logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-03-03 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.U. skundas dėl:

1) Vygando Trainio publikacijos „Kauno „šoumenas“ vėl puolė į purvą: pranešama apie naują tvirkinimo bangą, apklausta 80 merginų“ (lrytas.lt, 2019-09-23);

2) Vygando Trainio publikacijos „Keistas šokėjas vėl išsirengė“ („Lietuvos rytas“, 2019-09-24).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. A.P. skundas dėl:

1) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Bėglys Čikis buvo patekęs į baisius spąstus“ („Lietuvos rytas“, 2019-09-07);

2) Arvydo Lekavičiaus publikacijos „Iš Lietuvos su milijonu eurų pasprukęs nusikaltėlių šulas sulaukė žiauraus keršto“ (lrytas.lt, 2019-09-08).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir dar kartą pasiūlyti publikacijos autoriui atvykti į Komisijos posėdį, kad galėtų pateikti papildomus paaiškinimus ir atsakyti į Komisijos narių klausimus.

 

SVARSTYTA:

3. UAB „Atvirai“ skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Visiškas Katalonijos dangtis!“ („Anykšta“, 2019-08-17).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijoje pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į UAB „Anykštos redakcija“ ir atkreipti jos dėmesį, jog problemą dėl galimai klaidingo konkuruojančių leidinių tiražo deklaravimo turėtų spręsti ne pačios redakcijos, bet kompetentingos valstybės institucijos, o visuomenės informavimo priemonės neturėtų būti naudojamos redakcijų tarpusavio santykiams spręsti ar sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

4. L.B. skundas dėl Laikraščio „Atspindžiai“ redaktorės Virginijos Šimkūnienės veiksmų (skundą persiuntė LRS narė D.Šakalienė).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos skundžiami veiksmai nėra susiję su visuomenės informavimo etika, šis skundas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.

 

SVARSTYTA:

5. Ž.M. skundas dėl Karolinos Stažytės publikacijos „Kaunietis skundžia policininkų veiksmus: sulaukė jėgos panaudojimo, nes išsitraukė telefoną?“ (15min.lt, 2019-10-25).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijoje pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. E.Š. skundas dėl Justinos Gafurovos publikacijos „Tikrosios LRT spalvos“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2019-10-12).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijoje pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. R.G. skundas dėl programos „TV pagalba“ („TV3“, 2019-09-20) ir šios programos rengėjų veiksmų.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo programoje pažeistos nebuvo;

2) kreiptis viešu kreipimusi į UAB „All Media Lithuania“ ir UAB „Just.HD“ ir atkreipti jų dėmesį, jog, siekiant neklaidinti informacijos vartotojų ir nežeisti suinteresuotų asmenų, kartojant laidas apie konfliktines situacijas ir (ar) žmonėms jautrias temas, visuomet būtina pasitikslinti, ar nepakito faktinės aplinkybės, galinčios lemti laidos (ne)kartojimą.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl Komisijos viešo pareiškimo koronaviruso temos nušvietimo žiniasklaidoje klausimu.

NUSPRĘSTA: pritarti pareiškimo tekstui ir paskelbti jį per naujienų agentūras BNS ir ELTA.

 

- Dėl D.A. 2020-02-09 skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti skundą tik dalyje dėl pagrindinės publikacijos, o skundo dalį dėl viešų skaitytojų komentarų nagrinėti atsisakyti.

 

- Dėl M.T. skundo.

- NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT.

 

- Dėl V.G. skundo.

- NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Kodekso 3 ir 47 str. pažeidimo.

 

- Dėl V.S. skundo.

- NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą ir sukonkretinti skundo argumentus.

 

- Dėl K.N. skundo.

- NUSPRĘSTA: vadovaujantis Darbo reglamento 17 p., skundą nagrinėti atsisakyti ir persiųsti jį nagrinėti ŽEIT.