logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-09-04 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Ąžuolas Čekanavičius, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir paprašyti Raseinių raj. savivaldybės paaiškinti, kas rengia įdėklo tekstus ir pan.

 

SVARSTYTA:

2. E.Ž. skundas dėl žurnalisto Gintaro Šiupario komentarų socialiniame tinkle „Facebook“ ir publikacijų portale lrytas.lt.

NUSPRĘSTA: Gintaras Šiuparys, paskelbdamas 2017 m. balandžio 4 d. ir 2018 m. vasario 1 d. įrašus savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnį, nustatantį, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos ir, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų, ir 59 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl UAB „Lietuvos rytas“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA:

1) nepriskirti UAB „Lietuvos rytas“ profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai;

2) parengti ir išplatinti viešą kreipimąsi, kuriame atkreipti UAB „Lietuvos rytas“ dienraščio redakcijos ir skaitytojų dėmesį į pastaruoju metu besiformuojančias neigiamas redakcijos tendencijas visuomenės informavimo etikos srityje.

 

SVARSTYTA:

4. Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento skundas dėl Kristinos Rancaitės publikacijos „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA: Kristinos Rancaitės publikacijoje „Atliekų tvarkymo korupcijos voratinklis: gijos veda į Vilniaus RAAD“ (alfa.lt, 2018-03-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. R.B. skundas dėl Dainiaus Sinkevičiaus publikacijos „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dainiaus Sinkevičiaus publikacijoje „Naujos kartos lietuviškos mafijos veidas – įtakingas sėkmės džentelmenas“ (delfi.lt, 2018-04-07) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiau kreipimusi į portalo delfi.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog šiuo konkrečiu atveju redakcija ir publikacijos autorius galėjo įdėti daugiau pastangų, kad gautų pareiškėjo atsakomąją nuomonę, juo labiau, kad publikacijoje jam buvo metami rimti kaltinimai dėl dalyvavimo organizuotame nusikalstamame susivienijime, nors oficialiai jis dėl to nebuvo kaltinamas (teisiamas).

 

SVARSTYTA:

6. A.R. skundas dėl reklamos žymėjimo portale news.tts.lt.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos portale news.tts.lt pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo news.tts.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį į tai, jog siekiant neklaidinti informacijos vartotojų dėl skelbiamos informacijos ir (ar) jos šaltinių patikimumo, visos ne redakcijos žurnalistų parengtos publikacijos, tarp jų ir reklaminio pobūdžio, turėtų būti atitinkamai pažymėtos. Tuo atveju, jeigu skelbiama kitų viešosios informacijos rengėjų parengta informacija ir tai nėra tinkamai pažymėta, viešosios informacijos skleidėjas prisiima už ją atsakomybę. Supažindinti portalo redakciją su Komisijos rekomendacijomis dėl vieningo turinio internete žymėjimo.

 

SVARSTYTA:

7. LRS narės Rasos Juknevičienės skundas dėl žurnalisto Tomo Čyvo veiksmų.

NUSPRĘSTA: visuomenės įformavimo etikos nuostatų T.Čyvas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

8. Š.Č. skundas dėl Armino Mockevičiaus veiklos ir publikacijų portale minfo.lt.

NUSPRĘSTA: Arminas Mockevičius, rengdamas portalui minfo.lt publikacijas apie politinių partijų ir atskirų jų narių veiklą Seime ir neinformuodamas skaitytojų apie savo sąsajas su Seimo LVŽS frakcija, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- V.Popandopula informuoja apie birželio – rugpjūčio mėn. gautų skundų skaičių ir tai, kaip visuomenės informavimo paskelbia Komisijos priimtus sprendimus.

NUSPRĘSTA: kreiptis į LRT dėl sprendimų, kurių nepaskelbė pačios visuomenės informavimo priemonės, paskelbimo per 1-ąją radijo programą.

 

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: atidėti šio prašymo svarstymą artimiausiam Komisijos posėdžiui.

 

- Dėl VRK 2018-08-24 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Almos Mosteikaitės publikacija „Kaip galima siūlyti tuos pačius vicemerus, jeigu jiems pareikštas nepasitikėjimas?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

2) išreikšti nuomonę, jog Aldonos Kudzienės publikacija „Kaitrų vidudienį – buteliukas vandens dovanų“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta politine reklama nelaikytina;

3) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Kaip sekasi Alytaus kolegijai?“ („Alytaus naujienos“, 2018-08-04) paslėpta reklama nelaikytina.

 

- Dėl R.P. prašymo persvarstyti priimtą sprendimą.

NUSPRĘSTA: atsakyti pareiškėjui, jog be anksčiau jam jau nurodytų aplinkybių, jo skundžiama publikacija žurnalistiniu kūriniu nelaikytina, todėl Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos jos turiniui netaikytinos ir Komisija negali jos įvertinti visuomenės informavimo etikos požiūriu.

 

- V.Popandopula siūlo vienai iš Komisijos bylų samdyti išorinį advokatą.

NUSPRĘSTA: šiai bylai samdyti išorinį advokatą.