logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-09-22 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Stasys Baublys, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

1. Susitikimas LŽS pirmininku D.Radzevičiumi.

 

SVARSTYTA:

2. Lietuvos archeologijos draugijos skundas dėl Rimo Bružo filmo „Elė ir Daktaras“ ir Rimo Bružo veiksmų, kuriant minėtą filmą.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Rimo Bružo filmas „Elė ir Daktaras“ ir paties Rimo Bružo veiksmai kuriant minėtą filmą Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 7 straipsnio reikalavimams neprieštarauja, o Komisijos 2020-08-11 posėdyje išreikšta nuomonė, jog Rimo Bružo filmas „Elė ir Daktaras“ neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, išlieka nepakitusi.

 

SVARSTYTA:

3. Telšių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Alvydo Ivonciaus publikacijos „Socialiai teisingame biudžete“ – papildomai 374 tūkstančiai eurų valdininkų algoms“ ( „Kalvotoji Žemaitija“, 2020-03-21).

NUSPRĘSTA: atidėti šio skundo svarstymą iki kito Komisijos posėdžio ir pasiūlyti publikacijos autoriui atsakyti į papildomus Komisijos narių klausimus nuotoliniu būdu.

 

SVARSTYTA:

4 - 5.

- Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotojos Astros Korsakienės skundas dėl Kęstučio Isako publikacijos „Vicemerės noras visus valdyti sugriovė koaliciją“ („Biržiečių žodis“, 2020-05-29);

- Dainiaus Korsako skundas dėl Kęstučio Isako publikacijos „Vicemerės noras visus valdyti sugriovė koaliciją“ („Biržiečių žodis“, 2020-05-29).

NUSPRĘSTA: Kęstučio Isako publikacijoje „Vicemerės noras visus valdyti sugriovė koaliciją“ („Biržiečių žodis“, 2020-05-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, ir 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą.

 

SVARSTYTA:

6. V.J. skundas dėl publikacijos „Dauguma rokiškėnų nepatenkinti gyvenimo pokyčiais laisvoje Lietuvoje“ (rokiskiosirena.lt, 2020-03-10).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Dauguma rokiškėnų nepatenkinti gyvenimo pokyčiais laisvoje Lietuvoje“ (rokiskiosirena.lt, 2020-03-10) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 8 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

7. S.T., UAB „Miškų ministerija“ ir UAB „Rokiškio sirena“ skundas dėl Viktoro Jenciaus publikacijos „Akivaizdi provokacija Nepriklausomybės šventės išvakarėse“ (voruta.lt, pogon.lt, palociai.lt, 2020-03-12).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Viktoro Jenciaus publikacija „Akivaizdi provokacija Nepriklausomybės šventės išvakarėse“ (voruta.lt, pogon.lt, palociai.lt, 2020-03-12) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2020-09-11 prašymo Nr. 2-1238(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programa „Aš ikona“ (delfi.lt, 2020-08-18) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl VRK 2020-07-07 prašymo Nr. 2-701(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Kęstučio Isako publikacija „Vicemerės noras visus valdyti sugriovė koaliciją“ („Biržiečių žodis“, 2020-05-29) laikytina paslėpta politine reklama.

 

- Dėl G.S. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT.

 

- Dėl VRK 2020-09-17 prašymų Nr. 2-1291(7.9) ir Nr. 2-1294(7.9).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog programa „Tiesiogiai iš Kauno: Karbauskio ir Verygos komentarai“ (delfi.lt, 2020-07-30), programa „#LrytasGYVAI: R. Karbauskis pristato valstiečių partijos Kauno miesto ir rajono narius artėjančiuose Seimo rinkimuose“ (lrytas.lt, 2020-07-30) ir Radvilės Rumšienės publikacija „Valstiečiai pristatė Klaipėdos kandidatus į Seimą: bus ir naujokų, ir senbuvių“ (klaipeda.diena.lt, 2020-08-19) paslėpta politine reklama nelaikytinos.

 

- Dėl D.G. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo programos atitikimo Etikos kodekso 15 ir 21 str. reikalavimams ir papildomai persiųsti jį nagrinėti LRTK dėl galimo Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimo.

 

- Dėl D.L. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog žiniasklaidos priemonės privalo registruotis Kultūros ministerijos valdomoje Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų bazėje ir (ar) Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje.