logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-06-29 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Buitinių vartotojų sąjungos skundas dėl programos „Alfa taškas“ (alfa.lt, 2020-12-17).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Alfa taškas“ (alfa.lt, 2020-12-17) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. D.R. ir V.R. skundas dėl Jono Baltakio publikacijos „Svetimi marškiniai ilgai nešildys...“ („Mūsų Ignalina“, mignalina.lt, 2020-12-08).

NUSPRĘSTA: Jono Baltakio publikacijoje „Svetimi marškiniai ilgai nešildys...“ („Mūsų Ignalina“, mignalina.lt, 2020-12-08) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 8 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įsitikinti, kad skelbiamos antraštės, anonsinė medžiaga, nuotraukos, grafika, garso ar vaizdo įrašai ir citatos neiškreipia kūrinio ir neklaidina informacijos vartotojo, 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje, 51 straipsnis, nustatantis, jog viešosios informacijos rengėjai turėtų vengti nepagrįstos kritikos kolegų atžvilgiu, ypač jeigu tai susiję su tiesiogine veikla – žurnalistika, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

3. D.Š. skundas dėl žurnalisto Rolando Meiliūno įrašo socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA: žurnalisto Rolando Meiliūno komentare apie mineralinio vandens „Ūpas“ reklamą, paskelbtame jo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 48 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams draudžiama žeminti ar šaipytis iš žmogaus pavardės, rasės, tautybės, etniškumo, jo religinių įsitikinimų, amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios ar fizinių trūkumų, fizinių duomenų net tada, kai tas žmogus yra nusikaltęs.

 

SVARSTYTA:

4. UAB „Atvirai“ skundas dėl Vidmanto Šmigelsko publikacijos „Šilelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą“ („Anykšta“, anyksta.lt, 2021-01-09).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vidmanto Šmigelsko publikacijoje „Šilelis“ ir „Nykščiai“ pažeidė Visuomenės informavimo etikos kodeksą“ („Anykšta“, anyksta.lt, 2021-01-09) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į UAB „Atvirai“ ir UAB „Anykštos redakcija“ viešu kreipimusi ir atkreipti jų dėmesį, jog visuomenės informavimo priemonės konkuruoti tarpusavyje turėtų kokybišku darbu, o kritiškumas konkurentų atžvilgiu neturėtų virsti smulkmenišku priekabiavimu, jų menkinimu ar paskalų skleidimu.

 

SVARSTYTA:

5. S.J. skundas dėl sporto komentatoriaus Roberto Petrausko veiksmų komentuojant 2021-01-15 „Eurolygos“ krepšinio rungtynes tarp Kauno „Žalgirio“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ komandų („LRT televizija“, 2021-01-15).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatų sporto komentatorius Robertas Petrauskas nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

- Dėl E.T. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Etikos kodekso 3 ir 20 str. reikalavimams.

 

- Dėl Seimo nario B.Matelio kreipimosi.

NUSPRĘSTA: persiųsti kreipimąsi nagrinėti ŽEIT.