logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-05-22 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1 - 2. R.A. ir V.A. skundai dėl Pauliaus Sendrausko publikacijos „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30). Klausimo svarstymas pradėtas 2018-08-09 posėdyje.

NUSPRĘSTA: Pauliaus Sendrausko publikacijoje „Mažame rajone didelio masto korupcija“ („Alio, Raseiniai“, 2017-11-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. S.G. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų.

NUSPRĘSTA: Marius Aleksiūnas, 2017 m. lapkričio 3 d. filmuodamas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos pastate, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnį, nustatantį, jog informacija turi būti renkama ir skelbiama tik etiškais ir teisėtais būdais, ir 9 straipsnį, nustatantį, jog, prašydami informacijos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai turi prisistatyti savo vardu ir pavarde, nurodyti, kokiai žiniasklaidos priemonei atstovauja, įspėti žmogų, kad jo žodžiai gali būti viešai paskelbti visuomenės informavimo priemonėse, o jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

4. I.V. skundas dėl VšĮ „Širvintų spauda“ veiksmų.

NUSPRĘSTA:

    1) VšĮ „Širvintų spauda“ visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Širvintų spauda“ ir atkreipti jos dėmesį, jog užsakomieji skelbimai visuomet turi būti atitinkamai pažymėti ir, jog pagal Kodekso nuostatas žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo išlikti laisvi ir nepriklausomi, nedalyvauti politinių partijų veikloje. Laikraščio redakcijos betarpiškas dalyvavimas renkant lėšas kurioms nors politinėms jėgoms ir (ar) atskiriems politikams paremti leidžia daryti prielaidas apie jos sąsajas su šiomis politinėmis jėgomis ir gali kelti skaitytojams abejonių dėl žiniasklaidos apskritai ir konkrečios visuomenės informavimo priemonės objektyvumo ir nešališkumo.

 

SVARSTYTA:

5. M.B. skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Aplinkos ministras stato „Naujuosius Vasiukus“ (valstietis.lt, 2017-12-17).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir pakartotinai pasiūlyti redakcijai ir žurnalistui pateikti savo paaiškinimus dėl skundo.

 

SVARSTYTA:

6. M.B. skundas dėl Valdo Kvedaro ir Vidmanto Matučio publikacijos „Ministerijos tikslas – sužlugdyti automobilių prekybos verslą?“ („Kauno diena“, kauno.diena.lt, 2017-12-29).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą kitam posėdžiui ir prašyti redakcijos papildomai pateikti informaciją apie žurnalisto bandymus susisiekti su Aplinkos ministerijos atstovais bei patikslinti informaciją dėl laikraštyje ir portale skelbtų publikacijų antraščių ir galimo jų keitimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Agnės Širinskienės kreipimasis dėl LRS nario Bronislovo Matelio padėjėjos – sekretorės Ingos Smalskienės.

           NUSPRĘSTA: Inga Smalskienė, būdama portalo panskliautas.lt žurnaliste ir tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio padėjėja-sekretore, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

                     

SVARSTYTA:

8. M.J. skundas dėl publikacijos „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Šiurpi žurnalisto akistata su Andų monstru: šaltakraujis žudikas iškėlė sąlygą“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Sveikatos apsaugos ministro patarėjos Linos Bušinskaitės-Šriubėnės skundas dėl žurnalisto Rimvydo Valatkos komentarų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: Rimvydas Valatka, 2017 m. gruodžio 14 d. paskelbdamas įrašą savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, ir, jog nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

10 Kiti klausimai.

- Dėl D.R. prašymo įvertinti Tomo Dapkaus ir žiniasklaidos priemonių, minimų VSD pažymoje, veiklą etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA: Atsižvelgiant į tai, jog pažymoje nėra neginčijamų visuomenės informavimo etikos pažeidimų įrodymų, o Komisija nėra teisėsaugos institucija ir savarankiškai atlikti tyrimo jos pagrindu negali, atsisakyti vertinti VSD pažymoje minimų viešosios informacijos rengėjų veiklą šios pažymos pagrindu.

 

- Dėl V.N. prašymo įvertinti „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktoriaus veiksmus, sudarius nepageidaujamų leidinio pašnekovų sąrašą.

NUSPRĘSTA: nagrinėti prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl portalo ltnews.lt prašymo įvertinti jų veiksmus Kodekso 46 str. požiūriu.

NUSPRĘSTA: išaiškinti portalo redakcijai, jog Kodekso 46 str. tiesiogiai nereikalauja gauti asmenų sutikimą dėl socialiniuose tinkluose jų viešai skelbiamos informacijos paskelbimo (republikavimo), tačiau, sugriežtėjus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, Komisija primygtinai rekomenduoja visais atvejais tokį sutikimą gauti.