logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-05-26 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Dėl Visuomenės informavimo etikos komisijos veiklos gairių.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020-05-13 sprendimą administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020, Komisija, nagrinėdama skundus dėl publikacijų, paskelbtų iki 2020-05-19, sprendimų dėl profesinės etikos pažeidimų nepriiminės, o tik išreikš savo nuomonę dėl šių publikacijų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso reikalavimams.