logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2020-12-15 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė, Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „InnoForce“ ir UAB „Innoseven technologies“ skundas dėl:

1) Aistės Kurauskaitės publikacijos „Konkurso sąlygos galbūt naudingos tik vienai įmonei?“ („Lietuvos rytas“, 2020-08-29);

2) Aistės Kurauskaitės publikacijos „Naujoji BPC informacinė sistema gali pakibti ant plauko: konkurso sąlygos naudingos tik vienai įmonei?“ (lrytas.lt, 2020-08-31).

NUSPRĘSTA: Aistės Kurauskaitės publikacijoje „Konkurso sąlygos galbūt naudingos tik vienai įmonei?“ („Lietuvos rytas“, 2020-08-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“ ir Fainos Kukliansky skundas dėl programos „Žinios“ („LNK“, 2020-07-19, 18.30 val.).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („LNK“, 2020-07-19, 18.30 val.) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3 - 4.

- UAB „Anykštos redakcija“ skundas dėl Lino Bitvinsko publikacijos „Iš savivaldybės 62000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ (nyksciai.lt, 2020-08-24; „Šilelis“, 2020-08-29).

- UAB „Anykštos redakcija“ skundas dėl:

1) Lino Bitvinsko publikacijos „Dėl 62000 sutarties savivaldybė apšmeižė save?“ (nyksciai.lt, 2020-09-01);

2) Lino Bitvinsko publikacijos „Dėl 62000 eurų sutarties savivaldybė apšmeižė save?“ („Šilelis“, 2020-09-05).

NUSPRĘSTA:

1) Lino Bitvinsko publikacijoje „Iš savivaldybės 62000 eurų srautas ištekėjo „Anykštos“ link“ (nyksciai.lt, 2020-08-24; „Šilelis“, 2020-08-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones;

2) visuomenės informavimo etikos nuostatos Lino Bitvinsko publikacijoje „Dėl 62000 sutarties savivaldybė apšmeižė save?“ (nyksciai.lt, 2020-09-01) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. D.G. skundas dėl programos „Kitokie pasikalbėjimai“ („Delfi TV“, delfi.lt, 2020-09-03).

NUSPRĘSTA:

1) Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatos ginčo programoje „Kitokie pasikalbėjimai“ („Delfi TV“, delfi.lt, 2020-09-03) pažeistos nebuvo;

2) persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

SVARSTYTA:

6. I.F. skundas dėl:

1) Ingridos Marijošienės publikacijos „V.Fiodorovas į Seimą kelią skinasi draudžiamais metodais?“ (muge.eu, 2020-08-27);

2) Ingridos Marijošienės publikacijos „Apygardos rinkimų komisija nepasigailėjo Fiodorovų“ (muge.eu, 2020-09-03).

NUSPRĘSTA: atidėti šio skundo svarstymą ir pasiūlyti portalo redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijų antraščių atitikimo Etikos kodekso 8 str. bei užklausti VRK, ar nebuvo vertinamos ginčo publikacijos bei šiose publikacijose minima portalo kedainietis.lt publikacija politinės reklamos požiūriu.

 

SVARSTYTA:

7. M.A. skundas dėl publikacijos „Kandidatų į LR Seimą sąraše – ne vietiniai ir bedarbiai“ („Radviliškio kraštas“, 2020-09-10).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Kandidatų į LR Seimą sąraše – ne vietiniai ir bedarbiai“ („Radviliškio kraštas“, 2020-09-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl G.Ž. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog Komisija pasisakė dėl ginčo publikacijos atitikimo visuomenės informavimo etikos reikalavimas, o jeigu jis turi kitokio pobūdžio pretenzijų, turėtų kreiptis su atitinkamais skundais į kitas institucijas.

 

- Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 1, 3 ir 5 str. reikalavimams.

 

- Dėl K.K. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisijos rekomendacijos yra skelbiamos jos interneto svetainėje.