logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-06-02 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Stasys Baublys, Ramutė Šimukauskaitė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aistė Žilinskienė, Valdas Latoža, Asta Cibienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. S.G. skundas dėl:

1) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Kėdainiuose atskleisti siaubingi faktai – poilsiavietė su paplūdimiu įrengta ant masinės kapavietės“ (rinkosaikste.lt, 2019-11-15);

2) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Kėdainiuose atskleisti siaubingi faktai – poilsiavietė su paplūdimiu įrengta ant masinės kapavietės“ („Rinkos aikštė“, 2019-11-19);

3) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Kėdainiams gėda – maudymvietė įrengta partizanų laidojimo vietoje“ (rinkosaikste.lt, 2019-11-18).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Kristinos Kasparavičės publikacijos „Kėdainiuose atskleisti siaubingi faktai – poilsiavietė su paplūdimiu įrengta ant masinės kapavietės“ (rinkosaikste.lt, 2019-11-15; „Rinkos aikštė“, 2019-11-19) ir „Kėdainiams gėda – maudymvietė įrengta partizanų laidojimo vietoje“ (rinkosaikste.lt, 2019-11-18) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. AB „Spauda“ skundas dėl 2019-12-12 radijo programose „M-1 plius“ ir „Lietus“ transliuoto informacinio pranešimo apie žemės sklypą prie Spaudos rūmų.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog informacinis pranešimas apie žemės sklypą prie Spaudos rūmų („M-1 plius“, „Lietus“, 2019-12-12) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 29 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

3. S.K. skundas dėl publikacijos „A.Šalaševičius: Jonavos ligoninėje – susidorojimas, patyčios bei darbuotojų kiršinimas“ (jonavoszinios.lt, 2020-01-07).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „A.Šalaševičius: Jonavos ligoninėje – susidorojimas, patyčios bei darbuotojų kiršinimas“ (jonavoszinios.lt, 2020-01-07) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 4 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, o žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų.

 

SVARSTYTA:

4. Radviliškio krašto ūkininkų sąjungos skundas dėl Jono Starkaus publikacijos „Kryžių žygį prisimenant“ („Valstiečių laikraštis“, 2019-12-07).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Jono Starkaus publikacija „Kryžių žygį prisimenant“ („Valstiečių laikraštis“, 2019-12-07) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones.

 

SVARSTYTA:

5. AB „Rokiškio komunalininkas“ skundas dėl Ritos Briedienės publikacijos „Stasys Meliūnas: „Tai, kas vyksta „Rokiškio komunalininke“ – pavojingi dalykai“ (temainfo.lt, 2020-01-22).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Ritos Briedienės publikacija „Stasys Meliūnas: „Tai, kas vyksta „Rokiškio komunalininke“ – pavojingi dalykai“ (temainfo.lt, 2020-01-22) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

- Dėl A.K. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog reikalavimai, kaip tinkamai informuoti visuomenę apie nusikaltimus, jų aukas ir (ar) nusikaltimus padariusius asmenis yra išdėstyti Kodekso 33 ir 48 str. ir, jog žurnalistai turi teisę laisvai pasirinkti, kokiomis temomis publikacijas rengti.

 

- Dėl portalo anglija.today skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamų veiksmų atitikimo Kodekso 7 ir 53 str. reikalavimams.

 

- Dėl Radviliškio rajono policijos komisariato paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog pagal Kodekso 23 str. reikalavimus žurnalisto profesinė veikla yra nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje ir, jog kiekvienos visuomenės informavimo priemonės redakcija savarankiškai sprendžia, kiek žurnalistų turėtų rengti konkrečią informaciją, vykti į įvykio vietą ir pan.