logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-08-25 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Valdas Latoža, Stasys Baublys, Jolanta Mažylė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. L.J. skundas dėl Ramunės Ramanauskienės publikacijos „Graži paramos akcija – tik apgaulingas žaidimas?“ („Tauragės kurjeris“, kurjeris.lt, 2020-04-03).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Ramunės Ramanauskienės publikacija „Graži paramos akcija – tik apgaulingas žaidimas?“ („Tauragės kurjeris“, kurjeris.lt, 2020-04-03) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, 8 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, ir 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Mariaus Aleksiūno publikacija „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) dalyje dėl Šeduvos miesto seniūno Justino Pranio visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

3. V.V. skundas dėl Linos Dranseikaitės publikacijos „Mirusieji atvedė į teismą“ („Sekundė“, 2020-02-14).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Linos Dranseikaitės publikacija „Mirusieji atvedė į teismą“ („Sekundė“, 2020-02-14) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

4. V.V. skundas dėl Dariaus Krasausko publikacijos „Bendrijos pirmininkę teisia kaip apsišaukėlę“ („Panevėžio kraštas“, 2020-02-25).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Dariaus Krasausko publikacija „Bendrijos pirmininkę teisia kaip apsišaukėlę“ („Panevėžio kraštas“, 2020-02-25) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Pauliaus Aukštikalnio skundas dėl Roberto Kartavičiaus publikacijos „Didžiulių atlyginimų dar per maža: nori dar didesnių“ („Kėdainių mugė“, 2020-02-25).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Roberto Kartavičiaus publikacija „Didžiulių atlyginimų dar per maža: nori dar didesnių“ („Kėdainių mugė“, 2020-02-25) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

6. V.S. skundas dėl Dominyko Griežės publikacijos „FNTT tiriamam kelionių organizatoriui „Tez Tour“ – išskirtinė valdininkų malonė“ (alfa.lt, 2020-01-24) ir Dominyko Griežės veiksmų.

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti portalo alfa.lt redakcijai ir publikacijos autoriui pateikti papildomus paaiškinimus dėl publikacijos atitikimo Etikos kodekso 20 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl A.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.