logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2022-10-25 POSĖDĮ

Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Vaiva Žukienė (nuotoliniu būdu), Gražina Viktorija Petrošienė (nuotoliniu būdu), Stasys Baublys (nuotoliniu būdu), Gintaras Sarafinas (nuotoliniu būdu), Ramutė Šimukauskaitė (nuotoliniu būdu), Jolanta Mažylė (nuotoliniu būdu), Asta Cibienė (nuotoliniu būdu), Valdas Latoža (nuotoliniu būdu), Ivona Jaroslavcevienė (nuotoliniu būdu).

Posėdžio pirmininkė – Komisijos pirmininkė Vaiva Žukienė, posėdžio sekretorius – Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. UAB „Baltijos gildija“ skundas dėl Mindaugo Aušros publikacijos „Po tyrimo. Medvedčuko ir Janukovyčiaus šešėlis persekioja Ukrainos verslininkus, ekspertai įtaria bandymą išvesti pinigus“ (lrt.lt, 2022-05-12).

NUSPRĘSTA: atidėti skundo nagrinėjimą ir suteikti LRT galimybę pateikti Komisijai paaiškinimus dėl angliškos publikacijos versijos per Darbo reglamente nustatytą terminą.

 

SVARSTYTA:

2. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Konstanto Ramelio skundas dėl publikacijos „Rimtas „bizniukas“ - ir tai ne depas!“ („Žeimenos krantai“, 2022-07-15).

NUSPRĘSTA: publikacijoje „Rimtas „bizniukas“ - ir tai ne depas!“ („Žeimenos krantai“, 2022-07-15) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

3. O.Š. skundas dėl Jono Petriko publikacijos „Ištuštino pensininkų sąskaitą ir atšventė pergalę teisme“ (radviliskiokrastas.lt, 2022-06-16).

NUSPRĘSTA: Jono Petriko publikacijoje „Ištuštino pensininkų sąskaitą ir atšventė pergalę teisme“ (radviliskiokrastas.lt, 2022-06-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

SVARSTYTA:

4. Dėl publikacijų atitikimo Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 40, 41 ir 42 straipsnių reikalavimams:

1) publikacija „Kraupus radinys Radviliškio miesto parke: Anapilin pasitraukė per Vasario 16-ąją“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-02-16);

2) publikacija „Negyva devyniasdešimtmetė radviliškietė rasta ūkiniame pastate“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-02-22);

3) publikacija „Radviliškyje mokyklos direktorė neteko sūnaus, o jos anūkai – tėvo“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-03-05).

NUSPRĘSTA:

1) publikacijoje „Kraupus radinys Radviliškio miesto parke: Anapilin pasitraukė per Vasario 16-ąją“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-02-16) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 42 straipsnis, nustatantis nenaudoti nuotraukų ar filmuotos medžiagos, kurioje pateikiami savižudybės metodo vaizdai, iliustruojantys savižudišką elgesį (pvz., kilpa, vaistai, šaunamasis ginklas ir pan.);

2) publikacijoje „Negyva devyniasdešimtmetė radviliškietė rasta ūkiniame pastate“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-02-22) visuomenės informavimo etikos nuostatos pažeistos nebuvo;

3) publikacijoje „Radviliškyje mokyklos direktorė neteko sūnaus, o jos anūkai – tėvo“ (visuomenesbalsas.lt, 2022-03-05) buvo pažeistas Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 40 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir sklei­dėjai, gerbdami asmens ir jo artimųjų privatumą, neturi minėti pavardžių ar kitokių šį asmenį (ypač nepilnametį) padedančių identifikuoti duomenų, susijusių su savižudybe ar bandymu nusižudyti.

 

SVARSTYTA:

5. Kiti klausimai.

- Dėl A.P. skundo.

NUSPRĘSTA: užklausti programos „TV pagalba“ rengėjų dėl skunde nurodytų faktų ir prašyti juos pakomentuoti bei informuoti, ar surinkta informacija buvo (bus) panaudota programoje.