logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-10-23 POSĖDĮ

          Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius, Gražina Viktorija Petrošienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Spaudos konferencijoje – prašymai neklaidinti gyventojų“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Raseinių r. savivaldybės administraciją ir atkreipti jos dėmesį, jog ji neturėtų naudoti savo leidinio vienpusei, ypač žurnalistų, kritikai, kad tai netaptų jų persekiojimu už valdžios kritiką, ir, jog ginčai turėtų vykti dėl ginčytino klausimo esmės, o ne dėl šį klausimą nušviečiančio žurnalisto darbo.

 

SVARSTYTA:

2. A.V. skundas dėl publikacijos „Alio Raseinių“ rašinys – klaidinantis“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Alio Raseinių“ rašinys – klaidinantis“ („Naujas rytas“ priedas „Savivaldybės žinios“, 2018-04-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3. P.S. skundas dėl Stanislavos Tijūnaitienės publikacijos „Jei apie tave kalba, - vadinasi, dar esi gyvas...“ („Naujas rytas“, 2018-02-02).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Stanislavos Tijūnaitienės publikacijoje „Jei apie tave kalba, - vadinasi, dar esi gyvas...“ („Naujas rytas“, 2018-02-02) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į laikraščio „Naujas rytas“ redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonėse neturėtų būti suvedinėjamos sąskaitos, kadangi tokia praktika mažina visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida. Jeigu apie konkuruojantį leidinį ir (ar) jo darbuotojus yra žinomi neigiami faktai, jie turėtų būti paskelbiami, tačiau kritikuojamajam taip pat turėtų būti suteikiama galimybė dėl jų pasiaiškinti, atsakyti į neigiamą kritiką.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl Audronės Kaminskienės galimai daromo Etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Audronė Kaminskienė, būdama laikraščio „Tremtinys“ žurnaliste ir tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Kupčinsko padėjėja – sekretore, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

5. N.R. prašymas įvertinti Dmitrijaus Ikonikovo veiksmus dėl galimo Etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA: Dmitrij Ikonikov, būdamas laikraščio „Sugardas“ redaktoriumi (žurnalistu) ir tuo pačiu metu Visagino savivaldybės tarybos nariu pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

6. J.M.S. skundas dėl publikacijos „Mamos atviros: aplinkinių požiūris jas verčia išgyventi kaltę“ (lrytas.lt, 2018-07-08).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Mamos atviros: aplinkinių požiūris jas verčia išgyventi kaltę“ (lrytas.lt, 2018-07-08) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo lrytas.lt redakciją ir atkreipti jos dėmesį, jog, patikslinus portale paskelbtą informaciją, tikslinga pažymėti ne vien informacijos tikslinimo (papildymo) faktą, bet ir tai, kuri informacija buvo tikslinama.

 

SVARSTYTA:

7. D.R. skundas dėl žurnalisto Andriaus Užkalnio veiklos.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog Andrius Užkalnis netinkamą savo elgesį pripažino, nuoširdžiai dėl jo gailisi ir dėjo visas pastangas, kad skundžiamas įvykis būtų viešai nušviestas kaip netinkamo ir nesektino elgesio pavyzdys, šiuo konkrečiu atveju visuomenės informavimo etikos pažeidimo nepripažinti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl 2018-11-09 Seime įvyksiančios apskrito stalo diskusijos „Žiniasklaidos savireguliavimo sistema: iššūkiai ir aktualijos“.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlomai diskusijos darbotvarkei ir sumokėti pranešimų autoriams analogiškai, kaip buvo sumokėta už pranešimus 2018-03-06 konferencijai.