logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2016-05-30 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė.

 

SVARSTYTA:

1. J.L. ir J.L. skundas dėl Vygando Trainio publikacijos „Prienuose mažametės istorija baigėsi kitaip nei Garliavoje. Penkerius metus teismų sprendimų nevykdę prieniškiai įrodė, jog įstatymai vienodi nevisiems“ („lrytas.lt“, 2015-05-14). Klausimo svarstymas pradėtas 2015-08-17 posėdyje.

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Vygando Trainio publikacijoje „Prienuose mažametės istorija baigėsi kitaip nei Garliavoje. Penkerius metus teismų sprendimų nevykdę prieniškiai įrodė, jog įstatymai vienodi nevisiems“ („lrytas.lt“, 2015-05-14) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. G.Žiemelio skundas dėl Tomo Dapkaus publikacijos „Prezidentūra pasirinko kandidatą į naujus generalinius prokurorus“ („alfa.lt“, 2015-06-03). Klausimo svarstymas pradėtas 2015-10-26 posėdyje.

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Tomo Dapkaus publikacijoje „Prezidentūra pasirinko kandidatą į naujus generalinius prokurorus“ („alfa.lt“, 2015-06-03) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. E.A. skundas dėl programos „Kalbajobai: Mįslės Keturgyslės“ („lnkgo.alfa.lt“, 2016-01-25).

Nuspręsta:

Programoje „Kalbajobai: Mįslės Keturgyslės“ („lnkgo.alfa.lt“, 2016-01-25) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 1 str., nustatantis, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves, ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti jų teisingos pusiausvyros ir 23 str., nustatantis, jog žurnalistas turi būti profesionaliai pasirengęs, o taisyklinga kalba, kalbos kultūra – yra vienas svarbiausių žurnalisto profesinių reikalavimų.

 

SVARSTYTA:

4. J.K. skundas dėl Arūno Dumalako publikacijų „Baimės įvaro vien tamsus veidas“ („Sostinė“, 2015-11-21, Nr. 47/3691) ir „Po teroro Paryžiuje vilniečiams kelia baimę juodbruviai kaimynai“ („lrytas.lt“, 2015-11-23).

Klausimo svarstyme dalyvavo publikacijų autorius Arūnas Dumalakas, UAB „Lrytas“ advokatė Asta Bajorienė ir UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Arūno Dumalako publikacijose „Baimės įvaro vien tamsus veidas“ („Sostinė“, 2015-11-21, Nr. 47/3691) ir „Po teroro Paryžiuje vilniečiams kelia baimę juodbruviai kaimynai“ („lrytas.lt“, 2015-11-23) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į publikacijų autorių A.Dumalaką ir UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreipti dėmesį, jog žurnalistui ir viešosios informacijos rengėjui dera nurodyti skelbiamos informacijos šaltinį bei įsitikinti, ar asmuo, viešai bendraujantis per socialinius tinklus, sutinka būti viešinamas žiniasklaidoje. Atkreipti dėmesį, kad Visuomenės informavimo etikos kodekso 46 str. įpareigoja naudojantis piliečių asmeninio informacija, esančia socialiniuose tinkluose, visada nurodyti šaltinį.

 

SVARSTYTA:

5. Žmogaus teisių stebėjimo instituto skundas dėl publikacijos „Kaip atpažinti kekšę?“ („lrytas.lt“, 2016-01-13).

Klausimo svarstyme dalyvavo Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovės Natalija Bitiukova ir Mėta Adutavičiūtė, UAB „Lrytas“ advokatė Asta Bajorienė.

Nuspręsta:

Publikacijoje „Kaip atpažinti kekšę?“ („lrytas.lt“, 2016-01-13) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 54 str., nustatantis, jog žurnalistui, viešosios informacijos rengėjui draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs.

 

SVARSTYTA:

6. L.Č. skundas dėl Jono Baltakio publikacijos „Sumaišė, kaip kortas kaladėje“ („Mūsų Ignalina“, 2015-12-30).

Nuspręsta:

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatos Jono Baltakio publikacijoje „Sumaišė, kaip kortas kaladėje“ („Mūsų Ignalina“, 2015-12-30) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į „Mūsų Ignalina“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog reikėtų vengti perkėlinėti buitinių pokalbių metu išsakomas mintis į spaudą, atsižvelgti į daugiataučio ir daugiakalbio rajono ypatumus ir galimą kitų tautybių žmonių reakciją.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

1) Dėl UAB „Plienas“ skundo dėl publikacijos „Ant gyventojų galvų – stiklo plokštės“ („Klaipėda“, 2015-06-10): bendrovė atsisako skundo – vadovaujantis Reglamento 22.5 str.  šio skundo nenagrinėti;

2) Dėl D.Z. skundo, kuriame prašoma publikaciją „Šaulių patarimai: kaip neutralizuoti kolaborantus?“ („15min.lt“, 2016-01-09) priskirti smurtinio pobūdžio kategorijai - informuoti pareiškėją, kad Visuomenės informavimo įstatymas nesuteikia Komisijai kompetencijos priskirti viešąją informaciją smurtinio pobūdžio informacijos kategorijai, ir rekomenduoti pareiškėjui kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą;

3) Dėl A.S. skundo - informuoti pareiškėją, jog kiekviena redakcija pati sprendžia, kokią informaciją skelbti, ir įstatymai Komisijai nesuteikia teisės kaip nors įtakoti jų pasirinkimą;

4) Dėl Vilniaus apskrities VPK kreipimosi dėl viešojoje erdvėje skelbiamos informacijos priskyrimo šmeižiančio turinio informacijos kategorijai - persiųsti šį kreipimąsi išnagrinėti pagal kompetenciją Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai;

5) Dėl Viliaus Semeškos ir Juozo Šarkaus skundo dėl publikacijos „Druskininkų konservatoriai ir liberalai jėga įsibrovė į Vandens parko patalpas“ („druskininkai.lt“, 2015-10-22) - tam, kad Komisija galėtų apsispręsti, ar ši publikacija priskirtina Komisijos kompetencijai, būtina iš pareiškėjų paprašyti papildomos informacijos: ar buvo ši publikacija skelbiama laikraštyje „Mano Druskininkai“, ir jeigu taip,  kuris šaltinis yra pirminis.