logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445
Ketvirtadienis, 03 gruodžio 2015 09:33

Baigiamas rengti Visuomenės informavimo etikos kodeksas


Gruodžio 1 dieną Visuomenės informavimo etikos asociacija surengė pasitarimą-diskusiją dėl kuriamo Visuomenės informavimo etikos kodekso.

Šių metų pavasarį Asociacija subūrė darbo grupę, vadovaujamą VDU profesorės Audronės Nugaraitės, Kodekso naujai redakcijai parengti. Darbo grupė, surinkusi pasiūlymus iš suinteresuotųjų asmenų, surengė diskusiją. Joje buvo galimybė visiems žiniasklaidos priemonių atstovams  padiskutuoti opiausiais naujojo dokumento rengimo klausimais.

Pasitarime buvo aptarti viešosios informacijos rengėjų teikti siūlymai bei keliamos problemos. Darbo grupės vadovė prof.A.Nugaraitė pažymėjo, kad vienas svarbiausių rūpimų klausimų – informacijos sklaida internete. Pastabose, kurias atsiuntė suinteresuoti asmenys, daug dėmesio skiriama vizualios medžiagos etiškumui, antraščių etiškumui, nekaltumo prezumpcijai, politikų ir žiniasklaidos bendravimui ir bendradarbiavimui, skirčiai tarp žurnalisto ir viešosios informacijos rengėjo įsipareigojimų ir atsakomybės.

Diskusijos dalyviai, tarp kurių buvo ir Visuomenės informavimo etikos komisijos narių, atkreipė dėmesį, jog kai kurias šiuo metu dar galiojančio Žurnalistų ir leidėjų etikos nuostatas būtina tikslinti, išplėsti .

Daug diskutuota apie socialinių medijų įtaką viešajai informacijai bei jų santykį su visuomenės informavimo etika. Diskusijos dalyvių nuomone, ne vienam viešosios informacijos rengėjui reiktų kritiškai vertinti savo įrašus ir elgesį socialiniuose tinkluose; tai, susirinkusiųjų nuomone, taip pat turėtų būti naujojo Kodekso dalykas.

 

Primename, jog Visuomenės informavimo įstatymo 43 str.2d. numato, jog Kodeksą tvirtina, keičia ar pildo viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimas. Atstovų susirinkimą šaukia, jo veiklą koordinuoja ne mažiau kaip 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijos, veikiančios visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, bendru viešu pareiškimu. Atstovų susirinkime turi teisę dalyvauti ir visi kiti asmenys, tačiau balsavimo teisę atstovų susirinkime turi tik viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų, veikiančių visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovai.

Atstovų susirinkimas vyksta ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo šioje dalyje minėto viešo paskelbimo apie jį dienos. Atstovų susirinkimas Kodeksą tvirtina, keičia ar pildo vadovaudamasis atstovų susirinkimo darbo reglamentu. Kodeksą atstovų susirinkimą iniciavusių asmenų siūlymu atstovų susirinkimas tvirtina paprasta balsų dauguma. Kodekso arba jo pakeitimų ar papildymų projektus atstovų susirinkimą iniciavę asmenys viešai paskelbia ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki atstovų susirinkimo dienos.

Gruodžio 1 dieną vykęs Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių susirinkimas nusprendė, jog viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimas, kuriame turėtų būti tvirtinamas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, bus organizuojamas 2016  metų vasario  29 dieną.

 

VIEA inf.