logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-06-15 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. K.R. ir M.S. skundas dėl:

1) publikacijos „V.Jakučinskaitė nėščia nuo kitą šeimą turinčio vyro? Palikta žmona: „Vaikai klausia, kur tėtis“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-07);

2) publikacijos „Su Viktorija Jakučinskaite peršamo vyro istorijoje – netikėtas posūkis: vadinkite mane meiluže“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-09).

NUSPRĘSTA:

1) kadangi publikacijos „Su Viktorija Jakučinskaite peršamo vyro istorijoje – netikėtas posūkis: vadinkite mane meiluže“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-09) tekstas Komisijai pateiktas nebuvo ir nėra pasiekiamas internete, atsisakyti šią publikaciją vertinti;

2) išreikšti nuomonę, jog publikacija „V.Jakučinskaitė nėščia nuo kitą šeimą turinčio vyro? Palikta žmona: „Vaikai klausia, kur tėtis“ (lrytas.lt, facebook.com, 2019-05-07) neatitinka Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnio, nustatančio, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomone, 6 straipsnio, nustatančio, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, 13 straipsnio, nustatančio, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės, 30 straipsnio, nustatančio, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi skelbti žinių apie privatų žmogaus gyvenimą be jo sutikimo, nebent tos žinios būtų susijusios su viešuoju asmeniu, yra svarbios visuomenei arba fiksuojami teisės pažeidimai ar nusikalstama veika.

 

SVARSTYTA:

2. UAB „Delfi“ skundas dėl Eduardo Eigirdo publikacijos „Rinkimų favoritai? arba Okupuota valstybė. Lietuvą KGB metodais užvaldo Kremliaus draugai, o patriotai tyli. Gal metas pabusti?“ (valstybe.eu, 2020 m. liepos mėn.).

NUSPRĘSTA: Eduardo Eigirdo publikacijoje „Rinkimų favoritai? arba Okupuota valstybė. Lietuvą KGB metodais užvaldo Kremliaus draugai, o patriotai tyli. Gal metas pabusti?“ (valstybe.eu, 2020 m. liepos mėn.) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, 4 straipsnis, nustatantis, jog žinios ir nuomonės turi būti aiškiai skiriamos, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškiama sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ar duomenų, ir 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo.

 

SVARSTYTA:

3. V.K. ir UAB „Spectro Finance“ skundas dėl Dominyko Griežės publikacijos „Ginklai, narkotikai, darknetas ir bitkoinai – kuo čia dėtos Lietuvos fintech bendrovės?“ (alfa.lt, 2020-12-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dominyko Griežės publikacijoje „Ginklai, narkotikai, darknetas ir bitkoinai – kuo čia dėtos Lietuvos fintech bendrovės?“ (alfa.lt, 2020-12-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. A.B. skundas dėl Simos Kazarian publikacijos „Tarybos narys A.Budriūnas kaltinamas dalyvavęs finansinėse machinacijose“ („Biržiečių žodis“, 2020-12-08).

NUSPRĘSTA: Simos Kazarian publikacijoje „Tarybos narys A.Budriūnas kaltinamas dalyvavęs finansinėse machinacijose“ („Biržiečių žodis“, 2020-12-08)buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 33 straipsnis, nustatantis, jog draudžiama skelbti ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, išskyrus atvejus, kai juos skelbti yra viešasis interesas arba šie duomenys yra viešai prieinami ir (ar) paskelbti.

 

SVARSTYTA:

5. V.J. skundas dėl publikacijos „G.Nausėdą užplūdo Kalėdų dvasia - norisi dalinti postus“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2020-11-03).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „G.Nausėdą užplūdo Kalėdų dvasia - norisi dalinti postus“ („Vakaro žinios“, respublika.lt, 2020-11-03) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymas įvertinti laikraščio „Mūsų Ignalina“ redaktoriaus Jono Baltakio veiksmų atitikimą Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str. reikalavimams.

NUSPRĘSTA: Jonas Baltakis, būdamas laikraščio „Mūsų Ignalina“ ir portalo mignalina.lt publikacijų autoriumi ir tuo pačiu metu – Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariu, pažeidžia Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, vykdydami savo profesinę veiklą, neturi teisės prisiimti jokių kitų įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui ir skleidėjui ir, jog žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl M.J. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Etikos kodekso 3, 4 ir 32 str. pažeidimo bei informuoti pareiškėją, jog Komisija perkvalifikavo jos skundą, atsižvelgiant į šiuo metu galiojančio Etikos kodekso nuostatas.

 

- Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Virgilijaus Pozingio skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl galimo Etikos kodekso 1, 8, 32 ir 59 str. pažeidimo.

 

- Dėl I.J. skundo.

NUSPRĘSTA: papildomai užklausti UAB „All Media Lithuania“, kada buvo transliuojama ginčo programa.