logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-02-22 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos skundas dėl:

1) programos „24/7“ reportažo „Kita FNTT pusė: pareigūnė prabilo apie neteisėtus nurodymus ir persekiojimą“ („Lietuvos rytas.tv“, 2019-04-21);

2) Astos Martišiūtės publikacijos „Rasos Kazėnienės pėdomis pasekusi FNTT tyrėja pasijuto mindoma“ („Lietuvos rytas“, 2019-04-24).

NUSPRĘSTA: išreikšti nuomonę, jog ginčo publikacijos visuomenės informavimo etikos nuostatoms neprieštarauja.

 

SVARSTYTA:

2. Asociacijos „Radviliškio krašto ūkininkų sąjunga“ skundas dėl Gintaro Šiupario publikacijos „Turtingiesiems ūkininkams savivaldybė nusilenkė – sumažino žemės mokestį“ („Lietuvos rytas“, lrytas.lt, 2021-09-18).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti UAB „Lietuvos rytas“ pateikti papildomą informaciją.

 

SVARSTYTA:

3. D.R. ir V.R. skundas dėl Jono Baltakio publikacijos „Praeities nesuklastosi, pone V.Ridikai“ („Mūsų Ignalina“, 2021-03-13).

NUSPRĘSTA: Jono Baltakio publikacijoje „Praeities nesuklastosi, pone V.Ridikai“ („Mūsų Ignalina“, 2021-03-13) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 38 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi priminti apie anksčiau atliktą ir prie labai sunkių ar sunkių nepriskiriamą nusikalstamą veiką, už kurią žmogus jau atliko bausmę ir išnyko teistumas, ir 53 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi naudoti visuomenės informavimo priemonės savo privatiems reikalams spręsti bei asmeninėms sąskaitoms suvesti.

 

SVARSTYTA:

4 - 5. N.Č. ir Z.V. skundai dėl:

1) programos „Žinios“ reportažo „Zigmas Vaišvila: Lietuva bloga“ („LNK“, 2021-12-04);

2) publikacijos „Įvertino Z.Vaišvilos transliacijas, kuriose juodinama valstybė: geriau įsijungti „Squid games“ (diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2021-12-06).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

6. Kiti klausimai.

- Dėl O.V. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka dėl ginčo publikacijos atitikimo Kodekso 38 ir 39 str. reikalavimams.