logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2021-10-05 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkės pavaduotoja Ramutė Šimukauskaitė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Gaudijos vaišnavų religinės bendruomenės skundas dėl Margaritos Vorobjovaitės publikacijos „Abejotina iniciatyva: religinė bendruomenė už pinigus dalija dokumentus, neva leisiančius nesilaikyti Lietuvos įstatymų“ (15min.lt, 2021-03-15).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Margaritos Vorobjovaitės publikacijoje „Abejotina iniciatyva: religinė bendruomenė už pinigus dalija dokumentus, neva leisiančius nesilaikyti Lietuvos įstatymų“ (15min.lt, 2021-03-15) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. Vyriausiosios rinkimų komisijos prašymas įvertinti žurnalisto Vytauto Garbenčiaus veiksmus dėl jų atitikimo profesinės etikos normų reikalavimams.

NUSPRĘSTA:

1) žurnalistas Vytautas Garbenčius visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į V.Garbenčių ir atkreipti jo dėmesį, jog tais atvejais, kai jis dalinasi su politikais savo žurnalistiniais kūriniais politinių kampanijų metu, turėtų juos įspėti, kad šie kūriniai neturėtų būti naudojami politinės reklamos tikslais.

 

SVARSTYTA:

3. Anykščių rajono savivaldybės mero Sigučio Obelevičiaus skundas dėl publikacijos „Anykščių vadovai informuoja. Susidomėjo 1 žmogus“ (nyksciai.lt, 2021-01-28; „Šilelis“, 2021-02-13).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Anykščių vadovai informuoja. Susidomėjo 1 žmogus“ (nyksciai.lt, 2021-01-28; „Šilelis“, 2021-02-13) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. K.A. skundas dėl Vygando Trainio publikacijos „Ligotą senolę iš jai priklausiusio buto siekiantis išmesti į gatvę anūkas: „Dabar negaliu jo išnuomoti“ (lrytas.lt, 2020-12-07).

NUSPRĘSTA: Vygando Tarinio publikacijoje „Ligotą senolę iš jai priklausiusio buto siekiantis išmesti į gatvę anūkas: „Dabar negaliu jo išnuomoti“ (lrytas.lt, 2020-12-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 5 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami nuomonių įvairovę, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi pateikti ne mažiau kaip dviejų skirtingų, tarpusavyje nesusijusių asmenų nuomones, kai informacija yra prieštaringa, neaiški arba susijusi su konfliktiniais klausimais.

 

SVARSTYTA:

5.

- VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos ,,Paskolų portfelį pardavė pusvelčiui: skandalingų varžytinių dalyviai burnas it vandens prisėmę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-02-17).

- Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ nemokumo administratorės skundas dėl Arvydo Lekavičiaus publikacijos ,,Paskolų portfelį pardavė pusvelčiui: skandalingų varžytinių dalyviai burnas it vandens prisėmę“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-02-17).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti publikacijos autoriui ir redakcijai pateikti papildomus paaiškinimus dėl galimo Etikos kodekso 29 str. pažeidimo.

 

SVARSTYTA:

6. V.B. skundas dėl Dariaus Krasausko publikacijos ,,Per karantiną politikas nesusirado advokato“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2021-03-27).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Dariaus Krasausko publikacijoje ,,Per karantiną politikas nesusirado advokato“ („Panevėžio kraštas“, panskliautas.lt, 2021-03-27) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. Kiti klausimai.

- Dėl VRK 2021-07-12 prašymu Nr. 2-576(7.9) pateiktos įvertinti publikacijos „Radviliškyje puota bado metu“ („Radviliškio kraštas“, 2021-02-18).

NUSPRĘSTA: išreiškia nuomonę, jog ši publikacija politine reklama nelaikytina.

 

- Dėl Tarandės bendruomenės asociacijos skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti skundą, atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento reikalavimus.

 

- Dėl advokatų kontoros „Sorainen“ paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog visa vieša informacija apie Komisijos sprendimus yra skelbiama asociacijos interneto svetainėje.

 

- Dėl M.B. ir L.S. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjams patikslinti skundą, atsižvelgiant į Komisijos darbo reglamento reikalavimus.