logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-03-15 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Ineta Stravinskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų prašymas įvertinti Martyno Vainoriaus publikaciją „Gatvių apšvietimas“: dar viena drama“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-17).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Martyno Vainoriaus publikacijoje „Gatvių apšvietimas“: dar viena drama“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-17) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

2. N.Z., Y.Z., O.P., UAB „Seafishtrade“ ir UAB „Agroinvest“ skundas dėl Alvydo Ziabkaus publikacijos „Į skandalingąsias Palangos dušines investavo milijonus eurų, bet jomis nesinaudoja: kas iš tiesų jų šeimininkai?“ („Lietuvos rytas“, 2021-06-26).

NUSPRĘSTA: Alvydo Ziabkaus publikacijoje „Į skandalingąsias Palangos dušines investavo milijonus eurų, bet jomis nesinaudoja: kas iš tiesų jų šeimininkai?“ („Lietuvos rytas“, 2021-06-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 3 straipsnis, nustatantis, jog, gerbdami žmogaus teisę gauti teisingą informaciją, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikdami įvairias nuomones, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai negali skleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką, nuomonės turi būti reiškiamos etiškai, ir 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta.

 

SVARSTYTA:

3. A.K. skundas dėl publikacijos „VTEK išteisino, bet skundikas nerimsta – Rimkų parko klausimas atsidūrė teisme“ (jonavoszinios.lt, 2021-12-08).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „VTEK išteisino, bet skundikas nerimsta – Rimkų parko klausimas atsidūrė teisme“ (jonavoszinios.lt, 2021-12-08) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

4. Kelmės rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Lekšo skundas dėl publikacijos „Dėl Tarybos nario Stasio Lekšo elgesio kreipėsi į Etikos komisiją“ („Bičiulis“, 2021-12-18).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos publikacijoje „Dėl Tarybos nario Stasio Lekšo elgesio kreipėsi į Etikos komisiją“ („Bičiulis“, 2021-12-18) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl J.B. skundo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog, Komisijos vertinimu, terminas „dėl bendradarbiavimo“ neiškreipia publikacijos turinio ir neklaidina informacijos vartotojų, kadangi jis taikytinas tiek kalbant apie bendradarbiavimo patvirtinimą, pratęsimą ir pan., tiek ir kalbant apie bendradarbiavimo nutraukimą.

 

- Dėl T.L. skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl LRTK prašymo įvertinti programą.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį prašymą eilės tvarka.

 

- Dėl AB „Lietuvos paštas“ prašymo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjai, jog rekomendacijų dėl spaudos leidinių platinimo (platinimo ribojimo) teikimas Komisijos kompetencijai nepriskirtinas.

 

- Dėl A.V. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui patikslinti skundą pagal Komisijos Darbo reglamento reikalavimus.