logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-03-30 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – vyriausia Komisijos narė Gražina Viktorija Petrošienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) pirmininko rinkimai.

NUSPRĘSTA: Komisijos pirmininke išrinkti V.Žukienę.

 

SVARSTYTA:

2. Dėl 2021 – 2024 metų kadencijos Komisijos darbų plano.

 

SVARSTYTA:

3. Dėl Komisijos darbo reglamento.

NUSPRĘSTA: į vieną iš balandžio mėn. posėdžių įtraukti klausimą dėl konkrečių Darbo reglamento pakeitimų.