logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-09-25 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Vyriausiosios rinkimų komisijos kreipimasis dėl radijo programoje „RS2“ transliuojamos programos „Aktualijos iš pirmų lūpų“ ir šioje programoje dalyvaujančių asmenų veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos skundžiamose radijo programos „RS2“ laidose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į radijo programos „RS2“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog tais atvejais, kai laidos remiamos kitų asmenų lėšomis, klausytojai visuomet privalo būti apie tai tinkamai informuojami, ypač jeigu jos yra remiamos pačių laidų dalyvių lėšomis. Be to, siekiant tinkamai užtikrinti nuomonių įvairovę, laidose rekomenduojama vengti vieno kurio nors politiko perdėto akcentavimo ir (ar) jo pozicionavimo su šiomis laidomis susijusioje informacijoje (laidų reklamose ir kt.), net jei jis pasisako aktualiais, su politika nesusijusiais klausimais.

 

SVARSTYTA:

2. Alytaus m. sav. mero Vytauto Grigaravičiaus skundas dėl:

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22);

- programos „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15).

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-02-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-03-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. A.V. ir R.V. skundas dėl:

- Vygando Trainio publikacijos „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03);

- Vygando Trainio publikacijos „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vygando Trainio publikacijose „VMI valdininkė girta įkliuvo prie vairo, bet BMW prieš konfiskaciją prasmego“ (lrytas.lt, 2018-04-03) ir „BMW tarsi prasmego“ („Lietuvos rytas“, 2018-04-04) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir rekomenduoti jai patikslinti informaciją, atsižvelgiant į naujai paaiškėjusias aprašomų įvykių aplinkybes.

 

SVARSTYTA:

4. S.F.M. skundas dėl Mindaugo Kluonio publikacijos „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Mindaugo Kluonio publikacijoje „Mindaugas Kluonis. Ko bijo Stambulo konvencijos ratifikavimo priešininkai“ (delfi.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5 - 6. V.M. ir UAB „Vievio paukščiai“ skundai dėl Dominyko Griežės publikacijų „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) ir „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25).

NUSPRĘSTA:

1) Dominyko Griežės publikacijoje „Smūgis V.Matijošaičio imperijai: bandymas pusvelčiui perimti Vievio paukštyną gali būti nesėkmingas“ (alfa.lt, 2018-04-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos Dominyko Griežės publikacijoje „V.Matijošaičio verslo ryšius su Vievio paukštynu vertinančiame teisme – permainingi sprendimai“ (alfa.lt, 2018-04-25) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Vilniaus universiteto skundas dėl Justinos Gafurovos publikacijos „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Justinos Gafurovos publikacijoje „Vilniaus universiteto misija – ginti antrą galą“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2018-05-06) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į „Vakaro žinių“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės neturėtų iškreipti publikacijų turinio ir esmės. Šiuo konkrečiu atveju publikacijos antraštė skamba dviprasmiškai, kadangi pačioje publikacijoje apie jokį antro galo gynimą, kaip šį išsireiškimą galėjo suprasti dalis informacijos vartotojų, pasakojama nebuvo, ir su universiteto misija tai nėra nesusiję.

 

SVARSTYTA:

8. AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundas dėl Tomo Čyvo publikacijos „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02).

NUSPRĘSTA: Tomo Čyvo publikacijoje „Rizika nulėkti nuo bėgių“ („Valstiečių laikraštis“, 2018-02-28; valstietis.lt, 2018-03-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2018-08-29 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos publikacijose apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacijos apie labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ vykdomą projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl VRK 2018-09-19 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

           NUSPRĘSTA: nusprendžiama svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl VRK 2018-09-03 prašymo pateikti nuomonę dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: svarstyti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje tarp „kitų klausimų“.

 

- Dėl anoniminio skundo, kuriame prašoma įvertinti laikraščio „Sidabrė“ publikaciją dėl galimai paslėptos politinės reklamos.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą išnagrinėti pagal kompetenciją VRK.

 

- Dėl Alytaus m. savivaldybės administracijos 2018-03-21 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą 2018-10-23 posėdyje.

 

- Dėl policijos prašymo įvertinti A.Kuznecovaitės publikaciją „Žmogžudystė už grotų“ („Lietuvos rytas“, 2017-07-12).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą 2018-10-16 posėdyje.

 

- Dėl J.J. skundo dėl Irenos Pauliukevičienės publikacijos „Darbuotoja viešai pasisako dėl patiriamo psichologinio teroro darbe“ (svencioniukrastas.lt, 2018-08-04).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl V.N. 2018-09-03 kreipimosi į Komisiją.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį kreipimąsi 2018-10-02 posėdyje kartu su V.N. skundu dėl „Ūkininko patarėjo“ redakcijos veiksmų.

 

- Dėl Komisijos Darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Popandopulos pasiūlymams ir atitinkami pakeisti Darbo reglamentą.