logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Antradienis, 03 spalio 2023 11:14

Žiniasklaidos priemonė neturi būti asmeninių sąskaitų suvedinėjimo erdvė

Visuomenės informavimo etikos kodekso 53 str. įpareigoja žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus bei skleidėjus nenaudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti. Visuomenės informavimo etikos komisija ne kartą yra įspėjusi kai kuriuos leidėjus dėl šio straipsnio nesilaikymo. Visuomenės informavimo priemonės didžiausias turtas yra pasitikėjimas ja, todėl labai svarbu nuolat prisiminti, jog būtina išsaugoti žiniasklaidos nepriklausomybę, būti nešališkiems ir profesionaliems.

 

Komisija jau yra atkreipusi dėmesį, kad konkuruodami dėl skaitytojų, biudžeto lėšų kai kurie leidėjai dažnai pamiršta pagrindinį žiniasklaidos tikslą – teikti objektyvią ir nešališką informaciją. Kita vertus, vis mažėjant spausdintų leidinių skaičiui, neretai rajone lieka vienas laikraštis, platinantis informaciją vietos gyventojams. Komisijos nuomone, tapęs vieninteliu rajonui aktualių žinių šaltiniu, toks leidinys turėtų būti itin nešališkas ir profesionalus, užtikrinti visuomenės teisę gauti teisingą informaciją. Deja, kai kurių visuomenės informavimo priemonių leidėjai paverčia laikraštį asmeninių ambicijų kovos lauku ir nevargina savęs etiškos žurnalistikos principais: netikrina faktų, neieško skirtingų nuomonių, nesuteikia galimybės kritikuojamam asmeniui išsakyti savo poziciją.

 

Komisija ne kartą yra įspėjusi Ignalinos laikraščio ,,Mūsų Ignalina" leidėją Joną Baltakį dėl įvairių Kodekso straipsnių pažeidimų. J.Baltakis ne vienerius metus buvo ir šiuo metu yra rajono savivaldybės tarybos narys, nors Kodekso 23 str. draudžia žurnalistui dirbti valstybės ir vietos valdžios institucijose ir dalyvauti politinių partijų veikloje (dėl to buvo pripažintas pažeidęs Kodekso nuostatas). Atkreiptinas dėmesys, kad tiek konkuruodamas su kitais leidiniais, tiek ir likęs šiuo metu vienintelis laikraštis Ignalinos rajone, leidėjas didelę laikraščio dalį skiria tiems, kurie asmeniškai kuo nors neįtiko laikraščio leidėjui. Kiekvienais metais Komisija gauna po kelis skundus iš asmenų, kurie patyrė J.Baltakio spaudimą ir/ar pašaipas jo leidžiamame laikraštyje.

 

Komisija tvirtai laikosi pozicijos, kad visuomenės informavimo priemonė negali būti naudojama kaip ginklas su nepritariančiais laikraščio leidėjo pažiūroms ar nuomonei. Žodžio laisvė yra kartu ir didžiulė atsakomybė už paskleistos informacijos teisingumą ir nešališkumą, o pagarba teisingai informacijai ir visuomenės teisei gauti informaciją yra svarbiausioji žurnalisto bei viešosios informacijos rengėjo pareiga.