logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-11-26 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. S.L. skundas dėl Reginos Musneckienės galimai daromo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA:

1) Regina Musneckienė, rengdama publikacijas portalui skrastas.lt bei pasirašydama jas kaip žurnalistė ir tuo pačiu metu būdama Kelmės rajono savivaldybės tarybos nare, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

2) kreiptis individualiu kreipimusi UAB „Šiaulių kraštas“ ir atkreipti dėmesį, jog laikraščio metrikose skelbiama informacija visuomet turėtų būti tiksli ir laiku atnaujinama.

 

SVARSTYTA:

2. Dėl laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriaus Jono Baltakio galimai daromo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. pažeidimo.

NUSPRĘSTA:

1) Jonas Baltakis, būdamas laikraščio „Mūsų Ignalina“ ir portalo mignalina.lt redaktoriumi bei publikacijų autoriumi ir tuo pačiu metu – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje;

2) savo iniciatyva įvertinti publikaciją „Rajono socialdemokratai bando užčiaupti burną laisvai spaudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-06-21), kurioje laikraščio redaktorius Jonas Baltakis skleidžia neteisingą informaciją apie Etikos kodeksą, dėl galimo Etikos kodekso 3 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

3. Ignalinos rajono savivaldybės mero Justo Rasiko skundas dėl:

1) Jono Baltakio publikacijos „Rajono taryboje 1:0 opozicijos naudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-02);

2) publikacijos „Paaiškinimas“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-19).

NUSPRĘSTA: Jono Baltakio publikacijoje „Rajono taryboje 1:0 opozicijos naudai“ („Mūsų Ignalina“, 2019-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. A.K. skundas dėl programos „Žinios“ reportažo „Seime bręsta naujos įstatymo pataisos dėl prostitučių“ (lnk.lt, 2019-04-23).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programos „Žinios“ reportaže „Seime bręsta naujos įstatymo pataisos dėl prostitučių“ (lnk.lt, 2019-04-23) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5.

- VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13).

- UAB „TV VISION“ skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „LRT gudrybės: pasitelkus nepriklausomą prodiuserį – siurbti ministerijų pinigus“ (delfi.lt, 2019-06-13).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šių skundų priėmimą iki ŽEIT išnagrinės analogišką pareiškėjų skundą ir pasisakys dėl šalių ginčijamų faktinių aplinkybių atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

6. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl Jūratės Žuolytės publikacijos „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Jūratės Žuolytės publikacijoje „Interneto žiniasklaidos asociacija kelia klausimą dėl galimo LRT viešųjų interesų pažeidimo“ (delfi.lt, 2019-03-19) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos skundas dėl publikacijos „Jei semti, tai semti“ („Lietuvos rytas“, 2019-06-15).

Nuspręsta:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Jei semti, tai semti“ („Lietuvos rytas“, 2019-06-15) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreipti dienraščio redakcijos dėmesį, jog tais atvejais, kai publikacija yra parengiama kitoje visuomenės informavimo priemonėje paskelbtos informacijos pagrindu, tikslinga nurodyti ne tik šios visuomenės informavimo priemonės pavadinimą, bet ir įvardinti konkrečią apžvelgiamą (komentuojamą) publikaciją, kad susidomėję informacijos vartotojai turėtų galimybę susipažinti su pirminiu informacijos šaltiniu ir savarankiškai jį įvertinti.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl A.Č. prašymo.

NUSPRĘSTA: A.Č. prašymą patenkinti ir jo skundo nagrinėjimą nutraukti.

 

- Dėl M.K.Čiurlionio fondo kreipimosi.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti fondo atstovams atvykti į Komisijos posėdį aptarti galimą bendradarbiavimą 2019-12-17 14.00 val.

 

- Dėl A.R. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: priimti suteiktą informaciją domėn.

 

- Dėl L.B. skundo.

           NUSPRĘSTA: nagrinėti L.B. skundą eilės tvarka dėl galimo Etikos kodekso 48 ir 60 str. pažeidimo.