logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris2

Viktoras

Viktoras

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. J.B. skundas dėl Mindaugo Šimkūno publikacijos „Meras kirto kandidatėms“ (atspindziai.lt, 2023-02-23).

NUSPRĘSTA: Mindaugo Šimkūno publikacijoje „Meras kirto kandidatėms“ (atspindziai.lt, 2023-02-23) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. M.J. skundas dėl žurnalistės Saulės Žemaitytės-Ajutienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: kadangi šalių ginčui visuomenės informavimo etikos nuostatos netaikytinos, M.J. skundo dėl žurnalistės Saulės Žemaitytės-Ajutienės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“ nagrinėjimą nutraukti.

 

SVARSTYTA:

3. D.Ž. skundas dėl Edvardo Čiuldės publikacijos „D.Žalimas yra didžioji Vytauto Didžiojo universiteto gėda“ (tiesos.lt, 2023-08-30).

NUSPRĘSTA: Edvardo Čiuldės publikacijoje „D.Žalimas yra didžioji Vytauto Didžiojo universiteto gėda“ (tiesos.lt, 2023-08-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

SVARSTYTA:

4. M.U. skundas dėl Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Aiškėja, kodėl kūdikį pagrobusio tėvo rusų pasieniečiai nepasitiko šūviais (išskirtinis pasakojimas)“ („Kauno diena“, klaipeda.diena.lt, 2023-08-29).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir pasiūlyti UAB „Diena Media News“ pateikti Komisijai susipažinti publikacijos autorės pokalbio su informaciją jai suteikusia pašnekove garso įrašą.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl V.A.K skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

 

- Dėl D.K. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai tikslinti skundą atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento reikalavimus.

 

- Dėl G.L. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. O.F. skundas dėl Gailutės Kudirkienės publikacijos „Aferistas mulkina Ukrainos vardu“ („Panevėžio kraštas“, 2023-05-30).

NUSPRĘSTA: Gailutės Kudirkienės publikacijoje „Aferistas mulkina Ukrainos vardu“ („Panevėžio kraštas“, 2023-05-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

2. Visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ skundas dėl:

1) Andriaus Tapino publikacijos „Skaidrinam apžvalga: Kauno milijonai, ministrės tūkstančiai ir ko bijo Jonava“ (tapinas.substack.com, 2023-05-11);

2) Andriaus Tapino publikacijos „Kaunas. „Vagių tarybos“ sistema“ (tapinas.substack.com, 2023-05-22);

3) Andriaus Tapino publikacijos „Ignalina. Rytas Staselis stebi maklių banko kortelėmis olimpiadą ir randa 112 kortelių“ (tapinas.substack.com, 2023-06-05);

4) Andriaus Tapino 2023-05-23 įrašo jo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (facebook.com, 2023-05-23);

5) programos „SKAIDRINAM 2023 | KAUNAS: Šiugždinienė ir Matijošaičiai | VILNIUS I dalis: Zuokas ir Jaunius“ (youtube.com, 2023-05-20);

6) programos „SKAIDRINAM 2023 | KAUNAS – vagių taryba | Matijošaitis | Kauno rajonas ir klastojimo rekordai“ (youtube.com, 2023-06-03).

NUSPRĘSTA:

1) ginčo publikacijose visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į A.Tapiną viešu kreipimusi ir priminti, jog bendrai priimtų etikos normų privalu laikytis visiems žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams.

 

SVARSTYTA:

3. Kiti klausimai.

- Dėl S.S. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl E.V. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

Antradienis, 21 lapkričio 2023 11:04

Viešas laiškas Andriui Tapinui

Visuomenės informavimo etikos komisija , nagrinėdama skundus, gilinasi į visas aplinkybes, susijusias su pateikta medžiaga. Ypač tai svarbu pabrėžti, kalbant apie didelius žurnalistinius tyrimus, dažnai apimančius ne vieną publikaciją.

 

Vertindama VO ,,Vieningas Kaunas“ skundą dėl kelių A.Tapino publikacijų, Komisija atkreipė dėmesį, kad jos yra vieno didelio žurnalistinio tyrimo dalys, kurios neturėtų būti vertinamos atskirai viena nuo kitos, bet kaip vieno kūrinio, kad ir pateikto skirtingose platformose, epizodai. Komisijos požiūriu, publikacijose išsakyta nuomonė yra pagrįsta faktais, išklausytos įvairių pusių pozicijos. Jos sulaukė didelio susidomėjimo visuomenėje. Buvo paliesta svarbi tema apie piktnaudžiavimą viešaisiais finansais savivaldybėse ir visuomenė neabejotinai turi teisę apie tai sužinoti.

 

Vis dėlto atliekant reikšmingus darbus ir pateikiant juos visuomenei, žurnalistui ir/ar viešosios informacijos rengėjui reiktų vengti pašaipaus, nepagarbaus tono, šališkų vertinimų ar nekorektiškų epitetų.

 

Pats tyrimo autorius teigia nesąs žurnalistas: ,, Savęs žurnalistu nepristatau ir nelaikau, jokiai žurnalistų profesinei organizacijai nepriklausau, savo asmeninį Substack puslapį internete vedu kaip tinklaraštininkas, kuris išsako savo nuomonę, socialiniuose tinkluose veikiu kaip influenceris“, - teigia Komisijai atsiųstame atsakyme į skundą A.Tapinas. Komisija nesiima diskutuoti su autoriumi, tačiau atkreipia dėmesį, kad Laisvės TV reklamuojamose laidose jis yra įvardijamas žurnalistu, neneigia juo esąs ir įvairiuose interviu (pvz., Jungtinės Karalystės visuomeniniam radijui BBC).

 

Komisija pabrėžia, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas galioja ne tik žurnalistams, tačiau taip pat viešosios informacijos rengėjams. Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 77 d. nurodo, kad ,,audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją“ – yra vadintini viešosios informacijos rengėjais, kuriems, vadovaujantis to paties įstatymo 3 str. 2 d., be kitų teisės aktų privalu laikytis ir Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. I.J. skundas dėl „OpTV Plius“ programos „Pašvinkęs maistas: mums nesako tiesos!| Naujas Siegel bachūras - bankrotas? |mirtina Delfi medžioklė“ (youtube.com, 2023-05-31).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti „OpTV Plius“ redakcijai pateikti įrodymus, kad pareiškėjui buvo siūloma pateikti savo nuomonę (dalyvauti programoje).

 

SVARSTYTA:

2. I.D. skundas dėl Liminos Matelienės publikacijos „Rankas geriau sukišti negu atkišti“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2023-07-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Liminos Matelienės publikacijoje „Rankas geriau sukišti negu atkišti“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2023-07-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į „Panevėžio krašto“ redakciją viešu kreipimusi ir priminti pareigą paisyti profesionalaus ir etiško komentaro taisyklių.

 

SVARSTYTA:

3. O.F. skundas dėl Gailutės Kudirkienės publikacijos „Aferistas mulkina Ukrainos vardu“ („Panevėžio kraštas“, 2023-05-30).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir dar kartą pasiūlyti „Panevėžio krašto“ redakcijos atstovams dalyvauti Komisijos posėdyje, kad galėtų pateikti atsakymus į papildomus Komisijos narių klausimus.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl Komisijos darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti visiems siūlomiems Darbo reglamento pakeitimams.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

Dėl VRK 2023-10-09 paklausimo Nr. 2-1397(2.11).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog vaizdo įrašas „Wybory Samorządowe 2023. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego. Kandydat Robert Duchniewicz. Tutejsze #3“ (youtube.com, 2023-02-21), vaizdo įrašas „Nowy odcinek #TUTejsze już w ten weekend! 16 LAT W NIEWOLI. Daniel Žamoit #4“ (youtube.com, 2023-02-23) ir vaizdo įrašas „#TUTejsze Wolność po 16 latach. Wybory Samorządowe 2023. Do kogo należy Krym? Daniel Žamoit #4“ (youtube.com, 2023-03-01) laikytini politine reklama.

Komisija ne kartą yra susidūrusi su atvejais, kai nepagarbų, užgaulų kūrinio toną bandoma pagrįsti pasirinkto žurnalistinio žanro ypatumais. Deja, kaip rodo Komisijos darbo patirtis, žurnalistai dažnai nėra įsigilinę į tuos ypatumus, subtilumą ir specifiką, neįvertina keliamų profesionalumo kriterijų ir neretai nuslysta paviršiumi, kurdami tekstus, kurie tik išoriškai galėtų būti priskiriami vienam ar kitam žurnalistikos žanrui.

 

Komentaras, kaip žurnalistikos analitinis vertinamasis žanras, šiuolaikinių medijų tyrinėtojų yra laikomas vienas reikšmingiausių ir įdomiausių žanrų, kuriam spaudoje skiriama itin svarbi vieta. Tai - autorinis tekstas, pasižymintis subjektyvia rašančiojo nuomone apie konkrečius įvykius, reiškinius, politinių veikėjų pasisakymus ir pan. Lyginant su kitais žurnalistikos žanrais, komentaras yra ganėtinai subjektyvus, aiškiai atspindintis autoriaus nuomonę ir autorinį stilių. Suprantama, nuomonė žurnalisto komentare turi būti pagrįsta faktais ir argumentais, reiškiama etiškai ir sąžiningai. Komentaras gali būti ir satyrinis, ir ironiškas, tačiau visų pirma jis turi būti tvirtai suręstas ir profesionalus. Neskoningas, nevykusiais pašmaikštavimais perkrautas kūrinys neretai nuvilia išprususį skaitytoją, kartu parodydamas redakcijos ir autoriaus gebėjimo valdyti tekstą, taigi - ir tam tikro profesionalumo, stoką.

 

Komisija primena, kad Visuomenės informavimo etikos kodekso normos galioja visiems be išimties žurnalistų kūriniams, kokiems žanrams autorius ar redakcija juos bepriskirtų. Komentaras, nors ir suteikiantis daug didesnes raiškos ribas bei galimybę subjektyviai vertinti įvykius ar asmenis, neatleidžia nuo pareigos nuomonę reikšti etiškai bei laikytis profesionalumo kriterijų, taikomų šiam žanrui.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. LDB KU „Baltija“ skundas dėl Vakario Deksnio publikacijos „Bankrotų virtuozams net šiukšlės auksinės – už atliekų išvežimą paklojo kosminę sumą“ (lrytas.lt, 2023-04-07).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, kad UAB „Lrytas“ nėra atsakinga už ginčo publikacijos turinį, LDB KU „Baltija“ skundo dėl Vakario Deksnio publikacijos „Bankrotų virtuozams net šiukšlės auksinės – už atliekų išvežimą paklojo kosminę sumą“ (lrytas.lt, 2023-04-07) nagrinėjimą nutraukti.

 

SVARSTYTA:

2. LDB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ skundas dėl žurnalisto Vakario Deksnio veiksmų.

NUSPRĘSTA: žurnalistas Vakaris Deksnys visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

3. N.Š. skundas dėl Linos Žvorūnės publikacijos „Anekdotas už 500 eurų ir sveikatos sutrikdymą“ („Mūsų Ignalina“, 2023-04-28).

NUSPRĘSTA:

1) Linos Žvorūnės publikacijoje „Anekdotas už 500 eurų ir sveikatos sutrikdymą“ („Mūsų Ignalina“, 2023-04-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų;

2) persiųsti skundą ŽEIT, kad įvertintų ginčo publikaciją dėl galimų asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimų;

3) Komisijos iniciatyva pradėti tyrimą dėl Jono Baltakio galimai daromo Kodekso 23 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

4. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Luščiko skundas dėl Jono Petriko publikacijos „Socialdemokratai – būsimieji gastrolieriai?“ („Radviliškio kraštas“, 2023-05-25).

NUSPRĘSTA: Jono Petriko publikacijoje „Socialdemokratai – būsimieji gastrolieriai?“ („Radviliškio kraštas“, 2023-05-25) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl L.R. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu), Jurga Tvaskienė (nuotoliniu būdu), Ernest Alesin (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. J.B. skundas dėl Mindaugo Šimkūno publikacijos „Meras kirto kandidatėms“ (atspindziai.lt, 2023-02-23).

NUSPRĘSTA: skundo nagrinėjimą atidėti ir pasiūlyti portalo redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos antraštės atitikimo Kodekso 8 str.

 

SVARSTYTA:

2. V.G. skundas dėl Jono Baltakio publikacijos „Kas „vagos“ naudą galimai sugaudė?“ („Mūsų Ignalina“, 2023-01-13).

NUSPRĘSTA:

1) Jono Baltakio publikacijoje „Kas „vagos“ naudą galimai sugaudė?“ („Mūsų Ignalina“, 2023-01-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) kreiptis viešu kreipimusi į laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonės neturėtų būti naudojamos asmeniniams santykiams aiškintis ir (ar) susidorojimui su kitaip mąstančiais.

 

SVARSTYTA:

3. LR Žemės ūkio rūmų skundas dėl:

1) Eimanto Pranausko publikacijos „Dvidešimt dvi keistenybės, ištrauktos iš „žemės ūkio keistenybių maišo“ („Ūkininko patarėjas“, 2023-03-28);

2) Publikacijos „Skandalas“ („Ūkininko patarėjas“, 2023-03-30);

3) Stasio Bielskio ir Vidos Tavorienės publikacijos „Pūlinys. Nei sėja, nei akėja, bet milijonus į savo aruodus susipila. Kas?“ („Ūkininko patarėjas“, ukininkopatarejas.lt, 2023-04-22).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiais kreipimaisi į abi ginčo šalis. Kreipimesi į ŪP atkreipti dėmesį, jog skelbiant sutrumpintus publikacijų tekstus, būtina tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę ir netrumpinti publikacijų kritikuojamo asmens paaiškinimų sąskaita ir, jog, publikacijas rengiant suinteresuotiems asmenims, visuomet būtina atskleisti savo ryšius su aprašoma tema (organizacijomis). Kreipimesi į ŽŪR atkreipti dėmesį, jog informacija apie ŽŪR vykdomus projektus jų interneto svetainėje nėra pakankamai laisvai prieinama ir kai tokios informacijos į juos kreipiasi žurnalistai, būtina su jais bendradarbiauti, o ne apsiriboti formaliomis nuorodomis į teisės aktų reikalavimus, priešingu atveju galima tikėtis pagrįstos žiniasklaidos kritikos.

 

SVARSTYTA:

4. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos atstovo Medijų taryboje.

NUSPRĘSTA: Komisijos atstovu į Medijų į tarybą deleguoti J.Mažylę.

 

- Dėl R.R. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti dėl pasibaigusio 12 mėn. senaties termino.

 

- Dėl M.U. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 7 ir 9 str. reikalavimams.

 

- Dėl L.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 3, 4, 5, 6 ir 7 str. reikalavimams.

 

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl skundžiamo vaizdo įrašo atitikimo Kodekso 8 str. reikalavimams.

 

- Dėl Komisijos darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Žukienės pasiūlymams dėl Darbo reglamento 7 ir 12 punktų patikslinimo.

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Gražina Viktorija Petrošienė, Vaiva Žukienė, Jolanta Mažylė, Asta Cibienė, Valdas Latoža, Ramutė Šimukauskaitė, Gintaras Sarafinas, Ivona Jaroslavcevienė, Jurga Tvaskienė, Ernest Alesin.

Posėdžio pirmininkė – vyriausia amžiumi Komisijos narė Gražina Viktorija Petrošienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Dėl naujos kadencijos Komisijos darbo organizavimo.

NUSPRĘSTA:

1) Komisijos pirmininke išrinkti V.Žukienę;

2) Komisijos pirmininkės pavaduotoja išrinkti R.Šimukauskaitę.

 

SVARSTYTA:

2. Kiti klausimai.

- Dėl R.A. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl VšĮ „Baltijos projektų ir leidybos centras“ skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis nepriskirtinas Komisijos kompetencijai.

 

- Dėl A.T. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl V.V. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl G.A. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl M.J. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą, kad jis atitiktų Komisijos darbo reglamento 19 p. reikalavimus.

 

- Dėl anoniminio skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi jis pateiktas anonimiškai (Komisijos darbo reglamento 21 p.).

Visuomenės informavimo etikos kodekso 53 str. įpareigoja žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus bei skleidėjus nenaudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti. Visuomenės informavimo etikos komisija ne kartą yra įspėjusi kai kuriuos leidėjus dėl šio straipsnio nesilaikymo. Visuomenės informavimo priemonės didžiausias turtas yra pasitikėjimas ja, todėl labai svarbu nuolat prisiminti, jog būtina išsaugoti žiniasklaidos nepriklausomybę, būti nešališkiems ir profesionaliems.

 

Komisija jau yra atkreipusi dėmesį, kad konkuruodami dėl skaitytojų, biudžeto lėšų kai kurie leidėjai dažnai pamiršta pagrindinį žiniasklaidos tikslą – teikti objektyvią ir nešališką informaciją. Kita vertus, vis mažėjant spausdintų leidinių skaičiui, neretai rajone lieka vienas laikraštis, platinantis informaciją vietos gyventojams. Komisijos nuomone, tapęs vieninteliu rajonui aktualių žinių šaltiniu, toks leidinys turėtų būti itin nešališkas ir profesionalus, užtikrinti visuomenės teisę gauti teisingą informaciją. Deja, kai kurių visuomenės informavimo priemonių leidėjai paverčia laikraštį asmeninių ambicijų kovos lauku ir nevargina savęs etiškos žurnalistikos principais: netikrina faktų, neieško skirtingų nuomonių, nesuteikia galimybės kritikuojamam asmeniui išsakyti savo poziciją.

 

Komisija ne kartą yra įspėjusi Ignalinos laikraščio ,,Mūsų Ignalina" leidėją Joną Baltakį dėl įvairių Kodekso straipsnių pažeidimų. J.Baltakis ne vienerius metus buvo ir šiuo metu yra rajono savivaldybės tarybos narys, nors Kodekso 23 str. draudžia žurnalistui dirbti valstybės ir vietos valdžios institucijose ir dalyvauti politinių partijų veikloje (dėl to buvo pripažintas pažeidęs Kodekso nuostatas). Atkreiptinas dėmesys, kad tiek konkuruodamas su kitais leidiniais, tiek ir likęs šiuo metu vienintelis laikraštis Ignalinos rajone, leidėjas didelę laikraščio dalį skiria tiems, kurie asmeniškai kuo nors neįtiko laikraščio leidėjui. Kiekvienais metais Komisija gauna po kelis skundus iš asmenų, kurie patyrė J.Baltakio spaudimą ir/ar pašaipas jo leidžiamame laikraštyje.

 

Komisija tvirtai laikosi pozicijos, kad visuomenės informavimo priemonė negali būti naudojama kaip ginklas su nepritariančiais laikraščio leidėjo pažiūroms ar nuomonei. Žodžio laisvė yra kartu ir didžiulė atsakomybė už paskleistos informacijos teisingumą ir nešališkumą, o pagarba teisingai informacijai ir visuomenės teisei gauti informaciją yra svarbiausioji žurnalisto bei viešosios informacijos rengėjo pareiga.

Rugsėjo 5 dieną naują kadenciją pradėjo visuomenės informavimo etikos komisija. Nors ankstesnės Komisijos kadencija dar nebuvo pasibaigusi, pasikeitus Visuomenės informavimo įstatymui, Komisija turėjo būti suformuota pagal naujos Įstatymo redakcijos reikalavimus.

 

Pagal naująją Įstatymo redakciją po vieną atstovą į Komisiją deleguoja Visuomenės informavimo etikos asociacijos nariai, vieną asmenį skiria Lietuvos radijas ir televizija, tris narius – Medijų taryba, kuriai kandidatus teikia Lietuvos universitetai, turintys žurnalistikos studijų programas. Nors Medijų taryba kol kas vėluoja, esamo narių skaičiaus pakanka vykdyti Komisijos veiklą.

 

Visuomenės informavimo etikos asociacijos nariai į Komisiją delegavo:

 

Ernestą Alesiną ( Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija),

 

Astą Cibienę (Lietuvos radijo ir televizijos asociacija),

 

Ivoną Jaroslavcevienę (Asociacija ,,Nacionalinė spauda“),

 

Valdą Latožą (Regioninių radijo stočių asociacija),

 

Dr. Jolantą Mažylę (Lietuvos žurnalistų sąjunga),

 

Gražiną Viktoriją Petrošienę (Lietuvos žurnalistų draugija),

 

Gintarą Sarafiną (Interneto žiniasklaidos asociacija),

 

Ramutę Šimukauskaitę (Nacionalinė miestų ir rajonų laikraščių asociacija),

 

Vaivą Žukienę (Lietuvos kabelinės televizijos asociacija).

 

Visumeninis transliuotojas į Komisiją paskyrė žurnalistę Jurgą Tvaskienę.

 

Pirmojo posėdžio metu Komisijos nariai išsirinko pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininke vienbalsiai išrinkta Vaiva Žukienė, ėjusi šias pareigas ir prieš tai. Pavaduotoja tapo taip pat anksčiau ja buvusi Ramutė Šimukauskaitė.

 

Komisijos narių kadencija – treji metai. Naujoji Įstatymo redakcija numato, kad tas pats asmuo į Komisiją gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms.

Puslapis 1 iš 20