logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-09-09 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Valdas Latoža, Stasys Baublys, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) ir įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Mariaus Aleksiūno publikacija „Nufilmavo Radviliškio rajono valdininkų linksmybes: viskas vos nesibaigė tragedija“ (delfi.lt, 2019-06-09) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka;

2) išreikšti nuomonę, jog žurnalisto Mariaus Aleksiūno 2020-06-08 įrašas asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 59 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai, reikšdami savo nuomonę viešojoje erdvėje, turi laikytis Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Alfredo Hofmano skundas dėl Roberto Kartavičiaus publikacijos „Kėdainietės nerimas: ar gydytojas neturėjo savęs izoliuoti?“ (muge.eu, 2020-03-18; „Kėdainių mugė“, 2020-03-20).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Roberto Kartavičiaus publikacija „Kėdainietės nerimas: ar gydytojas neturėjo savęs izoliuoti?“ (muge.eu, 2020-03-18; „Kėdainių mugė“, 2020-03-20) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Lietuvos Respublikos Seimo nario Dariaus Kaminsko skundas dėl Roberto Kartavičiaus publikacijos „Perspėjimas Kėdainių valdžios klanui: šalin rankas nuo medikų“ (muge.eu, 2020-03-23).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Mugės redakcija“ ir priminti, jog visuomenės informavimo etikos normos suponuoja ne kritikuojamo asmens teisę kreiptis į visuomenės informavimo priemonės redakciją dėl atsakomosios nuomonės (paneigimo) paskelbimo, o redakcijos pareigą pačiai kreiptis į kritikuojamą asmenį ir paskelbti jo nuomonę toje pačioje publikacijoje.

 

SVARSTYTA:

4. Žurnalo „Senvagė“ vyr. redaktorės Rasos Karvelytės skundas dėl Zinos Paškevičienės ir Saulės Balandytės publikacijos „Susidorojimas dėl cenzūros ir amžiaus?“ („Panevėžio kraštas“, 2020-03-31) ir žurnalistės Zinos Paškevičienės veiksmų.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Zinos Paškevičienės ir Saulės Balandytės publikacija „Susidorojimas dėl cenzūros ir amžiaus?“ („Panevėžio kraštas“, 2020-03-31) ir žurnalistės Zinos Paškevičienės veiksmai visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. R.D. skundas dėl programos „TV pagalba“ („TV3“, 2020-03-05) ir šios programos rengėjų veiksmų.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programa „TV pagalba“ („TV3“, 2020-03-05) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises ir laisves ir, atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 50 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo gerbti žmogaus teises ir laisves net ir tais atvejais, kai asmuo nežino ar nesuvokia savo teisių, ir, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi piktnaudžiauti asmens silpnybėmis ir nebrandumu, savo turimų teisių ir laisvių nesuvokimu, skatinti asmenis atlikti žeminančius veiksmus ar poelgius, vaizduoti situacijose, kurios pažeidžia žmogiškąjį orumą.

 

SVARSTYTA:

6. Radviliškio krašto ūkininkų sąjungos skundas dėl programos „KK2“ („LNK“, 2019-12-17).

NUSPRĘSTA: kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Be Tabu“ ir Ko“ ir UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ ir atkreipti jų dėmesį, jog nagrinėjant socialiai svarbias temas, būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp kritikos ir siekiamo rezultato, todėl svarbu, kad tokios problemos būtų komentuojamos nepriklausomų ekspertų, taip pat konkrečių problemų kėlimas (šiuo atveju - mokesčių ir jų lengvatų klausimas) neturėtų būti sutelkiamas į vienos visuomenės grupės kritiką, kadangi vienos kurios nors socialinės grupės išskyrimas gali sukelti bereikalingą įtampą, o galimai pagrįstai kritikuojamus reiškinius užgožia netinkamai pasirinktos išraiškos priemonės.

 

SVARSTYTA:

7. Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio skundas dėl programos „KK2“ žurnalistų veiksmų.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programos „KK2“ žurnalistų veiksmai visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitiko.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl UAB „Citus“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 str. reikalavimams ir papildomai persiųsti nagrinėti skundą ŽEIT dėl galimai pažeistos pareiškėjos dalykinės reputacijos.

 

- Dėl VRK persiųsto J.B. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisijos nuomone tais atvejais, kai paskleista informacija apie politinės kampanijos dalyvio viešai išsakytus statistinių duomenų vertinimus yra pagrindžiama oficialia informacija (oficialiais statiniais duomenimis, institucijų duomenimis ir pan.), atskirai kalbinti dėl šių duomenų politinės kampanijos dalyvio nėra būtina.

 

- Dėl UAB „Anykštos redakcija“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl N.Č. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą: nurodyti konkrečius tikrovės neatitinkančius teiginius ginčo publikacijoje ir pateikti šių teiginių neatitikimo tikrovei pagrindimą.

 

- Dėl A.V. prašymo.

NUSPRĘSTA: pareiškėjos prašymą tenkinti ir pakoreguoti interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

 

- Dėl L.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams.

 

- Dėl R.B. pateiktos informacijos.

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į naujai gautą informaciją, atnaujinti Lietuvos archeologijos draugijos skundo svarstymą.