logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-06-07 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. R.P.P. skundas dėl:

1) žurnalisto Andriaus Tapino 2022-03-04 įrašo asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje;

2) programos „Ivano šešėlyje | Viada | Lukoil | Tapino tyrimas || Laisvės TV“ (youtube.com, 2022-03-10).

NUSPRĘSTA: VšĮ „Laisvės TV“ programoje „Ivano šešėlyje | Viada | Lukoil | Tapino tyrimas || Laisvės TV“ (youtube.com, 2022-03-10) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 13 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai privalo rūpintis nepilnamečių apsauga nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, savo skelbiamojoje informacijoje nesukelti nepilnamečiams sielvarto ar baimės.

 

SVARSTYTA:

2. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Algimanto Kižausko skundas dėl Kristinos Kasparavičės publikacijos „Bandė apkaltinti šmeižtu, bet nepavyko“ („Rinkos aikštė“, 2022-02-11; rinkosaikste.lt, 2022-02-15).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Kristinos Kasparavičės publikacijos „Bandė apkaltinti šmeižtu, bet nepavyko“ („Rinkos aikštė“, 2022-02-11; rinkosaikste.lt, 2022-02-15) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis į VšĮ „Rinkos aikštė“ viešu kreipimusi ir atkreipti jos dėmesį į pastebėtus ginčo publikacijos trūkumus.

 

SVARSTYTA:

3. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos skundas dėl Astos Aleksėjūnaitės publikacijos „Penktoji kolona kelia galvas ir eina į butus“ („Klaipėda“, 2022-03-25).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą, kad pareiškėjas galėtų pateikti Komisijai susipažinti papildomą informaciją ir pats susipažintų su dienraščio redakcijos Komisijai pateiktais paaiškinimais.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl atidėtų skundų.

NUSPRĘSTA: dar kartą pasiūlyti atidėtų ginčų šalims pateikti informaciją apie ŽEIT (teismo) sprendimą dėl analogiško šalių ginčo, taip pat prašyti ŽEIT suteikti informaciją apie priimtus sprendimus dėl ginčo publikacijų ir, net jei prašoma papildoma informacija nebus suteikta, atnaujinti ir užbaigti skundų nagrinėjimą.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl ŽŪK „Rešketėnai“ skundo.

NUSPRĘSTA: persiųsti šį skundą nagrinėti pagal kompetenciją ŽEIT.

 

- Dėl D.K. skundo.

NUSPRĘSTA: nagrinėti šį skundą dėl galimo Kodekso 8 ir 21 str. pažeidimo.