logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-03-16 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė(nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti programą „Persona grata“ („Žinių radijas“, 2020-04-28) ir šios programos vedėjo Raigardo Musnicko veiksmus dėl atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 28 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA:

1) Etikos kodekso 28 straipsnis programoje „Persona grata“ („Žinių radijas“, 2020-04-28) pažeistas nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Žinių radijas“ bei Raigardą Musnicką ir priminti, jog žurnalistai neturėtų reklamai naudoti savo vardo, atvaizdo ir balso, išskyrus tuos atvejus, kai tokia reklama siekiama socialinių ar humanitarinių tikslų ar reklamuojamas žurnalisto sukurtas kūrinys, visuomenės įformavimo priemonė.

 

SVARSTYTA:

2. K.I. skundas dėl Alfredos Gudienės publikacijos „Vicemerė Astra Korsakienė: „Gąsdinimai, psichologinis spaudimas – tokia tų pirmųjų metų patirtis“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2020-06-02).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Alfredos Gudienės publikacijoje „Vicemerė Astra Korsakienė: „Gąsdinimai, psichologinis spaudimas – tokia tų pirmųjų metų patirtis“ („Šiaurės rytai“, siaure.lt, 2020-06-02) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

3 - 5.

- S.M. skundas dėl Violetos Karaliūnaitės publikacijos „Liberalų kandidatas į Seimą – asmeninis Arūno Pukelio šeimos fotografas“ („Tauragės kurjeris“, 2020-10-20);

- Lietuvos Respublikos Seimo nario Romualdo Vaitkaus skundas dėl Violetos Karaliūnaitės publikacijos „Liberalų kandidatas į Seimą – asmeninis Arūno Pukelio šeimos fotografas“ („Tauragės kurjeris“, kurjeris.lt, 2020-10-20);

- Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Tauragės skyriaus pirmininko Dovydo Kaminsko skundas dėl Violetos Karaliūnaitės publikacijos „Liberalų kandidatas į Seimą – asmeninis Arūno Pukelio šeimos fotografas“ („Tauragės kurjeris“, kurjeris.lt, 2020-10-20).

NUSPRĘSTA:

1) Violetos Karaliūnaitės publikacijoje „Liberalų kandidatas į Seimą – asmeninis Arūno Pukelio šeimos fotografas“ („Tauragės kurjeris“, 2020-10-20) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Tauragės kurjeris“ ir rekomenduoti ateityje informaciją apie galimas redakcijos sąsajas su aprašoma tema deklaruoti ne tik portale, bet ir spaudos leidinyje.

 

SVARSTYTA:

6. Dėl 2021 – 2024 m. kadencijos Visuomenės informavimo etikos komisijos veiklos gairių.

NUSPRĘSTA: viename artimiausių posėdžių apsvarstyti galimus Darbo reglamento pakeitimus.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl R.K. skundo.

NUSPRĘSTA: atsisakyti šį skundą nagrinėti, kadangi skundžiamoje programoje pateikta informacija nebuvo klaidinanti, o privatiems susirašinėjimams visuomenės informavimo etikos nuostatos netaikytinos.

 

- Dėl VšĮ „Krizinio nėštumo centras“ skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo programos ir skundžiamų įrašų FB atitikimo Etikos kodekso 3, 5, 6 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl D.N. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 21 str. reikalavimams.

 

- Dėl V.A. kreipimosi.

NUSPRĘSTA: atnaujinti pareiškėjo skundo svarstymą artimiausiame Komisijos posėdyje.

 

- Dėl G.R. paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog jos klausimas yra susijęs darbo (individualios veiklos) santykiais, o ne visuomenės informavimo etika, todėl Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.