logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2016-10-19 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Ramutė Šimukauskaitė.

 

Posėdyje taip pat dalyvavo Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

 

SVARSTYTA:

1. S.V.F. skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Bankų duobkasiai mokosi ir pinga“ („Lietuvos rytas“, 2013-03-01) ir Mariaus Jokūbaičio publikacijos „Londono stebukladarį vejasi įtarimų banga“ („Lietuvos rytas“, 2013-05-24). Publikacijos svarstomos iš naujo teismo nurodymu.

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Lietuvos rytas“ advokatė Aušra Ižickienė.

Nuspręsta:

Pratęsti šio klausimo svarstymą kitame posėdyje ir pakviesti į jį skundžiamų publikacijų autorius.

 

SVARSTYTA:

2. Politinės partijos „Drąsos kelias“ skundas dėl publikacijose apie N.Venckienę vartojamų terminų.

Nuspręsta:

Svarstyti visas skunde nurodytas publikacijas, nuo kurių paskelbimo nėra suėję 12 mėn.

 

SVARSTYTA:

3. Vytauto Juozapaičio skundas dėl publikacijos „Pagiriamasis žodis Seimo Vytautui ir jo svajonių kėdės šešėliui“ („Radviliškio kraštas“, 2016-07-29, Nr. 30/95).

Nuspręsta:

Publikacijoje „Pagiriamasis žodis Seimo Vytautui ir jo svajonių kėdės šešėliui“ („Radviliškio kraštas“, 2016-07-29, Nr. 30/95) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

Persiųsti Vyriausiajai rinkimų komisijai laikraštį, kad ši įvertintų, ar publikacijos „Vėriškių kaime išrinkta „Radviliškio krašto bendruomenės“ atstovė“ ir „Daugiavaikei šeimai padovanota skalbimo mašina“ nelaikytinos paslėpta politine reklama.

 

SVARSTYTA:

4. Algirdo Butkevičiaus skundas dėl programos „KK2“ („LNK“, 2016-02-10).

Klausimo svarstyme dalyvavo A.Butkevičiaus advokatas Linas Blažulionis.

Ą.Čekanavičius  nusišalino nuo šio klausimo svarstymo, kadangi yra susijęs sutartiniais santykiais su UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“.

Nuspręsta:

Programoje „KK2“ („LNK“, 2016-02-10) buvo pažeistas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str., nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos ir, jog žurnalistai ir viešosios informacijos rengėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

SVARSTYTA:

5. Kultūros ministro Šarūno Biručio skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos Ryto TV“, 2016-09-13).

Klausimo svarstyme dalyvavo Šarūnas Birutis, UAB „Lietuvos ryto“ televizija advokatė Aušra Ižickienė ir žurnalistė Rūta Janutienė.

Nuspręsta:

Programoje „Patriotai“ („Lietuvos Ryto TV“, 2016-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 str., nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos ir, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo ir 13 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

 

SVARSTYTA:

6. Ramūno Karbauskio skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „Ar tikrai konservatoriai laimės 70 proc. vietų Seime?“ (delfi.lt, 2016-09-18; Facebook).

Klausimo svarstyme dalyvavo Ramūno Karbauskio advokatas Evaldas Valčiukas.

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Ar tikrai konservatoriai laimės 70 proc. vietų Seime?“ (delfi.lt, 2016-09-18; Facebook) pažeistos nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į Rimvydą Valatką ir atkreipti jo dėmesį, kad net deklaravus viešai savo politines pažiūras, aptariant ir (ar) komentuojant politinių oponentų veiklą, būtina išlaikyti nešališkumą, tikrinti pateikiamus faktus, labiau pagrįsti teiginius, ypač jeigu jie yra itin kritiški oponentui.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

Nuspręsta:

Pateikti atsakymus (nuomonę) į VRK paklausimus.

Kitą posėdį sušaukti lapkričio 9 dieną.