logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-10-07 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Stasys Baublys, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Valdas Latoža.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.S. skundas dėl Dominyko Griežės publikacijos „FNTT tiriamam kelionių organizatoriui „TezTour“ – išskirtinė valdininkų malonė“ (alfa.lt, 2020-01-24) ir Dominyko Griežės veiksmų.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Dominyko Griežės publikacija „FNTT tiriamam kelionių organizatoriui „TezTour“ – išskirtinė valdininkų malonė“ (alfa.lt, 2020-01-24) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. Telšių rajono savivaldybės administracijos skundas dėl Alvydo Ivonciaus publikacijos „Socialiai teisingame biudžete“ – papildomai 374 tūkstančiai eurų valdininkų algoms“ („Kalvotoji Žemaitija“, 2020-03-21).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Alvydo Ivonciaus publikacija „Socialiai teisingame biudžete“ – papildomai 374 tūkstančiai eurų valdininkų algoms“ ( „Kalvotoji Žemaitija“, 2020-03-21) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

3. Visagino savivaldybės mero skundas dėl Jelenos Čerkasovos publikacijos „Visagine atšaukiami visi artimiausi masiniai renginiai“ (vis24.lt, 2020-03-03).

NUSPRĘSTA: kreiptis į portalo vis24.lt redakciją individualiu kreipimusi ir atkreipti jos dėmesį, jog pagal visuomenės informavimo etikos nuostatas visuomet yra tikslinga nurodyti skelbiamos informacijos šaltinius, o tais atvejais, kai nėra galimybių patikrinti informacijos tikrumą ir šaltinius, skelbti šią informaciją galima tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

4. T.G. skundas dėl programos „Kelionių panorama“ („LNK“, 2019-11-23) ir UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ veiksmų.

NUSPRĘSTA: išreiškia nuomonę, jog programa „Kelionių panorama“ („LNK“, 2019-11-23) ir UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ veiksmai visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. J.K. skundas dėl programos „Dydžio evoliucija“ („LNK“, 2020-04-08).

NUSPRĘSTA: kreiptis į UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ individualiu kreipimusi ir priminti, jog pagal visuomenės informavimo etikos nuostatas viešosios informacijos rengėjai turi vengti nepadorių, užgaulių žodžių ir posakių, o kritika turėtų būti nukreipta ne į asmenį ar jo asmenines savybes, bet į galimai netinkamą šio asmens elgesį ar veiksmus.

 

SVARSTYTA:

6. UAB „Hoptrans Holding“, V.V. ir V.B. skundas dėl:

1) Mariaus Laurinavičiaus publikacijos „Marius Laurinavičius. Lietuvos vyriausybė: su Rusija ir Kinija – prieš Vakarų sąjungininkus“ (lrt.lt, 2020-03-30);

2) Mariaus Laurinavičiaus publikacijos „M.Laurinavičiaus atsakymas į „Hoptrans“ kaltinimus“ (alfa.lt, 2020-04-06).

NUSPRĘSTA:

1) išreikšti nuomonę, jog Mariaus Laurinavičiaus publikacija „Marius Laurinavičius. Lietuvos vyriausybė: su Rusija ir Kinija – prieš Vakarų sąjungininkus“ (lrt.lt, 2020-03-30) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) išreikšti nuomonę, jog Mariaus Laurinavičiaus publikacija „M.Laurinavičiaus atsakymas į „Hoptrans“ kaltinimus“ (alfa.lt, 2020-04-06) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

7. G.B. skundas dėl:

1) Publikacijos „Finansų ministerijoje krūviai yra nežmoniški, labai dideli, darbuotojai sėdi viršvalandžius“ (ekspertai.eu, 2020-03-25);

2) Įrašo „Finansų ministerijoje krūviai yra nežmoniški, labai dideli, darbuotojai sėdi viršvalandžius“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Ekspertai EU“ (facebook.com, 2020-03-25);

3) Garso įrašo „Finansų ministerijoje nežmoniški krūviai“ socialinio tinklo „YouTube“ paskyroje „PresJazz TV“ (youtube.com, 2020-03-25).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti portalo redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl pareiškėjos nuotraukos šaltinio ir dėl publikacijų atitikimo Etikos kodekso 46 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl VšĮ „Ukmergės ligoninė“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos ir skundžiamų įrašų FB atitikimo Etikos kodekso 3, 11, 20, 26 ir 27 str. reikalavimams.

 

- Dėl G.M. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl redakcijos veiksmų atitikimo Etikos kodekso 60 str. reikalavimams ir papildomai prašyti redakcijos pateikti susipažinti redakcijos vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą.

 

- Dėl A.K. ir I.D. skundų.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šiuos skundus eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3, 4 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl F.R. ir E.P. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3, 4, 5, 6 ir 7 str. reikalavimams.

 

- Dėl LRS nario Česlav Olševski skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti ŽEIT dėl galimo neapykantos kurstymo.

 

- Dėl V.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 4 str. reikalavimams.

 

- Dėl Radviliškio ūkininkų sąjungos paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisija vertina visą publikaciją kaip visumą, atsižvelgdama į kontekstą, konkrečias situacijas ir vadovaudamasi Etikos kodeksu.