logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-05-30 POSĖDĮ

       

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Dėl galimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Danguolė Barauskienė, rengdama publikacijas portalui lzvaigzde.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu dirbdama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėja, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Širvintų ligoninė“ skundas dėl programos „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05).

NUSPRĘSTA: programoje „Patriotai“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-12-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę į teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. L.K. skundas dėl:

- Kristinos Nastopkaitės publikacijos „Politiko žmona slepia tikrąją jausmų dramą“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-18);

- publikacijos „Ramūno Karbauskio žmona slepia tikrąją savo jausmų dramą“ (lrytas.lt, 2017-02-20);

- programos „24/7“ („Lietuvos rytas.tv“, 2017-02-20).

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą iš dalies ir atidėti L.K. skundo svarstymą iki kito posėdžio, nepriklausomai, bus pateikti dėl jo paaiškinimai ar ne.

 

SVARSTYTA:

4. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: tenkinti UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB Lrytas“ prašymą ir atidėti R.K. skundo svarstymą iki pirmojo liepos mėn. posėdžio.

 

SVARSTYTA:

5. J.B.M. skundas dėl:

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Skyrybas išgyvenantis vyras praranda viltį: „Negaliu pamatyti savo vaikų“ (lrytas.lt, 2017-08-04);

- Simonos Voveriūnaitės publikacijos „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13).

NUSPRĘSTA: Simonos Voveriūnaitės publikacijoje „Vaikų pamatyti negalėjęs tėvas vėl ieško pagalbos: negali patekti į savo namus“ (lrytas.lt, 2017-09-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. A.L. skundas dėl Jadvygos Bieliavskos publikacijos „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jadvygos Bieliavskos publikacijoje „Prokuratūros prašoma ištirti Lukiškių aikštės rekonstrukcijos viešųjų pirkimų istoriją“ (delfi.lt, 2017-12-16) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl A.S. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą eilės tvarka.

 

- Dėl minimalaus termino paaiškinimams dėl skundų pateikti.

NUSPRĘSTA: Komisijos nariai pateiks pasiūlymus dėl atitinkamų Darbo reglamento pakeitimų, o į posėdžio darbotvarkę įtraukti skundai turėtų būti persiunčiami Komisijos nariams, nelaukiant, kol dėl jų bus gauti atitinkamai paaiškinimai.