logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Ketvirtadienis, 14 balandžio 2016 22:12

Surengta diskusija “Rinkimams artėjant: žiniasklaida ir viešieji asmenys”

Balandžio 11 dieną Visuomenės informavimo etikos komisija surengė diskusiją “Rinkimams artėjant: žiniasklaida iri viešieji asmenys”. Diskusijoje dalyvavo Vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, VRK politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė, Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė bei didelis būrys leidėjų ir visuomenės informavimo priemonių darbuotojų. Diskusiją vedė Komisijos pirmininkės pavaduotojas Viktoras Trofimišinas.

Diskusijos vedėjas, pristatydamas temą, pabrėžė, kad visuomenės informavimo etikos principai – sąžiningumas, nešališkumas, tikslumas - galioja bet kuriuo metu ir politinės kampanijos neatleidžia leidėjų ir žurnalistų nuo šių pamatinių principų laikymosi. V.Trofimišinas atkreipė dėmesį, kad didesnė dalis su rinkimine kampanijaj susijųsių skundų yra peradresuojami VRK, kadangi pagal kompetenciją politinė reklama yra šios institucijos veiklos sritis. Kita vertus, sakė V.Trofimišinas, turime tokį laikotarpį, kai dar ne visi galimi kandidatai yra paskelbę savo apsisprendimą dalyvauti rinkimuose, be to, dalis būsimųjų kandidatų šiuo metu yra Seimo, savivaldybių tarybų nariai, aktyviai dirbantys savo darbą, ir neretai žiniasklaida susiduria su problema: ar visada prašomas paskelbti tekstas gali būti vertinamas kaip politinė reklama, už kurią būtina mokėti?

VRK pirmininkas Z.Vaigauskas akcentavo pagrindinius teisinius politinės kampanijos principus. Vienas varbiausių, pirmininko žodžiais, yra lygiateisiškumo principas. Kiekviena žiniasklaidos priemonė turi paskelbti politinės reklamos įkainius ir visiems kandidatams, nepriklausomai nuo simpatijų ir antipatijų, turi būti vienodos sąlygos. “Kalbant apie politinės reklamos principus, turėtų užtekti dešimt Dievo įsakymų, bet jų, deja, neužtenka”, - ironizavo VRK vadovas. Jis visiškai sutiko su V.Trofimišino išsakyta mintimi, kaip svarbu laikytis pagrindinių etikos principų, kurie nekinta ir nepriklauso nuo politinių kampanijų.

Z.Vaigauskas atkreipė dėmesį, kad politinės reklamos įkainiai yra gerokai didesni negu komercinės reklamos, kas, jo nuomone, atrodo kiek keistokai.

VRK pirmininkas išskyrė itin akylai Komisijos stebimus dalykus: ar suteikiama teisė atsakyti į kritiką ir reklamos draudimo laikotarpį prieš pat rinkimus. Anot pirmininko, reklamos draudimo laikotarpis yra nejudinama konstanta, už kurį VRK baudžia be išlygų ir diskusijų.

Z.Vaigauskas atkreipė dėmesį, kad, siekiant išvengti nemalonumų, būtina atidžiai tikrinti iš partijos ar kandidato ateinančios medžiagos turinį. Visuomenės informavimo priemonė neprivalo publikuoti informacijos, kuri leidėjui atrodo ne itin patikima, juolab kad vadovaujantis įstatymais leidėjas privalės suteikti galimybę atsakyti, jeigu paaiškėtų, kad iš tiesų informacija buvo netiksli.

Ir Z.Vaigauskas, ir L.Petronienė pabrėžė, kad VRK stengiasi spręsti iškilusias problemas sręsti geranoriškai, kvietė daugiau konsultuotis.

Žurnalistų etikos inspektorė G.Ramanauskaitė-Tiumenevienė daugiau akcentavo viešo asmens privataus gyvenimo viešinimo ribas, kurios rinkiminių kampanijų metu neretai ima smarkiai plėstis. Inspektorė paminėjo konkrečius pavyzdžius, kai buvo išviešintos asmens sveikatos detalės, rodomi vaikai ar kiti šeimos nariai. Anot Inspektorės, nors kritika viešųjų asmenų atžvilgiu yra labai plati ir įvairi, ji negali žeminti asmens ir jo artimųjų nenormine leksika ar dviprasmiškais montažais.

Diskusijos dalyviai turėjo labai daug klausimų, ir pirmiausia – VKR atstovams. Leidėjai ir žurnalsitai klausė, kaip bus stebima ir vertinama reklama socialiniuose tinkluose. Z.Vaigauskas sakė, kad dėl socialnių tinklų kviesis į pagalbą visuomenės atstovus ir priminė, kad reklama juose taip pat vertinama kaip ir bet kurioje žiniasklaidos priemonėje.

Vietinių laikraščių leidėjai domėjosi, kaip elgtis su dabartiniais Seimo nariais, kurie susitikinėja su rinkėjais, teikia ataskaitas apie nuveiktus darbus, nori pasveikinti per laikraštį savo rinkėjus įvairių švenčių proga ir pan. Kita grupė – tai asmenys, kurie tarsi ir ruošiasi dalyvauti rinkimuose, bet niekur viešai tai nėra paskelbta. Leidėjus jaudino, kaip bus, jeigu populiarūs ir dažnai laikraščiuose aprašomi žmonės vis gi nuspręs kandidatuoti – ar bus dabartiniu laikotarpiu publikuoti apie tokius asmenis straipsniai pripažinti politine reklama? VRK atstovai informavo, kad galutiniai kandidatų sąrašai bus skelbiami rugsėjo 9 dieną, tad iki tos dienos politinė reklama traktuojama ne taip griežtai. Kita vertus, sakė VRK atstovai, net jei oficialiai kandidatas dar nepaskelbtas, bet jis ar jo partija viešai kalba apie dalyvavimą rinkimuose, leidėjams reiktų būti budresniems. Svarbu, kaip sakė L.Petronienė, jeigu jau rašot, tai daugiau ar mažiau rašykit apie visus kandidatus ir partijas.

Leidėjai teikė įvairių pasiūlymų, pastabų, rodė nekorektišką, jų nuomone, reklamą, uždavė daug klausimų apie galimus ir draudžiamus dalykus. Pasibaigus posėdžiui, visiems dalyvavusiems buvo padovanotas Visuomenės informavimo etikos kodeksas.