logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-10-20 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė, Aistė Žilinskienė, Asta Cibienė, Jolanta Mažylė, Gražina Viktorija Petrošienė, Valdas Latoža.

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. V.Š. skundas dėl Mariaus Aleksiūno publikacijos „Šuns egzekuciją nutraukė kaimynai“ („Alio, Raseiniai“, 2020-03-05).

NUSPRĘSTA: kreiptis į „Alio, Raseiniai“ redakciją individualiu kreipimusi ir atkreipti dėmesį, jog, rengiant publikacijas visuomenei svarbiomis ir jautriomis temomis, reikėtų nenukrypti nuo pasirinktos temos ir nepiktnaudžiauti perteklinėmis detalėmis (epitetais, asmeninio gyvenimo detalėmis ir pan.), skirtomis vien skaitytojų smalsumui patenkinti.

 

SVARSTYTA:

2. A.G. skundas dėl:

1) žurnalisto Mariaus Aleksiūno 2020-01-12 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“;

2) publikacijos „Savivaldybės gydytoja nepaisė įstatyme įtvirtinto draudimo“ (visuomenesbalsas.lt, 2020-01-12).

NUSPRĘSTA:

1) atidėti skundo svarstymą dalyje dėl M.Aleksiūno 2020-01-12 įrašo socialiniame tinkle „Facebook“ ir pasiūlyti M.Aleksiūnui pateikti papildomus paaiškinimus dėl skundžiamo įrašo atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 32 ir 59 str. reikalavimams;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „Savivaldybės gydytoja nepaisė įstatyme įtvirtinto draudimo“ (visuomenesbalsas.lt, 2020-01-12) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnio reikalavimų, nustatančių, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl Vilmos Danauskienės publikacijos „Aplinkos ministras Mažeika: Druskininkai vietoj vieno nugriauto dvaro rengiasi statyti ištisą dvarų kvartalą“ (delfi.lt, 2020-04-24).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo svarstymą ir pasiūlyti publikacijos autorei ir portalui pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 5 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

4. O.M. ir UAB „Rolijona“ skundas dėl:

1) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Įstatymų spragos: rusai perka prabangų turtą Lietuvos pajūryje“ (kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2019-08-29);

2) Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Aferos kaina – aštuoni butai“ (diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2019-09-22).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Įstatymų spragos: rusai perka prabangų turtą Lietuvos pajūryje“ (kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2019-08-29) ir „Aferos kaina – aštuoni butai“ (diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2019-09-22) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ „Laisvos visuomenės institutas“ skundas dėl programos „LRT aktualijų studija“ („LRT radijas“, 2020-04-20).

NUSPRĘSTA: išreiškia nuomonę, jog programa „LRT aktualijų studija“ („LRT radijas“, 2020-04-20) visuomenės informavimo etikos reikalavimus atitinka.

 

SVARSTYTA:

6. Dėl publikacijos „Darbiečiai pritarė Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ („Rinkos aikštė“, 2020-04-07) atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog publikacija „Darbiečiai pritarė Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ („Rinkos aikštė“, 2020-04-07) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 ir 27 str. reikalavimams neprieštarauja.

 

SVARSTYTA:

7. U.K. skundas dėl:

1) Viliaus Petkausko publikacijos „U.Kiguolis piktinasi karantinu, skelbia nepilnus duomenis iš Italijos“ (15min.lt, 2020-03-21);

2) Viliaus Petkausko publikacijos „Nemenčinės gyventojų testavimu susirūpinęs U.Kiguolis kalba apie pilietinį karą, klaidina dėl COVID-19 testų“ (15min.lt, 2020-04-21).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą iki teismas išnagrinės šalių ginčą ir pasisakys dėl ginčijamų faktų atitikimo tikrovei.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl K.I. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT dėl galimai pažeistos pareiškėjo garbės ir orumo.

 

- Dėl G.J. skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos pačios sprendžia kokią informaciją skelbti ir Komisija kištis į redakcijų politiką neturi teisės, bei persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją VRK.

 

- Dėl E.S. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją VRK.