logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-01-19 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė(nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. L.B. skundas dėl publikacijos „Apklausa: alytiškiai pritaria naujos gamyklos statyboms, nes miestui reikia investicijų“ (alytusplius.lt, 2020-07-29).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Apklausa: alytiškiai pritaria naujos gamyklos statyboms, nes miestui reikia investicijų“ (alytusplius.lt, 2020-07-29) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 26 straipsnis, nustatantis, jog visuomenės informavimo priemonėse turi būti aiškiai atskirta reklama (įskaitant ir politinę reklamą) nuo žurnalistų kūrinių.

 

SVARSTYTA:

2. F.R. ir E.P. skundas dėl publikacijos „Policijos automobiliai vestuvių parade papiktino klaipėdietį“ (lrytas.lt, 2020-09-12).

NUSPRĘSTA: atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą ir pasiūlyti portalo lrytas.lt redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 46 str. reikalavimams.

 

SVARSTYTA:

3. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Karolinos Štelmokaitės skundas dėl:

1) Rasos Jakubauskienės publikacijos „Net ir geroms iniciatyvoms kaišiojami pagaliai į ratus“ („Rinkos aikštė“, 2020-07-23);

2) Kristinos Kasparavičės publikacijos „Intrigų meistrėms kirto tiesos antausiu“ („Rinkos aikštė“, 2020-08-08).

NUSPRĘSTA:

1) Rasos Jakubauskienės publikacijoje „Net ir geroms iniciatyvoms kaišiojami pagaliai į ratus“ („Rinkos aikštė“, 2020-07-23) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

2) Kristinos Kasparavičės publikacijoje „Intrigų meistrėms kirto tiesos antausiu“ („Rinkos aikštė“, 2020-08-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai.

 

SVARSTYTA:

4. Politinės partijos „Drąsos kelias“ skundas dėl programos „LR Seimo rinkimų debatai“ („LRT televizija“, 2020-09-25).

NUSPRĘSTA: programoje „LR Seimo rinkimų debatai“ („LRT televizija“, 2020-09-25) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. G.M. skundas dėl Vytenio Neverdausko publikacijos „Sudėkime po plytą – atkurkime žemdirbių tvirtovę kartu“ („Ūkininko patarėjas“, ukininkopatarejas.lt, 2020-09-22).

NUSPRĘSTA: Vytenio Neverdausko publikacijoje „Sudėkime po plytą – atkurkime žemdirbių tvirtovę kartu“ („Ūkininko patarėjas“, ukininkopatarejas.lt, 2020-09-22) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

6. V.B. skundas dėl Rasos Panelienės publikacijos „Politikos erelis ar garsiai plyšaujantis namų ūkio paukštis?“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2020-04-07).

NUSPRĘSTA: atsižvelgiant į pareiškėjo prašymą, šio skundo nenagrinėti.

 

SVARSTYTA:

7. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vido Eiduko skundas dėl Rasos Panelienės publikacijos „Politikos erelis ar garsiai plyšaujantis namų ūkio paukštis?“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2020-04-07).

NUSPRĘSTA: Rasos Panelienės publikacijoje „Politikos erelis ar garsiai plyšaujantis namų ūkio paukštis?“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2020-04-07) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

8. Kiti klausimai.

- Dėl R.P. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl R.B. paklausimo.

NUSPRĘSTA: persiųsti susipažinti šį paklausimą portalui delfi.lt, taip pat informuoti pareiškėją, jog jeigu jis turi pretenzijų dėl kurios nors konkrečios publikacijos, turėtų pateikti Komisijai atitinkamą skundą.

 

- Dėl UAB „Rokiškio sirena“ paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog Komisija negali pateikti savo vertinimo dėl programos, kurios nematė, bei priminti, jog pagal Etikos kodekso 23 str. žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

- Dėl UAB „Atvirai“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka.

 

- Dėl A.B. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 32 ir 33 str. reikalavimams.

 

- Dėl D.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl skundžiamų žurnalisto veiksmų atitikimo Etikos kodekso 3 ir 48 str. reikalavimams.

 

- Dėl Buitinių vartotojų sąjungos skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 6 str. reikalavimams.

 

- Dėl UAB „Lietuvos rytas“ ir UAB „Lrytas“ prašymo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjoms, jog Komisija neturi įgaliojimų priimti sprendimų, kuriais būtų iš naujo vertinamos teismų jau įvertintos aplinkybės, o juo labiau - keičiami įsiteisėję teismų sprendimai.