logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-03-29 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Aistė Žilinskienė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Ineta Stravinskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos skundas dėl Mažvydo Jastramskio publikacijos „Ne, referendumo kartelės mažinti nereikia“ (delfi.lt, 2021-12-02).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Mažvydo Jastramskio publikacijoje „Ne, referendumo kartelės mažinti nereikia“ (delfi.lt, 2021-12-02) pažeistos nebuvo;

2) siūlyti portalo delfi.lt redakcijai arba patikslinti viešai skelbiamus el. p. adresus, kuriais į ją galima kreiptis, arba užtikrinti, kad skelbiami el. p. adresai būtų reguliariai tikrinami, o į gautus laiškus visuomet reaguojama.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Ekoagros“ skundas dėl Dianos Krapavickaitės publikacijos „Ekoagros“ praranda rinką ir švaisto pinigus?“ („Kauno diena“, 2021-07-28).

NUSPRĘSTA: Dianos Krapavickaitės publikacijoje „Ekoagros“ praranda rinką ir švaisto pinigus?“ („Kauno diena“, 2021-07-28) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 17 straipsnis, nustatantis, jog, paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija yra netiksli arba klaidinga, būtina nedelsiant patikslinti netikslius ir paneigti klaidingus faktus tos pačios visuomenės informavimo priemonės adekvačioje vietoje, be komentarų, o ištaisius klaidas internete, privalu nurodyti, kad kūrinio turinys buvo pakeistas ir (ar) papildytas.

 

SVARSTYTA:

3. Portalo anyksta.lt redaktoriaus Roberto Aleksiejūno skundas dėl publikacijos „Klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas: „Mažoji kultūros sostinė – tai Kavarsko žmonių, jo bendruomenių savitumo ir originalumo įrodymas“ (nyksciai.lt, 2022-01-18).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas: „Mažoji kultūros sostinė – tai Kavarsko žmonių, jo bendruomenių savitumo ir originalumo įrodymas“ (nyksciai.lt, 2022-01-18) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 56 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi nurodyti pirminį šaltinį, jei savo parengtoje viešojoje informacijoje jie pasinaudojo kito žurnalisto ar viešosios informacijos rengėjo parengta ar paskelbta informacija.

 

SVARSTYTA:

4. Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo direktoriaus Mindaugo Žaliuko skundas dėl:

1) Vacio Staknio publikacijos „Alvydas Vaicekauskas: „Galutiniai sprendimai dėl buvusio DOSAAF turto bus priimti kitais metais, bet klausimas dėl elektros atjungimo privalo būti išspręstas greitai“ (kvitrina.lt, 2021-12-06);

2) Viktoro Arbačiausko publikacijos „Lietuvos sklandymo sporto federacijos nariai pabūgo priimti į savo gretas naują narį – „Prienų aeroklubą“ (kvitrina.lt, 2021-12-16);

3) Jono Kavaliausko publikacijos „KAASK atjungė elektros tiekimą Pociūnuose įsikūrusioms įmonėms“ (kvitrina.lt, 2021-12-26).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Vacio Staknio publikacijoje „Alvydas Vaicekauskas: „Galutiniai sprendimai dėl buvusio DOSAAF turto bus priimti kitais metais, bet klausimas dėl elektros atjungimo privalo būti išspręstas greitai“ (kvitrina.lt, 2021-12-06) pažeistos nebuvo;

2) Viktoro Arbačiausko publikacijoje „Lietuvos sklandymo sporto federacijos nariai pabūgo priimti į savo gretas naują narį – „Prienų aeroklubą“ (kvitrina.lt, 2021-12-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

3) Jono Kavaliausko publikacijoje „KAASK atjungė elektros tiekimą Pociūnuose įsikūrusioms įmonėms“ (kvitrina.lt, 2021-12-26) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl S.Baublio siūlymų tikslinti Komisijos narių kelionių išlaidų kompensavimo tvarką.

NUSPRĘSTA: pritarti siūlymui nustatyti 0,12 Eur dydžio kompensaciją už 1 km kelio į posėdžius Komisijos nariams, gyvenantiems ne Vilniuje arba atlyginti šių Komisijos narių patirtas išlaidas viešojo transporto bilietams pagal pateiktus dokumentus. Įpareigoti Asociacijos direktorių atlikti būtinus kompensavimo tvarkos pakeitimus.

 

- Dėl paramos bendram Ukrainos ir Lietuvos žurnalistų leidiniui.

NUSPRĘSTA: skirti 6000 Eur bendro Ukrainos ir Lietuvos žurnalistų leidinio spausdinimo išlaidoms padengti.

 

- Dėl V.Š. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka bei papildomai užklausti KM, ar skundžiamas leidinys yra registruotas ir kokiu periodiškumu jis leidžiamas.

 

- Dėl Ž.J. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl galimo Kodekso 1 ir 3 str. pažeidimo bei papildomai persiųsti jį LRT Etikos kontrolieriui.

 

- Dėl L.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą eilės tvarka ir pasiūlyti paaiškinimus dėl jo pateikti tiek portalui, tiek dienraščiui.