logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

2016-01-25 sprendimas Nr. EKS-1/16

 

Programoje „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2015-10-08) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 straipsnis, nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas žmogaus teises ir laisves ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros bei įvairias nuomones ir 16 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, pateikdamas informaciją, privalo atskirti informaciją, kurios paskelbimą iš tikrųjų pateisina visuomenės (viešasis) interesas nuo informacijos, kuri tik tenkina smalsumą.

Sprendimas panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-11-28 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-6223-968/2016

 

2016-01-25 sprendimas Nr. EKS-2/16

 

Programoje „TV3 žinios“ („TV3“, 2015-09-13) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o, perteikdamas įvairias nuomones, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką.

 

2016-02-22 sprendimas Nr. EKS-3/16

 

Artūro Budrio publikacijoje „Angelai sargai „velnio“ kailyje“ („Penktadienio žemaitis“, 2015-10-23, Nr. 43/1004) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina apie tai pranešti visuomenei.

 

2016-02-22 sprendimas Nr. EKS-4/16

 

Anos Daukševič publikacijoje „Sūnų apraudanti zarasiškė: „Medikai ištraukė šuntą ir paliko“ („lrytas.lt“, 2015-09-03) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai turi būti nurodyta skelbiamoje informacijoje, ir 38 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2016-02-22 sprendimas Nr. EKS-5/16

 

Algio Ramanausko publikacijoje „Buvusio žurnalisto galutinis nuopuolis“ („Facebook“, 2015-07-10) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdamas žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdamas įvairias nuomones, negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę bei etiką, ir 59 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, leidėjas, skelbdamas kūrinius, neturi suvedinėti asmeninių sąskaitų.

 

2016-05-16 sprendimas Nr. EKS-6/16

 

Publikacijoje „Kodėl vėl gimsta antibaltizmas?“ („Laisvas laikraštis“, 2015-12-12, Nr. 47) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, 23 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs ir, jog taisyklinga kalba, kalbos kultūra – yra vienas svarbiausių žurnalistų profesinių reikalavimų, ir 55 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistui, viešosios informacijos rengėjui bei leidėjui draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti ar kurstyti neapykantą (nesantaiką) žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui 54 straipsnyje išvardintais pagrindais.

 

2016-05-30 sprendimas Nr. EKS-7/16

 

Programoje „Kalbajobai: Mįslės Keturgyslės“ („lnkgo.alfa.lt“, 2016-01-25) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 straipsnis, nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs ir, jog taisyklinga kalba, kalbos kultūra – yra vienas svarbiausių žurnalistų profesinių reikalavimų.

 

 

2016-05-30 sprendimas Nr. EKS-8/16

 

Publikacijoje „Kaip atpažinti kekšę?“ („lrytas.lt“, 2016-01-13) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistui, viešosios informacijos rengėjui draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs.

Sprendimas panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-01-30 sprendimu administracinėje byloje Nr. el-667-281/2017

 

2016-06-15 sprendimas Nr. EKS-9/16

 

Laikraštis „Druskininkų naujienos“, paskelbęs Gintaro Žilio publikaciją „Valdžios nužmogėjimo chronologija Druskininkuose“ („Druskininkų naujienos“, 2015-12-18, Nr. 50/769), tačiau nepaskelbdamas daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių ir (ar) specialistų komentarų apie šioje publikacijoje dėstomas mintis ir aprašomus neaiškius ir konfliktinius įvykius, pažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 str., nustatantį, jog gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, ir, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

 

 

2016-06-15 sprendimas Nr. EKS-10/16

 

Audronės Urvelytės publikacijoje „Kol kelininkai bylinėjasi, nelaimių nemažėja“ („Lietuvos rytas“, 2015-10-30) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str., nustatantis, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais ir, nesant galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumą, apie tai nurodyti skelbiamoje informacijoje ir 22 str. 2 d., nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.

Sprendimas panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-01-19 sprendimu administracinėje byloje Nr. el-809-821/2017

 

2016-06-28 sprendimas Nr. EKS-11/16

 

Programoje „TV pagalba“ („TV3“, 2015-12-15) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus, bei 47 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas neturi piktnaudžiauti katastrofų, avarijų, mirties, smurto ar agresijos vaizdais, galinčiais žeisti asmenų arba jų artimųjų jausmus, skaitytojų ir (arba) žiūrovų jautrumą.

 

2016-06-28 sprendimas Nr. EKS-12/16

 

Programoje „Specialus tyrimas“ („LRT televizija“, 2016-01-07) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta.

Sprendimas panaikintas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-01-30 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-825-764/2017

 

2016-07-13 sprendimas Nr. EKS-13/16

 

Ritos Žadeikytės publikacijoje „Kaimynų konfliktas: kada bus padėtas taškas?“ („Šiaulių kraštas“, 2016-01-16, Nr. 10/7185) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta, ir 8 straipsnis, nustatantis, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

 

2016-07-13 sprendimas Nr. EKS-14/16

 

Publikacijoje „Apkaltino vartojus alkoholį“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-01-26, Nr. 7/9820) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 straipsnis, nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu užtikrinti visas kitas žmogaus teises ir laisves ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti tinkamos jų pusiausvyros.

 

2016-07-26 sprendimas Nr. EKS-15/1

 

Irmos Dubovičienės publikacijoje „Ne tau, Martynai, mėlynas dangus!“ („Ūkininko patarėjas“, 2015-01-15, Nr. 6/3264) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių, 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti ar paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei, ir 38 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

2016-08-31 sprendimas Nr. EKS-16/16

 

Publikacijoje „Krematoriumo statyba: ką atsakys kita pusė“ („Elektrėnų žinios“, 2015-12-04, Nr. 49/874) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių ir, jog tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

 

2016 -09-21 sprendimas Nr. EKS-17/16

 

Alvydo Ivonciaus publikacijoje „Sutartyje - vienaip, tikrovėje – kitaip“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2016-01-23, Nr. 6/9819) buvo pažeista Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti, paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.

 

2016-10-05 sprendimas Nr. EKS-18/16

 

Saulė Matulevičienė, būdama žurnalo „Liaudies kultūra“ vyriausiąja redaktore ir tuo pat metu dalyvaudama politinės partijos „Lietuvos sąrašas“ veikloje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio 2 dalį, nustatančią, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje ir, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

2016-10-05 sprendimas Nr. EKS-19/16

 

Ričardas Čekutis, būdamas laikraščio „Respublika“ redaktoriaus pavaduotoju bei publikacijų autoriumi ir tuo pat metu dalyvaudamas politinės partijos „Tautininkų sąjunga“ veikloje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio 2 dalį, nustatančią, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje ir, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

2016-10-05 sprendimas Nr. EKS-20/16

 

Donatas Jančaras, būdamas publikacijų portale www.meslaisvi.lt autoriumi ir tuo pat metu dalyvaudamas Lietuvos centro partijos veikloje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio 2 dalį, nustatančią, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje ir, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

 2016-10-05 sprendimas Nr. EKS-21/16

 

Bronislovas Matelis, rengdamas ir skelbdamas publikacijas portale www.panskliautas.lt ir tuo pat metu dalyvaudamas politinės partijos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga veikloje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio 2 dalį, nustatančią, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje ir, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

2016-10-19 sprendimas Nr. EKS-22/16

 

Publikacijoje „Pagiriamasis žodis Seimo Vytautui ir jo svajonių kėdės šešėliui“ („Radviliškio kraštas“, 2016-07-29, Nr. 30/95) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

2016-10-19 sprendimas Nr. EKS-23/16

 

Programoje „KK2“ („LNK“, 2016-02-10) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

2016-10-19 sprendimas Nr. EKS-24/16

 

Programoje „Patriotai“ („Lietuvos Ryto TV“, 2016-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 13 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

 

2016-11-09 sprendimas Nr. EKS-25/16

 

Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Bankų duobkasiai mokosi ir pinga“ („Lietuvos rytas“, 2013-03-01) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta.

 

2016-11-09 sprendimas Nr. EKS-26/16

 

Mariaus Jokūbaičio publikacijoje „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ („Lietuvos rytas“, 2013-05-24) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias ir įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai neturi skleisti teisę ir etiką pažeidžiančių nuomonių, ir 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus.

Sprendimas panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017-08-30 sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-4518-438/2017

 

2016-11-23 sprendimas Nr. EKS-27/16

 

Rasos Karmazaitės ir Arvydo Lekavičiaus publikacijoje „Lietuvės užburtą turčių medžioja buvusi žmona“ („Lietuvos rytas“, 2016-02-20, Nr. 34/7500) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai pateikia kuo daugiau tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomonių, tai ypač būtina tuomet, kai viešąja informacija yra atsiliepiama į aktualius, neaiškius ar konfliktinius gyvenimo klausimus, 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis keliais šaltiniais, o jeigu nėra galimybės patikrinti informacijos šaltinio patikimumo, skelbiamoje informacijoje tai turi būti nurodyta, ir 22 straipsnio 2 dalis, nustatanti, jog kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta atsakymo teisė, t.y. galimybė pasiteisinti, paaiškinti ar paneigti klaidingą informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti atsakymo teise, būtina pranešti apie tai visuomenei.

 

2016-11-23 sprendimas Nr. EKS-28/16

 

Lauryno Ragelskio publikacijoje „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ („ldiena.lt“, 2016-04-06) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 15 straipsnis, nustatantis, jog, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti informacijos, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai skatina daryti nusikaltimus, pažeisti viešąją tvarką, mėgdžioti agresyvų elgesį, ir 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs, o taisyklinga kalba, kalbos kultūra yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių.

 

2016-12-07 sprendimas Nr. EKS-29/16

 

1. Žurnalistai Giedrė Daugirdaitė ir Martynas Naulickas, rinkdami informaciją programai „Prieš srovę“ („TV3“, 2016-04-19), pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais.

2. Programoje „Prieš srovę“ („TV3“, 2016-04-19) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.