logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

×

Įspėjimai

JUser: :_load: Nepavyko įkelti nario su id: 445

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2017-02-01 POSĖDĮ

Posėdžio pirmininkė – Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

Dalyvavo Komisijos nariai: Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Stasys Baublys.

 

 

SVARSTYTA:

 

1. UAB „Švytis“ skundas dėl Birutės Slavinskienės publikacijos „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ („Tauragės kurjeris“, 2016-06-10, Nr. 43/1798).

Klausimo svarstyme dalyvavo UAB „Tauragės kurjeris“ direktorius Renaldas Malychas, publikacijos autorė Birutė Slavinskienė ir UAB „Švytis“ advokatas Kristijonas Paliutis.

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Birutės Slavinskienės publikacijoje „Ar politikams įstatymai iš tikrųjų negalioja?“ („Tauragės kurjeris“, 2016-06-10, Nr. 43/1798) pažeisti nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Tauragės kurjeris“ ir atkreipti dėmesį, kad žurnalistai, rinkdami informaciją, privalo nesivadovauti emocijomis ir atidžiai tikrinti visus faktus, ypač jeigu jie yra skelbiami oficialiuose ir viešai prieinamuose šaltiniuose. Taip pat, vadovaujantis Etikos kodekso 17 str., primygtinai rekomenduoti redakcijai pataisyti netikslią informaciją, paviešintą portale paskelbtoje publikacijoje.

 

 

SVARSTYTA:

 

2. M.U. skundas dėl vaizdo reportažo „Klaipėdos politikas į ketvirtą aukštą užsitempė konteinerį“ („tv.lrytas.lt“, 2016-07-13) ir žurnalistų Gintarės Butkienės ir Vaclovo Gedvilo veiksmų.

Klausimo svarstyme dalyvavo M. U. ir UAB „Lietuvos ryto“ televizija advokatė Aušra Ižičkienė.

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai vaizdo reportaže „Klaipėdos politikas į ketvirtą aukštą užsitempė konteinerį“ („tv.lrytas.lt“, 2016-07-13) pažeisti nebuvo.

Kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos ryto“ televizija ir atkreipti dėmesį, jog reportažą rengę žurnalistai galėjo dėti daugiau pastangų, kad gautų pareiškėjo nuomonę ar komentarą. Akivaizdžiai matydami, jog pareiškėjas nepasirengęs pokalbiui, žurnalistai galėjo bandyti susisiekti su juo vėliau ir išsiaiškinti visas incidento detales. Be to, net jei ir buvo viešas interesas skelbti šią istoriją, informacija žiūrovams ir skaitytojams turi būti pateikiama tiksli – asmuo nebedalyvaujantis politinėje veikloje, neturėtų būti vadinamas politiku.

 

 

SVARSTYTA:

 

3. UAB „Diena Media News“ skundas dėl Arūno Dambrausko publikacijos „Politikas pasijuto taikiniu“ („Savaitraštis Kaunui“, 2016-06-02, Nr. 22/37).

 

Nuspręsta:

Vadovaudamasi Darbo reglamento 22.5 p. (kai asmuo atsisako skundo ir apie tai praneša Komisijai), Komisija nusprendžia UAB „Diena Media News“ skundo nenagrinėti.

 

 

SVARSTYTA:

 

4. R.L. skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „R.Valatka. Ar tikrai Lietuva tokia prasigėrusi?“ („delfi.lt“, 2016-06-05).

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Rimvydo Valatkos publikacijoje „R.Valatka. Ar tikrai Lietuva tokia prasigėrusi?“ („delfi.lt“, 2016-06-05) pažeisti nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

5. Teisėjų tarybos ir Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos skundai dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Prabilo H.Daktaras: kodėl man nuosprendį paskelbė „mirštanti močiutė“?“ („delfi.lt“, 2016-06-19).

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Prabilo H.Daktaras: kodėl man nuosprendį paskelbė „mirštanti močiutė“?“ („delfi.lt“, 2016-06-19) pažeisti nebuvo.

Bendru sutarimu Komisija taip pat nusprendžia paskelbti savo interneto svetainėje delfi.lt redakcijai adresuotą atvirą laišką.

 

Atviras laiškas Delfi.lt redakcijai

 

Visuomenės informavimo etikos komisija (toliau – Komisija) 2017-02-01 posėdyje išnagrinėjo Teisėjų tarybos ir Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos skundus dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Prabilo H. Daktaras: kodėl man nuosprendį paskelbė „mirštanti močiutė“?“ („delfi.lt“, 2016-06-19). Įvertinusi paaiškinime Komisijai pateiktus „delfi.lt“ argumentus, Komisija nusprendė, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas nebuvo pažeistas.

Paaiškinimuose, 2017-01-26 atsiųstuose Komisijai, „delfi.lt“ redaktorė pagrįstai teigia, kad „ši publikacija taip pat atskleidė teismų darbo problematiką, skelbiant ir aiškinant sprendimus rezonansinėse bylose, kuomet nėra pasirūpinama iš teismo pusės tiek nuteisiamiesiems, tiek visuomenei aiškiu, saugiu ir detaliu galutinio ir neskundžiamo sprendimo bei teisminio proceso aplinkybių sudėliojimu ir išaiškinimu“ ir išvardija matomas problemas: teismo nutartį paskelbė tik viena teisėja – kiti teisėjai teismo posėdžių salėje nepasirodė, nors, atsižvelgiant į bylos išskirtinumą, tai turėtų padaryti bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija; į teismo posėdį išklausyti galutinio ir neskundžiamo sprendimo iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo nebuvo pristatytas nuteistasis H. Daktaras, nors tokią teisę jis turėjo ir tokį pageidavimą buvo išreiškęs; pagrįstas visuomenės interesas žinoti nuteistojo požiūrį į teismo nuosprendį.

Visgi Komisija, nagrinėdama skundą, atkreipė dėmesį, kad šie visuomenei svarbūs klausimai dėl teismų darbo, taip išsamiai išdėstyti „delfi.lt“ redaktorės paaiškinimuose, publikacijoje liko iki galo neatskleisti, o kai kurie apskritai nepaliesti, juos galima tik numanyti.

Straipsnyje Komisija pasigedo publikacijos autoriaus įžvalgų, pagrindžiančių H. Daktaro įrašo socialiniuose tinkluose republikavimo būtinybę (tai, ką redaktorė argumentuotai išdėstė paaiškinime Komisijai).

Žurnalistas, suvokdamas visuomenės informavimo priemonių vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje ir pareigą teikti visuomenei teisingą informaciją, turi kelti ir nagrinėti problemas, neatsiedamas jų nuo konteksto, neapsiriboti Facebook žinučių perspausdinimu, kad tai netaptų savitiksliu dalyku.

Redaktoriaus (ar kito už turinį atsakingo asmens) pareiga užtikrinti, kad ne tik Komisijai, bet ir skaitytojui būtų aiškus ir suprantamas publikacijos tikslas, o prioritetas teikiamas dalykiškumui, o ne sensacingumui.

 

 

SVARSTYTA:

 

6. A.A. skundas dėl publikacijos „Internetą užplūdo memai, pašiepiantys nualpusį Elžbietos II sargybinį“ („delfi.lt“, 2016-06-14).

 

Nuspręsta:

Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimai publikacijoje „Internetą užplūdo memai, pašiepiantys nualpusį Elžbietos II sargybinį“ („delfi.lt“, 2016-06-14) pažeisti nebuvo.

 

 

SVARSTYTA:

 

7. VšĮ „Naujasis Židinys – Aidai“ skundas dėl neteisėto žurnalo „Naujasis Židinys – Aidai“ publikacijų perspausdinimo portale „propatria.lt“.

Klausimo svarstyme dalyvavo VšĮ „Naujasis Židinys – Aidai“ atstovas Laurynas Peluritis.

 

Nuspręsta:

Portalas propatria.lt Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų nepažeidė.

Kreiptis individualiu kreipimusi į portalo propatria.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, perspausdinant kitų portalų publikacijas, būtina atidžiau tikrinti, ar konkreti publikacija gali būti perspausdinama. Be to pagal Etikos kodekso 56 ir 61 str. dėl kiekvieno autorinio kūrinio panaudojimo turi būti susitarta raštu, o jeigu buvo pasinaudota kito viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo parengta ar paskleista informacija, publikacijoje turi būti nurodytas pirminis informacijos šaltinis.

 

SVARSTYTA:

 

8. Kiti klausimai.

 

Nuspręsta:

Dėl Komisijos viešo kreipimosi dėl atsakingesnio situacijų, susijusių su smurtu prieš nepilnamečius, nušvietimo žiniasklaidoje - pritarti kreipimosi tekstui ir nusprendžia jį paskelbti per BNS bei ELTA.

Dėl Kauno klinikinės ligoninės skundo - kreiptis į UAB „Lrytas“ ir prašyti informuoti, ar buvo paskelbtas pareiškėjo prašomas patikslinimas, ir, atsižvelgiant į UAB „Lrytas“ atsakymą, apsispręsti dėl šio skundo nagrinėjimo.

2017-02-08 posėdyje apsvarstyti VKR pasiūlymus dėl rekomendacijų, susijusių su žurnalistų, viešosios informacijos rengėjų, dalyvaujančių rinkimuose, darbo.