logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-07-24 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

           SVARSTYTA:

1. Pakruojo rajono savivaldybės mero skundas dėl Simonos Lipskytės publikacijos „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Simonos Lipskytės publikacijoje „Verslą skatina... tik kalbomis?“ („Auksinė varpa“, 2018-01-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Auksinės varpos“ redakciją ir atkreipti dėmesį, jog esant neaiškiai situacijai, žurnalistai turėtų vengti apibendrinančių išvadų, ypač publikacijų antraštėse. Be to, siekiant išvengti galimų nesusipratimų, net jei į žurnalistą kreipėsi pats pašnekovas, žurnalistas vis tiek turėtų jį įspėti, jog šis gali būti pacituotas.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės mero skundas dėl Dariaus Petrausko publikacijos „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10).

NUSPRĘSTA: UAB „Rinkos aikštė“, atsisakiusi laikraštyje „Rinkos aikštė“ neatlygintinai paskelbti Kėdainių rajono savivaldybės mero atsakomąją nuomonę į Dariaus Petrausko publikaciją „Žadėtos viltys nyksta kaip dūmas“ („Rinkos aikštė“, 2018-01-06; rinkosaikste.lt, 2018-01-10), pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnį, nustatantį, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

3. V.P. skundas dėl programos „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „TV3 vakaro žinios“ („TV3“, 2018-02-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Lamberta“ skundas dėl Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijos „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Arnoldo Aleksandravičiaus publikacijoje „Ligoninės vadovą bando paversti nusikaltėliu“ („Valstiečių laikraštis“, valstietis.lt, 2018-01-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Skundas dėl žurnalisto Edmundo Jakilaičio veiksmų.

NUSPRĘSTA: Edmundas Jakilaitis savo veiksmais Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. V.U. dėl laikraščio „Lietuvos žinios“ ir portalo lzinios.lt redakcijos veiksmų.

NUSPRĘSTA: siūlyti ginčo šalims, kad, abiem šalims sutinkant ir geranoriškai susitarus, „Lietuvos žinių“ redakcija įsipareigotų per dvi savaites pataisyti ginčo publikaciją taip, kaip priimtina autoriui: iš portalo pašalinti jo vardą ir pavardę, nurodant, jog ji pašalinama autoriaus pageidavimu, o laikraštyje paskelbti atitinkamą su autoriumi suderinto turinio žinutę. Įvykdžiusi šį šalių susitarimą, redakcija privalo informuoti apie tai Komisiją.

 

SVARSTYTA:

7. G.G. skundas dėl žurnalistės Astos Kuznecovaitės įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: atsisakyti vertinti G.G. skundžiamus įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ ir siūlyti jam kreiptis į kompetentingas teisėsaugos institucijas, o, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į Komisiją.

 

SVARSTYTA:

8. R.P. skundas dėl publikacijos „Įtariamų KGB bendradarbių sąrašas“ („Respublika“, 2018-03-03).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog nėra galimybės patikrinti paskelbtos informacijos tikrumą, atsisakyti ją vertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-06-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijoje „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12).

NUSPRĘSTA: publikacija „Marijampolė privalo tapti vienu iš 5 Lietuvos ekonomikos centrų!“ („Suvalkietis“, 2018-05-12) paslėpta politine reklama nelaikytina.

 

           - Dėl VRK 2018-07-04 prašymo pateikti Komisijos nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos „Lietuvos ryto“ prenumeratos reklamoje.

           NUSPRĘSTA: atsižvelgioant į tai, jog Komisija nėra kompetentinga vertinti reklamą, pateikti savo nuomonės dėl galimai paslėptos G.Kirkilo politinės reklamos reklaminiame „Lietuvos ryto“ prenumeratos baneryje Komisija negali.

 

         - Dėl LRS Etikos ir procedūrų komisijos rašto apie Seime galimai dirbančius žurnalistus.

         NUSPRĘSTA: vertinti rašte minimų asmenų veiklą eilės tvarka.

 

- Dėl Rimo Naujelio publikacijos „Panelė Grybauskaitė mezga su panu Duda keistoką romaną“ (sputinknews.lt, 2018-02-26) vertinimo.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog portalas sputniknews.lt nepriklauso Lietuvos jurisdikcijai, atsisakyti vertinti šią publikaciją.