logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.K. skundas dėl Lijanos Jagintavičienės publikacijos „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lijanos Jagintavičienės publikacijoje „Lengvatikių ieško pūsdami miglą?“ („Šilokarčema“, 2017-12-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į laikraščio redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, Komisijos vertinimu, publikacija iš dalies yra tendencinga ir šališka: tai patvirtina tiek ir publikacijos antraštė su paantrašte, kur išsakomos akivaizdžios abejonės dėl pareiškėjo veiklos, tiek ir publikacijos tekste pareiškėjo veiklai apibūdinti naudojami išsireiškimai su žodeliu „neva“. Taip pat atkreipti dėmesį, jog kai kurios pareiškėjo atžvilgiu išsakytos nuomonės akivaizdžiai kaltinančios, todėl, siekdama kuo didesnio objektyvumo ir nešališkumo, autorė galėjo pateikti šiuo klausimu specialisto komentarą.

 

SVARSTYTA:

2. V.S. skundas dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo.

NUSPRĘSTA:

1) laikraščio „Mano Druskininkai“ redakcija, paskelbdama 2017-11-16 paneigimą, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

2) parengti viešą kreipimąsi į laikraščio „Mano Druskininkai“ redakciją dėl tinkamo Kodekso 17 str., reglamentuojančio paneigimų paskelbimą, taikymo ir paskelbti jį Komisijos interneto svetainėje.

 

Atviras laiškas „Mano Druskininkai“ redakcijai

Dėl sąžiningo informacijos tikslinimo ir klaidingų faktų paneigimo

Visuomenės informavimo etikos komisija, išnagrinėjusi suinteresuoto asmens skundą dėl laikraštyje „Mano Druskininkai“ 2017-11-16 paskelbto paneigimo, konstatavo, kad paneigimo turinys atitinka formaliuosius kriterijus, tačiau paneigimo paskelbimo forma ir būdas rodo viešosios informacijos skleidėjo nenuoširdumą ir gudravimą.

Kiekvienas asmuo, kurio atžvilgiu paskelbta netiksli, šališka, klaidinga, tikrovės neatitinkanti informacija, gali kreiptis į viešosios informacijos rengėją, reikalaudamas šią informaciją patikslinti, paneigti. Viešosios informacijos rengėjams galioja pareiga taisyti klaidas ir netikslumus netgi nepaisant to, ar į juos kreipėsi suinteresuotas asmuo.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 1003 (1993) „Dėl žurnalistikos etikos“ 26 straipsnyje pabrėžiama, kad suinteresuotų asmenų prašymu informavimo priemonės privalo skubiai ištaisyti visas jų paskelbtas žinias ar nuomones, kurios yra netikros ar klaidingos, ir pateikti visą reikalingą informaciją.

Visuomenės informavimo etikos komisija kreipiasi į viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, primindama Visuomenės informavimo kodekso 17 straipsnio nuostatą: tikslinti informaciją, paneigti klaidingus faktus būtina be komentarų. Toks paneigimo paskelbimas, kai negalima aiškiai konstatuoti, jog jis atskirtas nuo komentaro, kelia abejonių redakcijos sąžiningumu.

Visuomenės teisė gauti informaciją neatsiejama nuo pagarbos teisingai informacijai, kurią užtikrinti – svarbiausioji viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareiga.

 

SVARSTYTA:

3 - 4. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30).

NUSPRĘSTA: skundų svarstymą atidėti kitam posėdžiui ir suteikti publikacijos autoriui galimybę asmeniškai pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

5. A.K. skundas dėl:

-          Liepos Želnienės publikacijos „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24);

-          Alvydo Januševičiaus publikacijos „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11);

-          Andriaus Navicko publikacijos „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04);

-          Arūno Marčausko publikacijos „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Liepos Želnienės publikacijoje „Vytautas Bakas prieš Algirdą Butkevičių: politinė šizofrenija ar demagogija?“ (15min.lt, 2017-11-24), Alvydo Januševičiaus publikacijoje „Politinė šizofrenija Šiauliuose: du vicemerai su skirtinga socialdemokratija“ (15min.lt, 2017-07-11), Andriaus Navicko publikacijoje „Politinė socialdemokratų „šizofrenija“ (lzinios.lt, 2017-06-04) ir Arūno Marčausko publikacijoje „Apie „socdemišką šizofreniją“ Klaipėdoje“ (atviraklaipeda.lt, 2017-10-18) pažeistos nebuvo;

2) parengti ir viešai paskelbti rekomendacijas dėl socialiai jautrių terminų vartojimo žiniasklaidoje.

 

SVARSTYTA:

6. A.G. skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-11-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnis, nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus miesto savivaldybės skundas dėl Alios Zinkuvienės publikacijos „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Alios Zinkuvienės publikacijoje „Vilniaus valdžia tobulina otkatų sistemą“ (respublika.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. 250-osios DNSB skundas dėl programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „TV3 žinios“ („TV3“, 2017-11-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

Dėl R.V. skundo dėl korektūros klaidos portale delfi.lt paskelbtos publikacijos antraštėje.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog antraštėje padaryta korektūros klaida nėra tyčinė, antraštės esmės nekeičia ir buvo ištaisyta paties viešosios informacijos rengėjo, šio skundo nenagrinėti ir rekomenduoti pareiškėjai panašiais atvejais kreiptis tiesiogiai į redakciją.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.B. skundas dėl Lino Urmanavičiaus publikacijos „Kita nuomonė. Balkei“ („Mano Druskininkai“, 2017-11-03).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lino Urmanavičiaus publikacijoje „Kita nuomonė. Balkei“ („Mano Druskininkai“, 2017-11-03) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Kantri medija“ ir atkreipti dėmesį, jog publikacijoje „Kita nuomonė. Balkei“ skelbiamos nuomonės faktinis pagrindas stokoja tikslumo, esama prieštaravimų, nors visa tai lengvai įmanoma patikrinti vadovaujantis profesionalios žurnalistikos standartais. Nors nuomonei ir netaikomas tiesos kriterijus, jai neturi trukti faktinio pagrindo. Todėl redakcija, net ir skelbdama politikų ar kitų su redakcija tiesiogiai nesusijusių asmenų nuomones, privalo tai užtikrinti, kaip ir tai, kad šios nuomonės nepažeistų teisės ir etikos.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Gintarės Rožėnės publikacijos „Verslą Lietuvoje kuriančiai emigrantei - valdžios patyčios“ („Rinkos aikštė“, 2017-06-13).

NUSPRĘSTA: Gintarės Rožėnės publikacijoje „Verslą Lietuvoje kuriančiai emigrantei – valdžios patyčios“ („Rinkos aikštė“, 2017-06-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl:

- Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai“ („Rinkos aikštė“, 2017-10-21);

- Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijos „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai: J.Basanavičiaus gatve „skrido“ 140 km/h greičiu“ (rinkosaikste.lt, 2017-10-24).

NUSPRĘSTA:

1) Visuomenės informavimo etikos nuostatos Dmitrijaus Kuprijanovo publikacijose „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai“ („Rinkos aikštė“, 2017-10-21) ir „Fiksuoti protu nesuvokiami pažeidimai: J.Basanavičiaus gatve „skrido“ 140 km/h greičiu“ (rinkosaikste.lt, 2017-10-24) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Rinkos aikštė“ ir atkreipti dėmesį, jog net ir naudojant publikacijose valstybės ir (ar) savivaldybių institucijų viešai skelbiamą informaciją, visuomet būtina perteikti ją tiksliai ir tinkamai nurodyti pirminį informacijos šaltinį.

 

SVARSTYTA:

4. J.V. skundas dėl:

- publikacijos „Susilaukę neįgalios pagrandukės ieško atsakymo: kodėl su mumis taip pasielgė?“ (lrytas.lt, 2017-09-22);

- programos „Reporteris“ reportažo „Dėl dukros, gimusios su Dauno sindromu, kaltina gydytoją“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-09-20).

NUSPRĘSTA:

1) programos „Reporteris“ reportaže „Dėl dukros, gimusios su Dauno sindromu, kaltina gydytoją“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-09-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) publikacijoje „Susilaukę neįgalios pagrandukės ieško atsakymo: kodėl su mumis taip pasielgė?“ (lrytas.lt, 2017-09-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. K.J. skundas dėl:

- Liepos Želnienės publikacijos „1,82 promilės pripūtęs Seimo narys Linas Balsys ginasi gėręs ne alkoholį, o vaistus“ (15min.lt, 2017-11-09);

- programos „Reporteris“ reportažo „Alkoholizmu apkaltintas Linas Balsys Aušrą Maldeikienę išvadino durne“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos L. Želnienės publikacijoje „1,82 promilės pripūtęs Seimo narys Linas Balsys ginasi gėręs ne alkoholį, o vaistus“ (15min.lt, 2017-11-09) ir programos „Reporteris“ reportaže „Alkoholizmu apkaltintas Linas Balsys Aušrą Maldeikienę išvadino durne“ („Lietuvos rytas.tv“, tv.lrytas.lt, 2017-11-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Scandinavian Language School“ skundas dėl vaizdo reportažo „NorVergija“: skandinaviškos lietuvių svajonės dužo į šipulius“ (15min.lt, 2017-11-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos vaizdo reportaže „NorVergija“: skandinaviškos lietuvių svajonės dužo į šipulius“ (15min.lt, 2017-11-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. L.J. skundas dėl publikacijos „Natūrali priemonė nuo pavojingų ligų: padės įveikti peršalimą ir gripą!“ (tv3.lt, 2017-10-27).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Natūrali priemonė nuo pavojingų ligų: padės įveikti peršalimą ir gripą!“ (tv3.lt, 2017-10-27) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

Dėl Seimo Etikos ir procedūrų komisijos prašymo išaiškinti ar asmuo, gaunantis autorinį atlyginimą už publikacijas ir reportažus televizijoje, laikomas vykdančiu žurnalistinę veiklą.

NUSPRĘSTA: išaiškinti žurnalisto sąvoką pagal VIĮ, bei paaiškinti, jog sutarties su redakcija forma nėra svarbi, o ar vykdomas žurnalistinis darbas, kiekvieną kartą yra sprendžiama individualiai, vertinant publikacijų periodiškumą, publikacijų turinį (ar tai žinios iš Seimo, ar kitokio pobūdžio publikacijos), tai, kaip autorius pristato save informacijos vartotojams (kaip žurnalistas, ar kaip Seimo nario padėjėjas) ir pan. Taip pat paprašyti pateikti Komisijai informaciją apie Seimo narių padėjėjus-sekretorius, galimai vykdančius žurnalistinę veiklą, kad Komisija galėtų juos įvertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

           Dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

SVARSTYTA:

1. G.L. skundas dėl Jono Marcinkaus publikacijos „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622).

NUSPRĘSTA: Jono Marcinkaus publikacijoje „Radviliškietę nervina apsileidėliai“ („Radviliškio naujienos“, 2017-09-29, Nr. 39/622) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis pažeistas nebuvo.

SVARSTYTA:

2. H.V. skundas dėl publikacijos „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Neryje rastas ilgiau kaip mėnesį ieškotos moters kūnas“ (delfi.lt, 2017-11-21) pažeistos nebuvo.

SVARSTYTA:

3. Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-10-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias ir teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

SVARSTYTA:

4 – 5. Lygių galimybių kontrolieriaus kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05), LRS narės Dovilės Šakalienės kreipimasis dėl programos „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir laidos „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programose „X faktorius“ („TV3“, 2017-11-05) ir „Editos šou“ („LRT televizija“, 2017-11-05) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „TV Manija“ ir UAB „All Media Lithuania“ ir atkreipti jų dėmesį, jog programų autoriai turėtų būti pasiruošę integruoti neįgaliuosius į jų kuriamų programų formatą, o ne aklai juo sekti. Pabrėžti, jog, Komisijos nuomone, laidoje buvo tarsi sąmoningai konstruojamas neįgalų jos dalyvį žeminantis modelis, nes iš anksto buvo žinoma, kaip elgsis laidos dalyviai, kameros buvo nukreiptos būtent į juos, tarsi skatinant žeminantį elgesį. Taip pat epizodas su paliktu neregiu galėjo būti nenaudojamas laidos anonsuose, dėl ko, gal net ir turint programos rengėjams teigiamą tikslą, auditorija tai galėjo suprasti kaip tam tikrą pažeminimą. Informaciją, susijusią socialiai jautriomis temomis, visuomet būtina pateikti itin atsargiai ir profesionaliai;

3) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Just TV“ ir Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei atkreipti jų dėmesį, jog laidose reikėtų vengti užduočių, susijusių su socialiai jautriomis temomis, ypač jeigu jos visuomenėje gali sukelti dviprasmišką vertinimą. Kiekvienai temai būtina rinktis tinkamas priemones ir formas, kad galimai sudėtinga situacija netaptų dar sudėtingesnė. Visais atvejais būtina tinkamai įvertinti galimą auditorijos reakciją;

4) parengti bendrą viešą kreipimąsi į abu televizijos programų transliuotojus dėl laidų ir temų, susijusių su negalia ir neįgaliaisiais, rengimo ir nušvietimo ir paskelbti jį savo interneto svetainėje.

SVARSTYTA:

6. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos 2018 m. veiklos plano.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišno siūlomam veiklos planui kartu su visais pasiūlytais pakeitimais.

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

V.Popandopula informuoja Komisiją apie gautų ir neišnagrinėtų skundų skaičių bei apie 2018 m. Komisijos priimtų sprendimų vykdymą.

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkė - vyriausia amžiumi Komisijos narė Gražina Viktorija Petrošienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko rinkimai.

Nuspręsta: Komisijos pirmininku išrinkti V.Trofimišiną.

 

SVARSTYTA:

2. Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimai.

Nuspręsta: Komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkti V.Žukienę.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos 2018 m. veiklos planų.

Nuspręsta: kitam posėdžiui pateikti konkrečius pasiūlymus dėl Komisijos veiklos gairių 2018 m. ir juos apsvarstyti.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl UAB „Lietuvos žinios“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

Nuspręsta:

          1.           Nepriskirti UAB „Lietuvos žinios“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

  1.          Kreiptis individualiu kreipimusi į redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog pagal teisės aktų reikalavimus redakcija privalo turėti vidinį etikos kodeksą ir, jog Komisijos sprendimai dėl profesinės etikos pažeidimų turi būti skelbiami Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka bei nustatyti redakcijai terminą atsiųsti nuorodas į portale lzinios.lt paskelbtus Komisijos sprendimus.

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl G.G. skundo dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės komentarų Facebook paskyroje - nagrinėti eilės tvarka.

- T. skundas dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio veiksmų - nagrinėti eilės tvarka.

- V.M. skundas dėl Rimo Naujelio publikacijos „Panelė Grybauskaitė mezga su panu Duda keistoką romaną“ (sputinknews.lt, 2018-02-26) - nagrinėti eilės tvarka.

           - A.A.L. skundas dėl žiniasklaidos apie ją neviešinamos informacijos - atsižvelgiant į tai, jog neskundžiama jokia konkreti publikacija, o Komisija neturi galių ką nors įpareigoti skelbti kokias nors publikacijas, skundo nenagrinėti.

           - A.B. skundas dėl neetiškų darbdavio veiksmų - atsižvelgiant į tai, jog Komisija nėra kompetentinga nagrinėti darbo ginčus ir (ar) atlikti dokumentų ekspertizes, skundo nenagrinėti.

           - A.R. skundas dėl Darbo biržos darbuotojos ir galimai žurnalistės J.P. - nagrinėti eilės tvarka.

- V.S. skundas dėl žurnalistės ir Seimo nario padėjėjos L.R. - nagrinėti eilės tvarka.

- „Lazdijų žvaigždės“ redakcijos atsakymas dėl D.B. - įtraukti šį klausimą į posėdį ir įvertinti, ar D.B., skelbdama savo nuomonę žiniasklaidoje, tinkamai praneša skaitytojams, kad yra savivaldybės darbuotoja.

- V.U. skundas dėl „Lietuvos žinių“ redakcijos veiksmų - nagrinėti eilės tvarka.

 

 

Puslapis 6 iš 6