logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445
Penktadienis, 29 sausio 2016 13:56

Visuomenės informavimo etikos asociacijos viešas pareiškimas

Visuomenės informavimo etikos asociacija vasario 29 dieną kviečia viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimą, kuriame bus tvirtinamas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas.

Šių metų pavasarį Asociacija subūrė darbo grupę vadovaujamą VDU profesorės Audronės Nugaraitės, Kodekso naujai redakcijai parengti. Buvo sudaryta galimybė visiems suinteresuotiems asmenims pareikšti nuomonę, teikti pastabas. Darbo grupė gavo nemažai vertingų siūlymų ne tik iš viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijų, bet ir iš nevyriausybinių organizacijų, žurnalistų, kuriems svarbi žiniasklaidos kokybė. Pastabose, kurias atsiuntė suinteresuoti asmenys, daug dėmesio skiriama vizualios medžiagos etiškumui, antraščių etiškumui, nekaltumo prezumpcijai, politikų ir žiniasklaidos bendravimui ir bendradarbiavimui, skirčiai tarp žurnalisto ir viešosios informacijos rengėjo.

Visuomenės informavimo įstatymo 43 str. 2 d. numato, jog Kodeksą tvirtina, keičia ar pildo viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkimas. Atstovų susirinkimą šaukia, jo veiklą koordinuoja ne mažiau kaip 5 viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijos, veikiančios visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, bendru viešu pareiškimu. Atstovų susirinkime turi teisę dalyvauti ir visi kiti asmenys, tačiau balsavimo teisę atstovų susirinkime turi tik viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų, veikiančių visuomenės informavimo srityje ne mažiau kaip 3 metus, ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovai.

Atstovų susirinkimas Kodeksą tvirtina, keičia ar pildo vadovaudamasis atstovų susirinkimo darbo reglamentu. Kodeksą atstovų susirinkimą iniciavusių asmenų siūlymu atstovų susirinkimas tvirtina paprasta balsų dauguma. Kodekso arba jo pakeitimų ar papildymų projektus atstovų susirinkimą iniciavę asmenys viešai paskelbia ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki atstovų susirinkimo dienos.

Susirinkimas vyks vasario 29 dieną, 13.00 valandą, adresu: J.Basanavičiaus g. 4B, Vilniuje (asociacijos LATGA posėdžių salėje).

Kodekso projektas bus skelbiamas interneto svetainėje: www.etikoskomisija.lt, likus ne mažiau kaip 15 dienų iki atstovų susirinkimo dienos.