logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-07-23 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Viktoras Trofimišinas, Vaiva Žukienė, Ąžuolas Čekanavičius, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė.

           Posėdžio pirmininkai – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Vaiva Žukienė (3–4 darbotvarkės klausimai), posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.A. skundas dėl publikacijos „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Apie prostituciją, Bautronį, konservatorius ir Vaičių“ („Naujas rytas“, 2019-01-17) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. G.Ch. skundas dėl programos „Diskusijų laida, skirta kandidatams į Marijampolės savivaldybės tarybą“ („Marijampolės televizija“, 2019-02-19).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Diskusijų laida, skirta kandidatams į Marijampolės savivaldybės tarybą“ („Marijampolės televizija“, 2019-02-19) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į VšĮ „Marijampolės televizija“ ir žurnalistą Arūną Kapsevičių ir atkreipti jų dėmesį, jog viešai atsiprašant, derėtų paaiškinti, už ką konkrečiai yra atsiprašoma.

 

SVARSTYTA:

3. S.B. skundas dėl programos „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) ir LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pasisakymų šioje programoje.

NUSPRĘSTA:

1) programoje „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į LŽS pirmininką D.Radzevičių ir atkreipti jo dėmesį, jog, būdamas LŽS pirmininku, jis visuomet turėtų atsižvelgti į tai, jog turi nemažą įtaką formuojant viešąją nuomonę, todėl turėtų atsakingiau reikšti savo nuomonę ir, reikšdamas ją, remtis tik patikrintais faktais.

 

SVARSTYTA:

4. Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio skundas dėl:

1) programos „Rinkimų rentgenas“ („LRT radijas“, 2019-03-25) ir LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pasisakymų šioje programoje;

2) publikacijos „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Nauja sena direktorė“ („Elektrėnų kronika“, 2019-03-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

5. V.G. skundas dėl publikacijų laikraštyje „Mūsų Ignalina“.

NUSPRĘSTA:

1) laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktorius Jonas Baltakis, rengdamas ir skelbdamas laikraštyje „Mūsų Ignalina“ publikacijas, kuriose laikraščio „Nauja vaga“ redaktoriaus pavaduotoja Vida Gasparavičienė kaltinama bendradarbiavimu su KGB, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų;

2) savo iniciatyva išnagrinėti klausimą dėl laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriaus Jono Baltakio galimai daromo Kodekso 23 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

6. M.K. skundas dėl programos „Žinios“ („LNK“, 2019-04-02) anonsų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „Žinios“ („LNK“, 2019-04-02) anonsuose pažeistos nebuvo;

2) keiptis individualiu kreipimusi į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti dėmesį, jog, net ir nušviečiant galimai neigiamą atspalvį turinčias visuomenei aktualias problemas, reikėtų vengti stigmatizuojančių žodžių ir apibūdinimų, galinčių įžeisti tiek priklausomybes turinčius asmenis, tiek jų artimuosius.

 

SVARSTYTA:

7. J.Ž., M.Ž. ir UAB „Oldtaunas“ skundas dėl:

- Publikacijos „Šlykšti prekybos žmonėmis schema sostinės striptizo klubuose: šokėjos trauktis negalėjo“ (15min.lt, 2019-04-02);

- Publikacijos „Garsaus Vilniaus naktinio klubo savininkas su žmona kaltinami prekyba žmonėmis: nukentėjusios skaičiuojamos dešimtimis“ (delfi.lt, 2019-04-02);

- Vaizdo reportažo „Vergovė Vilniaus striptizo klube“ (lnk.lt, 2019-04-02);

- Vaizdo reportažo ir Broniaus Jablonsko publikacijos „Vilniaus centre – į vergiją įtrauktų merginų būriai: apgavo ir išnaudojo“ (tv3.lt, 2019-04-02).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Kalinių centras“ kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog, jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl Registrų centro kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog „Transparency International“ Lietuvos skyriaus darbuotojai žurnalistais nelaikytini, išskyrus atvejus, jeigu šie asmenys iš tiesų atitinka VIĮ nustatytus žurnalisto požymius, t. y. dirba žurnalistinį darbą ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos nariai.

 

- Dėl dr. J.S. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog, jeigu jis pageidauja, kad Komisija įvertintų kurią nors konkrečią publikaciją ar konkrečių žurnalistų veiksmus dėl galimo visuomenės informavo etikos nuostatų pažeidimo, jis turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl N.T. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog laikraščio (portalo) redakcija visais atvejais atsako už publikuojamą turinį ir, jog nesusipažinusi su ginčo publikacija ir visa susijusia medžiaga, konkretesnės nuomonės Komisija pateikti negali.

 

- Dėl D.M. skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios renkasi publikacijų temas ir nei jų veiklą reguliuojančios institucijos, nei Komisija negali daryti įtakos jų pasirinkimui ir sprendimams. Tuo atveju, jeigu pareiškėja turi pretenzijų dėl konkrečių žurnalistų veiksmų, ji turėtų Komisijos Darbo reglamente nustatyta tvarka pateikti atitinkamą skundą.

 

- Dėl LRT skundo dėl Jūratės Žuolytės publikacijos „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog Komisijos nariai, nagrinėdami skundus, gali remtis ir atsižvelgti tik į tuos ginčo šalių reikalavimus ir (ar) jų poziciją pagrindžiančius įrodymus, su kuriais jie turi galimybę susipažinti asmeniškai. Taip pat informuoti pareiškėją, jog jai pageidaujant, minėtas skundas gali būti nagrinėjamas uždarame posėdyje.

 

- Dėl LRT 2019-07-19 prašymo Nr. 4RA-830-(A1).

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog posėdžio dalyviai buvo supažindinti su jos prašymu ir, jog Komisijos Darbo reglamentas nenumato Komisijos pirmininkui funkcijos vertinti komisijos narių veiklą, elgesį ar nušalinti kurio nors Komisijos nario. Išsamų atsakymą pareiškėjai parengs Komisijos pirmininkas.

 

- Dėl M.G.B. prašymo pakartotinai apsvarstyti jos 2019-04-03 skundą.

NUSPRĘSTA: paaiškėjus naujoms aplinkybėms, išnagrinėti pareiškėjos skundą iš naujo.

 

- Dėl M.L. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog žurnalistas, rengdamas publikaciją, turi kritiškai vertinti informacijos šaltinius – nepasikliauti skaitytojo perpasakotu laidos siužetu ar iš konteksto ištrauktomis frazėmis, o asmeniškai susipažinti su laidos turiniu. Nesusipažinusi su ginčo publikacija (laida), Komisija savo nuomonės dėl galimų profesinės etikos pažeidimų pateikti negali.

 

- Dėl Komisijos posėdžių pradžios.

NUSPRĘSTA: nuo šiol Komisijos posėdžius pradėti 14.00 val.