logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-01-05 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė(nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. M.V. skundas dėl žurnalisto Martyno Vainoriaus veiksmų.

NUSPRĘSTA: kreiptis viešu kreipimusi į žurnalistą M.Vainorių ir atkreipti jo dėmesį, jog rengiant publikacijas potencialiai konfliktiniais klausimais, reikėtų stengtis ir pačiam vengti galimų konfliktinių situacijų, kaip ir nepasiduoti galimoms suinteresuotų šalių provokacijoms.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Anykštos redakcija“ skundas dėl Lino Bitvinsko publikacijos „Kaip savivaldybė „Anykštai“ organizavo konkursą“ („Šilelis“, 2020-05-30; nyksciai.lt, 2020-06-01).

NUSPRĘSTA: Lino Bitvinsko publikacijoje „Kaip savivaldybė „Anykštai“ organizavo konkursą“ („Šilelis“, 2020-05-30; nyksciai.lt, 2020-06-01) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

3 - 4.

- A.K. skundas dėl Kęstučio Isako publikacijos „A.Korsakienės „buldozeris“ rieda interpeliacijos link?“ („Biržiečių žodis“, 2020-07-28).

- I.D. skundas dėl Kęstučio Isako publikacijos „A.Korsakienės „buldozeris“ rieda interpeliacijos link?“ („Biržiečių žodis“, 2020-07-28).

NUSPRĘSTA: Kęstučio Isako publikacijoje „A.Korsakienės „buldozeris“ rieda interpeliacijos link?“ („Biržiečių žodis“, 2020-07-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. VšĮ „Ukmergės ligoninė“ skundas dėl Kristupo Krivicko publikacijos „K.Krivicko tyrimas: košmarai Ukmergės ligoninėje, kainavę žmonių sveikatą ir net gyvybę! Pirmoji dalis – Ukmergės ligoninė COVID-19 židiniu tapo dėl pačių medikų ir vadovybės aplaidumo! Reikalauju ligoninės direktoriaus atsistatydinimo“ (ukzinios.lt, 2020-08-20) ir Kristupo Krivicko 2020-08-18, 2020-08-20 ir 2020-08-26 įrašų asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

NUSPRĘSTA: šis skundas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.

 

SVARSTYTA:

6. G.M. skundas dėl UAB „Ūkininko patarėjas“ ir laikraščio „Ūkininkas patarėjas“ redaktoriaus Vytenio Neverdausko veiksmų.

NUSPRĘSTA: šis skundas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.

 

SVARSTYTA:

7. L.T. skundas dėl publikacijos „Teismas jau pripažino, kad Eligijus Masiulis skolinosi iš R. Kurlianskio, o ne ėmė kyšį“ (laisvaslaikrastis.lt, 2020-09-03).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Teismas jau pripažino, kad Eligijus Masiulis skolinosi iš R. Kurlianskio, o ne ėmė kyšį“ (laisvaslaikrastis.lt, 2020-09-03) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 14 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams dera nurodyti, kas jiems suteikė informaciją, todėl jie turi gauti leidimą iš informaciją suteikusio asmens remtis jo vardu.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl V.T. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog visuomenės informavimo priemonių redakcijos yra nuolat informuojamos apie visus oficialius NVSC reikalavimus ir rekomendacijas, todėl Komisija neturi pagrindo teikti joms kokias nors papildomas rekomendacijas.

 

- Dėl Nacionalinio vėžio instituto skundo.

NUSPRĘSTA: užklausti portalo alfa.lt redakcijos, ar skundžiamos publikacijos pirminiu informacijos šaltiniu tapusi publikacija yra užsakomoji ir kas rengė jos tekstą, tuomet spręsti dėl šio skundo svarstymo.

 

- Dėl VRK 2020-12-16 prašymo Nr. 2-2096(7.9).

NUSPRĘSTA: užklausti „Savaitės ekspreso“ redakcijos, ar buvo daugiau publikacijų apie LR Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvius ir jeigu taip, apie kokius, tuomet spręsti dėl VRK prašymo.

 

- Dėl T.L. paklausimo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį paklausimą pagal kompetenciją nagrinėti ŽEIT dėl galimo asmens duomenų paviešinimo.

 

- Dėl VTEK paklausimo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka, tačiau tik tuo atveju, jeigu jau yra pasibaigęs anksčiau tuo pačiu klausimu Komisijos priimto sprendimo galiojimas.

 

- Dėl UAB „Atvirai“ paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog pagal VIĮ nuostatas ir teismų praktiką Komisija turi teisę išeiti už skundo ribų, o jis buvo tinkamai informuotas apie papildomus Komisijos klausimus.