logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-03-26 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.J. skundas dėl Sandros Toleikės publikacijos „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Sandros Toleikės publikacijoje „Buvusio mero Arvydo Jako „garbė“ („Šilokarčema“, 2018-11-20) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Politinės partijos „Rusų aljansas“ skundas dėl:

1) programos „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30);

2) Indrės Makaraitytės publikacijos „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Panorama“ („LRT televizija“, 2018-11-30) ir Indrės Makaraitytės publikacijoje „LRT tyrimas. Išsibėgiojantis Rusų aljansas medžioja narius: kaip jam padėjo V.Tomaševskio lenkai?“ (lrt.lt, 2018-11-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LRT ir atkreipti dėmesį, jog siekiant išvengti galimo tendencingumo, publikacijoje galėjo būti nušviesta ir kitų mažų politinių partijų situacija dėl privalomo narių skaičiaus, be to, Teisingumo ministerijai pranešus, jog „Rusų aljansas“ registravo pakankamą narių skaičių, portale paskelbta publikacija galėjo būti atitinkamai papildyta.

 

SVARSTYTA:

3. VšĮ „Bruneros“ skundas dėl:

1) Ernesto Naprio publikacijos „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04);

2) Laurynos Vireliūnaitės publikacijos „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ernesto Naprio publikacijoje „Dainų šventės skandalai: po ketverių metų delsimo apsipirkta strimgalviais“ (15min.lt, 2018-07-04) ir Laurynos Vireliūnaitės publikacijoje „Liana Ruokytė-Jonsson: Dainų šventės dalyvių maitintojai bus pateikta pretenzija“ (15min.lt, 2018-07-10) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ skundas dėl Aidos Valinskienės publikacijos „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Aidos Valinskienės publikacijoje „A.Verygos neklauso net A.Verygos patarėjas“ („Vilniaus diena“, 2018-10-01) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog publikacijų antraštės turėtų labiau atitikti pagrindinę publikacijų temą, be to, rengiant publikacijas tokiomis jautriomis temomis, kaip atlyginimai, informaciją visuomet būtina perteikti itin tiksliai. Taip pat, pateikiant nuomonę, jog įstaigai realiai vadovauja ne jos vadovas, tikslinga pateikti ir paties vadovo nuomonę šiuo klausimu.

 

SVARSTYTA:

5. V.V. skundas dėl publikacijos „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) ir portalo futbolas.lt įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: publikacijoje „VK gresia dar daugiau pasikeitimų – sustabdyta V.Vaškūno narystė“ (futbolas.lt, 2018-11-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nario Petro Kekio skundas dėl VšĮ „Mažeikių laikraštis“ direktorės ir laikraščio „Būdas žemaičių“ redaktorės Birutės Šneideraitienės veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) Birutė Šneideraitienė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnio reikalavimų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Birutę Šneideraitienę ir atkreipti jos dėmesį į Komisijos rekomendacijas dėl žurnalistų dalyvavimo politinėse kampanijose.

 

SVARSTYTA:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08, 2018-11-29, 2018-12-20, 2019-01-10) ir žurnalistės Lauros Radzevičiūtės veiksmus visuomenės informavimo etikos požiūriu.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

2) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-11-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

3) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2018-12-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

4) programoje „Demaskuoti“ („Dzūkijos TV“, 2019-01-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2019-03-18 prašymo Nr. 2-826(7.9).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl A.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka bei persiųsti jį LRTK įvertinti skundžiamą laidą dėl galimo neigiamo poveikio nepilnamečiams.

 

- Dėl VRK 2019-03-21 prašymo Nr. 2-867(2.10).

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą skubos tvarka.

 

- Dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2675.

NUSPRĘSTA: pritarti V.Trofimišino parengtai Komisijos pozicijai ir išsiųsti ją Seimo kanceliarijai.