „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijoje „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Skundas dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio veiksmų.

NUSPRĘSTA: Edmundas Jakilaitis savo veiksmais Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. V.U. dėl laikraščio „Lietuvos žinios“ ir portalo lzinios.lt redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA: siūlyti ginčo šalims, kad, abiem šalims sutinkant ir geranoriškai susitarus, „Lietuvos žinių“ redakcija įsipareigotų per dvi savaites pataisyti ginčo publikaciją taip, kaip priimtina autoriui: iš portalo pašalinti jo vardą ir pavardę, nurodant, jog ji pašalinama autoriaus pageidavimu, o laikraštyje paskelbti atitinkamą su autoriumi suderinto turinio žinutę. Įvykdžiusi šį šalių susitarimą, redakcija privalo informuoti apie tai Komisiją.

 

SVARSTYTA:

7. G.G. skundas dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: atsisakyti vertinti G.G. skundžiamus įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ ir siūlyti jam kreiptis į kompetentingas teisėsaugos institucijas, o, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į Komisiją.

 

SVARSTYTA:

8. R.P. skundas dėl publikacijos „Įtariamų KGB bendradarbių sąrašas“ („Respublika“, 2018-03-03).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog nėra galimybės patikrinti paskelbtos informacijos tikrumą, atsisakyti ją vertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijoje „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12).

NUSPRĘSTA: publikacija „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

           - Dėl VRK 2018-07-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos „Lietuvos ryto“ prenumeratos reklamoje.

           NUSPRĘSTA: atsižvelgioant į tai, jog Komisija nėra kompetentinga vertinti reklamą, pateikti savo nuomonės dėl galimai paslėptos G.Kirkilo politinės reklamos reklaminiame „Lietuvos ryto“ prenumeratos baneryje Komisija negali.

 

         - Dėl LRS Etikos ir procedūrų komisijos rašto apie Seime galimai dirbančius žurnalistus.

         NUSPRĘSTA: vertinti rašte minimų asmenų veiklą eilės tvarka.

 

- Dėl Rimo Naujelio publikacijos „Panelė Grybauskaitė mezga su panu Duda keistoką romaną“ (sputinknews.lt, 2018-02-26) vertinimo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog portalas sputniknews.lt nepriklauso Lietuvos jurisdikcijai, atsisakyti vertinti šią publikaciją.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA:

1) Rasos Karmazaitės publikacijoje „Suktas politikas slapta kūrėsi rojų Ispanijoje“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Tado Ignatavičiaus publikacijoje „Dėl Ispanijos griuvęs politikas vėl klumpa“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. J.Z. skundas dėl:

- programos „24/7“ reportažo „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28);

- Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijos „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „24/7“ reportaže „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28), Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijoje „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31) bei žurnalistės Astos Martišiūtės įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.Š., Z.J. ir R.J. skundas dėl Linos Motužienės publikacijos „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Linos Motužienės publikacijoje „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Plungės žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, net jei publikacija rengiama viešame teismo posėdyje paviešintos informacijos pagrindu, žurnalistas visuomet turėtų papildomai įvertinti skelbiamą informaciją, kadangi joje gali būti atskleista itin jautri privataus pobūdžio informacija. Be to, žurnalistas niekuomet neturėtų pernelyg susitapatinti su viena iš konflikto (potencialaus konflikto) šalių, kad nenukentėtų skelbiamos informacijos objektyvumas ir nešališkumas.

 

SVARSTYTA:

4. S.M. skundas dėl:

- Artūro Račo publikacijos „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11);

- Artūro Račo publikacijos „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13);

- Artūro Račo publikacijos „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Artūro Račo publikacijose „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11), „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13) ir „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. A.R. skundas dėl Jelenos Plešak veiksmų.

NUSPRĘSTA: Jelena Plešak, rengdama ir skelbdama publikacijas portale news.tts.lt ir tuo pačiu metu dirbdama Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialiste, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. A.Š. skundas dėl žurnalistės Audrės Kudabienės veiksmų ir programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: rengiant reportažą apie O.P. ir S.J. konfliktą programai „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30), buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 str., nustatantis, jog, jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

7. Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ir A.S. skundai dėl programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: programos „Prieš srovę“ reportaže apie įvykius Ventos pagrindinėje mokykloje („TV3“, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

8. G.A. skundas dėl publikacijos ir vaizdo reportažo „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje ir vaizdo reportaže „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl anoniminio skundo dėl žurnalisto Artūro Račo komentarų portale ntts.lt.

NUSPRĘSTA atskirai šios skundo nenagrinėti, kadangi skundžiami komentarai buvo įvertinti, nagrinėjant 4 darbotvarkės klausimą.

- Dėl LRS nario N.Puteikio 2018-06-19 paklausimo „Dėl žurnalistų kandidatavimo rinkimuose“.

NUSPRĘSTA: pateikti pareiškėjui Komisijos nuomonę, atsakymą parengs V.Trofimišinas.

- Dėl LRS nario N.Puteikio persiųsto A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: prašyti pareiškėjo pateikti jo susirašinėjimą su skundžiama redakcija, tuomet apsispręsti dėl šio skundo nagrinėjimo.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: Kristinos Nastopkaitės publikacijoje „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 30 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojamai teisės pažeidimai ar nusikalstama veika, ir 45 straipsnis, nustatantis, jog, skelbiant asmeninio pobūdžio laiškus privaloma gauti laiško autoriaus ir adresato sutikimą, o po šių asmenų mirties tokį sutikimą gali duoti jų sutuoktiniai, tėvai ar vaikai.

 

SVARSTYTA:

2. T.R. skundas dėl:

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru pasakoja, kuo skiriasi kavos pupelių rūšys“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-15);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru išdavė, kaip namuose išsivirti skaniausią kavą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-22);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos guru Linas Malinauskas išdavė ypatingą kavos receptą“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-10-29);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Kavos specialistas pasakė tai, ką apie kavos pakuotes turėtų žinoti kiekvienas“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-05);

- programos „Visa tiesa apie kavą“ reportažo „Specialistas įvardijo, kokią įtaką kavos skoniui turi vanduo“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose programose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijoje „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. L.K. skundas dėl Gintarės Vasiliauskaitės publikacijos „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Gintarės Vasiliauskaitės publikacijoje „Didžiausia mįslė – atsitiktinio grožio gimimas“ (kauno.diena.lt, 2017-09-24) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo kauno.diena.lt redakciją ir rekomenduoti jai, nepaisant to, jog nuotrauka buvo padaryta viešoje vietoje, atsižvelgti į aiškiai išreikštą pareiškėjo nesutikimą ir pašalinti jo atvaizdą iš ginčo publikacijos.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“ skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18).

NUSPRĘSTA: programoje „Žinios“ („Init TV“, 2017-12-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

7. P.T. skundas dėl Rūtos Pukenės publikacijos „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rūtos Pukenės publikacijoje „Užsirūkius „žolės“ – ne tik kalėjimas, bet ir psichiatrinė? Įregistravo naują pasiūlymą“ (delfi.lt, 2018-01-14) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos skundas dėl:

- Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19);

- Rimvydo Valatkos įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Seimo durnynas (receptas Lietuvai)“ (delfi.lt, 2017-11-19) bei 2017-05-05, 2017-05-12, 2017-05-18, 2017-06-06, 2017-06-09, 2017-06-11, 2017-06-27, 2017-06-28, 2017-07-18, 2017-07-27, 2017-10-05, 2017-10-06, 2017-10-24, 2017-10-22 įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl Darbo reglamento pakeitimo.

NUSPRĘSTA: papildyti Darbo reglamento 18 p., nustatant, jog gautas skundas turi būti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų persiunčiamas viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui, kad šis ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateiktų dėl jo Komisijai paaiškinimus. Pakeitimas įsigalioja nuo 2018-07-10 ir taikomas nuo tos dienos gautiems skundams.

 

- Dėl M.Š. 2018-06-04 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl LRS nario N.Puteikio kreipimosi.

NUSPRĘSTA: kreiptis į pareiškėją ir skundžiamą viešosios informacijos rengėją dėl papildomos informacijos ir, gavus atsakymus, galutinai apsispręsti dėl šio kreipimosi.

 

- Dėl A.L. 2018-06-07 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

       

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Danguolė Barauskienė, rengdama publikacijas portalui lzvaigzde.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Širvintų ligoninė“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę į teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą iš dalies ir atidėti L.K. skundo svarstymą iki kito posėdžio, nepriklausomai, bus pateikti dėl jo paaiškinimai ar ne.

 

SVARSTYTA:

4. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą ir atidėti R.K. skundo svarstymą iki pirmojo liepos mėn. posėdžio.

 

SVARSTYTA:

5. J.B.M. skundas dėl:

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Skyrybas išgyvenantis vyras praranda viltį: „Negaliu pamatyti savo vaikų“ (lrytas.lt, 2017-08-04);

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13).

NUSPRĘSTA: Simonos Voveriūnaitės publikacijoje „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. A.L. skundas dėl Jadvygos Bieliavskos publikacijos „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jadvygos Bieliavskos publikacijoje „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl A.S. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl minimalaus termino paaiškinimams dėl skundų pateikti.

NUSPRĘSTA: Komisijos nariai pateiks pasiūlymus dėl atitinkamų Darbo reglamento pakeitimų, o į posėdžio darbotvarkę įtraukti skundai turėtų būti persiunčiami Komisijos nariams, nelaukiant, kol dėl jų bus gauti atitinkamai paaiškinimai.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1 - 2. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30). Klausimo svarstymas pradėtas 2018-08-09 posėdyje.

NUSPRĘSTA: Pauliaus Sendrausko publikacijoje „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. S.G. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų.

NUSPRĘSTA: Marius Aleksiūnas, 2017 m. lapkričio 3 d. filmuodamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais, ir 9 straipsnį, nustatantį, jog, prašydami informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, o jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

4. I.V. skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ veiksmų.

NUSPRĘSTA:

    1) VšĮ „Širvintų spauda“ visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Širvintų spauda“ ir atkreipti jos dėmesį, jog užsakomieji skelbimai visuomet turi būti atitinkamai pažymėti ir, jog pagal Kodekso nuostatas žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo išlikti laisvi ir nepriklausomi, nedalyvauti politinių partijų veikloje. Laikraščio redakcijos betarpiškas dalyvavimas renkant lėšas kurioms nors politinėms jėgoms ir (ar) atskiriems politikams paremti leidžia daryti prielaidas apie jos sąsajas su šiomis politinėmis jėgomis ir gali kelti skaitytojams abejonių dėl žiniasklaidos apskritai ir konkrečios visuomenės informavimo priemonės objektyvumo ir nešališkumo.

 

SVARSTYTA:

5. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir pakartotinai pasiūlyti redakcijai ir žurnalistui pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

6. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir prašyti redakcijos papildomai pateikti informaciją apie žurnalisto bandymus susisiekti su Aplinkos ministerijos atstovais bei patikslinti informaciją dėl laikraštyje ir portale skelbtų publikacijų antraščių ir galimo jų keitimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Agnės Širinskienės kreipimasis dėl LRS nario Bronislovo Matelio padėjėjos – sekretorės Ingos Smalskienės.

           NUSPRĘSTA: Inga Smalskienė, būdama portalo panskliautas.lt žurnaliste ir tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio padėjėja-sekretore, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

                     

SVARSTYTA:

8. M.J. skundas dėl publikacijos „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Sveikatos apsaugos ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės skundas dėl žurnalisto Rimvydo Valatkos komentarų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Rimvydas Valatka, 2017 m. gruodžio 14 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

10 Kiti klausimai.

- Dėl D.R. prašymo įvertinti Tomo Dapkaus ir žiniasklaidos priemonių, minimų VSD pažymoje, veiklą etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: Atsižvelgiant į tai, jog pažymoje nėra neginčijamų visuomenės informavimo etikos pažeidimų įrodymų, o Komisija nėra teisėsaugos institucija ir savarankiškai atlikti tyrimo jos pagrindu negali, atsisakyti vertinti VSD pažymoje minimų viešosios informacijos rengėjų veiklą šios pažymos pagrindu.

 

- Dėl V.N. prašymo įvertinti „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktoriaus veiksmus, sudarius nepageidaujamų leidinio pašnekovų sąrašą.

NUSPRĘSTA: nagrinėti prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl portalo ltnews.lt prašymo įvertinti jų veiksmus Kodekso 46 str. požiūriu.

NUSPRĘSTA: išaiškinti portalo redakcijai, jog Kodekso 46 str. tiesiogiai nereikalauja gauti asmenų sutikimą dėl socialiniuose tinkluose jų viešai skelbiamos informacijos paskelbimo (republikavimo), tačiau, sugriežtėjus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, Komisija primygtinai rekomenduoja visais atvejais tokį sutikimą gauti.

Ketvirtadienis, 31 gegužės 2018 11:27

Dėl socialiai atsakingo medicinos terminų vartojimo

Siekiant pagyvinti kalbą, atkreipti vartotojų dėmesį, žiniasklaidoje vartojami aštresni apibūdinimai, pagrįsti medicinos terminais, reiškiančiais sutrikimus, negalią, ligas.

 

Dalis tokių posakių yra virtę frazeologizmais, juos vartoja politikai ir politologai, jų pasitaiko autoritetingų asmenų publikacijose. Neretai konkrečių ligų ir sutrikimų (ypač psichikos) pavadinimai naudojami pašiepti, pajuokti, pažeminti oponentus, apibūdinti neįprastas situacijas.

 

Taip dėl neapdairumo ar nepakankamo susipažinimo su ligų ir sutrikimų problematika gilinama ligos stigma visuomenėje. Tai neigiamai veikia žmones, kurie serga šiomis ligomis, jų artimuosius. Skleidžiama klaidinanti informacija visuomenei apie ligą, skatinamos išankstinės nuostatos ligonių ir ligų atžvilgiu.

 

Neatsakingai, rizikingai besielgiančius asmenis ar jų grupes vadinti ligoniais (kartu neigiamame kontekste įvardijant ir konkrečią ligą) – vadinasi tęsti įsigalėjusių išankstinių socialinių nuostatų tradiciją.

 

Visuomenės informavimo etikos kodeksas draudžia žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams žeminti ar šaipytis iš žmogaus negalios.

 

Visuomenės informavimo etikos komisija, apibendrinusi skundų nagrinėjimo praktiką, rekomenduoja:

 

     - būti jautriems žmonių su negalia problemoms;

     - kūriniuose, o ypač antraštėse, vengti apibūdinimų, palyginimų, kurie reiškia sutrikimus, negalią, ligas;

     - vadovautis taisykle, jog aštrią nuomonę, poziciją įmanoma perteikti neįžeidžiant ir neužgaunant;

     - kritiškai vertinti viešųjų asmenų pasisakymus, kuriuose vartojama stigmatizuojanti leksika;

     - prisiminti, kad visada galima rinktis socialiai atsakingesnį apibūdinimą.

 

2018-05-30

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.K. skundas dėl Lijanos Jagintavičienės publikacijos „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lijanos Jagintavičienės publikacijoje „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, Komisijos vertinimu, publikacija iš dalies yra tendencinga ir šališka: tai patvirtina tiek ir publikacijos antraštė su paantrašte, kur išsakomos akivaizdžios abejonės dėl pareiškėjo veiklos, tiek ir publikacijos tekste pareiškėjo veiklai apibūdinti naudojami išsireiškimai su žodeliu „neva“. Taip pat atkreipti dėmesį, jog kai kurios pareiškėjo atžvilgiu išsakytos nuomonės akivaizdžiai kaltinančios, todėl, siekdama kuo didesnio objektyvumo ir nešališkumo, autorė galėjo pateikti šiuo klausimu specialisto komentarą.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo.

NUSPRĘSTA:

1) laikraščio „Mano Druskininkai“ redakcija, paskelbdama 2017-11-16 paneigimą, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

2) parengti viešą kreipimąsi į laikraščio „Mano Druskininkai“ redakciją dėl tinkamo Kodekso 17 str., reglamentuojančio paneigimų paskelbimą, taikymo ir paskelbti jį Komisijos interneto svetainėje.

 

Atviras laiškas „Mano Druskininkai“ redakcijai

Dėl sąžiningo informacijos tikslinimo ir klaidingų faktų paneigimo

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens skundą dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo, konstatavo, kad paneigimo turinys atitinka formaliuosius kriterijus, tačiau paneigimo paskelbimo forma ir būdas rodo viešosios informacijos skleidėjo nenuoširdumą ir gudravimą.

Kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu paskelbta netiksli, šališka, klaidinga, tikrovės neatitinkanti informacija, gali kreiptis į viešosios informacijos rengėją, reikalaudamas šią informaciją patikslinti, paneigti. Viešosios informacijos rengėjams galioja pareiga taisyti klaidas ir netikslumus netgi nepaisant to, ar į juos kreipėsi suinteresuotas asmuo.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 1003 (1993) „Dėl žurnalistikos etikos“ 26 straipsnyje pabrėžiama, kad suinteresuotų asmenų prašymu informavimo priemonės privalo skubiai ištaisyti visas jų paskelbtas žinias ar nuomones, kurios yra netikros ar klaidingos, ir pateikti visą reikalingą informaciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija kreipiasi į viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, primindama Visuomenės informavimo kodekso 17 straipsnio nuostatą: tikslinti informaciją, paneigti klaidingus faktus būtina be komentarų. Toks paneigimo paskelbimas, kai negalima aiškiai konstatuoti, jog jis atskirtas nuo komentaro, kelia abejonių redakcijos sąžiningumu.

Visuomenės teisė gauti informaciją neatsiejama nuo pagarbos teisingai informacijai, kurią užtikrinti – svarbiausioji viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareiga.

 

SVARSTYTA:

3 - 4. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30).

NUSPRĘSTA: skundų svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir suteikti publikacijos autoriui galimybę asmeniškai pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

5. A.K. skundas dėl:

-          Liepos Želnienės publikacijos „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24);

-          Alvydo Januševičiaus publikacijos „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11);

-          Andriaus Navicko publikacijos „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04);

-          Arūno Marčausko publikacijos „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Liepos Želnienės publikacijoje „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24), Alvydo Januševičiaus publikacijoje „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11), Andriaus Navicko publikacijoje „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04) ir Arūno Marčausko publikacijoje „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18) pažeistos nebuvo;

2) parengti ir viešai paskelbti rekomendacijas dėl socialiai jautrių terminų vartojimo žiniasklaidoje.

 

SVARSTYTA:

6. A.G. skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnis, nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus miesto savivaldybės skundas dėl Alios Zinkuvienės publikacijos „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Alios Zinkuvienės publikacijoje „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. 250-osios DNSB skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

Dėl R.V. skundo dėl korektūros klaidos portale delfi.lt paskelbtos publikacijos antraštėje.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog antraštėje padaryta korektūros klaida nėra tyčinė, antraštės esmės nekeičia ir buvo ištaisyta paties viešosios informacijos rengėjo, šio skundo nenagrinėti ir rekomenduoti pareiškėjai panašiais atvejais kreiptis tiesiogiai į redakciją.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.B. skundas dėl Lino Urmanavičiaus publikacijos „Kita nuomonė. Balkei“ („Mano Druskininkai“, 2017-11-03).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lino Urmanavičiaus publikacijoje „Kita nuomonė. Balkei“ („Mano Druskininkai“, 2017-11-03) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Kantri medija“ ir atkreipti dėmesį, jog publikacijoje „Kita nuomonė. Balkei“ skelbiamos nuomonės faktinis pagrindas stokoja tikslumo, esama prieštaravimų, nors visa tai lengvai įmanoma patikrinti vadovaujantis profesionalios žurnalistikos standartais. Nors nuomonei ir netaikomas tiesos kriterijus, jai neturi trukti faktinio pagrindo. Todėl redakcija, net ir skelbdama politikų ar kitų su redakcija tiesiogiai nesusijusių asmenų nuomones, privalo tai užtikrinti, kaip ir tai, kad šios nuomonės nepažeistų teisės ir etikos.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Gintarės Rožėnės publikacijos „Verslą Lietuvoje kuriančiai emigrantei - valdžios patyčios“ („Rinkos aikštė“, 2017-06-13).

NUSPRĘSTA: Gintarės Rožėnės publikacijoje „Verslą Lietuvoje kuriančiai emigrantei – valdžios patyčios“ („Rinkos aikštė“, 2017-06-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl:

- Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai“ („Rinkos aikštė“, 2017-10-21);

- Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai: J.Basanavičiaus gatve „skrido“ 140 km/h greičiu“ (rinkosaikste.lt, 2017-10-24).

NUSPRĘSTA:

1) Visuomenės informavimo etikos nuostatos Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijose „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai“ („Rinkos aikštė“, 2017-10-21) ir „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai: J.Basanavičiaus gatve „skrido“ 140 km/h greičiu“ (rinkosaikste.lt, 2017-10-24) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Rinkos aikštė“ ir atkreipti dėmesį, jog net ir naudojant publikacijose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų viešai skelbiamą informaciją, visuomet būtina perteikti ją tiksliai ir tinkamai nurodyti pirminį informacijos šaltinį.

 

SVARSTYTA:

4. J.V. skundas dėl:

- publikacijos „Susilaukę neįgalios pagrandukės ieško atsakymo: kodėl su mumis taip pasielgė?“ (lrytas.lt, 2017-09-22);

- programos „Reporteris“ reportažo „Dėl dukros, gimusios su Dauno sindromu, kaltina gydytoją“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-09-20).

NUSPRĘSTA:

1) programos „Reporteris“ reportaže „Dėl dukros, gimusios su Dauno sindromu, kaltina gydytoją“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-09-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) publikacijoje „Susilaukę neįgalios pagrandukės ieško atsakymo: kodėl su mumis taip pasielgė?“ (lrytas.lt, 2017-09-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. K.J. skundas dėl:

- Liepos Želnienės publikacijos „1,82 promilės pripūtęs Seimo narys Linas Balsys ginasi gėręs ne alkoholį, o vaistus“ (15min.lt, 2017-11-09);

- programos „Reporteris“ reportažo „Alkoholizmu apkaltintas Linas Balsys Aušrą Maldeikienę išvadino durne“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos L. Želnienės publikacijoje „1,82 promilės pripūtęs Seimo narys Linas Balsys ginasi gėręs ne alkoholį, o vaistus“ (15min.lt, 2017-11-09) ir programos „Reporteris“ reportaže „Alkoholizmu apkaltintas Linas Balsys Aušrą Maldeikienę išvadino durne“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Scandinavian Language School“ skundas dėl vaizdo reportažo „NorVergija“: skandinaviškos lietuvių svajonės dužo į šipulius“ (15min.lt, 2017-11-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos vaizdo reportaže „NorVergija“: skandinaviškos lietuvių svajonės dužo į šipulius“ (15min.lt, 2017-11-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. L.J. skundas dėl publikacijos „Natūrali priemonė nuo pavojingų ligų: padės įveikti peršalimą ir gripą!“ (tv3.lt, 2017-10-27).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Natūrali priemonė nuo pavojingų ligų: padės įveikti peršalimą ir gripą!“ (tv3.lt, 2017-10-27) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

Dėl Seimo Etikos ir procedūrų komisijos prašymo išaiškinti ar asmuo, gaunantis autorinį atlyginimą už publikacijas ir reportažus televizijoje, laikomas vykdančiu žurnalistinę veiklą.

NUSPRĘSTA: išaiškinti žurnalisto sąvoką pagal VIĮ, bei paaiškinti, jog sutarties su redakcija forma nėra svarbi, o ar vykdomas žurnalistinis darbas, kiekvieną kartą yra sprendžiama individualiai, vertinant publikacijų periodiškumą, publikacijų turinį (ar tai žinios iš Seimo, ar kitokio pobūdžio publikacijos), tai, kaip autorius pristato save informacijos vartotojams (kaip žurnalistas, ar kaip Seimo nario padėjėjas) ir pan. Taip pat paprašyti pateikti Komisijai informaciją apie Seimo narių padėjėjus-sekretorius, galimai vykdančius žurnalistinę veiklą, kad Komisija galėtų juos įvertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

           Dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

SVARSTYTA:

1. G.L. skundas dėl Jono Marcinkaus publikacijos „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622).

NUSPRĘSTA: Jono Marcinkaus publikacijoje „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis pažeistas nebuvo.

SVARSTYTA:

2. H.V. skundas dėl publikacijos „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias ir teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

SVARSTYTA:

4 – 5. Lygių galimybių kontrolieriaus kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05), LRS narės Dovilės Šakalienės kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir laidos „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programose „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „TV Manija“ ir UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti jų dėmesį, jog programų autoriai turėtų būti pasiruošę integruoti neįgaliuosius į jų kuriamų programų formatą, o ne aklai juo sekti. Pabrėžti, jog, Komisijos nuomone, laidoje buvo tarsi sąmoningai konstruojamas neįgalų jos dalyvį žeminantis modelis, nes iš anksto buvo žinoma, kaip elgsis laidos dalyviai, kameros buvo nukreiptos būtent į juos, tarsi skatinant žeminantį elgesį. Taip pat epizodas su paliktu neregiu galėjo būti nenaudojamas laidos anonsuose, dėl ko, gal net ir turint programos rengėjams teigiamą tikslą, auditorija tai galėjo suprasti kaip tam tikrą pažeminimą. Informaciją, susijusią socialiai jautriomis temomis, visuomet būtina pateikti itin atsargiai ir profesionaliai;

3) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Just TV“ ir Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei atkreipti jų dėmesį, jog laidose reikėtų vengti užduočių, susijusių su socialiai jautriomis temomis, ypač jeigu jos visuomenėje gali sukelti dviprasmišką vertinimą. Kiekvienai temai būtina rinktis tinkamas priemones ir formas, kad galimai sudėtinga situacija netaptų dar sudėtingesnė. Visais atvejais būtina tinkamai įvertinti galimą auditorijos reakciją;

4) parengti bendrą viešą kreipimąsi į abu televizijos programų transliuotojus dėl laidų ir temų, susijusių su negalia ir neįgaliaisiais, rengimo ir nušvietimo ir paskelbti jį savo interneto svetainėje.

SVARSTYTA:

6. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos 2018 m. veiklos plano.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišno siūlomam veiklos planui kartu su visais pasiūlytais pakeitimais.

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

V.Popandopula informuoja Komisiją apie gautų ir neišnagrinėtų skundų skaičių bei apie 2018 m. Komisijos priimtų sprendimų vykdymą.