logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-01-22 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Šilutės rajono savivaldybės mero Vytauto Laurinaičio skundas dėl Lijanos Jagintavičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio nuostatos Lijanai Jagintavičienei netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

2. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Svėdasuose restauruotas paminklas Juozui Tumui-Vaižgantui“ (anyksta.lt, 2018-09-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

SVARSTYTA:

3. Anykščių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Roberto Aleksiejūno publikacijos „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Roberto Aleksiejūno publikacijoje „Miesto gėlynams – šimtai tūkstančių eurų“ („Anykšta“, 2018-10-30; anyksta.lt, 2018-10-31) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti dėmesį, jog rašant apie viešųjų finansų panaudojimą, visuomet svarbu itin tiksliai įvardyti ne tik numatomas išleisti (išleistas) sumas, bet ir tai, kokiomis sąlygomis jos turėtų būti (buvo) naudojamos.

 

SVARSTYTA:

4. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos skundas dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11, 2018-10-23).

NUSPRĘSTA:

1) skundą dalyje dėl programos „Žinios“ („Init TV“, 2018-09-11) palikti nenagrinėtą;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Init TV“, 2018-10-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. K.K. skundas dėl publikacijos „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Lenkija žada panaikinti privalomą vaikų skiepijimą: kaip bus Lietuvoje?“ (diena.lt, 2018-10-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Atlantic High Sea Fishing Company“ skundas dėl:

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „ŽŪM dovanos buvusio darbuotojo vadovaujamai įmonei: 2 mln. eurų ir „kaip reikia“ pakoreguoti ministro įsakymai“ (15min.lt, 2018-10-29);

- Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Ministerijai nepanorus aiškintis, kaip gimė vienai įmonei pritaikytos taisyklės, tai tirs Seimo nariai“ (15min.lt, 2018-11-07).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl skundo priėmimą iki ŽEIT priims sprendimą dėl analogiško pareiškėjo skundo ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių.

 

SVARSTYTA:

7. A.R. skundas dėl:

- publikacijos „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05);

- publikacijos „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01);

- Lauryno Ragelskio publikacijos „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02).

NUSPRĘSTA:

1) vadovaujantis Komisijos Darbo reglamento 17 p., publikaciją „Išsigimėlis Algis Ramanauskas pataria: Išgyvenimo vadovas moksleiviui“ (ldiena.lt, 2017-09-01) ir Lauryno Ragelskio publikaciją „Užkalnis, Ramanauskas ir kiti veikėjai tai ORGANIZUOTA ir PLANINGAI veikianti grupė“ (ldiena.lt, 2016-04-02) palikti nenagrinėtas;

2) publikacijoje „Lietuvoje buvo pirmąkart sutuokta gėjų pora Algis Ramanauskas ir Andrius Užkalnis“ (ldiena.lt, 2018-06-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, ir 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs;

3) Lauryno Ragelskio publikacijoje „Aurelijus Veryga „Žinių radijuje“ arba kaip žiurkė Ramanauskas viešai užpakalį išlaižė“ (ldiena.lt, 2018-04-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 21 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai savo kūriniuose turi vengti vartoti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių;

4) persiųsti skundą išnagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai draudžiamos skelbti informacijos paskleidimo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Patikimas verslas“ 2019-01-08 prašymų panaikinti Komisijos 2017-02-15 sprendimą Nr. EKS-08/17, 2017-10-18 sprendimą Nr. EKS-49/17 bei 2018-01-24 sprendimą Nr. EKS-05/18, kuriuo bendrovė buvo priskirta profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

NUSPRĘSTA: prašymų netenkinti ir priminti pareiškėjui, jog Komisijos sprendimai gali būti skundžiami teismui.

 

- Dėl Širvintų rajono savivaldybės Nr. 48 rinkimų komisijos paklausimo.

NUSPRĘSTA: parengti viešą Komisijos kreipimąsi dėl žurnalistų galimybės dalyvauti rinkimus kontroliuojančių institucijų veikloje bei pačiuose rinkimuose ir politinėje veikloje apskritai, paskelbti šį kreipimąsi Komisijos interneto svetainėje.

 

- Dėl „Širvintų rajono globėjų draugijos“ narių kreipimosi.

NUSPRĘSTA:

1) įvertinti skundžiamą programą visuomenės informavimo etikos požiūriu;

2) persiųsti kreipimąsi išnagrinėti pagal kompetenciją LRTK dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo.