logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Ketvirtadienis, 21 sausio 2021 11:02

Dėl teismų sprendimų

Vilniaus apygardos administracinis teismas sausio 20 dieną nagrinėjo bylas, susijusias su Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimais, kuriais viešosios informacijos rengėjai buvo pripažinti pažeidę Visuomenės informavimo etikos kodeksą. VAAT vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, jo neįregistravus ir nepaskelbus Teisės aktų registre, negali būti laikomas įsigaliojusiu ir negali būti taikomas.

 

Skundžiami Komisijos Sprendimai buvo priimti iki 2020 m. gegužės 18 d., t. y. kai Kodeksas dar nebuvo įregistruotas ir, anot LVAT išaiškinimo, negaliojo, o aplinkybė, kad viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas yra grindžiamas negaliojančio teisės akto normomis, teismui yra pagrindas tokį sprendimą panaikinti (LVAT 2020 m. gegužės 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

 

Atkreiptinas dėmesys, kad teismas nepasisakė dėl skunde dėstomų aplinkybių ir nevertino Komisijos sprendimo pagrįstumo: ,,Šiuo pagrindu panaikinus ginčijamą sprendimą, kitos pareiškėjos skunde išdėstytos aplinkybės nėra reikšmingos, todėl teisėjų kolegija jų nenagrinėja", - rašoma VAAT sprendime.

 

Vadovaudamasis šiuo formaliu pagrindu bei formuojama LVAT praktika, VAAT yra panaikinęs ir daugiau sprendimų, tačiau nė vienu iš šių atvejų nebuvo nagrinėjamas Komisijos sprendimų turinys, t.y. teismas nė karto nepasisakė, kad buvo neteisingai pritaikytas Kodekso straipsnis ar priimtas netinkamas sprendimas.