logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-07-10 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.K. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Lietuvos rytas“ ir portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA:

1) Rasos Karmazaitės publikacijoje „Suktas politikas slapta kūrėsi rojų Ispanijoje“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-04) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) Tado Ignatavičiaus publikacijoje „Dėl Ispanijos griuvęs politikas vėl klumpa“ („Lietuvos rytas“, 2017-02-09) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. J.Z. skundas dėl:

- programos „24/7“ reportažo „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28);

- Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijos „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „24/7“ reportaže „Ligos palaužtas vyras kovoja prieš valdininkų patyčias“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-01-28), Astos Martišiūtės ir Rasuolės Bauraitės publikacijoje „Jauno vilniečio drama: iš negalios tyčiojasi net ir valdininkai“ (lrytas.lt, 2018-01-31) bei žurnalistės Astos Martišiūtės įrašuose socialiniame tinkle „Facebook“ pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. D.Š., Z.J. ir R.J. skundas dėl Linos Motužienės publikacijos „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Linos Motužienės publikacijoje „Per žioplumą avariją sukėlęs jaunas rietaviškis pasigedo nukentėjusiųjų žmogiškumo“ („Plungės žinios“, 2018-01-23) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Plungės žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, net jei publikacija rengiama viešame teismo posėdyje paviešintos informacijos pagrindu, žurnalistas visuomet turėtų papildomai įvertinti skelbiamą informaciją, kadangi joje gali būti atskleista itin jautri privataus pobūdžio informacija. Be to, žurnalistas niekuomet neturėtų pernelyg susitapatinti su viena iš konflikto (potencialaus konflikto) šalių, kad nenukentėtų skelbiamos informacijos objektyvumas ir nešališkumas.

 

SVARSTYTA:

4. S.M. skundas dėl:

- Artūro Račo publikacijos „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11);

- Artūro Račo publikacijos „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13);

- Artūro Račo publikacijos „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Artūro Račo publikacijose „Kaip S.Mickevič Jelenai butą davė. Ir atėmė“ (ntts.lt, 2017-10-11), „Žemai lenkiuosi Visagino Liolekams ir Bolekams: jums pavyko mane nustebinti“ (ntts.lt, 2017-10-13) ir „Artūras Račas: jeigu aš būčiau Serioža“ (ntts.lt, 2017-12-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. A.R. skundas dėl Jelenos Plešak veiksmų.

NUSPRĘSTA: Jelena Plešak, rengdama ir skelbdama publikacijas portale news.tts.lt ir tuo pačiu metu dirbdama Utenos teritorinės darbo biržos Jaunimo užimtumo skyriaus vyr. specialiste, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. A.Š. skundas dėl žurnalistės Audrės Kudabienės veiksmų ir programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: rengiant reportažą apie O.P. ir S.J. konfliktą programai „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30), buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 9 str., nustatantis, jog, jeigu pokalbis įrašomas, žurnalistas privalo apie tai informuoti pašnekovą.

 

SVARSTYTA:

7. Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ir A.S. skundai dėl programos „Prieš srovę“ („TV3“, 2018-01-30).

NUSPRĘSTA: programos „Prieš srovę“ reportaže apie įvykius Ventos pagrindinėje mokykloje („TV3“, 2018-01-30) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str., nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

8. G.A. skundas dėl publikacijos ir vaizdo reportažo „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje ir vaizdo reportaže „Prokuratūra nutraukė Trakų autobusų stoties rekonstrukcijos projekto derinimo tyrimą“ (lrt.lt, 2018-01-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 str., nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl anoniminio skundo dėl žurnalisto Artūro Račo komentarų portale ntts.lt.

NUSPRĘSTA atskirai šios skundo nenagrinėti, kadangi skundžiami komentarai buvo įvertinti, nagrinėjant 4 darbotvarkės klausimą.

- Dėl LRS nario N.Puteikio 2018-06-19 paklausimo „Dėl žurnalistų kandidatavimo rinkimuose“.

NUSPRĘSTA: pateikti pareiškėjui Komisijos nuomonę, atsakymą parengs V.Trofimišinas.

- Dėl LRS nario N.Puteikio persiųsto A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: prašyti pareiškėjo pateikti jo susirašinėjimą su skundžiama redakcija, tuomet apsispręsti dėl šio skundo nagrinėjimo.