logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2019-12-03 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Ąžuolas Čekanavičius, Valdas Latoža.

           Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymas įvertinti programą „Naktinės pramogos“ („Šiaulių televizija“, 2019-07-22).

NUSPRĘSTA: programai „Naktinės pramogos“ („Šiaulių televizija“, 2019-07-22) visuomenės informavimo etikos nuostatos netaikytinos.

 

SVARSTYTA:

2. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos skundas dėl:

1) publikacijos „Sprendimai dėl giminių ir artimųjų kelia problemų?“ („Dzūkų žinios“, 2019-07-18);

2) publikacijos „Po kritikos socialiniuose tinkluose merė pasiprašė į žurnalistės draugus“ („Dzūkų žinios“, 2019-07-25);

3) publikacijos „Mažiesiems ligoniukams – tik trys lovos. Ar tai kelias į slaugos ligoninę?“ („Dzūkų žinios“, 2019-07-25).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Dzūkų žinios“ ir atkreipti dėmesį, jog, net ir diskutuojant apie viešą interesą turinčius klausimus, visuomet būtina paisyti informacijos tikslumo ir vengti galimo šališkumo, o rengiant informaciją apie asmenis ir (ar) organizacijas, susijusias su viešosios informacijos rengėju ar skleidėju, būtina atskleisti savo ryšius su šiais asmenimis.

 

SVARSTYTA:

3. L.V. skundas dėl Gintaro Šiupario publikacijos „A.Veryga skuba pasinaudoti naujomis galiomis: pagalius į ratus kiša išlendančios istorijos“ („Lietuvos rytas“, 2019-07-02).

NUSPRĘSTA: Gintaro Šiupario publikacijoje „A.Veryga skuba pasinaudoti naujomis galiomis: pagalius į ratus kiša išlendančios istorijos“ („Lietuvos rytas“, 2019-07-02) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 32 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų.

 

SVARSTYTA:

4. Žemės ūkio ministerijos skundas dėl Vytauto Bruverio publikacijos „Valstiečiai nori, kad kiti šertų nustekentą karvę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-07-18).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vytauto Bruverio publikacijoje „Valstiečiai nori, kad kiti šertų nustekentą karvę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2019-07-18) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lietuvos rytas“ ir atkreipti dėmesį, jog kritikuojant visuomet būtina paisyti tikslumo atspindint kritikuojamo asmens poziciją, suteikti jam galimybę atsakyti į konkrečius kaltinimus ir neapsiriboti vien tik bendru jo pozicijos nušvietimu, ypač, jeigu tai yra susiję su viešą interesą turinčiais klausimais.

 

SVARSTYTA:

5. M.Š. skundas dėl publikacijos „Kaune susidūrė du automobiliai ir motociklas: motociklininkas žuvo, sužeisti medikai“ (lrytas.lt, 2019-07-30).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Kaune susidūrė du automobiliai ir motociklas: motociklininkas žuvo, sužeisti medikai“ (lrytas.lt, 2019-07-30) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Lrytas“ ir atkreipti dėmesį, jog pranešimuose apie nelaimingus atsitikimus reikėtų vengti publikuoti žuvusiųjų nuotraukas, kadangi net jeigu jie iš nuotraukos ir nėra atpažįstami, jie neabejotinai gali būti identifikuoti iš publikacijoje nurodytos įvykio vietos ir laiko. Taip pat priminti portalo redakcijai, jog publikuojant tokio pobūdžio informaciją, visuomet būtina ją atitinkamai pažymėti, sudarant sąlygas jautriems informacijos vartotojams šios informacijos išvengti.

 

SVARSTYTA:

6. G.Ž. skundas dėl Ingos Labutytės-Atkočaitienės publikacijos „Medžioklės sabotuotojai: vykstam į miškus, išvaikom žvėris, klaidinam skalikus“ (15min.lt, 2019-08-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Ingos Labutytės-Atkočaitienės publikacijoje „Medžioklės sabotuotojai: vykstam į miškus, išvaikom žvėris, klaidinam skalikus“ (15min.lt, 2019-08-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti publikacijas portale minfo.lt ir šio portalo redakcijos veiksmus.

NUSPRĘSTA: atidėti šio klausimo svarstymą kitam posėdžiui, kad detaliau susipažinti su skundžiamomis publikacijomis ir surinkti papildomą informaciją.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl M.B. skundo.

NUSPRĘSTA: informuoti pareiškėją, jog skunde keliami klausimai neįeina į Komisijos kompetenciją ir persiųsti šį skundą susipažinti UAB „Delfi“.

 

- Dėl V.M. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti ir informuoti pareiškėją, jog Komisijai pateiktiems procesiniams dokumentams Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos netaikytinos.