logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-04-12 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Ineta Stravinskaitė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. J.S. skundas dėl Martyno Vainoriaus publikacijos „Santykiai Klaipėdos prokuratūroje: bendradarbės vadinamos k***mis ir „klimaksinėmis“?“ (atviraklaipeda.lt, 2022-01-10).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir pasiūlyti publikacijos autoriui pateikti papildomus paaiškinimus dėl publikacijos antraštės atitikimo Kodekso 8 str.

 

SVARSTYTA:

2. VšĮ „Radviliškio ligoninė“ skundas dėl publikacijos „Radviliškio ligoninėje badu marinami pacientai“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-01-07).

NUSPRĘSTA:

1) publikacijoje „Radviliškio ligoninėje badu marinami pacientai“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-01-07) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 6 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi kritiškai vertinti savo informacijos šaltinius, atidžiai ir rūpestingai tikrinti faktus, remtis ne mažiau kaip dviem šaltiniais, o nesant galimybės patikrinti skelbiamos informacijos tikrumą ir šaltinius, žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai gali skelbti šią informaciją tik tuo atveju, jei delsimas ją skelbti būtų žalingas visuomenei ir jei skelbiamoje informacijoje konkrečiai nurodoma, kad ji nėra patikrinta, ir 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje;

2) pranešti LŽS etikos komisijai apie dažnai kylančius konfliktus publikacijos autoriaus darbe renkant informaciją.

 

SVARSTYTA:

3 – 4.

- Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos skundas dėl publikacijos „Tarp prieš LGBTQ+ bendruomenę nusiteikusių parašų dėl referendumo iniciatorių – veikėjas, linksniuojamas saugumiečių ataskaitose“ (jarmo.net, 2021-12-22).

- Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos skundas dėl publikacijos „Z.Vaišvila mėgina susidoroti su nepatogia žiniasklaida: VRK atsisakė nagrinėti skundą prieš jarmo.net“ (jarmo.net, 2022-02-16).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos ginčo publikacijose pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į portalo jarmo.net redakciją ir atkreipti dėmesį, jog cituojant informaciją iš kitų žiniasklaidos priemonių paskelbtų publikacijų, valstybės institucijų viešai skelbiamų pranešimų ir pan., visuomet būtina nurodyti pirminį informacijos šaltinį.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl Pilnų namų bendruomenės skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjai patikslinti savo skundą pagal Komisijos Darbo reglamento reikalavimus.

 

- Dėl D.T. skundo.

NUSPRĘSTA: pasiūlyti pareiškėjui pateikti skundžiamo įrašo FB kopiją ir patikslinti savo skundą pagal Komisijos Darbo reglamento reikalavimus.